Cộng đồng Hóa học H2VN

..::: NHÓM HÓA HỌC ỨNG DỤNG - CÁC CHUYÊN NGÀNH ::. => Công nghệ các hợp chất vô cơ => Phân bón hóa học => Tác giả chủ đề:: CAOVANGIOI trong Tháng Một 23, 2016, 03:32:00 PM

Tiêu đề: Thắc mắc về tạo phức EDTA
Gửi bởi: CAOVANGIOI trong Tháng Một 23, 2016, 03:32:00 PM
mình đang phân vân về vấn đề pha chế các muối sunphat Mn, Zn, Fe, Cu với EDTA để tạo phức, có tài liệu hướng dẫn theo hằng số tạo phức từ cao nhất đến thấp nhất, cụ thể là cho EDTA vào, sau đó cho từ từ Cu>Zn>Fe>Mn, nhưng lại có tài liệu hướng dẫn cho ngược lại Mn>Zn>Fe>Cu sau đó mới cho EDTA vào >:(