Cộng đồng Hóa học H2VN

..::: NHÓM HÓA HỌC ỨNG DỤNG - CÁC CHUYÊN NGÀNH ::. => Nhóm Hóa Hữu Cơ - Hóa Dầu => Tổng hợp hữu cơ => Tác giả chủ đề:: mndat175 trong Tháng Mười 25, 2015, 06:54:47 PM

Tiêu đề: Quy trình sản xuất UPE
Gửi bởi: mndat175 trong Tháng Mười 25, 2015, 06:54:47 PM
Chào mn ạ ! em đang làm báo cáo môn học tổng hợp nhựa UPE, em tìm mãi trên mạng không thấy bài báo hay báo cáo nào nói về quy trình tổng hợp của nhựa này. Em lên đây mạo mụi xin phép các anh chị nào có tài liệu về đề tài này cho em xin với ạ, em xin cảm ơn !
(mail của em gaconbk175@gmail.com)
Tiêu đề: Re: Quy trình sản xuất UPE
Gửi bởi: Mr H2O trong Tháng Mười 26, 2015, 02:09:01 PM
(http://www.intechopen.com/source/html/39416/media/image12.jpeg)

Tham khảo thêm:

http://material.eng.usm.my/stafhome/hazizan/EBB%20427/EBB%20427%20(2)%20Hazizan.pdf (http://material.eng.usm.my/stafhome/hazizan/EBB%20427/EBB%20427%20(2)%20Hazizan.pdf)

http://cdn.intechopen.com/pdfs-wm/39416.pdf (http://cdn.intechopen.com/pdfs-wm/39416.pdf)

http://eprints.usm.my/9519/1/SYNTHESIS,_CHARACTERIZATION_AND_PROPERTIES_OF_THE_NEW_UNSATURATED_POLYESTER_RESINS_FOR_COMPOSITE_APPLICATIONS.pdf (http://eprints.usm.my/9519/1/SYNTHESIS,_CHARACTERIZATION_AND_PROPERTIES_OF_THE_NEW_UNSATURATED_POLYESTER_RESINS_FOR_COMPOSITE_APPLICATIONS.pdf)

https://www.mdpi.com/1422-0067/16/7/14912/pdf (https://www.mdpi.com/1422-0067/16/7/14912/pdf)

https://www.ipen.br/biblioteca/2000/07518.pdf (https://www.ipen.br/biblioteca/2000/07518.pdf)

http://ir1.sun.ac.za/bitstream/handle/10019.1/5177/simpson_synthesis_2010.pdf?sequence=1 (http://ir1.sun.ac.za/bitstream/handle/10019.1/5177/simpson_synthesis_2010.pdf?sequence=1)

Tiêu đề: Re: Quy trình sản xuất UPE
Gửi bởi: mndat175 trong Tháng Mười 28, 2015, 03:55:16 PM
(http://www.intechopen.com/source/html/39416/media/image12.jpeg)

Tham khảo thêm:

http://material.eng.usm.my/stafhome/hazizan/EBB%20427/EBB%20427%20(2)%20Hazizan.pdf (http://material.eng.usm.my/stafhome/hazizan/EBB%20427/EBB%20427%20(2)%20Hazizan.pdf)

http://cdn.intechopen.com/pdfs-wm/39416.pdf (http://cdn.intechopen.com/pdfs-wm/39416.pdf)

http://eprints.usm.my/9519/1/SYNTHESIS,_CHARACTERIZATION_AND_PROPERTIES_OF_THE_NEW_UNSATURATED_POLYESTER_RESINS_FOR_COMPOSITE_APPLICATIONS.pdf (http://eprints.usm.my/9519/1/SYNTHESIS,_CHARACTERIZATION_AND_PROPERTIES_OF_THE_NEW_UNSATURATED_POLYESTER_RESINS_FOR_COMPOSITE_APPLICATIONS.pdf)

https://www.mdpi.com/1422-0067/16/7/14912/pdf (https://www.mdpi.com/1422-0067/16/7/14912/pdf)

https://www.ipen.br/biblioteca/2000/07518.pdf (https://www.ipen.br/biblioteca/2000/07518.pdf)

http://ir1.sun.ac.za/bitstream/handle/10019.1/5177/simpson_synthesis_2010.pdf?sequence=1 (http://ir1.sun.ac.za/bitstream/handle/10019.1/5177/simpson_synthesis_2010.pdf?sequence=1)

rất cảm ơn Admin, nhưng cái em đang tìm là quy trình sản xuất trong công nghiệp và máy móc dây chuyền sản xuất của loại nhựa này ạ, cái này em tìm mãi vẩn không ra một thiết bị nào.