Cộng đồng Hóa học H2VN

..::: NHÓM HÓA HỌC ỨNG DỤNG - CÁC CHUYÊN NGÀNH ::. => Chất nổ - kiến thức và các vấn đề liên quan => Tác giả chủ đề:: Hoquocthinh trong Tháng Mười Hai 11, 2016, 12:11:06 PM

Tiêu đề: KClO3 có làm boom khói màu được ko?
Gửi bởi: Hoquocthinh trong Tháng Mười Hai 11, 2016, 12:11:06 PM
tình hình là em ko kiếm dc KNO3 nên dùng KCLO3 để làm boom khói nhưng khi đốt lên nó ko ra màu.