Cộng đồng Hóa học H2VN

..::: NHÓM HÓA HỌC ỨNG DỤNG - CÁC CHUYÊN NGÀNH ::. => Nhóm Hóa Hữu Cơ - Hóa Dầu => Tác giả chủ đề:: Đại Thần Tiêu Nại trong Tháng Hai 01, 2016, 06:24:08 PM

Tiêu đề: Mấy bác giúp mình với
Gửi bởi: Đại Thần Tiêu Nại trong Tháng Hai 01, 2016, 06:24:08 PM
Đốt cháy hoàn toàn 1 hỗn hợp gồm những lượng bằng nhau về số mol của 2 hidrocacbon có cùng số nguyên tử C trong phân tử, thu được 3,52 g CO2 và 1,62 g H2O. Xác định CTPT và viết CTCT của hidrocacbon.
 c017
Tiêu đề: Re: Mấy bác giúp mình với
Gửi bởi: Mr H2O trong Tháng Hai 02, 2016, 08:32:48 AM
nCO2=0,08mol
nH2O = 0,09mol
nCO2 < nH2O hh gồm 1 ankan và 1 anken
do 2 H.C có số mol bằng nhau và có cùng số nguyên tử C nên số mol CO2 ở 2 pt bằng nhau = 0,04 mol
ankan: CnH(2n+2)
anken : CnH(2n)
PTHH
CnH(2n+2) +(3n+1)/(2)O2 --> nCO2 + (n+1) H2O
...........................................0,04
CnH(2n)+ (3n/2)O2 --> nCO2 + nH2O
..................................0,04
0,04(n+1)/n+ 0,04 = 0,09
n= 4
ankan là C4H10
anken là C4H8