Cộng đồng Hóa học H2VN

...::: NHÓM HÓA HỌC LÝ THUYẾT :::... => Luyện thi HSG các cấp => Luyện thi hsg cấp THPT => Tác giả chủ đề:: trieuphu123 trong Tháng Mười 10, 2010, 01:38:21 PM

Tiêu đề: Bài tập, lý thuyết!
Gửi bởi: trieuphu123 trong Tháng Mười 10, 2010, 01:38:21 PM
Dot chay hoan toan m gam hon hop X gom 2 ruou no A va B hon kem nhau 1 nguyen tu cacbon, thu duoc 17,92 lit Co2 (o dktc) va 19,80 gam H2). Mat khac cho m gam hon hop X tac dung het voi Na kim loai thu duoc 8,96 lit H2 ( o dktc)
1/ Xac dinh cong thuc cau tao cua A vaB
2/ Tinh % ve khoi luong cua moi chat trong  hon hop X
3/ Neu thay A va B hon kem nhau nhau 1 nguyen tu cacbon bang: B co nhom –OH nhieu hon A va co ti le so mol nB:nA = 1:2 thi A va B la nhung chat naoViet cong thuc cau tao cua chung.
Tiêu đề: Giúp tớ với !
Gửi bởi: forever_love18 trong Tháng Sáu 19, 2011, 03:29:31 PM
Bài 1:
Cho m (g) bột Sắt vào dd chứa 0.2mol AgN03 và 0.1mol Cu(N03)2 khuấy đều cho tới khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 19,4g kết tủa. Giá trị m là :
A. 5.04g
B. 3.36g
C. 5.6g
D. 8.4g
Bài 2 :
Nhiệt phân hoàn toàn m (g) 1 muối amoni của axit cacbonic sau đó dẫn toàn bộ sản phẩm vào 50g dd H2S04 19,6% chỉ tạo ra 1 muối axit có nồng độ 21,49%. Giá trị của m là :
A. 14,4g
B. 7,9g
C. 9.6g
D. 11,25g
Bài 3 :
Đốt cháy hoàn toàn 9,3g hỗn hợp X gồm hai este đơn chức tạo bởi cùng 1 axit cacboxylic và hai ancol là đông đẳng kế tiếp thu được 0.45 mol CO2 và 0.35 mol H2O. Vậy phần trăm khối lượng của este có phân tử khối lớn hơn là :
A. 40%
B. 46,24%
C. 60%
D. 53,76%
Tiêu đề: bài tập FeS2 khó.
Gửi bởi: songoku2661994 trong Tháng Mười Một 30, 2011, 09:20:44 AM
hỗn hợp X gồm FeS2 va MS có số mol như nhau (M la kim loại co hóa trị không đổi). Cho 6,51g X td hoàn toàn vơi đ HNO3 dư, đun nóng thu được dd A va 13,216 l hh khí B (đktc) có khối lượng la 26,34g gồm NO2 va NO. cho A td Với dd BaCl2 dư thu được m g kết tủa.
 a. XĐ lim lọa M
 b. Giá trị của m là?
 c.phần trăm khối lượng cử FeS2 trong X la?
 Các pan cố gắng giúp mình nha. thank nh nh!!!
Tiêu đề: Re: bài tập FeS2 khó.
Gửi bởi: hotcoolboy_9x trong Tháng Mười Hai 10, 2011, 06:19:06 PM
giai he pt tjm dc: NO2: 0,54 mol
                            NO:0.05 mol
Qua trih khu:  N+5 + e------> N+4
                       N+5 + 3e------->N+2
Qua trinh oxh
FeS2-------> Fe+3 + 2S+6   +15e
x                                              15x
MS--------> M+2 +S+6  +8e
x                                       8x
==>15x + 8x = 0,54+0,05 x3= 0,69  ===>x= 0,03 mol
mat #: (56 + 32x2)x + (M+32)x=6,51
==>M=65(Zn) :)  con lai pan tu lam nka.bt nay` de~ mak`
Tiêu đề: Re: bài tập FeS2 khó.
Gửi bởi: songoku2661994 trong Tháng Mười Hai 16, 2011, 08:09:59 PM
uh.thank ban. minh dot hoa lam.can pai co gang nh.
Tiêu đề: Toán
Gửi bởi: zopkuu trong Tháng Một 03, 2012, 06:29:28 AM
Khử hoàn toàn 17,6 g hỗn hợp Fe ,FeO, Fe2O3 cần vừa đủ 4,48l CO (dktc) . tính khối lượng sắt thu được:
Tiêu đề: Re: Toán
Gửi bởi: sonquan1421988 trong Tháng Một 03, 2012, 10:53:35 AM
Bài này áp dụng định luật bảo toàn khối lượng bạn ạ!
Tiêu đề: Re: Toán
Gửi bởi: zopkuu trong Tháng Một 03, 2012, 11:03:44 AM
các bác giải giúp em với  :'( hjhjhj
Tiêu đề: Re: Toán
Gửi bởi: zopkuu trong Tháng Một 03, 2012, 12:29:39 PM
 >:( cho em đáp  dj? :)
Tiêu đề: Re: Toán
Gửi bởi: sonquan1421988 trong Tháng Một 03, 2012, 05:36:18 PM
Khối lượng sắt thu được là 14,4 gam
Tiêu đề: Re: Toán
Gửi bởi: zopkuu trong Tháng Một 03, 2012, 07:24:25 PM
co dung ko bác ơi nghi ngờ quá ? c017
Tiêu đề: Re: Giúp tớ với !
Gửi bởi: zopkuu trong Tháng Một 03, 2012, 07:37:38 PM
các chú kém quá 1(A)
Tiêu đề: tìm Kim loại
Gửi bởi: kenken9xz trong Tháng Hai 15, 2012, 04:29:45 PM
Để khử 6,4g 1 oxit KL cần dùng 2,688l khí H2(đkc). Nếu cho KL trên tác dụng với dd HCl dư thì thu được 1,792l H2(đkc). KL?
Tiêu đề: Re: tìm Kim loại
Gửi bởi: tudinhhuong trong Tháng Ba 04, 2012, 11:00:24 AM
6,4g oxit tác dụng với 2,688l H2(đkc)
=>nH2=0,12=n
=>mKL=moxit-m
*phản ứng với HCl
nH2=0,08mol=>n H+=nCL-=0.16mol
=>nMCLn=nM=0,16/n
ta có:0,16M/n=4,48
=>M=56.n=2
Tiêu đề: Bài tập về sự điện ly và axit
Gửi bởi: phaphovnn trong Tháng Ba 31, 2012, 09:44:34 AM
1/Có một dung dịch chứa BaCl2 0.01M và SrCl2 0.1M. Tính pH để có thể làm kết tủa hết Ba2+ dưới dạng BaCrO4 từ dung dịch đó mà không làm kết tủa SrCrO4 trong dung dịch K2Cr2O7.Cho tích số tan của BaCrO4 là Ks1=10^-9.93 ủa SrCrO4 là Ks2=10^-4.65 và trong dung dịch có cân bằng Cr2O7(2-) + H2O <=>2CrO4(2-) + 2H+ K=10^-14.64
2/1/Hòa tan 16.05 gam hỗn hợp X gồm Mg va Al vào 2 lít dung dịch HCl a mol/l và HNO3 b mol/l thu được dung dịch chỉ chứa muối km loại của một axit và hỗn hợp Y gồm 3 khí có tỷ khối với H2 la 16,9375. Trong Y khí nhẹ nhất chiếm không quá 25% thể tích. Cho Y qua dung dịch NaOH dư thấy còn lại 5,6 lít hõn hợp Z gồm 2 khí có tỷ khối với H2 la 3,6.
a. Xác định thành phần phần trăm theo khối lượng của hỗn hợp.
b. Tính a,b
(Các anh giúp em nhanh nhé tuần sau em phải thi rồi mà ai có đề thi HSG nào hay thi cho em với nhé)
Tiêu đề: Re: Bài tập về sự điện ly và axit
Gửi bởi: phaphovnn trong Tháng Tư 01, 2012, 08:16:30 AM
Sao không ai trả lời giúp em vậy?
Tiêu đề: Re: Bài tập về sự điện ly và axit
Gửi bởi: vovietviet trong Tháng Tư 02, 2012, 07:29:35 PM
1/Có một dung dịch chứa BaCl2 0.01M và SrCl2 0.1M. Tính pH để có thể làm kết tủa hết Ba2+ dưới dạng BaCrO4 từ dung dịch đó mà không làm kết tủa SrCrO4 trong dung dịch K2Cr2O7.Cho tích số tan của BaCrO4 là Ks1=10^-9.93 ủa SrCrO4 là Ks2=10^-4.65 và trong dung dịch có cân bằng Cr2O7(2-) + H2O <=>2CrO4(2-) + 2H+ K=10^-14.64
2/1/Hòa tan 16.05 gam hỗn hợp X gồm Mg va Al vào 2 lít dung dịch HCl a mol/l và HNO3 b mol/l thu được dung dịch chỉ chứa muối km loại của một axit và hỗn hợp Y gồm 3 khí có tỷ khối với H2 la 16,9375. Trong Y khí nhẹ nhất chiếm không quá 25% thể tích. Cho Y qua dung dịch NaOH dư thấy còn lại 5,6 lít hõn hợp Z gồm 2 khí có tỷ khối với H2 la 3,6.
a. Xác định thành phần phần trăm theo khối lượng của hỗn hợp.
b. Tính a,b
(Các anh giúp em nhanh nhé tuần sau em phải thi rồi mà ai có đề thi HSG nào hay thi cho em với nhé)
Bài 1: Điều kiện để kết tủa BaCrO4 mà không kết tủa SrCrO4
T(BaCrO4)/[Ba2+]<[CrO42-]<T(SrCrO4)/[Sr2+] trong đó [Ba2+]=10-6 (Ba2+ kết tủa hoàn toàn)
Tìm pt liên quan giữa [CrO42-] với [H+] nữa rồi thế số vào tìm [H+]
Bài 2: chắc là đặt ẩn rồi bảo toàn e.. ;)
Tiêu đề: Bài tập về ancol
Gửi bởi: hoikobietmoi trong Tháng Sáu 20, 2012, 10:13:05 AM
Câu 1: Cho 0,4 mol hỗn hợp X gồm 2 ancol no, đơn chức, bậc 1, là đồng đẳng kế tiếp đun nóng với H2SO4 đặc ở 140 độ C thu được 7,704 gam hỗn hợp 3 ete. Tham gia phản ứng ete hóa có 50% lượng ancol có khối lượng phân tử nhỏ và 40% lượng ancol có khối lượng phân tử lớn. Tìm hai ancol trong X.

Câu 2:Oxi hóa X là ancol đơn chức, bậc 1 được anđehit Y. Hỗn hợp khí và hơi sau phản ứng được chia thành 3 phần bằng nhau. Phần 1 cho tác dụng với Na dư, thu được 5,6 lít khí H2 (đktc). Phần 2 cho tác dụng với Ag2O trong dung dịch NH3 (dư) thu được 64,8 gam Ag. Phần 3 đốt cháy hoàn toàn thu được 33,6 lít khí (đktc) CO2 và 27 gam H2O. Tìm X và hiệu suất quá trình oxi hóa X thành Y.
Tiêu đề: Hóa học lập thể
Gửi bởi: x_men_naruto96 trong Tháng Sáu 21, 2012, 12:53:55 PM
Cho em hỏi cách chuyển từ công thức phối cảnh sang công thức Fischer. Giờ em đang bị bấn phần này :'(
Tiêu đề: Re: Bài tập về ancol
Gửi bởi: ducdai_d trong Tháng Bảy 01, 2012, 10:36:43 AM
Bài 1
Gọi CT chung của 2 ancol là ROH ==> CT của ete là ROR;
do có 50% ancol lớn, 40% ancol nhỏ tham gia phản ứng ==> có ((40%+50%)/200%))=45% ROH phản ứng.
> n ROH=0.4*0.45=0.18mol =>  n ROR=0.09
m ROR=7.704 g => M ROR =7.704/0.09=85.6 => R=34.8 => do 2 ancol no. đông đẳng kế tiếp => R1=C2H5(29) và R2=C3H7(43);=> C3H7OH, C2H5OH
Bài 2
RCH2OH===> RCHO+H2O (các hệ số đều là 1.1.1);
phần 1 tác dụng với Na :
OH + na ==> ONa + 1/2 H2 ==> n OH=2*nH2=2*0.25=0.5 mol= n ancol(dư) + n H2O=
n ancol(dư)+ n anco(Pư)=n ancol
Phân 3 đốt cháy;
phần 3 đốt cháy c~ thu được sp như ancol ban đầu đốt cháy:
n CO2= n H2O=0.15 mol;
n ancol=0.5 ==> CT X: C3H6O;
phần 2 : phản ứng tráng gương;
n andehit=n Ag/2=0.3 mol;
==> H=0.3/0.5=60%;

lần đầu tiên gửi bài mọi ng ủng hộ nha
 ^-^
Tiêu đề: Re: giup minh bai hoa huu co nay voi may ban oi!
Gửi bởi: ducdai_d trong Tháng Bảy 01, 2012, 10:46:41 AM
Giải
a,
n CO2=0.8 mol;n H2O=0.11 mol ==> n ancol=0.11-0.8=0.3mol;
==> n C trung binh=0.8/0.3=8/3 ==> 1 ancol có 2 C, 1 cái có 3 C;
theo pp đường chéo ta có n C2=2 n C3
n H2=0.4 mol==> n OH=0.8mol ==> số nhóm chức TB=0.8/0.3=8/3 ==> 1 cái có số nhóm chức > 3 ==> C3H8O3, ==> nhóm chức TB= (3*2+x)/3=8/3 ==> x= 2 ==>
C2H6O2

tính % khối luợng bạn tự tính nhé

Tiêu đề: Re: tìm Kim loại
Gửi bởi: ducdai_d trong Tháng Bảy 01, 2012, 10:59:50 AM
Giả sử kim loại có hoá trị ko đổi ==>  n e để khử oxit KL = số mol e cho để oxi hoá KL;
                                                ===> n H2 truớc = n H2 sau mà theo đề thì chúng khác nhau;
vậy KL có nhiều hoá trị ==> Fe, hoặc Cr thoả mãn;oxxit ban đầu có thể là Fe2O3, hoặc Cr2O3;
theo bảo toàn e ;
n e Oxit giải phong= 2* n H2=0.24 mol ==>
2*3*n oxit=0.24 == n oxit=0.04 ==> M oxit=160 ==> Fe2O3
Tiêu đề: Có ai giải hộ bài này với, xương quá!
Gửi bởi: nbnvoi trong Tháng Mười 04, 2012, 03:50:34 PM
Oxi hoá 53,2 gam hỗn hợp một rượu no đơn chức và một andehit đơn chức ta thu được một axit hữu cơ duy nhất ( hiệu suất phản ứng 100%). Cho lượng axit này tác dụng hết với m gam dung dịch hỗn hợp NaOH 2% và Na2CO3 13,25% thu được dung dịch chỉ chứa muối của axit hữu cơ nồng độ 21,87%.
1)   xác định CTPT của rượu và andehit ban đầu.
2)   Hỏi m có giá trị nằm trong khoảng nào?
3)   Cho m = 400 gam. Tính % khối lượng của rượu và andehit trong hỗn hợp đầu.

Thank trước!
Tiêu đề: hoàn thành các pt và xác định các chất
Gửi bởi: jandithuhoai trong Tháng Mười 14, 2012, 08:52:56 PM
Cho sơ đồ các pt phản ứng:
1. (X) + HCl  -> (X1)+ (X2) + H2O
2. (X1) + NaOH -> (X3) kết tủa + (X4)
3. (X1)  + Cl2 -> (X5)
4. (X3) +H2O + O2 -> (X6) kết tủa
5. (X2)  + Ba(OH)2 -> (X7)
6. (X7) + NaOH -> (X8) kết tủa + (X9) + ...
7. (X8) + HCl -> (X2) +...
8. (X5) + (X9) + H2O -> (X4) +....
Hoàn thành sơ đồ pt phản ứng và cho biết các chất X, X1,...X9.  ;)
Tiêu đề: Re: hoàn thành các pt và xác định các chất
Gửi bởi: anhtuan_h2vn trong Tháng Mười 14, 2012, 11:59:31 PM
Cho sơ đồ các pt phản ứng:
1. (X) + HCl  -> (X1)+ (X2) + H2O
2. (X1) + NaOH -> (X3) kết tủa + (X4)
3. (X1)  + Cl2 -> (X5)
4. (X3) +H2O + O2 -> (X6) kết tủa
5. (X2)  + Ba(OH)2 -> (X7)
6. (X7) + NaOH -> (X8) kết tủa + (X9) + ...
7. (X8) + HCl -> (X2) +...
8. (X5) + (X9) + H2O -> (X4) +....
Hoàn thành sơ đồ pt phản ứng và cho biết các chất X, X1,...X9.  ;)

1. FeCO3 + HCl -------->FeCl2 + CO2 + H2O
2.FeCl2 + NaOH ------->Fe(OH)2+ NaCl
3.FeCl2 + Cl2 ---------> FeCl3
4.Fe(OH)2 + O2 + H2O ---------->Fe(OH)3
5.CO2 + Ba(OH)2 --------> Ba(HCO3)2
6.Ba(HCO3)2 + NaOH ---------->BaCO3 + Na2CO3 + H2O
7.BaCO3 + HCl ------>CO2 + BaCl2 + H2O
8.FeCl3 + Na2CO3 + H2O ----------->NaCl + Fe(OH)3 + CO2   
Bạn chú ý post bài vào topic có sẵn, không tự ý lập topic mới nhé!

Tiêu đề: em xin cho ra 1 bài mọi ng` cùng giải nhé :)))))))))))))
Gửi bởi: cobekeomut.dethuong trong Tháng Mười 24, 2012, 08:48:53 PM
thêm 100ml nước vào 100ml dung dịch H2SO4 được 200ml dung dịch X( d=1,1g/ml)
a, Biết rằng 10ml dung dịch X trung hòa vừa đủ 10ml dung dịch NaOH 2M. Tính nồng độ mol và khối lượng riêng d của dung dịch H2SO4 ban đầu .
b, Lấy 100ml dung dịch X, thêm vào đó 100ml dung dịch HCl được 200ml dung dịch Y. Khi trung hòa vừa đủ 100ml dung dịch X bằng 200ml dung dịch NaOH thì thu đc 2 muối với tỉ lệ khối lượng
              m Nacl
            .................   = 1,17
               m Na2SO4
Tiêu đề: lai hóa trong hữu cơ
Gửi bởi: ngoikhoctrencay98 trong Tháng Chín 07, 2014, 11:16:08 AM
trong sách Organic Chemistry (Jonathan Clayden_ Nick Greeves_ Stuart Warren & Peter Wothers) có ghi nitơ trong nhóm amit lai hóa sp2 là đúng hay sai vậy các pro giúp em với! c017
Tiêu đề: Re: Bài tập, lý thuyết!
Gửi bởi: Hễ Cứ Đem Tài Liệu Lên Mạng trong Tháng Chín 08, 2014, 07:04:32 AM
Vì cặp điện tử trên nguyên tử N tham gia cộng hưởng với điện tử pi C=O nên vầy đó bạn

(https://webspace.yale.edu/chem125/125/quantum/homolumo/amide.gif)

Thường các sách hóa hữu cơ giải thích các hiện tương lai hóa, cộng hưởng, ... khá rõ ở các chương đầu, nếu bạn đọc kỹ các phần này thì các chương sau sẽ trở nên rất dễ.
Tiêu đề: Re: Bài tập, lý thuyết!
Gửi bởi: Nguyễn Thái Hạo trong Tháng Ba 08, 2015, 09:10:48 PM
Cho em hỏi thêm về tính chất của xicloanken. Nó có tham gia phản ứng thế không ạ?
Tiêu đề: Re: Bài tập, lý thuyết!
Gửi bởi: quanghung_hn trong Tháng Ba 18, 2018, 08:42:54 PM
Cho e hỏi: giữa C6H5COOH và Ch3cooh cái nào tính ax mạnh hơn ạ