Cộng đồng Hóa học H2VN

..::: PHÒNG THÍ NGHIỆM - THƯ VIỆN HÓA HỌC H2VN ::.. => Phòng thí nghiệm hóa học => Tác giả chủ đề:: thuytran trong Tháng Sáu 26, 2018, 12:13:24 PM

Tiêu đề: Hỏi chỗ thuê máy AAS
Gửi bởi: thuytran trong Tháng Sáu 26, 2018, 12:13:24 PM
Mình đang cần thuê máy AAS. Bạn nào biết có thể chỉ giúp mình được không?

Thanks all.
Tiêu đề: Re: Hỏi chỗ thuê máy AAS
Gửi bởi: karagen143 trong Tháng Bảy 04, 2018, 02:31:28 PM
Ai đó có thể giới thiệu cho tôi một số ngoại tuyến.
Tiêu đề: Re: Hỏi chỗ thuê máy AAS
Gửi bởi: trankhanh_cr trong Tháng Bảy 06, 2018, 09:55:59 PM
Bạn cần tìm chỗ định lượng mẫu của bạn thôi hay muốn thuê luôn cái máy AAS về dùng.
Tiêu đề: Re: Hỏi chỗ thuê máy AAS
Gửi bởi: Birdyblack trong Tháng Năm 17, 2019, 12:18:47 PM
Đó là kiến thức tốt. Tôi muốn đánh giá cao.
Tiêu đề: Re: Hỏi chỗ thuê máy AAS
Gửi bởi: mikeshawski trong Tháng Tám 29, 2019, 04:45:02 PM
I want to know too.