Loading

Like H2VN trên Facebook

Các bài viết mới

Trang: 1 2 [3] 4 5 ... 10
21
Phòng thí nghiệm hóa học / Re: hỏi về chất làm tan giấy
« Bài mới nhất gửi bởi Yadanut vào lúc Tháng Mười Một 23, 2017, 03:08:12 PM »
Cảm ơn lời khuyên.
22
Thuốc phóng-thuốc nổ-nhiêu liệu tên lửa / Re: Tên lửa- Rocket
« Bài mới nhất gửi bởi Trường vào lúc Tháng Mười Một 13, 2017, 10:04:03 PM »
Cho mình hỏi có bạn nào biết lọc kno3 từ phân bón này không. Phân bón này nè http://www.lazada.vn/05-goi-kno3-200g-kich-thich-ra-hoa-tap-trung-tang-nang-suat-chat-luong-nong-san-5-goi-x-200g-6820485.html . Chỉ giúp mình với, mình xin cảm ơn các bạn nhiều.
23
Hóa học chuyên ngành Đại học / Re: Giúp giải bài tập môn kỹ thuật phân tích môi trường
« Bài mới nhất gửi bởi clockco vào lúc Tháng Mười 31, 2017, 10:31:35 PM »
 ^-^ ai giúp mình với :'(
24
Hóa học chuyên ngành Đại học / Giúp giải bài tập môn kỹ thuật phân tích môi trường
« Bài mới nhất gửi bởi clockco vào lúc Tháng Mười 31, 2017, 10:03:22 AM »
1.   Một hỗn hợp n-heptane, tetrahydrofuran, 2-butanone, and n-propanol rửa giải theo trật tự này khi sử dụng cột có pha tĩnh phân cực như Carbowax. Trật tự rửa giải sẽ đảo ngược lại chính xác theo thứ tự trên khi sử dụng pha tĩnh không phân cực như polydimethyl siloxane. Giải thích trật tự rửa giải trong mỗi trường hợp.

2.   Các số liệu sau đây thu được khi phân tích sắc kí khí  p-xylene và methyl  isobutylketone (MIBK) trên cột mao quản của máy sắc ký khí.
Chế độ tiêm   Hợp chất   Thời gian lưu (TR)   Diện tích Pick (A)   Bề rộng đáy (Wb)
Chia dòng (Split)   MIBK   1.878   54285   0.028
   p-xylene   5.234   123483   0.044
Không chia dòng (Spliless)   MIBK   3.420   2493005   1.057
   p-xylene   5.795   3396656   1.051
Giải thích sự khác nhau giữa thời gian lưu, diện tích pick, và độ rộng pick khi chuyển từ tiêm mẫu chia dòng sang tiêm mẫu không chia dòng.

3.   Dự đoán trật tự rửa giải của các chất sau:
a)  n-hexan, n-hexanol, benzene
b)  ethyl axetate, diethyl ether, nitrobutane
Khi thực hiện phép tách là sắc kí pha thường và sắc kí pha đảo.

4.   Nồng độ của  PAHs trong đất có thể được xác định bằng cách chiết PAHs bằng methylene chloride. Dịch chiết sau đó được pha loãng, nếu cần thiết, và các PAHs được tách bằng  HPLC sử dụng detector  UV/Vis hoặc detector phát huỳnh quang. Trong một phép phân tích tiêu biểu, cân 2.013-g  mẫu đất khô rồi chiết bằng  20.00 mL  methylene chloride. Sau khi lọc đất, lấy 1-mL của phần dịch chiết pha loãng đến 10 mL bằng acetonitrile. Tiêm  5 µL của dịch chiết pha loãng này vào máy HPLC cho tín hiệu  0.217 (thứ nguyên tùy chọn) cho trường hợp fluoranthene. Khi tiêm 5 µL dung dịch chuẩn 20.0-ppm fluoranthene vào máy HPLC trong cùng điều kiện thì tín hiệu thu được là  0.258. Tinhd nồng độ ppm của fluoranthene trong mẫu đất trên.

5.   Thành phần của một viên thuốc  multivitamin  được xác định bằng  HPLC với  diode array UV/Vis detector. Tiêm 5µL mẫu chuẩn có chứa  170 ppm vitamin C, 130 ppm niacin, 120 ppm niacinamide, 150 ppm pyridoxine, 60 ppm thiamine, 15 ppm folic acid, and 10 ppm riboflavin vào máy HPLC, cho các tín hiệu lần lượt thoe thứ tự các chất trên   (thứ nguyên tùy chọn), 0.22, 1.35, 0.90, 1.37, 0.82, 0.36, và 0.29. 
Viên thuốc được chuẩn bị cho phân tích bằng cách nghiền mịn thành bột rồi chuyển vào bình tam giác cở 125-mL chứa 10 mL of 1% v/v NH3 trong dimethyl sulfoxide. Sau khi siêu âm trong  2 min, thêm vào 90 mL of 2% acetic acid, và hỗn hợp dung dịch được khuấy trong and 1 min và siêu âm ở  40 °C trong 5 min. Sau đó dịch được đem lọc với giấy lọc cỡ 0.45µm. Tiêm  5µL mẫu vừa chuẩn bị  trong máy  HPLC trong cùng điều kiện cho các tín hiệu lần lượt là 0.87 cho vitamin C, 0.00 cho niacin, 1.40 cho niacinamide, 0.22 cho pyridoxine, 0.19 cho thiamine, 0.11 cho folic acid, và 0.44 cho riboflavin. Tính số milligrams của mỗi chất có trong viên vitamin.

6.   Lượng  caffeine trong một viên thuốc giảm đau được xác định bằng HPLC sử dụng phương pháp lập đường chuẩn. Các dung dịch chuẩn caffeine được chuẩn bị và phân tích sử dụng vồng tiêm mẫu có thể tích 10 µL. Kết quả đo các chuẩn như sau   
Nồng độ các chuẩn                       Tín hiệu
(ppm)                     (thứ nguyên tùy chọn)
50.0                         8354
100.0                        16925
150.0                        25218
200.0                        33584
250.0                        42002
Mẫu được chuẩn bị bằng cách cho một viên thuốc trong một cốc nhỏ và thêm vào 10 mL methanol. Sau  khi mẫu hòa tan  chuyển toàn bộ phần dịch cả phần không tan trong cốc vào bình định mức 25-mL và thêm methanol đến vạch. Mẫu sau đó được đem lọc, lấy 1.00-mL phần lọc cho vào bình định mức 10-mL rồi thêm methanol đến vạch. Khi phân tích bằng HPLC, tín hiệu thu được là 21469. Tính số milligrams  caffeine trong viên thuốc giảm đau.

7.   Để xác định Natri có trong mẫu nước bằng phương pháp so sánh như sau:
Bình 1: Chứa 50ml dung dịch chuẩn Na 1,5mg/l
Bình 2: Chứa mẫu, Cân chính xác 5,1320g mẫu đất hòa tan trong nước cất đánh siêu âm 10 phút, sau đó lọc, định mức thành 100ml. Lấy 2 ml định mức thành 50ml. Mang hai bình đem chạy trên thiết bị F-AAS thu được tín hiệu đo là 20,2 và 15,3.
a. Hãy tính số mg natri có trong 1kg mẫu?
b. Nếu muốn xác định Natri trong mẫu vật liệu rắn bằng phương pháp AES, hãy cho biết có thể dùng nguồn kích thích nào?

8.   Để xác định chì có trong thịt bò, người ta lập đường chuẩn như sau:
   C(mg/l)   0   0,1   0,15   0,2   0,25
A   0   0,146   0,316   0,512   0,719
Cân 3,2136g mẫu thịt xay nhuyễn đồng nhất đem vô cơ hóa ướt với hỗn hợp acid HNO3 và HCl, để chuyển toàn bộ chì trong mẫu về dạng Pb2+ rồi định mức thành 25ml tiến hành đo trên máy AAS thu được tín hiệu là 0,672. Hãy tính hàm lượng mg/kg chì có trong mẫu?

9.   Cân 0,0532 g mẫu thịt heo, tiến hành chiết mẫu bởi HNO3 0,7M. Dịch chiết được thu lại và định mức thành 25ml. Sau đó xác định hàm lượng Cu có trong dung dịch chiết bằng AAS, kết quả độ hấp thu ở bước sóng 324,8 nm là 0,023.
a.Tính hàm lượng Cu có trong mẫu thịt heo ban đầu theo µg/g mẫu thịt heo. Biết rằng người ta tiến hành dựng chuẩn ở các nồng độ 0,1 µg Cu/ml tới 1 µgCu /ml để như sau
µg Cu/mL   Độ hấp thu   µg Cu/mL   Độ hấp thu
   0.000       0.000       0.500        0.033
   0.100       0.006       0.600        0.039
   0.200       0.013       0.700        0.046
   0.300       0.020       1.000        0.066
   0.400       0.026   
b. Hãy cho biết các kỹ thuật nguyên tử hóa dùng xác định Cu?
c. Nếu trong mẫu phân tích có chứa Eu có bước sóng hấp thu là 324,75 nm, hãy cho biết hiện tượng xảy ra và cách xử lý?

10.   Phân tích một mẫu nước ngầm để xác định K bằng phương pháp F-AAS sử dụng kỹ thuật thêm chuẩn như sau
Bình 1: Lấy 500 micro lít mẫu nước ngầm và thêm 10ml nước cất không ion.
Bình 2: Lấy 500 micro lít mẫu nước ngầm, thêm 10ml nước cất không ion và thêm 10l KCl 10mM.
Đem cả hai bình trên đo phổ AAS thu được tín hiệu lần lượt là: 20,2 và 75,1.
a. Tính nồng độ K trong mẫu nước ngầm dưới dạng mg/L?
b. Nếu muốn xác định K trong mẫu vật liệu rắn bằng phương pháp AES, hãy cho biết có thể dùng nguồn kích thích nào?
cách định lượng (lập đường chuẩn hay so sánh…)

Các bạn giúp mình giải BT này với. Cảm ơn các bạn rất nhiều
25
Các quá trình truyền Khối / Re: Hỏi đáp
« Bài mới nhất gửi bởi Linh nguyen14 vào lúc Tháng Mười 26, 2017, 06:09:52 PM »
Khi tính số đơn vị chuyển khối trong chưng luyện thiết bị đĩa lỗ  có ống chảy chuyền,  chỗ tính đường kính ống chảy chuyền mình tính chọn (omega)luyện=0.18 sau quy chuẩn tính lại đc 0.18, (omega) đoạn chưng=0.18 sau quy chuẩn tính lại đc 0.176, hai cái nó khác z có đc k mọi người, hay có cách nào k cho nó bằng k, mk thử mấy số khác ui nhưng quy chuẩn k giống
26
Mua Bán / Các hệ thống sơn sàn dùng epoxy
« Bài mới nhất gửi bởi nguyenbinh2017 vào lúc Tháng Mười 24, 2017, 10:07:12 AM »
Các hệ thống epoxy Flooring hoặc các hệ thống sơn sàn epoxy dường như là một khu vực mà nhiều nhà sản xuất sơn epoxy quan tâm và không ngừng cải tiến. Những dòng sơn epoxy cơ bản chi phí thấp này cũng có hiệu suất tương đối cao trong các công tác sử dụng.
Các hệ thống áp dụng sơn epoxy:
Tính năng chống tĩnh điện sàn

Sàn epoxy cứng trong hàng giờ.
Có thể xử lý nhiệt độ từ 0ºF đến 140ºF
Độ dày epoxy được quyết định theo mật độ giao thông
Độ bám dính tốt do sự có mặt của các nhóm cực
Co rút thấp
Kháng nước mạnh.
Chịu va đập tốt
Chống ẩm
Kháng hóa chất - Dung dịch NaOH & HNO 3

Khả năng chống dầu cắt giảm ILOCUT334
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DICH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN BÌNH
KB1/4A (1/4A) Đường 49, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.
Tel: 028 66 580 758 – Phòng Kinh doanh:0938 215 398 – Phòng Kỹ Thuật: 090947 13 14
Email: [email protected]
http://www.sonepoxychinhhang.xyz/
http://www.epoxythicong.com/
http://www.khovlxd.com/
27
Hóa học chuyên ngành Đại học / Re: Xin giúp dùm tớ nhé gấp lắm!!!(bai Tap chuan do)
« Bài mới nhất gửi bởi Sithaidanh vào lúc Tháng Mười 08, 2017, 12:55:44 AM »
Chào các bạn ở diễn đàn h2vn.com :D
tình hình là tớ vừa học môn hóa phân tích Thầy cho bài về giải lấy điểm giữa kì ...
Mà tớ giải mãi ko ra nên lên đây cầu cứu các bạn đam mê nghiên cứu hóa học...giúp dùm tớ nhé
1)Phương trình đường chuẩn độ axit yếu HA Co (M), Vo (l) bằng dung dịch bazo mạnh NaOH C,V hằng số phân li Ka có dạng :
     
    F-1 = {[OH-] -[H+]}V+Vo/CoVo-[H+]/Ka+[H+]
 
chú thích : [OH-] là OH trừ
Vo là V(không)
Co là C(không)
 
*áp dụng với CH3COOH Co=0.2M , Vo=50ml , C=0.1M
Tính thể tích cần phải thêm vào để pH =4, pH=7
Tính pH tại điểm tương đương
Nếu dùng chất chỉ thị có pT=9,tính sai số chuẩn độ.
 
 
2)Cân 1.25g axit yếu HA hòa tan vào nước thành 50ml dung dịch A
dùng dung dịch NaOH 0.09M để chuẩn độ dung dịch A
Khi thêm 8,24ml NaOH dung dịch có pH=4.3
Khi thêm 41.20ml dung dịch NaOH thì đạt điểm tương đương.Tính khối lượng phân tử của HA và pKa.
 
3)Chuẩn độ axit yếu HA 0.1M bằng dung dịch chuẩn NaOH o.1M với chất chỉ thị có pT=7.Muốn sai số không vượt quá 0.1% thì axit phải có giá trị pKa là bao nhiêu.
 
Các bạn giúp dùm mình nhé.Ai biết được bài nào thì giúp tớ giải bài đó nhé Tớ Thanks các bạn nhiều lắm.
 
Chúc các bạn học giỏi vs thành công trên con đường học tập ^^
28
Khối THCS, lớp 8-9 / Re: Đề thi hoá
« Bài mới nhất gửi bởi Mr H2O vào lúc Tháng Chín 26, 2017, 07:06:03 PM »
29
Khối THCS, lớp 8-9 / Re: Đề thi hoá
« Bài mới nhất gửi bởi DragonKnight vào lúc Tháng Chín 25, 2017, 08:15:05 PM »
Các bạn cho mik xin đề thi HSG hóa các trường ở Hà Nội nha !!!
 c017
30
Hóa học chuyên ngành Đại học / Re: Hóa phân tích
« Bài mới nhất gửi bởi vuadamlay vào lúc Tháng Chín 17, 2017, 10:58:27 PM »
Mọi người giải dùm em bài này với ạ  :'(


Tiến hành phân tích dung dịch loãng Fe(CNS)3 trên máy so màu Dubop người ta thấy: Lớp dung dịch có nồng độ chưa biết với bề dày 3,65 cm tương đương với một lớp dung dịch chuẩn chứa 10,26 fg/ml Fe3+ và lượng dư CNS- với bề dày 2,85 cm. Nồng độ của Fe3+ trong dung dịch ban đầu là: 
(Đáp số: 8,011  fg/ml)
Trang: 1 2 [3] 4 5 ... 10

Nhà Đất Vnthuoc đi phượt