Cộng đồng Hóa học H2VN

...::: NHÓM HÓA HỌC LÝ THUYẾT :::... => Hóa học Khối Cơ Sở - Trung học Phổ thông => Trung Tâm Luyện thi Đại học => Tác giả chủ đề:: discoverychannel trong Tháng Tư 06, 2016, 02:37:39 PM

Tiêu đề: Bài giảng hóa học - phương pháp bảo toàn liên kết pi
Gửi bởi: discoverychannel trong Tháng Tư 06, 2016, 02:37:39 PM
Video hướng dẫn cách giải các bài tập về hidrocacbon không no có khả năng tham gia phản ứng cộng bằng phương pháp bảo toàm liên kết pi. Rất hay, các mem xem và vận dụng nhé
https://www.youtube.com/watch?v=kaMgo54UwnE