Cộng đồng Hóa học H2VN

...::: NHÓM HÓA HỌC LÝ THUYẾT :::... => Luyện thi HSG các cấp => Luyện thi hsg cấp THCS => Tác giả chủ đề:: Đại Thần Tiêu Nại trong Tháng Hai 02, 2016, 08:36:33 PM

Tiêu đề: Toán hidrocacbon
Gửi bởi: Đại Thần Tiêu Nại trong Tháng Hai 02, 2016, 08:36:33 PM
Hỗn hợp khí X gồm H2 và 2 hidrocacbon A,B được chứa trong một bình kín có sẵn bột Ni, đun nóng bình đến khi phản ứng hoàn toàn thu được 13,44 lít hỗn hợp khí Y ở đktc. Chia Y thành 2 phần bằng nhau:
Phần 1: dẫn qua dung dịch nước brom thấy dung dịch nhạt màu và thu được duy nhất một hidrocacbon A. Đốt cháy hoàn toàn A thu được CO2 và H2O với tỉ lệ khối lượng tương ứng là 88:45.
Phần 2: Đốt cháy hoàn toàn thu được 30,8 g CO2 và 10,8 g H2O.
a) Xác định CTPT, CTCT của A,B. Biết A có công thức dạng CnH2n+2.
b) Tính thành phần % theo thể tích các khí trong X.