Cộng đồng Hóa học H2VN

...::: NHÓM HÓA HỌC LÝ THUYẾT :::... => Khối PTTH lớp 10, 11, 12 => Hóa học Khối Cơ Sở - Trung học Phổ thông => Hữu Cơ => Tác giả chủ đề:: vuihatca trong Tháng Mười Hai 10, 2015, 10:20:05 PM

Tiêu đề: trình bày phương pháp hóa học để phân biệt các chất trong mỗi trường hợp dư
Gửi bởi: vuihatca trong Tháng Mười Hai 10, 2015, 10:20:05 PM
trình bày phương pháp hóa học để phân biệt các chất trong mỗi trường hợp dưới đây:

(b) dầu mỡ động - thực vật và "dầu mỡ" bôi trơn máy.

(c) glucoz, glixerol, fomandehit.

(d) saccaroz, glixerol, mantozơ và andehit axetic

(e) tinh bột, vôi bột, bột đá (chất rắn)

(f) tinh bột, glucoz, saccarozơ (dung dịch)

(g) H2N−CH2−COOH,CH3−(CH2)3−NH2 và CH3CH2COOH.
(h) lòng trắng trứng, hồ tinh bột, glixerol.
Tiêu đề: Re: trình bày phương pháp hóa học để phân biệt các chất trong mỗi trường hợp
Gửi bởi: Mr H2O trong Tháng Mười Hai 11, 2015, 08:14:59 PM
Trình bày phương pháp hóa học để phân biệt các chất trong mỗi trường hợp dưới đây:

(b) dầu mỡ động - thực vật và "dầu mỡ" bôi trơn máy.
---> Dầu mỡ động – thực vật là dẫn xuất của hidrocacbon trong phân tử có chứa C, H, O; Là các este của glixerol và các acid béo. Dầu mỡ dùng để bôi trơn máy là những hidrocacbon có chứa C, H.
Cách phân biệt: Đun 2 loại dầu riêng biệt với dung dịch kiềm; Loại nào tan được trong kiềm là dầu, mỡ động thực vật; Loại nào không tan được là dầu mỡ để bôi trơn máy.

(c) glucoz, glixerol, fomandehit.
---> Dùng Cu(OH)2 thì  fomandehit tạo kết tủa đỏ gạch; còn glixerol và glocozo tạo phức đồng màu xanh khi đung nóng 2 ống nghiệm đó 1 ống sẽ tạo kết tủa đỏ gạch => ống đó đựng glucozo

(d) saccaroz, glixerol, mantozơ và andehit axetic
---> Cho AgNO3 trong dung dịch NH3 vào 4 ống nghiệm chứa saccalozơ, grixerol, mantozơ và anđehit axtic và đun nhẹ, 2 ống nghiệm có phản ứng tráng gương là mantozơ và anđehit axetic. Hai ống nghiệm không có hiện tượng gì xảy ra là saccarozơ và grixerol, để phân biệt 2 ống nghiệm này ta tiếp tục cho một ít H2SO4 vào 2 ống nghiệm này, đun nhẹ, ống nghiệm nào cho phản ứng tráng gương là saccarozơ, ống nghiệm còn lại là grixerol.
- Để phân biệt hai ống nghiệm cho phản ứng tráng gương, ta cho mantozơ và anđehit axetic vào hai ống nghiệm chứa Cu(OH)2, lắc nhẹ, ống nghiệm nào cho dung dịch màu xanh lam là mantozơ, ống nghiệ không có phản ứng là anđehit axetic. Viết các phương trình hóa học (nếu có).

(e) tinh bột, vôi bột, bột đá (chất rắn)
---> Hòa tan vào nước. Cho I2 vào. Nếu dd hóa xanh tím --> tinh bột. Còn lại là vôi bột và bột đá. Cho HCl vào, có khí bay lên là vôi bột, còn lại là bột đá.

(f) tinh bột, glucoz, saccarozơ (dung dịch)
---> Cho AgNO3 vào --> Ag là glucozo; Còn lại saccarozo và tinh bột, cho Cu(OH)2 vào,tạo phức xanh là saccarozo. Còn lại là tinh bột.

(g) H2N−CH2−COOH,CH3−(CH2)3−NH2 và CH3CH2COOH.
---> Dùng quỳ tím; Hóa đỏ: CH3-CH2-COOH; Hóa xanh: CH3−(CH2)3−NH2; Không đổi: H2N−CH2−COOH.

(h) lòng trắng trứng, hồ tinh bột, glixerol.
---> Dùng Cu(OH)2; Lòng trắng trứng: màu tìm đặc trưng. Glixerol: phức xanh; Tinh bột: còn lại.