Cộng đồng Hóa học H2VN

...::: NHÓM HÓA HỌC LÝ THUYẾT :::... => Hóa học chuyên ngành Đại học => Tác giả chủ đề:: danganhhuy69 trong Tháng Tư 05, 2016, 12:18:49 AM

Tiêu đề: Giúp em bài hoá vô cơ ạ
Gửi bởi: danganhhuy69 trong Tháng Tư 05, 2016, 12:18:49 AM
,....
Tiêu đề: Re: Giúp em bài hoá vô cơ ạ
Gửi bởi: danganhhuy69 trong Tháng Tư 05, 2016, 04:05:52 PM
Không ai làm được ạ :((
Tiêu đề: Re: Giúp em bài hoá vô cơ ạ
Gửi bởi: Mr H2O trong Tháng Tư 06, 2016, 11:18:51 PM
Đầu tiên là gửi lại bạn đầy đủ đề - trong đó có câu bạn hỏi:
(https://lh3.googleusercontent.com/54rnrJvO2z-I1JC4wdvaEEEaAtHdbJhMdErNfSQp1uOS3xQJHvBCDB6Rge-lO_il2P6uYjcqQcf07b-LNBm_EN1HMuBR18r2Fn68vumZU_LGQEdmMbOuu9_Fzo8W5SSaYBA-m3HDG4CCDW23ZHnY-1DCTwKX2pj-Ks79cd-nAV4ai68yNNIs88jEc3Yfp5PMFXXUYoi2f4tzXV0J8GN1VWbBRTMhu24KdM6Oud5AckbQonnxUNlms9M7m45tFiYT_KPOvTcXTi685jlZ83oH-easF5CMD5llqEWv_CO-z2W8jWXgwzkMSn0RrQ2Rm_--xB-VTrU9KP59Jwk-dt20vOOvWOSwgyr1W0Q6ixJWdzyxfMgFEK4yrWvC2aghci2g_hdlvRw7GwrQ2OkMHB2VCmABqj4MbXaWxNsWkJxrwJtUH-1-LrBNx3U-BOKT7wI_oNFIaI_T7qB4RUQAYsLEa1HDec29O8Sp8zO5E2e_35aX4j8d2j_3j4OTn0N5Fr_FSQ5o8A7C6rNyM534THyj0KV2PvtJwlx_XZQXizJXD9jXzWFTu4q4PAQEdLZUDSsBMsHN=w476-h615-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/WUVnCdMg2yPDstWBgxIVD8ySgGJXryVYgglJOnTHs2pDmO62Jna469QWkG_FEIfsWky4DnRU3rbMqpe-Qv2z_LQ3UHdKGufEHwVnentrDDdQvVqjGEcvQEpPTg9cFLR4i7eVoZFUxr7e1THxlPWL8a4_CC3NbCH_CYh3K689HI8uCBOPNbfY7uCDeD3QrWeuj_o1PkDb8FzenAmpA_FSauMeBsrs7JCaCUze2qoDz-7_GZCRoeGNaLsz1piWLR6QUYQiwfQ2R2xXxwukifLQvlzjzB4vDBaL8IA56N4m2KYf_Qt7tZPwDGZBmjJYQuJMjQJdVp9DQMz4ZMRUOociHbxfjrg1oZnWaxgtmDgkzTex40-ATHcFnwARkGfU4ujPyFfL-0PxOgzOoe6s2ew03Hh8b6CE44sh1cpc-F0gVN-6HqlK5XbsmtvTXMj1trOJ5cLWzBT9qLkba8svNTnTPpRLJQzTGiZiL1gwx6x0VHqOT5BHpWodmcK3MVfi840iVqGvbIfUjoibmYuiM9pTFmEgd_nx8NEwlphSDEbqCORJrNjuIqbOENLUKGMFywF_tP99=w476-h615-no)
Tiêu đề: Re: Giúp em bài hoá vô cơ ạ
Gửi bởi: SundayFaith trong Tháng Bảy 04, 2018, 12:05:28 PM
Chính vì thế mà bài viết của các bạn sẽ ngắn hơn thường lệ !