Cộng đồng Hóa học H2VN

..::: NHÓM HÓA HỌC ỨNG DỤNG - CÁC CHUYÊN NGÀNH ::. => Nhóm Hóa Hữu Cơ - Hóa Dầu => Tác giả chủ đề:: Mr H2O trong Tháng Bảy 20, 2017, 11:20:57 PM

Tiêu đề: Chuyển: Dung dịch amoniac NH4OH
Gửi bởi: Mr H2O trong Tháng Bảy 20, 2017, 11:20:57 PM
Chủ đề này đã chuyển tới Mua Bán (http://community.h2vn.com/index.php?board=171.0).

http://community.h2vn.com/index.php?topic=22569.0