Cộng đồng Hóa học H2VN

..::: PHÒNG THÍ NGHIỆM - THƯ VIỆN HÓA HỌC H2VN ::.. => Phòng thí nghiệm hóa học => Tác giả chủ đề:: discoverychannel trong Tháng Chín 14, 2016, 02:28:26 PM

Tiêu đề: Hóa học nói gì về bi quan - lạc quan
Gửi bởi: discoverychannel trong Tháng Chín 14, 2016, 02:28:26 PM
Những hợp chất hóa học trong não theo tâm trạng
https://www.youtube.com/watch?v=tjocY9hi7hs