Cộng đồng Hóa học H2VN

...::: NHÓM HÓA HỌC LÝ THUYẾT :::... => Hóa học Khối Cơ Sở - Trung học Phổ thông => Trung Tâm Luyện thi Đại học => Tác giả chủ đề:: quanghung_hn trong Tháng Một 09, 2017, 11:48:27 PM

Tiêu đề: Giải toán hóa học
Gửi bởi: quanghung_hn trong Tháng Một 09, 2017, 11:48:27 PM
Các bạn giúp mình nha
Bài 1 :

X là hỗn hợp các muối Cu(NO3)2 , Fe(NO3)2 , Fe(NO3)3 , Mg(NO3)2 trong đó O chiếm 55,68% khối lượng .Cho dd KOH dư vào dd chứa 50 g muối, lọc kết tủa đem nung trong chân không đến khi klg ko đổi thu đc m g oxit .Giá trị m là :D
Tiêu đề: Re: Giải toán hóa học
Gửi bởi: Mr H2O trong Tháng Một 13, 2017, 08:20:05 PM
Cách 1: mO trong A = 50*55.68% = 27.84g
=> nO = 27.84/16 = 1.74
nNO3- = 1/3nO = 0.58
=> mNO3- = 0.58*62 = 35.96g
=> m kim loại = mA - mNO3- = 14.04g
Cu(NO3)2 ---> CuO
2Fe(NO3)3 ---> Fe2O3
Fe(NO3)2 ---> FeO
Mg(NO3)2 ---> MgO
Nhận xét: nO trong oxit = 1/6nO trong A = 1.74/6 = 0.29
=> m oxit = m kl + mO trog oxit = 14.04 + 0.29*16 = 18.68g

Cách 2:
mO -> mNO3- --> m kim loai
ban dau co : kim loai + NO3-
cuối cùng có : kim loai + O 2-
bảo toàn điện tích co n O 2- =1/2 n NO3- = 0.29 mol
vậy khối lượng của oxit = m O + m kim loai = 0.29*16 + (50 - 0.58*62) =18.68 (g)