Cộng đồng Hóa học H2VN

...::: NHÓM HÓA HỌC LÝ THUYẾT :::... => Khối PTTH lớp 10, 11, 12 => Hóa học Khối Cơ Sở - Trung học Phổ thông => Vô Cơ => Tác giả chủ đề:: monghuyen-anhyeuem trong Tháng Năm 31, 2006, 10:42:59 AM

Tiêu đề: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: monghuyen-anhyeuem trong Tháng Năm 31, 2006, 10:42:59 AM
chào các bác ;xin nhờ các bác giải giúp bài này la đề thi đại học năm nào em quên rùi chỉ nhớ mang máng như thế này
tách các chất ra khỏi hỗn hợp gồm BACl2;ALCl3;FeCl3
OK con gà đen
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: khanh trong Tháng Năm 31, 2006, 05:16:10 PM
chào các bác ;xin nhờ các bác giải giúp bài này la đề thi đại học năm nào em quên rùi chỉ nhớ mang máng như thế này
tách các chất ra khỏi hỗn hợp gồm BACl2;ALCl3;FeCl3
OK con gà đen
Theo em , trước hết ta hoa` tan hh vào dd NH3 dư.
FeCl3 + 3NH4OH = 3NH4Cl + Fe(OH)3
AlCl3 + 3NH4OH = 3NH4Cl + Al(OH)3
DD nước lọc gồm NH3, NH4Cl, BaCl2.
Lọc lấy kết tủa gồm Al(OH)3 và Fe(OH)3 hòa tan vào NaOH đến dư:
Al(OH)3 + NaOH = NaAlO2 + 2H2O
Fe(OH)3 kô tan , lọc lấy Fe(OH)3 hòa tan vào dd HCl dư :
Fe(OH)3 + 3HCl = FeCl3 + 3H2O
Đun cho HCl và H2O bốc hơi thu lại FeCl3
Sục CO2 dư vào dd sau p/ứ:
CO2 + NaAlO2 + H2O = Al(OH)3 + NaHCO3
Lọc lấy Kết tủa làm như trên thu đc AlCl3
Al(OH)3 + 3HCl = AlCl3 + 3H2O
Cho 1 lượng (NH4)2CO3 dư vao` dd nước lọc.
(NH4)2CO3 + BaCl2 = BaCO3 + 2NH4Cl
Lọc lấy kết tủa cho t/d HCl dư :
BaCO3 + 2HCl =  BaCl2  + H2O + CO2
Đun đuổi nước và hơi HCl thu BaCl2 khan.
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: hoanguyenkim trong Tháng Sáu 01, 2006, 12:08:55 PM
có thể tổng quát như sau : do là tách hỗn hợp muối của các kim loại : kiềm hoặc kiềm thổ , kim loại yếu & kim lọai lưỡng tính như sau :

_ đầu tiên dùng bazơ để tạo ra kết tủa của hydroxit kim loại yếu & hydroxit lưỡng tính
_ lọc kết tủa rồi dựa vào đặc điểm tan trong bazơ của hydroxit kim loại lưỡng tính mà lọc lấy kết tủa tách chất kia ra
_sau đó là tái tạo 2 muối ban đầu   ;D
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: boriskan trong Tháng Sáu 01, 2006, 01:42:25 PM
 Có nhiều bài tóan làm sạh các chát bị lẩn tạp,nhưngíit có bài nào òn nguyên kl ban đầu (ít or nhiều hơn).Vậy mời các bạn mở hàng giùm bài tóan này:

Làm sạch kl Al lẩn tạp chất là cu ,fe,Mg và làm kl Al trong hỗn hợp ban đầu ko đổi. ;DThân chào các bạn.
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: bigbabol_8115 trong Tháng Sáu 01, 2006, 05:06:55 PM
ban đầu cho hh vào dung dịch HCl dư, ta loại dc Cu. sau đó cho dung dịch NaOH dư vào, thu dc 2 kết tủa Mg(OH)2 và Fe(OH)2, lọc kết tủa rồi sục CO2 dư vào , ta thu dc 1 kết tủa, nung kết tủa ở nhiệt độ cao, lấy chất rắn cho điện phân nóng chảy, ta thu dc AL nguyên chất.
             Al + HCl = AlCl3 + H2
             AlCl3 + NaOH = NaAlO2 + NaCl + H2O
             NaAlO2 + CO2 + H2O = Na2CO3 + Al(OH)3
             Al(OH)3 = Al2O3 + H2O
             Al2O3 = Al + O2.
Xong.
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: hoachem14 trong Tháng Sáu 01, 2006, 09:40:37 PM
Sao ko dùng NaOH ngay từ đầu thì cũng tách được Al ra khỏi hh rùi , đâu cần dùng HCl chi?
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: hongchuyen trong Tháng Sáu 01, 2006, 09:45:58 PM
thu dung NaOH du thoi co duoc khong nao ????
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: hoachem14 trong Tháng Sáu 01, 2006, 10:04:48 PM
Theo em , trước hết ta hoa` tan hh vào dd NH3 dư.
FeCl3 + 3NH4OH = 3NH4Cl + Fe(OH)3
AlCl3 + 3NH4OH = 3NH4Cl + Al(OH)3
DD nước lọc gồm NH3, NH4Cl, BaCl2.
Lọc lấy kết tủa gồm Al(OH)3 và Fe(OH)3 hòa tan vào NaOH đến dư:
Al(OH)3 + NaOH = NaAlO2 + 2H2O
Fe(OH)3 kô tan , lọc lấy Fe(OH)3 hòa tan vào dd HCl dư :
Fe(OH)3 + 3HCl = FeCl3 + 3H2O
Đun cho HCl và H2O bốc hơi thu lại FeCl3
Sục CO2 dư vào dd sau p/ứ:
CO2 + NaAlO2 + H2O = Al(OH)3 + NaHCO3
Lọc lấy Kết tủa làm như trên thu đc AlCl3
Al(OH)3 + 3HCl = AlCl3 + 3H2O
Cho 1 lượng (NH4)2CO3 dư vao` dd nước lọc.
(NH4)2CO3 + BaCl2 = BaCO3 + 2NH4Cl
Lọc lấy kết tủa cho t/d HCl dư :
BaCO3 + 2HCl =  BaCl2  + H2O + CO2
Đun đuổi nước và hơi HCl thu BaCl2 khan.

Cách của bạn khanh mình nghĩ có đôi chút vấn đề là khả năng tạo phức ammin của Fe3+ trong khi Al3+ thì không . Do đó , mình nghĩ nếu sục NH3 dư thì chất rắn thu được chỉ là Al(OH)3 còn ion phức [Fe(NH3)6]3+ thì lại tan .
Theo cách mình , đầu tiên cho NaOH dư vào hh trước , thu được Fe(OH)3 kết tủa , lọc ktủa rồi tdụng với HCl , cô cạn thu FeCl3 khan . Dd còn lại , ta sục khí CO2 thật dư vào , thu được ktủa Al(OH)3 như pt của bạn khanh . Lọc rồi làm các bước với Fe(OH)3 thu AlCl3 khan . Dd còn lại bao gồm các ion Ba2+ , Cl- , HCO3- và Na+ thì dùng dd Na2CO3 dư để tạo ktủa BaCO3 , lọc rồi cho tdụng HCl , cô cạn thu BaCl2 khan .
(PS:Bạn  hoanguyenkim  muốn gõ tiếng việt thì bạn hãy cài Vietkey hay Unikey , chọn mã Unicode là được ngay)
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: hoachem14 trong Tháng Sáu 01, 2006, 10:19:41 PM
dùng NaOH dư mà , chỉ có Al tan còn các chất còn lại đâu tan đâu?
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Andy trong Tháng Sáu 07, 2006, 02:15:21 AM
Mình thấy hoachem14 noi đúng, chỉ cần dùng NaOH dư ngay từ đầu, rùi là CO2, H2O,... như dhv4190 là được
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: vận động trong Tháng Sáu 09, 2006, 05:08:02 PM
theo tôi biết thì Al(OH)3 kết tủa lơ lửng tạo thành một dạng keo nhờm nhợp mà.Thế thì khó gọi là tinh khiết khi thu nhôm lại.
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Andy trong Tháng Sáu 09, 2006, 05:32:29 PM
Seo lại ko tinh khiết, đâu còn lẫn gì đâu
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: vận động trong Tháng Sáu 11, 2006, 11:32:28 AM
Vậy bạn hãy dùng keo dán(tưởng tượng là Al(OH)2 trộn với bột màu(tưởng tượng các chất khác),rồi bạn rữa ra cho sạch 100% xem (để thỏa mãn đề bài). ;D
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: hoachem14 trong Tháng Sáu 13, 2006, 06:26:10 PM
theo tôi biết thì Al(OH)3 kết tủa lơ lửng tạo thành một dạng keo nhờm nhợp mà.Thế thì khó gọi là tinh khiết khi thu nhôm lại.
Vậy theo bạn với cách tách trên thì ktủa keo còn lẫn tạp chất nào nữa???
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: orion8x trong Tháng Sáu 18, 2006, 11:43:03 PM
  Cái này tui thấy nhìu người hưởng ứng nên tớ bon chen tý nhá .
  Tách NO2 từ hh : NO2 , HCl , O2 , CO2 , CO , SO2 , H2S .
  Câu nữa là giả sử như các khí trên đựng trong các ống riêng biệt . Nhận biết chúng bằng cách đơng giản nhất . Hóa chất xả láng
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Golddragon trong Tháng Sáu 19, 2006, 01:44:41 AM
  Cái này tui thấy nhìu người hưởng ứng nên tớ bon chen tý nhá .
  Tách NO2 từ hh : NO2 , HCl , O2 , CO2 , CO , SO2 , H2S .
  Câu nữa là giả sử như các khí trên đựng trong các ống riêng biệt . Nhận biết chúng bằng cách đơng giản nhất . Hóa chất xả láng
Tối nay lang thang zo đây,thấy bài của ku Phương,nên bon chen trả lời;D
Có gì sai sót thì bỏ wa nha ku P ;D;D
*Tách:Dẫn hh vào bình kín ,rồi cho vào đó lượng dư O2,bật tia lửa đốt hh,
sau khi đốt,hh mới gồm NO2,HCl,O2,CO2,SO2,H2O,dẫn hh này wa bình chứa nước vôi dư.Sau pư,lọc bỏ kết tủa ,Sau đó cho HCl dư vào dd ,rồi bỏ mảnh đồng vào.Thu khí thoát ra(NO) cho vào bình pư vừa đủ với O2.
*NHận biết:
Khí màu nâu=>NO2
Khí có muì trứng thối=>H2S
Khí có mùi gắt=>SO2
Làm đỏ mẩu wì ẩm=>HCl
Làm bùng cháy mẩu than hồng=>O2
Làm đục nước vồi trong=>CO2
Còn lại là CO.
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: fowgy trong Tháng Sáu 19, 2006, 09:44:35 AM
Khí màu nâu=>NO2
Khí có muì trứng thối=>H2S
Khí có mùi gắt=>SO2
Làm đỏ mẩu wì ẩm=>HCl
Làm bùng cháy mẩu than hồng=>O2
Làm đục nước vồi trong=>CO2
Còn lại là CO.

Trong 1 bài tập ôn thi học sinh giỏi thầy Nhâm có viết " Nếu ta dùng mũi để nhận biết H2S thì không nên, vì lúc đầu còn ngửi được nhưng sau đó không thể ngửi được nữa do mũi bị ....cùi  ;D" . ngửi xong H2S thì không thể thấy SO2 có mùi gắt nữa  ;D
Vì thế dùng Pb2+ để nhận biết H2S
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: hongchuyen trong Tháng Sáu 19, 2006, 01:00:59 PM
làm thế nào để loại bỏ các khí sau : SO2, HF, As2O3 khỏi một hỗn hợp khí thải chứa SO3 trong quá trình điều chế H2SO4 ??
giúp tui mứi nào !!!!!!!!!!!!!!!!!!1
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: bigbabol_8115 trong Tháng Sáu 19, 2006, 07:45:13 PM
cho mình hỏi nếu làm theo như Rồng Vàng thì nước vôi pư với NO2 thì sao :
          Ca(OH)2 + NO2 ---> Ca(NO2)2 + Ca(NO3)2 + H2O
  ::) !?!  ;)
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: orion8x trong Tháng Sáu 19, 2006, 08:39:49 PM
  Hơ hơ ! Mày làm tau hơi thất vọng đó út , thứ nhất là dài ( có thể gọi là quá dài ) . Thứ hai là hơi bậy .
   Này nhá , tau cho vào SO2 với O2 đấy , mày hỉu chứ hả ( hãy nghĩ tới phương pháp phòng chì ) . Đốt H2S rùi thì làm gì còn NO2 nữa mà tách hả út . Mày bị hớ rùi .
   còn nữa thì anh em trong này type rùi áh .
   To fowgy : Cái đấy chỉ xài để ăn điểm thui anh ạh , trong này cho xả láng cho xôm tụ . CÒn ngửi H2S xong rùi thì vẫn cứ ngửi đc SO2 . Chỉ gây mất khứu giác khi H2S ở nồng độ cao thui , mà ngửi đc H2S ( nghĩa là nồng độ thấp ) thì chắc chắn ngửi đc SO2
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: hoachem14 trong Tháng Sáu 19, 2006, 09:16:12 PM
   Mình có ý kiến này:
 +Tách NO2: Dẫn hh khí vào dd AgNO3 dư có sục thêm kk vào (O2 càng tốt) (làm n` lần ý, mục đích là để hòa tan NO2 vào H2O theo PỨ:4NO2+2H2O+O2->4HNO3)
Sau lọc bỏ Ktủa (là AgCl và Ag2S), dd còn lại có:H+, Ag+(dư) và NO3-, cho tiếp P2O5 dư(để hút nước) và đun nóng dd thì thu đc NO2 và O2, dẫn típ qua Cu dư đun nóng thu NO2 (nhưng mình nghĩ cách này hơi dài và thu ko đc tinh khiết cho lắm :'()
 + Nhận bít: Khí nâu đỏ:NO2
                 Kết tủa trắng dd AgNO3:HCl
                 Kết tủa đen dd AgNO3:H2S
                 Đục nc vôi trong:CO2
                 Đục nc vôi trong và làm mất màu dd Br2:SO2
                 Ktủa dd PdCl2:CO
                 Còn lại là O2
Như vậy khỏi dùng mũi chi cho có hại  ;D
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Golddragon trong Tháng Sáu 19, 2006, 09:25:17 PM
*To ku P:mày ko thấy bỏ O2 dư vào bình à. ;D
*To dhv_4190: thi van xay ra pư đó mà bạn,sau đó mình mới cho HCl dư vào để tạo môi trường H+ trong NO3-,để tao ra NO mà. :D
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: nguyenthanhluanvt trong Tháng Sáu 20, 2006, 07:02:23 PM
chào các bác ;xin nhờ các bác giải giúp bài này la đề thi đại học năm nào em quên rùi chỉ nhớ mang máng như thế này
tách các chất ra khỏi hỗn hợp gồm BACl2;ALCl3;FeCl3
OK con gà đen
theo tui ta cứ đi từ những chất co ban nhu sau:
nho dd NAOH den du vao hh tren, hh se chia lam 2 phan phan ket tua gom Fe(OH)3 , phan dd gôm NaAlO2 Va Ba(OH)2 tan trong dd, tui se~ lo.c ta'ch la^'y chât ket tua la sat III hidroxit, sau do cho chat ket tua tan het trong dd HCl the la ta thu dc chat ban dau la satIII clorua.(sau khi co can nuoc duoc muoi khan FeCl3)
- dd con lai tiep tuc suc khi CO2 vao ket tua lai xuat hien luc nay ta lai loc , tach chat ket tua ra the la ta duoc 2 chat rieng tu dd ban dau nhe', sau do nho dd HCl vao chat ket tua de thu lai nhom clorua.(can co can de loai nuoc moi dc muoi khan ban dau)
- trong dd cu bi gio con lai Ba(OH)2 va NaHCO3. trong pu' truoc, nho them dd H2SO4 vao ta lai thu dc ket tua nua, luc nay thi ban co the loc , tach lay dc ket tua sau do cho ket tua td voi AgCl de thu lai BaCl2co duoc ko nhi, neu the thi phai tach Ag2(SO4), vi no la muoi ko tan.
cac Pt ban co the tu viet nhe.
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: orion8x trong Tháng Sáu 20, 2006, 11:06:26 PM
  Hè hè ! chem14 làm thế ổn rùi . Bạn cho AgNO3 vào sau , nghĩa là bạn lấy NO2 từ nguồn khác rùi , đâu phải là NO2 trước đó nữa . ( dù thêm ít cũng không đc )
   Còn nhận biết thì không bít bạn dẫn qua cái chi trước nhẩy , nói cụ thể hơn đi .


  Gợi ý nhá : chỉ dùng 1 hóa chất rất thông dụng thui , đó là .... nước để tách hh trên ( :D:D ) thậm chí không cần dùng hóa chất mà chỉ cần dùng một thứ mà có lẽ nhà các bạn có ...  ;D
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: nguyenthanhluanvt trong Tháng Sáu 24, 2006, 07:46:26 PM
tôi đồng ý với ý kiến của các bạn là dùng dd NaOH dư ngay từ đầu rất hiệu quả reong công nghiệp người ta thường dùng cách này để tách nhôm khỏi SiO2 và Fe2O3 lẫn trong quặng bôxít.
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: orion8x trong Tháng Sáu 26, 2006, 10:20:08 AM
Trích dẫn
theo tôi biết thì Al(OH)3 kết tủa lơ lửng tạo thành một dạng keo nhờm nhợp mà.Thế thì khó gọi là tinh khiết khi thu nhôm lại.
   Ặc ! nó tan ra thành muối rùi chứ còn keo với kiếc gì nữa mà sợ lẫn .
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: khi trong Tháng Bảy 03, 2006, 08:10:44 AM
Về nhận biết bạn thử cách này có được không
Đầu tiên dẫn hỗn hợp khí trên đi qua nước có quì tím ẩm trong đó
Khí nào tác dụng với H2O có khí bay lên đồng thời làm quì tím chuyển đỏ là khí NO2 theo phương trình:
     3NO2 + H2O = 2HNO3 + NO
Khí làm quì tím ẩm hóa đỏ là các khí : SO2 , HCl, CO2, H2S. Nhận biết tiếp bằng cách cho dd ZnCO3 vào
Lọ nào có khí bay lên sẽ là HCl:
      HCl + ZnCO3 = ZnCl2 + CO2 + H2O
Lọ nào có khí bay lên đồng thời có kết tủa đen là : H2S
      H2S + ZnCO3 = ZnS + CO2 + H2O
Hai lọ khí còn lại là SO2, CO2. Dẫn khí này đi qua dd Br2
Khí nào làm mất màu dd Br2 là SO2:
      Br2 + SO2 + H2O = HBr+ H2SO4
Khí còn lại là khí CO2
Hỗn hợp khí không làm mất màu quí tím ban đầu là : CO, O2
Nhận biết hỗn hợp khí này bằng cách dẫn đi qua dd PdCl2
Khí nào có kết tủa và tạo khí bay lên là CO :
      CO + H2O + PdCl2 = Pd + HCl + CO2
Khí còn lại là O2
     

 
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: orion8x trong Tháng Bảy 05, 2006, 01:07:40 AM
  Dám chắc bài này u đc zero khi làm ở trường .
thứ nhất : HCL và H2S , SO2 cũng làm cho quỳ tím hóa đỏ .
thứ 2 : HCl làm sao mà thấy đc , khí không màu mà , chỉ thấy sương mù khi ở trong dd bay lên thui .
thứ 3 : ZnCO3 không có dạng dd .
  Hình như bạn chỉ đúng đc mỗi đem SO2 với CO2 cho vào Br2 và CO t/d với PbCl2 .
 Cuối cùng . Bạn chưa tách thì làm sao mà nhận bít đc .
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: fowgy trong Tháng Bảy 05, 2006, 07:19:17 AM
Khí làm quì tím ẩm hóa đỏ là các khí : SO2 , HCl, CO2, H2S.
  Dám chắc bài này u đc zero khi làm ở trường .
thứ nhất : HCL và H2S , SO2 cũng làm cho quỳ tím hóa đỏ .

Orion đọc kĩ chưa đấy ??? ;)
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: khi trong Tháng Bảy 05, 2006, 09:23:21 AM
orion8x đọc lại coi
Thứ nhất tui có kêu h2 khí làm quì tím hóa đỏ có 4 khí : SO2, CO2, HCl, HBr
Thứ hai cách tách vẫn cho nước dể thu dược khí NO bay lên dẫn khí No bay lên đó cho qua không khí sẽ thu dược khí NÒ
Thứ ba nếu không tồn tại dd ZnCO3 thay thế bằng dd AgNO3 tất nhiên phải có nước trong đó sẽ hòa tan được khí HCl
Hiện tượng thì HCl tạo kết tủa trắng
                    H2S tạo kết tủa đen
còn lại thì vẫn như trên  :o
 
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: hoachem14 trong Tháng Bảy 05, 2006, 06:10:43 PM
    Giữa H2S và H2CO3 axit nào mạnh hơn? Cô mình nói là H2CO3 mạnh hơn . Mà nếu vậy sao lại có Pứ H2S + ZnCO3 kia chứ?
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: orion8x trong Tháng Bảy 05, 2006, 07:22:04 PM
Sorry nhá , lúc đó 12h đêm rùi , mắt lòe nhè . Nhưng không cự đc kiểu này thì tớ sẽ vớt vát kiểu khác  ;D ( xấu tính quá nhỉ , nhưng lỡ theo lao rùi )
Trích dẫn
Khí nào tác dụng với H2O có khí bay lên đồng thời làm quì tím chuyển đỏ là khí NO2 theo phương trình:
     3NO2 + H2O = 2HNO3 + NO
  Lập luận thế không đc , Đồng ý NO sẽ sinh ra , nhưng không làm quỳ hóa đỏ đc . Nếu có O2 trong đk thí nghiệm thì sẽ tạo HNO3 theo pt : NO2 + H2O + O2 = HNO3 .
   Còn lại thì ổn rùi .
    Mờ sao hổng ai tách hết dzậy , không tách lấy gì nhận bít
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Andy trong Tháng Bảy 12, 2006, 12:16:02 PM
    Giữa H2S và H2CO3 axit nào mạnh hơn? Cô mình nói là H2CO3 mạnh hơn . Mà nếu vậy sao lại có Pứ H2S + ZnCO3 kia chứ?
cô có nói ah -> ko nhớ  ;D
thì PƯ xong đâu còn là axit H2CO3 nữa mà chuyển thành CÒ rùi, một phần CÒ trong dd ko đáng kể -> ko làm tăng độ tan ZnS (theo hoá phân tích)
Mà cô nói hồi nào thế -> ko nhớ  ;D
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: GiaPhat trong Tháng Bảy 13, 2006, 05:31:47 PM
chào các bác ;xin nhờ các bác giải giúp bài này la đề thi đại học năm nào em quên rùi chỉ nhớ mang máng như thế này
tách các chất ra khỏi hỗn hợp gồm BACl2;ALCl3;FeCl3
OK con gà đen
Hòa tan hỗn hợp bằng dd Ba(OH)2 dư:
         AlCl3  +  Ba(OH)2  =  Ba(AlO2)2  +  BaCl2  +  H2O
         FeCl3  +  Ba(OH)2  =  Fe(OH)3    +  BaCl2
Lọc Fe(OH)3 ròi hòa tan trong dd HCl,Cô cạn dd thu được FeCl3 tinh khiết.
          Fe(OH)3  +  HCl  =  FeCl3  +  H2O
Sục khí CO2 qua dd thu được:
           CO2  +  Ba(AlO2)2  + H2O  =  Al(OH)3  +  Ba(HCO3)2
Lọc kết tủa Al(OH)3 roi cho tác dụng với dd HCl,cô cạn dd thu được AlCl3 tinh khiết.
Cho dd nước lọc thu được tác dụng với dd HCl dư,cô cạn dd thu được BaCl2 tinh khiết.
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: khi trong Tháng Bảy 15, 2006, 09:40:34 AM
Có nghĩa là chỉ được dùng nước lạnh để tách thôi hả. Còn nhận biét cũng zay hả ?  ??? ??? ???
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: bigbabol_8115 trong Tháng Tám 08, 2006, 10:52:47 AM
ừ nhỉ, sao ko dùng NaOH ngay từ đầu, kinh tế - tiện lợi hơn nhiều. mình chỉ sợ ko thu đc Al(OH)3 tinh khiết thôi, do nó lơ lửng trong dd nên có thể lẫn NaOH và Na2CO3.
cám ơn nhắc nhở, rút kinh nghiệm !! :P
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: hoachem14 trong Tháng Tám 08, 2006, 01:03:48 PM
   Mà cái pt cho tác dụng với CO2 đó , ra ktủa Al(OH)3 và muối NaHCO3 ít tan đó chứ , xem ra cách này hơi bị ...ấy chút đây , zậy mình có ý này:
    1.Tách hỗn hợp rắn , đem đun nóng rồi cho vào nước thì chì có Al2O3 ko tan
    2.Lọc rắn rồi cho vào HCl dư , tiếp tục sau đó sục khí NH3 vào thu đc Al(OH)3 ktủa
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: phoenix0310 trong Tháng Tám 22, 2006, 10:08:09 PM
Chủ đề này xìu quá!!! ;D
Cho một bài thi đại học cái nào!!
Khá dễ thui:tách hỗn hợp NaCl,KCl!!
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: ngocbang trong Tháng Tám 23, 2006, 12:22:13 AM
Thông thường các bài tập tách khi thi đại học (hiện nay) thường là tách nguyên lượng, còn bài tinh chế khí hoặc một chất bất kì thì có thể thay đổi lượng
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: ThanhLongt87 trong Tháng Tám 25, 2006, 02:37:42 PM
Chủ đề này xìu quá!!! ;D
Cho một bài thi đại học cái nào!!
Khá dễ thui:tách hỗn hợp NaCl,KCl!!
Để mình trả lời câu hỏi của phoenix0310 thử xem:

Để tách KCl ra khỏi hỗn hợp NaCl, người ta dựa trên sự tăng nhanh hơn theo nhiệt độ của độ tan của KCl.

Đun sôi dung dịch bão hòa NaCl rồi cho hỗn hợp KCl và NaCl nghiền vụn vào dung dịch. Ở nhiệt độ cao, độ tan của KCl lớn hơn độ tan của NaCl nên chỉ có KCl tan được.Để nguội thì độ tan của KCl lại nhỏ hơn NaCl nên KCl kết tủa và được tách ra.  Còn cô cạn dung dịch NaCl ở trên ta sẽ thu được NaCl kết tinh.

Hỗn hợp KCl và NaCl có trong tự nhiên với tên: Quặng Sinvinit.

Mình mạo muội trả lời thử. Mong các bạn đóng góp ý kiến.  ;D
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: phoenix0310 trong Tháng Tám 25, 2006, 03:20:22 PM

Để mình trả lời câu hỏi của phoenix0310 thử xem:

Để tách KCl ra khỏi hỗn hợp NaCl, người ta dựa trên sự tăng nhanh hơn theo nhiệt độ của độ tan của KCl.

Đun sôi dung dịch bão hòa NaCl rồi cho hỗn hợp KCl và NaCl nghiền vụn vào dung dịch. Ở nhiệt độ cao, độ tan của KCl lớn hơn độ tan của NaCl nên chỉ có KCl tan được.Để nguội thì độ tan của KCl lại nhỏ hơn NaCl nên KCl kết tủa và được tách ra.  Còn cô cạn dung dịch NaCl ở trên ta sẽ thu được NaCl kết tinh.

Hỗn hợp KCl và NaCl có trong tự nhiên với tên: Quặng Sinvinit.

Mình mạo muội trả lời thử. Mong các bạn đóng góp ý kiến.  ;D
Vừa ra là có người xực,viết liền là cái bài dễ mừ!!
Chemiboy trả lời chính xác,đây chính là cách tách quặng sinvinít!!
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Nhím nhỏ trong Tháng Tám 25, 2006, 10:11:25 PM
Thông thường các bài tập tách khi thi đại học (hiện nay) thường là tách nguyên lượng, còn bài tinh chế khí hoặc một chất bất kì thì có thể thay đổi lượng
Phải tách nguyên lượng hả thầy? Ví dụ như trong quá trình mình tách khối lượng thay đổi thì có được không? Em thấy có nhiều bài (cụ thể thì em không nhớ rõ)... nếu không dùng nguyên lượng thì sẽ tách các chất nhanh và dễ dàng hơn... Nếu mình làm bài theo hướng đó thì có được chấp nhận không thầy?
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: khanh trong Tháng Chín 13, 2006, 10:50:35 AM
Tach': FeCl3, AlCl3, KCl, CuCl2
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Nhím nhỏ trong Tháng Chín 13, 2006, 08:09:29 PM
Tach': FeCl3, AlCl3, KCl, CuCl2
- Cho vô dung dịch NH3, FeCl3, AlCl3 kết tủa dưới dạng hidroxit Fe(OH)3 và Al(OH)3, lọc tách kết tủa, các chất còn lại tan dưới dạng KCl, và [Cu(NH3)6](OH)2.
- Lấy kết tủa thu được cho tác dụng với HCl dư rồi tác dụng với NaOH dư, Fe(OH)3 kết tủa, NaAlO2 tan. Tách kết tủa sắt hidroxit cho vô HCl dư, cô cạn, thu được FeCl3 tinh khiết. Còn dung dịch natri aluminat thì dẫn CO2 đến dư vào, thu kết tủa Al(OH)3, lọc tách kết tủa, cho vô HCl dư, cô cạn, thu được AlCl3 tinh khiết.
- Dung dịch (KCl + phức đồng)... cho vô HCl dư, sau đó lại cho thêm KOH dư sẽ thu được kết tủa Cu(OH)2, lọc tách kết tủa cho vô HCl dư, cô cạn, thu CuCl2 tinh khiết... Dung dịch (KCl + KOH) thì thêm HCl đến dư vào, cô cạn, sẽ thu được KCl tinh khiết...
-> Lâu quá không làm mấy bài này... tự nhiên tay chân lọng cọng hẳn... hè hè... Đây là cách đầu tiên nghĩ ra... hơi dài tí
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: benzen trong Tháng Chín 13, 2006, 08:42:29 PM
Chị Nhím nhỏ ơiiiiii,, em nhớ là phức đồng đó có dạng [Cu(NH3)4](OH)2 chứ đâu phải là [Cu(NH3)6](OH)2 đâu nhỉ? Hay là đó là 1 loại phức khác?? :-\ :-\
Sẵn đây cho em hỏi lun ở đây nhá: Khì đchế Cu(OH)2, Nếu ta cho wá nhiều Kiềm (NaOH) thì kết tủa sẽ bị đen => tại sao????? :'( :-\ :-\
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: khanh trong Tháng Chín 17, 2006, 08:39:27 AM
Chị Nhím nhỏ ơiiiiii,, em nhớ là phức đồng đó có dạng [Cu(NH3)4](OH)2 chứ đâu phải là [Cu(NH3)6](OH)2 đâu nhỉ? Hay là đó là 1 loại phức khác?? :-\ :-\
Sẵn đây cho em hỏi lun ở đây nhá: Khì đchế Cu(OH)2, Nếu ta cho wá nhiều Kiềm (NaOH) thì kết tủa sẽ bị đen => tại sao????? :'( :-\ :-\
Theo khanh nghĩ chắc là do p/ứ tỏa nhiệt nên 1 phần Cu(OH)2 sẽ bị nhiệt phân cho ra CuO--> kết tủa bị đen.
Chị nhím coi thử đúng hông? Nếu sai sửa giùm em nghen ;D

Từ Nhím: Chị nghĩ đó cũng có thể là một lý do... Còn có lý do nào khác không thì để chị tìm hiểu thêm đã...
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: benzen trong Tháng Chín 17, 2006, 03:57:04 PM
Nếu như theo lời bạn Khánh nói & pứ có tỏa nhiệt thì chỉ cần cho đủ NaOH dzô thui là nó bị đen rùi, đâu cần phải cho tới dư :-\ :-\

Từ Nhím: Giải thích ý của Khánh tí nhá... Ban đầu thì khi ta cho NaOH vào dd thì sẽ phản ứng với CuSO4 và sau đó hòa tan thêm NaOH thì lượng NaOH hòa tan thêm sẽ phát sinh ra nhiệt... Là chị nghĩ vậy... Để tìm hiểu thêm nhé...
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Nhím nhỏ trong Tháng Chín 17, 2006, 05:54:02 PM
Chị Nhím nhỏ ơiiiiii,, em nhớ là phức đồng đó có dạng [Cu(NH3)4](OH)2 chứ đâu phải là [Cu(NH3)6](OH)2 đâu nhỉ? Hay là đó là 1 loại phức khác?? :-\ :-\
Sẵn đây cho em hỏi lun ở đây nhá: Khì đchế Cu(OH)2, Nếu ta cho wá nhiều Kiềm (NaOH) thì kết tủa sẽ bị đen => tại sao????? :'( :-\ :-\
-> Uhm... em đúng đó... đó là quy luật chung của phức amoniac... nhưng với phức đồng thì nó có thể tồn tại 2 dạng... dạng vuông phẳng (phức Cu(NH[3[)42+) và dạng bát diện (phức Cu(NH[3[)62+)... Phức dạng bát diện thì có xu hướng bền hơn phức dạng vuông phẳng... Tóm lại, viết cái nào cũng đúng... :) :) :) Ở phổ thông thì viết phức tetraamoniac thui... để giáo viên khỏi trừ điểm...
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: benzen trong Tháng Chín 19, 2006, 08:51:43 AM
Nếu như hòa tan NaOH vào nứớc có tỏa nhiệt thì ta cho NaOH loãng vào, cho NaOH rất loãng và rất dư vào dd CuSO4 có bị đen ko nhỉ? (Cái nì em cũng chưa chắc, để em về làm thử, nếu bị đen em sẽ báo cáo để chị Nhím giải quyết dùm em nhá  ;D ;D)

Từ Nhím: Uhm... làm đi... để chị bít chị mừng... mà chị nghĩ chắc nó chẳng ra được đâu... Hôm nay thầy chị mới nói một câu rất hay... Hóa học là thực nghiệm... nên thực nghiệm kiểu gì thì ta giải thích kiểu đó... không lấy lý thuyết dự đoán thực nghiệm suông được...
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: orion8x trong Tháng Mười 06, 2006, 11:43:26 PM
   Cái này hình như nói lâu rùi mà . Đúng như chú gì đấy giải thích . đen là do CuO . Muốn cho kết tủa không đen thì ngâm trong nước ( nước lạnh càng tốt ) và các dd pư phải loãng . kết tủa ra dưới dạng lớp chỗ trắng chỗ xanh là tốt . ( dạng lớp là do nhỏ từng giọt vào , kết tủa lắng xuống theo lớp này chồng lên lớp kia ) .

     Thầy Nhím phát bỉu cực hay , đồng ý .
   


Phoenix0310:thầy hả anh???Em thấy dùng từ "cụ" đúng hơn!! :D
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: longraihoney trong Tháng Mười 07, 2006, 02:34:20 PM
ẶC ... HÓA HỌC LÀ THỰC NGHIỆM THÌ ĐỒNG Ý ...  :'( NHƯNG ĐÔI LÚC VẪN CÓ HIỆN TƯỢNG MÒ CHO RA THỰC NGHIỆM BẰNG LÝ THUYẾT DZỴ /// VD CÁC PT OXI HÓA KHỬ ĐÓA ... CÓA AI DÁM CHẮC LÀ BIẾT CHẮC CHẮN NO DZA CÁI GÌ HÔNG ... HAY LÀ ĐOÁN VIẾT ĐẠI  ;D VÀ DỰA VÀO KINH NGHIỆM BẢN THÂN ... CÁC NHÀ HÓA HỌC CŨNG DÙNG PT MÀ ĐOÁN RA CÁC CHẤT TẠO THÀNH RÙI ... SAU ĐÓ MỚI THỬ LẠI BẰNG THỰC NGHIỆM QUA CÁC LẦN PHÂN TÍCH ... ĐỊNH LƯỢNG CHỚ  ( ĐÔI KHI CŨNG LÀM NGƯỢC LẠI ) :D dzỵ thì em phán thế này


           HÓA HỌC LÀ SỰ HÒA HỢP CỦA LÝ THUYẾT VÀ THỰC NGHIỆM ... HÔNG CÓ LÝ THUYẾT THÌ HÔNG CÓ THỰC NGHIỆM ( VÌ CHẴNG BIẾT MÔ TÊ GÌ HẾT) VÀ KHÔNG CÓ THỰC NGHIỆM LÝ THUYẾT CHỈ LÀ TỜ GIẤY VÔ DỤNG THOAI ^^  ;D
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: manhme5000 trong Tháng Mười 07, 2006, 07:03:17 PM
Cách nhận biết 3 ion này Zn2+, Al3+, và Mg2+.

Và cho so sánh tính chất hóa học của P2O5 VÀ N2O5, HNO3 VÀ H3PO4. Cảm ơn nhiều!
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: longraihoney trong Tháng Mười 07, 2006, 07:10:44 PM
OÁI GIÀI AI ... MỚI VỪA GIẢI XONG TRONG KIA ... hix đầu tiên bạn cho cả ba thằng vào kiềm đặc hay kiềm dư gì đó ... thằng nào kết tủa hoài không tan là Mg còn hai thằng kia bạn cho tiếp CO2 vào  sục liên tục thì có hai cục kết tủa xuất hiện ... hix sau đó dùng NH3 nhận biết ... Zn sẽ tan trong cái thằng đó tạo phức Zn(OH)4(NH3)2 ... cái phức gì thì còn tùy ... hehe không biết phổ thông chơi phúc nào ^^ thoai thì bạn cức tạm chơi dzỵ đi  ;D


P2O5 VÀ N2O5

      hai thằng này thì đều là oxit có khả năng tạo axit khi hợp nước nhưng mà thằng N2O5 có vẽ linh động mạnh mẽ hơn thằng P2O5 dù đều có liên kết ba do bán kính của nguyên tử N bé hơn ...
HNO3 VÀ H3PO4
 cả hai đều có đầy đủ tính chất của axít tuy nhiên  ai cũng biết là HNO3 mạnh hơn ... và bền hơn do hai lý do :
 1. đặt số H là x số O là y thì ta sẽ có hiệu y-x càng lớn thì axit sẽ càng bền ...
  2. Cái tính axít của HNO3 mạnh hơn do ion NO3- nó bị cực hóa mạnh hơn ion PO43- ... nên dễ mất proton hơn ... tất nhiên là sẽ mạnh hơn rùi ...
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: ThienLinhSongNguyen trong Tháng Mười 07, 2006, 08:12:45 PM
OÁI GIÀI AI ... MỚI VỪA GIẢI XONG TRONG KIA ... hix đầu tiên bạn cho cả ba thằng vào kiềm đặc hay kiềm dư gì đó ... thằng nào kết tủa hoài không tan là Mg còn hai thằng kia bạn cho tiếp CO2 vào  sục liên tục thì có hai cục kết tủa xuất hiện ... hix sau đó dùng NH3 nhận biết ... Zn sẽ tan trong cái thằng đó tạo phức Zn(OH)4(NH3)2 ... cái phức gì thì còn tùy ... hehe không biết phổ thông chơi phúc nào ^^ thoai thì bạn cức tạm chơi dzỵ đi  ;D


P2O5 VÀ N2O5

      hai thằng này thì đều là oxit có khả năng tạo axit khi hợp nước nhưng mà thằng N2O5 có vẽ linh động mạnh mẽ hơn thằng P2O5 dù đều có liên kết ba do bán kính của nguyên tử N bé hơn ...
HNO3 VÀ H3PO4
 cả hai đều có đầy đủ tính chất của axít tuy nhiên  ai cũng biết là HNO3 mạnh hơn ... và bền hơn do hai lý do :
 1. đặt số H là x số O là y thì ta sẽ có hiệu y-x càng lớn thì axit sẽ càng bền ...
  2. Cái tính axít của HNO3 mạnh hơn do ion NO3- nó bị cực hóa mạnh hơn ion PO43- ... nên dễ mất proton hơn ... tất nhiên là sẽ mạnh hơn rùi ...  
Tính acid của HNO3 đây là do có tính oxi hóa mạnh của NO3(-) ~~> Ai bảo là NO3(-) sẽ bị cực hóa hơn PO4(3-) ~~> Sai hoàn toàn ! Cái vụ cực hóa ion này chú em nên đọc lại bài viết của BM bên Olym để rõ hơn hoặc là học trong Hoàng Nhâm 1 đó !
thứ 2 nữa là chú Long có nói 1 câu là : thằng N2O5 có vẽ linh động mạnh mẽ hơn thằng P2O5 dù đều có liên kết ba do bán kính của nguyên tử N bé hơn  
Nói thật ttvn ko hiểu câu này lắm , liên kết 3 đâu ra  ;D , vá bán kính liên quan gì đây  :D ???
Giải thích kĩ hơn coi !
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: longraihoney trong Tháng Mười 07, 2006, 08:26:38 PM
Ý ÁC ... EM NHẦM ...  ;D HÕNG CÓ LK BA  ;D T_T ẩu thật ... điên wé ... mong anh bỏ quá cho ....

Tính acid của HNO3 đây là do có tính oxi hóa mạnh của NO3(-) ~~> Ai bảo là NO3(-) sẽ bị cực hóa hơn PO4(3-) ~~> Sai hoàn toàn

 NHƯNG EM ĐỌC TRONG MỘT SỐ CUỐN SÁCH CỦA NNA VÀ NGUYỄN TRỌNG THỌ  THÌ vẫn có chung cái cách nói là do có sự cực hóa ion (-) và nguyên tử H+ dzỳ  ... nó càng xa nhau càng dễ mất proton  >:( anh giải thích thêm cho em cái vấn đề này với ...

   EM ĐANG XEM TỚI TRANG 80 HOÀNG NHÂM 1 ÒI ... CÒN MỘT TRANG NỮA EM SẼ HIỄU HƠN VỀ CHUYỆN CỰC HÓA ION ... nhưng nói chung em cũng hình thành sơ sơ dzìa nó òi /// có gì sai anh góp ý thêm cho em nhá ^ ^


Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Teddy_Olympia trong Tháng Mười 07, 2006, 09:48:18 PM
hic, anh Shin hố nặng rồi  ;D
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Teddy_Olympia trong Tháng Mười 07, 2006, 09:51:44 PM
đầu tiên em khẳng định một câu : H2SO4 mạnh hơn HNO3 100 lần. Còn vụ vì sao thì dân Olym tự giải quyết :)
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: zeroOOO trong Tháng Mười 07, 2006, 10:20:58 PM
hic, anh Shin hố nặng rồi  ;D
Thằng ku à, anh chỉ là minh họa cho quy tắc kinh nghiệm của Pauling mà thôi, chứ ko hề khẳng định thực nghiệm chứng tỏ như thế. Vì quy tắc này có nhiều điều bất cập lắm. Áp dụng cho câu hỏi HNO3 và H3PO4 thì cho ra kết quả phù hợp tốt với thực nghiệm
đầu tiên em khẳng định một câu : H2SO4 mạnh hơn HNO3 100 lần. Còn vụ vì sao thì dân Olym tự giải quyết :)
Cái này anh khẳng định luôn là thực nghiêm chứng minh thằng ku sai lè. Các số liệu thực tế cho thấy pKa của H2SO4 = -5, còn HNO3 chỉ là -2. Như vậy là gấp 1000 lần chứ ko phải 100 lần nhé  ;D
Lý do vì sao thì "mặc xác nó", đúng như thằng Ted nói, Olym tự giải quyết, hehe
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: longraihoney trong Tháng Mười 08, 2006, 08:11:50 AM
 ;D NGHE LỜI SP SHINĐÔ em xin giải thích dễ hiễu tệ nà ^^ SỰ MẠNH CỦA AXIT PHỤ THUỘC VÀO CÁI GÓC OH ... nó bị phân cực càng nhìu thì càng mạnh dzỳ sao à ... dzỳ dễ mất protON  ;D thế nhá dễ hiễu ... còn hông cách của anh Shin thì ...  :( khỏi bàn
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: longraihoney trong Tháng Mười 08, 2006, 06:00:15 PM
 ;D HAY LÀ TÍNH AXIT CÓ THỂ GIẢI THÍCh bằng sự phân cực của nhóm OH ... càng phân cực nhìu càng dễ bị mất proton and suy ra tính axit sẽ mạnh hơn cũng được ~~ anh Thiên ơi đúng không ;D
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Nhím nhỏ trong Tháng Mười 08, 2006, 06:59:40 PM
;D HAY LÀ TÍNH AXIT CÓ THỂ GIẢI THÍCh bằng sự phân cực của nhóm OH ... càng phân cực nhìu càng dễ bị mất proton and suy ra tính axit sẽ mạnh hơn cũng được ~~ anh Thiên ơi đúng không ;D
-> Cái này trả lời giùm Thiên lun nhá... Ở phổ thông như vậy là đúng rùi :)
Mà hỏi lại cái này tí, lâu quá không đụng tới quên mất tiêu rồi: Làm sao so sánh được tính axit và bazơ của các axit, hidroxit của cùng một nguyên tố.
Ví dụ: so sánh tính axit của H2SO4 và H2SO3
         so sánh tính baz của Fe(OH)2 và Fe(OH)3
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: BORISKACHAN trong Tháng Mười 08, 2006, 10:26:15 PM
cái này theo em thì mình dựa vào thuyết MO là có thể suy ra,.....em thấy ở S của hai acid có khác nhau về hóa trị ---> sự phân bố e trong MO ---> khả năng bức xạ càng cao khi e chuyển động từ hai vị trí "được phép" khác nhau --> chênh nhau về điện tích -dẫn đến bức xạ,típ em nhé chị Nhím,....cái này còn cách nào ko nhẩy (ah2,chỉ nói về acid thôi ah2 nghe,còn cái base chư nói)

cả hai cái đều giải thik theo lượng pH ko chị,....
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: longraihoney trong Tháng Mười 09, 2006, 01:09:26 PM
cái này theo em thì mình dựa vào thuyết MO là có thể suy ra,.....em thấy ở S của hai acid có khác nhau về hóa trị ---> sự phân bố e trong MO ---> khả năng bức xạ càng cao khi e chuyển động từ hai vị trí "được phép" khác nhau --> chênh nhau về điện tích -dẫn đến bức xạ,típ em nhé chị Nhím,....cái này còn cách nào ko nhẩy (ah2,chỉ nói về acid thôi ah2 nghe,còn cái base chư nói)

cả hai cái đều giải thik theo lượng pH ko chị,....

MO THÌ PHỖ THÔNG SAO HIỄU  NỖI HÃ CHOÀI ... theo em là  ;D DỰA VÀO TÍNH OXI HÓA THOAI ... TÍNH OXI HÓA GIẢM THÌ TÍNH BỀN VÀ TÍNH AXIT CÀNG TĂNG  ;D S+6 bị oxi hóa cao hơn S+4 dzỳ dzỵ tính phân cực OH của nó càng lớn  ;D ~~> MẠNH


          Còn bas theo em cũng giải thích tương tự mà Fe(OH)2 đâu có bền nhĩ  ;D
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: bigbabol_8115 trong Tháng Mười 09, 2006, 05:48:10 PM
các hợp chất của cùng 1 ngtố thì dựa vào soh, nếu soh thấp thì tính bazơ mạnh hơn và soh thấp thì tính axit mạnh hơn
  --> Fe(OH)2 > Fe(OH)3  ;)
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: yeu_hoa trong Tháng Mười 12, 2006, 10:07:57 PM
phân biệt các dung dịch sau chỉ dùng thêm Cu và 1 muối tùy ý: HCl, HNO3, H2SO4, H3PO4 ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Golddragon trong Tháng Mười 12, 2006, 10:55:24 PM
Ko biết làm thế này có được ko  ;D
Cho bột Cu vào 4 dd,dd nào tạo khí màu nâu là dd HNO3.
Sau đó đun nóng các dd sau pư,dd nào xuat hiện khí là HCl  ;D
Roài đun tiếp,tới hơn 100 độ C,dd nào tiếp tục xuất hiện khí  ko màu,mùi sốc là H2SO4.
Còn lại là thằng H3PO4  ::)
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: longraihoney trong Tháng Mười 13, 2006, 12:21:16 PM
phân biệt các dung dịch sau chỉ dùng thêm Cu và 1 muối tùy ý: HCl, HNO3, H2SO4, H3PO4


 Cái này cho muối bạc nitrat là ra hít  ;D
 Không có hiện tượng lè HNO3 và H3PO4 ~~~ dzòi cho Cu vào hai thằng này ... có khí bay dza là HNO3
 Kết tủa Trắng là HCl
 Vàng là H2SO4 

Còn không thì xài muối BACl2 ~~ H2SO4 và H3PO4 sẽ làm cho nó kết tủa ...  ;D nhưng tĩ lệ phản ứng khác xa nhau  :o VÌ VẬY ... chơi trộn theo tĩ lệ hé hé dzòi coai bên nào nhìu kết tủa hơn mà so sánh suy ra ( Cách này nói tham khảo chơi thoai chứ mà làm trong bài thì  :D coai chừng bị bắt bẽ)
Không có hiện tượng là HNO3 và HCl thì cho Cu vào  :D có khí bay dza là HNO3 còn lại HCl
   
Còn anh Gold bảo "Roài đun tiếp,tới hơn 100 độ C,dd nào tiếp tục xuất hiện khí có mùi ko màu,mùi sốc là H2SO4." <~~~ người ta có nói là nó đặc đâu nhỡ ...
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Golddragon trong Tháng Mười 13, 2006, 12:24:48 PM
Chú em có để í vì sao anh lại nói chính xác là hơn 100 độ C ko hả  8)
KO hỉu í anh à !

Còn anh thì ko thích xài thêm muối,vì dùng Cu  vẫn có thể xác định được!
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: longraihoney trong Tháng Mười 13, 2006, 12:27:15 PM
Chú em có để í vì sao anh lại nói chính xác là hơn 100 độ C ko hả  8)
KO hỉu í anh à !

Còn anh thì ko thích xài thêm muối,vì dùng Cu  vẫn có thể xác định được!


 DZỴ THÌ BÀI ANH SẼ BỊ BẮT BẼ LIỀN CHO COAI  :o vì hai lý do thế này :
       1. Không sử dụng đúng dữ kiện đề bài PHÓNG KHOÁNG cho ta xài thêm một muối
       2. Là phải nung nhiệt độ cao thế  >:( phức tạp nắm  :o phải chờ cho nó bay hơi dzòi sôi đặc nóng lên ... nếu dzỵ thì  :'( người chấm không thix
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Golddragon trong Tháng Mười 13, 2006, 12:32:30 PM
có chắc là đun lên 100 độ C phức tạp lắm sao ???wá đon giản thì đúng hơn  ::) Chưa đầy 2,3 ph là đã lên được 100 độ C,níu dùng thiết bị thô sơ đó !
Dùng từ nung nó hơi nặng wá thì phải :))
CHấm ko thix là sao,chẳng wa làm thế cho vui thôi!
Thix hay ko thì tùy :))
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: longraihoney trong Tháng Mười 13, 2006, 12:36:20 PM
cái bài này ... Anh Hoàng Vũ ~~ chuyên viết sách THCS phán một câu thế này  :D  có thể nhận biết nó bằng AgNO3 hoặc là dùng nhiệt độ sôi  :o em bó chân  ::)
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Golddragon trong Tháng Mười 13, 2006, 12:47:16 PM
Về cái nhiệt độ sôi thì có thể thực hiện đựoc thôi,so sánh nhiệt độ sôi thì tăng dần theo trat tự HCl<HNO3<H2SO4<H3PO4 .Chưng cất phân đoạn là ok thôi!
Nhưng mấy cách này thì đòi hỏi thiết bị khá công phu !
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Golddragon trong Tháng Mười 13, 2006, 12:50:27 PM
Về cách dùng AgNO3 thì có thể nhận biết được!
Như thế này:
3 dd tạo kết tủa là HCl,H2SO4,H3PO4.
ko có hiện tượng là HNO3!
roài bắt đầu xét tới màu của các kết tủa,2 cái màu trắng là AgCL và Ag2SO4,còn cái Ag3PO4 thì màu khác,còn màu zì thì wả tậht ko nhớ nổi :)) NHờ ai đó biết về thằng này giúp giùm cái :D
Lọc 2 thằng màu trắng ấy,đem ra ánh sáng,thì AgCL sẽ hóa đen thôi !
Còn lại là Ag2SO4!
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: longraihoney trong Tháng Mười 13, 2006, 01:02:47 PM
 ;D chắc nà nó đỏ tỏ dzàng dzàng ~~>> chắc cam đó  ;D mà em nhớ nà Ag2SO4 màu dzàng chớ ????????????????????? :o
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Golddragon trong Tháng Mười 13, 2006, 01:03:59 PM
Cái zì ku,trắng chớ :-w Níu zàg thì wá phẻ roài :-w Cần zì phải đem ra ánh sáng làm wái zì !
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: orion8x trong Tháng Mười 13, 2006, 03:12:44 PM
  Thì sôi lên nó phân hủy thành khí NO2 cũng nhận biết đc có sao đâu nhở . Tán thành cách dùng AgNO3 , nhanh gọn , thêm cái Cu vào đề có lẽ hơi dư .
 

   "Nhận bít chỉ bằng Cu , không xài thêm muối , lấy nguyên cái đề trên ? " ( đổi dạng đi cho khỏi nguội )
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Golddragon trong Tháng Mười 13, 2006, 04:58:55 PM
mày  ko thấy cách của tao,chỉ dùng Cu ko à :)) Đọc kĩ lại mấy bài trước đi ku :))
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: bigbabol_8115 trong Tháng Mười 13, 2006, 05:11:53 PM
cho Cu vào 4 lọ:
 - có khí nâu thoát ra: HNO3
 - đun nóng có khí mùi sốc thoát ra: H2SO4
cho dd đó vào 4 lọ còn lại: tạo kết tủa là H3PO4
cho lọ còn lại vào H2SO4 (đã đc làm đặc) + đun --> có khí sốc thoát ra : HCl
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: yeu_hoa trong Tháng Mười 13, 2006, 06:05:52 PM
cách làm của mọi người đều đúng

Nếu nồng độ H2SO4 loãng thì sao, nên dùng AGNO3 là tốt nhất. :D :D
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: longraihoney trong Tháng Mười 13, 2006, 08:55:20 PM
loãng nhưng đun lên nhiệt độ cao cho nước bay hơi là đặc nóng thoai  ;D VỚI LẠI LƯỢNG Cu không lớn lắm thì phản ứng như thường ~~ miễn sao đừng thành bột trắng vì phải tác dụng với thằng háo nước cực là H2SO4 nguyên chất là được mà ;D
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: BORISKACHAN trong Tháng Mười 13, 2006, 10:06:15 PM
hem mắc cười mà cũng cười nè,theo em bik thì thầy cô em dạy ko nên nhận bik các chất bằng khứu giác...............coi chừng ngộ độc chik
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: phoenix0310 trong Tháng Mười 13, 2006, 10:20:09 PM
SO3,HCl ngửi thì cũng ko đến nỗi,có thể dc mà!!
Tốt hơn thì cứ giấy quì mà phang!!
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: longraihoney trong Tháng Mười 14, 2006, 06:58:19 PM
 ;D THOAI THÌ NHẬN Ag và Pt không xài thuốc thử đê  ;D
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: orion8x trong Tháng Mười 15, 2006, 01:39:25 AM
Ko biết làm thế này có được ko 
Cho bột Cu vào 4 dd,dd nào tạo khí màu nâu là dd HNO3.
Trích dẫn
Sau đó đun nóng các dd sau pư,dd nào xuat hiện khí là HCl 
Roài đun tiếp,tới hơn 100 độ C,dd nào tiếp tục xuất hiện khí  ko màu,mùi sốc là H2SO4.
Còn lại là thằng H3PO4 
.
   Chẹp ! giờ này mới thấy ;D . Cái " có khí bay ra " chả hỉu gì sất ( chắc tau quên bài ;D ) . Này ! Lỡ H2SO4 loãng thì mày tính thế nào . Không cho nung lun ;D . Coi như hết cồn vậy
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: longraihoney trong Tháng Mười 15, 2006, 05:39:09 PM
 ;D SỤC KHÍ OXI LIÊN TỤC DZÔ ĐÃM BẢO TAN LIỀN ~~ CÓ MÀU XANH ĐẶC TRƯNG HÉ HÉ TIỆN LỢI  >:(

 HIX EM XIN BỖ SUNG SAU KHI ĐƯỢC NHẮC NHỠ ... THỰC TẾ EM ĐANG TRẢ LỜI CÂU hỏi của anh orion về cái nhận biết H2SO4 bằng Cu khi H2SO4 loãng  >:( đó ...

 Còn câu Pt và Ag em chưa đề cập anh ạ ^ ^ Sorry anh SHIN ;D
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Golddragon trong Tháng Mười 15, 2006, 06:15:21 PM
cái zì tan hả thằng ku!Nói cho rõ,trình bày cho đàng wàg  >:(
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: zeroOOO trong Tháng Mười 15, 2006, 06:20:03 PM
Cái gì tan khi sục oxy vào cái gì Ag hay Pt
Nói thế thì có ngày anh Ban đấy Longrai, làm việc đàng hoàng coi
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: orion8x trong Tháng Mười 16, 2006, 01:17:54 AM
Trích dẫn
loãng nhưng đun lên nhiệt độ cao cho nước bay hơi là đặc nóng thoai 
   Giờ này mới phát hiện ra ;D . Hình như các axit là hh đẳng phí mà , sao tách gọn như cô cạn muối đc , đúng không anh Shin nhỉ .
    Mà câu của chú Long bị sai đề òi , ai cho xài O2 mà sục vào chứ ;D
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: longraihoney trong Tháng Mười 17, 2006, 08:17:03 PM
 :D Oxi cũng không cho xài sao trời ... ác gì mà ác dữ thế  . Vậy để em xem thử ... nếu không cho đun mà để nhận H2SO4 thì có nước đổ nó lên sàn nhà có xi măng hay là gạch đá đại loại có cái góc CO3  ;D thằng HNO3 không đủ dô để phản ứng nhĩ ^ ^ ;D
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: orion8x trong Tháng Mười 18, 2006, 08:54:05 PM
  :)) , thèn anh thích nhất cách này của thèn em . Hay nhở có diều sai lè lun òi . Còn lại H2SO4 với HCl chứ ;D , HNO3 nhận bít bằng Cu roài . Mà HCl đổ lên xi măng còn sôi bạo hơn H2SO4 ấy chứ .
   Cách của thèn anh là đem HCl ra nắng , 2 tiếng la bít ngay kết quả :D
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Golddragon trong Tháng Mười 22, 2006, 12:14:40 PM
Mày có vẻ rảnh nhỉ :)) Ngồi chờ 2 tiếng đồng hồ :))
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: longraihoney trong Tháng Mười 22, 2006, 07:14:19 PM
theo em ý anh phương bảo đem ra ngoài nắng để hai tiếng có hiện tượng bọt khí sủi lên ấy à ? thằng em thấy vậy thôi thà đổ xuống sàn nhà ... ^ ^ >:(
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: orion8x trong Tháng Mười Một 08, 2006, 01:05:38 AM
   HCl để ra nắng thì sủi bọt khí àh , anh không biết đâu đấy , chửa nghe bao vờ . Mà sủi khí gì , khí HCl áh . Anh đem ra nắng cho nó đổi màu nhanh hơn thoai mà , gì mà sủi bọt bèo gì ở đây .
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: longraihoney trong Tháng Mười Một 08, 2006, 06:53:21 PM
CHÀI CÓ AI ĐỌC KĨ BÀI TUI VIẾT HÔNG TRỜI ... đọc lại giùm cái
theo em ý anh phương bảo đem ra ngoài nắng để hai tiếng có hiện tượng bọt khí sủi lên ấy à ? thằng em thấy vậy thôi thà đổ xuống sàn nhà ... ^ ^ >:(
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Cuong_MA trong Tháng Mười Một 15, 2006, 12:46:57 AM
Nguyên lượng hay không thì đề bài sẽ nói rõ. Nếu không nói gì thì dùng bất kì phương pháp nào đều được chấp nhận. 1 bài tách chất có thể có nhiều cách làm nhưng đối với phổ thông thì cách nào được nêu trong SGK sẽ là cách chuẩn nhất. Tuy nhiên phần tách chất ở phổ thông không được chú trọng, các bài tập tách chất toàn do các thầy giáo tự bịa ra (Nhiều lúc vô cùng phi thực tế). Bài tách chất ở trên nếu dùng NH3 cũng có thể coi là được, trong môi trường OH cao như vậy sẽ có tranh chấp phản ứng tạo phức và tạo hidroxit Fe III. Rõ ràng tạo hidroxit chiếm ưu thế. Hơn nữa chương trình phổ thông k nói đến phức của Fe3+ và NH3.
Xin các cao thủ cho thêm ý kiến.
@everyone: Đề nghị mọi người post bằng tiếng Việt để tiện theo dõi.
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: khanh trong Tháng Mười Một 19, 2006, 09:53:05 PM
Tách CO2, SO2, SO3, CO ra khỏi hh
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Golddragon trong Tháng Mười Một 19, 2006, 11:45:21 PM
Tách CO2, SO2, SO3, CO ra khỏi hh
Dẫn hh khí wa dd xút dư,thu đc CO thoát ra!
Cho dd HCl dư vào dd thu đc,thu lấy hh khí A thoát ra(CO2 và SO2).
Cho dd Ba(OH)2 dư vào dd thu đc,lọc lấy kết tủa BaSO4.Đem nung kết tủa hoàn toàn,dẫn hh khí thu vào bình chứa V2O5 /600độ C(khoảng đó  ::) )Thu đc SO3 .
Dẫn hh A qua nước Brôm dư, thu lấy CO2 tháot ra!
Đun nóng dd(khoảng 100độC),lại thu đc SO2  ::)

Bạn xem thử nhá  :'(
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Teddy_Olympia trong Tháng Mười Một 20, 2006, 08:38:55 AM
cách dở tệ, đã thế còn không thực tế  ;D, anh Gold thông cảm đó là em nói thật thôi.
Nhưng cái hỗn hợp này hơi vô lý, làm sao CO và SO3 cùng tồn tại được nhỉ ??????
Thôi, hiểu cho ku Khanh tự nghĩ đề, anh trả lời thế này
Cho hỗn hợp qua H2SO4 100% để SO3 tan vào đó ( sau đó đun nóng cho nó bay ra), hỗn hợp còn lại cho qua kiềm dư để thu được CO. Cho HCl vào dung dịch thu được để có được CO2 và SO2, sau đó hạ nhiệt độ xuống khoảng -40*C để SO2 hóa lỏng để tách riêng.
Có gì sai sót xin lượng tình thứ lỗi  ;D
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: longraihoney trong Tháng Mười Một 21, 2006, 07:42:19 PM
ý sư phụ tớ bảo là tạo olemum đó ... nó là thế này khi cho SO3 vào H2SO4 nguyên chất nó tạo thành H2SO4.nSO3 ... cái này chỉ cần đun nóng là nó bay ra ... vậy là SO3 tách không có gì khó khăn rồi ... còn lại CO CO2 SO2 thì loại CO trước bằng cách cho qua kiềm hay gì đó cũng được ... nhưng cái chỗ đáng nói là CO2 và SO2 ... chưng chất phân đoạn thì ... ;D hơi bị tốn xiền ... vì vậy mình thích làm vầy  ... cho tụi nó vào bình nóng có V2O5 xúc tác(anh Gold cũng gần giống) ta sẽ có SO3 và CO2  ;D sẵn còn dd H2SO4 kia ... quay lại bước 1 ( hehe giống lập trình wé ^^)
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: phoenix0310 trong Tháng Mười Một 21, 2006, 10:43:57 PM
Rồi cái đám SO3 làm lằng nhằng để ra lại SO2...
Thà chưng cất phân đoạn còn đỡ tốn xiền!^^
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: longraihoney trong Tháng Mười Một 25, 2006, 02:38:00 PM
học phổ thông thì chỉ cần làm cho hs hiểu bản chất hay cách làm để thành kĩ năng là được mà  ;D có cần bắt bẻ thế đâu
     Giống như phổ thông cũng phán là Zn2+ và Al3+ không tách được đấy thoai ... nhưng nếu thích chơi vô lý thì cho Mn vào (nó nằm giữa hai thằng kia mà ... diện hóa hehe) còn chính xác cũng đơn giản cho kiềm vào rồi cho NH3 vào thì thằng Zn sẽ tạo phức hehe và quan trọng là VÌ SAO NÓ TẠO PHỨC KÌA ;D (giải thích chơi đi)
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: dvkk trong Tháng Mười Hai 24, 2006, 06:50:00 AM
có các dung dịch bị mất nhãn
bacl2 , nh4cl, k2s, al2(so4)3 , mgso4 , kcl , zncl2

đuợc dùng dung dịch phenolphtalein ( khoảng pH chiển màu từ 8 --> 10 ) hoặc metyl da cam ( khoảng ph chiển màu từ 3,1 --> 4,4 ) . hãy nhận biết mỗi dung dịch trên , viết các ptpử nếu có để giải thích
 
bài trích từ box hoá ..4rum olympia..
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: dvkk trong Tháng Mười Hai 24, 2006, 06:51:05 AM
hì.. lâu rầu mới dzo lại đây
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: dvkk trong Tháng Một 03, 2007, 10:36:51 PM
làm một bài nào :
nhận biết các chất sau :
zncl2 ,nicl2.2h2o , alcl3, nh4cl, cd(NO3)2

nhanh nào... :)
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Teddy_Olympia trong Tháng Một 04, 2007, 05:05:32 PM
chỉ cần dùng dung dịch NH3 và H2S là đủ.
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: dvkk trong Tháng Một 04, 2007, 08:11:43 PM
nói rõ ràng ra nào ... dặng tui còn chất vấn 1 số cái  >:(
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: khanh trong Tháng Một 06, 2007, 05:53:58 PM
Theo em thì dùng NH3 vì Al(OH)3 kô tan, còn Zn(OH)2 tạo dc phức nên tan trong NH3, NH4Cl thì tạo khí mùi khai, còn cho H2S vô thì CdS kết tủa trước còn NiS kết tủa sau.
Phải kô anh ted  ;D
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Teddy_Olympia trong Tháng Một 15, 2007, 05:20:45 PM
kô phải đâu em, sai rồi nhóc ạ  ;D
Em có 2 sai lầm ở đây, coi lại nhé.
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: khanh trong Tháng Một 18, 2007, 07:35:16 AM
T(CdS) =3,6.10-29, T(NiS) = 3.10-21 => [S2-] cần cho kết tủa CdS ít hơn nên CdS kết tủa trước, còn NH4Cl thì tan và kô có hiện tượng j`
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: nhoc_tiny308 trong Tháng Một 26, 2007, 04:11:40 PM
Bằng thực nghiệm làm sao để nhận biết các chất trong các lọ riêng biệt , chỉ được dùng metyl da cam (đổi màu khi có độ pH từ 6 đến 8,5: BaCl2, K2CO3, Al2(SO4)3, ZnSO4, KCl, MgSO4, NH4Cl. ??? ??? ??? ::)
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: chihao trong Tháng Hai 05, 2007, 12:04:26 PM
Kiếm cuốn Hoa phân tích cú Trần Tứ Hiếu và Từ Vọng Nghi thì biết!Cái gì củng hỏi hết!
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: nhoc_tiny308 trong Tháng Hai 05, 2007, 01:43:33 PM
Không biết mới hỏi chứ! Đã lên rùi sao ko trả lời giúp người ta. Nếu kiếm có thì đâu cần lên đây hỏi làm gì. ::) >:(
Pà kon có ai biết chỉ giúp mình với!!!
Chân thành cảm ơn!  :-\
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: khanh trong Tháng Hai 07, 2007, 08:06:04 AM
cho NO2 tác dụng dd KOH dư, lấy dd thu dc tác dụng Zn sinh ra hh khí NH3 và H2. PTHH ;D
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: benzen trong Tháng Hai 08, 2007, 09:55:24 PM
2222, lâu wé ko lên h2vn!!! ;D ;D ;D
Có fải là dzị ko Khánh: ;D
2NO2+2KOH --> KNO3 + KNO2 + H2O (1)
Zn+2KOH -->K2ZnO2+H2
4Zn+KNO3+7KOH--> 4K2ZnO2 + NH3 + 2H2O
3Zn+KNO2+5KOH-->3K2ZnO2+ NH3 + H2O
 ;D ;D ;D
Sẵn đây cho bz hỏi, pt (1) có fải là pứ oxh khử ko dzạ? ??? ???
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: khanh trong Tháng Hai 09, 2007, 07:27:19 AM
Hix, lâu wé kô gặp benzen đã cao nay lại càng cao hơn.
Pứ(1), mong anh em chỉ giáo thêm, nếu coi NO2là hh của 2 oxyde N2O3 và N2O5 thì đây là 1 phản ứng hoàn toàn bình thường, kô phải oxi hóa-khử
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Cuong_MA trong Tháng Hai 12, 2007, 03:49:25 PM
học phổ thông thì chỉ cần làm cho hs hiểu bản chất hay cách làm để thành kĩ năng là được mà  ;D có cần bắt bẻ thế đâu
     Giống như phổ thông cũng phán là Zn2+ và Al3+ không tách được đấy thoai ... nhưng nếu thích chơi vô lý thì cho Mn vào (nó nằm giữa hai thằng kia mà ... diện hóa hehe) còn chính xác cũng đơn giản cho kiềm vào rồi cho NH3 vào thì thằng Zn sẽ tạo phức hehe và quan trọng là VÌ SAO NÓ TẠO PHỨC KÌA ;D (giải thích chơi đi)
"Long rai" nè: giải thích Zn (2+) tạo phức thì trong này nhiều cao thủ lắm. Không cần thách thức đâu! Để cho học sinh hiểu đúng bản chất thì phải trình bày những quá trình có thực. Không thể đưa ra 1 bài tách chất tự bịa rùi bảo đấy là bản chất. Thế đã nhé!
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: iris trong Tháng Hai 12, 2007, 06:02:02 PM
Bài hỗn hợp NaCl,KCl hay đi liền với bài tập tách NaCl,NaOH.Mọi người làm luôn thể,nhỉ?
Tiện đây ,theo bà con mình thì:
-dd Br2 có tinh ax mạnh hay yếu?
-khi nhúng quỳ tím vào dd nước Cl2 thì hiện tượng quan sát được là gì ạ?
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: khanh trong Tháng Hai 13, 2007, 07:13:01 AM
theo khánh thì dd nước Br2 có tính acid yếu, và khi nhúng quì tím thì quì hóa đỏ sau đó mất màu
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: pinkshark trong Tháng Hai 13, 2007, 11:11:14 PM
 tớ nhớ là HBr là ax yếu nên quỳ tìm chỉ hóa hồng thui. còn nc Clo thì ban đầu quỳ tòm hóa đỏ do Cl2 + H2O = HCl + HClO
 sau đó quỳ tím mất màu dần do HClO là 1 ax ko bền, nó bị fân hủy rất nhanh thành Oxi nguyên tử
    HClO = HCl + O
 oxi nguyên tử có tính oxi hóa rất mạnh, có khả năng tẩy màu, khử trùng tốt. chính oxi nguyên tử làm mất màu đỏ của giấy quỳ :)

Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: langtuchudu1986 trong Tháng Hai 14, 2007, 09:37:02 AM
những bài toán tách chất chùng ta phải nhớ kỹ tình chát hòa học của từng chất sau đó dùng những phản ứng đặc chưng để tách các chất ,chúc các bạn thành công nhé
langtuchudu1986@gmail.com
có gì cân trao đổi gửi thư cho minh nhé
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: benzen trong Tháng Hai 14, 2007, 10:02:32 AM
bạn pinkshark ui, sao bạn nói HBr là acid yếu? níu dzậy HCl cũng yếu luôn àh??? ;D ;D Àh Khánh ui, HBrO có làm qt mất màu ko? Theo bz thì tíinh oxh của HBrO cũng đâu có mạnh đâu!!! ;) ;D
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: benzen trong Tháng Hai 14, 2007, 10:13:30 AM
ặc ặc, xí hổ wé, cao đâu mà cao hổng bít! :-[ :-[ ;D Tóm lại là pứ oxh-k hay ko fải đây? Mem nào giúp em với!!!
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: khanh trong Tháng Hai 14, 2007, 10:57:00 AM
Thoai, làm j` căng dzữ  ;D, phản ứng OXH-K đó pa
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: khanh trong Tháng Hai 14, 2007, 11:03:59 AM
;D , tự nhiên làm biếng để bị hỉu nhầm àh, khánh nói là nhúng quì tím vào dd nước Clo thì quỳ hóa đỏ gòi mất màu ; HBr là acid mạnh, HBrO tính OXH yếu
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: nhim xu trong Tháng Ba 14, 2007, 12:27:25 AM
chao minh la thanh vien mới

giúp mình một chút : tại sao phản ứng giữa HCl với nước lại là phản ứng thuận nghịch  ;D
 


Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: khanh trong Tháng Ba 17, 2007, 09:40:36 AM
HCl kô phải p/ứ với H2O mà chỉ tan trong H2O, còn p/ứ của Cl2 với H2O mới là thuận nghịch bởi vì quá trình nì đòi hỏi phải có năng lượng hoạt hóa cao
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: conghung trong Tháng Ba 20, 2007, 01:29:16 PM
lấy mẫu thử p/ư voi các chất thấy K2CO3 và NH4Cl làm đổi màu.Từ từ lần sau giải tiếp nghĩ thêm đi
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: conghung trong Tháng Ba 22, 2007, 04:13:42 PM
hãy nhận biết NaOH,NaCl,HCl và phenolphtalein ko dùng thuốc thử các bạn ơi.một bài toán thú vị đó.cố lên
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: balloon trong Tháng Ba 24, 2007, 10:35:01 PM
 ;D trời bạn cho cái gì mà mình đọc vào thấy choán cả mặt
 was khiếp ;D
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: google_vina trong Tháng Ba 25, 2007, 03:19:54 PM
trich moi lo mot it lam mau thu
cho naoh
mau nao co mui khai la nh4cl
mau co ket tua la nhom a;mgso3 al3so4,znso4
cho hcl vao mau con lai
mau có khi bay loen la kco3
cho h2so4 vao mau co ket tua trang la bacl
cho hcl vao a mau co khi  la mgso3
cho naoh tu cho den du vao cac mau con lai mau co ket tua tan trong xut du la
al2so4
cho nh3 vao mau con lai mau co ket tua tan trong nh3 du la znso4
mau con lai la kcl
thanks
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: duongviethai trong Tháng Ba 31, 2007, 04:19:41 PM
Các huynh cho đệ hỏi NaClO khi cho vào quỳ tìm có màu gì ?
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: khanh trong Tháng Ba 31, 2007, 05:07:14 PM
dd sẽ chiển sang màu đỏ, do HClO yếu hơn H2CO3, níu để lâu lâu thì quỳ mất màu do:
NaClO + CO2 + H2O --> NaHCO3 + HClO
HClO --> HCl +
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Minh_hacker20043 trong Tháng Ba 31, 2007, 08:07:43 PM
trich moi chat mot it lam mau thu
cho mot chat tac dung voi 3 chat con  lai
neu cap nao chuyen sang mau hong la NaOH va Phenolphtalein(hon hop 1)
cap con lai la NaCL vaf HCl(nhom 2)
co can cac chat trong nhom(2) nhan biet duoc HCl va NaCl
cho HCL den khi mat mau (1)---> (1')
sau do cho vao 1 trong2 chat chua nhan biet duoc vao (1'):
neu xuat hien mau tro lai thi chat do la NaOH, neu khong lam mat mau la phenoltalein
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: phan anh tien trong Tháng Tư 02, 2007, 08:20:52 PM
Bằng thực nghiệm làm sao để nhận biết các chất trong các lọ riêng biệt , chỉ được dùng metyl da cam (đổi màu khi có độ pH từ 6 đến 8,5: BaCl2, K2CO3, Al2(SO4)3, ZnSO4, KCl, MgSO4, NH4Cl. ??? ??? ??? ::)
KHO WA
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: orion8x trong Tháng Tư 02, 2007, 09:11:16 PM
    Hehe! zero diem. Ly do: kg doc ky de.
    @ tiny: Cai ten de thuong qua, sao lay cai ten ki dza

Sory, may tui chua cai vietkey, ba con thu loi
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: sao băng lạnh giá trong Tháng Tư 02, 2007, 09:56:27 PM
Bằng thực nghiệm làm sao để nhận biết các chất trong các lọ riêng biệt , chỉ được dùng metyl da cam (đổi màu khi có độ pH từ 6 đến 8,5: BaCl2, K2CO3, Al2(SO4)3, ZnSO4, KCl, MgSO4, NH4Cl. ??? ??? ??? ::)

 ;D Lâu rùi ko làm bài nào nhưng nhận được than phiền trong hòm mail nên phải chui vào đây.
Theo chỗ mình biết thì metyl da cam dùng để nhận biết các dung dịch axit. Ở đây, sẽ có 2 dung dịch đổi màu rõ ràng là: Al2(SO4)3 và NH4Cl.
Cô cạn rồi nung nóng 2 mẫu này sẽ thấy hiện tượng "thăng hoa hóa học" của NH4Cl
Dùng Al2(SO4)3 làm thuốc thử, có thể nhận được kết tủa của BaCl2 và K2CO3. Lấy 2 chất này làm mẫu thử, lại nhận được 4 kết tủa (2 + 2). Nung các kết tủa thu được, sẽ phân biệt được rõ BaCl2, K2CO3 và KCl
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: ntahong trong Tháng Tư 03, 2007, 09:28:55 AM
Dung metyl da cam thi nhan duoc 2 ong: Al2(SO4)3 mau do,NH4Cl mau cam.
Cho Al2(SO4)3 vao cac mau con lai : K2CO3 co khi va ket tua ; BaCl2 co ket tua.
Cho K2CO3 vao cac mau con lai : ZnSO4 co ket tua.
Cho BaCl2 vao cac mau con lai : MgSO4 co ket tua.
Con lai la KCl.
De chac an nen da kiem tra, co the yen tam hoan toan. Chuc may man.  ;D
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: khanh trong Tháng Tư 03, 2007, 09:58:03 AM
theo khánh thì màu đỏ và màu cam trong nhận bít thường kô rõ ràng vì vậy nên làm theo cách của anh sao băng
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: longraihoney trong Tháng Tư 03, 2007, 07:38:21 PM
Thoai, làm j` căng dzữ  ;D, phản ứng OXH-K đó pa

 :D Khánh  à hình như NO2 là hh N2O3 và N2O5 mà :D chứ đâu phải pứ oxi hóa khử đâu ? ;D
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: khanh trong Tháng Tư 04, 2007, 07:28:17 PM
Òa, thì lúc đầu khánh nói dzị đóa ;D, coi sách lại òy, p/ứ OXH-K ;D
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: mycolor22 trong Tháng Tư 21, 2007, 08:03:14 PM
trich moi chat mot mau thu roi cho vao 3 lo con lai
$ neu thay o lo nao xuat hien mau hong thi nhan ra do la cap phenol va NaOH (1)
sau do lay mau thu cua mot trong 2 lo con lai cho vao hon hop (1)
neu lo chua hon hop khong thay co hien tuong gi chac chan lo ban dang cam tren tay la NaCl
lo con lai la HCl, cho HCl vao 2 lo ban dau . thuoc thu nao tan la NaOH va lo con lai la phenol
hoac neu ta thay hon hop (1) nhat di mau hong thi thuoc dem thu la HCl va lo con lai la HCl . sau do tuong tu nhan ra 2 chat con lai nhu tren.
$ neu thay mau thu nao tan thi lo do chua HCl va NaOH (2) .2 lo con lai la phenol va NaCl. lay mot trong hai thuoc thu con lai cho vao hai trong (2).
neu thay o lo nao do xuat hien mau hong thi do la phenol . ta nhan ra duoc cac chat con lai va nguoc lai nhu dap an ban dau.
tuy bai giai hoi dai dong nhung no xet du truong hop vi theo loai bai tap khong dung thuoc thu bat buoc . mong ban kien nhan.
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: sa_kakra300 trong Tháng Tư 27, 2007, 10:45:18 AM
Lấy mẫu thử mỗi chất vào ống nghiệm. Sau đó trích lấy một ít chất của một trong 4 chất ra, lần lượt nhỏ vào 3 ống nghiệm còn lại. Nếu như sau khi nhỏ, có 1 ống nghiệm có phản ứng cho ra NaCL và một chất ban đầu chuyển đỏ thì chất vừa trích ra là NaOH, chất cho sản phẩm là NaCL là HCL, chất chuyển thành đỏ là phenoltalein. Chất còn lại không hiện tượng là NaCL. Nếu như chất trích ra đầu tiên là NaCl thì khi cho vào các ống nghiệm còn lại, 2 ống sẽ không có phản ứng là NaOH và HCL, ống nghiệm còn lại hóa đỏ là phenoltalein.
Sau đó nhận biết NaOH và HCL bằng cách cho một ít phenoltalein vào mỗi ống, ống nghiệm nào hóa đỏ là NaOH, ống nghiệm còn lại không hóa đỏ là HCL. Tiến hành tương tự lần lượt với 2 chất còn lại là HCL và phenoltalein. Ta sẽ có 4 phương pháp luôn xảy ra để dựa theo và nhận biết được 4 chất. ;)
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: caoduongminhkinh trong Tháng Năm 05, 2007, 08:47:14 PM
 :P cac ban la on chi cho minh bi quyet nhe
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: thang_11hoaams trong Tháng Năm 08, 2007, 07:32:05 PM
Một bài rất dễ trước nhé:
  Nhận biết các chất sau : C2H5OH, CH3CHO, CH3COOH.
  Nêu phương pháp tách các chất trên ra khỏi hỗn hợp.

Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: thang_11hoaams trong Tháng Năm 08, 2007, 07:35:56 PM
Thêm một bài nữa, bài này khó hơn một chút thôi:
  Nêu cách nhận biết các hợp chất sau:
 Xiclohexen, benzen, dd axit fomic, dd axit axetic, dd axit acrilic, rượu benzylic
dd andehit axetic, glixerin.
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: thang_11hoaams trong Tháng Năm 08, 2007, 07:38:44 PM
Một bài nhận biết vô cơ nhé:
  Chỉ dùng thêm kim loại Cu, hãy nhận biết các dd sau: HCl, HNO3 đặc, AgNO3, KCl, KOH.

Chúc các bạn thành công!!!
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: juyung trong Tháng Năm 08, 2007, 08:01:16 PM
Cho Cu t/d với tất cả mẫu chất. biết dc HNO3 nhờ hiện tượng sủi bọt khí.
Sau lần thử đấy có 4 lọ chứa kim loại không tan.dùng HNO3 vừa nhận biết dc để nhận ra lọ đựng AgNO3 
Dùng dd CU(NO3)2 làm thuốc thử cho 3 lọ còn lại.nhận biết dc thêm lọ đựng HCL.
Dùng lọ AgNO3 đã biết để nhận ra lọ đựng KCL nhờ kết tủa. còn lại là lọ KOH
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: whipper_snapper trong Tháng Năm 09, 2007, 12:48:54 PM
a)cho thuoc thu 3dd td voi Na ,2 lọ C2H5OH &CH3COOH td có sủi bọt khí,lọ còn lại là CH3CHO hok td -->nhan dc CH3CHO
  2 lo con lai cho quy tim vao,nhan dc CH3COOH--> quỳ hóa dỏ,còn lại C2H5OH
b)cho 3 lo td voi dd CaCO3 ,CH3COOH td ,2 lo con lai hok td.
   2CH3COOH +CaCO3 --> (CH3COO)2Ca + H2O +CO2  (1)
  Đun nhẹ hỗn hợp sau pứ,toàn bộ các chất bay hơi ,chi còn (CH3COO)2Ca,cho (CH3COO)2Ca td voi H2SO4 loãng ,đun nhẹ thu dc CH3COOH tinh khiet.Với lại đem chưng cất (CH3COO)2Ca ta thu dc CH3CHO (cái này gọi là 1 mũi tên chết 2 con chim ;D )
   lo con lai la C2H5OH cho td voi Na ,sau do lấy sp td voi H2SO4 loãng ,dun nhe cung thu dc C2H5OH nguyen chat.
 
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: thang_11hoaams trong Tháng Năm 09, 2007, 06:55:06 PM
-Whipper_snapper ơi, hình như bạn chưa hiểu rõ đề bài thì phải, câu b của mình là tách các chất ra khỏi hỗn hợp cơ mà. Bạn làm thế đâu khác gì nhận biết chúng.
-Còn câu a nếu mình thử thay đổi đề bài là nhận biết các dd thì bạn thử tìm cách khác xem sao nhé.
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: thang_11hoaams trong Tháng Năm 09, 2007, 07:01:38 PM
Còn bác juyung, em không có ý thất kính nhưng hình như cách giải của bác sai bắt đầu từ câu thứ hai thì phải.
( Hoặc cũng có thể em ngu muội không biết, bác cho em thỉnh giáo làm thế nào mà
dùng HNO3 vừa nhận biết dc để nhận ra lọ đựng AgNO3 )
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: thang_11hoaams trong Tháng Năm 09, 2007, 07:19:44 PM
Mình có thêm vài bài nữa đây, cũng không khó lắm, mời các bạn làm thử rồi cho ý kiến
  Có 5 hỗn hợp khí được đánh số từ 1 đến 5
1. CO2; SO2; N2; HCl
2. SO2; CO; H2S; O2
3. HCl; CO; N2; Cl2
4. H2; HBr; CO2; SO2
5. O2; CO; N2; H2; NO
a. Hỗn hợp nào không thể tồn tại ở nhiết độ thường?
b. Hãy nhận biết các khí trong hỗn hợp 4
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: thang_11hoaams trong Tháng Năm 09, 2007, 07:23:12 PM
   Bài 2: Kiểm tra xem hóa chất X mất nhãn có phải là (CH3COO)3Cr hay không?
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Michael Ho trong Tháng Năm 10, 2007, 02:01:40 PM
Khó quá đi! ;D
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: whipper_snapper trong Tháng Năm 10, 2007, 04:20:46 PM
bạn Thang này kì nha`,bạn yêu cầu mình tách hợp chất,thì mình tách rùi đó thui ,bạn nghĩ seo mà nói kí đó là nhận bít za ,khó hỉu   >:(
  còn cái bài bạn mới cho ,câu a dài thế ,maybe I cần 1 ít time ,bạn cứ xem reply của mem khác di hen ;D
 b)để nhận bít sự hiện diện của các chất trong h2,trước tiên cho AgNO3 vào,nhận dc HBr -->kết tủa vàng
  cho CuO vào nhận dc H2 -->chất rắn màu đỏ
  SO2 nhận bằng dd Br2,CO2 nhận bằng dd Ca(OH)2
lần ni hok bít có làm phật í bác Thang hok đây  ???
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: whipper_snapper trong Tháng Năm 10, 2007, 05:07:43 PM
uhm hình như bài của juyung có trục trặc thịt a',theo mình bài dó nhận thế nì
   với Cu ,nhận dc HNO3 -->  khí màu nâu í muh(1), ngoài ra cũng nhận dc AgNO3 -->kết tủa trắng
Lấy sp của pứ (1) là Cu(NO3)2 td với 3 chất còn lại,nhận dc KOH--> kết tủa Cu(OH)2
  rùi lấy AgNO3 vừa nhận dc td với chất còn lại ,loại hết kết tủa,dd còn lại là HNO3 &KNO3,lại cho Cu vào,kí nèo có khí xh rùi hóa nâu ngoài k2 thì là HCl,còn lại KCl ,xong gov đó :D
  theo mình là thế,hok bít nhân nèo có cách hay hơn hok ,tại thấy cách nì vẩn seo seo í
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: thang_11hoaams trong Tháng Năm 10, 2007, 07:03:52 PM
whipper_snapper này, mình có ý kiến về bài nhận biết của bạn nhé:
- Sau khi nhận được dd AgNO3 thì lấy nó cho vào 3 dd còn lại, có 1 ống nghiệm xuất hiện kết tủa đen chứa KOH, 2 ống nghiệm còn lại xuất hiện kết tủa trắng là KCl và HCl, dd còn lại là HNO3 và KNO3, bỏ tiếp vào một mẩu Cu, như thế sẽ bớt đi được bước này
Lấy sp của pứ (1) là Cu(NO3)2 td với 3 chất còn lại,nhận dc KOH--> kết tủa Cu(OH)2
Bạn nên tự tin lên một chút vì cách nhận biết của bạn cũng khá hay đấy.
- Còn bài tách hh, bạn viết là cho 3 lọ nên mình tưởng là bạn nhận biết, lần sau nhớ viết cho chính xác nhé. Nhưng cách của bạn chưa hay, thử tìm cách khác xem. Chúc bạn thành công!
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: thang_11hoaams trong Tháng Năm 10, 2007, 07:19:47 PM
À, mình quên mất, bài nhận biết các khí trong hh bạn làm thế được rồi, nhưng nên viết là sục hh vào dd AgNO3 và dẫn hh qua ống đựng CuO nung nóng, bạn viết thế kia hơi bị ngược và hơi phi thực tế.
Còn câu a của bài này, mình nghĩ bạn chỉ cần 4 dòng là đủ, đâu có dài. ;)
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: juyung trong Tháng Năm 11, 2007, 10:24:22 AM
 Hồi âm phần bài nhận biết vo cơ: Nên hiểu "dùng HNO3 vuầ nhận biết để nhận ra lọ đựng AgNO3" là khi kết thúc bước 1 có 4 lọ chưa phân biệt dc dùng HNO3 cho vào 4 lọ đó thì lọ đựng AgNO3 sẻ chứa kim loai Ag ko bị hòa tan.
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: whipper_snapper trong Tháng Năm 11, 2007, 03:03:37 PM
uhm dúng là phần nhận bít vô cơ đó làm như bác thắng có vẻ hay hơn,cảm ơn bác nhìu
  -còn lai cái bài gì mà nhận bít sự hiện diện của chất (CH3COO)3Cr gì gì đấy,nói ra đúng là wê thật ,nhưng anh chàng này mình mới thấy lần đầu  :'( ,chắc tại trình độ non nớt wee'),đồng chí nèo bít làm post lin nha',thanks nhìu..
 -A` quên ,topic bạn juyng post ,mình đọc chẳng hỉu gì sất ,thế cái phần bạn đính chính đó có khác gì phần trên hok zạ
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Michael Ho trong Tháng Năm 11, 2007, 04:06:20 PM
Kinh quá nhỉ?
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: thang_11hoaams trong Tháng Năm 11, 2007, 07:44:46 PM
Nếu em hiểu ko nhầm thì hình như bác juyung cho rằng Ag không tan trong HNO3 há (nếu ý bác như vậy thật thì sai to)
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: boo_boo trong Tháng Năm 12, 2007, 02:35:24 PM
các anh chị cho em hỏi bài này:
bằng phương pháp hóa học, tách riêng từng kim loại:AL, FE, AG,CU
                                                      cảm ơn nhiều
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: ^^ Cuội ^^ trong Tháng Năm 12, 2007, 04:25:41 PM
hh(Fe,Al,Cu,Ag)+ dd NaOH,lọc tách -> dd NaOH, NaAlO2 + hh(Fe,Cu,Ag)
dd NaOH, NaAlO2 + CO2, lọc -> Al(OH)3 ->Al2O3 -đpnc-> Al
hh(Fe,Cu,Ag)+ HCl, lọc -> ddHCl, FeCl2 + hh(Ag,Cu)
ddHCl, FeCl2 +NaOH dư ,Lọc -> Fe(OH)2->Fe2O3->Fe
hh(Ag,Cu)+ O2->CuO,Ag + HCl,lọc-> ddHCl,CuCl2 +cr Ag
ddHCl,CuCl2 +NaOH dư ,Lọc ->Cu(OH)2 ->CuO->Cu
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: ^^ Cuội ^^ trong Tháng Năm 12, 2007, 04:28:44 PM
bài mới đây: :)
nhận biết:các dd KOH, K2CO3, K4[Fe(CN)6], HCl, ZnCl2 chỉ dùng một hóa chất
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: lavoadie trong Tháng Năm 13, 2007, 10:57:17 AM
Tớ có hỗn hợp này : Cu2S và CuS . Hay~ tách thử xem nào ! Bạn tách được bao nhiêu cách ?
Tiêu đề: Tách hỗn hợp 3 muối LiCl, NaCl, KCl
Gửi bởi: lavoadie trong Tháng Năm 13, 2007, 11:06:16 AM
Cho hỗn hợp 3 muối :(liCl, NaCl, KCl). Các bạn thử nghĩ bài này xem được bao niêu cách tách ! Nên nhớ là khối lượng mỗi muối sau khi tách là thay đổi không đáng kể, không hao hụt nhiều nha ! Và cách nào đơn giản nhất, có thể tự làm khi rỗi rãi ?
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: khanh trong Tháng Năm 14, 2007, 09:19:35 AM
bài mới đây: :)
nhận biết:các dd KOH, K2CO3, K4[Fe(CN)6], HCl, ZnCl2 chỉ dùng một hóa chất
Dùng Fe3+ nhận K4[Fe(CN)6] do tạo kết tủa Fe4[Fe(CN)6]3 màu xanh berlin và K2CO3 do tạo kết tủa nâu đỏ và có khí thoát ra, KOH có kết tủa nâu đỏ.
Dùng Fe nhận HCl có khí thoát ra
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: ^^ Cuội ^^ trong Tháng Năm 14, 2007, 11:23:25 AM
đọc kỹ đề bài chứ bạn! " Chỉ dùng  một hóa chất thôi"
Mà phản ứng giữa Fe3+ vs K4[Fe(CN)6] không tạo ra Fe4[Fe(CN)6] đâu!
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: khanh trong Tháng Năm 15, 2007, 09:39:00 AM
ai nói hok tạo ra kết tủa dzị troài ;D, bạn coi trong mấy cuốn hóa phân tích đi ;D
Nếu dzị thì lúc đầu cũng cho Fe3+ vào như trên, sau đó dùng KOH vừa tìm dc nhận ZnCl2 do tạo kết tủa trắng tan trong KOH, còn lại là HCl
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: khanh trong Tháng Năm 15, 2007, 09:43:27 AM
Nhận bít sự có mặt của các ion sau trong cùng 1 dd bằng pp hóa học: Na+, Li+, K+, Rb+, Cs+, NH4+
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: ^^ Cuội ^^ trong Tháng Năm 15, 2007, 11:47:20 AM
ai nói hok tạo ra kết tủa dzị troài ;D, bạn coi trong mấy cuốn hóa phân tích đi ;D
Nếu dzị thì lúc đầu cũng cho Fe3+ vào như trên, sau đó dùng KOH vừa tìm dc nhận ZnCl2 do tạo kết tủa trắng tan trong KOH, còn lại là HCl
Đúng là phản ứng tạo kết tủa nhưng là kết tủa KFe[Fe(CN)6], còn dùng Fe3+ là đúng rồi!
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: whipper_snapper trong Tháng Năm 15, 2007, 04:15:25 PM
hey thế hok ai nhận bít cái chàng (CH3COO)3Cr gì gì đó của Thang hết hử,chán thế :-[
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Michael Ho trong Tháng Năm 15, 2007, 05:21:40 PM
Mình xin góp ý nha!
Các bạn đừng có tranh cãi nữa. Nếu các bạn muốn chứng tỏ đáp án của mình là đúng thì hãy dẫn chứng bằng cách nêu tên quyển sách mà có các bài đó cho mọi người cùng nghe.
Vậy nha.
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: khanh trong Tháng Năm 16, 2007, 07:17:57 AM
Tùy theo mỗi sách mà nói kết tủa là chất j`, túm lại là ghi kết tủa nào cũng dc ;D
Nhận bít sự có mặt của các ion sau trong cùng 1 dd bằng pp hóa học: Na+, Li+, K+, Rb+, Cs+, NH4+
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: thang_11hoaams trong Tháng Năm 16, 2007, 08:26:48 PM
Mình xin giải đáp bài nhận biết (CH3COO)3Cr như sau
- Kiểm tra tính chất vật lý:
+ màu sắc : xanh
+ tan trong nước
Có thể là muối của Cu, Ni, Cr
- Kiểm tra bằng phản ứng hóa học:
Hòa tan một ít chất X trong nước cất và tiến hành thử:
+ Với NH3 có kết tủa xanh nhạtkhoong tan trong thuốc thử dư: X ko phải muối Cu2+ và muối Ni2+.
+ Với NaOH có kết tủa xanh nhạt tan trong thuốc thử dư. Vậy X là muối Cr3+
+ Với H2SO4 đặc
  Lấy ít mẫu muối rắn thêm ít H2SO4 đặc, đun nóng có mùi dấm xuất hiện (có CH3COO-)
Vậy muối X là (CH3COO)3Cr
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: thang_11hoaams trong Tháng Năm 16, 2007, 08:30:49 PM
Còn bạn Vững, mình có ý kiến thế này nhé: một bài tập bao giờ cũng có nhiều cách giải, tuy nhiên trong sách không thể có hết tất cả các cách được, nên tranh luận để tìm ra đáp án đúng. Còn nếu bạn muốn xem sách thì cũng được, có thể tìm trong cuốn "Một số vấn đề chọn lọc tập III", phần hóa phân tích của thầy Dung.
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Michael Ho trong Tháng Năm 17, 2007, 08:29:30 AM
Mình sẽ cố gắng tìm cuốn sách đó. Cảm ơn nhiều nha.
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: mycolor22 trong Tháng Năm 17, 2007, 08:45:38 AM
hon hop 2 va 4 khong the ton tai ot thuong vi 2) SO 2 + H2S -> 2S + H2o
the hien tinh khu manh cua H2S
                          minh cho rang HBr + SO 2 -> H2SO3 +Br2
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: mycolor22 trong Tháng Năm 17, 2007, 08:53:17 AM
y kien
 cho moi khi qua Br2
khi lam cho Br2 mat mau la SO 2
cho cac khi con lai qua nuoc voi trong xuat hien ket tua ->CO 2
        khi hao tan chat ran trang -> trong suot la HBr ( doui day ong nghiem)
 2HBr +Ca(OH)2(r) -> CaBr2 + 2H2O
cho cach ngan hon nha
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: khanh trong Tháng Năm 17, 2007, 03:39:37 PM
Mình có thêm vài bài nữa đây, cũng không khó lắm, mời các bạn làm thử rồi cho ý kiến
  Có 5 hỗn hợp khí được đánh số từ 1 đến 5
1. CO2; SO2; N2; HCl
2. SO2; CO; H2S; O2
3. HCl; CO; N2; Cl2
4. H2; HBr; CO2; SO2
5. O2; CO; N2; H2; NO
a. Hỗn hợp nào không thể tồn tại ở nhiết độ thường?
b. Hãy nhận biết các khí trong hỗn hợp 4
a/ hh 5 kô thể tồn tại ở nhiệt độ thường, còn ý kiến về hh4 của bạn mycolor, bạn thấy trong pt của bạn có sự thay đổi SOH của Br nhưng ngoài ra hok có sự thay đổi SOH của chất nào khác ???
b/ khí trong hh 4 ta cho qua dd AgNO3 nhận HBr do tạo kết tủa màu vàng kô tan trong acid, dẫn khí còn lại qua dd nước Br2 thì nhận SO2 do mất màu dd, dẫn khí còn lại qua dd Ca(OH)2 thì tạo kết tủa trắng nhận CO2, còn lại ta dẫn qua CuO nung nóng nhận H2 do từ đen hóa đỏ
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: mycolor22 trong Tháng Năm 17, 2007, 08:50:58 PM
minh dong y cach ban khanh nhung chung ta nen nghi cach nao don gian nhat, suy luan vay moi hay. cho minh hoi goc hidrua [H] la sao vay cac ban chi minh voi
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: khanh trong Tháng Năm 18, 2007, 08:27:40 AM
hidrua là hợp chất của hidro với kim loại hoặc phi kim
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: thang_11hoaams trong Tháng Năm 18, 2007, 07:12:27 PM
Bài hh mình xin giải đáp thế này
a. Hỗn hợp 2 và hỗn hợp 5 không thể tồn tại ở điều kiện thường vì:
- Ở hỗn hợp 2:
  2H2S + SO2 -> 3S + 2H2O
- Ở hỗn hợp 5:
  2NO + O2 -> 2NO2
Như vậy đáp án của bạn Khánh và bạn mycolor22 đều chưa hoàn chỉnh.
b. Cách giải của bạn Khánh rất tốt rồi, còn cách giải của bạn mycolor22 xem ra không ổn lắm bởi đề bài yêu cầu nhận biết các khí cùng tồn tại trong một hỗn hợp mà ngay câu đầu tiên của bạn đã là
cho moi khi
và bạn giải bài theo hướng nhận biết các khí riêng biệt thì phải
Tiêu đề: Re: Vô cơ !
Gửi bởi: khanh trong Tháng Năm 19, 2007, 10:11:36 AM
Cho Na2CO3 vào tạo Li2CO3 kết tủa(cho Li+ kết tủa còn 2 cách nữa), cho HCl vào chuyển toàn bộ Na2CO3 dư thành NaCl, sau đó dựa vào độ tan thay đổi theo nhiệt độ tách dc NaCl và KCl ( còn 2 cách tách nữa)
Như dzị là còn 4 cách nữa, mấy vị cố lên nào, khánh chỉ trình bày cách đơn giản nhất thoai
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: thang_11hoaams trong Tháng Năm 20, 2007, 10:17:03 AM
Mình có thêm một vài bài nhận biết nữa, bạn nào có hứng thú thì xin mời:
1.Nhận biết các dd sau bằng 1 thuốc thử duy nhất FeCl3, FeCl2, AlCl3, Ba(OH)2.

2.Có 8 ống nghiệm đánh số từ 1 đến 8 chứa các dd có thể là NH4Cl 1M; BaCl2 0,2M; HCl 1M; C6H5ONa 0,2M; Na2CO3 0,1M; NaOH 1M; Na2SO4 0,1M; H2SO4 0,1M
  Hãy nhận biết hóa chất trong mỗi ống, được dùng thêm giấy quỳ tím.
                             (Đề thi Olympic hóa học Thụy Điển năm 1996)
Tiêu đề: Re: Vô cơ !
Gửi bởi: lavoadie trong Tháng Năm 20, 2007, 10:40:28 AM
Cách này có 1 nhược điểm là Li2CO3 tan ít trong dd . Nghĩa là trong cái muối mà bạn tách ra không phải là tất cả !
Thứ 2 : Cách tách luôn NaCl và KCl bằng nhiệt độ không phải là 1 phương pháp hóa học !
Thứ 3 : Yêu cầu của đề là : khối lượng mỗi muối thay đổi không nhiều ! Ban đầu bạn thêm Na2CO3 , mà còn cho dư nữa ! Như vậy là làm tăng khối lượng của NaCl ! Sai đề !
Tiêu đề: Re: Vô cơ !
Gửi bởi: đăng chung trong Tháng Năm 20, 2007, 11:09:59 AM
theo tớ thì chúng ta nhiệt phân nóng chảy các muối trên để tạo thành hỗn hợp kim loại.tiếp tục đun nóng chảy hỗn hợp kim loại trên.ta có thể thu được từng kim loại nhờ vào nhiệt độ nóng chảy của mỗi kim loại khác nhau. sau đó cho khí Clo vào từng kim loại ta thu được các muối.
mấy bạn xem thử cách này được hok.
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: đăng chung trong Tháng Năm 20, 2007, 11:19:53 AM
tớ chỉ mới nghĩ ra 1 cách thui nhưng mà cách này hơi bị rắc rối(cũng ko biết đúng hay sai).nhờ mọi ngừoi chỉ bảo giúp:
đốt cháy hỗn hợp để thu được CuO.chia CuO thành 2 phần. phần 1 cho tác dụng với dung dịch H2S để thu được CuS.phần 2 cho tác dụng với dd HCl, sau đó cho NaOH dư tạo thành Cu(OH)2.cho vào hỗn hợp vừa thu được andehit dư, đun nóng thu được Cu2O. lấy Cu2O cho vào dd H2S được Cu2S.
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: PHỤNG ANH trong Tháng Năm 20, 2007, 07:39:32 PM
1.D
Mình có thêm một vài bài nhận biết nữa, bạn nào có hứng thú thì xin mời:
1.Nhận biết các dd sau bằng 1 thuốc thử duy nhất FeCl3, FeCl2, AlCl3, Ba(OH)2.

2.Có 8 ống nghiệm đánh số từ 1 đến 8 chứa các dd có thể là NH4Cl 1M; BaCl2 0,2M; HCl 1M; C6H5ONa 0,2M; Na2CO3 0,1M; NaOH 1M; Na2SO4 0,1M; H2SO4 0,1M
  Hãy nhận biết hóa chất trong mỗi ống, được dùng thêm giấy quỳ tím.
                             (Đề thi Olympic hóa học Thụy Điển năm 1996)
Dung NaOH nhan FeCl3 tao ket tua nau do .Fecl2 ket tua trang xanh .AlCl3 tao ket tua roi tan.Sau do lay AlCl3 nhan Ba(OH)2 vi tao ket tua roi tan(hoac con lai).cac chat ket tua  la Fe(OH)3.Fe(ỌH)2.Al(OH)3 va sau khi ket tua thi tan  la NaAlO2 Tui nghi vay do  ;D mong la dung  ;D
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: đăng chung trong Tháng Năm 21, 2007, 11:15:47 AM
dùng quỳ tím, ta nhận ra được 3 nhóm chất:
-nhóm 1:làm quỳ tím hóa xanh:C6H5ONa,Na2CO3,NaOH
-nhóm 2:làm quỳ tím hóa đỏ:NH4Cl,HCl,H2SO4
-nhóm 3:ko làm quỳ tím đổi màu:BaCl2,Na2SO4
cho từng chất nhóm 3 vào nhóm 2, nhận ra được H2SO4 và BaCl2 do tạo kết tủa trắng, chất còn lại trong nhóm 3 là Na2SO4.
cho BaCl2 vào các chất nhóm 1, nhận ra Na2CO3 vì tạo kết tủa trắng BaCO3.
lấy BaCO3 nhiệt phân thu được CO2.cho CO2 vào các chất còn lại của nhóm 1,nhận ra đựoc C6H5ONa vì tạo kết tủa C6H5OH, chất còn lại là NaOH.
dùng NaOH nhận ra được NH4Cl vì có khí có mùi khai thoát ra.chất còn lại là HCl
bà con cho biết ý kiến nào
Tiêu đề: Re: Vô cơ !
Gửi bởi: lavoadie trong Tháng Năm 21, 2007, 05:22:36 PM
Khổ thật ! Mọi người không hiểu í tôi rồi !
Đây là 1 bài hóa thực nghiệm thực sự hay và thú vị !
Xin những ai chưa đọc thì đọc cho kĩ hoặc những ai đọc rồi thì cũng nên đọc lại những dòng tôi vừa viết trên !
Mong sẽ có những đóng góp hay hơn nữa !
Cảm ơn !
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: lavoadie trong Tháng Năm 21, 2007, 05:25:50 PM
Bạn đang tách hay bạn đang điều chế !
Xin đọc lại đề cho thật rõ trước khi đưa ra í kiến !
Vả lại bạn bằng cách nào từ Cu2O điều chế được Cu2S ?
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: đăng chung trong Tháng Năm 21, 2007, 05:52:11 PM
xin lỗi, mình nghĩ tách chất là có thể biển đổi chất này thành chất khác sau đó bằng các phản ứng hóa học để tái tạo lại chất đó
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: bexinh_Yuriki trong Tháng Năm 21, 2007, 09:15:22 PM
 :'(HUHUHUHUHU, cac anh chi giup em voi
Hom nay, lop em co gio thuc hanh mon hoa, the la em lay KMNO4 cho ca to de thi nghiem. Chot, mot ban xo nga emva em lam do kha nhiu KMNO4 len tay, tiep theo, vi troi nong wa, nen em lay tay quet mo hoi o tren mat.the la, tat ca KMNO4 boi het len mat em va dinh ca vao mieng nua, hong em dang khung khiep cu nhu nuot phai mot thu ghe tom.them nua, sau khi lam thi nghiem "dieu che khi oxi bang cach dot nong khi KMNO4",thi chuyen sang thi nghiem" thử luu huynh trong binh thu khi oxi > em bi hit phai hoi SO2 thoat ra, va hong lai cay xe nhu bi bong. THAT KHUNG KHIEP.
  Ve nha, em thay nong ran nguoi, dau thi choang vang,cho em hoi, co phai day la vi xay ra hien tuong 2 chat tac dung voi nhau ko????
  HUHUHUHU!!!!! Chet em rui
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: đăng chung trong Tháng Năm 22, 2007, 08:47:29 AM
này, cô em muốn tự tử hay sao mà lại nuốt thuốc tím thế hử? lại còn hít cả SO2 nữa.nhưng mà theo anh thì cảm giác bị bỏng khi hít SO2 chỉ là do mùi sốc của SO2 gây ra mà thui(anh nghĩ thế vì có lần anh cũng đã vô tình hít phải)
Tiêu đề: Re: Vô cơ !
Gửi bởi: khanh trong Tháng Năm 22, 2007, 09:18:03 AM
Cho hh 3 muối vào axeton thu dc dd chứa LiCl và bã khô có NaCl và KCl. Cô cạn thu dc LiCl. Hòa tan NaCl và KCl vào nước, cho H2[PtCl6] vào dd thu K2[PtCl6] kết tủa, lọc lấy kết tủa, dd nước lọc có NaCl. Cô cạn thu dc NaCl, lấy kết tủa cho tác dụng HCl thu dc KCl
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: black_nana trong Tháng Năm 22, 2007, 05:38:17 PM
theo minh thi chung ko tac dung voi nhau dau .hum KMnO4+SO2 thi co ra cai j` dau nhi voi lai gio ban chua chet dc dau van song nhan rang con j`va phai luu y ban dung bao gio khi dang thi nghiem lai cho tay quet lung tung nho trung phai chat j` do con doc hon KMnO4 thi toi day.nho can than do nha!!!!!!!11 ;D
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: đăng chung trong Tháng Năm 22, 2007, 06:15:45 PM
ở đây đâu có nói gì về thí nghiệm gồm KMnO4 và SO2. nhưng mà đừng có lầm. SO2 vẫn td với dd KMnO4(làm mất màu). đây là phản ứng nhận biết SO2
2KMnO4 + 5SO2+2H20->K2SO4+2MnSO4+2H2SO4
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: thang_11hoaams trong Tháng Năm 22, 2007, 07:15:56 PM
dùng quỳ tím, ta nhận ra được 3 nhóm chất:
-nhóm 1:làm quỳ tím hóa xanh:C6H5ONa,Na2CO3,NaOH
-nhóm 2:làm quỳ tím hóa đỏ:NH4Cl,HCl,H2SO4
-nhóm 3:ko làm quỳ tím đổi màu:BaCl2,Na2SO4
cho từng chất nhóm 3 vào nhóm 2, nhận ra được H2SO4 và BaCl2 do tạo kết tủa trắng, chất còn lại trong nhóm 3 là Na2SO4.
cho BaCl2 vào các chất nhóm 1, nhận ra Na2CO3 vì tạo kết tủa trắng BaCO3.
lấy BaCO3 nhiệt phân thu được CO2.cho CO2 vào các chất còn lại của nhóm 1,nhận ra đựoc C6H5ONa vì tạo kết tủa C6H5OH, chất còn lại là NaOH.
dùng NaOH nhận ra được NH4Cl vì có khí có mùi khai thoát ra.chất còn lại là HCl
bà con cho biết ý kiến nào

Bài này bạn dangchung làm đúng rồi nhưng mình có sửa một chút cho ngắn hơn nhé
-Khi nhận ra H2SO4 rồi thì cho vào nhóm 1 sẽ nhận ra C6H5ONa (do có xuất hiện vẩn đục)
-Nhận ra Na2CO3 do có khí thoát ra
-Nhận ra NaOH do không có hiện tượng.
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: thang_11hoaams trong Tháng Năm 22, 2007, 07:21:11 PM
Dung NaOH nhan FeCl3 tao ket tua nau do .Fecl2 ket tua trang xanh .AlCl3 tao ket tua roi tan.Sau do lay AlCl3 nhan Ba(OH)2 vi tao ket tua roi tan(hoac con lai).cac chat ket tua  la Fe(OH)3.Fe(ỌH)2.Al(OH)3 va sau khi ket tua thi tan  la NaAlO2 Tui nghi vay do  ;D mong la dung  ;D
Đã nhận ra 3 hóa chất trên rồi thì đương nhiên lọ cuối cùng phải chứa Ba(OH)2, sao bạn còn lấy AlCl3 để nhận ra Ba(OH)2 làm gì cho mất công?
Ngoài ra có thể dùng các hóa chất NH3, H2S cũng có thể nhận biết 4 hóa chất đã cho.
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: thang_11hoaams trong Tháng Năm 22, 2007, 07:26:14 PM
:'(HUHUHUHUHU, cac anh chi giup em voi
Hom nay, lop em co gio thuc hanh mon hoa, the la em lay KMNO4 cho ca to de thi nghiem. Chot, mot ban xo nga emva em lam do kha nhiu KMNO4 len tay, tiep theo, vi troi nong wa, nen em lay tay quet mo hoi o tren mat.the la, tat ca KMNO4 boi het len mat em va dinh ca vao mieng nua, hong em dang khung khiep cu nhu nuot phai mot thu ghe tom.them nua, sau khi lam thi nghiem "dieu che khi oxi bang cach dot nong khi KMNO4",thi chuyen sang thi nghiem" thử luu huynh trong binh thu khi oxi > em bi hit phai hoi SO2 thoat ra, va hong lai cay xe nhu bi bong. THAT KHUNG KHIEP.
  Ve nha, em thay nong ran nguoi, dau thi choang vang,cho em hoi, co phai day la vi xay ra hien tuong 2 chat tac dung voi nhau ko????
  HUHUHUHU!!!!! Chet em rui
  Các triệu chứng của em có thể là do bị ngộ độc KMnO4, để chắc chắn thì em nên đến bác sĩ kiểm tra lại. Còn chuyện SO2 tác dụng với KMnO4 ở trong người em thì không có đâu, đừng quá lo lắng. Tuy nhiên lần sau phải hết sức cẩn thận khi làm việc với các hóa chất độc hại, cần tuyệt đối tuân thủ các quy tắc an toàn thí nghiệm.
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: whipper_snapper trong Tháng Năm 22, 2007, 08:14:33 PM
đúng là bạn doảng we' đấy,nhưng cứ in tâm,chắc hok chít đâu,thuốc tím cũng lành tính muh`,còn dụ ngửi phải SO2 thì càng hok phải bận tâm,có ai học hóa mà hok ngửi phải đâu(tất nhin hok thg` xuyên),mà hok cần vào phòng lab mới đc ngửi ,đốt nilong cũng đủ mệt rui` >:(
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: bexinh_Yuriki trong Tháng Năm 23, 2007, 11:57:22 AM
Theo moi nguoi thi co phuong trinh phan ung nao ma co 12 chat tham gia ma chi sinh ra mot chat san pham ko. Tra loi em nha(day la em chi to mo :P)
  NEU CO DE NGHI MOI NGUOI VIET VA GIAI THIK DE HIU GIUM TI, CHU EM NHO TUOI CHUA HIU NHIU. ;D
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: PHỤNG ANH trong Tháng Năm 23, 2007, 04:11:58 PM

]
Đã nhận ra 3 hóa chất trên rồi thì đương nhiên lọ cuối cùng phải chứa Ba(OH)2, sao bạn còn lấy AlCl3 để nhận ra Ba(OH)2 làm gì cho mất công?
Ngoài ra có thể dùng các hóa chất NH3, H2S cũng có thể nhận biết 4 hóa chất đã cho.
 Minh ghi la (hoăc con lai) nua ma ban doc k0 ki sao   >:(.Ma minh thây dê nay su dung dê nhân hoa chât ko thuôc thư cung duơc do  :-*
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: thang_11hoaams trong Tháng Năm 23, 2007, 06:48:59 PM
Xin lỗi bạn nhiều, mình đọc thiếu. Mình có thêm một vài bài nữa:
Bài 1: Không dùng thêm thuốc thử hãy nhận biết các dd mất nhãn : ZnCl2, H2SO4, HNO3, MgCl2, CH3COONa; Ba(OH)2, phenolphtalein (trong rượu 60%) ; nồng độ các chất xấp xỉ 0,01M.
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: thang_11hoaams trong Tháng Năm 23, 2007, 06:53:43 PM
Bài 2: Có 6 dung dịch được đánh số từ 1 đến 6 gồm Zn(NO3)2, FeSO4, MnSO4, NiSO4, CuSO4, Pb(CH3COO)2 và 6 lọ đựng bột kim loại gồm Cu, Fe, Zn, Pb, Mn, Ni.
  Hãy dùng phương pháp hóa học kết hợp với bảng thế điện cực tiêu chuẩn (không dùng thêm thuốc thử) để nhận ra các chất nói trên. 
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Để dành trong Tháng Năm 23, 2007, 11:27:41 PM
bai 1 :
_dau tien danh dau cac lo dung dich, lay moi dung dich 1 luong nho co so mol bang nhau de thu  ;D
_lan luot do lan cac dung dich vao nhau
       --> thu duc ket qua : + nhom (I) co 1 ket tua : ZnCl2,H2SO4, MgCl2
                             + nhom (II) ko co hien tuong : HNO3, CH3COONa
                             + nhom (III) co 2 ket tua va co mau hong : Ba(OH)2
                             + nhom(IV) co mau hong : phenol trong ruou 60
_ cho 1/2 dung dich Ba(OH) 2 vao (II) roi cho phenol vao --> hong thi do la CH3COONa, con lai la HNO3
_ cho 1/2 đ Ba(OH)2 vao HNO3 --> dung dich muoi , cho dung dich muoi nay vao(I)--> ket tua la H2SO4
_cho dung dich Ba(OH)2 vao 1/2 dung dich cac chat con lai trong (I), neu thay xuat hien ket tua sau tan thi do la dung dich chua ZnCl2, con lai la MgCl2  ;D
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Để dành trong Tháng Năm 24, 2007, 09:51:04 AM
Con bai 2 thi em ko hiu, nhan bit dug dich rieng va kim loai rieng hay la chung ah  ;D
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: thang_11hoaams trong Tháng Năm 24, 2007, 10:24:01 AM
Bài 2 là nhận biết chung chứ không phải là tách riêng ra đâu.
Còn bài 1 có cách làm ngắn gọn hơn và hay hơn, các bạn thử tìm xem nhé ;)
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: whipper_snapper trong Tháng Năm 25, 2007, 11:14:17 AM
hey ,mình hơi thắc mắc về bài of bạn linh_2991992 ,là vì cảm thấy có 1 chút rắc rối ở bước 1 và bước cuối ,nhóm I dâu có gì kết tủa ,và khi cho Ba(OH)2 vào Mg(OH)2 và Zn(OH)2 thì cả 2 cùng ktua mà ,hok bít mình sai hay bạn í sai,mong giúp đỡ,thanks
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: thang_11hoaams trong Tháng Năm 25, 2007, 06:51:41 PM
hey ,mình hơi thắc mắc về bài of bạn linh_2991992 ,là vì cảm thấy có 1 chút rắc rối ở bước 1 và bước cuối ,nhóm I dâu có gì kết tủa ,và khi cho Ba(OH)2 vào Mg(OH)2 và Zn(OH)2 thì cả 2 cùng ktua mà ,hok bít mình sai hay bạn í sai,mong giúp đỡ,thanks
    Ý bạn Linh là sau khi cho các chất tác dụng với nhau thì các chất trong nhóm 1 có hiện tượng là tạo 1 kết tủa với các chất còn lại, tuy nhiên bạn cần lưu ý rằng kết tủa     Zn(OH)2 tan trong Ba(OH)2 dư và khi đun nóng H2SO4 với CH3COONa thì sẽ có khí mùi giấm thoát ra.
    Còn một cách khác có thể nhận biết ngay ra phenolphtalein bởi mùi rượu. Sau đó dùng phenolphtalein nhận ra Ba(OH)2 và CH3COONa. Đến đây chắc các bạn có thể tự làm tiếp.
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Để dành trong Tháng Năm 25, 2007, 07:47:07 PM
Dung rui, nhung nong do cac chat trong dung dich thu la tuong duong nhau nen Ba(OH)2 se fan ung het voi ZnCl2 nen se ko co bazo du de hoa tan Zn(OH)2  ;D
Ua, ma cac anh cho em bit mau sac cac bazo ket tua duoc ko, cai nay em wen mat tiu rui  ???  ;D
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: whipper_snapper trong Tháng Năm 26, 2007, 02:37:36 PM
uhm ,hình như mình nhớ màu của 1 số chất thông thường như
  Al(OH)3 :kt keo,màu trắng bạc ,tan trong kiềm dư
  Mg(OH)2,Zn(OH)2:kt trắng
  Cu(OH)2:kt xanh biển
  Fe(OH)2:trắng xanh
  Fe(OH)3:đỏ nâu
còn mấy chàng ít đụng mặt thì hok nhớ nổi mặc dù học gov >:( ,ai nhớ post típ nha'
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: thang_11hoaams trong Tháng Năm 27, 2007, 06:25:16 PM
Cr(OH)2: màu vàng nhưng thường lẫn tạp chất nên có màu hung
Cr(OH)3: kết tủa nhầy màu lục nhạt
Mn(OH)2: kết tủa trắng
MnOOH: tinh thể màu nâu đen
Co(OH)2: màu hồng
Co(OH)3: màu nâu
Ni(OH)2: màu lục
Ni(OH)3: màu đen
   Hy vọng những thông tin này sẽ có ích cho các bạn trong việc giải các bài tập về nhận biết :)
Tiêu đề: Re: Vô cơ !
Gửi bởi: lavoadie trong Tháng Năm 29, 2007, 12:15:10 PM
Hay lắm !
Bạn Khanh tách được 1 cách rồi ! Các bạn hãy tiếp tục đi nào !
Xin tiết lộ nhỏ ! Bài này tôi có 10 cách hoặc có thể hơn nữa mà tôi chưa tìm ra !
Tất cả chỉ dựa vào tính tan của các muối kim loại kiềm cực kì giống nhau thôi mà !
Cách của bạn Khanh là cách được sử dụng nhiều ở các phòng thí nghiệm !
Giải quyết xong bài này tôi sẽ đề thêm 1 bài mới với sự có mặt của các muối kim loại kiềm khác như RbCl, CsCl chẳng hạn !
Nhưng trước tiên hãy làm cho hết bài này đã nhé !
Cám ơn sự đóng góp của các bạn !
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: lavoadie trong Tháng Năm 29, 2007, 12:19:58 PM
Đó là cách thường làm của chúng ta nhưng tách khác điều chế ở chỗ :
- Đã tách thì không dược làm thay đổi khối lượng các chất trong hỗn hợp .
- Còn điều chế thì có thể làm tăng giảm khối lượng .
Tóm lại cách hiểu giữa tách và diều chế phải rõ ràng ! Mặc dù chngs luôn có điểm chung gần như giống nhau !
Tiêu đề: Re: Vô cơ !
Gửi bởi: thang_11hoaams trong Tháng Năm 29, 2007, 05:31:53 PM
Cách này có 1 nhược điểm là Na2CO3 tan ít trong dd .
   Hình như bạn lavoadie lại nhầm kiến thức có bản, Na2CO3 dễ tan trong nước, NaHCO3 mới là chất ít tan cơ bạn ạ!!!

Tiêu đề: Re: Vô cơ !
Gửi bởi: lavoadie trong Tháng Năm 30, 2007, 09:03:39 AM
Nhầm lẫn chút !
Thứ muối mà tôi muốn nói đến là Li2CO3 tan ít trong nước . Tại vì ban đầu bạn Khanh tách Li+ trước ! Không hiểu sao lại viết ra là Na2CO3 .
Các muối của Li+ thực chất không tan là Li3PO4 và LiF .
Theo tôi biết chỉ có vậy !
1 sự nhầm lẫn đáng tiếc ! Cám ơn bạn đã nhắc nhở !
Từ nay về sau sẽ không có sự nhầm lẫn đãng tiếc như vậy !
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: H2S2O7 trong Tháng Sáu 01, 2007, 07:06:01 PM
Minh xin hien cho ban mot so bi quyet nhan biet hoa chat trong vo co nhe. Truoc tien can nho "Trich lay mau thu va danh dau". Sau do dua vao mot so dac diem sau de nhan biet :
 + Chat do thuoc loai hop chat nao, tan duoc trong nuoc hay khong
 + Doi voi cac chat cung loai muoi di chang han, thi dua vao kim loai trong muoi co tinh chat gi dac trung, goc a xit co tinh chat gi dac trung de phan biet
 + Nen chon cach nhan biet don gian nhat, hoa chat co ban nhat va de nhan ra dau hieu (ket tua, bay hoi, dung dich doi mau)
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: khanh trong Tháng Sáu 02, 2007, 04:58:14 PM
Bạn lavoadien có thể trình bày cách làm của bạn dc kô
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: H2S2O7 trong Tháng Sáu 03, 2007, 06:47:22 PM
Ban noi sai roi. Trong mot so bai tap tinh che cac chat. neu de yeu cau khong lam tang hay giam khoi luong chat can tach thi hay tinh. TRong mot so sach ma toi tung doc qua, viec tang hay giam la chuyen binh thuong.
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: hocdaubac trong Tháng Sáu 05, 2007, 08:21:32 AM
nếu O làm mất màu thì còn HCl sao nó ko hóa đỏ trở lại chứ?
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: khanh trong Tháng Sáu 05, 2007, 09:11:07 AM
Quì tím thực chất là 1 tờ giấy dc nhúng vào dd rượu quì tím dùng để nhận bít acid base, khi nó bị oxi nguyên tử làm mất màu thì cái màu đó nó făng tút òy, còn j` nữa đâu mà hóa xanh dzí đỏ
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: lavoadie trong Tháng Sáu 06, 2007, 09:44:30 AM
Làm tăng hay giảm mà bạn coi là bình thường sao ?
Có nhà khoa học đã vật lộn với hàng tấn đất đá mới tách được vài gam chất cần thiết(Mariquyri), hàng trăm khối nước tách được dưới 10g muối Ru, Cs (bunzen).
Nếu tăng giảm khối lượng là chuyện bình thường thì liệu có xuất hiện những nhà khoa học kiệt xuất như vậy không ?
Xin nói thêm đây cũng là 1 sự cẩu thả rât nguy hiểm của những người Việt Nam .
Xin tặng bạn 1 câu :
Trong Hóa Học, cẩu thả đồng nghĩa với thất bại .
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: H2S2O7 trong Tháng Sáu 06, 2007, 03:49:50 PM
May ban nay sao thich hi sinh cai mui de hui du thu the, co khi bi loan mui het biet mui vi gi luon. Bai nhan biet de ot. Nghe ta giai thich day: Dung Ca(OH)2nhan ra CO2 va SO2 vi xuat hien ket tua. Sau do dung dung dich Br2 nhan ra SO2 vi lam mat mau dung dich.Dung Pb(NO3)2 nhan ra H2S xuat hien ket tua den. Dung Cuo den dun nong nhan ra CO vi lam xuat hien chat ran mau do. Nhan NO2 bang cach lam mat mau dung dich KMnO4 loang (loang thoi nha). Con lai la HCl
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: hocdaubac trong Tháng Sáu 06, 2007, 05:38:27 PM
đề mới đây nha : nhận biết  ::) 2dd h3po4 và hno3
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: khanh trong Tháng Sáu 06, 2007, 05:55:59 PM
Cho NaOH vào sau đó cho AgNO3 dzô nhận H3PO4 tạo kết tủa vàng
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: dhavirus trong Tháng Sáu 06, 2007, 10:09:26 PM
tớ nghĩ là có thể nung nóng chảy hổn hợp
CuO: 1026
Cu2O: 1240
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: minhgiang trong Tháng Sáu 06, 2007, 11:06:10 PM
ddef mới để mọi người cùng làm nè.
Chỉ được dùng 1 KL và chính các hóa chât này để nhât biêt chúng:NaOH,NaNO_3,HgCl_2,HNO_3,HCl.
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: the_little_angel trong Tháng Sáu 06, 2007, 11:34:19 PM
Hình như kim loại đó là Nhôm thì phài?
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: minhgiang trong Tháng Sáu 07, 2007, 07:23:37 AM
Hình như kim loại đó là Nhôm thì phài?
good.It is Al.Nhưng bạn hãy giải thích vì sao đi.Đừng có hình như như thế:))
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: đăng chung trong Tháng Sáu 07, 2007, 10:43:44 AM
hok biết mọi người dùng Al thì nhận biết ntn chứ tớ thì dùng Cu.
cho Cu vào từng dd, dd thấy có khí thoát ra hóa nâu trong không khí là HNO3, dd có chất kết tủa là HgCl2.
cho Cu vào dd Cu(NO3)2 vừa thu đc, cho lần lượt vào trong các dd còn lại, dd thấy có khí thoát ra và hóa nâu trong không khí là HCl.
cho Cu(NO3)2 vào từng dd còn lại, dd có kết tủa tạo thành là NaOH
dd còn lại là NaNO3
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: bongma trong Tháng Sáu 07, 2007, 03:32:31 PM
mình không đồng ý với cách giải trên vì trên thực tế thì không thể nhận biết được phản ứng xảy ra giữa NaOH và HCl
Mình xin đưa ra cách giải sau:
cho mỗi lọ vào lần lượt 3 lọ kia.Lọ nào xuất hiện màu xanh thì là NaOH và phenol. Sau đó cô cạn hai dung dịch còn lại ta thấy dung dịch nào xuất hiện cặn thì là NaCl lọ còn lại là HCl.
Sau đó ta lần lượt phenol và NaOH vào HCl. Cô cạn sản phẩm ta thấy lọ nào cô cạn có xuất hiện cặn trắng là NaOH vì NaOH phản ứng với HCl cho ra NaCl. Lọ còn lại là phenol
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: khanh trong Tháng Sáu 07, 2007, 03:56:56 PM
bác bóng ma sai 2 chỗ:
1/ phenolphtalein tạo với dd NaOH dd màu hồng
2/ phenol khác với phenolphtalein
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: bongma trong Tháng Sáu 07, 2007, 04:07:24 PM
em nhầm xin mấy bác thứ lỗi còn phenol là em viết tắt cho đỡ mỏi tay thôi mà ;D
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: the_little_angel trong Tháng Sáu 07, 2007, 04:22:40 PM
Thực ra em chỉ đoán mò thôi, em mới lớp 8 mà. Tại em thấy nếu dùng Al thì có khả năng phân loại được các hóa chất trên ra nhiều nhóm nhất, mà thấy trước mắt là phân biệt được HgCl2, 2 nhóm còn lại là (HNO3 + NaNO3) và (HCl + NaOH). Sau đó làm gì thì em chịu. Thế nên mới "hình như".
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: khanh trong Tháng Sáu 07, 2007, 04:30:54 PM
Thực ra em chỉ đoán mò thôi, em mới lớp 8 mà. Tại em thấy nếu dùng Al thì có khả năng phân loại được các hóa chất trên ra nhiều nhóm nhất, mà thấy trước mắt là phân biệt được HgCl2, 2 nhóm còn lại là (HNO3 + NaNO3) và (HCl + NaOH). Sau đó làm gì thì em chịu. Thế nên mới "hình như".
Chài ạh, tới đó mà em bí ;D
DD mà kô có hiện tượng là NaNO3, em trộn NaNO3 với 2 dd kia, cho Al dzô, thèng nào tạo khí kô màu hóa nâu trong kk thì dd cho vào là HCl, còn thèng kia thì tạo khí mùi khai
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: the_little_angel trong Tháng Sáu 07, 2007, 04:47:56 PM
Nói thiệt là ko biết, kiến thức hạn hẹp, anh viết phương trình phản ứng ra đi. Em đã nói, mới học hóa năm đầu làm sao mà biết mấy phương trình cao siêu được.
Tiện thể cho em biết Al tác dụng NaOH ra cái gì đi, em mới biết là tạo khí nhưng ko biết đó là cái gì cả.
Ko lẽ trong đây Al tác dụng với HNO3? Vậy HNO3 loãng à? Hay là sao?  ???
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: PHỤNG ANH trong Tháng Sáu 07, 2007, 05:24:05 PM
đề mới đây nha : nhận biết  ::) 2dd h3po4 và hno3
Mình nghĩ rằng chỉ cần cho bột Cu vào 2 dung dịch .đung dịch nào có khí thoát ra là HNO3 chất còn lại là H3PO4  8) Không biết có đung không ? vì đã lâu chưa đụng đến vô cơ ,xin các bạn góp ý thêm  :)
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: minhgiang trong Tháng Sáu 07, 2007, 05:42:19 PM
đề mới đây nha : nhận biết  ::) 2dd h3po4 và hno3
he..he..sao cho cso 2 axit thế bạn?Mình xin cho thêm một số axit nữa ha?
Hãy nhận biết HCl,HNO_3,H2SO4,H3PO4,HBr,HI.
Tạm thời nghĩ cái đề này thôi.Chắc cũng nhận biết được.để nghĩ thêm cho thêm axit khác vào có được ko.Các bạn hãy thử giải bài này đi ha.:D
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: minhgiang trong Tháng Sáu 07, 2007, 08:39:02 PM
đề mới đây nha : nhận biết  ::) 2dd h3po4 và hno3
he..he..sao cho cso 2 axit thế bạn?Mình xin cho thêm một số axit nữa ha?
Hãy nhận biết HCl,HNO_3,H2SO4,H3PO4,HBr,HI.
Tạm thời nghĩ cái đề này thôi.Chắc cũng nhận biết được.để nghĩ thêm cho thêm axit khác vào có được ko.Các bạn hãy thử giải bài này đi ha.:D
hì..hì..mình đưa ra thêm một vài axit nữa ha.
Đề bài:hãy nhận biết các dd HCl,H2SO4,HNO3,H3PO4,HI,HBr,H2S,HF.
nhận biết chắc cũng dễ nhưng bạn hãy nhận biết bằng cách ngắn gọn,dùng ít hóa chất nhất ý!:DMình chưa làm đâu mới chỉ nghĩ sơ sơ thôi và cũng ko biết nó có phải cách dùng ít hóa chất nhất ko.Các bạn làm thử xem:D
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Để dành trong Tháng Sáu 07, 2007, 10:41:34 PM
Al + H2O + NaOH --> NaAlO2 + 3/2 H2
Al + 6HNO3 --> Al(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O
  ;D    ;D     ;D
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: lavoadie trong Tháng Sáu 08, 2007, 07:57:47 AM
Bạn nung nóng chảy thì nó ra phương pháp Vật Lý còn đâu !
Vả lại khi bạn nung vậy thì CuS sẽ phân hủy ngay .
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Tun Coi 08 trong Tháng Sáu 12, 2007, 06:45:10 PM
Thực ra em chỉ đoán mò thôi, em mới lớp 8 mà. Tại em thấy nếu dùng Al thì có khả năng phân loại được các hóa chất trên ra nhiều nhóm nhất, mà thấy trước mắt là phân biệt được HgCl2, 2 nhóm còn lại là (HNO3 + NaNO3) và (HCl + NaOH). Sau đó làm gì thì em chịu. Thế nên mới "hình như".
Chài ạh, tới đó mà em bí ;D
DD mà kô có hiện tượng là NaNO3, em trộn NaNO3 với 2 dd kia, cho Al dzô, thèng nào tạo khí kô màu hóa nâu trong kk thì dd cho vào là HCl, còn thèng kia thì tạo khí mùi khai


Thực ra Al không phản ứng với HNO3 ở nhiệt độ bình thường. Vì thế nếu bạn đổ chất nọ vào chất kia sẽ thấy ở cả hai trường hợp giống nhau đều có khí H2 bay lên vì Al là kim loại lữong tính. Để tạo ra khí không màu hóa nâu trong không khí bạn phải kết hợp với đun nóng nữa.
 :)
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: ganhipkia trong Tháng Sáu 13, 2007, 09:41:15 AM
  Cái này tui thấy nhìu người hưởng ứng nên tớ bon chen tý nhá .
  Tách NO2 từ hh : NO2 , HCl , O2 , CO2 , CO , SO2 , H2S .
  Câu nữa là giả sử như các khí trên đựng trong các ống riêng biệt . Nhận biết chúng bằng cách đơng giản nhất . Hóa chất xả láng
   em nghĩ có 1 phương pháp này đưa ra mong các pác cho ý kiến:
   cho tất cả vào H2O, các pư sảy ra là:
           NO2 + H2O ====> HNO3 + 1/2 O2
           SO2 + H2O ====> H2SO3
           HCl + H2O ====> HCl.nH2O
  sau đó ta nung nóng nhẹ thì HCl bay đi, H2SO3 bị phân hủy thành SO2 + H2O Cũng bay lên mất
  cuối cùng cho Cu(dư)vào dd còn lại sẽ thu dc NO2
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: khanh trong Tháng Sáu 14, 2007, 03:39:39 PM
pt NO2 sai rồi bạn, nó giải fóng NO chứ kô fải O2 ;D
Tiêu đề: Re: Vô cơ !
Gửi bởi: Tun Coi 08 trong Tháng Sáu 15, 2007, 02:17:59 AM
Cho hh 3 muối vào axeton thu dc dd chứa LiCl và bã khô có NaCl và KCl. Cô cạn thu dc LiCl. Hòa tan NaCl và KCl vào nước, cho H2[PtCl6] vào dd thu K2[PtCl6] kết tủa, lọc lấy kết tủa, dd nước lọc có NaCl. Cô cạn thu dc NaCl, lấy kết tủa cho tác dụng HCl thu dc KCl
Mình hỏi bạn chút nhỉ ?
Bạn cho NaCl và KCl tác dụng với H2[PtCl6] tạo thành chát kết tủa là K2[PtCl6] theo phưong trình phản ứng này đúng không nhỉ ??
2KCl + H2[PtCl6]----- K2[PtCl6] + 2HCl
Sau cuối cùng bạn lại cho kết tủa thu được là K2[PtCl6] tác dung với HCl để thu lấy
KCL- vậy phản ứng nói trên của bạn là phản ứng thuận nghịch à ?? mà phản ứng thuận nghịch bạn có chắc chắn là toàn bộ KCl trong dung dịch sẽ đi vào trong kết tủa hết không nhỉ ?? Có chắc chắn ràng là trong dung dịch nứoc lọc chỉ có NaCl mà không có KCl ??
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: ilovewomen892005 trong Tháng Sáu 15, 2007, 08:53:13 PM
NO2 + H2O ---> HNO2 + NO
Đúng chưa ?
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: khanh trong Tháng Sáu 16, 2007, 09:35:22 AM
3NO2 + H2O --> 2HNO3 + NO
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: minhgiang trong Tháng Sáu 16, 2007, 10:21:59 AM
bạn nào có thể tách hộ mình NaCl và KCl ko?:D
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: khanh trong Tháng Sáu 16, 2007, 10:39:48 AM
dựa vào độ tan của 2 muối khác nhau ở t* thường và t* cao để kết tinh muối ra khỏi dd, đây là cách fổ thông, dễ áp dụng
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: minhgiang trong Tháng Sáu 16, 2007, 12:11:49 PM
dựa vào độ tan của 2 muối khác nhau ở t* thường và t* cao để kết tinh muối ra khỏi dd, đây là cách fổ thông, dễ áp dụng
hì..hì..cách nè mình cũng biết rồi.Nhưng còn cách nào ko vậy?
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: khanh trong Tháng Sáu 16, 2007, 03:57:48 PM
ờ, đúng là còn 1 số cách khác ;D , có điều các cách nài đã khánh đã ps 1 cách ở 1 topic trong 4rum là 1 bài tách TQ LiCl, NaCl, KCl, bạn search trong 4rum 1 xí là ra thoai ;D
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: PHỤNG ANH trong Tháng Sáu 25, 2007, 04:03:23 PM
đề mới đây nha : nhận biết  ::) 2dd h3po4 và hno3
he..he..sao cho cso 2 axit thế bạn?Mình xin cho thêm một số axit nữa ha?
Hãy nhận biết HCl,HNO_3,H2SO4,H3PO4,HBr,HI.
Tạm thời nghĩ cái đề này thôi.Chắc cũng nhận biết được.để nghĩ thêm cho thêm axit khác vào có được ko.Các bạn hãy thử giải bài này đi ha.:D
đầu tiên cho Ba vào cả 6 dung dịch để phân thành 2 nhóm
1)tạo kết tủa :H3PO4,H2SO4
2)ko tạo kết tủa (còn lại)
cho HCL vào 1 thì nhận được H3PO4 vì kết tủa BaPO4 tan ,còn lại là H2SO4
tiếp tục cho AgNO3 vào các dung dịch 2 thì nhận được HNO3 vì ko tạo kết tủa . phần còn lại là 3 muối thì nhận bằng cách phân biệt màu của kết tủa từ trắng(AgCL) éên vàng Đậm(AgI) và còn lại là AgBr(có màu vàng nhạt hơn)
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: ..::: Bùi Nhật An :::.. trong Tháng Sáu 25, 2007, 04:31:32 PM
Trích dẫn
Đề bài:hãy nhận biết các dd HCl,H2SO4,HNO3,H3PO4,HI,HBr,H2S,HF.
nhận biết chắc cũng dễ nhưng bạn hãy nhận biết bằng cách ngắn gọn,dùng ít hóa chất nhất ý!:DMình chưa làm đâu mới chỉ nghĩ sơ sơ thôi và cũng ko biết nó có phải cách dùng ít hóa chất nhất ko.Các bạn làm thử xem:D
Uhm! Bài của minhgiang mình làm thử nhé! Không biết có đúng không:
Tương tự như PHUNG ANH:
Đầu tiên cho Ba2+ vào tất cả dung dịch để phân thành 2 nhóm
1)Tạo kết tủa: H3PO4,H2SO4
2)Không tạo kết tủa (còn lại)
cho HCL vào 1 thì nhận được H3PO4 vì kết tủa BaPO4 tan ,còn lại là H2SO4.
tiếp tục cho AgNO3 vào các dung dịch được 4 muối thì nhận bằng cách phân biệt màu của kết tủa từ trắng(AgCl) đến vàng Đậm(AgI) và AgBr(có màu vàng nhạt hơn), AgS cũng có màu đặc trưng (nhưng mình quên rồi, nói chung là khác AgCl, AgBr, AgI).
Riêng các dung dịch còn lại cho lên một tấm thủy tinh, nếu thủy tinh bị hòa tan là HF, không hòa tan là HNO3.
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: PHỤNG ANH trong Tháng Sáu 26, 2007, 01:37:40 PM
chính xác rồi  ;D :D ;) :)
có đề mới đây
nhận các lọ mất nhãn sau ko dùng thuốc thử:NaOH,BaOH,BaNO3,H2SO4,Al(NO3)3,HNO3,ZnSO4,
mong các bạn hưởng ứng  ;D
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: ..::: Bùi Nhật An :::.. trong Tháng Sáu 30, 2007, 04:05:18 PM
Trích lấy mẫu thử, cho từng mẫu vào dd còn lại.
- Mẫu tạo 2 kết tuả, kết tủa tan khi cho đến dư là NaOH.
- Mẫu tạo 3 kết tuả, 1 kết tủa tan là Ba(OH)2.
- Mẫu tạo 2 kết tủa không tan là BaNO3.
-> Tách 4 dd còn lại thành 2 nhóm: tạo kt với Ba2+ và không tạo.
- Cho NaOH vào từng dd của mẫu tạo kết tuả, mẫu nào có kết tủa rồi tan là ZnSO4, còn lại là H2SO4.
- Cho NaOH vào từng dd của mẫu không tạo kết tuả, mẫu nào có kết tủa rồi tan là Al(NO3)3, còn lại là HNO3.

Đúng chưa chị ANH ?  ;D
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: ..::: Bùi Nhật An :::.. trong Tháng Sáu 30, 2007, 04:09:03 PM
Em có bài mới hấp dẫn đây:
 Có 13 lọ đựng các dd không màu sau: H2O, HCl, H2SO4, BaCl2, MgCl2, FeCl2, FeCl3, AlCl3, NH4Cl, NaOH, Ba(OH)2 va AgNO3, CaF2.
Không dùng thêm bất cứ hóa chất, thuốc thử nào, hãy nhận biết các dd trên.  8)
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: PHỤNG ANH trong Tháng Sáu 30, 2007, 04:25:20 PM
Trích lấy mẫu thử, cho từng mẫu vào dd còn lại.
- Mẫu tạo 2 kết tuả, kết tủa tan khi cho đến dư là NaOH.
- Mẫu tạo 3 kết tuả, 1 kết tủa tan là Ba(OH)2.
- Mẫu tạo 2 kết tủa không tan là BaNO3.
-> Tách 4 dd còn lại thành 2 nhóm: tạo kt với Ba2+ và không tạo.
- Cho NaOH vào từng dd của mẫu tạo kết tuả, mẫu nào có kết tủa rồi tan là ZnSO4, còn lại là H2SO4.
- Cho NaOH vào từng dd của mẫu không tạo kết tuả, mẫu nào có kết tủa rồi tan là Al(NO3)3, còn lại là HNO3.

Đúng chưa chị ANH ?  ;D

tất cả đều ok trừ cái BaOH vì nó tạo 3 kết tủa tan 2 chứ ko phải 3 kết tủa tan 1  :D :D :D
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: ..::: Bùi Nhật An :::.. trong Tháng Bảy 01, 2007, 08:50:24 AM
Ui, em nhớ lộn í mà! Hì hì  ;D . Em có bài mới nữa nì, kul hơn nhiều:
 Có 15 lọ đựng dung dịch không màu trong suốt: H2O, HF, HI, HBr, HCl, HNO3, H3PO4, H2SO4, H2S, H2MnO4, HClO3, hh HNO3 và H2SO4, hh HCl và H2SO4, hh HF và H2SO4, hh HNO3 và HCl (coi như không có phản ứng giữa các axit trong điều kiện nhận biết).
  Hãy nhận biết các dd trên.
  ;D
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Lệnh Hồ Xung trong Tháng Bảy 07, 2007, 06:43:06 PM
Để nhận biết 3 axit đặc nguội: HCl, H2SO4 và HNO3 đựng riêng biệt trong 3 lọ bị mất nhãn ta dùng thuốc thử là:
A- Cu
B- CuO
C- Al
D- Fe
Trích đề thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng môn Hóa Học khối A năm 2007
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: mib1990 trong Tháng Bảy 07, 2007, 11:20:22 PM
Cu đúng ko bạn.
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: hunter1610 trong Tháng Bảy 07, 2007, 11:30:06 PM
Cu hoac Fe deu dc
*Cu+2H2SO4->CuSO4+2H20+SO2(co' khi' mui` hac)
 Cu+HNO3->Cu(NO3)2+NO2+H20(co' khi' mau` nau do)
*cho Fe td voi 3 loai axit
-cai nao` co' khi bay len la` HCl
-lay dung dich FeCl2 cho vao` 2 axit con` lai
  -cai' nao` co khi' nau do la` HNO3
  -cai'nao` co' khi' ko mau` la` H2SO4
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: khanh trong Tháng Bảy 08, 2007, 08:52:40 AM
Em có bài mới hấp dẫn đây:
 Có 13 lọ đựng các dd không màu sau: H2O, HCl, H2SO4, BaCl2, MgCl2, FeCl2, FeCl3, AlCl3, NH4Cl, NaOH, Ba(OH)2 va AgNO3, CaF2.
Không dùng thêm bất cứ hóa chất, thuốc thử nào, hãy nhận biết các dd trên.  8)

Đun nóng nhận NH4Cl, lấy cái đó nhận Ba(OH)2 và NaOH do tạo khí, AgNO3 do tạo kết tủa trắng, lấy AgNO3 nhận mấy muối clorua còn lại. vậy còn lại CaF2, H2O, H2SO4. Lấy 2 dd base ban đầu cho vào mấy cái dd nài nhận dc Ba(OH)2 ở nhóm 1 và H2SO4 ở nhóm 2 do tạo kết tủa trắng, cho H2SO4 vào 2 cái dd kia, đun nóng, cái nào cho khí là CaF2, còn lại là H2O.
Mấy cái muối clorua kia, thì cho NaOH vào, dựa vào màu sắc để nhận ra
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Lệnh Hồ Xung trong Tháng Bảy 08, 2007, 09:45:00 AM
Dùng Cu là nhanh nhất rồi
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: ..::: Bùi Nhật An :::.. trong Tháng Bảy 09, 2007, 08:25:10 AM
Đúng!  ;D Anh Khanh hay thế! Thế ai giải bài phân biệt axit luôn hén:
Ui, em nhớ lộn í mà! Hì hì  ;D . Em có bài mới nữa nì, kul hơn nhiều:
 Có 15 lọ đựng dung dịch không màu trong suốt: H2O, HF, HI, HBr, HCl, HNO3, H3PO4, H2SO4, H2S, H2MnO4, HClO3, hh HNO3 và H2SO4, hh HCl và H2SO4, hh HF và H2SO4, hh HNO3 và HCl (coi như không có phản ứng giữa các axit trong điều kiện nhận biết).
  Hãy nhận biết các dd trên.
  ;D
Thử đi  ;D .
Có một câu mới nữa đây: Phân biệt 2 dd trong suốt không màu Zn2+ và Al3+
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: ..::: Bùi Nhật An :::.. trong Tháng Bảy 09, 2007, 08:29:27 AM
Em thấy Cu được nhất, nhưng nếu lấy Fe vẫn phân biệt được. Vậy có 2 đáp án sao? Trắc nghiệm gì kì thế? Em sẽ chọn A  ;D
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Để dành trong Tháng Bảy 10, 2007, 09:28:59 PM
coa' the la trac nghiem chon phuong an toi uu nhat  ;D
chon A cho chac an
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: khanh trong Tháng Bảy 21, 2007, 04:39:19 PM
bài mà dài quá, từ từ cái, cái kia dùng H2S hoặc là dd NH3 là dc goài
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: PHƯỢNG HOÀNG LỬA trong Tháng Bảy 22, 2007, 05:25:41 PM
Mình cũng chọn A  :D :DLệnh Hồ Xung cho đáp án đi  :D
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: PHƯỢNG HOÀNG LỬA trong Tháng Bảy 22, 2007, 05:46:15 PM
Bài mới luôn nhận biết bằng duy nhất 1 hóa chất(có tính H2O nữa)
AgSO4,Ba(NO3)2,CuSO4,CaCl2,Fe(NO3)3,FeCl2,NaOH,NH4NO3  :D :D :D
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: PHƯỢNG HOÀNG LỬA trong Tháng Bảy 22, 2007, 05:51:04 PM
mình cũng nghĩ như khanh 2 cái màu này khó phân biệt lắm :D nhưng sao băng lạnh giá giải thích phần 2 lại dùm sao phân biệt được mình ko rõ ???
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: brightfalling trong Tháng Bảy 26, 2007, 09:04:09 AM
Này nhá: metyl da cam đổi màu như sau
pH           Màu
0->3.1       hồng
3.1->4.4     da cam
4.4-> 14     màu vàng
ta dễ dàng nhận thấy Al2(SO4)3 ZnSO4 NH4Cl có tính axit
và K2CO3 tính bazo
Sau đó cho K2CO3 vào 6 mẫu thử còn lại, mẫu tạo kết tủa là BaCl2, ZnSO4, MgSO4 (1)
Đún nóng các mẫu ko hiện vẫn có K2CO3 trong đó tượng mẫu có khí mùi khai là NH4Cl( viết pt ion là ra sp Kcl H2O co2 và nh3), 2 mẫu còn lại là Al2so4)3 và Kcl (2)
Cho 1 trong 3 mẫu ở (1) tác dụng vời chất còn lại trog (1) mẫu tạo kết tủa với 2 chất còn lại là BaCl2, cho Bacl2 tác dụng với 2 mẫu trong 2 , mẫu tạo kết tủa là Al2(so4)3.
Điện phân nóng chảy kcl, thu đc koh, cho koh tác dụng với 2 chất còn lại trong (1) mẫu tạo kết tủa tan trong koh dư là Al2so4)3, mẫu tạo kết tủa keo ko tan trong koh dư là mgso4

Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: MPHTG trong Tháng Bảy 27, 2007, 06:40:35 PM
Ai có lý thuyết về phần này ko cho mình xin với ở nhà ít quá  ko đủ tham khảo
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: MPHTG trong Tháng Bảy 30, 2007, 10:39:45 PM
CHo mình hỏi
Khi đun nóng : HCl và H2O  Thì được 2 khí,   Khi cô cạn 2 khí như  thế nào mà được riêng biệt Vậy
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: MPHTG trong Tháng Bảy 30, 2007, 10:56:46 PM
Trời ạ !!
Ở đây ta nên dùng phản ứng ion thôi.
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: MPHTG trong Tháng Bảy 30, 2007, 10:58:45 PM
Cho 1 bài cho đỡ bùn nè
hãy nhận biết các chất sau mà ko dùng đến thuốc thử : NaCl , HCl, Na2CO3 , H2O
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Lê Nguyên Việt trong Tháng Bảy 31, 2007, 01:44:44 PM
Mình có một ý để bạn tham khảo :
để nhận biết muối có gốc axit thì ta cho muối đó vào dung dịch  axit như HCl , H2SO4 , thì sẽ có hiện tượng sủi bọt khí .
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Lê Nguyên Việt trong Tháng Bảy 31, 2007, 02:21:59 PM
Nhận biết dd các chất sau : NaOH , Na2SO3 , HCl , Ba(OH)2 mà không cần dùng bất kì thuốc thử nào cả .
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: mercury trong Tháng Bảy 31, 2007, 07:55:48 PM
 -Cho lần lượt các chất t/d với nhau.nếu xuất hiện kt thì 2 chất ban đầu là Ba(OH)2 và Na2SO3.
-cho 2 chất trên vào từng chất còn lại.nếu có khí mùi hắc thì chất cho vào là Na2SO3 và chất t/d với nó là HCl.vậy nhận được chất tạo kt với Na2SO3 là Ba(OH)2 và chất còn lại là NaOH
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: ..::: Bùi Nhật An :::.. trong Tháng Tám 01, 2007, 08:51:30 AM
HCl sôi trước. Dùng pp chưng cất phân đoạn.
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: ..::: Bùi Nhật An :::.. trong Tháng Tám 01, 2007, 09:08:59 AM
Nung nhận 2 nhóm:
1/ Không có gì: HCl, H2O.
2/ Có cặn: Na2CO3, NaCl.
Cho 1/ vào 2/. Có sủi bọt thì 1/ là HCl, 2/ là Na2CO3. Còn lại là NaCl và H2O
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Lê Nguyên Việt trong Tháng Tám 01, 2007, 02:14:00 PM
Nhận biết : Na2SO3 , Na2SO4 , Na2CO3
các bạn có bài nào hay post lên cho mình với nha .
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Lê Nguyên Việt trong Tháng Tám 01, 2007, 02:18:15 PM
các bạn giúp mình điều chế phèn nhôm đi
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Lê Nguyên Việt trong Tháng Tám 01, 2007, 02:22:37 PM
Tách NO2 ra khỏi hh NO và NO2 .
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Lê Nguyên Việt trong Tháng Tám 01, 2007, 02:37:23 PM
Nhận biết FeCl2 , FeCl3 , MgCO3 , AlCl3 chỉ bằng một thuốc thử .
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: mercury trong Tháng Tám 01, 2007, 04:45:14 PM
-Lấy mỗi chất 1 ít để thử.
-Cho Ba(OH)2 vào từng chất để tạo 3 kt.
-cho axit vào 3 kt,nếu kt không tan thì nhận được Na2SO4,nếu có khí mùi hắc thoát ra nhận được Na2SO3,chất còn lại là Na2CO3.
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: mercury trong Tháng Tám 01, 2007, 04:55:04 PM
Nhận biết các chất bột có màu đen hoặc xám sẫm sau bằng PPHH dđơn giản nhất: FeS,Ag2O,CuO,MnO2,FeO.
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: mercury trong Tháng Tám 01, 2007, 04:59:11 PM
Nhận biết FeCl2 , FeCl3 , MgCO3 , AlCl3 chỉ bằng một thuốc thử .

-Lấy mỗi chất 1 ít để thử.
-cho NaOH vào từng chất trên,nếu tạo kt trắng xanh là FeCl2,kt đỏ nâu là FeCl3,kt keo trắng là AlCl3,chất không t/d là MgCO3.
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: ..::: Bùi Nhật An :::.. trong Tháng Tám 01, 2007, 05:47:58 PM
Này bạn ơi, cái này bạn lập 1 topic rồi mà! Sao bây giờ hỏi ở đây. Mình cũng trả lời rồi mà. Như vầy gọi là SSPAM luôn quá (Super SPAM).
Link: http://www.h2vn.com/community/index.php?topic=2091.msg22512#msg22512 (http://www.h2vn.com/community/index.php?topic=2091.msg22512#msg22512)
 @: Phèn chua mà ta sử dụng chính là phèn nhôm
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: ..::: Bùi Nhật An :::.. trong Tháng Tám 01, 2007, 05:50:56 PM
Cho hh lội qua nước. NO2 bị giữ lại do tạo thành HNO3

Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: ..::: Bùi Nhật An :::.. trong Tháng Tám 01, 2007, 06:07:42 PM
- Cho HCl vô.
 -> Khí không màu, mùi trứng thối -> FeS
 -> KT trắng -> Ag2O.
 -> DD xanh lam -> CuO
 -> Khí màu lục, mùi xốc -> MnO2
 -> Còn lại là FeO.

Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: MPHTG trong Tháng Tám 02, 2007, 03:03:56 AM
Cám ơn bạn đã góp ý nhé
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: MPHTG trong Tháng Tám 02, 2007, 03:05:19 AM
HCl sôi trước. Dùng pp chưng cất phân đoạn.
Cái này thì anh bít zooi . ý anh hỏi là có những dụng cụ thí nghiệm nào và làm như thế nào cơ
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: MPHTG trong Tháng Tám 02, 2007, 03:24:49 AM
Nhận biết dd các chất sau : NaOH , Na2SO3 , HCl , Ba(OH)2 mà không cần dùng bất kì thuốc thử nào cả .
Mình mách bạn cách để nhận bít dạng toán mà ko dùng đến thuốc thử . Bạn kẻ bảng
   
       NaOH   , Na2SO3    , HCl   ,    Ba(OH)2                                 
 
NaOH    -         -           -           -
                           (SO2)
Na2SO3  -         -     (có khí mùi hắc) có kết tủa trắng
         
HCl     -        khí SO2     -            -

Ba(OH)2 -       Kết tủa     -                                               

Nhìn vào bảng ta nhận được   NaSO3  (có kết tủa + khí )
                             HCl     có khí
                              Ba(OH)2   Có 1 kết tủa
                      còn lại la NaOH     
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: ..::: Bùi Nhật An :::.. trong Tháng Tám 02, 2007, 08:51:42 AM
Thì dùng bình cầu nung nhẹ,có ống dẫn sang bình khác, trên ống dẫn có ống sinh hàn. Anh về xem phần benzen SGK Hóa 9, giống vậy đó, phần phản ứng tạo thành brombenzen í!
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: khanh trong Tháng Tám 02, 2007, 11:14:02 AM
ẹk, thế lượng NO giải fóng từ pứ của NO2 với H2O em bỏ đi đâu roài. Thế sao kô tách NO mà lại đi tách NO2
Nhớ bài nài trong hóa học vui, người ta cho đi qua than hoạt tính là giữ dc NO2
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: ..::: Bùi Nhật An :::.. trong Tháng Tám 02, 2007, 01:59:24 PM
Hì,em không xem kĩ, em tưởng là tinh chế. Vậy thì cho hh qua than hoạt tính, NO2 bị hấp phụ. Nếu không cho qua FeSO4 20%, NO tạo phức, nung thu lại NO.  ;D
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Lê Nguyên Việt trong Tháng Tám 02, 2007, 02:11:42 PM
đúng rùi đó .
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: ..::: Bùi Nhật An :::.. trong Tháng Tám 02, 2007, 02:20:21 PM
Nhận biết Na2CO3 và NaHCO3  ;)
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Lê Nguyên Việt trong Tháng Tám 02, 2007, 02:41:31 PM
Nhận biết FeCl2 , FeCl3 , MgCO3 , AlCl3 chỉ bằng một thuốc thử .

-Lấy mỗi chất 1 ít để thử.
-cho NaOH vào từng chất trên,nếu tạo kt trắng xanh là FeCl2,kt đỏ nâu là FeCl3,kt keo trắng là AlCl3,chất không t/d là MgCO3.

bạn làm đúng chỉ một nữa thôi :" có Al(OH)3 và Mg(OH)2 thì ta lấy ở ống thứ nhất 1 giọt và ống thứ hai 2 giọt rồi nhỏ 1 giọt vào 2 giọt nếu tan hết thì ống 1 giọt là Al(OH)3 , ống còn lại là Mg(OH)2 .
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: ..::: Bùi Nhật An :::.. trong Tháng Tám 02, 2007, 03:08:04 PM
Nhận biết FeCl2 , FeCl3 , MgCO3 , AlCl3 chỉ bằng một thuốc thử .

-Lấy mỗi chất 1 ít để thử.
-cho NaOH vào từng chất trên,nếu tạo kt trắng xanh là FeCl2,kt đỏ nâu là FeCl3,kt keo trắng là AlCl3,chất không t/d là MgCO3.

Bạn ơi, MgCO3 không tan mà!
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: MPHTG trong Tháng Tám 02, 2007, 06:51:59 PM
uhm cám ơn em nha
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: MPHTG trong Tháng Tám 02, 2007, 06:54:42 PM
Những bài dễ thì nhìn vào bảng là nhận biết được ngay
Những bài hơi phức tạp 1 chút thì khi ta kẻ bảng chỉ nhận được 1 hoặc nhìu hơn thì ta đổ hỗn hợp vào với nhau rồi nhận bít tiếp
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: mercury trong Tháng Tám 02, 2007, 09:36:50 PM
bạn làm đúng chỉ một nữa thôi :" có Al(OH)3 và Mg(OH)2 thì ta lấy ở ống thứ nhất 1 giọt và ống thứ hai 2 giọt rồi nhỏ 1 giọt vào 2 giọt nếu tan hết thì ống 1 giọt là Al(OH)3 , ống còn lại là Mg(OH)2 .
MgCO3 khôngt/d NaOH, làm sao tạo được Mg(OH)2 hả bạn. :D
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: mercury trong Tháng Tám 02, 2007, 09:39:10 PM
Dùng quỳ để nhận biết.Na2CO3 làm quỳ hóa xanh,NaHCO3 quỳ hóa đỏ.
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: minhgiang trong Tháng Tám 02, 2007, 10:46:12 PM
Nhận biết FeCl2 , FeCl3 , MgCO3 , AlCl3 chỉ bằng một thuốc thử .
CHo NaOH  đến dư vào để thử.
-tạo kết tủa trắng xanh là FeCl_2
-kết tủa đỏ náu(hay nâu đỏ cũng chẳng nhớ nữa)
-tạo kết tủa trắng ròi sau đó lại tan là AlCl_3
-còn lại là MgCO_3
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: ..::: Bùi Nhật An :::.. trong Tháng Tám 03, 2007, 10:11:16 AM
Dùng quỳ để nhận biết.Na2CO3 làm quỳ hóa xanh,NaHCO3 quỳ hóa đỏ.
NaHCO3 là muối của bazơ mạnh và axit yếu mà làm quỳ tím hóa đỏ?
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: khanh trong Tháng Tám 03, 2007, 05:10:33 PM
Cho BaCl2 vào nhận Na2CO3 do tạo kết tủa
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: duongminhhoang trong Tháng Tám 03, 2007, 07:45:39 PM
mình thấy dùng Al đúng nhất.
vì với h2so4 dặc nguội Al,cu,fe không tác dụng.
HCL + AL có khí
H2SO4 +AL không pứ

HNO3 +AL có khí nâu dỏ.
còn CU không tác dụng với HCL,H2SO4 nên không dùng dược
    FE là kim loại trung bình vì thế nó t/d với HNO3 có thể cho N2O không màu giống như khi tác dụng với HCL rất khó phân biệt. :) :) :)
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: MPHTG trong Tháng Tám 04, 2007, 06:39:03 AM
MÌnh có 1 số câu hỏi nữa cần được chỉ giúp đây
Khi Nung những axit nào bay hơi , còn những axit nào thì ko bay hơi
Khi Nung nhưng muối nào thì bay hơi , những muối nào thì ko bay hơi
Tương tự với bazo
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: ..::: Bùi Nhật An :::.. trong Tháng Tám 04, 2007, 09:44:37 AM
Cho BaCl2 vào nhận Na2CO3 do tạo kết tủa
Hì hì, anh Khanh giỏi quá. Câu này đơn giản quá mà!
-> Nhận biết NaKCO3 và NaHCO3
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: ..::: Bùi Nhật An :::.. trong Tháng Tám 04, 2007, 10:02:27 AM
mình thấy dùng Al đúng nhất.
vì với h2so4 dặc nguội Al,cu,fe không tác dụng.
HCL + AL có khí
H2SO4 +AL không pứ

HNO3 +AL có khí nâu dỏ.
còn CU không tác dụng với HCL,H2SO4 nên không dùng dược
    FE là kim loại trung bình vì thế nó t/d với HNO3 có thể cho N2O không màu giống như khi tác dụng với HCL rất khó phân biệt. :) :) :)
Al bị thụ động hóa trong H2SO4, HNO3 đặc, nguội.

Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: ..::: Bùi Nhật An :::.. trong Tháng Tám 04, 2007, 10:11:15 AM
MÌnh có 1 số câu hỏi nữa cần được chỉ giúp đây
Khi Nung những axit nào bay hơi , còn những axit nào thì ko bay hơi
Khi Nung nhưng muối nào thì bay hơi , những muối nào thì ko bay hơi
Tương tự với bazo
-> Thấy axit nào cũng bay hơi cả, quan trọng là có nung đến hay không. Điển hình hơn là HCl.
-> Thấy muối nào cũng bay hơi cả, quan trọng là có nung đến hay không. Điển hình muối amoni, KI
-> Bazo : không biết
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: khanh trong Tháng Tám 04, 2007, 11:30:45 AM
Dùng Na3[Co(NO2)6] nhận biết sự có mặt của K+ do tạo kết tủa
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: đăng chung trong Tháng Tám 04, 2007, 12:12:00 PM
có thể dùng cả natri hidro tactrat (NaHC4H4O6) để nhận biết K+ do kết tủa KHC4H4O6
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Lê Nguyên Việt trong Tháng Tám 04, 2007, 12:54:41 PM
bazo thì chỉ có bazo khôngtan bay hơi thôi .
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: MPHTG trong Tháng Tám 04, 2007, 11:06:29 PM
MÌnh có 1 số câu hỏi nữa cần được chỉ giúp đây
Khi Nung những axit nào bay hơi , còn những axit nào thì ko bay hơi
Khi Nung nhưng muối nào thì bay hơi , những muối nào thì ko bay hơi
Tương tự với bazo
-> Thấy axit nào cũng bay hơi cả, quan trọng là có nung đến hay không. Điển hình hơn là HCl.
-> Thấy muối nào cũng bay hơi cả, quan trọng là có nung đến hay không. Điển hình muối amoni, KI
-> Bazo : không biết
Vậy tại sao khi nung NaCl , Na2CO3,.... thì ta được cặn trắng , chứ anh có thấy nó bay hơi đâu hả em
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: MPHTG trong Tháng Tám 04, 2007, 11:08:17 PM
bazo thì chỉ có bazo khôngtan bay hơi thôi .

Những bazo ko tan khi nung thì bay hơi , có trường hợp nào (loại) ko vậy
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: ..::: Bùi Nhật An :::.. trong Tháng Tám 05, 2007, 08:54:03 AM
Hì hì! Mọi người tài quá nhỉ. Vậy mọi người nhận biết cái này nhá, cực dễ luôn:
1/ KMnO4 và K2MnO4 khan.
2/ BaSO4 và SrSO4.
 ;D
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: ..::: Bùi Nhật An :::.. trong Tháng Tám 05, 2007, 09:18:02 AM
Em nói là em thấy mà, mà em thấy bay hơi điển hình nhất là KI.
bazo thì chỉ có bazo khôngtan bay hơi thôi .
-> Bazo không tan bị nhiệt phân hủy!
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: khanh trong Tháng Tám 05, 2007, 10:10:30 AM
1/ ẹk, cái đầu thì có màu khác nhau, nhận quái j`.
2/ Cho vào H+, cái nào tan là SrSO4, còn lại là BaSO4
Thèng em cho đề quái lạ
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: ngoc phuong trong Tháng Tám 06, 2007, 10:57:53 AM
bazo thì chỉ có bazo khôngtan bay hơi thôi .

ko fải bazo ko tan bay hơi mà thực chất khi ta để yên bazo ko tan thì sẽ thấy kết tủa và nc' riêg với nhau,ko liên wan gì đến chuyện bay hơi hay k cả ;)
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: maskika trong Tháng Tám 08, 2007, 06:05:29 PM
Trích dẫn
Nhận biết : Na2SO3 , Na2SO4 , Na2CO3
Dùng HCl cho nhanh, cái nào ko tạo khí là Na2SO4, cái nào tạo khí có mùi hắc là Na2SO3, Khí ko màu ko mùi là Na2CO3.
Trích dẫn
NaHCO3 là muối của bazơ mạnh và axit yếu mà làm quỳ tím hóa đỏ?
Đây là muối axit pa ah`, HCO3- phân li tạo ra H+ và CO3 2-, H+ làm quỳ hóa đỏ ( cái này mới học xong đem ra xài lun :D )

Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: nlhtrung trong Tháng Tám 08, 2007, 08:29:44 PM
Trích dẫn
Nhận biết : Na2SO3 , Na2SO4 , Na2CO3
Dùng HCl cho nhanh, cái nào ko tạo khí là Na2SO4, cái nào tạo khí có mùi hắc là Na2SO3, Khí ko màu ko mùi là Na2CO3.
Trích dẫn
NaHCO3 là muối của bazơ mạnh và axit yếu mà làm quỳ tím hóa đỏ?
Đây là muối axit pa ah`, HCO3- phân li tạo ra H+ và CO3 2-, H+ làm quỳ hóa đỏ ( cái này mới học xong đem ra xài lun :D )cái này còn tùy vào nồng độ của H+ lúc cân bằng nữa pH = -log[H+] mừ
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Lê Nguyên Việt trong Tháng Tám 11, 2007, 02:08:07 PM
đúng rùi đó bạn
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: MPHTG trong Tháng Tám 11, 2007, 05:15:28 PM
Nhận bit NaHCO3 và Na2CO3ko dùng thuốc thử
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Vu Duc Trung trong Tháng Tám 11, 2007, 10:45:00 PM
Dap an A.Cu

Cu + HCl ==> khong P.U
Cu + 4HNO3 ==> Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O (co khi mau nau bay ra)
Cu + 2H2SO4 ==> CuSO4 + SO2 + 2H2O (co khi thoat ra mau trang)
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: khanh trong Tháng Tám 12, 2007, 07:54:08 AM
Dap an A.Cu

Cu + HCl ==> khong P.U
Cu + 4HNO3 ==> Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O (co khi mau nau bay ra)
Cu + 2H2SO4 ==> CuSO4 + SO2 + 2H2O (co khi thoat ra mau trang)
SO2 là màu trắng hả
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: ..::: Bùi Nhật An :::.. trong Tháng Tám 12, 2007, 04:24:04 PM
Hehe, một phát kiến "dĩ đại nhứt" trong ngành hóa học: SO2 có màu trắng  ;D. Thì thiệt khi đốt thấy có khói trắng, nhưng tui thấy SO2 đâu có màu. Phải chi bạn nói khí thoát ra làm mất màu dung dịch KMnO4 thì nghe được hơn.
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: tranxuansang trong Tháng Tám 12, 2007, 08:50:48 PM
Nếu không phải chỏ dùng 1 thuốc thử thì mình có cách này :
- Tạo kết tủa với Ba 2+ : BaSO4 , BaSO3, BaCO3
- Nhỏ HCl vào : + Không tan là BaSO4
                + Tan là 2 chất còn lại
- Nhận biết = khí bay ra : = Mùi xốc : Na2SO3
                           Còn lại chất kia
   
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Vu Duc Trung trong Tháng Tám 12, 2007, 11:00:12 PM
Phèn nhôm chính là: Al2(SO4)3.K2SO4.24H2O
Vì vậy theo mình để điều chế phền nhôm thì chỉ cần điều chế Al2(SO4)3 và K2SO4 rồi hòa tan vào trong nước.
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Vu Duc Trung trong Tháng Tám 12, 2007, 11:48:50 PM
Nhận biết FeCl2 , FeCl3 , MgCO3 , AlCl3 chỉ bằng một thuốc thử .

Bạn có thể dùng dd NaOH(hay dd KOH).
Sau khi đổ lần lượt dd NaOH vào các ống nghiệm ta sẽ thấy:
-Ống nghiệm có kết tủa bông màu trắng xanh là FeCl2
-Ống nghiệm có kết tủa bông màu đỏ nâu là FeCl3
-Ống nghiệm có kết tủa rắn màu trắng là MgCl2
-Ống nghiệm có kết tủa bông màu trắng rồi tan ra là AlCl3
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: ..::: Bùi Nhật An :::.. trong Tháng Tám 13, 2007, 12:47:27 PM
Phèn chỉ cần thằng Al, không cần thằng K
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: MPHTG trong Tháng Tám 15, 2007, 12:50:40 AM
Nhận bit NaHCO3 và Na2CO3ko dùng thuốc thử
Nhân tiện cho  mình hỏi lun câu này .. Khi đun nóng các chất mà ở mấy bài nhận bít đó các bạn có ghi là  khi đun nóng ta nhận được NH4Cl =>> Vì sao vậy
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: ..::: Bùi Nhật An :::.. trong Tháng Tám 15, 2007, 10:15:21 AM
Đem hòa tan, thằng NaHCO3 tan ít hơn. Nung nhận NH4Cl vì nó thăng hoa phân hủy tạo khói trắng, không còn cặn như những chất kia.
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: MPHTG trong Tháng Tám 15, 2007, 10:28:44 PM
cám ơn em rất nhìu
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: MPHTG trong Tháng Tám 20, 2007, 06:40:51 AM
Em nói là em thấy mà, mà em thấy bay hơi điển hình nhất là KI.
bazo thì chỉ có bazo khôngtan bay hơi thôi .
-> Bazo không tan bị nhiệt phân hủy!
Vậy khi nung BaSO4 thí sao nhể????
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: mycolor22 trong Tháng Tám 21, 2007, 09:26:31 AM
chi co NH4OH la bazo bay hoi thoi vi NH4OH->NH3 + h2O
nen nho mot chat muon bay hoi la phai bay het cac thanh phan cau tao , bazo khong tan bi to phan huy -> khi va chat ran , vay nen bazo khong tan khong bay hoi,(bam sat dinh nghia)
ba ri sulfat nung den nhiet do thich hop tao ra  ba ri o xit , luu huynh dio xit va O 2(sory, may khong co fon't vni) ;D
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: khanh trong Tháng Tám 21, 2007, 11:04:36 AM
Cho hh gồm AgNO3 và BaBr2, làm sao để tách BaBr2 ra khỏi hh
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: ..::: Bùi Nhật An :::.. trong Tháng Tám 21, 2007, 02:21:20 PM
chi co NH4OH la bazo bay hoi thoi vi NH4OH->NH3 + h2O
nen nho mot chat muon bay hoi la phai bay het cac thanh phan cau tao , bazo khong tan bi to phan huy -> khi va chat ran , vay nen bazo khong tan khong bay hoi,(bam sat dinh nghia)
ba ri sulfat nung den nhiet do thich hop tao ra  ba ri o xit , luu huynh dio xit va O 2(sory, may khong co fon't vni) ;D
Bạn có hiểu bay hơi không? Khi mà NH4OH => NH3 + H2O là nó đã phân huỷ thành chất khác rồi! Không gọi là bay hơi, bay hơi là giống như nước hoá hơi, KI và I thăng hoa.
Nhiệt độ để BaSO4 phân huỷ là rất cao.
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: gautruc12 trong Tháng Tám 22, 2007, 05:34:46 PM
Có dung dịch nào hòa tan được BaSO4 ko nhở. Chỉ giúp với!!!!!!! ;)
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: 5012vn trong Tháng Tám 22, 2007, 07:02:03 PM
Vì axit thông thường chỉ tồn tại trong dd nên không thể gọi là nung.

Còn muối và bazơ muốn bay hơi thì phải nhiệt độ rất cao, rất nhiêu muối, bazo chưa đạt đến nhiệt độ bay hơi dã bị phân hủy.

Các bazo ko tan thì bị phan hủy, chứ ko bay hơi. bazo tan thi bay hơi đc.

BaSO4 thì ko có dd naog hòa ta đc đâu, chỉ có thể nung, thì nó mới chuyển sang chất khác đc thôi   
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: khanh trong Tháng Tám 23, 2007, 10:46:21 AM
Vì axit thông thường chỉ tồn tại trong dd nên không thể gọi là nung.

Còn muối và bazơ muốn bay hơi thì phải nhiệt độ rất cao, rất nhiêu muối, bazo chưa đạt đến nhiệt độ bay hơi dã bị phân hủy.

Các bazo ko tan thì bị phan hủy, chứ ko bay hơi. bazo tan thi bay hơi đc.

BaSO4 thì ko có dd naog hòa ta đc đâu, chỉ có thể nung, thì nó mới chuyển sang chất khác đc thôi  
Hix, coi kỹ xong goài ps nhá  ;)
EDTA hòa tan dc BaSO4, cái này đã dc trình bày kĩ trong phần " HÓA HỌC VUI"
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: 5012vn trong Tháng Tám 23, 2007, 11:03:32 AM
MÌnh có 1 số câu hỏi nữa cần được chỉ giúp đây
Khi Nung những axit nào bay hơi , còn những axit nào thì ko bay hơi
Khi Nung nhưng muối nào thì bay hơi , những muối nào thì ko bay hơi
Tương tự với bazo

Phần trên là tớ trả lời cho câu hỏi này


EDTA hòa tan dc BaSO4, cái này đã dc trình bày kĩ trong phần " HÓA HỌC VUI"

Giờ mình mới biết cái này
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: ..::: Bùi Nhật An :::.. trong Tháng Tám 23, 2007, 03:19:06 PM
Mọi người vào Topic này nhé, trong này có nói về việc hòa tan BaSO4 rất kĩ: http://www.h2vn.com/community/index.php?topic=1757.msg21344#msg21344 (http://www.h2vn.com/community/index.php?topic=1757.msg21344#msg21344)
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: ThaiNam_H1 trong Tháng Tám 30, 2007, 11:06:12 AM
Nhận biết dùm mình 4 dd này nhé, chỉ được dùng 1 hóa chất : NaCl, AlCl3, CaCl2, FeCl2
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: khanh trong Tháng Tám 30, 2007, 11:14:10 AM
Nhận biết dùm mình 4 dd này nhé: NaCl, AlCl3, CaCl2, FeCl2
Dùng NaOH nhận Fe2+ và Al3+
Cho Na2CO3 vào 2 dd kia nhận Ca2+
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: conchimnho trong Tháng Tám 30, 2007, 12:46:01 PM
sao bài nì dễ thía :(
có bài nào hay hơn ko ???
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: ThaiNam_H1 trong Tháng Tám 30, 2007, 06:13:40 PM
Sorry, mình cho thiếu dữ kiện: chỉ được dùng 1 hóa chất.
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: 5012vn trong Tháng Tám 30, 2007, 06:50:36 PM
Dùng Na2CO3

- ko pư là NaCl
- Pư tạo kết tủa và có khí bay lên là AlCl3

AlCl3 + Na2CO3 + H2O --> Al(OH)3 + CO2 +  NaHCO3 +  NaCl

- tạo kết tủa trắng là CaCl2

- Tạo kết tủa vàng nâu ( ko chắc lắm) là FeCl2

Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: khanh trong Tháng Tám 31, 2007, 10:52:06 AM
Nhận biết, dùng thêm 1 hóa chất thôi nhá ;D
Các dd: NaOH, BaCl2, Na2CO3, Na2SO4, NaNO3
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: ThaiNam_H1 trong Tháng Tám 31, 2007, 11:27:26 AM
Nhận biết, dùng thêm 1 hóa chất thôi nhá ;D
Các dd: NaOH, BaCl2, Na2CO3, Na2SO4, NaNO3
Mình ko chắc lắm, các bạn chỉ giáo thêm nhé:
Dùng dd Al2(SO4)3   (thiếu):
_XUẤT HIỆN kết tủa rồi tan ngay trong dd là NaOH.
_ Xuất hiện kết tủa trắng là BaCl2.
_ Xuất hiện kết tủa và có khí bay ra là Na2CO3 (ko chắc lắm):
 Al2(SO4)3 + 5Na2CO3 + 5H2O -> 2Al(OH)3 + CO2 + 3Na2SO4 + 4NaHCO3
_ Còn lại 2 dd ko thấy hiện tượng là Na2SO4 và NaNO3
Sau khi nhận ra BaCl2, cho vào 2 dd trên, thấy kết tủa là Na2SO4, còn lại là NaNO3
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Trần Thanh Hoàng trong Tháng Chín 03, 2007, 05:37:35 PM
Cái này người ta tranh cãi riết trên các báo ngay từ khi mới thi xong, theo giải thích chính xá của bộ thì đáp án A được chọn vì nó " trực quan, dễ đi đến kết quả đối với học sinh phổ thông" đó là nói trên lí thuyết, còn thực tế thì...bác nào có điều kiện thử làm rồi cho biết kết quả xem  ;D
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: ThaiNam_H1 trong Tháng Chín 04, 2007, 06:28:52 PM
Cho mình hỏi, nếu đem điện phân thì có được coi là dùng thêm hóa chất ko? Nếu ko mình có 1 cách nữa:
_ Tiến hành điện phân dd: dd nào bị điện phân, có khí thoát ra là FeCl2:
  FeCl2 -> Fe + Cl2
_ Đem cô cạn 3 dd còn lại được chất rắn khan, tiến hành điện phân nóng chảy: 2 chất rắn nào bị đpnc đó là CaCl2 và NaCl, còn lại chất rắn ko bị đp là AlCl3:
CaCl2 -> Ca + Cl2
2NaCl -> 2Na + Cl2
Còn phải phân biệt CaCl2 và NaCl: Sau khi đpnc ta thu được 2 kim loại Na và Ca. Hóa chất cần dùng thêm là H2O. KL nào tan trong nước, dd sau PU trong suốt là Na; KL nào tan trong nước, dd sau PU vẩn đục là Ca.
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: chemistry06 trong Tháng Chín 04, 2007, 11:56:15 PM
Cho mình hỏi, nếu đem điện phân thì có được coi là dùng thêm hóa chất ko? Nếu ko mình có 1 cách nữa:
_ Tiến hành điện phân dd: dd nào bị điện phân, có khí thoát ra là FeCl2:
  FeCl2 -> Fe + Cl2
_ Đem cô cạn 3 dd còn lại được chất rắn khan, tiến hành điện phân nóng chảy: 2 chất rắn nào bị đpnc đó là CaCl2 và NaCl, còn lại chất rắn ko bị đp là AlCl3:
CaCl2 -> Ca + Cl2
2NaCl -> 2Na + Cl2
Còn phải phân biệt CaCl2 và NaCl: Sau khi đpnc ta thu được 2 kim loại Na và Ca. Hóa chất cần dùng thêm là H2O. KL nào tan trong nước, dd sau PU trong suốt là Na; KL nào tan trong nước, dd sau PU vẩn đục là Ca.
Cách này làm phải qua khá nhiều công đoạn! Phiền phức thế! Cách của 5012vn cho nhanh!
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Mũ Lưỡi Trai trong Tháng Chín 05, 2007, 01:30:20 PM
Hòa tan vào nước :
- AgSO4 không tan
- CuSO4 có màu xanh
Cho CuSO4 vào các dd còn lại:
- Ba(NO3)2 tạo kết tủa
- NaOH cho kết tủa không tan
Cho NaOH vào các dd còn lại:
- FeCl2 tạo kết tủa trắng xanh
- Fe(NO3)3 tạo kết tủa nâu đỏ
- NH4NO3  có khí bay lên ( mùi hơi ẹ )
- CaCl2 tạo Ca(OH)2 ít tan
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: MPHTG trong Tháng Chín 09, 2007, 08:08:13 AM
Cho 3 bình đựng dd mất nhãn: Bình A (KHCO3+K2CO3)
Bình B(KHCO3+K2SO4), Bình C(K2CO3+K2SO4)
Chỉ dùng dd BaCl2 và dd HCl.Nêu cách nhận biết các bình trên
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: jimcoder trong Tháng Chín 09, 2007, 09:50:38 AM
binh` A sẽ sảy ra phản ứng giữa KHCO3 và K2CO3 tao. K2CO3+H2O+CO2
binh` B _______________________ KHCO3 và K2SO4 tao. K2SO4+H2O+CO2
binh` C ko co' hiên. tượng.
Cho tiếp HCl vào 2 sản phẩm của A và B,sản phẩm vao` co' khi' bay ra la` K2CO3(nhận A)
Còn lai. B
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Mũ Lưỡi Trai trong Tháng Chín 09, 2007, 09:59:31 AM
Cho hcl vào 3 bình chờ phản ứng xong cho tiếp bacl2:
- bình a không có kết tủa
sau đó cho bacl2 vừa đủ vào hai bình c,b(còn nguyên), lọc bỏ kết tủa, cho hcl:
- bình b sủi bọt
- bình c ko có gì
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: jimcoder trong Tháng Chín 09, 2007, 10:17:58 AM
Trích dẫn
Cho hcl vào 3 bình chờ phản ứng xong cho tiếp bacl2:
- bình a không có kết tủa
theo mình nghĩ,sau khi cho HCl và BaCl2 vào thì:
binh`A:kết tủa BaSO4
binh`B:ko co' hiện tượng
binh`C:tạo kết tủa BaCO3 và BaSO4
Bạn coi lại thử nha
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: ..::: Bùi Nhật An :::.. trong Tháng Chín 09, 2007, 12:59:08 PM
Cho 3 bình đựng dd mất nhãn: Bình A (KHCO3+K2CO3)
Bình B(KHCO3+K2SO4), Bình C(K2CO3+K2SO4)
Chỉ dùng dd BaCl2 và dd HCl.Nêu cách nhận biết các bình trên

Phân biệt bằng cách nhận bình có 2 kết tủa, hai bình có một kết tủa trong đó 1 bình có kết tủa tan và sủi bọt khi cho HCl.
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: doanlanhthuy trong Tháng Chín 09, 2007, 04:56:54 PM
cho BaCl2 dư vào các bình,sau đó cho các kết tủa thu được trong các bình phản ứng với HCl dư
+,Bình A cho kết tủa tan hoàn toàn trong dung dịch HCl dư
+,Bình B cho kết tủa ko tan trong dung dịch HCl dư
+,Bình C cho kết tủa tan 1 phần trong dung dịch HCl dư
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: tigerchem trong Tháng Chín 10, 2007, 06:50:22 PM
Nếu những lọ axit này để một thời gian thì sẽ rất dễ nhận ra, HCl đặc nguội mở ra sẽ bốc khói, H2SO4 là chất lỏng sánh như dầu còn HNO3 sẽ có màu hơi vàng nâu .
Nếu phải dùng hóa chất để nhận biết như yêu cầu của đề bài thì nên chọn Cu, sẽ không có khí SO2 và NO2 bay ra để nhận biết vì hai khí này tan tốt trong nước, cũng sẽ không có hiện tượng sủi bọt khí vì mới sinh ra hai khí này đã hòa tan vào nước rồi . Ta sẽ nhận biết dựa vào màu sắc của dung dịch sau thí nghiệm, NO2 sẽ cho màu đặc trưng vàng nâu . Như vậy nói cách làm trên trực quan và sinh động với học sinh phổ thông cũng đúng vì hiện tượng khá rõ, nhưng là đối với những ai đã nhìn thấy và đã làm qua thí nghiệm này, tức là những ai được học thực hành hóa theo đúng chương trình của Bộ mà không bị cắt giảm. Nhưng nói như vậy cũng không có nghĩa là thiệt thòi cho các bạn nếu học ở vùng sâu vùng xa, điều kiện cơ sở vật chất của trường không đủ đáp ứng học thực hành (ngay cả học sinh thành phố còn không biết mua hóa chất ở đâu, nói gì đến các trường vùng sâu vùng xa cách chơ cả chục cây số, mua thực phẩm còn khó nói gì đến mua hóa chất), các bạn chăm học lý thuyết thì bài này cũng sẽ được giải quyết khá dễ dàng. Mình nghĩ đáp án Cu là chính xác và hợp lý .
Nhân dịp này cũng nói luôn về khí SO2, đây là khí không màu nhưng với mật độ đày đặc thì có màu trắng như sương khói. Tùy vào điều kiện mà tính chất sẽ thay đổi khác nhau . NO2 là khí có màu vàng nâu đặc trưng, bền màu . Nhưng nếu nói cho Cu vào H2SO4 mà sinh ra khí SO2 nhiều đến mức thấy có khí màu trắng thì không đúng . SO2 sẽ tan nhanh vào dung dịch và hiện tượng sẽ xảy ra phức tạp hơn nữa nhưng ở mức độ phổ thông thì chỉ chấp nhận là vậy . Có thể chứng minh là khí SO2 sẽ không ra nhiều bằng cách này : ta biết là ban đầu acid sulfuric đặc nguội, nhưng sau khi phản ứng thì lượng acid giảm dần, nồng độ acid giảm, chưa kể đây là phản ứng tỏa nhiệt, acid sẽ loãng dần và hơi nóng lên, hiện tượng sẽ thay đổi so với ban đầu, nếu ta dùng Cu không phải dạng sợi hay dây mà dùng thanh, nếu dùng đồng thỏi dày thì hiện tượng sẽ khác nữa ...
Nếu nói về thực nghiệm để tranh cãi thì câu hỏi này sẽ là câu chuyện dài ...! ^__^
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: thantang.pro9999 trong Tháng Chín 10, 2007, 07:20:40 PM
Cu hoac Fe deu dc
*Cu+2H2SO4->CuSO4+2H20+SO2(co' khi' mui` hac)
 Cu+HNO3->Cu(NO3)2+NO2+H20(co' khi' mau` nau do)
*cho Fe td voi 3 loai axit
-cai nao` co' khi bay len la` HCl
-lay dung dich FeCl2 cho vao` 2 axit con` lai
  -cai' nao` co khi' nau do la` HNO3
  -cai'nao` co' khi' ko mau` la` H2SO4
Làm sao mà dùng Fe được, Fe có phản ứng với HNO3, H2SO4 đặc nguội đâu. Chỉ có cách dùng Cu thôi.
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: medeleep 9x trong Tháng Chín 15, 2007, 08:01:12 AM
cac ban oi cho minh hoi lam the nao de tach muoi va duong khoi nhau
cach don gian nhat nhe!!! ;D
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: w5350 trong Tháng Chín 15, 2007, 01:24:46 PM
tôi có một câu hỏi mong các bạn giái đáp giúp:
có một thanh kim lại mầu chứa vàng cụ thể đây là thanh đồng chứa vàng .Vậy làm thế nào đẻ có thể tách vàng và đồng ra.
Xin cám ơn
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Vu Duc Trung trong Tháng Chín 15, 2007, 01:43:28 PM
tôi có một câu hỏi mong các bạn giái đáp giúp:
có một thanh kim lại mầu chứa vàng cụ thể đây là thanh đồng chứa vàng .Vậy làm thế nào đẻ có thể tách vàng và đồng ra.
Xin cám ơn
Theo mình thì nên cho hỗn hợp đó vào H2SO4 đặc nóng.Chỉ có Cu là P.ư và ta thu được CuSO4, còn Au thì hok P.ư ==> Ta tách được Au.
Còn lại ta điên phân đ CuSO4 vừa thu được ==> Ta thu đựoc Cu :)
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Mũ Lưỡi Trai trong Tháng Chín 15, 2007, 03:42:22 PM
tôi có một câu hỏi mong các bạn giái đáp giúp:
có một thanh kim lại mầu chứa vàng cụ thể đây là thanh đồng chứa vàng .Vậy làm thế nào đẻ có thể tách vàng và đồng ra.
Xin cám ơn
Theo mình thì nên cho hỗn hợp đó vào H2SO4 đặc nóng.Chỉ có Cu là P.ư và ta thu được CuSO4, còn Au thì hok P.ư ==> Ta tách được Au.
Còn lại ta điên phân đ CuSO4 vừa thu được ==> Ta thu đựoc Cu :)
nghiền nhỏ cho tác dụng với hno3 đặc nóng, chỉ cu tác dụng, ta thu được vàng.   nhiệt phân cu(no3)2 cho ra CuO, cho h2 qua nung nóng thu được cu
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: ranish trong Tháng Chín 16, 2007, 07:46:27 PM
Trích dẫn
Dùng Na2CO3

- ko pư là NaCl
- Pư tạo kết tủa và có khí bay lên là AlCl3

AlCl3 + Na2CO3 + H2O --> Al(OH)3 + CO2 +  NaHCO3 +  NaCl

- tạo kết tủa trắng là CaCl2

- Tạo kết tủa vàng nâu ( ko chắc lắm) là FeCl2
Cái FE(OH)2 là kết tủa Trắng xanh
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: hoadienvi trong Tháng Chín 17, 2007, 05:03:08 PM
nghiền nhỏ đồng và vàng. sau đó đem đốt,vàng sẽ ko td với O2, còn Cu tác dụng với O2 tạo thành chất bột màu đen.Ta tách được hh Cuo và vàng(Cuo màu den ).rồi dẫn H2 qua Cuo tách được Cu và vàng
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: luckystar trong Tháng Chín 17, 2007, 10:50:32 PM
1/ a) Trong phòng thí nghiệm có các lọ hoá chất: BaCl2.2H2O, AlCl3, NH4Cl, SiCl4, TiCl4, LiCl.H2O, CCl4. Một số chất trong các chất này "bốc khói" nếu người ta mở lọ đựng chất đó trong không khí ẩm.
Những chất nào "bốc khói"? Hãy viết phương trình hoá học để giải thích.
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: luckystar trong Tháng Chín 17, 2007, 11:55:41 PM
VỚi đề bài này và bốn đáp án đã cho thì chọn đáp án A là đúng nhất.
Fe,Al đều thụ đọng hóa với 2 axit HNO3vàH2SO4 đặc nguội.còn CuO thì phản ứng với cả 3 cho dung dịch màu xanh.
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: luckystar trong Tháng Chín 18, 2007, 12:24:34 AM
Cũng có nhiều cách đấy,có thể cho thanh hợp kim này phản ứng với dung dịch HCL và sục oxi không khí liên tục,chứ còn vàng và đồng rát dẻo khó nghiền nhỏ lắm!
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: ..::: Bùi Nhật An :::.. trong Tháng Chín 19, 2007, 03:48:23 PM
Đem sàn, muối nhỏ xíu rớt xuống, đường hạt to ở trên. Còn nếu không đem hòa tan rồi cho kết tinh.
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: ..::: Bùi Nhật An :::.. trong Tháng Chín 19, 2007, 04:12:49 PM
Cho Hg sau đó tách ra. Có thể lắng gạn hoặc làm theo như trên.
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: khanh trong Tháng Chín 19, 2007, 06:32:36 PM
1/ a) Trong phòng thí nghiệm có các lọ hoá chất: BaCl2.2H2O, AlCl3, NH4Cl, SiCl4, TiCl4, LiCl.H2O, CCl4. Một số chất trong các chất này "bốc khói" nếu người ta mở lọ đựng chất đó trong không khí ẩm.
Những chất nào "bốc khói"? Hãy viết phương trình hoá học để giải thích.

AlCl3, SiCl4, TiCl4, pt chắc bạn vik dc thoai
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Vũ Trường trong Tháng Chín 20, 2007, 07:14:54 PM
Cho 4 lọ dung dịch mất nhãn đựng: NaCl,NaOH,HCl,phenolphtalêin.
Phân biệt 4 lọ dung dịc trên mà ko dùng bất cứ hóa chất nào khác(Ko đc dung nhiệt độ chỉ dc quan sát ma` thui) ???
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: mercury trong Tháng Chín 20, 2007, 07:48:55 PM
bài này chỉ cần kẻ bảng là ra
NaCl:không có hiện tượng
NaOH:tỏa nhiệt và tạo dd màu hồng
HCl:tỏa nhiệt
Phenoltalein:tạo dd màu hồng
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: medeleep 9x trong Tháng Chín 20, 2007, 08:02:49 PM
Cho 4 lọ dung dịch mất nhãn đựng: NaCl,NaOH,HCl,phenolphtalêin.
Phân biệt 4 lọ dung dịc trên mà ko dùng bất cứ hóa chất nào khác(Ko đc dung nhiệt độ chỉ dc quan sát ma` thui) ???

dau tien ban lay 1 luong nho dung dich de ra cac ong nghiem
do lan chung vao nhau
neu dung dich nao do vao vao dung dich kia ma co mau do hong
thi do la 2 dung dich NaOH va phenolphtalein(nhom  1)
vay 2 ong nghiem con lai la 2 dung dich NaCl va HCl(nhom 2)
lay 2 ong nghiem nhom 2 do vao 2 ong nghiem nhom 1
neu ong nghiem nao lam 2 ong nghiem o nhom 1 nhat mau thi do la ong HCl
con la la ong NaCl
ban lai lay tiep 1 luong  nho HCl do vao 2 lo NaOH va phenolphtalein luc dau
sau do lay 1 trong 2 ong nghiem(co mau hong do phenolphtalein) o nhom 1 do vao 2 lo o tren
neu mau hong nhat di o lo nao thi do la lo dung phenolphetalein(vi HCl se trung hoa bot luong NaOH o ong nghiem nhom 1)con lai la lo dung NaOH!!
cach phan biet nhu the day ban ah!!!!!!!!!!!!
ki ten
ali hoahoc 9x- daN CHUYEN hoa tong hop ha noi                                            
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: medeleep 9x trong Tháng Chín 20, 2007, 08:05:26 PM
bài này chỉ cần kẻ bảng là ra
NaCl:không có hiện tượng
NaOH:tỏa nhiệt và tạo dd màu hồng
HCl:tỏa nhiệt
Phenoltalein:tạo dd màu hồng
ban oi minh nghi la viec toa nhiet se kho phat hien ra day nho luong loang thi nhiet khong tang dang ke dau
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: jimcoder trong Tháng Chín 20, 2007, 09:59:12 PM
em gọi phenol cho khỏe nhá
Trộn từng cặp với nhau,cặp nào màu đỏ là phenol+NaOH(gọi là cặp 1),cặp kia là HCl+NaCl(nhóm 1)
Nhỏ 1 chất trong hai chất của nhóm 1 vào cặp 1,làm mất màu đỏ thì chất mới nhỏ là HCl,suy ra chất còn lai trong nhóm 1
Sau khi nhân đc HCl thì ta có đc dd gồm:phenol+NaCl+H2O
Nhỏ 1 trong 2 chất còn lại vào trong dd mwoi thu đc,làm hóa đỏ là NaOH,ko có hiên tượng là phenol
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: thantang.pro9999 trong Tháng Chín 25, 2007, 02:56:45 AM
cac ban oi cho minh hoi lam the nao de tach muoi va duong khoi nhau
cach don gian nhat nhe!!! ;D
Hòa tan chúng vào rượu nặng, chỉ muối tan còn đường thì không.
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Phượng trong Tháng Chín 27, 2007, 08:48:38 PM
cả nhà nhận bít hộ em nhoa ( dễ ế mờ ;))chỉ dùng 1 chất nhận bít H2SO4, HCl, H3PO4 và HNO3
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: thantang.pro9999 trong Tháng Chín 27, 2007, 10:00:37 PM
Dùng AgNO3:
- HCl tạo kết tủa mầu trắng.
- H3PO4 tạo kết tủa mầu vàng.
- Tạo kết tủa mầu trắng khi đun nóng: H2SO4
- Đun đến nhừ mà chẳng thấy gì là: HNO3
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Nguyen Dang Cong trong Tháng Chín 30, 2007, 10:36:01 PM
ddef mới để mọi người cùng làm nè.
Chỉ được dùng 1 KL và chính các hóa chât này để nhât biêt chúng:NaOH,NaNO_3,HgCl_2,HNO_3,HCl.
Dùng Cu
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Mai Lam trong Tháng Mười 14, 2007, 02:20:14 PM
Trình bày phượng pháp hóa học để phân biệt các dung dịch: NH3, Na2SO4, NH4Cl, (NH4)2SO4. Viết phương trình phản ứng của các phản ứng đã dùng.
Cho em hỏi đối với bài này nên sử dụng chất nào để phân biệt được?
Cám ơn nhiều
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: luckystar trong Tháng Mười 14, 2007, 03:52:21 PM
Trình bày phượng pháp hóa học để phân biệt các dung dịch: NH3, Na2SO4, NH4Cl, (NH4)2SO4. Viết phương trình phản ứng của các phản ứng đã dùng.
Cho em hỏi đối với bài này nên sử dụng chất nào để phân biệt được?
Cám ơn nhiều
chi can dung Ba(OH)2 la nhan biet duoc!
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: conghung trong Tháng Mười 18, 2007, 04:44:08 PM
Al + HNO3-> Al(NO)3 + NO2 + H2O
chua can bang PU lam phien ban can bang nha
oai` sao ma nhieu y kien du vay
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: tuanle trong Tháng Mười 19, 2007, 01:44:25 PM
Phèn nhôm chính là: Al2(SO4)3.K2SO4.24H2O
Vì vậy để điều chế phền nhôm thì chỉ cần điều chế Al2(SO4)3 và K2SO4 trong nước và phải cần có điều kiện nữa là phải trong môi trườ yém khí.
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: tuanle trong Tháng Mười 20, 2007, 02:44:57 AM
1) Làm thế nào để tách được Fe, Zn,Cu và Al thừ hỗn hợp mà không làm thay đổi khối lượng của nó?
2) Có nên dùng các phản ứng tạo phức để tách chất hay không?
Trả lời giúp mình nha ^^ Thanks a lot :)
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Bé Học Hóa trong Tháng Mười 20, 2007, 03:57:49 PM
Em mới học lớp 9 nên em giải thử câu a thui có sai đừng chửi em nha
-Cho hh t/d với dd HCl( vừa đủ  ;D) => lọc kết tủa thu dc Cu
-Cho hh 3 muối còn lại td với dd NaOH dư => lọc kết tủa ( FeCl2) ,dpdd => Fe
-Cho 2 muoi con` lai ( NaAlO2 và Na2Zno2)+ H2O+HCl => lọc kết tủa ( Al(OH)3 và Zn(OH)2) cho t/d NH3 => lọc hết tủa (Al(OH)3) => Al
-[Zn(NH3)4](OH)2 + HCl => dpdd ZnCl2 => Zn
 
Em đã dùng phản ứng tạo phức chất để giải câu a đó :))           
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: 2471991 trong Tháng Mười 20, 2007, 04:55:20 PM
Có chứ  cũng nên dùng phản ứng tạo phức chẳng hạn như bài trên của bạn cùng có thể dùng cách này
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: đăng chung trong Tháng Mười 20, 2007, 08:43:30 PM
Em mới học lớp 9 nên em giải thử câu a thui có sai đừng chửi em nha
-Cho hh t/d với dd HCl( vừa đủ  ;D) => lọc kết tủa thu dc Cu
-Cho hh 3 muối còn lại td với dd NaOH dư => lọc kết tủa ( FeCl2) ,dpdd => Fe
-Cho 2 muoi con` lai ( NaAlO2 và Na2Zno2)+ H2O+HCl => lọc kết tủa ( Al(OH)3 và Zn(OH)2) cho t/d NH3 => lọc hết tủa (Al(OH)3) => Al
-[Zn(NH3)4](OH)2 + HCl => dpdd ZnCl2 => Zn
 
Em đã dùng phản ứng tạo phức chất để giải câu a đó :))           

sau khi cho NaOH thì lọc kết tủa Fe(OH)2.
sau khi dùng HCl thì có thể một phần kết tủa tan, do đó ko thể thu đc kim loại nguyên lượng đc.
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Bé Học Hóa trong Tháng Mười 20, 2007, 09:42:22 PM
Thanks anh đã nhận xét dùm em !
Xin cho em xem cách giải của anh  :)
                             Thanks !!!
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: 2471991 trong Tháng Mười 21, 2007, 02:59:29 AM
Làm thế nào để tách được Fe, Zn,Cu và Al thừ hỗn hợp mà không làm thay đổi khối lượng của nó?
Về nguyên tắc không thể làm như bạn BéHọcHóa được (cái tên thế mà khó đánh nhỉ  ;D) do không biết chính xác lượng Al, Zn trong hỗn hợp đầu nên không thể lấy chính xác lượng HCl, mặt khác, trong các bài tách chất, lượng chất lấy vào phải dư để phản ứng xẩy ra tối đa nhất, tức là cần hạn chế tới mức thấp nhất từ "vừa đủ" trong tách chất!
Bài trên có thể làm thế này:
- Cho hh kim loại vào HNO3 đặc, nguội, dư. Chỉ Cu, Zn tan ra, lọc thu được phần rắn gồm Fe, Al. Nước lọc gồm HNO3 dư và các muối nitrat của Cu, Zn.
- Cô cạn phần nước lọc rồi nung đến khối lượng không đổi, thu được CuO, ZnO. Hòa tan 2 oxit này vào NaOH dư, lọc CuO, khử bằng H2 dư, thu hồi Cu. Cho H2SO4 dư vào nước lọc, đem điện phân, thu hồi Zn.
- Còn hh Al, Fe cho vào NaOH dư, tách được Fe, thổi CO2 dư vào dd, lọc kết tủa, nung đến khối lượng không đổi, điện phân nóng chẩy Al2O3, thu hồi Al.
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: tuanle trong Tháng Mười 22, 2007, 08:16:10 AM
Cho hỗn hợp vào dd HCl, Cu không phản ứng
Fe + HCl = FeCl2 +H2
Al + HCl = AlCl3 + H2
Mg + HCl = MgCl + H2
Cho dung dich thu duoc qua NaOH đến dư. Fe(OH)2 và Mg(OH)2 kết tủa còn Al(OH)3 sẽ tan thành NaAlO2 do NaOH dư
AlCl3 + NaOH = NaAlO2 + NaCl + H2O
Cho dd qua khí CÒ, sẽ có phản ứng:
NaAlO2 + CO2 + H2O = Na2CO3 + Al(OH)3
Lấy kết tủa thu được đem đun nóng đến khối lượng không đổi, thu được Al2O3
Al(OH)3 = Al2O3 + H2O
Đem Al2O3 đem điện phân ta được Al
Al2O3 = Al + O2.
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: tuanle trong Tháng Mười 23, 2007, 02:06:22 AM
Theo mình thì H2S mạnh hơn chứ. Mà làm gì có ãit H2CO3 đâu vì nó đã chuyển thành kh1i sau phản ứng rùi.
Chác cô bạn nói nhầm
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Princess _Chemistry trong Tháng Mười 24, 2007, 01:01:54 PM
Để mình cân bằng hộ cho nha:
 Al  +6 HNO3  ===)  Al(NO3)3  +  3NO2 + 3H2O
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Để dành trong Tháng Mười 24, 2007, 05:04:53 PM
Để mình cân bằng hộ cho nha:
 Al  +6 HNO3  ===)  Al(NO3)3  +  3NO2 + 3H2O
cái nỳ em cân bằng roài, các bác ko đọc àh ;D
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: chemistry06 trong Tháng Mười 28, 2007, 10:52:42 PM
Có vài bài nhận bít cho a e giải thử... :)
1> Nhận biết các lọ mất nhãn sau: NH4HCO3, (NH4)2CO3, NaHCO3, NH4NO3, BaCO3, Na2CO3, HCl, H2SO4
2> Có các lọ mất nhãn chứa các dung dịch: AlCl3, ZnCl2, NaCl, MgCl2. Hãy nhận biết chúng bằng phương pháp hóa học...
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Mũ Lưỡi Trai trong Tháng Mười 29, 2007, 02:28:50 PM
1/-Hòa tan các chất vào nước được BaCO3 không tan
-Dùng quì tím thử các dd còn lại:
+ HCl, H2SO4 làm quì tím hóa đỏ(1)
+ NH4HCO3, NaHCO3 làm quì tím hóa hồng(2)
+ (NH4)2CO3, NH4NO3, Na2CO3(3)
-Cho BaCO3 vào nhóm 1:
+ Lọ HCl có sủi bọt
+ Lọ H2SO4 vừa sủi bọt vừa có kết tủa
-Đun nhẹ nhóm 2:
+ Lọ  NH4HCO3 có mùi khai bay lên
+ Còn lại là Na2CO3
-Cho Ba(OH)2 vào nhóm 3:
+ Lọ NH4HCO3 vừa có kết tủa vừa có mùi khai
  NH4HCO3 + Ba(OH)2 --> NH3 + BaCO3 + H2O
+ Lọ NaHCO3 có kết tủa
+ Lọ NH4NO3 có mùi khai

Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Lackyluc trong Tháng Mười Một 02, 2007, 09:18:20 AM
Nêu cách nhận biết BaSO4 và CaSO4 trong phòng thí nghiệm. Nêu cách tách riêng hỗn hợp có trộn lẫn 2 chất trên.
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: thantang.pro9999 trong Tháng Mười Một 02, 2007, 09:40:52 AM
Nếu lý thuyết đơn thuần thì làm như sau: Do CaSO4 tan một phần trong nước nóng, BaSO4 thì ít hơn nhiều nên ta chỉ cần khuấy đảo hai chất rắn với nước sôi, sau đó lấy nước đó nhỏ thêm vài giọt BaCl2, có kết tủa trắng là CaSO4, không có gì là BaSO4.

Trong phòng thí nghiệm (cái này bọn mình làm trong phân tích định tính): Đun nóng mỗi chất rắn với Na2CO3 bão hòa, dư nhiều. Một thời gian thì lọc chất rắn ra, bỏ nước lọc, lại cho chất rắn vào dd Na2CO3 bão hòa, dư...Làm như thế 3 lần, ta sẽ chuyển sunfat thành cacbonat, hòa tan hai cacbonat này vào HCl ta được hai dd tương ứng là BaCl2 và CaCl2, tiếp tục cho K2Cr2O7 + CH3COONa vào, nơi nào có kết tủa vàng là BaCl2, ko có là CaCl2:
    2Ba2+  +  Cr2O72-  +  H2O  ---> 2BaCrO4  +  2H+
Đây cũng là cách tách riêng hỗn hợp, từ các muối CaCl2 và BaCrO4 ta điều chế lại các chất ban đầu.
Hoặc đơn giản hơn, ta đun hh với lượng lớn H2O, làm nhiều lần, lọc chất rắn không tan là BaSO4, cô dd nước lọc thu được CaSO4.
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Lackyluc trong Tháng Mười Một 02, 2007, 07:07:50 PM
Từ không khí ( N2,O2, H2O) có thể tổng hợp được bao nhiêu loại hợp chất mà các chất đó có thể tác dụng được với nhau. ( 5 pt)
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: khanh trong Tháng Mười Một 03, 2007, 06:55:57 PM
Hê hê, bài này là do tui ra cho CLB hóa trường tui mà, sao bác lackyluc có hay nhờ ;D
Nhận biết kô xài thuốc thử nhá các dd kô màu: FeCl2, NaOH, HCl
Lacky ở đâu dzị ;D
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: tuanle trong Tháng Mười Một 03, 2007, 07:12:13 PM
Có nhiều bài tóan làm sạh các chát bị lẩn tạp,nhưngíit có bài nào òn nguyên kl ban đầu (ít or nhiều hơn).Vậy mời các bạn mở hàng giùm bài tóan này:

Làm sạch kl Al lẩn tạp chất là cu ,fe,Mg và làm kl Al trong hỗn hợp ban đầu ko đổi. ;DThân chào các bạn.

Cho hỗn hợp quaq dung dịch NaOH đến dư,  Al sẽ tan hết thành NaAlO2. Thu dung dịchcho qua CO2 + H20 dư, thu được Al(OH)3.
Đun nóng thu được Al2O3, điện phân thu được Al
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: tuanle trong Tháng Mười Một 03, 2007, 07:36:47 PM
phân biệt các dung dịch sau chỉ dùng thêm Cu và 1 muối tùy ý: HCl, HNO3, H2SO4, H3PO4 ;D ;D ;D
Cho hoi chút dung dịch HNO3 và H2SO4 là loãng hay đặc vậy?
Nếu đặc thì làm như sau:
Cho Cu vào, Có xảy ra phản ứng tạo khí có màu nâu là HNO3, khí có mùi hắc là H2SO4
Cho AgNO3 hai chất còn lại cần nhận bíe6t. Xúa6t hiệng ké6t tủa trắng hóa đen ngoài không khí là HCl.
Còn lạ al2 : H3PO4
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Mai Lam trong Tháng Mười Một 05, 2007, 04:24:44 PM
1. Làm thế nào để tách nito tinh khiết từ hỗn hợp chứa đồng thời: N2, CO2, SO2, Cl2, HCl.
2. Làm thế nào để xác định khí nitơ lẫn một trong các tạp chất sau: khí clo, hidro clorua, hidro sunfua.
3. Làm thế nào nhận ra bình đựng dung dịch amoniac trong số các bình đựng N2, O2, NH3, CO2.
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Để dành trong Tháng Mười Một 05, 2007, 04:40:14 PM
1. cho vô dung dịch kiềm
2. cho t/dụng H2 --> cho vô nước --> dùng quỳ tím
3. cho vô nước --> quỳ tím ;D
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Vu Duc Trung trong Tháng Mười Một 05, 2007, 06:31:29 PM
Trích dẫn
1. Làm thế nào để tách nito tinh khiết từ hỗn hợp chứa đồng thời: N2, CO2, SO2, Cl2, HCl.
2. Làm thế nào để xác định khí nitơ lẫn một trong các tạp chất sau: khí clo, hidro clorua, hidro sunfua.
3. Làm thế nào nhận ra bình đựng dung dịch amoniac trong số các bình đựng N2, O2, NH3, CO2.
 
 
 

1.Cho hỗn hợp khí đi qua dd NaOH dư
2.Cho hỗn hợp khí đi qua dd AgNO3 dư,sẽ xuất hiện kết tủa Ag2S đen và AgCl trắng.Rồi cho đi tiếp qua quỳ tím ẩm,quỳ tím ẩm sẽ bị mất màu do Clo ẩm có tính tẩy màu
3.Bạn đưa một đũa thủy tình được nhúng vào dd HCl đặc vào từng bình đựng các khí đó,bình nào mà xuất hiện khói trắng là bình chứa NH3
NH3 + HCl ==> NH4Cl(NH4Cl là hạt nhỏ màu trắng)
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Lackyluc trong Tháng Mười Một 05, 2007, 08:12:11 PM
Hê hê, bài này là do tui ra cho CLB hóa trường tui mà, sao bác lackyluc có hay nhờ ;D
Nhận biết kô xài thuốc thử nhá các dd kô màu: FeCl2, NaOH, HCl
Lacky ở đâu dzị ;D
Nếu có các thiết bị khác đầy đủ :
lấy mỗi chất 1 ít cho vào 3 lọ riêng biệt , đêm cô cạn 3 dung dịch đó lọ nào sau khi cô cạn không có muối khan( bay hơi hết ) thì lọ đó là HCl.
Hai lọ còn lại là FeCl2 và NaOH, cho tác dụng với nhau, loc bỏ kết tủa , đem điện phân dung dich còn lại :
FeCl2 + NaOH = Fe(OH)2 + NaCl
NaCL    =    NaOH + H2 + Cl2
     (DPCMN)
Thu lấy khí Cl2 bay ra , rồi sục vào hai dung dich còn lại ban đầu, dung dịch nào có màu vàng nâu thì ban đầu là FeCl2 , suy ra chất còn lại là NaOH:
2FeCl2 + Cl2 = 2FeCl3 ( vàng nâu)
2NaOH + Cl2 = NaCl + NaClO + H2O
 
Bác Khanh tên thật là gì vậy  ??? , chắc học cùng trường với lacky rùi ;D :o
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: khanh trong Tháng Mười Một 06, 2007, 10:59:11 AM
Hê hê, bài này là do tui ra cho CLB hóa trường tui mà, sao bác lackyluc có hay nhờ ;D
Nhận biết kô xài thuốc thử nhá các dd kô màu: FeCl2, NaOH, HCl
Lacky ở đâu dzị ;D
Nếu có các thiết bị khác đầy đủ :
lấy mỗi chất 1 ít cho vào 3 lọ riêng biệt , đêm cô cạn 3 dung dịch đó lọ nào sau khi cô cạn không có muối khan( bay hơi hết ) thì lọ đó là HCl.
Hai lọ còn lại là FeCl2 và NaOH, cho tác dụng với nhau, loc bỏ kết tủa , đem điện phân dung dich còn lại :
FeCl2 + NaOH = Fe(OH)2 + NaCl
NaCL    =    NaOH + H2 + Cl2
     (DPCMN)
Thu lấy khí Cl2 bay ra , rồi sục vào hai dung dich còn lại ban đầu, dung dịch nào có màu vàng nâu thì ban đầu là FeCl2 , suy ra chất còn lại là NaOH:
2FeCl2 + Cl2 = 2FeCl3 ( vàng nâu)
2NaOH + Cl2 = NaCl + NaClO + H2O
 
Bác Khanh tên thật là gì vậy  ??? , chắc học cùng trường với lacky rùi ;D :o

Cách dài quá, cho kết tủa vào dd HCl là dd còn lại, dd này chứa FeCl2, cho vào 2 dd kia, dd nào có kết tủa là NaOH, còn lại là FeCl2
@lacky: thêm cái dấu sắc dzô là ra tên thiệt của tui à
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Mai Lam trong Tháng Mười Một 06, 2007, 09:03:19 PM
Chỉ dùng một kim laọi duy nhất, hãy phân biệt các dung dịch: amoni nitrat, amoni sunphat, kali sunphat
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Bo_2Q trong Tháng Mười Một 06, 2007, 09:37:20 PM
 Xài Bari là ổn
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: 2471991 trong Tháng Mười Một 06, 2007, 10:11:16 PM
Ba(OH)2
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: tuanle trong Tháng Mười Một 08, 2007, 01:54:43 AM
Nhận biết : Na2SO3 , Na2SO4 , Na2CO3
các bạn có bài nào hay post lên cho mình với nha .
Cho H2SO4 vào.
- Khí có mùi hắc bay lên là Na2SO3
- Khí bay lên là Na2CO3
- Còn lại lại là Na2SO4
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: tuanle trong Tháng Mười Một 08, 2007, 01:55:59 AM
Nhận biết Na2CO3 và NaHCO3  ;)
Cho NaOH vào.
Cái nào có khí bay lên là NaHCO3
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: thantang.pro9999 trong Tháng Mười Một 08, 2007, 02:21:07 AM
Nhận biết Na2CO3 và NaHCO3  ;)
Cho NaOH vào.
Cái nào có khí bay lên là NaHCO3
NaOH + NaHCO3 ---> Na2CO3 + H2O : Khí gì bay lên đây?
Nhận biết hai chất này có thể dùng HCl: Nhỏ rất chậm dd HCl vào hai dung dịch, lập tức xuất hiện bọt khí là NaHCO3, một lúc mới xuất hiện là Na2CO3. Hoặc có thể dùng BaCl2, có kết tủa là Na2CO3.
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: tuanle trong Tháng Mười Một 08, 2007, 02:30:58 AM
Nhận biết Na2CO3 và NaHCO3  ;)
Cho NaOH vào.
Cái nào có khí bay lên là NaHCO3
NaOH + NaHCO3 ---> Na2CO3 + H2O : Khí gì bay lên đây?
Nhận biết hai chất này có thể dùng HCl: Nhỏ rất chậm dd HCl vào hai dung dịch, lập tức xuất hiện bọt khí là NaHCO3, một lúc mới xuất hiện là Na2CO3. Hoặc có thể dùng BaCl2, có kết tủa là Na2CO3.
Uhm. Thanks anh nha. Em nhầm ^^
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: rock_chjc_iu_hoa trong Tháng Mười Một 10, 2007, 08:10:27 PM

[/quote]nói thật là em vẫn thik dÙNG BaCl2 xong rùi dẫn mấy khí thu dc qua nc vôi trong là bít
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Lý Thế Dân trong Tháng Mười Một 13, 2007, 05:09:40 PM
     Sửa thêm: đùng thêm AgNO3 để nhận biết NH4Cl
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: chamhocthanhtai trong Tháng Mười Một 15, 2007, 03:22:49 PM
Nhận biết : Na2SO3 , Na2SO4 , Na2CO3
các bạn có bài nào hay post lên cho mình với nha .
Bạn có thể dùng quì tím để nhận biết NA2SO4 vì không làm đổi màu quì tím, còn NA2CO3 và NA2SO3 làm quì tím hóa xanh.
Còn hai chất còn lại bạn có thể dùng CACL2 để nhận biết NA2CO3 vì tạp ra kết tủa không tan, chất còn lại là NA2CO3.
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: khanh trong Tháng Mười Một 15, 2007, 04:52:07 PM
Bạn có thể dùng quì tím để nhận biết NA2SO4 vì không làm đổi màu quì tím, còn NA2CO3 và NA2SO3 làm quì tím hóa xanh.
Còn hai chất còn lại bạn có thể dùng CACL2 để nhận biết NA2CO3 vì tạp ra kết tủa không tan, chất còn lại là NA2CO3.
Kô hiểu ý của bạn lắm, 2 chất đều tạo kết tủa trắng, làm sao mà phân biệt còn thế này là sao ???
Trích dẫn
dùng CACL2 để nhận biết NA2CO3 vì tạp ra kết tủa không tan, chất còn lại là NA2CO3.
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: thantang.pro9999 trong Tháng Mười Một 15, 2007, 05:27:39 PM
Nhận biết : Na2SO3 , Na2SO4 , Na2CO3
các bạn có bài nào hay post lên cho mình với nha .
Các CaSO3 và CaCO3 đều không tan và mầu trắng, vì vậy không thể nhận biết Na2SO3 và Na2CO3 bằng CaCl2 được! Bạn có thể dùng HCl vì SO2 có mùi hắc còn CO2 thì không. Tuy nhiên không làm thế vì đấy không phải là mục đích mà bài toán muốn nói, ở đây nên dùng cách nào mà nó thể hiện rằng S4+ thể hiện tính oxi hóa còn C4+ thì không.
Bạn tính tiếp xem dùng chất khử nào nhá.
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Mũ Lưỡi Trai trong Tháng Mười Một 15, 2007, 09:11:49 PM
đúng là rảnh,đun nhẹ lên là được nh3 khai thí mồ. Cần gì phải xài agno3 cho phí phạm, mà agno3 đắt lắm nha
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: silver trong Tháng Mười Một 17, 2007, 11:03:49 PM
Nhận biết Na2CO3 và NaHCO3  ;)
Cái này mình dựa vào kiến thức mình coi được trên olympia :  cho HCl vào cái nào có bọt khí sủi ra trước => NaHCO3 do ion HCO3- nhận ion H+ mạnh hơn CO3--
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: w5350 trong Tháng Mười Một 27, 2007, 08:19:12 PM
các bạn có thể nêu cách cụ thể mà có thể thực hiện trong phòng thí nhiệm ko
Tiêu đề: Re: Vô cơ !
Gửi bởi: lavoadie trong Tháng Mười Một 28, 2007, 05:20:10 PM
Lâu lắm rồi tôi mới đọc lại chủ đề !
Từ trước đến nay nó đã ngủ quên quá lâu ! Vậy hôm nay xin được mạn phép hâm nóng , bởi tôi thấy thực sự hứng thú với bài hóa cổ điển này ! Mọi người cùng đóng góp với tôi !
Trước tiên xin tổng kết lại cách thứ nhất mà bạn Khanh đã làm ! Xin lưu ý rằng Li+ trong dd có thể tạo kết tủa với Các ion CO3- , F- , PO43- và 1 số ion khác nữa , nếu bạn nào biết thì đóng góp !
Vì vậy tôi làm bài tách NaCl và KCl thôi , mong mọi người hiểu !
Ci: Dùng H2[PtCl6] .
TN1: (NaCl, KCl) -> (NaOH, KOH) .
TN2: (NaOH, KOH) + H2[PtCl6] -> M2[PtCl6]
(Trong đó M là NA và K ) .
Na2[PtCl6] tan tạo dd , K2[PtCl6] kết tủa lắng xuống .
TN3: Lọc kết tủa K2[PtCl6] + 2H2 -> 2KCl + Pt + 4HCl     ( 2000C - 2500C ) .
TN4: Hòa tan hỗn hợp chất rắn sau khi PU vào H2O , lọc kết tủa Pt , cô cạn sẽ thu được KCl .
Công việc chuyển Na2[PtCl6] -> NaCl làm tương tự !
Lưu ý : Có thể nhiều bạn chưa rõ H2[PtCl6] làm cách nào để điều chế ?
Nếu lỡ vào phòng thí nghiệm , có biết cách tách đấy nhưng nhỡ không có ddH2[PtCl6] thì làm sao , chả nhẽ bó tay !
Vì vậy tôi xin nếu 1 cách căn bản nhất để điều chế H2[PtCl6] , chỉ gói gọn trong PU này thôi :
PTPU: 3Pt + 18HCl(đặc) + 4HNO3(đặc) -> 3H2[PtCl6] + 4NO2 + 8H2)      (Đun sôi) .
C2: Dùng XeO3/O3 .
TN1: (NaCl, KCl) -> (NaOH, KOH) .
TN2: (NaOH, KOH) + XeO3 + O3 -> M4XeO6 + O2 + H2O .
(M là Na và K ) .
K4XeO6 tan , Na4XeO6 hkông tan , kết tủa .
TN3: 2Na4XeO6 + 8HCl(loãng) -> 8NaCl + O2 + 2XeO3 + 4H2O .
Cô cạn tu được NaCl .
Công việc còn lại bạn có thể làm tương tự .
(Còn nữa)
Tiêu đề: Re: Vô cơ !
Gửi bởi: lavoadie trong Tháng Mười Một 29, 2007, 10:57:53 AM
-Bạn không thể điều chế XeO3 bằng phương pháp trực tiếp, mà phải qua con đường gián tiếp đó là :
Xe + 2F2 -> XeF4                   (4000C, p, tạp chất XeF2)
3XeF4 + 6H2O -> 2XeO3 + Xe + 12HF .
-Còn Ozon , thật đơn giản , bạn chỉ cần 1 bình đựng đầy O2 , phóng điện , chiếu tia tử ngoại hoặc nâng nhiệt độ lên 20000C là sẽ có Ozon .
O2 -> 2O0 .
O0 + O2 -> O3 .
Tuy nhiên các PU trên đều thuận nghịch .
Bạn cũng có thể điều chế Ozon bằng phương pháp sau :
O2 + F2 -> O2F2       (-1830C, phóng điện) .
4O2F2 + 4H2O -> 2O3 + O2 + 8HF    ( nhiệt độ thường)
C3:  Dùng dd XeO3 .
TN1: (NaCl, KCl) -> (NaF, KF) .
TN2: (NaF, KF) + XeO3(dd) -> M[XeO3F] .
(Trong đó M là Na hoặc K)
Na[XeO3F] tan , K[XeO3F] không tan tạo kết tủa lắng xuống !
Tiếp tục thí nghiệm điều chế KCl từ K[XeO3F] .....
bạn nào biết thì cho ý kiến .
Hoặc 1 số bạn có điều kiện làm thí nghiệm thì cho tôi và mọi người biết kết quả , hy vọng mọi người đóng góp thêm !
(còn nữa)
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: tôi là tôi trong Tháng Mười Một 30, 2007, 09:36:40 AM
oxihoa hoàn toàn hh kl đó rồi cho tác dụng với HCl dư thì CuO tự biến chỉ còn Au nguyên chất .Làm thử đi!!!!!!!!!
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Xuan_Y_177 trong Tháng Mười Một 30, 2007, 09:54:04 AM
Dùng Cu là tốt nhất  ;D  ;D  ;D
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Xuan_Y_177 trong Tháng Mười Một 30, 2007, 09:56:19 AM
làm sao mà oxi hóa hoàn toàn được nó chỉ bị oxi hóa trên bề mặt thui vì nó là "thanh đồng chứa vàng mà " dùng H2SO4 đặc nóng là tốt nhất!!!
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: tôi là tôi trong Tháng Mười Một 30, 2007, 10:47:35 AM
nếu nói như XÝ thì dù có dung H2SO4 dac cung ko the tac dung het dc voi Cu vì như vay nó cung chỉ td dc be mat ngoai ma thoi
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Lackyluc trong Tháng Mười Một 30, 2007, 07:58:18 PM
Vậy chúng ta có thể thiết kế 1 pin trong đó cưc (-) nhúng thanh hợp kim đóa vào thanh còn lại nhúng thanh Au vào rùi cho pin hoạt động . (Cách này hơi bị sang đấy  ;D )
khi pin ngừng hoạt động thì Cu đã tan hết và thanh dó chỉ còn lại Au
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Xuan_Y_177 trong Tháng Mười Một 30, 2007, 08:34:16 PM
nếu làm như dzậy cũng ko ổn đề cho là tách chứ bạn làm tan hết rùi thì làm sao mà tách.Mà cách của bạn hơi bị quá sang đấy!!! 8)
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: thantang.pro9999 trong Tháng Mười Một 30, 2007, 08:40:36 PM
các bạn có thể nêu cách cụ thể mà có thể thực hiện trong phòng thí nhiệm ko
Để tách Au và Cu thì phương pháp hóa học không có gì để nói, vì hai kim loại này khác nhau nhiều. Đơn giản nhất trong phòng thí nghiệm là dùng phương pháp vật lý: Điện phân dung dịch muối CuSO4 với cực dương là thanh hợp kim đó, khi đó xẩy ra hiện tượng cực dương tan và Au lắng xuống.
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: tuanle trong Tháng Mười Hai 01, 2007, 01:34:28 AM
làm sao mà oxi hóa hoàn toàn được nó chỉ bị oxi hóa trên bề mặt thui vì nó là "thanh đồng chứa vàng mà " dùng H2SO4 đặc nóng là tốt nhất!!!
Theo mình thì cho tác dụng với H2SO4đ,n là tốt nhất rồi vì thanh Cu này lẫn vàng, điều đó nghĩa là nó không nguyện chất==> trong cấu trúc của nó các phân tữ đồng sẽ xen lẫn với các phân tử Au==> khi cho H2SO4đ,n vào thì lần lượt các phân tử Cu sẽ tan ra và tạo nên các khoảng cách nhỏ giữa các phân tử khiến thanh Cu trở nên kém bền và bị H2SO4đ,n tiếp tục ăn mòn vào bên trong. Dần dần thì Cu sẽ tan hết và ta thu được Au nguyên chất ;)
Thân :)
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: tôi là tôi trong Tháng Mười Hai 02, 2007, 08:24:13 AM
       NaOH   NaCl   HCl   phenoltalein
NaOH        X            X   t0    Dd mau hong
NaCl        X            X   X        X
HCl        t0            X   X        X
phenol  Dd mau hong    X   X            X

em cu lap bang nhu the nay la dc
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: tôi là tôi trong Tháng Mười Hai 02, 2007, 09:13:49 AM
NHẬN BIẾT C6H6;PHENOL;ANILIN .SAU ĐÓ TÁCH TỪNG CHẤT KHI CHO CHÚNG TRỘN LẪN VÀO NHAU
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: thantang.pro9999 trong Tháng Mười Hai 02, 2007, 09:23:07 AM
NHẬN BIẾT C6H6;PHENOL;ANILIN .SAU ĐÓ TÁCH TỪNG CHẤT KHI CHO CHÚNG TRỘN LẪN VÀO NHAU
Nhận biết: Dùng dung dịch Br2 dư, phenol lúc đầu có kết tủa trắng sau chuyển thành vàng khi Br2 dư, Anilin chỉ có kết tủa trắng, benzen không phản ứng.

Tách: Hòa tan vào nước, benzen không tan, nhẹ hơn, nổi lên và chiết ra. Axit hóa hỗn hợp dung dịch và phần chưa tan hết, cho bay hơi bớt nước, phenol tách ra trước, lọc tách lấy phenol, sau kiềm hóa dd còn lại thu lấy anilin.
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: tôi là tôi trong Tháng Mười Hai 05, 2007, 08:45:27 AM
(chỉ nói riêng dạng bột)cho hỗn hỗn hợp vào dd NaOH dư ->NaAlO2 cho td với dd HCl vùa dủ -> Al(OH)3, lọc kết tủa đem nhiệt phân->Al2O3,điện phân -> Al
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: tuanle trong Tháng Mười Hai 06, 2007, 01:30:55 AM
(chỉ nói riêng dạng bột)cho hỗn hỗn hợp vào dd NaOH dư ->NaAlO2 cho td với dd HCl vùa dủ -> Al(OH)3, lọc kết tủa đem nhiệt phân->Al2O3,điện phân -> Al
Làm sao bạn biết khi nào là vừa đủ HCl? Tốt nhất là cho vào CO2 + H2O ==> Al(OH)3 ==> Al203 ==> Al
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Lackyluc trong Tháng Mười Hai 06, 2007, 05:42:57 PM
Mình ủng hộ ý kiến của bạn Tuanle, vì trong thực tế mình đã tiến hành , bao giờ  Al(OH)3 cũng tan khá nhiều, nhưng nếu để trong không khí thì thời gian là hơi lâu để kết tủa hoàn toàn, vậy cách tốt nhất là làm thế nào nhỉ ???  ;D
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: w5350 trong Tháng Mười Hai 09, 2007, 02:09:18 PM
mình thử điẹn phân bàng acquy rồi ko đc
để mình thử dung H2SO4 đ,n xem có đc hay ko nhung AXIT nồng độ bao nhiêu vậy?  làm nòng thế nào ? cho thanh kim loại vào ra sao?
Bạn có thể nói cụ thể kô
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Lackyluc trong Tháng Mười Hai 09, 2007, 06:03:30 PM
Axit dùng ở đây có thể có nồng độ từ 96%-98% là tốt nhất.
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: lucci trong Tháng Mười Hai 12, 2007, 02:51:09 PM
cach nao de nhan biet duoc cac bot Mg,Ag,Au bang phuong phap hoa hoc y  nha.bang con jup jum cem on nhiu lem
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: thantang.pro9999 trong Tháng Mười Hai 12, 2007, 05:09:07 PM
Ba kim loại này khác nhau nhiều nên nhận biết chúng rất đơn giản thôi, trước tiên dùng dung dich HCl nhận ra Mg, sau đó dùng HNO3 đặc nóng nhận ra Ag. Au không tan trong hai axit này.
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: hoangbatxat trong Tháng Mười Hai 12, 2007, 09:24:45 PM
           NaOH , HCl , NaCl , Phenol F.
NaOH        x      v     x       hong             loại ra còn Hcl , NaCl
HCl
NaCl        x       x    x       x
PhenolF    hong     x    x       x
 
      Pva NaOh 
HCl       hêt mau
NaCl       x
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: honinh trong Tháng Mười Hai 14, 2007, 07:27:14 PM
Có nhiều bài tóan làm sạh các chát bị lẩn tạp,nhưngíit có bài nào òn nguyên kl ban đầu (ít or nhiều hơn).Vậy mời các bạn mở hàng giùm bài tóan này:

Làm sạch kl Al lẩn tạp chất là cu ,fe,Mg và làm kl Al trong hỗn hợp ban đầu ko đổi. ;DThân chào các bạn.

Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: pluto_2193 trong Tháng Mười Hai 14, 2007, 09:53:21 PM
Cho hỗn hợp 2 khí CO_2 và SO_2. Hãy tách riêng CO_2 ra khỏi hỗn hợp bằng phương pháp hóa học.
Hình như là dẫn hh vào thuốc tím làm mất màu gì đó, nhưng o biết phương trình ra sao???
Giúp mình với là đề hsg năm 199x
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: sweet_dream4818 trong Tháng Mười Hai 14, 2007, 10:21:59 PM
Cho hỗn hợp 2 khí CO_2 và SO_2. Hãy tách riêng CO_2 ra khỏi hỗn hợp bằng phương pháp hóa học.
Hình như là dẫn hh vào thuốc tím làm mất màu gì đó, nhưng o biết phương trình ra sao???
Giúp mình với là đề hsg năm 199x
ủa,tách khí CO2 đó ra khỏi hỗn hợp ko dùng brôm đc à
mình nghĩ là cho Brôm vào hỗn hợp đoá,SO2 tác dụng với brôm,pt nà:
2H_2O+SO_2+Br_2=>2HBr+H_2SO_4
ko bít có đúng ko nữa ;D.Mình ko bít cách trình bày sao cho đc
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Mũ Lưỡi Trai trong Tháng Mười Hai 15, 2007, 02:36:40 PM
sau đó hình như cho S vào H2SO4 đặc nóng --> SO2 + H2S
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: hongbangchu trong Tháng Mười Hai 15, 2007, 10:01:36 PM
đúng rùi, bài bạn ra chỉ là tách CO2 ra khỏi thui chứ đâu cần tách SO2 đâu. chỉ cần dùng Br2 + H2O là được: SO2 + Br2 + 2H2O --> 2HBr+ H2SO4
 ;D
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Để dành trong Tháng Mười Hai 16, 2007, 09:20:07 AM
Có nhiều bài tóan làm sạh các chát bị lẩn tạp,nhưngíit có bài nào òn nguyên kl ban đầu (ít or nhiều hơn).Vậy mời các bạn mở hàng giùm bài tóan này:

Làm sạch kl Al lẩn tạp chất là cu ,fe,Mg và làm kl Al trong hỗn hợp ban đầu ko đổi. ;DThân chào các bạn.


cho vô NaOH --> t* --> điện phân nóng chảy ;D
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: tmc trong Tháng Mười Hai 17, 2007, 10:40:13 AM
tôi nghĩ cần nắm vững đại cương về từng chất thì bài toán này cũng đơn giản thôi
 ;D
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Bo_2Q trong Tháng Mười Hai 17, 2007, 10:47:03 AM
;D , tự nhiên làm biếng để bị hỉu nhầm àh, khánh nói là nhúng quì tím vào dd nước Clo thì quỳ hóa đỏ gòi mất màu ; HBr là acid mạnh, HBrO tính OXH yếu
  Anh ơi em nghĩ HBrO phải oxi hóa mạnh hơn HCLO do kém bền hơn chứ nhỉ
Tiêu đề: Re: Vô cơ !
Gửi bởi: MIMS trong Tháng Mười Hai 19, 2007, 09:00:07 PM
Dựa vào độ tan của các muối trong H2O tại từng nhiệt độ khác nhau mà tách.  ;D
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: greenfrog trong Tháng Mười Hai 19, 2007, 09:43:04 PM
Cho hỗn hợp 2 khí CO_2 và SO_2. Hãy tách riêng CO_2 ra khỏi hỗn hợp bằng phương pháp hóa học.
Hình như là dẫn hh vào thuốc tím làm mất màu gì đó, nhưng o biết phương trình ra sao???
Giúp mình với là đề hsg năm 199x
dùng thuốc tím hay dd Br2 cái nào cũng dc:
ptpu: 2KMnO4 +H2O +2SO2->K2SO4 + 2MnSO4 +H2O
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Li_1208 trong Tháng Mười Hai 23, 2007, 01:30:57 PM
Cách làm của bạn lackyluc là khả quan nhất vì làm như vậy thì sẽ được Au và Cu nguyên chất nhất mà cũng có tốn kém nhiêu đâu
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: hongbangchu trong Tháng Mười Hai 23, 2007, 09:54:56 PM
híc thế dùng HNO3 đặc có nồng độ từ 65%- 68% không được àh? có thể dùng H2SO4 là rẻ nhất nhưng còn nhiều cách khác nữa :P
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Hoàng Diệu trong Tháng Mười Hai 24, 2007, 12:12:19 AM
Đơn giản nhất là nung trong Ôxi dư rồi hòa vào axit dư như HCl chẳng hạn, rất đơn giản, hiệu quả, ko độc mà còn rẻ tiền. 
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Lackyluc trong Tháng Mười Hai 24, 2007, 06:03:42 PM
Đơn giản nhất là nung trong Ôxi dư rồi hòa vào axit dư như HCl chẳng hạn, rất đơn giản, hiệu quả, ko độc mà còn rẻ tiền. 
Chảng có cái nào là độc hay không độc cả , chủ yếu là do thao tác thí nghiệm thôi , nếu cẩn thận thì chẳng có gì phải lo .ok ;D
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Ngu_Hoa trong Tháng Mười Hai 25, 2007, 08:36:51 PM
Cho các bác bài dể này:nhân biết các dd sau = 1 thuốc thử duy nhất:NH4Cl,NaNO3,NaCl,HCl,NaOH,FeCl3,FeCl2,(NH4)2SO4.
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: 234159 trong Tháng Mười Hai 25, 2007, 09:24:58 PM
Múa rìu qua mắt thợ thử xem sao:
Em dùng Ba(OH)2
Chất có mùi khai thoát ra: NH4Cl
Chất có mùi khai thoát ra và có kết tủa trắng: (NH4)2SO4
Tạo kết tủa trắng xanh rồi hoá nâu : FeCl2
Tạo kết tủa nâu đỏ: FeCl3
Toả nhiệt do pứ trung hoà: HCl
Còn lại: NaOH, NaCl, NaNO3
Cho dd FeCl2 vào các mẫu thử trên, xuất hiện kết tủa: NaOH
Cho tiếp HCl vào 2 dd còn lại, đun nóng, xuất hiện khí: NaNO3
FeCl2 + NaNO3 + 2HCl = FeCl3 + NaCl + NO2 + H2O
Còn lại: NaCl

Em cũng ko chắc lắm, nhất là chỗ "Cho tiếp HCl vào 2 dd còn lại, đun nóng, xuất hiện khí: NaNO3" Ai làm hay hơn thì cứ post lên nhé :D
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Hoàng Diệu trong Tháng Mười Hai 25, 2007, 11:18:57 PM
Người ta nhận biết NO3- bằng cách cho H+ và Cu vào để sinh ra NO2. Vậy nếu ta ko chọn Cu mà chọn Fe chẳng hạn vậy nó sẽ ra H2 và NO2 hay như thế nào? Ai biết mong chỉ giáo. ;D
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Để dành trong Tháng Mười Hai 26, 2007, 11:47:59 AM
kim loại cho vô HNO3 --> tạo khí để lâu trong kk sẽ hoá nâu ;D
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Forza Milan trong Tháng Mười Hai 26, 2007, 04:39:31 PM
Cái này còn tùy thuộc nhiều vào nồng độ HNO3, nếu đặc thì chủ yếu đều giải phóng NO2 còn loãng thì còn phức tạp hơn.
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: nh0cpr0 trong Tháng Mười Hai 26, 2007, 08:06:11 PM
Nhận biết Na2CO3 và NaHCO3  ;)
Cái này mình dựa vào kiến thức mình coi được trên olympia :  cho HCl vào cái nào có bọt khí sủi ra trước => NaHCO3 do ion HCO3- nhận ion H+ mạnh hơn CO3--
khi cho HCl vào Na2CO3 sẽ xảy ra pần lượt 2 quá trình :
đầu tiên H+  + CO32- = HCO3-
khi CO32- đã hết,xảy ra tiếp quá trình 2
 H+ + HCO3-= H2O + CO2.
còn của NaHCO3 chỉ xảy ra quá trình 2 nên sẽ csinh ra khí ngay.
mà theo mình chỉ cần cho vào CaCl2,chỉ có Na2CO3 có kết tủa còn NaHCO3 ko co hiện tượng gì.^^!
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: tuanle trong Tháng Mười Hai 27, 2007, 01:42:56 AM
Người ta nhận biết NO3- bằng cách cho H+ và Cu vào để sinh ra NO2. Vậy nếu ta ko chọn Cu mà chọn Fe chẳng hạn vậy nó sẽ ra H2 và NO2 hay như thế nào? Ai biết mong chỉ giáo. ;D
Nếu ta chọn Fe thì rất khó nhận biết được nó sẽ cho ra khí nào vì Fe là ranh giới để cho ra sản phẩm là khí nào. Cho nên dùng Cu là tốt nhất.
PS: Nhớ lưu ý nồng độ của HNO3 nữa. Fe mà tác dụng với HNO3 rật loãng là cho ra H2 đó
Thân
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Mũ Lưỡi Trai trong Tháng Mười Hai 27, 2007, 08:23:37 AM
Nhận biết Na2CO3 và NaHCO3  ;)
thử đun nhẹ lên đi
NaHCO3 sủi bọt khí còn thằng kia không có gì
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: thantang.pro9999 trong Tháng Mười Hai 27, 2007, 08:50:38 AM
Hóa phân tích còn một cách nữa để nhận biết NO3-:
- Cho vào dd chứa NO3- cần nhận biết vài giọt Fe2+ (Chọn anion để tránh phản ứng kết hợp với cation trong dd), sau đó nghiêng ống nghiệm, nhỏ từ từ H2SO4 đặc chẩy chậm sát thành ống, nó nặng hơn và chìm xuống tạo một bề mặt phân cách hai chất lỏng. Bề mặt đó xuất hiện 1 khum mầu nâu thì dd trước có NO3-
   3Fe2+ + 4H+ + NO3- ---> 3Fe3+ + NO + 2H2O
  FeSO4 + NO ---> Fe(NO)SO4 : Phức kém bền, mầu nâu.
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: nh0cpr0 trong Tháng Mười Hai 27, 2007, 04:46:04 PM
Người ta nhận biết NO3- bằng cách cho H+ và Cu vào để sinh ra NO2. Vậy nếu ta ko chọn Cu mà chọn Fe chẳng hạn vậy nó sẽ ra H2 và NO2 hay như thế nào? Ai biết mong chỉ giáo. ;D
đúng là có nhiều kim loại khác cũng phản ứng tạo NO2,tuy nhiên,các kim loại đó tùy vào điều kiện PƯ,chưa hẳn là hoàn toàn chỉ tạo ra NO2,và cũng chưa hẳn khi cho PỨ xảy ra là tạo ra NO2 mà còn là các sản phẩm khử khác.Còn với Cu thì sản phẩm chỉ là NO2.
mà theo mình thì NO3- nên nhận biết cuối cùng.
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Lackyluc trong Tháng Mười Hai 27, 2007, 05:47:11 PM
Các bạn làm thử bài này nha : tách hỗn hợp NaCl và NaOH .  (bài nì mình mới đựoc thách đố nhưng giải không ra  ;D)
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: HoahocPro trong Tháng Mười Hai 27, 2007, 05:51:43 PM
Các bạn làm thử bài này nha : tách hỗn hợp NaCl và NaOH .  (bài nì mình mới đựoc thách đố nhưng giải không ra  ;D)
Cho hỗn hợp vào nước nóng,hòa tan đến bão hòa rồi làm lạnh, sẽ tách đc chất ít tan hơn(chất nào mình ko nhớ ::) bạn về tra lại bảng nha) làm thế nhìu lần là tách đc.
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Lackyluc trong Tháng Mười Hai 27, 2007, 06:06:27 PM
Cho hỗn hợp vào nước nóng,hòa tan đến bão hòa rồi làm lạnh, sẽ tách đc chất ít tan hơn(chất nào mình ko nhớ ::) bạn về tra lại bảng nha) làm thế nhìu lần là tách đc.
Mình đã tra bảng rùi nhưng cả hai đều tan ,chẳng có cái nào ít tan hơn cái nào cả , hay là dựa vào tích số tan ??? ;D
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Jick trong Tháng Mười Hai 28, 2007, 10:27:05 AM
Trích dẫn
Nhận biết : Na2SO3 , Na2SO4 , Na2CO3
các bạn có bài nào hay post lên cho mình với nha .

Cho các chất trên tác dụng với dd HCL

Chất ko tác dụng là Na2SO4

Hai chất còn lại T/D là Na2SO3 và Na2CO3

Sản phẩm của 2 chất này là CO2 & SO2

Có 3 cách nhận biết 2 khí này
1) Khí SO2 có mùi hắc , CO2 thì không
2) SO2 + KMnO4 + H2O -----> K2SO4 + MnSO4 + H2SO4 ( Mất màu tím ) ,còn lại là CO2
3) CO2 + C ---> CO
Dùng dd PdCl2 nhận biết CO
        PdCl2 + CO + H2O -----> Pd(kết tủa) + HCL + CO2
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: StoryofChemistry trong Tháng Mười Hai 28, 2007, 02:05:53 PM
Cho BaCl2 vào nhận Na2CO3 do tạo kết tủa
Bạn nói nửa đúng nửa sai.Nếu cho 2 chất + BaCl2thì cuối cùng cả 2 cùng kết tủa.Khác nhau là 1 thằng có khí CO2 bay lên.Tin không? thử xem nha  ;)
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: nh0cpr0 trong Tháng Mười Hai 28, 2007, 03:13:48 PM
Cho BaCl2 vào nhận Na2CO3 do tạo kết tủa
Bạn nói nửa đúng nửa sai.Nếu cho 2 chất + BaCl2thì cuối cùng cả 2 cùng kết tủa.Khác nhau là 1 thằng có khí CO2 bay lên.Tin không? thử xem nha  ;)
mình chưa làm thử thí nghiệm này tuy nhiên theo lí thuyết mình học thì phản ứng giữa BaCl2 và NaHCO3 này ko tạo kết tủa. ion HCO3- phân li trong nước thành CO32-ko đáng kể mà.
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Mũ Lưỡi Trai trong Tháng Mười Hai 28, 2007, 03:56:18 PM
em tách thử nhé
hòa tan vào nước tạo dd bão hòa rồi điện phân dd có màng ngăn ta được NaOH và Cl2
thu khí Cl2 thoát ra cho qua một phần dd NaOH thu dược ta được dd NaCl
NaCl + H2O --> NaOH + H2 + Cl2
Cl2 + NaOH --> NaCl + NaClO + H2O
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Lackyluc trong Tháng Mười Hai 28, 2007, 04:01:30 PM
em tách thử nhé
hòa tan vào nước tạo dd bão hòa rồi điện phân dd có màng ngăn ta được NaOH và Cl2
thu khí Cl2 thoát ra cho qua một phần dd NaOH thu dược ta được dd NaCl
NaCl + H2O --> NaOH + H2 + Cl2
Cl2 + NaOH --> NaCl + NaClO + H2O
Nếu vậy anh vẫn không thu được NaCl không nguyên chất vì có thể NaOH dư, và có NaClO sinh ra .
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Bo_2Q trong Tháng Mười Hai 28, 2007, 04:09:15 PM
 Chuẩn độ lượng bazơ trong hỗn hợp . Sau đó chuyển hết hôn hợp về NaCl , dựa vào thành phần xác định được sau khi chuẩn độ ta điều chế lại lượng NaCl và NaOH riêng biệt như mong muốn
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Lackyluc trong Tháng Mười Hai 28, 2007, 04:13:38 PM
Nếu làm như bạn Bo-2Q thì ta lấy chuẩn của NaCl ban đầu, rùi từ dd NaOH sau khi điện phân điều chế lại NaCl .  ok ;D
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: xyanua6881 trong Tháng Mười Hai 29, 2007, 10:14:36 AM
Ko dùng BaCl2 để nhận biết NaHCO3 đc đâu! cho BaCl2 và NaHCO3 nó vẫn kết tủa như thường. ko tin cứ thử mà xem  ;D
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: nh0cpr0 trong Tháng Mười Hai 29, 2007, 01:11:14 PM
nếu tạo ra kết tủa thì vẫn hận biết được vì nếu BaCl2 tạo kết tủa với NaHCO3 thì chắc chắn phải có khí thoát ra.Nhưng theo mình là ko có kết tủa,trong dd chỉ tồn tại ion HCO3- chứ ko tạo CO32-.
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: tutram1992 trong Tháng Mười Hai 29, 2007, 06:21:25 PM
Nhận biết Na2CO3 và NaHCO3:
mình nghĩ nên dùng quỳ tím sẽ đơn giản hơn rất nhiều: Na2CO3 thì quỳ hóa xanh còn NaHCO3 thì quỳ hóa đỏ
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: nh0cpr0 trong Tháng Mười Hai 29, 2007, 10:56:06 PM
nhỏ từ từ dd HCl vào 2 dd đó,nếu dd nào ngay lập tức có khí thoát ra là NaHCO3,còn dd phải nhỏ 1 thời gian mới có khí thoát ra là Na2CO3.
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: [Dr.].Tung trong Tháng Mười Hai 30, 2007, 12:30:05 PM
Nhận biết Na2CO3 và NaHCO3:
mình nghĩ nên dùng quỳ tím sẽ đơn giản hơn rất nhiều: Na2CO3 thì quỳ hóa xanh còn NaHCO3 thì quỳ hóa đỏ

NaHCO3 mà l quỳ tím hoá đỏ hả???Hok phải nhìn thấy H trong đó thì tưởng axit đâu,nó là hợp chất của 1 KL mạnh(Na) avf 1 gốc axit yếu(HCO3). ;D ;D
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: tuan anh ga` trong Tháng Mười Hai 30, 2007, 12:35:07 PM
Trích dẫn
Nhận biết : Na2SO3 , Na2SO4 , Na2CO3
các bạn có bài nào hay post lên cho mình với nha .

Cho các chất trên tác dụng với dd HCL

Chất ko tác dụng là Na2SO4 => không có hiện tượng gì

Hai chất còn lại T/D là Na2SO3 và Na2CO3----> có khí bay lên

Sản phẩm của 2 chất này là CO2 & SO2

Có 3 cách nhận biết 2 khí này
1) Khí SO2 có mùi hắc , CO2 thì không
2) SO2 + KMnO4 + H2O -----> K2SO4 + MnSO4 + H2SO4 ( Mất màu tím ) ,còn lại là CO2
3)SO2 + Br2 + H2o = H2SO4 + HBr (Mất màu dung dịch Br2)
 :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :)
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Lackyluc trong Tháng Mười Hai 30, 2007, 04:39:32 PM
Nhận biết Na2CO3 và NaHCO3
Cái này có thể dùng HCl và làm như sau :
Rót từ dung dịch HCl vào 2 dung dịch trên, lọ nào có khí bay ra ngay lập tức => NaHCO3 , và còn lại là Na2CO3 .vì :
Na2CO3 + HCl = NaHCO3 + NaCl
NaHCO3 + HCl = NaCl + CO2 H2O .  ;D
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: 234159 trong Tháng Mười Hai 30, 2007, 05:30:23 PM
Nhận biết Na2CO3 và NaHCO3
SAo ko đun nhẹ nhỉ? NaHCO3 sẽ giải phóng CO2! Còn Na2CO3 thì ko.
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Bo_2Q trong Tháng Mười Hai 30, 2007, 05:54:16 PM
 Ý bạn nhẹ là bao nhiêu độ thía  ?   ::) , bạn xem lại nhiệt độ phân hủy NaHCO3 đi
Khi mình cô cạn dung dịch thì mới có 1 phần NaHCO3 bị phân hủy nhưng dễ nhầm với hơi H2O .
 Sao ko xài cái gì đó tạo tủa nhỉ ? Hic như BaCl2 chả hạn .  ???
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: 234159 trong Tháng Mười Hai 30, 2007, 06:09:58 PM
Thì mình sục khí sinh ra vào dd Ca(OH)2 nếu không thì mình nung muối khan thôi> HÌnh như cái nung muối khan này ở cấp 2 có làm rồi thì phải  :D
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: tuanle trong Tháng Mười Hai 31, 2007, 12:32:24 AM
Nhận biết Na2CO3 và NaHCO3:
mình nghĩ nên dùng quỳ tím sẽ đơn giản hơn rất nhiều: Na2CO3 thì quỳ hóa xanh còn NaHCO3 thì quỳ hóa đỏ

NaHCO3 mà l quỳ tím hoá đỏ hả???Hok phải nhìn thấy H trong đó thì tưởng axit đâu,nó là hợp chất của 1 KL mạnh(Na) avf 1 gốc axit yếu(HCO3). ;D ;D
Nhưng mà nó là một muối axit mà, phải hoá đỏ chứ?
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: tuanle trong Tháng Mười Hai 31, 2007, 12:50:46 AM
Nhận biết Na2CO3 và NaHCO3
Cái này có thể dùng HCl và làm như sau :
Rót từ dung dịch HCl vào 2 dung dịch trên, lọ nào có khí bay ra ngay lập tức => NaHCO3 , và còn lại là Na2CO3 .vì :
Na2CO3 + HCl = NaHCO3 + NaCl
NaHCO3 + HCl = NaCl + CO2 H2O .  ;D
Cách này rất khó để nhận bíêt vì nhìn khí bay ra sớm hay chậm thì hơi khó đấy.
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Bo_2Q trong Tháng Mười Hai 31, 2007, 01:33:56 AM
 Bác viết các cân bằng ra mà coi , nó lưỡng tính è , nhưng phản ứng bazơ chiếm ưư thế
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Lackyluc trong Tháng Mười Hai 31, 2007, 06:52:41 AM
Nhận biết Na2CO3 và NaHCO3
Cái này có thể dùng HCl và làm như sau :
Rót từ dung dịch HCl vào 2 dung dịch trên, lọ nào có khí bay ra ngay lập tức => NaHCO3 , và còn lại là Na2CO3 .vì :
Na2CO3 + HCl = NaHCO3 + NaCl
NaHCO3 + HCl = NaCl + CO2 H2O .  ;D
Cách này rất khó để nhận bíêt vì nhìn khí bay ra sớm hay chậm thì hơi khó đấy.
Cái này không phải ở yếu tố sớm hay chậm mà nhận ra vào khí bay lên:
*Nếu rót từ từ HCl vào dd Na2CO3 thì ban đầu Na2CO3 dư nên tạo muối Axit:
Na2CO3 + HCl = NaHCO3 + NaCl
Nếu Na2CO3 hết mà HCl dư thì mới sinh khí:
NaHCO3 + HCl = NaCl + CO2 + H2O
Còn nếu rót từ từ HCl vào NaHCO3 thì có khí bay lên ngay lập tức .
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: tôi là tôi trong Tháng Mười Hai 31, 2007, 09:06:44 AM
cho may thu cac chat td voi dd HCl.chat nao ko tao khi la Na2SO4.hai chat tao khi con lai la Na2CO3 & Na2SO3. cho cac khi di qua dd Br2. khi nao lam mat mau dd Br2 la SO2(Na2SO3),chat ko lam mat mau la CO2 (Na2CO3)
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: H2S2O7 trong Tháng Mười Hai 31, 2007, 02:48:57 PM
Nhân dịp có NO3-, cho mình hỏi luôn. Ag có khử được NO3- trong môi trường axit không? Lê Xuân Trọng, chủ biên SGK Hóa học nói là không, nhưng mình nghi quá! Ag tác dụng với HNO3 loãng bình thường mà!Trong môi trường axit, H+ + NO3- = HNO3
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: xyanua6881 trong Tháng Một 02, 2008, 05:24:02 PM
Nhận biết Na2CO3 và NaHCO3
Cái này có thể dùng HCl và làm như sau :
Rót từ dung dịch HCl vào 2 dung dịch trên, lọ nào có khí bay ra ngay lập tức => NaHCO3 , và còn lại là Na2CO3 .vì :
Na2CO3 + HCl = NaHCO3 + NaCl
NaHCO3 + HCl = NaCl + CO2 H2O .  ;D
Cách này rất khó để nhận bíêt vì nhìn khí bay ra sớm hay chậm thì hơi khó đấy.
Cái này không phải ở yếu tố sớm hay chậm mà nhận ra vào khí bay lên:
*Nếu rót từ từ HCl vào dd Na2CO3 thì ban đầu Na2CO3 dư nên tạo muối Axit:
Na2CO3 + HCl = NaHCO3 + NaCl
Nếu Na2CO3 hết mà HCl dư thì mới sinh khí:
NaHCO3 + HCl = NaCl + CO2 + H2O
Còn nếu rót từ từ HCl vào NaHCO3 thì có khí bay lên ngay lập tức .

Cách này chỉ đúng với lý thuyết thôi! tôi đã từng thử rồi! cho từng giọt HCl vào Na2CO3 thì vẫn có khí thoát ra. Cho dù đã dùng HCl rất loãng
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: xyanua6881 trong Tháng Một 02, 2008, 05:36:02 PM
Có 3 bình đựng 3 khí riêng biệt: H2, O2, CO2. Không dùng thêm hóa chất nào khác, hãy nhận biết các khí trên bằng phương pháp hóa học
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Lackyluc trong Tháng Một 02, 2008, 06:57:25 PM
Có 3 bình đựng 3 khí riêng biệt: H2, O2, CO2. Không dùng thêm hóa chất nào khác, hãy nhận biết các khí trên bằng phương pháp hóa học
Cho hỏi que đóm có bị coi là hóa chất không vậy nếu không thì dựa vào ngọn lửa của que đóm nhận ra :
Bùng cháy =>O2
Cháy ngọn lửa xanh => H2
Tắt que đóm => CO2  ;D
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: xyanua6881 trong Tháng Một 02, 2008, 07:18:17 PM
Có 3 bình đựng 3 khí riêng biệt: H2, O2, CO2. Không dùng thêm hóa chất nào khác, hãy nhận biết các khí trên bằng phương pháp hóa học
Cho hỏi que đóm có bị coi là hóa chất không vậy nếu không thì dựa vào ngọn lửa của que đóm nhận ra :
Bùng cháy =>O2
Cháy ngọn lửa xanh => H2
Tắt que đóm => CO2  ;D
1/ Que đóm cũng tính là hóa chất
2/ Que đóm đang cháy đưa vào bình đựng H2 nguyên chất thì tắt ngủm  ;D
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: thantang.pro9999 trong Tháng Một 02, 2008, 08:38:35 PM
Cách này chỉ đúng với lý thuyết thôi! tôi đã từng thử rồi! cho từng giọt HCl vào Na2CO3 thì vẫn có khí thoát ra. Cho dù đã dùng HCl rất loãng
Đó là do người làm thôi, mình đã làm thí nghiệm này nhiều lần và lúc đầu đều không cho khí, chỉ cần dùng HCl loãng cùng ống nhỏ dọt loại nhỏ, nhỏ rất chậm đồng thời lắc, riêng Na2CO3 nên dùng loại có nồng độ cao một chút.
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: tuanle trong Tháng Một 03, 2008, 02:37:40 AM
Có 3 bình đựng 3 khí riêng biệt: H2, O2, CO2. Không dùng thêm hóa chất nào khác, hãy nhận biết các khí trên bằng phương pháp hóa học
Đầu tiên cho các chất phản ứng với nhau (có điều kiện nhiệt độ).
Cái nào tạo ta nước là cặp chất của H2 và O2==> Nhận được CO2
Tiếp theo đem lượng nứơc thu được đi điện phân (đìêu chế nhìêu nước vào từ hỗn hợp H2 và O2, không tính là thêm hoá chất chứ? Nó là sản phẩm của chất cần nhận bíêt).
Sau khi điễn phân xong đã bíêt đâu là H2 đâ là O2 trong bình điện phân rồi nhé rồi nhé.
Thu khí H2 và dẫn vào từng bình một trong 2 bình còn lại cần nhận bíêt (có nhiệt độ). Bình nào tạo ra nước là O2.
Còn lại là H2.
Đúng không ta? ;) 
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Lackyluc trong Tháng Một 03, 2008, 07:04:42 AM
Nếu que đóm được xem là hóa chất thì bình điện phân sẽ như thế nào nhỉ ??? Hai điện cực cũng làm bằng Hóa chất  đấy chứ ???  ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: tuanle trong Tháng Một 03, 2008, 09:14:27 AM
Nếu que đóm được xem là hóa chất thì bình điện phân sẽ như thế nào nhỉ ??? Hai điện cực cũng làm bằng Hóa chất  đấy chứ ???  ;D ;D ;D
Nếu thế thì mình có cách khác. Hy vông không khí không phải là hoá chất.
Đem hoá lỏng không khí rồi thu được Oxi. Tiếp tục làm giống như trên
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: xyanua6881 trong Tháng Một 03, 2008, 05:24:56 PM
bài toán nhận biết H2, O2, CO2 BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÓA HỌC  mà KO DÙNG THÊM HÓA CHẤT NÀO KHÁC. Các bạn nên chú ý là được dùng các dụng cụ thí nghiệm nhưng ko được sử dụng hóa chất khác. Mà bằng phương pháp HÓA HỌC, dùng nhiệt độ để so sánh đấy là phương pháp VẬT LÍ rồi
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: xyanua6881 trong Tháng Một 03, 2008, 05:26:39 PM
Cách này chỉ đúng với lý thuyết thôi! tôi đã từng thử rồi! cho từng giọt HCl vào Na2CO3 thì vẫn có khí thoát ra. Cho dù đã dùng HCl rất loãng
Đó là do người làm thôi, mình đã làm thí nghiệm này nhiều lần và lúc đầu đều không cho khí, chỉ cần dùng HCl loãng cùng ống nhỏ dọt loại nhỏ, nhỏ rất chậm đồng thời lắc, riêng Na2CO3 nên dùng loại có nồng độ cao một chút.
Bạn ở đâu thế?? Bữa nào làm cho tôi xem được ko?? tôi làm chuyên viên hóa phân tich 3 năm mà ko thể làm được như bạn nói
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: thantang.pro9999 trong Tháng Một 03, 2008, 05:33:55 PM
Bạn ở đâu thế?? Bữa nào làm cho tôi xem được ko?? tôi làm chuyên viên hóa phân tich 3 năm mà ko thể làm được như bạn nói
Em học ĐH.SP.HN, thí nghiệm ấy cũng trong hóa phân tích, nhưng nói nhỏ thôi nhá, đó là em nghịch riêng để điều chế NaHCO3 từ Na2CO3, cũng làm chừng 4, 5 lần, đều thành công cả mà (Bị phát hiện có 1 lần  :D, hic)
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: thantang.pro9999 trong Tháng Một 03, 2008, 07:26:15 PM
Có 3 bình đựng 3 khí riêng biệt: H2, O2, CO2. Không dùng thêm hóa chất nào khác, hãy nhận biết các khí trên bằng phương pháp hóa học
Mình đề nghị một phương pháp này: Lần lượt trộn các khí với nhau, đem đốt và làm lạnh. Ta nhận ra CO2 do không tạo chất lỏng khi làm lạnh.
Tiếp theo, trộn CO2 với cùng thể tích (Không cần chính xác, chỉ cần tương đối) hai khí kia tạo ra 2 hỗn hợp khí. Nung nóng 2 hỗn hợp khí này, sau lại làm lạnh, nếu thấy xuất hiện chất lỏng thì khí đem trộn là H2 do có cân bằng:
   H2 + CO2 ---> CO + H2O
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: hongbangchu trong Tháng Một 03, 2008, 08:28:28 PM
đúng rùi, Ag vẫn tác dụng với NO3- trong môi trường axít bình thường chứ sao
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: chemistry06 trong Tháng Một 03, 2008, 09:46:25 PM
Người ta nhận biết NO3- bằng cách cho H+ và Cu vào để sinh ra NO2. Vậy nếu ta ko chọn Cu mà chọn Fe chẳng hạn vậy nó sẽ ra H2 và NO2 hay như thế nào? Ai biết mong chỉ giáo. ;D
Theo mình thì chọn Cu thì sau pu nó sẽ cho ra tới 2 hiện tượng nên sẽ dễ nhận biết hơn. Còn nếu dùng các kim loại khác thì chỉ có kíh màu nâu đỏ thoát ra. Khá nguy hiểm... :o
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: xyanua6881 trong Tháng Một 04, 2008, 09:24:09 AM
Có 3 bình đựng 3 khí riêng biệt: H2, O2, CO2. Không dùng thêm hóa chất nào khác, hãy nhận biết các khí trên bằng phương pháp hóa học
Mình đề nghị một phương pháp này: Lần lượt trộn các khí với nhau, đem đốt và làm lạnh. Ta nhận ra CO2 do không tạo chất lỏng khi làm lạnh.
Tiếp theo, trộn CO2 với cùng thể tích (Không cần chính xác, chỉ cần tương đối) hai khí kia tạo ra 2 hỗn hợp khí. Nung nóng 2 hỗn hợp khí này, sau lại làm lạnh, nếu thấy xuất hiện chất lỏng thì khí đem trộn là H2 do có cân bằng:
   H2 + CO2 ---> CO + H2O
Đây là bài thi HSG lớp 9! nếu đày đủ dụng cụ thí nghiệm có cách nào hay hơn và phù hợp với kiến thức phổ thông hơn ko?
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Lackyluc trong Tháng Một 04, 2008, 09:36:03 AM
Bài tách hỗn hợp NaCl và NaOH mình mới tìm ra một cách rất đơn giản :
Cho hỗn hợp vào dung dịch nước muối bão hòa => NaCl không tan , lọc thu được NaCl => dễ dàng thu được NaOH ( cho FeCl2 vào .........)  ;D. Các pác thấy thế nào về cách làm này, cho em ý kiến  !!!  ;)
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Thanhphong trong Tháng Một 04, 2008, 09:56:42 AM
Cách này cua bạn lac ban  thấy tách NaCl thì tốt, con flàm sao để thu NaOH trong dung dịch muối ăn bão hòa đóa. ;D
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Lackyluc trong Tháng Một 04, 2008, 09:59:46 AM
Cách này cua bạn lac ban  thấy tách NaCl thì tốt, con flàm sao để thu NaOH trong dung dịch muối ăn bão hòa đóa. ;D
Thì mình đã bảo dùng FeCl2 cho vào , lọc kết tủa , nung thu H2O , Cho tác dụng Na thu lại lượng NaOH ban đầu . ok  ;D  hehe

@ : NaCl ko tan có thể ở dạng kết tinh áh bác , đem nung thu được NaCl khan  ;D
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Thanhphong trong Tháng Một 04, 2008, 07:15:52 PM
Nhưng nếu khi hòa tan NaOH vào dung dịch thì nhiệt độ tăng làm cho độ tan NaCl tăng => có một phần NaCl tan => khối lượng không như ban đầu.  ;D
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Lackyluc trong Tháng Một 04, 2008, 07:21:43 PM
Tất nhiên khi hòa tan NaOH vào dd thì nhiệt độ tăng lên. nhưng sau đó lại trở về nhiệt độ ban đầu nên lượng tan thêm cũng bị kết tinh. Còn phần tách NaOH từ dung dịch NaCl, ta lại có thể tiếp tục cho dung dịch này vào dung dịch NaOH bão hòa ta lại thu NaOH không tan .  (;D Có vẻ ổn nhất ;D)
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: phuong_ngan trong Tháng Một 04, 2008, 09:04:36 PM
dung NaOH dư, Al tan het
suc CO2 đen dư, loc ket tua, nung len, dùng CO khử, cach nay duoc ko may ban?
CO2 + NaAlO2 +h2o = NaHCO3 + Al(OH)3
cai ji minh cung xai dư vay luong Al ban dau va cung la như nhau roi, dung hem?

Bạn trả lời cho bài nào vậy , trích dẫn cụ thể ra chứ !!!
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Để dành trong Tháng Một 05, 2008, 11:18:19 PM
Có 3 bình đựng 3 khí riêng biệt: H2, O2, CO2. Không dùng thêm hóa chất nào khác, hãy nhận biết các khí trên bằng phương pháp hóa học

hic , em nhầm nên làm bài "nhận biết các khí H2 , O2,  CO2 trong hỗn hợp chứa 3 loại khí đó" zậy ;D

đầu tiên cho wa Br2 trong CCl4 (cái nỳ để khẳng định trong hốn hợp khí ko có SO2) ---> cho vô nước vôi trong ---> có CO2 ;D

còn H2 và O2 thì có thể xài theo kỉu nỳ 
_ cho que đóm vô nếu bùng cháy thì có O2 đồng thời thấy xuất hiện giọt nước bám trên thành ống nghiệm ---> có thêm cả H2 ;D
_ hoặc là làm lạnh xuống , cái nào hoá lỏng ở t* nào thì suy ra là O2 hay H2 , cái nỳ em ko nhớ , bác coi lại trong sách hoá 8 hay 9 gì đóa há  ;D

@ : hớ ,em quên , ko xài thêm chất nèo thì hoá cấp II seo làm được há bác, chỉ có thể xài tính chất vật lý thoai há bác ;D

àh mà thoai , thử kỉu nỳ , quỳ tím coi là hoá chất àh, nếu ko thì ta làm thía nỳ :
đem lấy một ít trộn vô nhau , đung nóng hay lửa điện đi wa cũng ok ---> xuất hiện nước ---> có H2 và O2 , nhét quỳ vô , nếu thấy hồng hồng thì coá CO2  ;D
còn nếu quỳ tím là hoá chất thì trộn cho h2 + o2 hết roài để cho cò tan hết xong lắc lên (như coca đoá) ;D ---> ...
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: xyanua6881 trong Tháng Một 06, 2008, 08:43:42 AM
Có 3 bình đựng 3 khí riêng biệt: H2, O2, CO2. Không dùng thêm hóa chất nào khác, hãy nhận biết các khí trên bằng phương pháp hóa học

hic , em nhầm nên làm bài "nhận biết các khí H2 , O2,  CO2 trong hỗn hợp chứa 3 loại khí đó" zậy ;D

đầu tiên cho wa Br2 trong CCl4 (cái nỳ để khẳng định trong hốn hợp khí ko có SO2) ---> cho vô nước vôi trong ---> có CO2 ;D

còn H2 và O2 thì có thể xài theo kỉu nỳ 
_ cho que đóm vô nếu bùng cháy thì có O2 đồng thời thấy xuất hiện giọt nước bám trên thành ống nghiệm ---> có thêm cả H2 ;D
_ hoặc là làm lạnh xuống , cái nào hoá lỏng ở t* nào thì suy ra là O2 hay H2 , cái nỳ em ko nhớ , bác coi lại trong sách hoá 8 hay 9 gì đóa há  ;D

@ : hớ ,em quên , ko xài thêm chất nèo thì hoá cấp II seo làm được há bác, chỉ có thể xài tính chất vật lý thoai há bác ;D

àh mà thoai , thử kỉu nỳ , quỳ tím coi là hoá chất àh, nếu ko thì ta làm thía nỳ :
đem lấy một ít trộn vô nhau , đung nóng hay lửa điện đi wa cũng ok ---> xuất hiện nước ---> có H2 và O2 , nhét quỳ vô , nếu thấy hồng hồng thì coá CO2  ;D
còn nếu quỳ tím là hoá chất thì trộn cho h2 + o2 hết roài để cho cò tan hết xong lắc lên (như coca đoá) ;D ---> ...
1/ Hix! Quỳ tím là hóa chất, Que đóm cũng là ... hóa chất. Nước vôi trong cũng là hóa chất. bạn xài tới 3 hóa chất rồi
2/ Làm lạnh để so sánh nhiệt độ hóa lỏng hay nhiệt độ sôi đấy thuộc về phương pháp vật lý rồi
3/ ko ngờ bài này lại "khó" như vậy. Nó đơn giản thôi! đừng phức tạp hóa vấn đề. vài hôm nữa mình đưa lời giải nhé  ;D
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Để dành trong Tháng Một 06, 2008, 08:59:18 AM
hic , khó thiệt hà
thử cái kỉu hơi dã man tí ;D

bác đánh số roài trộn lần lượt 2 lọ với nhau, giật cho mỗi cái phát như bị cá đuối đánh ý ;D
nếu có H2O thì 2 bình trộn vô là H2 và O2 ---> cái kia là CO2 ;D

_ ờh còn H2 zới O2 thì bác đốt lên , nếu xuất hiện ngọn lửa màu xanh và có H2O bám ở thành thì là H2 , còn lại là O2  ;D  ( O2 có ở quanh ta, bác làm thí nghiệm trong chân ko àh mà còn hỏi em kiếm đâu ra ;D )

_ cái cách dã man của em là cho con chuột xơi đầy khí CO xong nhét nó vô hai cái bình , bình nào là nó die thẳng cẳng thì là H2 , còn nếu sống nhăn nhở thì là bình O2 , cái nỳ lợi dụng phản ứng giữa Hb với CO và O2 ;D

ở lớp 9 coi kk hem phải là hoá chất , cứ xài bình thường như kỉu ta sống đoá   ;D

_ cái cách dã man của em là cho con chuột xơi đầy khí CO xong nhét nó vô hai cái bình , bình nào là nó die thẳng cẳng thì là H2 , còn nếu sống nhăn nhở thì là bình O2 , cái nỳ lợi dụng phản ứng giữa Hb với CO và O2 ;D
Haha ....cách này lần đầu tiên thấy đóa, bạn tự nghĩ ra hả ??? nhưng nó lại thuộc cách sinh học rùi  :D :D :D (vui ghê chuột die )  ;D
ừhm, đúng òy , thía cái bác số di động viettel kia ko post đáp án lên àh ;D

Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: xyanua6881 trong Tháng Một 06, 2008, 09:14:28 AM
1/ Em lấy cái gì để đốt H2 vây?Lấy oxi ở đâu để đốt?nếu lấy oxi ở chỗ khác thì lại dùng thêm hóa chất rồi!còn dùng bình đựng oxi sẵn có thì chưa nhận biết đc để dùng. Nhưng cách này gần đúng rồi đấy! Cố suy nghĩ tí nữa đi em
2/ Cách thứ 2 ko những dã man mà còn "phạm luật". Dã bảo ko dùng hoá chất có ngiã là ko đc dùng thêm chất nào để làm thuốc thử. Dùng cả con chuột!trong cơ thể nó có bao nhiêu là chất
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Thanhphong trong Tháng Một 06, 2008, 06:08:05 PM
_ cái cách dã man của em là cho con chuột xơi đầy khí CO xong nhét nó vô hai cái bình , bình nào là nó die thẳng cẳng thì là H2 , còn nếu sống nhăn nhở thì là bình O2 , cái nỳ lợi dụng phản ứng giữa Hb với CO và O2 ;D

ở lớp 9 coi kk hem phải là hoá chất , cứ xài bình thường như kỉu ta sống đoá   ;D
Haha ....cách này lần đầu tiên thấy đóa, bạn tự nghĩ ra hả ??? nhưng nó lại thuộc cách sinh học rùi  :D :D :D (vui ghê chuột die )  ;D
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: xyanua6881 trong Tháng Một 07, 2008, 03:29:18 PM
Ko ai tham gia giải bài nhận biết H2, O2, CO2 nữa thì mình đưa đáp án ra nhé!
- Lần lượt trộn 3 khí trên (Tỉ lệ 1:1 về thể tích) sau đấy đốt, hỗn hợp gây nổ và có hơi nước sinh ra là hh chứa H2 và O2 => nhận biết đc CO2.
- Để nhận biết 2 khí H2 và O2(tạm gọi là A và B) ta tạo ra 2 hỗn hợp khí bằng cách trộn 2 thể tích A với 1 thể tích B và ngược lại, sau đấy lại đốt. Hỗn hợp nào nổ to hơn và sinh ra nhiều H2O hơn là hh có 2 thể tích H2 và 1 thể tích O2. Từ đấy nhận biết đc các khí
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: ttqtddh trong Tháng Một 09, 2008, 11:01:31 PM
hh A có AlCl3,FeCl3,BaCl2 hãy tách riêng từng chất ra khỏi hỗn hợp?????
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: thantang.pro9999 trong Tháng Một 09, 2008, 11:15:40 PM
hh A có AlCl3,FeCl3,BaCl2 hãy tách riêng từng chất ra khỏi hỗn hợp?????
Hòa tan chúng vào H2O, cho dung dịch NH3 dư vào, tách lấy kết tủa là Fe(OH)3 và Al(OH)3. Phần dung dịch đun cạn, nung nhẹ, NH3 và NH4Cl bay hết, còn lại BaCl2. Hỗn hợp kết tủa trên đem hòa tan vào NaOH dư, tách lấy Fe(OH)3 không tan, xử lý bằng HCl loãng, đun cạn thu FeCl3. Phần dung dịch ta sục CO2 dư vào, thu lại Al(OH)3, sau đó cũng xử lý bằng HCl loãng, dư và cô cạn thu lấy AlCl3.
(http://i264.photobucket.com/albums/ii176/tangpro/11.gif)
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Hoàng Diệu trong Tháng Một 09, 2008, 11:16:23 PM
Ta dùng các hóa chất H2O, Ba(OH)2, CO2, HCl
Hòa tan hh vào nước, cho dd Ba(OH)2 dư vào thu đc kt Fe(OH)3 và dd A gồm Ba(AlO2)2, Ba(OH)2, BaCl2
3Ba(OH)2 + 2FeCl3 --> 3BaCl2 + 2Fe(OH)3
3Ba(OH)2 + 2AlCl3 --> 3BaCl2 + 2Al(OH)3
Al(OH)3 + Ba(OH)2 --> Ba(AlO2)2 + H2O
Cho dd HCl dư vào Fe(OH)3 rồi cô cạn thu đc FeCl3
HCL + Fe(OH)3 --> FeCl3 +H2O
Sục CO2 dư vào dd A thu đc kt Al(OH)3 và dd B gồm Ba(HCO3) Và BaCl2
CO2 + Ba(AlO2)2 + H2O --> Ba(HCO3)2 + Al(OH)3
Cho dd HCl dư vào Al(OH)3 rồi cô cạn đc AlCl3
HCL + Al(OH)3 --> AlCl3 +H2O
Cho dd HCl dư vào dd B đến khi bọt khí ngừng thoát ra  cô cạn dd đc BaCl2
HCL + Ba(HCO3)2 --> BaCl2 + CO2 + H2O
 (Bạn tự cân bằng Pt) ;D
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Lackyluc trong Tháng Một 10, 2008, 06:03:54 PM
Bạn nào giúp mình với : Nêu cách CM hỗn hợp có lẫn PCl3 và PCl5
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Để dành trong Tháng Một 10, 2008, 10:21:19 PM
Bạn nào giúp mình với : Nêu cách CM hỗn hợp có lẫn PCl3 và PCl5
cách nỳ dài dòng dã man lun   ;D

cho hh vào nước dư , lúc này yêu cầu đặt ra là nhận biết sự có mặt của H3PO3 và H3PO4 trong dung dịch A thu được
ta cho Ca(OH)2 dư vào dd A ---> Ca3(PO4)2 kết tủa và CaHPO3 tan ( dung dịch B ) ---> có mặt H3PO4 trong dung dịch A

tách bỏ kết tủa , cần chứng minh sự tồn tại của H3PO3 trong dung dịch B
ta cho HCl dư vào dung dịch B thu được CaCl2 và H3PO3 , cho tiếp HgCl2 vào dung dịch thu được
lúc này xảy ra pứ
HgCl2 + H2O + H3PO3 ---> HCl + Hg + H3PO4
---> chứng minh được sự có mặt của H3PO3

thía là xong rùi há  ;D
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: leduchoang trong Tháng Một 13, 2008, 05:09:15 AM
dung 1 thuốc thử nhận biết : NaCl , Na2SO4 , MgCl2 , MgSO4 , NH4Cl , (NH4)2SO4 , AlCl3
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Hoàng Diệu trong Tháng Một 13, 2008, 08:28:19 AM
dung 1 thuốc thử nhận biết : NaCl , Na2SO4 , MgCl2 , MgSO4 , NH4Cl , (NH4)2SO4 , AlCl3

Ta chọn thuốc thử là dd Ba(OH)2, cho dd Ba(OH)2 dư vào các ống nghiệm chứa các dd muối cần nhận biết, Quan sát (Viết Pt bài này dễ thôi nên các bạn tự viết nhé ;D)
dd (NH4)2SO4: xh kết tủa và bọt khí
dd NH4Cl: Chỉ xh bọt khí
dd AlCl3: xh kết tủa sau đó kt tan ra
dd Na2SO4, dd MgCl2, ddMgSO4: xh kết tủa, kt ko tan ra (nhóm A)
Còn lại là dd NaCl

Nhận biết nhóm A

Cho từ từ tưng giọt dd Ba(OH)2 vào dd NH4 đun nhẹ đến khi bọt khí ngừng thoát ra ta thu đc Khí NH3 Và dd BaCl2
Sục khí NH3 vào nhóm A
 ddMgCl2 và dd MgSO4: xh Kt (Nhóm B)
 Còn lại là dd NaSO4
Cho dd BaCl2 vào nhóm B
 ddMgSO4: xh kết tủa
 Còn lại là dd MgCl2

Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Hoàng Diệu trong Tháng Một 13, 2008, 08:30:48 AM
dung 1 thuốc thử nhận biết : NaCl , Na2SO4 , MgCl2 , MgSO4 , NH4Cl , (NH4)2SO4 , AlCl3

Ta chọn thuốc thử là dd Ba(OH)2, cho dd Ba(OH)2 dư vào các ống nghiệm chứa các dd muối cần nhận biết, Quan sát (Viết Pt bài này dễ thôi nên các bạn tự viết nhé ;D)
dd (NH4)2SO4: xh kết tủa và bọt khí
dd NH4Cl: Chỉ xh bọt khí
dd AlCl3: xh kết tủa sau đó kt tan ra
dd Na2SO4, dd MgCl2, ddMgSO4: xh kết tủa, kt ko tan ra (nhóm A)
Còn lại là dd NaCl

Nhận biết nhóm A

Cho từ từ tưng giọt dd Ba(OH)2 vào dd NH4 đun nhẹ đến khi bọt khí ngừng thoát ra ta thu đc Khí NH3 Và dd BaCl2
Sục khí NH3 vào nhóm A
 ddMgCl2 và dd MgSO4: xh Kt (Nhóm B)
 Còn lại là dd NaSO4
Cho dd BaCl2 vào nhóm B
 ddMgSO4: xh kết tủa
 Còn lại là dd MgCl2


Cho mình sửa tí Cho Ba(OH)2 vào dd NH4Cl đun nhẹ đến khi bọt khí ngừng thoát ra ta thu đc Khí NH3 Và dd BaCl2
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: girl_catinh trong Tháng Một 13, 2008, 10:02:38 AM
cac bac' oi! sao chau doc wai` ma` cha hiu ri. co ai giup chau voi ko

@: Bạn không hiểu phần nào trích dẫn ra , mình đọc cũng chẳng hiểu là bạn không hiểu phần nào ???
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: mailinh trong Tháng Một 13, 2008, 03:08:19 PM
thêm bài này nha: nhận biết các dung dịch sau : KCl, HCl, HNO3,Na2CO3
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: tieungoc_9x trong Tháng Một 13, 2008, 04:12:05 PM
Phân biệt 3 chất bột sau:
    Fe3O4
    Fe3O4 và Fe
    Fe2O3 và Fe3O4
cả 3 hỗn hợp này đều có chứa Fe3O4, em làm một hồi ra loạn xạ hết--> pí. Pà con cô bác giúp dỡ với!!! ???
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: thantang.pro9999 trong Tháng Một 13, 2008, 04:51:57 PM
Phân biệt 3 chất bột sau:
    Fe3O4
    Fe3O4 và Fe
    Fe2O3 và Fe3O4
cả 3 hỗn hợp này đều có chứa Fe3O4, em làm một hồi ra loạn xạ hết--> pí. Pà con cô bác giúp dỡ với!!!
Trước tiên em dùng dd HCl để nhận ra hỗn hợp thứ hai do có H2 bay lên.
Fe3O4 và hh Fe2O3, Fe3O4 có tính chất rất giống nhau nên phải nhận biết định lượng. Lấy cùng một lượng mỗi chất bột, đem hòa tan vào HNO3 dư, nơi nào thoát ra nhiều khí nhất là Fe3O4, ít hơn là hh Fe3O4 và Fe2O3.
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: thantang.pro9999 trong Tháng Một 13, 2008, 05:26:33 PM
thêm bài này nha: nhận biết các dung dịch sau : KCl, HCl, HNO3,Na2CO3
Dùng quỳ: Nhận ra KCl không làm mất mầu quỳ, nhận ra Na2CO3 làm quỳ hóa xanh. Hai chất làm quỳ hóa đỏ dùng AgNO3, có kết tủa trắng là HCl, còn lại là HNO3.

@ thantang : hic, seo lại xoá bài em tàn nhẫn thía , vít thía thoai tự người đọc phải tự hỉu chớ , hem hỉu thì còn làm ăn gì nữa há  ;D

mừ cái nhận biết HCl và HNO3 xài Cu thì cái nitric cho khí bay bay, còn HCl ko pứ  ;D
vít thía nỳ thì ko bị del há  ;D
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Forza Milan trong Tháng Một 13, 2008, 09:59:22 PM
Mấy bạn xem giùm coi bài này mình làm đúng ko ?
Từ Fe, Cu, S, Cl2, H2O điều chế được những axit nào ?
Câu trả lời của mình là : HCl, HClO, H2S, H2SO4. (ko biết đủ chưa ?)
Thanks.
 ;)

@ : thêm các axit có thể có của Cl , do có thể tạo O2 và O3 roài cho tác dụng với Cl2 roài với nước  ;D
và axit sunfurơ vẫn tồn tại 1 phần trong nước khi cân bằng được thiết lập  ;D
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: 234159 trong Tháng Một 13, 2008, 10:12:04 PM
Vay thi Fe và Cu để làm ji nhỉ? Nhưng mà ngoài câu trả lời như bạn mình ko biết ji nữa, có thể cũng có dc H2SO3 ko nhỉ?
@ : chắc là để khử Cl xuống ;D
còn axit subfurơ vẫn tồn tại khi cân bằng của pứ được thiết lập :
SO2 + H2 <===> H2SO3  ;D
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Voiz trong Tháng Một 14, 2008, 09:18:01 AM
Các bạn có phương pháp nào để tách Au với Pt ra khỏi hỗn hợp hok?
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Để dành trong Tháng Một 14, 2008, 02:46:59 PM
Các bạn có phương pháp nào để tách Au với Pt ra khỏi hỗn hợp hok?
dựa vào t* nóng chảy của chúng  ;D
Pt là 1769*C
Au là 1063.4*C
pp công nghiệp là
cho nước cường toàn vào rồi cho NH3 lỏng wa ---> tạo phức ---> nung trong H2 thu được Pt ;D
hoặc là cho Hg qua thì Au tan trong Hg roài tách lấy Pt, rồi chưng cất Hg và thu Au ;D

bạn coi quyển hoá vô cơ hoàng nhâm tập 3 sẽ bik rõ hơn  ;D
trang 225 và 235  ;D
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Hoàng Diệu trong Tháng Một 14, 2008, 05:57:27 PM
Bạch kim còn được gọi là vàng trắng vậy cái nào quý hơn
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: 234159 trong Tháng Một 14, 2008, 07:39:06 PM
Thật ra vàng trắng và bạch kim khác nhau đó bạn
Vàng trắng là Hkim của vàng và các KL khác trong đó vàng là TP chính. Vàng trắng có màu trắng nàg nhưng khi làm đồ trang sức được phủ lên 1 lớp Rhodium - quý hơn vàng khiến trang sức trở nên sáng rực rỡ. Vì thế khi đeo trang sức vàng trắng rất hay ngả vàng, khi đó nếu đưa đến các tiệm vàng để phủ lại Rhodium thì sẽ có màu sáng trắng ngay
Còn bạch kim là KL Pt quý hơn vàng, đứng trước vàng trong dãy KL, nó có giá trị gấp 1,2-1,7 lần vàng 9999. Bạch kim có độ snág và bóng cao hơn nhiều so với vàng trắng.
Do BK giá cao lại gần giống vàng trắng nên thị trường hiện nay thường rất hiếm BK và ng` tiêu dùng thì lại đánh đồng BK và vàng trắng :D
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: tieungoc_9x trong Tháng Một 16, 2008, 08:34:10 PM
em có bài này xin dc chỉ giáo: Nhận bít các lọ sau:
  lọ 1: Fe3O4
  lọ 2:FeO và Fe3O4
  lọ 3:Fe2O3 và Fe3O4
 cả ba lọ đều chứa Fe3O4 --> ???

Đã làm ngay bên trên trang này đó em.
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Lackyluc trong Tháng Một 16, 2008, 10:33:59 PM
em có bài này xin dc chỉ giáo: Nhận bít các lọ sau:
  lọ 1: Fe3O4
  lọ 2:FeO và Fe3O4
  lọ 3:Fe2O3 và Fe3O4
 cả ba lọ đều chứa Fe3O4 --> ???

Đã làm ngay bên trên trang này đó em.
Bài này khác bài trên ở chỗ lọ 2 là FeO , không phải Fe. Nhưng ta vẫn có thể làm tương tự như cách trên : lấy cùng một khối lượng 3 chất cho tác dụng với HNO3 , lọ có nhiều khí bay ra nhất là lọ 2, lọ ít khí bay ra nhất là lọ 3 => lọ 1 . ;D
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Bo_2Q trong Tháng Một 16, 2008, 10:49:19 PM
Lấy cùng 1 lượng nhưng có biết tỉ lệ % trong các hỗn hợp đâu mà làm kiểu đó
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Hoàng Diệu trong Tháng Một 16, 2008, 11:46:01 PM
Lấy cùng 1 lượng nhưng có biết tỉ lệ % trong các hỗn hợp đâu mà làm kiểu đó
Ko cần biết tỉ lệ % vì lúc nào khí ở lọ 2: FeO-Fe3O4 cũng ra nhiều nhất rồi đến lọ 1: Fe3O4 và lọ 3 ra ít nhất Fe2O3-Fe3O4
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Thanhphong trong Tháng Một 17, 2008, 10:43:57 PM
Lấy cùng 1 lượng nhưng có biết tỉ lệ % trong các hỗn hợp đâu mà làm kiểu đó
Pác Bo-2Q hỏi vui nhỉ trong Fe3O4 thì tỉ lệ FeO và Fe2O3 là 1:2, còn trong hỗn hợp FeO và Fe3O4 thì tỉ lệ luôn >1 và trong hỗn hợp Fe2O3 và Fe3O4 thì tỉ lệ này luôn <1. ok ;D
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: vietphuoc trong Tháng Một 18, 2008, 10:53:12 PM
có bạn nào biết cách nhận biết BaSO4 và AgCl ko ?
Nếu biết chỉ cho mình với. :-[
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Để dành trong Tháng Một 18, 2008, 10:55:57 PM
có bạn nào biết cách nhận biết BaSO4 và AgCl ko ?
Nếu biết chỉ cho mình với. :-[

cho vô NH3 lỏng , AgCl tan do tạo phức Ag(NH3)Cl ;D
còn BaSO4  ko tan
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: thantang.pro9999 trong Tháng Một 18, 2008, 11:16:30 PM
có bạn nào biết cách nhận biết BaSO4 và AgCl ko ?
Nếu biết chỉ cho mình với. :-[
Bạn Để dành viết sai rồi đó, phải là cho vào dung dịch NH3 và phản ứng là:
AgCl + 2NH3 ---> Ag(NH3)2+ + Cl-
BaSO4 không tan.

@ : là dung dịch NH3 trong nước áh  ;D
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Hoàng Diệu trong Tháng Một 18, 2008, 11:55:51 PM
Ta cũng có thể nung hai hợp chất này lên. AgCl ko bền có khí màu vàng thoát ra, BaSO4 rất bền
                  to
            2AgCl --> 2Ag + Cl2
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: 2471991 trong Tháng Một 20, 2008, 04:16:12 PM
Sao lại là nung nếu  mà nung thì cả 2 chất đều có thể bị nhiệt phân , mình  thấy cho NH3 là ổn rồi

@ : BaSO4 bị nhiệt phân trong đk khắc nghiệt , còn AgCl bị ngay khi nung nhẹ  ;D
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: nh0cpr0 trong Tháng Một 20, 2008, 08:51:29 PM
theo mình đơn giản nhất là cứ để 2 chất đó ngoài ánh sáng khuyếch tán,AgCl bi phan hủy thành tinh thể bạc vô định hình màu đen,còn BaSO4 thì ko có hiện tượng gì.^^! ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: MagicianValky trong Tháng Một 24, 2008, 10:54:01 PM
mình đc học để nhận b' ion NO3- thì cho vào 1 miếng đồng và 1 vài giọt axit H2SO4 thì đc khí N02 màu nâu => có ion NO3- thôi mà ( do 3Cu + 8H+ + 2NO3- -->3Cu2+ + 2NO + 4H2O     2NO + 02--> 2NO2 )
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Để dành trong Tháng Một 24, 2008, 10:57:44 PM
nói chung là xài H+ và những hợp chất của kim loại chưa đạt đến số oxi hoá max ---> tạo khí hoá nâu trong kk( hoặc nâu sẵn roài ) ;D
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Hoàng Diệu trong Tháng Một 24, 2008, 11:04:03 PM
nói chung là xài H+ và những hợp chất của kim loại chưa đạt đến số oxi hoá max ---> tạo khí hoá nâu trong kk( hoặc nâu sẵn roài ) ;D
Bạn có thể lấy ví dụ giúp mình đc ko
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Để dành trong Tháng Một 24, 2008, 11:11:43 PM
nói chung là xài H+ và những hợp chất của kim loại chưa đạt đến số oxi hoá max ---> tạo khí hoá nâu trong kk( hoặc nâu sẵn roài ) ;D
Bạn có thể lấy ví dụ giúp mình đc ko
ờh thì bạn có thể tự lấy vd được
ion NO3- có số oxi hoá max nên nếu găp một kim loại giá trị soh chưa tới max thì sẽ lấy mất e của kim loại đó và làm số soh của kim loại đó lên max , và soh của N trong NO3- sẽ giảm tương ứng  ;D
vít thử pt với FeO coi , sẽ hỉu ngay mừ  ;D
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: MagicianValky trong Tháng Một 25, 2008, 07:13:24 AM
chắc là PƯ này nhỉ ^^:
FeO + 4H+ + NO3- --> Fe3+ + NO2 + 2H20
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Hoàng Diệu trong Tháng Một 25, 2008, 02:56:02 PM
chắc là PƯ này nhỉ ^^:
FeO + 4H+ + NO3- --> Fe3+ + NO2 + 2H20
Tạo ra NO chứ ko phải là NO2 đâu, NO hóa nâu trong kk mới ra NO2
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: MagicianValky trong Tháng Một 25, 2008, 04:43:47 PM
ừ. Bạn nói đúng . Đầu tiên nó ra NO : 3FeO + 10H+ + NO3- --> 3Fe3+ + NO + 5H2O
sau đó 2NO + 02 --> NO2 . ^^
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: phamvu9x trong Tháng Một 28, 2008, 07:32:15 PM
ko bit co cach nao tach NO N20 NO2 ko nhi?
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Để dành trong Tháng Một 28, 2008, 07:50:50 PM
ko bit co cach nao tach NO N20 NO2 ko nhi?
về mặt hoá học khó có thể điều chế lại chúng từ nhưng chất tạo nên từ các pứ của oxit nitơ nên mún có lại chúng sau khi tách bằng pp hoá học gần như ko thể
chắc phải xài tới hoá lỏng phân đoạn thoai  ;D

tohoá lỏng của :
_ NO2 : -11.2oC
_ NO : -163.6oC
_ N2O : -90.86  oC
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Bo_2Q trong Tháng Một 28, 2008, 08:37:33 PM
ko bit co cach nao tach NO N20 NO2 ko nhi?
Để tách riêng NO và N2O có thể dùng FeSO4 , cái nài bàn nhiều rồi .  Bây h thêm NO2 vào thì sau khi tách được NO bạn dùng kiềm dư + sục O2 để loại N2O ra thôi nó khá trơ mà . Từ dung dịch kiềm đã hấp thụ NO2 bạn tự điều chế lại nhé . Tạm thía thôi , huynh nào có cách pro chỉ giùm .
Thân
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Để dành trong Tháng Một 28, 2008, 08:54:30 PM
ko bit co cach nao tach NO N20 NO2 ko nhi?
Để tách riêng NO và N2O có thể dùng FeSO4 , cái nài bàn nhiều rồi .  Bây h thêm NO2 vào thì sau khi tách được NO bạn dùng kiềm dư + sục O2 để loại N2O ra thôi nó khá trơ mà . Từ dung dịch kiềm đã hấp thụ NO2 bạn tự điều chế lại nhé . Tạm thía thôi , huynh nào có cách pro chỉ giùm .
Thân

NO pứ với FeSO4  ---->  phức [Fe(NO)]SO4 tan trong nước được dd màu nâu thẫm  ;D
N2O ko pứ

hay làm thía nỳ há  ;D
_ cho clo vô (t*)
NO + Cl ---> NOCl
còn lại NO2 và N2O
cho nước vô
NOCl + H2O ---> HNO2 + HCl
tách và oxi hoá HNO2 thành HNO3 , cho Cu dư vô ---> để lâu trong kk ---> NO2  ---> cho tác dụng với CO ---> NO + CO2 ---> cho wa nước vôi trong dư ---> thu được NO khá sạch  ;D
_ còn 2 thèng kia thì cho H2O2 vô :
H2O2 + 2NO2 ----> HNO3
cho Cu dư ---> thu khí để lâu trong kk hoặc + oxi lun cho nhanh ---> NO2 , còn lại là N2O  ;D
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Để dành trong Tháng Một 29, 2008, 09:39:36 AM
làm thế nào để loại bỏ các khí sau : SO2, HF, As2O3 khỏi một hỗn hợp khí thải chứa SO3 trong quá trình điều chế H2SO4 ??
giúp tui mứi nào !!!!!!!!!!!!!!!!!!1

dẫn khí wa thuốc tím , SO2 và As2O3 pứ tan trong thuốc tím
dẫn hh còn lại wa Fe(SCN)3 thì HF pứ ---> còn lại SO3 ;D
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: MagicianValky trong Tháng Một 29, 2008, 02:01:00 PM
làm thế nào để loại bỏ các khí sau : SO2, HF, As2O3 khỏi một hỗn hợp khí thải chứa SO3 trong quá trình điều chế H2SO4 ??
giúp tui mứi nào !!!!!!!!!!!!!!!!!!1

dẫn khí wa thuốc tím , SO2 và As2O3 pứ tan trong thuốc tím
dẫn hh còn lại wa Fe(SCN)3 thì HF pứ ---> còn lại SO3 ;D
@ Để dành : Thế khi dẫn HH qua dd Br2 thì SO3 ko pư với nước của dd tạo H2SO4 hả bác?
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: hoahocpro_9x trong Tháng Một 29, 2008, 02:07:55 PM
các bác cho em hỏi Zn có tác dụng được với H20 không
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Hoàng Diệu trong Tháng Một 29, 2008, 02:19:20 PM
các bác cho em hỏi Zn có tác dụng được với H20 không
Có Zn + 2H2O --> Zn(OH)2 + H2
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: MagicianValky trong Tháng Một 29, 2008, 02:22:32 PM
các bác cho em hỏi Zn có tác dụng được với H20 không
Zn có . Nói chung là các KL đứng trước Fe trong dãy KL thì có khả năng pư với H2O ( có thể ko điều kiện hoặc đun nóng ).Còn các KL đứng sau Fe thì coi như ko pư H2O
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: hoahocpro_9x trong Tháng Một 29, 2008, 02:26:21 PM
nhưng theo em được biết thì các nhà hóa học chưa dám khẳng định vì có nhiều nguyên nhân mừh.
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: MagicianValky trong Tháng Một 29, 2008, 02:40:59 PM
nhưng theo em được biết thì các nhà hóa học chưa dám khẳng định vì có nhiều nguyên nhân mừh.
Thì mình đã bảo rồi mừ . Đối với học sinh phổ thông ( như mình đang học chẳng hạn ) thì coi như thế mà ^^
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Để dành trong Tháng Một 29, 2008, 02:48:56 PM
nhưng theo em được biết thì các nhà hóa học chưa dám khẳng định vì có nhiều nguyên nhân mừh.

cái nỳ thì khi làm bài Zn nếu có dư dả ra thì cũng ko xét trường hợp nó pứ với nước , cáp 2 thì tính từ Mg coi như tạch lun , chả bik nước là ai hết , coi như hem coá pứ
vì mấy cái bài có Zn vô thường là vứt cả cục vào dung dịch ---> S tiếp xúc nhỏ, pứ khó xảy ra  ;D
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: mailinh trong Tháng Hai 03, 2008, 03:39:49 PM
thử bài này nhe:
nhận biết các chất sau ( coi thuốc thử và dụng cụ thí nghiệm là đầy đủ)
NaBr, NaI, AgF, NaCl
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: khanh trong Tháng Hai 03, 2008, 06:47:01 PM
thử bài này nhe:
nhận biết các chất sau ( coi thuốc thử và dụng cụ thí nghiệm là đầy đủ)
NaBr, NaI, AgF, NaCl
Dùng AgNO3 nhận ra 3 cái: 2 cái cho kết tủa vàng là NaI, NaBr, 1 cái cho kết tủa trắng là NaCl, còn cái kia là AgF.
Lấy 2 kết tủa kia cho vào NH3 dư, cái nào tan là AgBr, còn lại là AgI ( còn không thì xài Cl2 đẩy nhận bằng hồ tinh bột có I2)
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: __Ran__ trong Tháng Hai 03, 2008, 06:50:42 PM
thử bài này nhe:
nhận biết các chất sau ( coi thuốc thử và dụng cụ thí nghiệm là đầy đủ)
NaBr, NaI, AgF, NaCl

cho clo vào các lọ: ta được 2 nhóm
 nhóm 1: ko phản ứng: NaCl, AgF
 nhóm 2: NaI Pu tạo ra I2, NaBr tạo ra Br2
 cho hồ tinh bột vào nhóm 1: lọ có màu xanh là NaI, còn lại là NaBr
 cho AgNO3 vào nhóm 2: NaCl cso AgCl kết tủa trắng, còn lại là AgF

không biết có đúng không nua~ ;)
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: naah911 trong Tháng Hai 03, 2008, 07:48:12 PM
CÓ AI GIÚP EM TÁCH HỖN HỢP KHÍ H2,HCl,Cl2 THÀNH CÁC KHÍ RIÊNG BIỆT
cái này cấm lackyluc trả lời(cùng lớp với em  ;D ;D)
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Bo_2Q trong Tháng Hai 03, 2008, 08:00:44 PM
ko bit co cach nao tach NO N20 NO2 ko nhi?
Để tách riêng NO và N2O có thể dùng FeSO4 , cái nài bàn nhiều rồi .  Bây h thêm NO2 vào thì sau khi tách được NO bạn dùng kiềm dư + sục O2 để loại N2O ra thôi nó khá trơ mà . Từ dung dịch kiềm đã hấp thụ NO2 bạn tự điều chế lại nhé . Tạm thía thôi , huynh nào có cách pro chỉ giùm .
Thân

NO pứ với FeSO4  ---->  phức [Fe(NO)]SO4 tan trong nước được dd màu nâu thẫm  ;D
N2O ko pứ

hay làm thía nỳ há  ;D
_ cho clo vô (t*)
NO + Cl ---> NOCl
còn lại NO2 và N2O
cho nước vô
NOCl + H2O ---> HNO2 + HCl
tách và oxi hoá HNO2 thành HNO3 , cho Cu dư vô ---> để lâu trong kk ---> NO2  ---> cho tác dụng với CO ---> NO + CO2 ---> cho wa nước vôi trong dư ---> thu được NO khá sạch  ;D
_ còn 2 thèng kia thì cho H2O2 vô :
H2O2 + 2NO2 ----> HNO3
cho Cu dư ---> thu khí để lâu trong kk hoặc + oxi lun cho nhanh ---> NO2 , còn lại là N2O  ;D
  ::)  NO + Cl => NOCl ai đi dùng Pu này bao h nhỉ , mây pu này ko hoàn toàn mà .
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Bo_2Q trong Tháng Hai 03, 2008, 08:07:01 PM
CÓ AI GIÚP EM TÁCH HỖN HỢP KHÍ H2,HCl,Cl2 THÀNH CÁC KHÍ RIÊNG BIỆT
cái này cấm lackyluc trả lời(cùng lớp với em  ;D ;D)
Oài cùng lớp luckyluc thì chắc u là chuyên Hóa Lương Văn CHánh ha
Dùng  Ag ( ko thì Cu cũng đc ) để Pư hết với CL2 . Còn HCl và H2 thì cho qua NaOH dư để hấp thụ hết  HCl thu H2 . Mấy cái trên tự điều chế lại cái cần
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Để dành trong Tháng Hai 03, 2008, 09:50:45 PM
CÓ AI GIÚP EM TÁCH HỖN HỢP KHÍ H2,HCl,Cl2 THÀNH CÁC KHÍ RIÊNG BIỆT
cái này cấm lackyluc trả lời(cùng lớp với em  ;D ;D)
Oài cùng lớp luckyluc thì chắc u là chuyên Hóa Lương Văn CHánh ha
Dùng  Ag ( ko thì Cu cũng đc ) để Pư hết với CL2 . Còn HCl và H2 thì cho qua NaOH dư để hấp thụ hết  HCl thu H2 . Mấy cái trên tự điều chế lại cái cần

cách nỳ ko bảo toàn m sản phẩm được

em thấy bác cứ cho chút chú ankan dư vô trước, tách được Cl2 ----> roài cho aken vô tách típ HCl ---> còn H2
xong bác xài zaizép tách được HCl và xài F tách được Cl2 ra khỏi hchc , bác xài anken và ankan nặng nặng chút , thể lỏng càng tút  ;D
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Voi Còi trong Tháng Hai 04, 2008, 01:20:20 PM
    Nhận biết các dd: NaCl, HCl, KNO3, HNO3
    Có thể dùng quỳ tím và AgNO3 được ko dzậy mọi ng?? Dùng quỳ tím để nhận bik HNO3 và HCl ( giấy quỳ hóa đỏ). Còn lại hai chất NaCl và KNO3 thì dùng AgNO3, NaCl bị kết tủa, KNO3 ko td.
    còn hai axit trên có thể dùng AgNO3 để nhận bik như Nacl dc ko?  
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Mũ Lưỡi Trai trong Tháng Hai 04, 2008, 05:41:45 PM
cũng được chứ sao không, làm đúng rồi đó
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: khanh trong Tháng Hai 04, 2008, 06:25:18 PM
CÓ AI GIÚP EM TÁCH HỖN HỢP KHÍ H2,HCl,Cl2 THÀNH CÁC KHÍ RIÊNG BIỆT
cái này cấm lackyluc trả lời(cùng lớp với em  ;D ;D)
Oài cùng lớp luckyluc thì chắc u là chuyên Hóa Lương Văn CHánh ha
Dùng  Ag ( ko thì Cu cũng đc ) để Pư hết với CL2 . Còn HCl và H2 thì cho qua NaOH dư để hấp thụ hết  HCl thu H2 . Mấy cái trên tự điều chế lại cái cần

cách nỳ ko bảo toàn m sản phẩm được

em thấy bác cứ cho chút chú ankan dư vô trước, tách được Cl2 ----> roài cho aken vô tách típ HCl ---> còn H2
xong bác xài zaizép tách được HCl và xài F tách được Cl2 ra khỏi hchc , bác xài anken và ankan nặng nặng chút , thể lỏng càng tút  ;D
Cách của thằng Bo TA dc goài, còn cách của chú mày mang nặng tính lí thuyết lại không khả thi, thử hỏi thằng em tìm flo trong PTN ở đâu, khi thực hiện halogenation reaction thì số sp thu dc là không hạn định nó có thể pứ tạo ra 1 lô sp lận mà trong PTN thường thì không có alkane và alkene liquid cho chú mày làm đâu ;D với lại đề có yêu cầu BTKL đâu ;D
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Voi Còi trong Tháng Hai 04, 2008, 10:52:06 PM
cũng được chứ sao không, làm đúng rồi đó


   Nhưng mà ngoài cách này ra thì còn dùng đựoc những pứ nào nữa ko bạn? Cái này thì mình hơi dựa theo sgk nên bi h muốn tìm thêm cách nào thực tế hơn 1 chút mà vẫn đúng...
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Để dành trong Tháng Hai 04, 2008, 10:57:27 PM
Nhưng mà ngoài cách này ra thì còn dùng đựoc những pứ nào nữa ko bạn? Cái này thì mình hơi dựa theo sgk nên bi h muốn tìm thêm cách nào thực tế hơn 1 chút mà vẫn đúng...

chị xài Ag ---> nhận ra HNO3
lấy dung dịch thu được sau pứ trên cho vào 3 thèng còn lại , nếu ko tạo kết tủa thì là dd KNO3
còn NaCl và HCl thì xài bột Zn , hoặc oxit kim loại , rất dễ kiếm  ;D
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Voi Còi trong Tháng Hai 05, 2008, 11:58:08 AM
Nhưng mà ngoài cách này ra thì còn dùng đựoc những pứ nào nữa ko bạn? Cái này thì mình hơi dựa theo sgk nên bi h muốn tìm thêm cách nào thực tế hơn 1 chút mà vẫn đúng...

chị xài Ag ---> nhận ra HNO3
lấy dung dịch thu được sau pứ trên cho vào 3 thèng còn lại , nếu ko tạo kết tủa thì là dd KNO3
còn NaCl và HCl thì xài bột Zn , hoặc oxit kim loại , rất dễ kiếm  ;D

    EE, vậy là vẫn bỏ qua quy trình xài giấy quỳ được fải hok nhóc??? Níu dzậy thì thấy nhận ra ãit hok dc thuận lợi lém???

@ ; vẫn nhổn mừ chị , ko xài quỳ thì thoai , cái của em chỉ là trên lý thuyết thoai mừ chị , chứ ai ngu vứt cả cái vòng bạc chỉ để nhận ra 1 thèng axit còm nhom  ;D
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Voi Còi trong Tháng Hai 05, 2008, 05:11:54 PM
  Cái này tui thấy nhìu người hưởng ứng nên tớ bon chen tý nhá .
  Tách NO2 từ hh : NO2 , HCl , O2 , CO2 , CO , SO2 , H2S .
  Câu nữa là giả sử như các khí trên đựng trong các ống riêng biệt . Nhận biết chúng bằng cách đơng giản nhất . Hóa chất xả láng

    Cái này hok bik dùng que đóm, nc vôi trong để nhận bik O2, SO2, CO2 được ko? Còn HCl và H2S thì cho pha vào nc và dùng giấy quỳ được ko? Sau đó xài AgNO3, cho HCl kết tủa. Còn NO2 thì đang bí, có ai có ý kiến gì khác cứ góp thêm giùm mình nhé!! Chịu rồi, với lại, coi giúp mình xài mấy chất trên dc hok?
[/color[/b]]
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Mũ Lưỡi Trai trong Tháng Hai 05, 2008, 07:02:28 PM
Em nhận biết thử nhé
Đầu tiên mở nắp lọ ( cái này hơi bị nguy hiểm nghe :D)
- Khí nào có mầu nâu đỏ là NO2
- Khí nào có mùi hắc là SO2
- Khí nào có mùi trứng thối là H2S
Cho các khí còn lại vào nước pha quì tím (cái này cũng chỉ đúng ở lí thuyết)
- Khí nào làm quì hóa đỏ là HCl
- Khí nào làm quì hóa hồng là CO2
Các khí còn lại qua CuO nung nóng
- Khí nào làm CuO đen thành đỏ là CO
- Còn lại không có gì là O2
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Voi Còi trong Tháng Hai 05, 2008, 07:22:45 PM
Em nhận biết thử nhé
Đầu tiên mở nắp lọ ( cái này hơi bị nguy hiểm nghe :D)
- Khí nào có mầu nâu đỏ là NO2
- Khí nào có mùi hắc là SO2
- Khí nào có mùi trứng thối là H2S
Cho các khí còn lại vào nước pha quì tím (cái này cũng chỉ đúng ở lí thuyết)
- Khí nào làm quì hóa đỏ là HCl
- Khí nào làm quì hóa hồng là CO2
Các khí còn lại qua CuO nung nóng
- Khí nào làm CuO đen thành đỏ là CO
- Còn lại không có gì là O2

     Em ơi, cái này hít dzô, lỡ tử 1 cái ai đền mạng?? Toàn mấy khí độc kô àh, liều nhể??? Riêng sis, sis hok dám thử đâu. Thà rằng xài que đóm hay chất gì đó thì nó an toàn hơn em àh. Chị nghĩ là.. SO2 mà hít dzô thì...
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Để dành trong Tháng Hai 05, 2008, 09:19:28 PM
  Cái này tui thấy nhìu người hưởng ứng nên tớ bon chen tý nhá .
  Tách NO2 từ hh : NO2 , HCl , O2 , CO2 , CO , SO2 , H2S .
  Câu nữa là giả sử như các khí trên đựng trong các ống riêng biệt . Nhận biết chúng bằng cách đơng giản nhất . Hóa chất xả láng

Tách : dẫn qua dd thuốc tím ---> SO2 và H2S pứ ---> dẫn wa nước vôi trong ---> CO2 và HCl pứ ---> dẫn wa CuO dư (t*) thì CO khử xong cứ tăng tiếp t* đến khi đạt đến t* cháy của Cu thì Cu lại pứ típ với O2 ---> còn lại NO2   ;D
 
Nhận biết :
dẫn wa nước vôi trong ---> pứ là CO2 và SO2
dẫn wa dd thuốc tím ---> pứ là H2S , SO2
từ 2 cái nỳ nhận ra cả 3 thèng trên
còn lại NO2 , O2 , HCl , CO thì cho vô dd AgNO3 ---> còn lại NO2 , O2 , CO ---> cho wa CuO (t*) ---> nhận ra CO   ;D
còn O2 và NO2 thì cho Cu thu được ở trên vô , đốt nếu bình nào thấy cr từ đỏ sang đen ---> là bình chứa O2 , còn lại là NO2  ;D
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: khanh trong Tháng Hai 06, 2008, 07:40:53 AM
  Cái này tui thấy nhìu người hưởng ứng nên tớ bon chen tý nhá .
  Tách NO2 từ hh : NO2 , HCl , O2 , CO2 , CO , SO2 , H2S .
  Câu nữa là giả sử như các khí trên đựng trong các ống riêng biệt . Nhận biết chúng bằng cách đơng giản nhất . Hóa chất xả láng

Tách : dẫn qua dd thuốc tím ---> SO2 và H2S pứ ---> dẫn wa nước vôi trong ---> CO2 và HCl pứ ---> dẫn wa CuO dư (t*) thì CO khử xong cứ tăng tiếp t* đến khi đạt đến t* cháy của Cu thì Cu lại pứ típ với O2 ---> còn lại NO2   ;D
 
Nhận biết :
dẫn wa nước vôi trong ---> pứ là CO2 và SO2
dẫn wa dd thuốc tím ---> pứ là H2S , SO2
từ 2 cái nỳ nhận ra cả 3 thèng trên
còn lại NO2 , O2 , HCl , CO thì cho vô dd AgNO3 ---> còn lại NO2 , O2 , CO ---> cho wa CuO (t*) ---> nhận ra CO   ;D
còn O2 và NO2 thì cho Cu thu được ở trên vô , đốt nếu bình nào thấy cr từ đỏ sang đen ---> là bình chứa O2 , còn lại là NO2  ;D
Sao nhiều người làm câu này thế nhỉ, chả lẽ không phát hiện ra sự mâu thuẫn ở đây là NO2 không thể có mặt trong 1 hh như thế này à ;D NO2 là chất OXH, còn trong hh có tận 3 chất khử mạnh là CO, H2S, SO2
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: ..::: Bùi Nhật An :::.. trong Tháng Hai 06, 2008, 09:51:50 AM
 Anh Khanh không coi kĩ rồi, mọi người làm là trường hợp 2: Đựng trong các ống riêng biệt mà!
 Tuy nhiên không ít người sai nhé. Ai mà dẫn Hỗn hợp qua... là sai hết!  ;D
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: kyo trong Tháng Hai 06, 2008, 11:17:59 AM
1. Nhận biết các dd mất nhãn sau:
a. HCl, NaCl, NaOH, CuSO4
b. NaCl, HCl, KOH, NaNO3, HNO3, Ba(OH)2
c. NaCl, NaBr, NaNO3, HCl, HNO3
d. HCl, NaBr, NaI, MgSO4
e. NaCl, NaBr, NaI, HCl, H2SO4, NaOH
f. Chất bột: KNO3, NaCl, BaSO4, ZnCO3

2. Dùng một thuốc thử nhận biết các dd sau
a. HCl, KBr, AgNO3, NaNO3
b. Na2CO3, NaCl, CaCl2, AgNO3
c. MgCl2, NaCl, HCl, NaOH

Mấy bài khác em làm hết rồi còn có nhiêu đây em bí mà không biết hỏi ai
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Mũ Lưỡi Trai trong Tháng Hai 06, 2008, 01:38:44 PM
1/a/ Dùng quì tím để nhận biết HCl và NaOH.
Dùng BaCl2 hoặc AgNO3 để nhận biết hai thằng còn lại
b/ Dùng quì tím nhận biết 3 nhóm axit, bazo, muối
Nhận biết các chất trong nhóm muối và axit dùng AgNO3
Nhận biết các chất trong nhóm bazo dùng CuSO4
c/ Dùng quì tím để nhận biết thành nhóm axit và bazo
Dùng AgNO3 để nhận biết từng chất trong mỗi nhóm( AgBr có mầu vàng)
d/ Dùng AgNO3 nhận biết từng chất(AgBr vàng, AgI vàng tươi, AgSO4 trắng)
e/ Dùng quì tím nhận biết NaOH và 2 nhóm axit, muối
Còn lại nhận giống như câu d
f/ Cho vào nước nhận 2 nhóm tan và không tan
Nhóm không tan dùng HCl nhận
Nhóm tan dùng AgNO3 nhận
2/a/ Dùng AgNO3 nhận HCl và KBr
Dùng HCl để nhận 2 chất còn lại
b/ Dùng HCl nhận được AgNO3, Na2CO3
Dùng Na2CO3 nhận tiếp hai thằng còn lại
c/ Dùng quì tím nhận HCl và NaOH
Dùng NaOH nhận 2 chất còn lại


   
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: kyo trong Tháng Hai 06, 2008, 05:57:33 PM
Em nghe nói muối được tạo thành từ axit yếu và bazơ mạnh thì quỳ sẽ hóa xanh, còn muối được tạo thành từ axit mạnh và bazơ yếu thì quỳ sẽ hóa đỏ, vậy thì trong các trường hợp trên anh nêu thì nó có sai không ạ
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: __Ran__ trong Tháng Hai 06, 2008, 09:42:16 PM
Em nghe nói muối được tạo thành từ axit yếu và bazơ mạnh thì quỳ sẽ hóa xanh, còn muối được tạo thành từ axit mạnh và bazơ yếu thì quỳ sẽ hóa đỏ, vậy thì trong các trường hợp trên anh nêu thì nó có sai không ạ
bạn hỏi là các truong hopự trên cso sai thì hỏi anh đól àm sai hay là gi. nhưng mà mình thấy anh đó làm đúng rồi bạn ;D
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: kyo trong Tháng Hai 08, 2008, 02:06:09 PM
Ví dụ: CuSO4 được tạo thành từ H2SO4 (axit mạnh) và Cu(OH)2 (bazo yếu) thì đ CuSO4 phải làm cho quỳ tím hóa đỏ chứ
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Voi Còi trong Tháng Hai 08, 2008, 07:50:31 PM
Anh Khanh không coi kĩ rồi, mọi người làm là trường hợp 2: Đựng trong các ống riêng biệt mà!
 Tuy nhiên không ít người sai nhé. Ai mà dẫn Hỗn hợp qua... là sai hết!  ;D


   Cái này xài nc pha dc ko bạn ơi rồi thử = giấy quỳ NO2??? tạo ra axit roài sau đó... còn mấy cái như CO2 thì xài que đóm... Ko bik đúng hok nữa.
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: venus5092 trong Tháng Hai 10, 2008, 11:40:44 AM
hi    pa` con co' ai bit loai khi' nao` gay cuoi ngoia` khi' n2o ko??????giup tui voi :o
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: kyo trong Tháng Hai 10, 2008, 04:12:20 PM
Có ai sửa cho em mấy bài trên không chứ pác dark tuy làm đúng nhưng pác ý nói là mới lớp 9 mà lớp 9 thì không để ý nhiều đến việc muối được tạo thành từ axit yếu và bazơ mạnh thì quỳ sẽ hóa xanh, còn muối được tạo thành từ axit mạnh và bazơ yếu thì quỳ sẽ hóa đỏ. Trong khi VD: CuSO4 được tạo thành từ H2SO4 (axit mạnh) và Cu(OH)2 (bazo yếu) thì dd CuSO4 phải làm cho quỳ tím hóa đỏ chứ

Nên thành ra sai rồi, có ai chỉnh cho em không  :-\
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Để dành trong Tháng Hai 10, 2008, 04:52:19 PM
Có ai sửa cho em mấy bài trên không chứ pác dark tuy làm đúng nhưng pác ý nói là mới lớp 9 mà lớp 9 thì không để ý nhiều đến việc muối được tạo thành từ axit yếu và bazơ mạnh thì quỳ sẽ hóa xanh, còn muối được tạo thành từ axit mạnh và bazơ yếu thì quỳ sẽ hóa đỏ. Trong khi VD: CuSO4 được tạo thành từ H2SO4 (axit mạnh) và Cu(OH)2 (bazo yếu) thì dd CuSO4 phải làm cho quỳ tím hóa đỏ chứ

Nên thành ra sai rồi, có ai chỉnh cho em không  :-\

cái nỳ em nghĩ là
CuSO4 ----> Cu2+  + SO42-

SO42- là ion trung tính theo thuyết axit-bazơ của ông bronset gì gì đó , nên trong dụng dịch ko có ion H+ , coi cái điện ly của nước là rất íu nên miễn lun đê  ;D

thía nên cái dd này ko làm quỳ đỏ được  ;D


còn muối CuHSO4 làm quỳ đỏ đấy bác ạh  ;D

kỹ hơn chút há :
H2SO4  ----> H+ + HSO4-
HSO4-  <===> H+ + SO42-

cái cân bằng sau íu nên cái gốc sunfat đoá em ko chắc là gốc axit mạnh  ;D
chỉ có cái pứ trên là hoàn toàn nên HSO4- được coi là gốc axit mạnh , hé hé  ;D
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: MagicianValky trong Tháng Hai 11, 2008, 10:56:00 AM
hỳ hỳ lâu lắm mới lên lại ^^
CuSO4 làm quỳ chuyển đỏ vì
CuSO4 + 4H2O --> [Cu(H20)4]2+ + SO42-
[Cu(H20)4]2+ + H2O --> [Cu(H2O)3OH)+ + H3O+
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: kyo trong Tháng Hai 11, 2008, 03:00:48 PM
Được rồi, em biết là chuyển đỏ

Các anh giúp em làm

1. Nhận biết các dd mất nhãn sau:
a. HCl, NaCl, NaOH, CuSO4
b. NaCl, HCl, KOH, NaNO3, HNO3, Ba(OH)2
c. NaCl, NaBr, NaNO3, HCl, HNO3
d. HCl, NaBr, NaI, MgSO4
e. NaCl, NaBr, NaI, HCl, H2SO4, NaOH
f. Chất bột: KNO3, NaCl, BaSO4, ZnCO3

2. Dùng một thuốc thử nhận biết các dd sau
a. HCl, KBr, AgNO3, NaNO3
b. Na2CO3, NaCl, CaCl2, AgNO3
c. MgCl2, NaCl, HCl, NaOH

Vì dark vậy là làm sai rồi mà em lại không biết làm sao cả
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: MagicianValky trong Tháng Hai 11, 2008, 04:28:48 PM
Được rồi, em biết là chuyển đỏ

Các anh giúp em làm

1. Nhận biết các dd mất nhãn sau:
a. HCl, NaCl, NaOH, CuSO4
b. NaCl, HCl, KOH, NaNO3, HNO3, Ba(OH)2
c. NaCl, NaBr, NaNO3, HCl, HNO3
d. HCl, NaBr, NaI, MgSO4
e. NaCl, NaBr, NaI, HCl, H2SO4, NaOH
f. Chất bột: KNO3, NaCl, BaSO4, ZnCO3

2. Dùng một thuốc thử nhận biết các dd sau
a. HCl, KBr, AgNO3, NaNO3
b. Na2CO3, NaCl, CaCl2, AgNO3
c. MgCl2, NaCl, HCl, NaOH

Vì dark vậy là làm sai rồi mà em lại không biết làm sao cả
Bài 1: a) Trộn lần lượt các dd với nhau. 2 cái nào đổ vào nhau tạo kết tủa là NaOH và CuSO4 . Nhóm còn lại là NaCl và HCl(nhóm 2)
CuSO4 + 2NaOH --> Cu(OH)2 + Na2SO4
Giữ lấy kết tủa cho lần lượt vào các dd nhóm2 . dd nào làm kết tủa tan là HCl, còn lại là NaCl.
Cu(OH)2 + 2HCl --> CuCl2 + 2H2O
NaOH và CuSO4 ta dùng quỳ là xong.
b) Dùng quỳ ta phân đc 3 nhóm.
Nhóm 1: HCl, HNO3
Nhóm 2: NaCl,NaNO3
Nhóm 3: KOH, Ba(OH)2
Lấy AgNO3 cho lần lượt vào dd ở nhóm 1 và 2.ta sẽ nhận b' đc HCl ở nhóm 1 và NaCl ở nhóm 2 do tạo kết tủa.
AgNO3 + NaCl --> NaNO3 + AgCl
AgNO3 + HCl --> AgCl + HNO3
cho dd H2SO4 vào nhóm 3, tạo kết tủa là Ba(OH)2
Ba(OH)2 + H2SO4 --> BaSO4 + 2H2O
c)Dùng quỳ ta đc 2 nhóm
Nhóm 1: HCl, HNO3
Nhóm 2: NaCl,NaBr, NaNO3
Cho dd AgNO3 lần lượt vào từng nhóm 1 và 2 ta sẽ nhận b' đc hết
Nhóm 1: HCl + AgNO3 --> AgCl + HNO3
Nhóm 2: AgNO3 + NaCl --> AgCl(trắng) + NaNO3
AgNO3 + NaBr --> AgBr(vàng) + NaNO3
d) Dùng quỳ ta chia đc 3 nhóm
Nhóm 1: HCl
Nhóm 2: NaBr, NaI,MgSO4
Cho dd AgNO3 lần lượt vào nhóm 2
NaBr + AgNO3 --> AgBr(vàng nhạt) + NaNO3
NaI + AgNO3 --> AgI(vàng đậm) + NaNO3
e) Dùng quỳ ta chia đc 3 nhóm
Nhóm 1: HCl, H2SO4
Nhóm 2: NaCl,NaBr,NaI
Nhóm 3: NaOH
Dùng dd AgNO3 cho lần lượt vào nhóm 1 và 2
Nhóm 1: HCl + AgNO3 --> AgCl + HNO3
Nhóm 2:AgNO3 + NaCl --> AgCl(trắng) + NaNO3
NaBr + AgNO3 --> AgBr(vàng nhạt) + NaNO3
NaI + AgNO3 --> AgI(vàng đậm) + NaNO3
f) cho vào nước ta đc 2 nhóm:
Nhóm 1: BaSO4 , ZnCO3
Nhóm 2: KNO3,NaCl
Cho dd HCl vào nhóm 1. ZnCO3 có kết tủa tan
ZnCO3 + 2HCl --> ZnCl2 + CO2 + H2O
Cho dd AgNO3 vào nhóm 2 ta nhận b' đc hết
AgNO3 + NaCl --> AgCl(trắng) + NaNO3
Bài 2:
a) Dùng dd AgNO3
HCl tạo kết tủa trắng.
KBr tạo kết tủa vàng.
Cho HCl lần lượt vào 2 dd còn lại. dd tạo kết tủa trắng là AgNO3
b)Dùng dd HCl
Na2CO3 có sủi bọt khí
AgNO3 có kết tủa trắng
còn lại NaCl và CaCl2 cho Na2CO3 vào . Tạo kết tủa là CaCl2
c) Dùng quỳ
Nhóm 1: NaOH
Nhóm 2: HCl
Nhóm 3: MgCl2, NaCl
Cho NaOH vào nhóm 3 tạo kết tủa là MgCl2 ^^

@ kyo: HNO3 là axit mạnh đấy bạn ạ ^^
bạn xem lại đi nhé
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: kyo trong Tháng Hai 11, 2008, 10:41:09 PM
Hình như là có nhắc mấy anh rồi mà ><

Muối được tạo thành từ axit yếu và bazơ mạnh thì quỳ sẽ hóa xanh, còn muối được tạo thành từ axit mạnh và bazơ yếu thì quỳ sẽ hóa đỏ

Cái bài 1b NaNO3 là axit yếu và bazơ mạnh thì phải hóa xanh chứ sao lại chia vào nhóm 2 thế pác
Còn mấy bài sau cũng vậy, sao toàn dùng quỳ hết vậy. Có bài đầu là pác không dùng quỳ ><
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: mailinh trong Tháng Hai 12, 2008, 08:37:41 AM
    Nhận biết các dd: NaCl, HCl, KNO3, HNO3
    Có thể dùng quỳ tím và AgNO3 được ko dzậy mọi ng?? Dùng quỳ tím để nhận bik HNO3 và HCl ( giấy quỳ hóa đỏ). Còn lại hai chất NaCl và KNO3 thì dùng AgNO3, NaCl bị kết tủa, KNO3 ko td.
    còn hai axit trên có thể dùng AgNO3 để nhận bik như Nacl dc ko?  

có thể dùng quỳ tím và Cu
cho quỳ tím
nhóm 1 HNO3 và HCl ( giấy quỳ hóa đỏ).
nhóm 2  NaCl và KNO.
cho Cu vào 2 nhóm :
nhóm 1 : HCl không t/d, HNO2tác dụng giải phóng NO hoặc NO2tùy đk
hoặc làm thế này :
cho AgNO3trước sau đó dùng quỳ tím để xác định axit
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Paladin trong Tháng Hai 12, 2008, 12:51:09 PM
Hình như là có nhắc mấy anh rồi mà ><

Muối được tạo thành từ axit yếu và bazơ mạnh thì quỳ sẽ hóa xanh, còn muối được tạo thành từ axit mạnh và bazơ yếu thì quỳ sẽ hóa đỏ

Cái bài 1b NaNO3 là axit yếu và bazơ mạnh thì phải hóa xanh chứ sao lại chia vào nhóm 2 thế pác
Còn mấy bài sau cũng vậy, sao toàn dùng quỳ hết vậy. Có bài đầu là pác không dùng quỳ ><
HNO3 là một axit mạnh mà. Bạn xem lại nhé! Muối này ko làm đổi màu quỳ tím.
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: mailinh trong Tháng Hai 15, 2008, 09:56:00 AM
bài nữa nè: nhận biết các chất sau ( coi hóa chất và dụng cụ đầy đủ) :
NaBr, HCl,NaI, NaCl
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Mũ Lưỡi Trai trong Tháng Hai 15, 2008, 01:19:34 PM
Dùng quì tím nhận HCl, cho AgNO3 vào nhận được các chất còn lại:
- AgI màu vàng rơm
- AgBr màu vàng nhạt hơn
- AgCl màu trắng
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: jury_missusomuch trong Tháng Hai 16, 2008, 11:08:02 AM
cho to hoi bai nhan biet\
Cho 4 chat dung trong 4 lọ mat nhãn Fe,FeO ,Fe2O3,Fe3O4 làm the nao dể nhận biết 4 chât đó
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: bonmuathacau trong Tháng Hai 16, 2008, 11:31:43 AM
Để làm khô khí NH3 người ta dùng chất nào vậy?
giúp mình cái
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: jury_missusomuch trong Tháng Hai 16, 2008, 11:53:58 AM
Minh đọc đươc cach làm khô NH3 la cho no tác dụng vói 1 chất hút nước va khong oxi hóa NH3 tuc la khong co tinh oxi hóa, con chat hút nươc thì nhiều mà tớ khong nhớ nữa
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: MagicianValky trong Tháng Hai 16, 2008, 12:56:24 PM
cho to hoi bai nhan biet\
Cho 4 chat dung trong 4 lọ mat nhãn Fe,FeO ,Fe2O3,Fe3O4 làm the nao dể nhận biết 4 chât đó
Dùng HCl nhận b' đc Fe vì có sủi bọt khí H2
Còn dd các chất kìa cho tác dụng với NaOH dư
FeCl2( do FeO pư HCl) tạo kết tủa trằng xanh
FeCl3( do Fe2O3 pư HCl) tạo kết tủa nâu đỏ
FeCl2,FeCl3( do Fe3O4 pư HCl) taọ kết tủa trắng xanh lẫn nâu đỏ, để ngoài ko khí thì thành nâu đỏ hết
@: ừ mình đánh nhầm thêm chữ O .Thanks bạn
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: MagicianValky trong Tháng Hai 16, 2008, 12:57:27 PM
Minh đọc đươc cach làm khô NH3 la cho no tác dụng vói 1 chất hút nước va khong oxi hóa NH3 tuc la khong co tinh oxi hóa, con chat hút nươc thì nhiều mà tớ khong nhớ nữa
Mình nghĩ có thể là CaO, Na2CO3, CuSO4
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Mũ Lưỡi Trai trong Tháng Hai 16, 2008, 01:27:32 PM
Nhầm rùi anh ơi phải Fe tác dụng với HCl sủi bọt chứ sao lại là FeO
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: khanh trong Tháng Hai 16, 2008, 05:30:10 PM
Để làm khô khí NH3 người ta dùng chất nào vậy?
giúp mình cái
Để làm khô NH3, dùng các chất làm khan có tính kiềm như NaOH, CaO. Không dùng những chất có tính axit, hoặc có khả năng pứ với NH3 tạo phức như muối Zn2+, Cu2+,.. hoặc KL kiềm vì có pứ tạo amide RNH2

@ ; có xài oxit của photpho được ko ạh  ;D
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Thanhphong trong Tháng Hai 20, 2008, 07:45:30 PM
Để làm khô khí NH3 người ta dùng chất nào vậy?
giúp mình cái
Để làm khô NH3, dùng các chất làm khan có tính kiềm như NaOH, CaO. Không dùng những chất có tính axit, hoặc có khả năng pứ với NH3 tạo phức như muối Zn2+, Cu2+,.. hoặc KL kiềm vì có pứ tạo amide RNH2

@ ; có xài oxit của photpho được ko ạh  ;D
Chắc là không vì NH3 có tính bazơ, còn oxit P có tính axit,
Ta còn có thể dùng CuCl2 khan hay CuSO4 khan
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Over_You trong Tháng Hai 21, 2008, 06:13:53 PM
1>Chỉ dùng phenolphtalein hãy nhận biết các chất sau:Na2CO3,HCl,H2SO4,NaCl,BaCl2
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: MagicianValky trong Tháng Hai 21, 2008, 07:18:25 PM
1>Chỉ dùng phenolphtalein hãy nhận biết các chất sau:Na2CO3,HCl,H2SO4,NaCl,BaCl2
Mình ko nhớ phenol cho vào axit thì có màu gì ( hình như là ko thif phải )
Dùng phenol nhận b' đc Na2CO3 do chuyển thành hồng.
Cho Na2CO3 vào các dd còn lại chia đc 3 nhóm
Nhóm 1: Có sủi bọt khí : HCl, H2SO4
Nhóm 2: Tạo kết tủa : BaCl2
Nhóm 3: Ko có hiện tượng gì : NaCl
Cho BaCl2 lần lượt vào nhóm 1 nhận b' đc H2SO4 do tạo kết tủa còn HCl ko có hiện tượng gì
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: MagicianValky trong Tháng Hai 21, 2008, 07:38:33 PM
Để làm khô khí NH3 người ta dùng chất nào vậy?
giúp mình cái
Để làm khô NH3, dùng các chất làm khan có tính kiềm như NaOH, CaO. Không dùng những chất có tính axit, hoặc có khả năng pứ với NH3 tạo phức như muối Zn2+, Cu2+,.. hoặc KL kiềm vì có pứ tạo amide RNH2

@ ; có xài oxit của photpho được ko ạh  ;D
Chắc là không vì NH3 có tính bazơ, còn oxit P có tính axit,
Ta còn có thể dùng CuCl2 khan hay CuSO4 khan

ko dùng CuCl2 và CuSO4 đc vì NH3 có thể tác dụng với chúng ngay ở nhiệt độ thường
CuSO4 + 5NH3 --> [Cu(NH3)5]SO4
CuCl2 + 4NH3 --> [Cu(NH3)4]Cl2
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: bonmuathacau trong Tháng Hai 21, 2008, 09:37:29 PM
Tách chất _ giúp mình với
*Chỉ sử dụng 1 hóa chất để tách NO ra khỏi hỗn hợp các khí sau: N2,NO, H2, NH3,O2,CO2.

*Trình bày cách tinh chế : N2 có lẫn NO,NH3,hơi H2O.(chỉ bằng 2 hóa chất).

*Có 4 lọ mất nhãn chứa riêng biệt từng dung dịch các chất : NaClO, NaBr, NaCl,HCl.
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: MagicianValky trong Tháng Hai 21, 2008, 09:53:49 PM
Tách chất _ giúp mình với
*Chỉ sử dụng 1 hóa chất để tách NO ra khỏi hỗn hợp các khí sau: N2,NO, H2, NH3,O2,CO2.

*Trình bày cách tinh chế : N2 có lẫn NO,NH3,hơi H2O.(chỉ bằng 2 hóa chất).

*Có 4 lọ mất nhãn chứa riêng biệt từng dung dịch các chất : NaClO, NaBr, NaCl,HCl.
Câu đầu mình ko b' :D
Câu sau :
Đầu tiên cho qua dd H2SO4 thì NH3 và H2O bị giữ lại. Còn lại N2 và NO cho qua dd HClO . NO bị giữ lại, còn N2
2NO + H2O + 3HClO --> 3HNO3 + 3HCl
Câu cuối: Dùng quỳ ta nhận b' đc HCl ( đỏ) , NaClO ( xanh). Còn lại NaCl và NaBr
cho AgNO3 vào, NaCl tạo kết tủa AgCl trắng còn NaBr tạo kết tủa vàng
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Mũ Lưỡi Trai trong Tháng Hai 21, 2008, 09:56:59 PM

*Trình bày cách tinh chế : N2 có lẫn NO,NH3,hơi H2O.(chỉ bằng 2 hóa chất).

*Có 4 lọ mất nhãn chứa riêng biệt từng dung dịch các chất : NaClO, NaBr, NaCl,HCl.
Cho 1 lượng vừa đủ O2 vào để phản ứng hết với NO tạo ra NO2, NO2 sẽ phản ứng với NH3. Dẫn sản phẩm qua H2SO4 thì các tạp chất sẽ bị giữ lại
Bài nhận biết:
Cho quì tím vào 4 lọ:
- Lọ nào làm mất màu quì tím là NaClO  
- Lọ nào làm quì tím hóa đỏ là HCl
Cho AgNO3 vào các chất còn lại:
- NaCl tạo kết tủa trắng
- NaBr tạo kết tủa vàng
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: bonmuathacau trong Tháng Hai 22, 2008, 12:20:38 AM

*Trình bày cách tinh chế : N2 có lẫn NO,NH3,hơi H2O.(chỉ bằng 2 hóa chất).

*Có 4 lọ mất nhãn chứa riêng biệt từng dung dịch các chất : NaClO, NaBr, NaCl,HCl.
Cho 1 lượng vừa đủ O2 vào để phản ứng hết với NO tạo ra NO2, NO2 sẽ phản ứng với NH3. Dẫn sản phẩm qua H2SO4 thì các tạp chất sẽ bị giữ lại
Bài nhận biết:
Cho quì tím vào 4 lọ:
- Lọ nào làm mất màu quì tím là NaClO 
- Lọ nào làm quì tím hóa đỏ là HCl
Cho AgNO3 vào các chất còn lại:
- NaCl tạo kết tủa trắng
- NaBr tạo kết tủa vàng

*Trình bày cách tinh chế : N2 có lẫn NO,NH3,hơi H2O.(chỉ bằng 2 hóa chất).

*Có 4 lọ mất nhãn chứa riêng biệt từng dung dịch các chất : NaClO, NaBr, NaCl,HCl.
Cho 1 lượng vừa đủ O2 vào để phản ứng hết với NO tạo ra NO2, NO2 sẽ phản ứng với NH3. Dẫn sản phẩm qua H2SO4 thì các tạp chất sẽ bị giữ lại
Bài nhận biết:
Cho quì tím vào 4 lọ:
- Lọ nào làm mất màu quì tím là NaClO 
- Lọ nào làm quì tím hóa đỏ là HCl
Cho AgNO3 vào các chất còn lại:
- NaCl tạo kết tủa trắng
- NaBr tạo kết tủa vàng

Cho mình hỏi làm mất màu quỳ tím là như thế nào ?
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: __Ran__ trong Tháng Hai 22, 2008, 09:18:55 AM

*Trình bày cách tinh chế : N2 có lẫn NO,NH3,hơi H2O.(chỉ bằng 2 hóa chất).

*Có 4 lọ mất nhãn chứa riêng biệt từng dung dịch các chất : NaClO, NaBr, NaCl,HCl.
Cho 1 lượng vừa đủ O2 vào để phản ứng hết với NO tạo ra NO2, NO2 sẽ phản ứng với NH3. Dẫn sản phẩm qua H2SO4 thì các tạp chất sẽ bị giữ lại
Bài nhận biết:
Cho quì tím vào 4 lọ:
- Lọ nào làm mất màu quì tím là NaClO 
- Lọ nào làm quì tím hóa đỏ là HCl
Cho AgNO3 vào các chất còn lại:
- NaCl tạo kết tủa trắng
- NaBr tạo kết tủa vàng

*Trình bày cách tinh chế : N2 có lẫn NO,NH3,hơi H2O.(chỉ bằng 2 hóa chất).

*Có 4 lọ mất nhãn chứa riêng biệt từng dung dịch các chất : NaClO, NaBr, NaCl,HCl.
Cho 1 lượng vừa đủ O2 vào để phản ứng hết với NO tạo ra NO2, NO2 sẽ phản ứng với NH3. Dẫn sản phẩm qua H2SO4 thì các tạp chất sẽ bị giữ lại
Bài nhận biết:
Cho quì tím vào 4 lọ:
- Lọ nào làm mất màu quì tím là NaClO 
- Lọ nào làm quì tím hóa đỏ là HCl
Cho AgNO3 vào các chất còn lại:
- NaCl tạo kết tủa trắng
- NaBr tạo kết tủa vàng

Cho mình hỏi làm mất màu quỳ tím là như thế nào ?

NaClO là chất ôxi hóa mạnh, do gốc CLo làm  mất màu
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Để dành trong Tháng Hai 22, 2008, 04:36:06 PM
Tách chất _ giúp mình với
*Chỉ sử dụng 1 hóa chất để tách NO ra khỏi hỗn hợp các khí sau: N2,NO, H2, NH3,O2,CO2.

*Trình bày cách tinh chế : N2 có lẫn NO,NH3,hơi H2O.(chỉ bằng 2 hóa chất).

*Có 4 lọ mất nhãn chứa riêng biệt từng dung dịch các chất : NaClO, NaBr, NaCl,HCl.
câu đầu thì bạn xài tính chất vật lý về nhiệt hóa lỏng của các chất là được mừ , chả cần xài hoá chất nào hết
NH3 hoá lỏng ở : -77.7*C
N2 ở -196*C
O2 ở -182.98*C
H2 nóng chảy ở -259*C
CO2 ở -57*C
NO nóng chảy ở -163.6*C
-----> làm lạnh đến -163.6*C thì thu được hỗn hợp 3 chất lỏng ---> hoá hơi chúng ----> cho wa KOH ---> NO
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: bonmuathacau trong Tháng Hai 22, 2008, 07:43:39 PM
câu đầu thì bạn xài tính chất vật lý về nhiệt hóa lỏng của các chất là được mừ , chả cần xài hoá chất nào hết
NH3 hoá lỏng ở : -77.7*C
N2 ở -196*C
O2 ở -182.98*C
H2 nóng chảy ở -259*C
CO2 ở -57*C
NO nóng chảy ở -163.6*C
-----> làm lạnh đến -163.6*C thì thu được hỗn hợp 3 chất lỏng ---> hoá hơi chúng ----> cho wa KOH ---> NO
Sao bạn đang nói về nhiệt độ hoá lỏng lại có cả nhiệt nóng chảy thế?
Hoá lỏng xong thì vẫn cần dùng KOH đó thôi?
Xem lại hộ mình với ^___^
Thanks !

@ : hoá lỏng với nóng chảy coi là 1 .
mấy cái nỳ xài dụng cụ chứ có xài hoá chất đâu mừ  ;D
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: hoa_a40_hoang trong Tháng Hai 22, 2008, 08:12:28 PM
Tách chất _ giúp mình với
*Chỉ sử dụng 1 hóa chất để tách NO ra khỏi hỗn hợp các khí sau: N2,NO, H2, NH3,O2,CO2.

*Trình bày cách tinh chế : N2 có lẫn NO,NH3,hơi H2O.(chỉ bằng 2 hóa chất).

*Có 4 lọ mất nhãn chứa riêng biệt từng dung dịch các chất : NaClO, NaBr, NaCl,HCl.
NO, O2 không cùng tồn tại trong hỗn hợp ;D
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: bonmuathacau trong Tháng Hai 22, 2008, 09:08:25 PM
NO, O2 không cùng tồn tại trong hỗn hợp ;D
uh
mình cũng đang thắc mắc cái này, để hỏi lại đề cái đã!
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: MagicianValky trong Tháng Hai 22, 2008, 11:20:10 PM
NO, O2 không cùng tồn tại trong hỗn hợp ;D
uh
mình cũng đang thắc mắc cái này, để hỏi lại đề cái đã!
Tách chất _ giúp mình với
*Chỉ sử dụng 1 hóa chất để tách NO ra khỏi hỗn hợp các khí sau: N2,NO, H2, NH3,O2,CO2.

*Trình bày cách tinh chế : N2 có lẫn NO,NH3,hơi H2O.(chỉ bằng 2 hóa chất).

*Có 4 lọ mất nhãn chứa riêng biệt từng dung dịch các chất : NaClO, NaBr, NaCl,HCl.
NO, O2 không cùng tồn tại trong hỗn hợp ;D
Bạn Để dành chỉ nêu ra các nhiệt độ hoá lỏng của các chất thôi mà. Từ đó ta sẽ áp dụng vào bài thôi chứ đề cho cho hh NO với O2 đâu mà ^^
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Để dành trong Tháng Hai 23, 2008, 10:46:21 PM
câu đầu thì bạn xài tính chất vật lý về nhiệt hóa lỏng của các chất là được mừ , chả cần xài hoá chất nào hết
NH3 hoá lỏng ở : -77.7*C
N2 ở -196*C
O2 ở -182.98*C
H2 nóng chảy ở -259*C
CO2 ở -57*C
NO nóng chảy ở -163.6*C
-----> làm lạnh đến -163.6*C thì thu được hỗn hợp 3 chất lỏng ---> hoá hơi chúng ----> cho wa KOH ---> NO
Sao bạn đang nói về nhiệt độ hoá lỏng lại có cả nhiệt nóng chảy thế?
Hoá lỏng xong thì vẫn cần dùng KOH đó thôi?
Xem lại hộ mình với ^___^
Thanks !
em đã bảo cho chúng thành khí trước khi làm mấy cái sau roài mừ , cho vô dd KOH thì CO2 pứ , NH3 tan tút trong nước
còn cái NO2 và O2 ko cùng tồn tại ở nhiệt độ phòng , thấp hơn chắc ok , OoC bọn chúng vẫn ở thể khí mừ , chưa thừng nèo hoá lỏng ;D
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: daibangdo31 trong Tháng Hai 24, 2008, 09:42:05 AM
MgSO4 , HCl ,Ba(NO3)2 ,K2CO3. chỉ dùng 1 thuốc th73 = pp hh hãy phân biệt 4 chất trên! ;)
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: sweet_dream4818 trong Tháng Hai 24, 2008, 10:32:18 AM
MgSO4 , HCl ,Ba(NO3)2 ,K2CO3. chỉ dùng 1 thuốc th73 = pp hh hãy phân biệt 4 chất trên! ;)
cho H2SO4 vào 4 lọ
có kết tủa-->Ba(NO3)2
có khí thoát ra --->K2CO3
cho Ba(NO3)2 vừa nhận biết đc vào 2 lọ còn lại
có kết tủa --->MgSO4
còn lại là HCl
pt tự viết
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: MagicianValky trong Tháng Hai 24, 2008, 11:26:25 AM
MgSO4 , HCl ,Ba(NO3)2 ,K2CO3. chỉ dùng 1 thuốc th73 = pp hh hãy phân biệt 4 chất trên! ;)

Lần lượt cho các dd td nhau ta có đc bảng sau
         MgSO4  HCl  Ba(NO3)2  K2CO3
MgSO4      x     x    kết tủa   kết tủa
HCl        x     x       x      khí
Ba(NO3)2 kết tủa x       x      kết tủa
K2CO3    kết tủa khí  kết tủa   x
Cái nào chỉ tạo 1 khí là HCl
2 kết tủa 1 khí là K2CO3
còn lại MgSO4 và Ba(NO3)2 thì ta cũng dùng H2SO4 ^^
 
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: daibangdo31 trong Tháng Hai 24, 2008, 01:20:09 PM
nếu mới đầu dùng h2so4 làm thuốc thử thì pt này đúng kô vậy nếu sai sửa dùm ho em với h2so4 + Ba(NO3)2 ~~> BaSO4 + NO2 + H20 (chưa cân bằng) em cảm ơn nhìu nha!
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: MagicianValky trong Tháng Hai 24, 2008, 01:54:27 PM
nếu mới đầu dùng h2so4 làm thuốc thử thì pt này đúng kô vậy nếu sai sửa dùm ho em với h2so4 + Ba(NO3)2 ~~> BaSO4 + NO2 + H20 (chưa cân bằng) em cảm ơn nhìu nha!
Ko có pt này đâu bạn ạ
theo cân bằng e ta có
N+5 + 1e --> N+4
nhưng ko có chất nào tăng e nên ko tồn tại pt này
pt là Ba(NO3)2 + H2SO4 --> BaSO4 + 2HNO3
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Mũ Lưỡi Trai trong Tháng Hai 24, 2008, 02:34:24 PM
Dùng KOH cũng được mấy anh chị ơi:
Cho KOH và  các dd:
- Chất nào tạo kết tủa là MgSO4
Cho MgSO4 vào các chất còn lại:
- Có 2 chất tạo kết tủa là K2CO3 và Ba(NO3)2
- HCl không có hiện tượng
Cho HCl vào 2 kết tủa:
- Kết tủa tan sủi bọt là MgCO3 => dd ban đầu là K2CO3
- Kết tủa không tan là BaSO4 => dd ban đầu là Ba(NO3)2
 
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Over_You trong Tháng Hai 26, 2008, 04:02:16 PM
bài nữa nì:
Cho các lọ mất nhãn đựng các dd sau:NaCl,Na2SO4,Na2CO3,NH4NO3,AlCl3,NH4HSO4,BaCl2,H2SO4
Chỉ dùng một bazơ(bất kì) hãy nhận biết các chất trên
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Mũ Lưỡi Trai trong Tháng Hai 26, 2008, 07:57:46 PM
Dùng thử Ba(OH)2 đi:
- DD nào tạo khí có mùi khai bay lên là NH4NO3
- DD nào vừa tạo khí vừa tạo kết tủa trắng là NH4HSO4
- Các dd tạo kết tủa trắng là Na2CO3, H2SO4, NaSO4 (1)
- DD tạo kết tủa tan là AlCl3
- Các dd không có hiện tượng gì là NaCl, BaCl2 (2)
Cho AlCl3 vào (1):
- DD nào tạo kết tủa là Na2CO3
Cho tiếp Na2CO3 vào 2 dd còn lại của (1):
- DD nào tạo bọt khí là H2SO4
- DD không có hiện tượng là Na2SO4
Cho Na2SO4 vào (2):
- DD nào tạo kết tủa trắng là BaCl2
- DD nào không có hiện tượng là NaCl
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Voi Còi trong Tháng Hai 26, 2008, 10:01:56 PM
      Mọi ng ơi, giúp tớ với!!
      Nhận bik hộ tớ : NaCl, Na2SO4, Na2CO3, BaSO4.
      Nhận biết 5 dd: NaHSO4, KHSO4, Na2SO3, Mg( HCO3)2 và Ba( HCO3)2

     Cám ơn mọi ng nhiều lắm, mấy bữa nay suy nghĩ hoài mà kô ra trừ là xài mấy chất AgNO3 và CO2 nhưng kô lẽ có mấy chất xài hoài nên em bắt đầu bí xị, 1 fần vì có hai chất đóa àh sao nhận bik hết chỗ này???
[/si
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Paladin trong Tháng Hai 27, 2008, 08:57:22 AM
Bài 1: NaCl, Na2SO4, Na2CO3, BaSO4
- Đem hòa tan vào nước -> BaSO4 ko tan, còn lại tan.
- Lấy một ít dung dịch các chất còn lại cho tác dụng với HCl-> có khí là dung dịch Na2CO3. Hai dung dịch còn lại ko hiện tượng ji
- Cho 2 dung dịch còn lại tác dụng với BaCL2 dư. Có kết tủa trắng là  dung dịch Na2SO4. Còn lại là NaCl
Bài 2: NaHSO4, KHSO4, Na2CO3, Mg(HCO3)2, và Ba(HCO3)2
- lấy một ít dung dịch các chất đem đun: Thu được 2 nhóm:
+ nhóm 1 gồm các dung dịch không hiện tượng ji: NaHSO4, KHSO4, Na2CO3
+ nhóm 2 gồm các dung dịch xuất hiện kết tủa Mg(HCO3)2, và Ba(HCO3)2
- Lấy một ít dung dịch nhóm 2 cho tác dụng với H2SO4 dư. dung dịch nào vừa thấy xuất hiện kết tủa vừa thấy có khí là Ba(HCO3)2, dung dịch còn lại chỉ có khí là Mg(HCO3)2.
- Lấy một ít dung dịch các chất nhóm 1 cho tác dụng với HCL. dung dịch nào xuất hiện khí là Na2CO3. còn lại 2 dung dịch NaHSO4, KHSO4
- Lấy một đũa thủy tinh nhúng vào 2 dung dịch còn lại rồi hơ lên ngọn lửa đèn cồn:
+ đũa nhúng vòa dung dịch nào làm ngọn lửa thành tím hoa cà là của KHSO4
+ đũa nhúng vòa dung dịch nào làm ngọn lửa thành vàng rơm của  NaHSO4
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Voi Còi trong Tháng Hai 27, 2008, 09:54:33 PM
     - Chỉ dùng nước và khí CO2, hãy phân biệt 5 chất bột trắng sau:
     NaCl, Na2SO4, Na2CO3 và BaSO4, Na2CO3
     - NaHSO4, KHCO3, Na2CO3, Na2SO3, Mg( HCO3)2, Ba(HCO3)2. Đưa ra cách nhận biết từng đ, chỉ dc dùng thêm cách đun nóng.

     Em bí lù lù bài này luôn òi òi!!! Help
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Voi Còi trong Tháng Hai 27, 2008, 10:07:47 PM
      Ngoài ra thì bài 1 còn dùng thêm AgNO3, BaCl2 được kô, cai ni tạo ra kết tủa với tụi NaCl và Na2SO4 luôn, tủa trắng??? bài 1 phía trên ấy, bài cũ
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Mũ Lưỡi Trai trong Tháng Hai 27, 2008, 10:16:44 PM
Câu 1 có trục trặc rồi bạn ơi
Câu 2:
Đun nhẹ các dd:
- Mg( HCO3)2, Ba(HCO3)2 sủi bọt có kết tủa (1)
- KHCO3 sủi bọt
- Các chất còn lại không có hiện tượng là NaHSO4, Na2CO3, Na2SO3(2)
Cho KHCO3 vào các dd (2):
- DD nào sủi bọt là NaHSO4
- Các dd Na2CO3, Na2SO3(3)
Cho tiếp NaHSO4 vào các dd (3):
- Dung dịch nào sủi bọt mùi hắc là Na2SO3
- Dung dịch nào sủi bọt không mùi là Na2CO3
Cho NaHSO4 vào các dd (2):
- Dung dịch nào sủi bọt có kết tủa là Ba(HCO3)2
- Dung dịch nào sủi bọt không có kết tủa là Mg(HCO3)2
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Voi Còi trong Tháng Hai 28, 2008, 09:02:46 AM
Câu 1 có trục trặc rồi bạn ơi
Câu 2:
Đun nhẹ các dd:
- Mg( HCO3)2, Ba(HCO3)2 sủi bọt có kết tủa (1)
- KHCO3 sủi bọt
- Các chất còn lại không có hiện tượng là NaHSO4, Na2CO3, Na2SO3(2)
Cho KHCO3 vào các dd (2):
- DD nào sủi bọt là NaHSO4
- Các dd Na2CO3, Na2SO3(3)
Cho tiếp NaHSO4 vào các dd (3):
- Dung dịch nào sủi bọt mùi hắc là Na2SO3
- Dung dịch nào sủi bọt không mùi là Na2CO3
Cho NaHSO4 vào các dd (2):
- Dung dịch nào sủi bọt có kết tủa là Ba(HCO3)2
- Dung dịch nào sủi bọt không có kết tủa là Mg(HCO3)2


      Mình thấy cách của bạn hơi vẻ rắc rối 1 tí. Mình nghĩ dc cách này, bạn coi thử nhé!!
      Đầu tiên mình cứ đun các mẫu thử lên.  Cái nào có tủa và khí bay lên là Mg(HCO3)2 và Ba(HCO3)2, sủi bọt lên là KHCO3.
      - Sau đó, cho Ba(HCO3) đã dc fân biệt kia nhỏ vào 2 thứ còn lại là NaHSO4 và Na2SO3. Cái nào cho kết tủa là Na2SO3, còn lại chính là NaHSO4.

       ( Còn bài 1 thì bạn có thể liên lạc voi mình qua YM : hoahongbach1492 nhé). Mình sẽ xem xét lại cái đề bài.
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Paladin trong Tháng Hai 28, 2008, 11:02:23 AM
Vậy thì bạn nghĩ sai rồi. Khi cho Ba(HCO3)2 vào NaHSO4 thì  có phản ứng xảy ra đó:
Ba(HCO3)2  +  2NaHSO4  -> BaSO4  + Na2SO4 + 2H2O + 2CO2
Bạn xem lại nhé!
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Để dành trong Tháng Hai 28, 2008, 03:31:17 PM
hè hè , bài 1 của chị đảm bảo có 1 chú là BaCO3  ;D
phân biệt nhá
_ cho nước vô ---> 2 chú ko tan
sục khí CO dư vô 2 chú đó , chú nào tan thì là BaCO3 , còn lại là BaSO4
_ nhóm còn lại cho ion Ba2+ thu được ở trên vô ---> ko xuất hiện kết tủa là dung dich NaCl
2 kết tủa còn lại là BaCO3 và BaSO4 , lặp lại các bước như trên ---> ok  ;D 
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Voi Còi trong Tháng Ba 02, 2008, 10:37:10 PM
hè hè , bài 1 của chị đảm bảo có 1 chú là BaCO3  ;D
phân biệt nhá
_ cho nước vô ---> 2 chú ko tan
sục khí CO dư vô 2 chú đó , chú nào tan thì là BaCO3 , còn lại là BaSO4
_ nhóm còn lại cho ion Ba2+ thu được ở trên vô ---> ko xuất hiện kết tủa là dung dich NaCl
2 kết tủa còn lại là BaCO3 và BaSO4 , lặp lại các bước như trên ---> ok  ;D 


      Ok thui,nhưng mà chị chỉ muốn xài chất đơn giản thoai, đừng cóa nhảy Ba2+ vào em ơi, nhức đầu lắm. Bữa đóa vội qué, vik lộn cái đề bài. Thử lại cho chị chỗ NaCL đi nhóc ơi, rối!!  

to Anna  : hớ , cái gì , chị đâu òy em hỏi , chỗ NaCl ở đâu chui ra thía  ;D
dung dịch NaCl trong những pứ thực hiện trơ hết mừ , có pứ đâu mờ bảo em coi lại , mới lớp 10 đã lú thía là hem coá được há há  ;D
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Paladin trong Tháng Ba 03, 2008, 12:14:35 PM
     - Chỉ dùng nước và khí CO2, hãy phân biệt 5 chất bột trắng sau:
     NaCl, Na2SO4, Na2CO3 và BaSO4, Na2CO3
     - NaHSO4, KHCO3, Na2CO3, Na2SO3, Mg( HCO3)2, Ba(HCO3)2. Đưa ra cách nhận biết từng đ, chỉ dc dùng thêm cách đun nóng.

     Em bí lù lù bài này luôn òi òi!!! Help


Bài 2:
- đun nóng:
+ nhóm 1: gồm 2 ống nghiệm vừa có khí vừa có kết tủa: Mg(HCO3)2 và Ba(HCO3)2
+ nhóm 2: gồm có 1 ống nghiệm chỉ có khí là KHCO3
+ nhóm 3: 3 ống nghiệm ko có hiện tượng ji là: NaHSO4, Na2CO3 và NaHSO3.
- Lấy KHCO3 cho vào nhóm 3:
+ ống nghiệm xuất hiện khí là NaHSO4
+ nhóm 4: gồm 2 ống nghiệm ko có hiện tượng ji là Na2SO3 và Na2CO3
- Lấy NaHSO4 vừa phân biệt được cho tác dụng với nhóm 1:
+ ống nghiệm vừa có kết tủa vừa có khí là Ba(HCO3)2
+ ống nghiệm còn lại chỉ có Khí là Mg(HCO3)2
- Thu khí CO2 bằng cách cho ống nghiệm đựng NaHSO4 với Mg(HCO3)2 vừa phân biệt được ở trên rồi xục dư vào 2 ống nghiệm nhóm 4 khi đó Na2CO3 bị chuyển thành NaHCO3 còn Na2SO3 ko bị chuyển. Cho tiếp Ba(HCO3)2 vào:
+ ống nghiệm có kết tủa là Na2SO3
+ ống nghiệm còn lại ko có hiện tượng ji là Na2CO3
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Paladin trong Tháng Ba 03, 2008, 03:41:12 PM
Một số phản ứng nhận biết các chất
1. Nhận biết NH3
- Dung dịch phenolphtalein: Dung dịch phenolphtalein từ không màu màu tím hồng
- Quỳ tím: Làm xanh giấy quỳ tím
- Giấy tẩm dung dịch HCl: Có khói trắng xuất hiện
NH3 + HCl → NH4Cl (tinh thể muối)
- Dung dịch muối Fe2+: Tạo dung dịch có màu trắng xanh do NH3 bị dung dịch muối Fe2+ hấp thụ
2NH3 + Fe2+ + 2H2O → Fe(OH)2 (trắng xanh) + 2NH4+

2. Nhận biết SO3,axit sunfuric, muối sunfat
- Dung dịch BaCl2: Tạo kết tủa trắng, bền, không phân hủy

3. Nhận biết H2S, muối sunfua
- Giấy tẩm Pb(NO3)2: Làm đen giấy tẩm
H2S + Pb(NO3)2 → PbS↓ + HNO3

4. Nhận biết O3, Cl2
- Dung dịch KI: Làm xanh giấy tẩm hồ tinh bột
O3 + 2KI + H2O → 2KOH + O2↑ + I2
Cl2 + 2KI → 2KCl + I2
I2 sau khi sinh ra thì làm xanh giấy tẩm hồ tinh bột

5. Nhận biết SO2
- Dung dịch Br2: Làm nhạt màu đỏ nâu của dung dịch Br2
SO2 + Br2 + 2H2O → H2SO4 + 2HBr
- Dung dịch KMnO4: Làm nhạt màu dung dịch thuốc tím
5SO2 + 2KMnO4 + 2H2O → K2SO4 + 2MnSO4 + 2H2SO4
- Dung dịch H2S: Tạo bột màu vàng
SO2 + 2H2S → 3S↓ + 2H2O
- Dung dịch I2: Nhạt màu vàng của dung dịch I2
SO2 + I2 + 2H2O → H2SO4 + 2HI
- Dung dịch Ca(OH)2 dư: Làm cho nước vôi trong bị vẩn đục
SO2 + Ca(OH)2 → CaSO3↓ + H2O

6. Nhận biết CO2
- Dung dịch Ca(OH)2 dư: Làm cho nước vôi trong bị vẩn đục
CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O

7. Nhận biết CO
- Dung dịch PdCl2: Làm vẩn đục dung dịch PdCl2
CO + PdCl2 + H2O → Pd↓ + HCl

8. Nhận biết NO2
- H2O, O2, Cu: NO2 tan tốt trong nước với sự hiện diện của không khí, dung dịch sinh ra hòa tan Cu nhanh chóng
4NO2 + 2H2O + O2 → 4HNO3
8HNO3 + 3Cu → 3Cu(NO3)2 + 2NO↑ + 4H2O

9. Nhận biết NO
- Khí O2: Hóa nâu khi gặp O2
2NO + O2 → 2NO2↑ (màu nâu)
- Dung dịch muối Fe2+: Bị hấp thụ bởi dung dịch muối Fe2+ tạo phức hợp màu đỏ sẫm
Fe2+ + NO → [Fe(NO)]2+

10. Nhận biết H2, CH4
- Bột CuO nung nóng và dư: - Cháy trong CuO nóng là cho CuO màu đen chuyển sang màu đỏ của Cu
H2 + CuO → Cu↓ (màu đỏ) + H2O
CH4 + CuO → Cu↓ (màu đỏ) + CO2↑ + H2O
Riêng CH4 có tạo ra khí CO2 làm đục nước vôi trong có dư

11. Nhận biết N2, O2
- Dùng tàn đóm que diêm:
N2 làm tắt nhanh tàn đóm que diêm
O2 làm bùng cháy tàn đóm que diêm
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: svhoahoc trong Tháng Ba 03, 2008, 08:55:29 PM
bạn ơi H2S và SO2 ko tồn tại chung với nhau đâu
chúng sẽ phản ứng đấy
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: MagicianValky trong Tháng Ba 03, 2008, 11:12:42 PM
bạn ơi H2S và SO2 ko tồn tại chung với nhau đâu
chúng sẽ phản ứng đấy
Có pt này này bạn ^^
2H2S + SO2 --> 3S + 2H2O
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Sally92 trong Tháng Ba 04, 2008, 01:27:34 AM
mọi người giúp dùm bài nì zới=>Sử dụng thuốc thử ko giới hạn hãy nhận biết các chất sau:H2O4,Na2CO3,HCl,Na2S,NaNO3,Na2SO3
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Paladin trong Tháng Ba 04, 2008, 08:16:11 AM
đề bài là H2SO4 hử:
- Dùng quỳ tím nhận ra:
+ nhóm 1 gồm các dung dịch làm quỳ tím hóa xanh: Na2CO3, Na2S, Na2SO3
+ nhóm 2 gồm các dung dịch làm giấy quỳ hóa đỏ: H2SO4 và HCl
+ NaNO3 ko làm đổ màu giấy quỳ
- Dùng BaCl2 cho vào các dung dịch nhóm 2:
+ H2SO4 xuất hiện kết tủa màu trắng
+ HCl ko hiện tượng ji
- DÙng HCl cho vào các ống nghiệm nhóm 1:
+ ống nghiệm xuất hiện khí mùi trứng thối là Na2S
+ dẫn khí từ 2 ống nghiệm còn lại qua dung dịch B2: khí thoát ra từ ống nào làm nhạt màu dung dịch Br2 là Na2SO3, khí thoát ra từ ống nghiệm nào ko làm nhạt màu dung dịch Br2 là Na2CO3
ok?
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Voi Còi trong Tháng Ba 06, 2008, 08:58:45 PM
đề bài là H2SO4 hử:
- Dùng quỳ tím nhận ra:
+ nhóm 1 gồm các dung dịch làm quỳ tím hóa xanh: Na2CO3, Na2S, Na2SO3
+ nhóm 2 gồm các dung dịch làm giấy quỳ hóa đỏ: H2SO4 và HCl
+ NaNO3 ko làm đổ màu giấy quỳ
- Dùng BaCl2 cho vào các dung dịch nhóm 2:
+ H2SO4 xuất hiện kết tủa màu trắng
+ HCl ko hiện tượng ji
- DÙng HCl cho vào các ống nghiệm nhóm 1:
+ ống nghiệm xuất hiện khí mùi trứng thối là Na2S
+ dẫn khí từ 2 ống nghiệm còn lại qua dung dịch B2: khí thoát ra từ ống nào làm nhạt màu dung dịch Br2 là Na2SO3, khí thoát ra từ ống nghiệm nào ko làm nhạt màu dung dịch Br2 là Na2CO3
ok?


     Phân bik nhóm 2 có thể xài H2SO4 cũng dc, tạo kết tủa trắng với HCl, H2SO4.
     Nhóm 1: xài HCl ---> H2S - mùi trứng thối.
            Cho hai cái còn lại qua dd HCl luôn, 2 ống đó có khí bay lên, cho khí bay lên đó qua típ  KMnO4, nếu là SO2 thì sẽ làm mất màu dd KMnO4, còn lại là CO2 rùi suy ngược ra từng chất nguyên of nó cũng ok.


@ : chị Anna phải hem   ;D
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: k_boy_ls trong Tháng Ba 06, 2008, 10:33:23 PM
ba con oi !Cho em hoi lam the nao đe nhan biet cac hoa chat NaCl,NaOH,HCl,(NH4)2CO3,NH4Cl,Ba(OH)2 ma khong dung 1 hoa chat nao ca.
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Sao băng lạnh giá - vkngoc49cns trong Tháng Ba 06, 2008, 11:32:11 PM
ba con oi !Cho em hoi lam the nao đe nhan biet cac hoa chat NaCl,NaOH,HCl,(NH4)2CO3,NH4Cl,Ba(OH)2 ma khong dung 1 hoa chat nao ca.


Em cứ trộn lẫn từng cặp dung dịch lại với nhau rồi tính.
NaCl: không hiện tượng gì cả
NaOH: có 2 phản ứng giải phóng khí mùi khai
HCl: có 1 phản ứng làm giải phóng khí
(NH4)2CO3: 1 phản ứng khí mùi khai thoát ra, 1 phản ứng giải phóng 1 khí khác đồng thời với kết tủa.
Ba(OH)2: có 2 phản ứng sinh khí mùi khai trong đó 1 phản ứng kèm theo kết tủa ;D
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Mũ Lưỡi Trai trong Tháng Ba 07, 2008, 04:45:18 PM
Đun nhẹ các dd:
- (NH4)2CO3,NH4Cl sủi bọt khí (1)
- Các khí còn lại không có hiện tượng (2)
Tiếp tục cô cạn các chất ở 2:
- HCl không tạo cặn
- Các chất còn lại có cặn rắn (3)
Cho HCl vào 1:
- (NH4)2CO3 sủi khí
- NH4Cl không có hiện tượng
Cho (NH4)2CO3 vào 3:
- Ba(OH)2 tạo kết tủa
- Các chất còn lại không có hiện tượng
Cho NH4Cl vào các chất còn lại, đun nhẹ:
-Thằng nào tạo khí có mùi khai là NaOH
- Chất còn lại là NaCl
 
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: hoangnam301 trong Tháng Ba 12, 2008, 10:59:18 AM
Cho các lọ ko nhãn :Ag20,Ba0,Mg0,Mn02,Al203,Fe0,Fe203,CaC03,Cu0. Chỉ dùng 2 hóa chất, nhận biết?
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: nh0cpr0 trong Tháng Ba 12, 2008, 12:48:30 PM
Cho các lọ ko nhãn :Ag20,Ba0,Mg0,Mn02,Al203,Fe0,Fe203,CaC03,Cu0. Chỉ dùng 2 hóa chất, nhận biết?
dùng nước nhận biết được BaO tan.thu được dd Ba(OH)2.
dùng HCl =>Ag2O tạo kết tủa vàng ;MnO2 tan tạo khí Cl2 ko tạo kết tủa với dd Ba(OH)2 ;CaCO3 tan tạo khí CO2 kết tủa với dd Ba(OH)2;CuO tạo dd màu xanh;Fe2O3 tạo dd màu nâu đỏ; và thu MnO,Al2O3,FeO tan ko có hiên tượng khác.
các dd này cho qua dd Ba(OH)2 => Al2O3 tạo kết tủa sau đó tan;FeO tạo kết tủa trắn xanh sau đó hóa nâu trong ko khí.
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: kazan_vn trong Tháng Ba 18, 2008, 06:59:30 PM
Các bác cho em hỏi cách tách Hf và Zr được không

@ : câu nỳ đã hỏi trên h2vn òy , bạn vô  here  (http://www.h2vn.com/community/index.php?topic=1948.msg21429) coi , chưa hỉu sẽ cố gắng nói rõ hơn ;D
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Để dành trong Tháng Ba 19, 2008, 11:39:03 AM
Các bác cho em hỏi cách tách Hf và Zr được không

@ : câu nỳ đã hỏi trên h2vn òy , bạn vô  here  (http://www.h2vn.com/community/index.php?topic=1948.msg21429) coi , chưa hỉu sẽ cố gắng nói rõ hơn ;D
_ Phương phát kết tinh phân đoạn : dựa vào độ tan hơi khác nhau của K2ZrF6 và K2HfF6 là 0.07 và 0.10 mol/l . Mỗi khi kết tinh muối phức hexafloro , muối K2HfF6 tan nhiều hơn ở lại chủ yếu trong dung dịch còn muối K2ZrF6 tan ít hơn tập trung chủ yếu vào tinh thể . Lặp lại nhiều lần được muối tinh khiết .

_ Phương pháp trao đổi ion : khi dd muối tetraclorua của Zr và Hf trong HCl 6M (lượng HCl cần thiết để ngăn cản sự polime hoá của các hợp chất trong dung dịch) đi wa cột đựng nhựa cationit , kim loại được nhựa hấp thụ
Zr(IV) tạo phức với axit xitric (H3Cit) mạnh hơn Hf(IV)
dùng HCl hấp thụ Zr dưới dạng ZrO(H2Cit)2@  mod  : em chưa vít xong , rảnh vít nút , đã báo là đừng bác nào merge roài cơ mừ   ;D
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: svhoahoc trong Tháng Ba 21, 2008, 08:21:19 PM
hãy tách hỗn hợp gồm hai kim kiềm thổ là Na,K và Sr
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: MagicianValky trong Tháng Ba 22, 2008, 07:51:40 PM
hãy tách hỗn hợp gồm hai kim kiềm thổ là Na,K và Sr
Theo như mình nhớ thì đầu tiên ta đưa về muối của chúng rồi cho tạo kết tủa của muối Sr. Còn lại các muối của K+ và Na+ . Sau đó ta đưa về dạng muối clorua rồi sử dụng sự khác nhau về độ tan ta tách đc 2 muối clorua của chúng ra rồi đpnc là đc ^^
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: svhoahoc trong Tháng Ba 23, 2008, 09:17:32 AM
bạn có thể nói rõ hơn được không .mình chưa hiểu
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Để dành trong Tháng Ba 23, 2008, 10:59:33 AM
bạn có thể nói rõ hơn được không .mình chưa hiểu
ý bác magic là bác cho các kim loại đó pứ tạo muối hết (muối cacbonat đê) , cho vô nước ---> muối của Sr ko tan (SrCO3)
tách được muối của Sr ra , sau đó điều chế lại , có thể cho pứ để thành muối clorua rồi đpnc
còn dd chứa 2 muối của K và Na thì cho pứ với CaCl2 ---> tách kết tủa đwocj dung dịch muối Nacl và KCl ; dựa vào độ tan để tách chúng ra , sau đó đpnc ---> được kim loại  ;D
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Voi Còi trong Tháng Ba 25, 2008, 10:51:23 PM
      Chỉ use BaCO3 để fân biệt HCl, H2SO4, NaCl:
      Cho BaCO3 td với từng mẫu trên. Mẫu nào ra tủa trắng là HCl, còn lại 2 chất ko pứ là NaCl và H2SO4.
      Cho sản phẩm tạo thành từ pứ của HCl td với từng chất. Chất nào tạo ra tủa trắng là H2SO4, ko có pứ là NaCl.
     Em làm như thế, các bác xem lại giúp xem có đúng ko? Em cám ơn nhiều a.!!


  Sorry mọi ng, sai đề!!, em đã sửa lại ở tren gòi
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Để dành trong Tháng Ba 26, 2008, 11:08:23 AM
      Chỉ use BaCO3 để fân biệt HCl, H2SO4, NaCl:
      Cho BaCO3 td với từng mẫu trên. Mẫu nào ra tủa trắng là HCl, còn lại 2 chất ko pứ là NaCl và H2SO4.
      Cho sản phẩm tạo thành từ pứ của HCl td với từng chất. Chất nào tạo ra tủa trắng là H2SO4, ko có pứ là NaCl.
     Em làm như thế, các bác xem lại giúp xem có đúng ko? Em cám ơn nhiều a.!!


  Sorry mọi ng, sai đề!!, em đã sửa lại ở tren gòi

hic , lần sau vít cho cẩn thận , mừ BaCO3 tan tút trong axit mạnh cho khí bay bay mừ , cách làm nỳ hem có nhổn  ;D

với lại đừng có màu sắc wá , khó đọc   ;D

làm thía nỳ chị ạh  :D
cứ cho BaCO3 vô :
_ dd cho khí bay bay : HCl
_ dd hem có hiện tượng : NaCl
_ dd cho cả khí bay bay lẫn kết tủa  : H2SO4

ok  ;D
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: nguyenngocminh trong Tháng Tư 12, 2008, 11:51:13 AM
c1. Dùng pp hh để tách Fe,Fe2O3,Al,Al2O3 ra khỏi hh . Viết các ptpu
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: green_chemistry trong Tháng Tư 12, 2008, 02:54:03 PM
mình sẽ hướng dẫn sơ nhe:
-Đầu tiên ta cho hỗn hợp vào NaOH ta sẽ nhận được Al và Al2O3 với các hiện tượng như sau: nhôm sẽ phản ứng với xút và xuất hiện bọt khí ta nhận ra ngay đó là Al
   2Al+2NaOH+2H2O = 2NaAlO2+ 3H2
còn oxit nhôm thì phản ứng nhưng không thấy hiện tượng gì hết.
   Al2O3+2NaOH = 2NaAlO2+H2O
-Fe và oxit của nó không phản ứng với xút ta tách ra ngoài rùi tiếp tục cho HCl vào ta thấy Fe tác dụng với HCl sinh ra khí ta sẽ nhận được Fe
   Fe+2HCl = FeCl2+H2
còn oxt sắt xũng phản ứng nhưng không thấy hiện tượng gì cả
   Fe2O3+6HCl = 2FeCl3+3H2O
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: ganet trong Tháng Tư 12, 2008, 04:02:20 PM
c1. Dùng pp hh để tách Fe,Fe2O3,Al,Al2O3 ra khỏi hh . Viết các ptpu
green ơi, đề yêu cầu là tách từng chất ra khỏi hỗn hợp mà, đâu phải nhận biết từng chất. Nhưng nếu tách ra khỏi hỗn hợp thì tui nghĩ mãi không được, hay là đề sai ???, nếu là nhận biết thì bạn đúng rồi
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: MagicianValky trong Tháng Tư 12, 2008, 08:18:19 PM
Đầu tiên cho hh vào dd CuSO4 dư. Fe và Al pư bị giữ lại tạo muối. Lượng kết tủa bây giờ thu đc có Al2O3 và Fe2O3 và Cu.
Cho dd tác dụng với NaOH dư đc 2 kết tủa là Fe(OH)3 và Cu(OH)2. dd còn lại gồm Na2SO4 , Na[Al(OH)4] và NaOH dư.(1)
Lọc lấy kết tủa cho dd NH3 dư qua. Cu(OH)2 tạo phức [Cu(NH3)4](OH)2 tan. Còn lại Fe(OH)3 đem nhiệt phân và cho CO dư qua ta đc Fe.
dd (1) cho tác dụng với CO2 dư tạo kết tủa Al(OH)3 rồi đem nhiệt phân ra Al2O3 , đpnc ta đc Al.
HH kết tủa có Al2O3, Fe2O3, Cu cho tác dụng với NaOH dư đc muối Na[Al(OH)4] rồi làm tương tự như trên ta đc Al2O3.
Còn Fe2O3 và Cu cho tác dụng với HCl. Fe2O3 tan tạo muối FeCl3 rồi ta cho NaOH vào đc kết tủa Fe(OH)3 rồi nhiệt phân ta đc Fe2O3.
Đây là cách của mình. Các bạn tham khảo và cho ý kiến nhé ^^
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Mũ Lưỡi Trai trong Tháng Tư 12, 2008, 09:21:12 PM
Cách em thì không được bảo toàn khối lượng cho lắm.
Cho hh vào muối Fe dư, Al phản ứng hết, điện phân thu được Al.
Cho muối Cu vào thì Fe tan hết, cho tiếp Mg dư vào để tách Cu, Fe ra; cho hh kim loại vào HCl thì Fe tan hết, tách bỏ Cu, điện phản dd thu được Fe 
Hh còn lại gồm Fe2O3, Al2O3, Cu thì làm như anh MagicianValky
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Để dành trong Tháng Tư 12, 2008, 10:40:43 PM
c1. Dùng pp hh để tách Fe,Fe2O3,Al,Al2O3 ra khỏi hh . Viết các ptpu
Cách nỳ của em mang tính lý thuyết 100%   :D
Cho hỗn hợp pứ với khí Clo dư ---> hoà tan vào nước ---> chất rắn + dung dịch
_ dung dịch : cho NaOH dư vào roài tách lọc kết tủa , đun nóng đến m ko đổi + khử được Fe
còn muối natri aluminat thì sục khí cacbonic dư vô ---> lọc kết tủa đun đến m ko đổi ---> điện phân nóng chảy thu lại Al
_ chất rắn : khử hoàn toàn ---> cho pứ với Clo ---> hoà tan hoàn toàn chất rắn vào nước ---> lọc chất rắn ko tan là nhôm oxit , còn dung dịch đem cho NaOH dư vô ---> lọc kết tủa đun nóng đến m ko đổi thu được sắt(III)oxit

xong òy chớ bác  ;D
hy vọng là cách nỳ bảo toàn tương đối m
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: ganet trong Tháng Tư 13, 2008, 11:21:45 AM
em còn cách này không biết có được không?
cho hh vào H2SO4 đặc nguội -->chất rắn + dung dịch
- cho NaOH dư vào dung dịch, thu được kết tủa,lọc kết tủa, nhiệt phân thu được Fe2O3; sục tiếp CO2 vào thì tạo ra được kết tủa,thu kết tủa, nhiệt phân được Al2O3
-cho NaOH vào rắn, còn lại chất không tan là Fe, sục tiếp CO2 vào lại thu được kết tủa, nhiêt phân-->điện phân-->Al

Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Để dành trong Tháng Tư 13, 2008, 05:56:22 PM
em còn cách này không biết có được không?
cho hh vào H2SO4 đặc nguội -->chất rắn + dung dịch
- cho NaOH dư vào dung dịch, thu được kết tủa,lọc kết tủa, nhiệt phân thu được Fe2O3; sục tiếp CO2 vào thì tạo ra được kết tủa,thu kết tủa, nhiệt phân được Al2O3
-cho NaOH vào rắn, còn lại chất không tan là Fe, sục tiếp CO2 vào lại thu được kết tủa, nhiêt phân-->điện phân-->Al

to ganet : cách nỳ hay wá , tận dụng tính thụ động của Fe , Al trong axit sunfuric đặc nguội
(nói thía nhưng cũng hem bik seo nó thụ động nữa)     ;D

to all : em thấy hầu như đều điện phân nóng chảy nhôm oxit để thu Al , nhưng cách nỳ điều kiện cao wá , nếu ở PTN thì ko thể làm được , nên sau khi thu nhôm hidroxit thì cho vào dung dịch HCl , cô cạn điện phân nóng chảy muối thu lại Al (em nghĩ điện phân kỉu nỳ cũng chỉ cần xài nguồn 12 V chắc là nhổn )
àh , zới lại điện phân dung dịch muối nhôm clorua cho ra chất gì ạh , Al nguyên chất hay nhôm hidroxit ạh 
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: ganet trong Tháng Tư 13, 2008, 06:05:46 PM
tính thụ động của nó dễ hiểu thôi mà, khi Fe,Al td H2SO4 đặc nguội, thì tạo ra Fe2O3,Al2O3 + S02+H2O, mà Fe2O3 và Al2O3 là các oxít rất bền bao bọc kl bên trong làm kl không tiếp xúc được với H2SO4 nên phản ứng không xảy ra nữa => coi như không phản ứng
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Để dành trong Tháng Tư 13, 2008, 06:15:36 PM
tính thụ động của nó dễ hiểu thôi mà, khi Fe,Al td H2SO4 đặc nguội, thì tạo ra Fe2O3,Al2O3 + S02+H2O, mà Fe2O3 và Al2O3 là các oxít rất bền bao bọc kl bên trong làm kl không tiếp xúc được với H2SO4 nên phản ứng không xảy ra nữa => coi như không phản ứng

mâu thuẫn nghiêm trọng , thía ra 2 oxit đó ko pứ với axit sunfuric đặc nguội àh --->  trong bài làm của bác đào đâu ra dung dịch mừ từ đó thu sắt(III)oxit và nhôm hidroxit zậy    ;D

cái chỗ nỳ nỳ :

Trích dẫn
cho hh vào H2SO4 đặc nguội -->chất rắn + dung dịch
- cho NaOH dư vào dung dịch, thu được kết tủa,lọc kết tủa, nhiệt phân thu được Fe2O3; sục tiếp CO2 vào thì tạo ra được kết tủa,thu kết tủa, nhiệt phân được Al2O3
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: ganet trong Tháng Tư 13, 2008, 06:29:18 PM
ừh ha, nhưng cũng không đến nỗi nghiêm trọng lắm,vì cái này là thực nghiệm mà chỉ có điêu tại sao lại không giải thích được nhỉ??? ;D, để cái này mai đi hỏi thầy đã ;D ai biết giải thích giúp tui với ;D, giải thích được không vậy để dành ơi ???@ ganet : ko bik em mới hỏi , hỏi các cô cũng nói chắc do cái oxit bền , thía mừ oxit vẫn tan tút trong axit
mừ cái tính thụ động nỳ cho cả kim loại Fe , Al ở dạng bột + thanh kim loại àh  bác , thía thì chịu thật  :D
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: mailinh trong Tháng Tư 14, 2008, 10:17:05 AM
một bài nhận biết chất khí nữa nha bà con:
chỉ dùng nhiều nhất 2 thuốc thử nhận biết các chất khí sau:
Cl2,O3,SO2,CO2,NH3
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: MagicianValky trong Tháng Tư 14, 2008, 02:24:23 PM
một bài nhận biết chất khí nữa nha bà con:
chỉ dùng nhiều nhất 2 thuốc thử nhận biết các chất khí sau:
Cl2,O3,SO2,CO2,NH3
Dùng quỳ ẩm:
Cl2: làm quỳ chuyển đỏ rồi mất màu
NH3: Quỳ chuyển xanh
CO2, SO2: Quỳ chuyển hồng
O3: quỳ vẫn tím
CO2 và SO2 ta dùng dd Br2. SO2 làm phai màu dd Br2 còn CO2 ko
SO2 + Br2 + 2H2O --> 2HBr + H2SO4

Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: ganet trong Tháng Tư 14, 2008, 08:55:43 PM
cho từng khí vào dd Ca(OH)2
nhóm 1: CO2 và SO2
nhóm 2: Cl2, NH3, O3
cho dd Br2 vào từng nhóm
nhóm 1: sẽ nhận biết được CO2 và SO2( SO2 + H2O + Br2= H2SO4 + HBr)
nhóm 2: sẽ nhận biết được HCl( Cl2+ Br2+ H2O= HCl+ HBr), còn 2 khí thoát ra là NH3 và O3, dẫn 2 khí này lần lượt qua dd( H2SO4 + HBR) tạo ở trên, nếu khí nào bị giữ lại là NH3, khí thoát ra là O3
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: ganet trong Tháng Tư 14, 2008, 09:01:29 PM
mình còn cách này nữa, dựa trên cách của VaLky
dùng quỳ tím ẩm:
nhóm1: Cl2 và O3 làm mất màu quỳ tím
nhóm 2:CO2 và SO2 không hiện tượng
nhóm 3: NH3
sục từng khí của mỗi nhóm vào dd Br2
nhóm 1 sẽ nhận biết được Cl2 và O3
nhóm 2 sẽ nhận biết được SO2 và CO2
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: svhoahoc trong Tháng Tư 14, 2008, 09:07:30 PM
tiienj có bài nỳ mình hỏi :tách hỗn hợp gồm HCl HCN và axetic
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Mũ Lưỡi Trai trong Tháng Tư 14, 2008, 09:19:39 PM
- Hình như HCN tạo phức với Au, vậy xong 1 thằng
- Còn lại qua NaOH, cho H2SO4 vào, cô cạn được CH3COOH dạng khí
- Cho Ba(OH)2 dư để trung hòa H2SO4 dư, điện phân dd thu được Cl2, đốt với H2 thu lại HCl 
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Thanhphong trong Tháng Tư 20, 2008, 09:56:12 PM
Nêu 2 phương pháp hóa học nhận ra sự có mặt của O2 có lẫn trong hỗn hợp O3 và O2.
Các pác làm gấp dùm em cái , mai là phải trả lời rùi huhu :'(
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: thantang.pro9999 trong Tháng Tư 21, 2008, 07:03:19 AM
Nêu 2 phương pháp hóa học nhận ra sự có mặt của O2 có lẫn trong hỗn hợp O3 và O2.
Các pác làm gấp dùm em cái , mai là phải trả lời rùi huhu :'(
O3 có tính chất oxi hóa mạnh hơn O2 nên tất cả phản ứng nào O2 tham gia được thì O3 cũng tham gia được. Do đó nếu muốn nhận ra O2 trong hỗn hợp vớp O3 không có cách nào khác ngoài việc loại hết O3 ra khỏi hỗn hợp (Bằng dd KI dư) sau đó nhận ra khí còn lại là O2.
Tất nhiên có thể nhận ra theo PP. Vật lý. Tỷ khối của hh khi có lẫn O2 sẽ nhỏ hơn O3.
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: ganet trong Tháng Tư 21, 2008, 08:30:57 PM
Nêu 2 phương pháp hóa học nhận ra sự có mặt của O2 có lẫn trong hỗn hợp O3 và O2.
Các pác làm gấp dùm em cái , mai là phải trả lời rùi huhu :'(
mình nghĩ còn 1 cách nữa là cho O3 td với Ag sẽ tạo Ag2O màu đen, mất màu sáng bóng của Ag, sau đó nhận ra O2     
  Ag + O3 --> O2 + Ag2O
 nhưng cách này có vẻ hơi tốn kinh phí  ;D

@ ganet : có thể thay Ag bằng đồng mừ bác  ;D
thantang.pro9999: Bó tay, đọc lại cái đề đi 2 đứa. Hỏi là nhận ra sự có mặt của O2 trong hh chứ có nhận ra sự có mặt của O3 đâu? ::) Mà chắc đánh đề sai  :-X
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: svhoahoc trong Tháng Tư 21, 2008, 10:01:47 PM
mọi người có biết làm thế nào để nhận ra có HClO2 trong HClO3 ko :(
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Để dành trong Tháng Tư 22, 2008, 02:17:34 PM
Trích dẫn
thantang.pro9999: Bó tay, đọc lại cái đề đi 2 đứa. Hỏi là nhận ra sự có mặt của O2 trong hh chứ có nhận ra sự có mặt của O3 đâu? ::) Mà chắc đánh đề sai  :-X
cho 1 đống đồng vô để pứ hết với ozon , tách chất rắn ra , còn mỗi oxi ở đó , cho Magie cháy vô lọ , đẹp wá trời lun àh ta   ;D
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: mailinh trong Tháng Tư 22, 2008, 05:57:11 PM
cu tác dụng với O3 và cả O2 đều không hoàn toàn lấy đâu mà nhận biết.

@ mailinh : cho đến khi còn Cu dư , ko thì xài bạc   ;D
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Lackyluc trong Tháng Tư 23, 2008, 07:28:27 PM
cu tác dụng với O3 và cả O2 đều không hoàn toàn lấy đâu mà nhận biết.

@ mailinh : cho đến khi còn Cu dư , ko thì xài bạc   ;D
Mình thấy cả Cu và Ag đều không ổn vì Cu tác dụng với O2 và O3, còn Ag + O3  thì sinh ra O2 nên không thể khẳng định là có lẫn O2. Mình thấy cách của anh Tăng là ổn rồi.  ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: green_chemistry trong Tháng Năm 05, 2008, 11:06:44 AM
hi hi cái này hay wa' nhưng mấy bạn có ai làm thực nghiệm chưa mà đưa ra cách nhận biết hay thế nhỉ! theo mình nghỉ thì đây chỉ la lý thuyết xuông thôi à, nếu được thì bác nào làm thực nghiệm đi ko dễ như mọi người nói đâu vì còn nhiều yếu tố khác ảnh hưởng tới nữa mà vì "hoá học là một môn khoa học thực nghiệm mà"
tui nói chơi cho vui thôi nhưng bà con nói cách nhận biết như thế cũng đúng theo mình nghĩ nó chỉ đúng theo sách vở thôi vì có một số phảnu ứng nói thì dễ làm thực nghiệm đi rùi mới biết!
chào bà con!!!!!!!!
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Voi Còi trong Tháng Năm 05, 2008, 01:11:57 PM
      Tách giùm mình: CO2, SO2 và O2 với! Có fải dùng nc vôi trong và Brom dc k vậy?
      SO2 và CO2 làm cho nc vôi hóa đục, còn lại O2. Đem 2 thứ SO2 và CO2 cho vào Brom, khí nào làm Br mất màu là SO2. Phải làm vậy hok ta? ???
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Để dành trong Tháng Năm 05, 2008, 02:35:34 PM
đúng òy chị ạh , nhưng đó là phần nhần biết
tách thì làm theo thứ tự  :
cho vô nước vôi trong  --->  thu oxi + cho HCl dư vô dung dịch ---> thu hh khí thoát ra khỏi dung dịch trên òy dẫn wa dung dịch thuốc tím ---> axit hoá dung dịch thu được bằng HCl òy cho Cu dư vô thu lại khí sunfurơ   

P/s oyster : mừ seo chị lại tự hỏi tự trả lời thía   ;D
 
  @: chòi, trả lời để coi mọi ng xem thử xem có đúng k thoy mừ
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Paladin trong Tháng Năm 05, 2008, 02:41:55 PM
Em xem lại nhé. Cho HCl và Cu vào sao thu được SO2. Đây là H2SO4 không phải HNO3.
H2SO4 chỉ có tính oxi hóa mạnh khi nồng độ đặc thôi!
Để giành xem lại nhé!
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: thantang.pro9999 trong Tháng Năm 05, 2008, 05:37:57 PM
      Tách giùm mình: CO2, SO2 và O2 với! Có fải dùng nc vôi trong và Brom dc k vậy?
      SO2 và CO2 làm cho nc vôi hóa đục, còn lại O2. Đem 2 thứ SO2 và CO2 cho vào Brom, khí nào làm Br mất màu là SO2. Phải làm vậy hok ta? ???

Chẳng hiểu em hỏi tách hay nhận biết nữa?
Nhận biết thì dùng thuốc thử theo thứ tự: dd KMnO4, dd Ca(OH)2.
Tách: Trước tiên dẫn qua dd Br2 dư, hấp thu toàn bộ SO2 và thu được dung dịch A. Hh khí còn lại cho qua Ca(OH)2 dư, thu lấy O2 không bị hấp thụ. Lọc kết tủa nung thu lấy CO2.
Xử lý dd A: Br2, HBr, H2SO4 . Đun nhẹ để HBr và Br2 bay đi, dd H2SO4 đặc thu được cho tác dụng với Cu ---> SO2
Làm cách này chắc 1 lít cũng còn được vài trăm ml  :(
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Paladin trong Tháng Năm 06, 2008, 10:23:13 AM
- Giảm khối lượng. Tôi xin nhắc lại cho bạn biết điều đó. Bạn không nghĩ được cánh nào sử lí đoạn cuối sao?
- Đoạn cuối có thể sử lí như sau:
+ Cho tác dụng với dung dịch NH3 dư.
+ cô cạn dung dịch thu được sau phản ứng. được muối
+ Nhiệt phân muối thu được SO2.

@  Bác nào del bài trước của em xin lưu ý. Em chỉ muốn nói để cho ban thantang biết là giảm khối lượng, và mọi người nghĩ cách tối ưu. Tại sao lại del bài đó chứ.


P/s Paladin : em hem bik ai xoá bài anh nhưng nếu cần anh vô thùng rác restore lại , zới lại lần sau anh có thể modifi trực tiếp bài anh thantang để phản ánh mừ   ;D
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Để dành trong Tháng Năm 06, 2008, 02:05:05 PM
Em xem lại nhé. Cho HCl và Cu vào sao thu được SO2. Đây là H2SO4 không phải HNO3.
H2SO4 chỉ có tính oxi hóa mạnh khi nồng độ đặc thôi!
Để giành xem lại nhé!
thật ra là em định làm cho cái muối sunfat của Kali và Mn bị axit hoá để lấy lại axit sunfuric , mờ em thấy cái pứ của axit sunfuric với kim loại , cân bằng theo ion-electron thì cũng phải có sự tham gia của H+ chớ ạh , nên em cho thêm H+ vô để pứ xảy ra   ;D
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: ChemistryQueen trong Tháng Sáu 05, 2008, 09:01:56 PM
Hỗn hợp gồm CuO và Fe2O3, chỉ dùng Al và HCl hãy nêu 2 phương pháp điều chế đồng nguyên chất từ hỗn hợp trên. Viết PTHH
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Mũ Lưỡi Trai trong Tháng Sáu 05, 2008, 09:37:17 PM
PP1: Khử hoàn toàn 2 oxit = Al dư, hoà tan hh chất rắn sau phản ứng = HCl dư.Chất rắn không tan chính là Cu
PTHH:
3CuO + 2Al --> Al2O3 + 3Cu
Fe2O3 + 2Al --> Al2O3 + 2Fe
Fe + 2HCl --> FeCl2 + H2
PP2: Cho tác dụng với HCl dư --> cho Al dư vào hh --> tách lấy chất rắn, cho tác dụng với HCl --> Cu là chất rắn còn lại sau pư
PTHH:
CuO + 2HCl --> CuCl2 + H2O
Fe2O3 + 6HCl --> 2FeCl3 + 3H2O
2Al + 3CuCl2 --> 2AlCl3 + 3Cu
Al + FeCl3 --> AlCl3 + Fe
Fe + 2HCl --> FeCl2 + H2
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: sao tuyet trong Tháng Sáu 13, 2008, 09:57:49 PM
Mình có thêm vài bài nữa đây, cũng không khó lắm, mời các bạn làm thử rồi cho ý kiến
  Có 5 hỗn hợp khí được đánh số từ 1 đến 5
1. CO2; SO2; N2; HCl
2. SO2; CO; H2S; O2
3. HCl; CO; N2; Cl2
4. H2; HBr; CO2; SO2
5. O2; CO; N2; H2; NO
a. Hỗn hợp nào không thể tồn tại ở nhiết độ thường?
b. Hãy nhận biết các khí trong hỗn hợp 4
minh nghi hh khong the ton tai trong dieu kien thuong la : 5
b; dung quy tim am ; nhan duoc H2(vi khong la doi mau quy tim am)
   Sau do dung dd Brom :nhan duoc SO2(vi la mat mau Brom )
Dung AgNO3 nhan duoc cac chat con lai
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: paven0206 trong Tháng Sáu 21, 2008, 08:25:53 PM
Giúp em với: Nêu phương pháp tách các hỗn hợp sau thành các chất nguyên chất:
a)MgO,Fe2O3 và CuO
b) Cl2, H2, CO2
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: tutram1992 trong Tháng Sáu 21, 2008, 09:09:58 PM
Giúp em với: Nêu phương pháp tách các hỗn hợp sau thành các chất nguyên chất:
a)MgO,Fe2O3 và CuO
cho hh qua CO nóng dư, hoà tan tiếp vào HCl, chất rắn ko tan là Cu (cho t/d với O2 thu lại CuO). Cô cạn dd còn lại ròi đem điện phân nóng chảy thu đc hh 2 KL; cho dd HNO3 đặc nguội, chất ko tan là Fe (t/d tiếp với O2 thu lại Fe2O3). dd còn lại đem cô cạn rùi nhiệt phân thu đc MgO.
3CO + Fe2O3 = 2Fe + 3CO2
CO + CuO = Cu + CO2
Fe + 2HCl = FeCl2 + H2
MgO + 2HCl = MgCl2 + H2O
FeCl2 = Fe + Cl2
MgCl2 = Mg + Cl2
Mg + 4HNO3 = Mg(NO3)2 +2NO2 + 2H2O
Mg(NO3)2 = MgO + NO2 + 1/2O2

Giúp em với: Nêu phương pháp tách các hỗn hợp sau thành các chất nguyên chất:
b) Cl2, H2, CO2
Cho hh khí qua AgNO3 dư, lọc tách kết tủa AgCl đem điện phân nóng chảy thu đc Cl2. Cho hh khí còn lại qua dd Ca(OH)2, thu đc khí H2 ko phản ứng. Lọc kết tủa, nhiệt phân thu đc CO2
AgNO3 + Cl2 + H2O = AgCl + HNO3 + O2
AgCl = Ag + 1/2Cl2
CO2 + Ca(OH)2 = CaCO3 + H2O
CaCO3 = CaO + CO2
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Voi Còi trong Tháng Sáu 21, 2008, 09:48:40 PM
Giúp em với: Nêu phương pháp tách các hỗn hợp sau thành các chất nguyên chất:
b) Cl2, H2, CO2

    Cho từng khí đi qua Ca(OH)2, khí làm đục & tạo kết tủa là CO2. Lọc kết tủa, đem t* ra thành CO2
     2 khí còn lại cho đi qua đ NaOH dư. NaOH pứ với Clo, tạo thành muối NaCl + NaClO + H2
     Đem nhiệt phân hh đó, thu đc NaCl rùi đem điện phân có màng ngăn, thu đc Cl2 & H2 riêng biệt.
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Để dành trong Tháng Sáu 21, 2008, 09:54:50 PM
Giúp em với: Nêu phương pháp tách các hỗn hợp sau thành các chất nguyên chất:
b) Cl2, H2, CO2

    Cho từng khí đi qua Ca(OH)2, khí làm đục & tạo kết tủa là CO2. Lọc kết tủa, đem t* ra thành CO2
     2 khí còn lại cho đi qua đ NaOH dư. NaOH pứ với Clo, tạo thành muối NaCl + NaClO + H2
     Đem nhiệt phân hh đó, thu đc NaCl rùi đem điện phân có màng ngăn, thu đc Cl2 & H2 riêng biệt.


nhầm to oành chị ạh , clo pứ ngon lành với canxihidroxit mờ   ;D

đây là tách chất chớ hem phải nhận biết

mừ mạng lag hay sao mà double post thía  ???
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Voi Còi trong Tháng Sáu 21, 2008, 10:09:15 PM
Giúp em với: Nêu phương pháp tách các hỗn hợp sau thành các chất nguyên chất:
a)MgO,Fe2O3 và CuO

   Cho 3 chất td với CO, thu đc Fe & Cu. Cho td tiếp với HCl, thu đc MgCl2 & FeCl2, còn Cu k pứ, lọc ra. Đem điện phân nóng chảy FeCl2 thì thu đc Fe, Điện phân dd MgCl2 ra Mg.
   
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Thanhphong trong Tháng Sáu 21, 2008, 10:45:09 PM
Giúp em với: Nêu phương pháp tách các hỗn hợp sau thành các chất nguyên chất:
a)MgO,Fe2O3 và CuO

   Cho 3 chất td với CO, thu đc Fe & Cu. Cho td tiếp với HCl, thu đc MgCl2 & FeCl2, còn Cu k pứ, lọc ra. Đem điện phân nóng chảy FeCl2 thì thu đc Fe, Điện phân dd MgCl2 ra Mg.
   
Đoạn cuối không ổn lắm vì dng dịch thu được là hỗn hợn FeCl2 và MgCl2, theo em cần cho Mg dư vào => thu Fe, sau đó mới điện phân dung dich MgCl2 .
;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;)
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: paven0206 trong Tháng Sáu 22, 2008, 06:30:03 AM
Giúp em với: Nêu phương pháp tách các hỗn hợp sau thành các chất nguyên chất:
a)MgO,Fe2O3 và CuO

   Cho 3 chất td với CO, thu đc Fe & Cu. Cho td tiếp với HCl, thu đc MgCl2 & FeCl2, còn Cu k pứ, lọc ra. Đem điện phân nóng chảy FeCl2 thì thu đc Fe, Điện phân dd MgCl2 ra Mg.
   
Đoạn cuối không ổn lắm vì dng dịch thu được là hỗn hợn FeCl2 và MgCl2, theo em cần cho Mg dư vào => thu Fe, sau đó mới điện phân dung dich MgCl2 .
;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;)
bác ơi vậy thì làm tăng khối lượng Mg thêm rồi
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Lackyluc trong Tháng Sáu 22, 2008, 07:29:45 AM
Giúp em với: Nêu phương pháp tách các hỗn hợp sau thành các chất nguyên chất:
a)MgO,Fe2O3 và CuO

   Cho 3 chất td với CO, thu đc Fe & Cu. Cho td tiếp với HCl, thu đc MgCl2 & FeCl2, còn Cu k pứ, lọc ra. Đem điện phân nóng chảy FeCl2 thì thu đc Fe, Điện phân dd MgCl2 ra Mg.
   
Đoạn cuối không ổn lắm vì dng dịch thu được là hỗn hợn FeCl2 và MgCl2, theo em cần cho Mg dư vào => thu Fe, sau đó mới điện phân dung dich MgCl2 .
;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;)
bác ơi vậy thì làm tăng khối lượng Mg thêm rồi
Trong tách chất khối lượng sau phản ứng tăng lên không quan trọng, cái quan trọng là chất sau khi tách cần nguyên chất. ok ;) ;) ;)
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: paven0206 trong Tháng Sáu 22, 2008, 08:58:47 PM
Giúp em với: Nêu phương pháp tách các hỗn hợp sau thành các chất nguyên chất:
a)MgO,Fe2O3 và CuO

   Cho 3 chất td với CO, thu đc Fe & Cu. Cho td tiếp với HCl, thu đc MgCl2 & FeCl2, còn Cu k pứ, lọc ra. Đem điện phân nóng chảy FeCl2 thì thu đc Fe, Điện phân dd MgCl2 ra Mg.
   
Bác ơi sao cô em nói MgCl2 không điện phân được.
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: tutram1992 trong Tháng Sáu 22, 2008, 09:34:45 PM
Giúp em với: Nêu phương pháp tách các hỗn hợp sau thành các chất nguyên chất:
a)MgO,Fe2O3 và CuO

   Cho 3 chất td với CO, thu đc Fe & Cu. Cho td tiếp với HCl, thu đc MgCl2 & FeCl2, còn Cu k pứ, lọc ra. Đem điện phân nóng chảy FeCl2 thì thu đc Fe, Điện phân dd MgCl2 ra Mg.
   
Bác ơi sao cô em nói MgCl2 không điện phân được.

Đúng ra là fải điện phân nóng chảy MgCl2, vì thông thường cách để điều chế Cl2 từ muối clorua là điện phân nóng chảy muối khan. Điện phân dd làm sao đc ???
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Voi Còi trong Tháng Sáu 23, 2008, 10:09:28 PM
     Mời các bác ghé qua:
     Hãy nêu pp nhận biết các dd mất nhãn: AlCl3, NaCl, MgCl2, H2SO4. Chỉ đc dùng thêm 1 trg những thuốc thử: quỳ tím, Cu, Zn & các dd: NH3, HCl, NaOH, BaCl2, AgNO3, Pb(NO3)2.
     Viết các pt pứ :o


    Dùng NaOH nhận biết đúng ko nhở bà con? ;D
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Để dành trong Tháng Sáu 23, 2008, 10:16:06 PM
     Mời các bác ghé qua:
     Hãy nêu pp nhận biết các dd mất nhãn: AlCl3, NaCl, MgCl2, H2SO4. Chỉ đc dùng thêm 1 trg những thuốc thử: quỳ tím, Cu, Zn & các dd: NH3, HCl, NaOH, BaCl2, AgNO3, Pb(NO3)2.
     Viết các pt pứ :o


cách của em chỉ xài kiềm thoai   ;D

cho vô kiềm ta được  :
_ kết tủa ko tan : dd magie clorua
_ kết tủa sau tan : dd nhôm clorua
_ ko hiện tượng : NaCl và axit sunfuric (*)
cho kết tủa magie hidroxit thu được ở trên vô 1 trong 2 dung dịch ở nhóm (*) :
+ ở dd nào kết tủa tan thì đó là dd axit
+ ở dd nào kết tủa ko tan thì đó là dd NaCl
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: __Ran__ trong Tháng Sáu 23, 2008, 10:30:03 PM
     Mời các bác ghé qua:
     Hãy nêu pp nhận biết các dd mất nhãn: AlCl3, NaCl, MgCl2, H2SO4. Chỉ đc dùng thêm 1 trg những thuốc thử: quỳ tím, Cu, Zn & các dd: NH3, HCl, NaOH, BaCl2, AgNO3, Pb(NO3)2.
     Viết các pt pứ :o


    Dùng NaOH nhận biết đúng ko nhở bà con? ;D
dung BaCl2 nhậ dc H2SO4
3 chất còn lại cho vao NAOH dư. NaCl ko có hiện tuọng gi. AlCl3 tạo kết tủa tan trong NaOH dư, còn MgCl2 tạo kết tủa ko tan trong NaOH dư
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: tieungoc_9x trong Tháng Sáu 25, 2008, 10:14:12 PM
Hì, em có bài nì muốn thỉnh giáo các anh chị em đây:
 Không dùng thêm hoá chất bên ngoài làm thuốc thử, hãy phân biệt sáu lọ dd mất nhãn được đựng riêng biệt sau đây: Zn(NO3)2, NH4NO3, Pb(NO3)2, FeCl3,NaOH,HCl.
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: khanh trong Tháng Sáu 26, 2008, 10:29:25 AM
Hì, em có bài nì muốn thỉnh giáo các anh chị em đây:
 Không dùng thêm hoá chất bên ngoài làm thuốc thử, hãy phân biệt sáu lọ dd mất nhãn được đựng riêng biệt sau đây: Zn(NO3)2, NH4NO3, Pb(NO3)2, FeCl3,NaOH,HCl.
Hix, cứ cho tác dụng với nhau rồi lập bảng:
Pb2+: tạo 3 kết tủa đều màu trắng, có 1 kết tủa tan -> dd chứa kết tủa đó là NaOH
NH4+: khí khai
Zn2+: tạo 1 kết tủa, tan
Fe3+: kết tủa nâu đỏ
Còn lại là HCl
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Lackyluc trong Tháng Bảy 02, 2008, 11:30:12 PM
Giúp em với: Nêu phương pháp tách các hỗn hợp sau thành các chất nguyên chất:
a)MgO,Fe2O3 và CuO

   Cho 3 chất td với CO, thu đc Fe & Cu. Cho td tiếp với HCl, thu đc MgCl2 & FeCl2, còn Cu k pứ, lọc ra. Đem điện phân nóng chảy FeCl2 thì thu đc Fe, Điện phân dd MgCl2 ra Mg.
   
Bác ơi sao cô em nói MgCl2 không điện phân được.

Đúng ra là fải điện phân nóng chảy MgCl2, vì thông thường cách để điều chế Cl2 từ muối clorua là điện phân nóng chảy muối khan. Điện phân dd làm sao đc ???
@tutram1992 : cái này cũng không hẳn, ta có thể chuyển từ muối MgCl2 = > NaCl sau đó điện phân dung dịch có màng ngăn là ta thu được Cl2 ở anot. Còn trong bài này để thu MgO thì chỉ việc lấy Mg(OH)2 đem nhiệt phân ok ;)
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: huulinh244 trong Tháng Bảy 09, 2008, 08:36:37 PM
lam the nao de tao CaCO_3 tu BaCO_3 chi voi 1 puong trinh
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: huulinh244 trong Tháng Bảy 09, 2008, 08:40:57 PM
cho em hoi lam the nao de tach FeO va Fe_2O_3 ra khoi hop chat
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Để dành trong Tháng Bảy 10, 2008, 09:29:15 AM
lam the nao de tao CaCO_3 tu BaCO_3 chi voi 1 puong trinh
chắc là cho BaCO3 vào CaSO4 nóng chảy   ;D
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: khanh trong Tháng Bảy 10, 2008, 10:41:33 AM
cho em hoi lam the nao de tach FeO va Fe_2O_3 ra khoi hop chat
Hix, chả biết cách này có được chấp nhận không:
- Hòa tan vào HCl
- Cho NaF vào để tạo phức [FeF6]3-
- Cho NaOH vào kết tủa Fe2+, tái tạo FeO
- Phá phức [FeF6]3- tạo lại Fe3+, tái tạo Fe2O3
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: pe Uc trong Tháng Bảy 10, 2008, 08:28:53 PM
Từ hỗn hợp NaCl và KCl, tách NaCl ra (bằng 2 cách)

Bài này em chịu  :(
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: tutram1992 trong Tháng Bảy 10, 2008, 08:31:56 PM
Từ hỗn hợp NaCl và KCl, tách NaCl ra (bằng 2 cách)

Bài này em chịu  :(
Có cho xài pp vật lý ko bạn, nếu đc thì mình có 1 cách: Hoà tan hh trên vào dd NaCl bão hoà, phần chất rắn ko tan lắng xuống chính là NaCl.
Còn cách 2 thì....bí
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Forza Milan trong Tháng Bảy 10, 2008, 08:41:43 PM
Từ hỗn hợp NaCl và KCl, tách NaCl ra (bằng 2 cách)

Bài này em chịu  :(
Cái này dùng trong tách quặng :
Do độ tan của NaCl hầu như ko thay đổi theo nhiệt độ, nên trước tiên hòa tan hoàn tàn hh NaCl và KCl vào nước ở nhiệt độ cao, sau đó hạ dần nhiệt độ xuống, KCl sẽ tách ra ở dạng tinh thể!
Đến khi tách ra được hết KCl thì chỉ cần cô cạn dd còn lại là thu đc NaCl tinh khiết.
 :)
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Để dành trong Tháng Bảy 10, 2008, 09:15:14 PM
Từ hỗn hợp NaCl và KCl, tách NaCl ra (bằng 2 cách)

Bài này em chịu  :(

bài này trên h2vn có rồi , pp hóa học khá phức tạp , lúc đó còn có thêm cả LiCl nữa , quote qua đây cho mọi người đọc lại   ;D

Lâu lắm rồi tôi mới đọc lại chủ đề !
Từ trước đến nay nó đã ngủ quên quá lâu ! Vậy hôm nay xin được mạn phép hâm nóng , bởi tôi thấy thực sự hứng thú với bài hóa cổ điển này ! Mọi người cùng đóng góp với tôi !
Trước tiên xin tổng kết lại cách thứ nhất mà bạn Khanh đã làm ! Xin lưu ý rằng Li+ trong dd có thể tạo kết tủa với Các ion CO3- , F- , PO43- và 1 số ion khác nữa , nếu bạn nào biết thì đóng góp !
Vì vậy tôi làm bài tách NaCl và KCl thôi , mong mọi người hiểu !
Ci: Dùng H2[PtCl6] .
TN1: (NaCl, KCl) -> (NaOH, KOH) .
TN2: (NaOH, KOH) + H2[PtCl6] -> M2[PtCl6]
(Trong đó M là NA và K ) .
Na2[PtCl6] tan tạo dd , K2[PtCl6] kết tủa lắng xuống .
TN3: Lọc kết tủa K2[PtCl6] + 2H2 -> 2KCl + Pt + 4HCl     ( 2000C - 2500C ) .
TN4: Hòa tan hỗn hợp chất rắn sau khi PU vào H2O , lọc kết tủa Pt , cô cạn sẽ thu được KCl .
Công việc chuyển Na2[PtCl6] -> NaCl làm tương tự !
Lưu ý : Có thể nhiều bạn chưa rõ H2[PtCl6] làm cách nào để điều chế ?
Nếu lỡ vào phòng thí nghiệm , có biết cách tách đấy nhưng nhỡ không có ddH2[PtCl6] thì làm sao , chả nhẽ bó tay !
Vì vậy tôi xin nếu 1 cách căn bản nhất để điều chế H2[PtCl6] , chỉ gói gọn trong PU này thôi :
PTPU: 3Pt + 18HCl(đặc) + 4HNO3(đặc) -> 3H2[PtCl6] + 4NO2 + 8H2)      (Đun sôi) .
C2: Dùng XeO3/O3 .
TN1: (NaCl, KCl) -> (NaOH, KOH) .
TN2: (NaOH, KOH) + XeO3 + O3 -> M4XeO6 + O2 + H2O .
(M là Na và K ) .
K4XeO6 tan , Na4XeO6 hkông tan , kết tủa .
TN3: 2Na4XeO6 + 8HCl(loãng) -> 8NaCl + O2 + 2XeO3 + 4H2O .
Cô cạn tu được NaCl .
Công việc còn lại bạn có thể làm tương tự .
(Còn nữa)

-Bạn không thể điều chế XeO3 bằng phương pháp trực tiếp, mà phải qua con đường gián tiếp đó là :
Xe + 2F2 -> XeF4                   (4000C, p, tạp chất XeF2)
3XeF4 + 6H2O -> 2XeO3 + Xe + 12HF .
-Còn Ozon , thật đơn giản , bạn chỉ cần 1 bình đựng đầy O2 , phóng điện , chiếu tia tử ngoại hoặc nâng nhiệt độ lên 20000C là sẽ có Ozon .
O2 -> 2O0 .
O0 + O2 -> O3 .
Tuy nhiên các PU trên đều thuận nghịch .
Bạn cũng có thể điều chế Ozon bằng phương pháp sau :
O2 + F2 -> O2F2       (-1830C, phóng điện) .
4O2F2 + 4H2O -> 2O3 + O2 + 8HF    ( nhiệt độ thường)
C3:  Dùng dd XeO3 .
TN1: (NaCl, KCl) -> (NaF, KF) .
TN2: (NaF, KF) + XeO3(dd) -> M[XeO3F] .
(Trong đó M là Na hoặc K)
Na[XeO3F] tan , K[XeO3F] không tan tạo kết tủa lắng xuống !
Tiếp tục thí nghiệm điều chế KCl từ K[XeO3F] .....
bạn nào biết thì cho ý kiến .
Hoặc 1 số bạn có điều kiện làm thí nghiệm thì cho tôi và mọi người biết kết quả , hy vọng mọi người đóng góp thêm !

Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: linhhoang trong Tháng Bảy 11, 2008, 08:36:27 AM
chào các bác ;xin nhờ các bác giải giúp bài này la đề thi đại học năm nào em quên rùi chỉ nhớ mang máng như thế này
tách các chất ra khỏi hỗn hợp gồm BACl2;ALCl3;FeCl3
OK con gà đen
xai H2SO4 ->nhan BaCl2
Xai NaOH ->nhan 2 chat kia
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: MagicianValky trong Tháng Bảy 11, 2008, 09:56:12 AM
chào các bác ;xin nhờ các bác giải giúp bài này la đề thi đại học năm nào em quên rùi chỉ nhớ mang máng như thế này
tách các chất ra khỏi hỗn hợp gồm BACl2;ALCl3;FeCl3
OK con gà đen
xai H2SO4 ->nhan BaCl2
Xai NaOH ->nhan 2 chat kia

Pác nhầm đề thì phải. Người ta bảo tách chứ có phải nhận b' đâu ;). Nếu nhận b' thì dùng NaOH là đủ rồi  :).
Em tách thử cái ^^.
Dùng dd NH3 dư qua thì AlCl3 và FeCl3 pư tạo kết tủa.
AlCl3 + 3NH3 + 3H2O --> Al(OH)3 + 3NH4Cl
FeCl3 tương tự AlCl3.
Lọc kết tủa trong dd còn BaCl2 và NH4Cl.
Cô cạn dd ta đc BaCl2 ( NH4Cl ko bền bị phân tích --> NH3 + HCl bay đi )
Cho kết tủa vào NaOH dư Fe(OH)3 ko tan ta lọc ra rồi cho pư HCl ta đc FeCl3
Al(OH)3 + NaOH --> Na[Al(OH)4]
Sục khí CO2 dư vào ta đc kết tủa Al(OH)3. cho pư với HCl đc AlCl3
CO2 + Na[Al(OH)4] --> Al(OH)3 + NaHCO3
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Vu Duc Trung trong Tháng Bảy 21, 2008, 08:53:26 AM
 Các bạn có thể giúp mình nhận biết 3 hóa chất: CH3COOH, C2H5OH và CH3OH chỉ bằng 1 thuốc thử(các bạn cố dùng cách nào đơn giản nhất nhé.Cảm ơn nhìu :)
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Forza Milan trong Tháng Bảy 21, 2008, 11:37:28 AM
Đun 3 chất với H2SO4 đậm đặc ở nhiệt độ cao. Ống nào có khi bay ra là C2H5OH.
Cho C2H5OH vào 2 chất còn lại, cái nào có mùi thơm là CH3COOH.
P/t : (tự viết)  ;D
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Để dành trong Tháng Bảy 21, 2008, 11:37:57 AM
Các bạn có thể giuáp mình nhận biết 3 hóa chất: CH3COOH, C2H5OH và CH3OH chỉ bằng 1 thuốc thử(các bạn cố dùng cách nào đơn giản nhất nhé.Cảm ơn nhìu :)

dùng quỳ nhận ra acid còn 2 rượu thì oxi hóa nhẹ để thu andehit
cho mỗi andehit thu được tham gia pứ tráng gương với cùng 1 lượng bạc nitrat trong amoniac , lọc kết tủa đem sấy khô rồi cân :
_ ở bình nào lượng bạc tạo ra nhiều hơn thì đó là andehit tương ứng của metanol
_ bình nào có ít Ag hơn thì là andehit của etanol

do :
CH3CHO --> Ag theo tỉ lệ 1:2 về n tức là 1 mol CH3CHO ta được 2 mol Ag

HCHO --> Ag theo tỉ lệ 1:4 về n tức là :

HCHO + 2[Ag(NH3)2]OH = HCOONH4 + 2Ag + 2NH3 + H2O
HCOONH4 + 2[Ag(NH3)2]OH = (NH4)2CO3 + 2Ag + 2NH3 + H2O

---> 1mol HCHO ta được 4 mol Ag

@ Để dành: 1 thuốc thử cơ mà bác. Quỳ với AgNO3/NH3 là 2 rồi ^^

@ magic : hèm dùng quỳ vẫn ra vì chú acid này ko pứ với phức bạc trong amoniac mờ bác   ^^
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: duybinh trong Tháng Bảy 26, 2008, 02:04:23 PM
các bác ơi giúp em giải bài này với !
có 2 hỗn hợp muối và đường không dùng phương pháp HH mà nhận biết đc ?

Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Để dành trong Tháng Bảy 26, 2008, 10:13:16 PM
các bác ơi giúp em giải bài này với !
có 2 hỗn hợp muối và đường không dùng phương pháp HH mà nhận biết đc ?


ko dùng phương pháp hóa học thì ta dùng vật lý :
C1 : nếm đi   ;D
C2 : cho vào chảo rang : nếu bị chảy ra hóa nâu rồi đen thì là đường
chỉ bị chảy ra mà vẫn màu trắng là muối   ;D
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: khanh trong Tháng Bảy 29, 2008, 10:29:41 AM
Các bạn có thể giuáp mình nhận biết 3 hóa chất: CH3COOH, C2H5OH và CH3OH chỉ bằng 1 thuốc thử(các bạn cố dùng cách nào đơn giản nhất nhé.Cảm ơn nhìu :)

dùng quỳ nhận ra acid còn 2 rượu thì oxi hóa nhẹ để thu andehit
cho mỗi andehit thu được tham gia pứ tráng gương với cùng 1 lượng bạc nitrat trong amoniac , lọc kết tủa đem sấy khô rồi cân :
_ ở bình nào lượng bạc tạo ra nhiều hơn thì đó là andehit tương ứng của metanol
_ bình nào có ít Ag hơn thì là andehit của etanol

do :
CH3CHO --> Ag theo tỉ lệ 1:2 về n tức là 1 mol CH3CHO ta được 2 mol Ag

HCHO --> Ag theo tỉ lệ 1:4 về n tức là :

HCHO + 2[Ag(NH3)2]OH = HCOONH4 + 2Ag + 2NH3 + H2O
HCOONH4 + 2[Ag(NH3)2]OH = (NH4)2CO3 + 2Ag + 2NH3 + H2O

---> 1mol HCHO ta được 4 mol Ag

@ Để dành: 1 thuốc thử cơ mà bác. Quỳ với AgNO3/NH3 là 2 rồi ^^
Oh, có lẽ chỉ có thể dùng định lượng thoy. Cho Na vào cùng 1 khối lượng 3 chất này, định lượng H2 sinh ra để phân biệt. Viết ptpứ để phân biệt
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Voi Còi trong Tháng Bảy 30, 2008, 05:27:34 PM
các bác ơi giúp em giải bài này với !
có 2 hỗn hợp muối và đường không dùng phương pháp HH mà nhận biết đc ?


ko dùng phương pháp hóa học thì ta dùng vật lý :
C1 : nếm đi   ;D
C2 : cho vào chảo rang : nếu bị chảy ra hóa nâu rồi đen thì là đường
chỉ bị chảy ra mà vẫn màu trắng là muối   ;D

  wèo, rủi nó hok fải muối ăn thì sao hả để dành em?  ;D Rang lên là đk hơi bị liều đóa nha. Kiếm cách khác đê.
       [ xài thử H2SO4 đặc, níu là đg thì nóa hút nc tạo nguyên 1 cục than đó nhưng mà hơi nguy hiểm]
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Mũ Lưỡi Trai trong Tháng Bảy 30, 2008, 08:14:12 PM
Thử cách của em đi:
Hòa 2 chất vào 2 tô nước, để lại gần tổ kiến:
- Tô nước đường thì có kiến bu
- Tô nước muối thì ko có gì cả
@ darkwitch : đã xài kiến thì cần gì hòa nước chớ , cứ để đó tự kiến cũng bu được , hòa vào nước thì kiến chết đuối rồi còn gì    ;D
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: silver trong Tháng Tám 01, 2008, 09:08:20 PM
Nhận biết Na2CO3 và NaHCO3:
mình nghĩ nên dùng quỳ tím sẽ đơn giản hơn rất nhiều: Na2CO3 thì quỳ hóa xanh còn NaHCO3 thì quỳ hóa đỏ

NaHCO3 mà l quỳ tím hoá đỏ hả???Hok phải nhìn thấy H trong đó thì tưởng axit đâu,nó là hợp chất của 1 KL mạnh(Na) avf 1 gốc axit yếu(HCO3). ;D ;D
Nhưng mà nó là một muối axit mà, phải hoá đỏ chứ?
Đúng nó là muối acid nhưng là muối của acid yếu .Vả lại xét 2 pứ
HCO3- => H+  +  CO3 2- (1)
HCO3-  + h2o => H2CO3 + OH- (2)
Thì (2) có khnang xra lớn hơn do hằng số pư lớn hơn .Rất tiếc mình ko có số liệu cụ thể
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: huyenhat trong Tháng Tám 08, 2008, 11:32:48 PM
Câu 1:
Có 3 dung dịch Ba(OH)2, Pb(CH3COO)2, MgSO4 bị mất nhãn hiệu. hãy chọn 5 thuốc thử đựoc dùng để phân biệt được cả 3 dung dịch trên?
(Lưu ý: giống bài chọn 1 thuốc thử duy nhất nhưng đề bài yêu cầu tìm 5 chất như thế)
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: 2K2+ trong Tháng Tám 09, 2008, 01:25:29 AM
Câu 1:
Có 3 dung dịch Ba(OH)2, Pb(CH3COO)2, MgSO4 bị mất nhãn hiệu. hãy chọn 5 thuốc thử đựoc dùng để phân biệt được cả 3 dung dịch trên?
(Lưu ý: giống bài chọn 1 thuốc thử duy nhất nhưng đề bài yêu cầu tìm 5 chất như thế)

1. Dùng quỳ tím.
Nhận biết được Ba(OH)2 do quỳ chuyển màu xanh, rùi dùng ba(OH)2 cho dư vào 2 dd còn lại, xuất hiện kết tủa + kết tủa tan ra là: Pb(CH3COO)2, còn chỉ xuất hiện kết tủa là MgSO4.

2. Dùng NaOH (KOH, CsOH).
Cho NaOH dư vào 3dd, thấy xuất hiện kết tủa rùi tan là Pb(CH3COO)2, còn chỉ xuất hiện kết tủa là MgSO4, không có hiện tượng là Ba(OH)2.

3. Dùng Al(NO3)3 (Zn(NO3)2, ...)
Dùng 1 lượng thiếu Al(NO3)3 thì thấy xuất hiện kết tủa rùi kết tủa tan ra nhận biết được Ba(OH)2. Rùi làm như cách 1.

4. Dùng Na(K)
Dùng lượng dư Na, dd nào thấy xuất hiện bọt khí sau đó xuất hiện kết tủa rùi kết tủa tan ra là Pb(CH3COO)2, xuất hiện bọt khí xong rùi xuất hiện kết tủa là MgSO4, Chỉ xuất hiện bọt khí là Ba(OH)2.

5. Dùng khí CO sục vào 3 dd, xuất hiện kết tủa đen là: Pb(CH3COO)2. Cho thiếu Pb(CH3COO)2 vào 2 dd còn lại, thấy xuất hiện kết tủa rồi kết tủa tan là Ba(OH)2, chỉ xuất hiện kết tủa là MgSO4.

Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: svhoahoc trong Tháng Tám 11, 2008, 09:09:59 PM
trong một dung dịch làm thế nào để nhận biết ion Ba2+ và ion Ca2+.giúp với ???
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: 2K2+ trong Tháng Tám 11, 2008, 09:41:01 PM
trong một dung dịch làm thế nào để nhận biết ion Ba2+ và ion Ca2+.giúp với ???
Ta có thể sử dụng phản ứng với ion SO42- . Cái này khó nhận biết vì BaSO4 không tan trong nước, còn CaSO4 ít tan trong nước trong khi đó ta lại khó điều chỉnh được nồng độ dung dịch.
Còn cách khác: Xác định màu của ngọn lửa khi đốt cháy dây Pt có tẩm các hợp chất trên.
Ba2+ : Ngọn lửa có màu xanh lục hơi vàng.
Ca2+ : Ngọn lửa có màu đỏ cam.

Màu của ngọn lửa với các đơn chất và hợp chất của 1 số nguyên tố như sau:
Li - đỏ tía.
Na - màu vàng.
K - màu tím.
Rb - đỏ huyết.
Ca - đỏ cam.
Sr, Ra - đỏ son.
Ba - xanh lục hơi vàng.
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: svhoahoc trong Tháng Tám 11, 2008, 09:46:52 PM
cách của bạn rất hay .Tuy nhiên ý mình hỏi là trong cùng một dung dịch cơ . ;D
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: thantang.pro9999 trong Tháng Tám 11, 2008, 11:10:29 PM
trong một dung dịch làm thế nào để nhận biết ion Ba2+ và ion Ca2+.giúp với ???
Cho thêm một chút CH3COOH vào dung dịch hỗn hợp. Tiếp đó nhỏ thêm K2Cr2O7 sẽ có kết tủa mầu vàng của BaCrO4. Ca2+ không có phản ứng tạo kết tủa này nên nằm lại trong dung dịch.
Dung dịch thu được cho thêm (NH4)2SO4, lượng kết tủa CaSO4 có thể không tạo ra nếu nồng độ Ca2+ không đủ lớn, khi đó ta cho thêm (NH4)2C2O4 sẽ có kết tủa CaC2O4 mầu trắng.
Đây là 1 đoạn bài trong phân tích định tính.
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Dell203 trong Tháng Tám 17, 2008, 09:57:53 PM
1.Tinh che NH3 trong hh gom: NH3, NO, SO2, NO2
2.Tach roi NO ra khoi hh: NO, NO2, CO2, SO2, NH3
3.Tinh che N2 trong hh gom: N2, O2, CO, CO2, hoi nuoc
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Để dành trong Tháng Tám 17, 2008, 10:17:06 PM
1) dẫn hh qua dung dịch kiềm SO2 và NO2 bị giữ lại dưới dạng muối , NO khí thoát ra , NH3 tan hết trong nước ---> đun nhẹ amoniac lại thoát ra

2) dẫn qua dd kiềm , khí NO ko tan trong nước cũng ko pứ sẽ thoát ra

3) nung nóng hh ---> dẫn qua dd kiềm ---> cho pứ với bột Mg (hoặc bột Cu)  --->  còn lại duy nhất khí nitơ ko tham gia vào pứ nào ở trên   --->  tách ra được   ;D
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: darkvader trong Tháng Tám 27, 2008, 10:50:35 PM
Nhận biết các dung dịch sau:
a) NH4CL;(NH4)2SO4; (NH4)2CO3; NH4No3
b) HCL; NaOH; Na2CO3; Na2SO4; CaCL2( chỉ dùng quỳ tím)
c)(NH4)2SO4; NH4CLNa2SO4; NaCL ( dùng quỳ tím va thêm 1 thuốc thử)
d) NH4CL; NaOH; (NH4)2SO4; BaCL2(ko dùng thuốc thử gì)   
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: 2K2+ trong Tháng Tám 27, 2008, 11:26:32 PM
Nhận biết các dung dịch sau:
a) NH4CL;(NH4)2SO4; (NH4)2CO3; NH4No3
b) HCL; NaOH; Na2CO3; Na2SO4; CaCL2( chỉ dùng quỳ tím)
c)(NH4)2SO4; NH4CLNa2SO4; NaCL ( dùng quỳ tím va thêm 1 thuốc thử)
d) NH4CL; NaOH; (NH4)2SO4; BaCL2(ko dùng thuốc thử gì)   
a) NH4CL;(NH4)2SO4; (NH4)2CO3; NH4No3
Dùng HCl nhận biết được (NH4)2CO3: hiện tượng tạo thành bọt khí
(NH4)2CO3 + 2HCl -> 2NH4Cl + H2O + CO2
Dùng BaCl2 nhận biết được (NH4)2SO4: hiện tượng tạo thành kết tủa trắng BaSO4
BaCl2 + (NH4)2SO4 -> 2NH4Cl + BaSO4
Dùng Cu + HCl nhận biết được NH4NO3 do có tạo thành khí không màu hoá nâu trong không khí NO:
3Cu + 8H+ + 2NO3- -> 3Cu2+ + 2NO + 4H2O

b) HCL; NaOH; Na2CO3; Na2SO4; CaCL2( chỉ dùng quỳ tím)
Dùng quỳ tím ta nhận biết được 3 nhóm chất:
1.Làm quỳ tím hoá đỏ: HCl
2.Làm quỳ tím hoá xanh: NaOH và Na2CO3
3.Không làm đổi màu quỳ tím:: CaCl2
Lấy HCl cho vào 2 mẫu thử ở nhóm 2 thấy có hiện tượng sủi bọt khí là Na2CO3
Na2CO3 + 2HCl -> 2NaCl + H2O + CO2

c)(NH4)2SO4; NH4CL; Na2SO4; NaCL ( dùng quỳ tím va thêm 1 thuốc thử)
Dùng quỳ tím ta nhận biết được 2 nhóm chất:
1.Làm quỳ tím hoá đỏ: NH4Cl và (NH4)2SO4
2.Không làm đổi màu quỳ tím là: NaCl và Na2SO4
Dùng tiếp BaCl2 để nhận biết các chất trong 2 nhóm:
Chất tạo kết tủa BaSO4 là (NH4)2SO4 và Na2SO4
Ba2+ + SO42- -> BaSO4

Có thể dùng AgNO3 để nhận biết, chất tạo kết tủa AgCl là NH4Cl và NaCl
Ag+ + Cl- -> AgCl
d) NH4CL; NaOH; (NH4)2SO4; BaCL2(ko dùng thuốc thử gì)
Ta trộn lẫn các dung dịch với nhau từng đôi một.(các bạn có thể kẻ bảng ra rùi xác định)
Chất gây hiện tượng sủi bọt khí mùi khai NH3 2 lần là NaOH:
NaOH + NH4Cl -> NaCl + NH3 + H2O
2NaOH + (NH4)2SO4 -> Na2SO4 + 2NH3 + 2H2O
Chất nào vừa có hiện tượng sủi bọt khí + tạo kết tủa là (NH4) SO4
(NH4)2SO4 + BaCl2 -> BaSO4 + 2NH4Cl
Tạo kết tủa với (NH4)2SO4 là BaCl2
Chất còn lại là NH4Cl
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: thantang.pro9999 trong Tháng Chín 02, 2008, 03:15:53 PM
Để nhận biết KI và KCl bằng cách dùng dung dịch AgNO3, người ta dựa vào mầu kết tủa sinh ra: AgCl có mầu trắng, AgI có mầu vàng đậm (AgBr mới có màu vàng nhạt) . Tuy nhiên do nồng độ KCl và KI khá nhỏ, lượng kết tủa sinh ra ít, mắt thường rất khó phân biệt được mầu sắc hai kết tủa.
Đề nghị một biện pháp đơn giản tiếp theo để nhận ra 2 kết tủa này?
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Phạm Ngọc Tài trong Tháng Chín 02, 2008, 03:38:51 PM
Theo em thì sục Cl2 vào dd KCl và KI là ok ;D
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: thantang.pro9999 trong Tháng Chín 02, 2008, 03:42:03 PM
Theo em thì sục Cl2 vào dd KCl và KI là ok ;D
Em chưa đọc kĩ đề rồi. Đề hỏi một biện pháp đơn giản tiếp theo của cách làm trên cơ mà.
Hihi, nhìn cái đề này thì em phải thấy ngay ý của đề là không hỏi phân biệt KCl với KI chứ?  :)
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Phạm Ngọc Tài trong Tháng Chín 02, 2008, 03:50:37 PM
Theo em thì sục Cl2 vào dd KCl và KI là ok ;D
Em chưa đọc kĩ đề rồi. Đề hỏi một biện pháp đơn giản tiếp theo của cách làm trên cơ mà.
Hihi, nhìn cái đề này thì em phải thấy ngay ý của đề là không hỏi phân biệt KCl với KI chứ?  :)
Thế là nhận ra 2 kết tủa AgCl và AgI với lượng kết tủa nhỏ mà mắt không phân biệt đc màu hả anh


@ Phạm Ngọc Tài : đúng rồi đó bác   ;D
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Để dành trong Tháng Chín 02, 2008, 05:56:33 PM
Để nhận biết KI và KCl bằng cách dùng dung dịch AgNO3, người ta dựa vào mầu kết tủa sinh ra: AgCl có mầu trắng, AgI có mầu vàng đậm (AgBr mới có màu vàng nhạt) . Tuy nhiên do nồng độ KCl và KI khá nhỏ, lượng kết tủa sinh ra ít, mắt thường rất khó phân biệt được mầu sắc hai kết tủa.
Đề nghị một biện pháp đơn giản tiếp theo để nhận ra 2 kết tủa này?

cho kết tủa vô dung dịch amoniac thật dư   ;D
--->  AgCl tan hoàn toàn , AgI ko tan   
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: huy quan trong Tháng Chín 09, 2008, 05:04:49 PM
Chào cả nhà...!cả nhà ơi giúp mình với.
 Mình muốn kiểm tra hàm lượng Fe co trong nước bằng phương pháp dùng thuốc thử 1.10 -PHENANTROLIN,cả nhà có ai biết xin giúp mình với nhé,mình xin cảm ơn nhiều.
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Hoàng Diệu trong Tháng Chín 11, 2008, 06:35:28 AM
Thí nghiệm chứng tỏ glucozo tồn tại ở dạng vòng là gì thế?
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Để dành trong Tháng Chín 11, 2008, 02:47:23 PM
Thí nghiệm chứng tỏ glucozo tồn tại ở dạng vòng là gì thế?
hình như là cho metyl hóa bằng CH3OH trong HCl , rồi cho sp tham gia pứ tráng gương   
--->  kết quả là ko có tí Ag nào bám ở bình hết   ;D
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: green_chemistry trong Tháng Chín 11, 2008, 03:22:22 PM
Thí nghiệm chứng tỏ glucozo tồn tại ở dạng vòng là gì thế?
hình như là cho metyl hóa bằng CH3OH trong HCl , rồi cho sp tham gia pứ tráng gương   
--->  kết quả là ko có tí Ag nào bám ở bình hết   ;D
Mình nhớ có ba phản ứng chứng tỏ glucoz ở dạng vòng nhưng ở đây mình quên mất rùi. mình sẽ bổ sung seo nha!! ;D

Nhưng đại khái thì khi cho glucoz phản ứng với alcol/acid hoặc...(mình ko nhớ) thì 1 mol glucoz lại phản ứng với 2 mol acol.
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Để dành trong Tháng Chín 12, 2008, 02:58:47 PM

Hix, chả biết cách này có được chấp nhận không:
- Hòa tan vào HCl
- Cho NaF vào để tạo phức [FeF6]3-
- Cho NaOH vào kết tủa Fe2+, tái tạo FeO
- Phá phức [FeF6]3- tạo lại Fe3+, tái tạo Fe2O3

cho em hỏi phá phức thì làm thế nào ạh , cho kết tủa hidroxit ạh    ;DNhưng đại khái thì khi cho glucoz phản ứng với alcol/acid hoặc...(mình ko nhớ) thì 1 mol glucoz lại phản ứng với 2 mol acol.

ơh làm thế nào mà nó pứ được với rượu ạh   ???
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: green_chemistry trong Tháng Chín 13, 2008, 05:36:04 PM
ơh làm thế nào mà nó pứ được với rượu ạh   ???

À có ji đâu bạn đây là phản ứng cộng acol vào nhóm chức CHO trong glucozo đó với xúc tác acid nha (đây là phản ứng tạo tành acetal trong môi trường acid)!! ;D

Còn những phản ứng còn lại mình sẽ bổ sung sao nha vì mình bận wa'!!!
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Để dành trong Tháng Chín 13, 2008, 09:57:58 PM
nếu cộng thế thì nó thành gem-diol ạh , em tưởng chất này kém bền bị tách nước cho trở lại andehit chớ ạh     ;D
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: svhoahoc trong Tháng Chín 20, 2008, 08:54:57 PM
Có cách nào tách biệt mà tốn ít hóa chất giữa Ca2+và Sr2+ không? Chỉ cho mình với .Cảm ơn :P
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: thantang.pro9999 trong Tháng Chín 20, 2008, 09:37:20 PM
Có cách nào tách biệt mà tốn ít hóa chất giữa Ca2+và Sr2+ không? Chỉ cho mình với .Cảm ơn :P
Hôm nay mới viết một bài phân tích các ion này đó. Xem tại đây:
http://www.h2vn.com/community/index.php/topic,8074.msg47056.html#msg47056
Mình không viết lại nữa, cái đoạn cuối đó. Tách lấy từng kết tủa rồi điều chế từng ion ra thôi.
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: green_chemistry trong Tháng Chín 21, 2008, 04:50:33 PM
nếu cộng thế thì nó thành gem-diol ạh , em tưởng chất này kém bền bị tách nước cho trở lại andehit chớ ạh     ;D

Em nhầm rùi đấy phản ứng tạo thành gem-diol là phản ứng xảy ra giữa hợp chất carbonyl với nước chứ hok phải phản ứng với alcol đâu.

Chào bạn!! ;D@ find_bx_dethuong : hờ hờ em nhầm , anh là anh green_chemistry phải hem ạh   ???

uhm sao em biết dậy!! anh trốn kỹ lắm mà dzay mà cũng bị phát hiện thật xâu hổ wa'!!
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: xyanua6881 trong Tháng Mười 09, 2008, 09:40:00 AM
Một cốc nước có lẫn một ít CaCO3 dạng bột mịn. Sục CO2 đến khi CaCO3 tan hết thì dung dịch trong cọc có pH lớn hơn hay bé hơn 7
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Phạm Ngọc Tài trong Tháng Mười 09, 2008, 04:12:06 PM
Một cốc nước có lẫn một ít CaCO3 dạng bột mịn. Sục CO2 đến khi CaCO3 tan hết thì dung dịch trong cọc có pH lớn hơn hay bé hơn 7
Sản phẩm sau phản ứng là Ca(HCO3)2
Mà HCO3- là ion lưỡng tính nó phân li theo 2 pt tạo ra OH- và H+. Tùy theo hằng số của các phản ứng để => pH thôi anh ạh
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Lackyluc trong Tháng Mười 11, 2008, 05:09:44 PM
Có cách nào tách biệt mà tốn ít hóa chất giữa Ca2+và Sr2+ không? Chỉ cho mình với .Cảm ơn :P
Ta cho CH3COOH vào : Sau đó chia làm hai phần :
Phần một cho (NH4)2SO4 : Tạo ra kết tủa màu vàng đặc trưng => Sr2+  ( SrSO4 )
Phần hai cho (NH4)2C2O4 : tạo ra ngay kết tủa trắng => Ca2+  ( CaC2O4 ). ok  ;)
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: tuanle trong Tháng Mười 11, 2008, 10:40:10 PM
Nếu sản phẩm là Ca(HCO3)2 thì tính bazo của muối này sẽ mạnh hôn tính axit nên mình nghĩ ph sẽ lớn hon 7
Đây là một đang bài tập bình thường thôi, là dạng thực hành nên không cần  quá cân nhắc theo hàng số phản ứng
Thân :)
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Để dành trong Tháng Mười 11, 2008, 10:48:52 PM
nhưng nếu sục đến dung dịch bão hòa khí CO2 thì em nghĩ pH có thể sẽ < 7 ạh    ???
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: tuanle trong Tháng Mười 11, 2008, 10:56:00 PM
nhưng nếu sục đến dung dịch bão hòa khí CO2 thì em nghĩ pH có thể sẽ < 7 ạh    ???
H2CO3 là một ãit yếu sẽchuye63n thành CO2 + H2O ngay sau khi PƯ nên trong dung dịch sẽ còn lại Ca(HCO3)2, H20 và 1 lượng cực nhỏ H2CO3 chuyển hóa qua lại giữ CO3 2-, HCO3- và H2CO3 nhưng vì nó quá nhò và ở đây đang xét trong quá trình thức nghiệm (không xét nhiều đến lý thuyết thì kết quả ph>7 có thể chấp nhận được) :)
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: 2K2+ trong Tháng Mười 12, 2008, 01:14:29 AM
Phân biệt Na2CO3 và HCl mà không dùng thuốc thử ?
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: huyenhat trong Tháng Mười 12, 2008, 09:50:57 AM
Phân biệt Na2CO3 và HCl mà không dùng thuốc thử ?
Gọi 2 mẫu ban đầu là mẫu A và mẫu B
Dêm nhỏ từ từ mẫu A vào mẫu B
nếu thấy sủi bọt khí ngay thì mẫu A là Na2CO3 mẫu B là HCl
2HCl + Na2CO3 --> 2NaCl + H2O + CO2
nếu chưa thấy ủi bọt khí ngay mà thấy một lúc sau bọt khí mới xuất hiện thhif mẫu A là HCl và mẫu B là Na2CO3
HCl + Na2CO3 --> NaHCO3 + NaCl
HCl + NaHCO3 --> NaCl + H2O + CO2

Anh Tiệp ơi đề thi khó quá
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Phạm Ngọc Tài trong Tháng Mười 12, 2008, 10:39:51 AM
Phân biệt Na2CO3 và HCl mà không dùng thuốc thử ?
Gọi 2 mẫu ban đầu là mẫu A và mẫu B
Dêm nhỏ từ từ mẫu A vào mẫu B
nếu thấy sủi bọt khí ngay thì mẫu A là Na2CO3 mẫu B là HCl
2HCl + Na2CO3 --> 2NaCl + H2O + CO2
nếu chưa thấy ủi bọt khí ngay mà thấy một lúc sau bọt khí mới xuất hiện thhif mẫu A là HCl và mẫu B là Na2CO3
HCl + Na2CO3 --> NaHCO3 + NaCl
HCl + NaHCO3 --> NaCl + H2O + CO2

Anh Tiệp ơi đề thi khó quá
:o :o :o :o Theo đệ chỉ cần đun nóng là được mà
-HCl đun thì bay hơi hết
-Na2CO3 đun thì có chất rắn kết tinh lại mà
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Lackyluc trong Tháng Mười 12, 2008, 06:02:45 PM
Phân biệt Na2CO3 và HCl mà không dùng thuốc thử ?
Gọi 2 mẫu ban đầu là mẫu A và mẫu B
Dêm nhỏ từ từ mẫu A vào mẫu B
nếu thấy sủi bọt khí ngay thì mẫu A là Na2CO3 mẫu B là HCl
2HCl + Na2CO3 --> 2NaCl + H2O + CO2
nếu chưa thấy ủi bọt khí ngay mà thấy một lúc sau bọt khí mới xuất hiện thhif mẫu A là HCl và mẫu B là Na2CO3
HCl + Na2CO3 --> NaHCO3 + NaCl
HCl + NaHCO3 --> NaCl + H2O + CO2

Anh Tiệp ơi đề thi khó quá
:o :o :o :o Theo đệ chỉ cần đun nóng là được mà
-HCl đun thì bay hơi hết
-Na2CO3 đun thì có chất rắn kết tinh lại mà
Đây là phương phấp vật lý rồi.
Cứ làm như cách này được rồi :
Phân biệt Na2CO3 và HCl mà không dùng thuốc thử ?
Gọi 2 mẫu ban đầu là mẫu A và mẫu B
Dêm nhỏ từ từ mẫu A vào mẫu B
nếu thấy sủi bọt khí ngay thì mẫu A là Na2CO3 mẫu B là HCl
2HCl + Na2CO3 --> 2NaCl + H2O + CO2
nếu chưa thấy ủi bọt khí ngay mà thấy một lúc sau bọt khí mới xuất hiện thhif mẫu A là HCl và mẫu B là Na2CO3
HCl + Na2CO3 --> NaHCO3 + NaCl
HCl + NaHCO3 --> NaCl + H2O + CO2

Anh Tiệp ơi đề thi khó quá
Và dd Na2CO3 cần bão hòa và HCl thật loãng. ok ;)
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Anhxtanh trong Tháng Mười 12, 2008, 07:33:13 PM
Xin hỏi mọi người có phải đề như thế này ko ?
Trích dẫn
Phân biệt Na2CO3 và HCl mà không dùng thuốc thử ?
Mà Na2CO3 ở nhiệt độ thường tồn tại ở dạng rắn , HCl tồn tại ở khí !!
Như vậy thì chỉ cần nhìn thôi cũng biết được là đâu là HCl , đâu là Na2CO3 .
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: lavoadie trong Tháng Mười 12, 2008, 07:38:34 PM
 :D :D :D
Đúng là như vậy thật !
Ko biết ai là người ra đề nhỉ ?
Nhưng thôi bỏ quá cho họ vậy .
Chắc ai cũng biết nhận biết dd chứ không phải đơn chất .
Vậy thì mình có cách này thử xem .
Trong box Vô cơ có mấy người chậy hết , đang thảo luận mấy thứ mà chạy hết sạch nên sang đây xem náo nhiệt đến cỡ nào .
C1:
Cách như sau :(tạm kí hiệu 2 dd đó là dd1 và dd2)
Cho dd 1 từ từ vào dd 2 .
TH1:Nếu thấy khí thoát ra thì dd 1 là Na2CO3 .
TH2:Nếu ko có hiện tượng gì xảy ra thì dd 1 là HCl .
Xong .
Còn về ptpu thì các bạn tự giải thích .
C2: Hạ nhiệt dộ , khi đó Na2CO3 sẽ kết tủa dưới dạng rắn
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: thantang.pro9999 trong Tháng Mười 12, 2008, 07:48:05 PM
Xin hỏi mọi người có phải đề như thế này ko ?
Trích dẫn
Phân biệt Na2CO3 và HCl mà không dùng thuốc thử ?
Mà Na2CO3 ở nhiệt độ thường tồn tại ở dạng rắn , HCl tồn tại ở khí !!
Như vậy thì chỉ cần nhìn thôi cũng biết được là đâu là HCl , đâu là Na2CO3 .
Tớ lại không cho rằng như thế. Có hai vấn đề ở chỗ này:
- Thứ nhất, đây là người hỏi viết tắt. Đúng ra là phải phân biệt dung dịch Na2CO3 và dung dịch HCl mà không dùng thuốc thử. Lỗi này thuộc người hỏi khiến bạn hiểu sai. Riêng tớ lại cho rằng bạn cứng nhắc trong suy nghĩ quá.
- Thứ hai, cứ cho là nhận biết Na2CO3 rắn và khí HCl đi, bạn làm như thế cũng không được. Mục đích của bài nhận biết nói ngắn gọn là để ghi nhớ, khắc sâu những tính chất hóa học, vật lý khác nhau của các chất. Vì thế, nếu nhận biết bằng phương pháp hóa học thì nên có một vài phản ứng đã, sau đó mới nhận biết tiếp dựa vào tính chất vật lý.
Chẳng hạn, nhận biết 2 dung dịch AlCl3 và dd CuCl2, nếu nói luôn rằng dd nào có mầu xanh là CuCl2, nói thế đúng, nhưng không đạt được mục đích của bài nhận biết, nên sẽ không được điểm.
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: 2K2+ trong Tháng Mười 13, 2008, 07:34:15 PM
Xin hỏi mọi người có phải đề như thế này ko ?
Trích dẫn
Phân biệt Na2CO3 và HCl mà không dùng thuốc thử ?
Mà Na2CO3 ở nhiệt độ thường tồn tại ở dạng rắn , HCl tồn tại ở khí !!
Như vậy thì chỉ cần nhìn thôi cũng biết được là đâu là HCl , đâu là Na2CO3 .
Đúng là bài mình cho ra không chặt chẽ lắm, nhưng nếu bạn muốn nói đến cái sai của đề bài thì mình thử hỏi bạn nhé: Đề bài mình ra có nói là ở nhiệt độ thường đâu, như vậy thì HCl và Na2CO3 cũng chưa chắc đã tồn tại ở dạng khí và rắn, và nếu nói như vậy thì vô cùng lắm bạn ah. Ở đây, bạn nên hiểu theo dụng ý của bài toán đưa ra, đừng nên phức tạp hóa vấn đề lên.
Xin thông cảm cho mình về bài hóa mình đưa ra chưa chặt chẽ. :)
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Kr_Chemboy trong Tháng Mười 15, 2008, 07:41:15 PM
Cho em hỏi màu của các hợp chất của Cr như Cr(OH)3, Cr2O3, CrO3, CrO, Cr2O7 (2-), CrO2(2-).....
Làm thế nào để nhận biết Al(OH)3 và Mg(OH)2 nếu không dùng acid hay bazơ kiềm???
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: thantang.pro9999 trong Tháng Mười 15, 2008, 08:28:43 PM
Cho em hỏi màu của các hợp chất của Cr như Cr(OH)3, Cr2O3, CrO3, CrO, Cr2O7 (2-), CrO2(2-).....
Làm thế nào để nhận biết Al(OH)3 và Mg(OH)2 nếu không dùng acid hay bazơ kiềm???
Mầu sắc: Cr(OH)3 mầu trắng hơi xanh, Cr2O3 mầu xanh nhạt, CrO3 mầu đỏ, CrO mầu trắng, Cr2O72- mầu vàng da cam, CrO42- mầu vàng, CrO22- không mầu.
Mấy TN liên quan đến các chất này anh làm lâu lắm rồi nên một số mầu sắc nhớ không chính xác lắm  :(
Để nhận biết Al(OH)3 và Mg(OH)2 mà không dùng dung dịch axit hay kiềm, ta có thể dùng dung dịch NH4Cl đặc, khi đó chỉ có Mg(OH)2 tan ra, Al(OH)3 ít tan.
Mg(OH)2 + 2NH4Cl ---> MgCl2 + 2NH3 + 2H2O
Hoặc đơn giản hơn, chỉ cần dùng H2O nóng, khi đó chỉ có Mg(OH)2 tan một phần, kết quả nó làm hồng Phenolphtalein khi cho vào.
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Hoangthi_dhth trong Tháng Mười 16, 2008, 12:31:51 AM
1/
Trích dẫn
Cr(OH)3 mầu trắng hơi xanh
Cr(OH)3 có mầu lục xám .
2/
Trích dẫn
Cr2O3 mầu xanh nhạt
Cr2O3 có mầu lục thẫm .
3/
Trích dẫn
CrO3 mầu đỏ
CrO3 có mầu đỏ nâu .
4/
Trích dẫn
Làm thế nào để nhận biết Al(OH)3 và Mg(OH)2 nếu không dùng acid hay bazơ kiềm???
Bạn dùng 1 cách đơn giản thôi , chả cần Hóa chất NH4Cl hay phenolphtalein làm gì .
Dụng cụ thí nghiệm là :
2 cái cốc , 1 cái đũa , 1 cái ống thổi .
Thí nghiệm :Cho 2 chất rắn chưa phân biệt này vào H2O . Lưu ý là ko nên quá nhiều , vừa đủ để tạo dạng huyền phù .
Mà bạn biết dạng huyền phù là gì chưa ? Mình nói luôn cho bạn rõ .
Có 3 dạng mà bạn cần phải biết , đó là :
- Dạng dd : dd NaOH , dd HCl ...
- Dạng nhũ tương( cái này khi bạn tiếp xúc với hóa keo sẽ biết , cái hồ dán mà chúng ta hay dùng ở dạng này ).
- Dạng huyền phù .
Là dạng các chất rắn ko tan trong dung môi , ở trạng thái lơ lửng , ko kết tủa cũng chẳng bay hơi .
Xong rồi . Bây giờ giải quyết nốt .
Bạn chỉ cần thổi khí vào 2 cái cốc đó thôi .
SAu 1 khoảng thời gian nhất định , bạn sẽ thấy 1 cái cốc trở nên trong suốt , còn 1 cái thì không .
Kết luận :Cốc chứa dd trong suốt có chứa Mg(HCO3)2->MgCO3 .
Cốc còn lại là Al(OH)3 .
Pu : Mg(OH)2(hp) + CO2 -> Mg(HCO3)2
pu này xảy ra ngay ở nhiệt đọ thường .
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Kr_Chemboy trong Tháng Mười 16, 2008, 12:39:46 PM
Trong 1 số sách thì Cr(OH)3 có màu xanh hoặc xám xanh (ví dụ như sách vô cơ của thầy Cao cự giác), còn về phần nhận biết thì rất cảm ơn các anh đã giúp em biết thêm nhiều cách nhận biết, riêng việc dùng NH4Cl thì tại sao chỉ có Mg(OH)2 tan còn Al(OH)3 thì không vì NH4Cl có tính acid chắc chắn sẽ hoà tan Mg(OH)2 rùi còn Al(OH)3 lưỡng tính thì vì sao không tác dụng được với acid ạh. Thân gửi
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: thi ra la the trong Tháng Mười 16, 2008, 02:01:56 PM
tích số tan của các chất:
T: của Al(OH)3 là 2x10^-32, của Mg(OH)2 là 1,5x10^-11, và pKa(NH4+)=5.6x10^-10
Từ đó bạn sẽ tính được pH để bắt đầu hòa tan từng chất, so sánh với pH của dung dịch NH4Cl (ở một nồng độ nào đó, ví dụ 1M, thường dùng NH4Cl bão hòa để hòa tan Mg(OH)2). Từ đó bạn sẽ có câu trả lời.


Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Minh Hải trong Tháng Mười 25, 2008, 12:03:37 PM
bằng phương pháp hóa học hãy tinh chế các chất sau ra khỏi hỗn hợp : C6H5CH2OH , C6H5Cl , p_CH3C6H5OH
mọi người giúp mình nha:D:D
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: thantang.pro9999 trong Tháng Mười 25, 2008, 04:22:16 PM
bằng phương pháp hóa học hãy tinh chế các chất sau ra khỏi hỗn hợp : C6H5CH2OH , C6H5Cl , p_CH3C6H5OH
mọi người giúp mình nha:D:D
Dùng dung dịch NaOH cho vào hỗn hợp, chưng cất. Phần rắn thu được chứa p - CH3-C6H4-ONa và NaOH dư. Xử lý phần rắn bằng dd HCl loãng lạnh, chiết lấy p-CH3-C6H4-OH không tan.
Phần hơi chứa C6H5Cl và C6H5CH2OH, làm khan phần hơi. Cho Na dư vào, chưng cất tách C6H5Cl, phần còn lại chứa C6H5CH2ONa và Na dư, xử lý bằng H2O lạnh và thổi CO2 dư, chiết lấy C6H5CH2OH tách ra.
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Minh Hải trong Tháng Mười 25, 2008, 07:36:32 PM
Bài này nữa:
bằng phương pháp hóa học hãy tinh chế các chất sau ra khỏi hỗn hợp : C6H5CH2OH , C6H5Cl , C6H5COOH , p_CH3C6H5OH
mọi người giúp mình nha:D:D
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: thantang.pro9999 trong Tháng Mười 25, 2008, 08:48:36 PM
Bài này nữa:
bằng phương pháp hóa học hãy tinh chế các chất sau ra khỏi hỗn hợp : C6H5CH2OH , C6H5Cl , C6H5COOH , p_CH3C6H5OH
mọi người giúp mình nha:D:D
Chú ý dùng từ ngữ cho đúng. Tinh chế là làm sạch chất bẩn lẫn vào một chất chính nào đó, bài như thế này thì phải gọi là tách các chất sau ra khỏi hỗn hợp.
Đầu tiên ta cũng dùng dung dịch NaOH. Sau đó cô cạn.
+ Cho ngưng tụ phần hơi (C6H5Cl, C6H5CH2OH, H2O), làm khan bớt nước, sau đó chiết lấy từng chất hữu cơ.
+ Axit hóa phần rắn (C6H5COONa, p-CH3C6H4ONa), làm lạnh thu axit và phenol tương ứng tách ra. Đun nóng để C6H5COOH thăng hoa, ngưng tụ hơi thu lại C6H5COOH. Còn lại là phenol kia.
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: thi ra la the trong Tháng Mười 25, 2008, 10:39:07 PM
Bài này nữa:
bằng phương pháp hóa học hãy tinh chế các chất sau ra khỏi hỗn hợp : C6H5CH2OH , C6H5Cl , C6H5COOH , p_CH3C6H5OH
mọi người giúp mình nha:D:D
Chú ý dùng từ ngữ cho đúng. Tinh chế là làm sạch chất bẩn lẫn vào một chất chính nào đó, bài như thế này thì phải gọi là tách các chất sau ra khỏi hỗn hợp.
Đầu tiên ta cũng dùng dung dịch NaOH. Sau đó cô cạn.
+ Cho ngưng tụ phần hơi (C6H5Cl, C6H5CH2OH, H2O), làm khan bớt nước, sau đó chiết lấy từng chất hữu cơ.
+ Axit hóa phần rắn (C6H5COONa, p-CH3C6H4ONa), làm lạnh thu axit và phenol tương ứng tách ra. Đun nóng để C6H5COOH thăng hoa, ngưng tụ hơi thu lại C6H5COOH. Còn lại là phenol kia.
- C6H5Cl, C6H5CH2OH chiết bằng dung môi nào?
- C6H5COOH, p-CH3C6H4OH rất dễ thăng hoa, p-CH3C6H4OH dễ thăng hoa hơn C6H5COOH.
Bạn nên nghĩ giải pháp khác.
Thân mến.
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: thantang.pro9999 trong Tháng Mười 25, 2008, 11:04:56 PM
- C6H5Cl, C6H5CH2OH chiết bằng dung môi nào?
- C6H5COOH, p-CH3C6H4OH rất dễ thăng hoa, p-CH3C6H4OH dễ thăng hoa hơn C6H5COOH.
Bạn nên nghĩ giải pháp khác.
Thân mến.
À vâng, nãy em để nửa chừng đấy đi xem sách xem dung môi nào, mãi chả tìm thấy. Thế ta lại dùng Na thôi, chỉ có rượu C6H5CH2OH phản ứng. Đun nóng rồi ngưng tụ thu lấy C6H5Cl. Phần rắn chứa C6H5CH2ONa và Na dư xử lý bằng HCl loãng lạnh. Chiết lấy rượu không tan.
Em chưa thăng hoa p-CH3C6H4OH lần nào nhưng đã làm với C6H5COOH, chỉ đun nóng cái nó bay hơi liền. Riêng p-CH3C6H4OH em dự đoán nó cũng giống phenol, do áp suất hơi bề mặt khá cao nên không thăng hoa mà sẽ sôi rồi mới bay hơi. Nhiệt độ sôi của nó sẽ cao hơn C6H5OH và nằm trên nhiệt độ thăng hoa của C6H5COOH.
Bác có số liệu cụ thể về nhiệt độ sôi và áp suất hơi để xẩy ra thăng hoa của chúng thì đưa lên.
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: free trong Tháng Mười 29, 2008, 06:52:17 PM
ai làm giúp mình bài này với. nhanh nhé, mai phải trả bài rồi. ;) Tách Cu ra khỏi hh Fe-Cu sao cho Cu toàn lượng. Gợi ý là dùng dd FeCl3 (ko đc dùng HCl). Thanks!  :)
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: green_chemistry trong Tháng Mười 31, 2008, 11:47:24 AM
ai làm giúp mình bài này với. nhanh nhé, mai phải trả bài rồi. ;) Tách Cu ra khỏi hh Fe-Cu sao cho Cu toàn lượng. Gợi ý là dùng dd FeCl3 (ko đc dùng HCl). Thanks!  :)

mình thử trả lời nha: cái bài này thì bạn chủ yếu dựa vào thế điện hóa của của Fe3+/Fe2+, Cu2+/Cu, Fe2+/Fe: thì ta thấy rằng khi cho hỗn hợp Cu-Fe vào dung dịch FeCl3 thì Fe tan ra vì phàn ứng với FeCl3 còn Cu không phản ứng nên ta lấy ra khỏi dung dịch.

Chào bạn!1 ;D
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Để dành trong Tháng Mười 31, 2008, 03:15:26 PM
ủa , em tưởng có xảy ra pứ này chớ ạh :
Cu + 2Fe3+ = 2Fe2+ + Cu2+    ;D
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: green_chemistry trong Tháng Mười 31, 2008, 04:24:48 PM
uh anh nhầm cám ơn bé nhe!!! :'( ;D
đúng là có phản ứng đó xảy ra!!

Dzay thì ta sẽ tách theo hướng khác chẳng hạn ta cho hỗn hợp đó cho vào dung dich HCl thì Cu hok phản ứng tách đồng ra. Lúc này còn lại thằng sắt thì việc tách ra chăc hok khó đối với các bạn phải hem!! ;D

thân chào bạn!!
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: 2K2+ trong Tháng Mười 31, 2008, 04:33:55 PM
ai làm giúp mình bài này với. nhanh nhé, mai phải trả bài rồi. ;) Tách Cu ra khỏi hh Fe-Cu sao cho Cu toàn lượng. Gợi ý là dùng dd FeCl3 (ko đc dùng HCl). Thanks!  :)
Người ta chỉ dùng FeCl3 để tách Ag ra khỏi hỗn hợp Ag-Cu hoặc Ag-Fe hoặc Ag-Cu-Fe mà không làm tăng lượng Ag thôi, còn với tách Cu với hỗn hợp Cu-Fe mà không làm thay đổi khối lượng thì chắc là phải nhờ đến HCl rồi.
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: tho_bong_xu_muong trong Tháng Mười Một 01, 2008, 09:26:11 PM
từ tích số tan và pKa(NH4+) mà bạn thi ra la the đưa ra cũng có thể tính đc Kc của 2 pư hòa tan ở trên.theo tớ nghĩ thì như thế sẽ đánh giá chính xác về mặt định tính hơn là xác định pH hòa tan.
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Forza Milan trong Tháng Mười Một 11, 2008, 03:18:07 PM
Mong anh em xem giúp :
Từ dung dịch Ba(AlO2)2, hãy viết các phương trình hóa học điều chế 2 kim loại riêng biệt.

 :)
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Mũ Lưỡi Trai trong Tháng Mười Một 11, 2008, 03:34:03 PM
- Sục khí CO2 vào dd Ba(AlO2)2 đến dư --> Ba2+ tan hết, kết tủa Al(OH)3
2CO2 + Ba(AlO2)2 + 4H2O --> Ba(HCO3)2 + 2Al(OH)3
- Lọc kết tủa, nung đến khối lượng không đổi, điện phân nóng chảy được nhôm 
2Al(OH)3 --> Al2O3 + 3H2O
2Al2O3 --> 4Al + 3O2
- Phần dung dịch cho tác dụng với HCl dư, cô cạn, điện phân nóng chảy thu được Ba
Ba(HCO3)2 + 2HCl --> BaCl2 + 2H2O + 2CO2
BaCl2 --> Ba + Cl2
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: langtu2610 trong Tháng Mười Một 11, 2008, 06:57:04 PM
co hổn hợp bột 4 kim loại:Cu,Au,Al,Zn làm sao tach dược 4 chát này .tâc nhiên là ko anh ảnh huỏng "m" của chúngjavascript:void(0);
Chèn Flash
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: thantang.pro9999 trong Tháng Mười Một 11, 2008, 07:10:57 PM
co hổn hợp bột 4 kim loại:Cu,Au,Al,Zn làm sao tach dược 4 chát này .tâc nhiên là ko anh ảnh huỏng "m" của chúng
Hòa tan các kim loại vào HCl dư, lọc các kim loại không tan là Cu, Au. Dung dịch thu được (A) chứa HCl dư, AlCl3, ZnCl2.
Hỗn hợp kim loại đem hòa tan vào HNO3, lọc thu Au không tan. Điện phân dung dịch thu được để lấy Cu.
Sục NH3 dư vào dd A, thu lấy kết tủa Al(OH)3 ---> Al2O3 ---> Al. Dung dịch còn lại kiềm hóa đến trong suốt, sục CO2 dư vào, thu kết tủa Zn(OH)2 ---> ZnO ---> Zn
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: chó săn trong Tháng Mười Một 12, 2008, 12:56:49 PM
cho em hỏi tí nhá
trong một bài tập cô bảo :
chứng minh sự tồn tại của các ion trong dung dịch
trong đó lại có ion Ba++
nếu mà em cho SO42- vào thì nó kết tủa, nhưng lại chưa thể khẳng định đó là ion Ba++, lỡ như là ion Ca++ thì sao ? cũng tạo kết tủa vậy ?
em tính dùng metaphotphat sau khi cho SO42- vào, nhưng không biết CaSO4 có tác dụng với metaphotphat không ?
còn cách nào khác để chắc ăn là Ba++ chớ không phải là Ca++ ?
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: thantang.pro9999 trong Tháng Mười Một 12, 2008, 01:13:26 PM
cho em hỏi tí nhá
trong một bài tập cô bảo :
chứng minh sự tồn tại của các ion trong dung dịch
trong đó lại có ion Ba++
nếu mà em cho SO42- vào thì nó kết tủa, nhưng lại chưa thể khẳng định đó là ion Ba++, lỡ như là ion Ca++ thì sao ? cũng tạo kết tủa vậy ?
em tính dùng metaphotphat sau khi cho SO42- vào, nhưng không biết CaSO4 có tác dụng với metaphotphat không ?
còn cách nào khác để chắc ăn là Ba++ chớ không phải là Ca++ ?
Tất nhiên là không thể dùng SO42- được rồi. Để tìm sự có mặt của Ba2+ trong dung dịch nghi ngờ có lẫn Ca2+ ta phải dùng K2Cr2O4, khi đó sẽ có BaCrO4 kết tủa vàng tách ra. Ca2+ không có phản ứng này.
Xem thêm: http://community.h2vn.com/index.php/topic,8074.msg47056.html#msg47056
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: free trong Tháng Mười Một 14, 2008, 05:04:02 AM
cám ơn các bạn nhìu lắm!  ;). mình có một cách khác. đó là dung SnCl4, khi cho Cu-Fe vào, Fe tạo phức còn Cu thì ko. do đó tách đc Cu. ko bít mình làm vậy đùng ko?  ;D
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Phạm Ngọc Tài trong Tháng Mười Một 14, 2008, 01:19:47 PM
Hơ, không được dùng axit thì ta xài nam châm ???
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Mũ Lưỡi Trai trong Tháng Mười Một 14, 2008, 02:35:15 PM
Không dùng HCl thì dùng H2SO4  đặc nguội  --> chỉ có Cu tan, Fe thụ động. Từ muối CuSO4 thu được, điều chế Cu@ Darkwitch : chú nhầm òy há , cái chỗ acid sunfuric đó , đã edit lại chỗ đó rồi  ;D
thằng Fe vẫn tan ngon lành trong H2SO4 đặc nóng đó   ;D
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Phạm Ngọc Tài trong Tháng Mười Một 15, 2008, 12:38:17 PM
Dùng FeCl3 vẫn được nhưng chỉ có 1 trường hợp thôi là nFe = nCu = nFeCl3, có phải vậy không?? ??? ??? ??? ???
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: hnvngirl_9x trong Tháng Mười Một 15, 2008, 07:15:59 PM
TÌM GIÚP EM VỚI 10 PT ĐIỀU CHẾ CLO ::) ::) ::)
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Forza Milan trong Tháng Mười Một 15, 2008, 07:49:27 PM
TÌM GIÚP EM VỚI 10 PT ĐIỀU CHẾ CLO ::) ::) ::)
2HCl + F2 ---> 2HF + Cl2
14HCl (đặc) + K2Cr2O7 ---> 2CrCl3 + 3Cl2 + 7H2O + 2KCl
4HCl (đặc) + Ca(ClO)2 ---> 2Cl2 + CaCl2 + 2H2O
2HCl (loãng) + 2ClO2F ---> 2HF + 2ClO2 + Cl2
2HCl (dung dịch) ---> H2  + Cl2  (điện phân)
6ClO2---> 4ClO3 + Cl2 (dưới ánh sáng)
2ClO2 + 8HCl (đặc) ---> 5Cl2 + 4H2O
4ClO3 ---> 2ClO2 + Cl2 + 4O2
2Cl2O7 ---> 2Cl2 + 7O2 (nhiệt độ:120*C)
HClO + HCl(đặc) ---> Cl2 + H2O
NaClO + 2HCl(đặc) ---> Cl2 + NaCl + H2O

Còn nhìu nhìu nữa !  ;)
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: green_chemistry trong Tháng Mười Một 28, 2008, 05:38:10 PM
Mình nghĩ phương pháp nào cũng hay cả nhưng tốt hơn hết thì dùng cai ji mà tách được hai chất chất ra ấy.!! ;D
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: anhtuan_h2vn trong Tháng Mười Một 28, 2008, 09:32:18 PM
Không dùng HCl thì dùng H2SO4  đặc nguội  --> chỉ có Cu tan, Fe thụ động. Từ muối CuSO4 thu được, điều chế Cutheo tui thì dùng HNO3 đặc nguội ý Cu tan còn Fe không tan do bị thụ động hóa
dung dịch thu được cho tác dụng với NaOH dư lọc kết tủa, nung trong không khí rồi khử oxit
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: qchinh94 trong Tháng Mười Một 29, 2008, 07:59:47 PM
cách nhận biết phản ứng đòng với bac nitrat
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: 2K2+ trong Tháng Mười Một 29, 2008, 08:10:55 PM
cách nhận biết phản ứng đòng với bac nitrat
Phản ứng đồng với AgNO3 có dấu hiệu sau:
-Cu (màu đỏ) tan dần, Có xuất hiện kết tủa đen(hoặc nâu) của Ag bám trên Cu. (Ag khối có màu trắng nhưng bạc vụn có màu đen)
-Đem cân lượng chất rắn sau phản ứng thì thấy khối lượng của nó lớn hơn khối lượng của Cu ban đầu.
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: thantang.pro9999 trong Tháng Mười Một 29, 2008, 09:52:21 PM
cách nhận biết phản ứng đòng với bac nitrat
Nếu chưa làm phản ứng mà muốn dự đoán hiện tượng phản ứng thì cứ viết PTPU ra, sau đó xem các chất tham gia phản ứng có đặc điểm gì? Các chất sản phẩm có đặc điểm gì? Sự khác nhau của chúng chính là hiện tượng của phản ứng.
Con người dùng những giác quan nào để quan sát hiện tượng? Đó là thị giác, xúc giác, khứu giác. Vậy những hiện tượng dự đoán lí thuyết trên thì cái nào con người có thể cảm nhận được, ghi ra giấy, thế là xong. Tất nhiên thực tế nó có nhiều hiện tượng phụ khác xa, nhưng cứ nắm chắc lí thuyết đi đã.
Cái quan trọng nhất thì 2K2+ ghi thiếu, đó là dd có mầu xanh. Ta cũng không cần đem cân làm gì cả.
Ý kiến cá nhân thì cho rằng phản ứng này không sinh ra Ag vô định hình mà sinh ra Ag có mầu trắng.
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: thi ra la the trong Tháng Mười Một 29, 2008, 10:11:45 PM
cách nhận biết phản ứng đòng với bac nitrat

Chú nào làm thí nghiệm rồi thì sẽ rõ. Ag tạo ra ở dạng vô định hình (nhìn thấy quanh thanh đồng như một lớp rêu mầu đen).
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Vu Duc Trung trong Tháng Mười Hai 02, 2008, 10:55:21 AM
1.Sản xuất NaOH bằng cách điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn..Dung dịch thu được lẫn NaCl.......Tìm cách loại NaCl ra khỏi dd
2.I2 bán trên thị trường có lẫn Br2,Cl2 và H2O...........Tìm cách tinh chế I2
Mọi người có bài tập nào liên quan đến việc tinh chế hay hay thì post lên nhé :)
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Để dành trong Tháng Mười Hai 02, 2008, 03:54:58 PM
1) Có thể dựa vào độ tan 2 chất 

2) Em nghĩ là sấy khô rồi dùng cho hỗn hợp vào NH3 , Cl2 và Br2 phản ứng tạo muối amoni và nitơ , I2 ko phản ứng  ---> hoà tan vào nước , lọc sấy khô

Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Vu Duc Trung trong Tháng Mười Hai 02, 2008, 07:10:53 PM
Nhưng mà khi sấy khô liệu I2,Cl2 và Br2 có bay hơi không....vì chúng đều là những chất dễ bay hơi và thăng hoa
Và lại P.ư với NH3 chỉ xảy ra khi ở thể khí.....sau khi P.ư muốn thu lại I2 thì làm thế nào trong khí có lẫn cả NH4NO3?
Mình thì định cho tất cả bọn nó vào H2O,I2 không tan và lắng xuống dạng huyền phù,thu lấy,làm nó thăng hoa rồi cho hơi I2 qua CaCl2 để làm khô
Còn câu thứ 1 thì mình vẫn chưa hiểu lắm
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: thi ra la the trong Tháng Mười Hai 02, 2008, 09:37:51 PM
        Dùng hỗn hợp rắn KI và CaO trộn với hỗn hợp cần tách, tinh chế I2 bằng phương pháp thăng hoa.
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Để dành trong Tháng Mười Hai 02, 2008, 09:53:45 PM
Nhưng mà khi sấy khô liệu I2,Cl2 và Br2 có bay hơi không....vì chúng đều là những chất dễ bay hơi và thăng hoa
Và lại P.ư với NH3 chỉ xảy ra khi ở thể khí.....sau khi P.ư muốn thu lại I2 thì làm thế nào trong khí có lẫn cả NH4NO3?
Mình thì định cho tất cả bọn nó vào H2O,I2 không tan và lắng xuống dạng huyền phù,thu lấy,làm nó thăng hoa rồi cho hơi I2 qua CaCl2 để làm khô
Còn câu thứ 1 thì mình vẫn chưa hiểu lắm

Bác cho cả vào nước thì hỏng hết rồi còn gì :
Cl2 + Br2 + H2O = HCl + HBrO3
Cl2 + I2 + H2O = HCl + HIO3
Br2 + I2 + H2O = HBr + HIO3
Không thì bác xài CaCl2 khan mới nung , hoặc CuSO4 khan , . . . để hút nước , cái hh rắn thu được sau phản ứng với amoniac đó thì bác cho vô nước , lọc tách rồi hút ẩm thu lại iot   

Còn câu 1 thì dựa vào độ tan khác nhau của 2 chất mà tách chúng ra , tương tự như kiểu tách hỗn hợp NaCl và KCl đó , nhưng mà em cũng hèm chắc   
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Vu Duc Trung trong Tháng Mười Hai 03, 2008, 11:10:31 AM
À,các bác cho hỏi,nếu đưa mẩu giấy quỳ tím ẩm vào lọ đựng khí Cl2 thì mẩu giấy quỳ tím có hiện tượng gì?Mất màu hay chuyển màu đỏ hay chuyển màu đỏ rồi mất màu:)
Thanks
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Voi Còi trong Tháng Mười Hai 03, 2008, 11:17:39 AM
À,các bác cho hỏi,nếu đưa mẩu giấy quỳ tím ẩm vào lọ đựng khí Cl2 thì mẩu giấy quỳ tím có hiện tượng gì?Mất màu hay chuyển màu đỏ hay chuyển màu đỏ rồi mất màu:)
Thanks

     Ở đây thì Quỷ tím chuyển sang màu đỏ rồi mất màu. Do clo td vs nc ở Quỳ --> HCl
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Để dành trong Tháng Mười Hai 03, 2008, 02:16:33 PM
À,các bác cho hỏi,nếu đưa mẩu giấy quỳ tím ẩm vào lọ đựng khí Cl2 thì mẩu giấy quỳ tím có hiện tượng gì?Mất màu hay chuyển màu đỏ hay chuyển màu đỏ rồi mất màu:)
Thanks

     Ở đây thì Quỷ tím chuyển sang màu đỏ rồi mất màu. Do clo td vs nc ở Quỳ --> HCl

ban đầu quỳ có màu hồng (hoặc đỏ) nhưng sau đó bị mất màu (chuyển thành màu trắng) do bị HClO oxi hoá   (http://www.olympiavn.org/forum/Smileys/default/4.gif)
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: anhtuan_h2vn trong Tháng Mười Hai 03, 2008, 04:31:17 PM
Cl2 + H2O ---> HCl + HClO
axit HCl làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ , HClO là axit có tính oxi hóa mạnh làm mất màu quỳ tím   (http://www.olympiavn.org/forum/Smileys/default/4.gif)
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Vu Duc Trung trong Tháng Mười Hai 03, 2008, 10:11:22 PM
Nhưng mà màu của quỳ tím không phải là một chất gì đấy màu đỏ ví dụ như miếng vải màu,màu của nó là do sự khúc xạ ánh sáng khi pH thay đồi.....Mình thắc mắc là ở chỗ này
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Để dành trong Tháng Mười Hai 04, 2008, 02:54:25 PM
Sao cái câu này của bác Trung nghe nó cứ kiểu gì thế , vật có màu gì là do nó phản xạ lại màu đó   ---->  đương nhiên có màu đỏ

Còn quỳ tím trong mt H+ sẽ chuyển về dạng bền hơn có màu đỏ , lúc này dạng đó mới bị oxi hóa thành 1 hợp chất không màu , CTCT của nó thì em hèm biết 

Việc chuyển vè dạng bền hơn trong từng mt xảy ra đối với một số hợp chất như metyl dacam , quỳ tím , phenolphtalein . . .
quỳ tím em không thấy còn 2 cái kia bác vô wikipedia search sẽ thấy CTCT từng dạng của chất ở mt có độ pH khác nhau
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: anhtuan_h2vn trong Tháng Mười Hai 04, 2008, 03:43:52 PM
theo tui được biết các chất chỉ thị màu thường là các axit hữu cơ công thức tổng quát là HInd(chất chỉ thị) trong đó màu của HInd và Ind- khác nhau do đó khi pH thay đổi cân bằng HInd + H2O = H3O+ + Ind- thay đổi ,việc xuất hiện màu như thế nào là do lượng HInd lớn hơn hay Ind- lớn hơn :)
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: hugo158 trong Tháng Mười Hai 10, 2008, 10:43:23 PM
chì dùng HCl, Ba(NO3)2 để nhận biết :
lọ 1: K2CO3, K2SO4
lọ 2: K2CO3, Na2SO3
lọ 3: K2SO4, Na2SO4
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: 2K2+ trong Tháng Mười Hai 10, 2008, 11:22:15 PM
chì dùng HCl, Ba(NO3)2 để nhận biết :
lọ 1: K2CO3, K2SO4
lọ 2: K2CO3, Na2SO3
lọ 3: K2SO4, Na2SO4
Nếu đã biết các lọ này chứa chất nào rồi thì còn nhận biết làm gì?
Nếu các lọ này mất nhãn:
Đầu tiên ta cho HCl tới dư vào dung dịch trong các lọ -> Ta nhận biết được lọ mà không có khí thoát ra là lọ chứa K2SO4 và Na2SO4.

K2CO3 + 2HCl -> 2KCl + H2O + CO2
Na2SO3 + 2HCl -> 2NaCl + H2O + CO2

Tiếp đó 2 lọ còn lại ta cho tiếp Ba(NO3)2 vào (Sau khi cho HCl vào thì cho tiếp Ba(NO3)2 vào) -> Ta nhận biết được lọ tạo kết tủa chứa K2CO3 và K2SO4. Lọ còn lại chứa K2CO3 và Na2CO3.

K2SO4 + Ba(NO3)2 -> BaSO4 + 2KNO3
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: phuonglove_bobo trong Tháng Mười Hai 11, 2008, 12:45:14 PM
1.chỉ dùng quỳ tím nhận biết các dung dịch sau:
-dd HCl,xôda, KOH, K2SO4,
-dd:NaOH, KHSO4, NaHCO3,MgCl2
2.ko dung hóa chất nào khác hãy nhận biết:H2SO4,NaOH,BaCl2,(NH4)2SO4
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Để dành trong Tháng Mười Hai 11, 2008, 03:37:54 PM
 
1.chỉ dùng quỳ tím nhận biết các dung dịch sau:
-dd HCl,xôda, KOH, K2SO4,
-dd:NaOH, KHSO4, NaHCO3,MgCl2
2.ko dung hóa chất nào khác hãy nhận biết:H2SO4,NaOH,BaCl2,(NH4)2SO4

1)
a) dùng quỳ nhận :
_ HCl : quỳ đỏ
_ Na2CO3 , KOH : quỳ xanh
_ K2SO4 : quỳ không đổi màu (quỳ tím)

nhỏ HCl đến dư vào nhóm làm quỳ xanh , cái nào có khí thoát ra là Na2CO3 , không có khí là KOH

b) dùng quỳ tím :
_ KHSO4 : quỳ đỏ
_ NaOH , NaHCO3 : quỳ xanh  (NaHCO3 tính kiềm yếu , pH chỉ khoảng 8-9  --->  màu xanh của quỳ không đậm như với NaOH)
_ MgCl2 : quỳ không đổi màu (quỳ tím)

Cho KHSO4 đến dư và 2 dd ở nhóm làm quỳ hoá xanh , thấy có khí bay bay thì đó là NaHCO3 , không có khí là NaOH

2) chị kẻ bảng ra , cho từng chất tác dụng với nhau thu được kết quả sau :
_ cho khí mùi khai bay bay : NaOH
_ cho 1 kết tủa trắng : H2SO4
_ Cho 1 kết tủa trắng + khí mùi khai bay bay : (NH4)2SO4
_ cho 2 kết tủa trắng : BaCl2
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: anhtuan_h2vn trong Tháng Mười Hai 11, 2008, 03:44:24 PM
chì dùng HCl, Ba(NO3)2 để nhận biết :
lọ 1: K2CO3, K2SO4
lọ 2: K2CO3, Na2SO3
lọ 3: K2SO4, Na2SO4
thử với một lượng nhỏ các chất trên
cho dung dịch HCl vào 3 lọ
-lọ nào không tác dụng với HCl là lọ 3
-2lọ 1,2 tác dụng với HCl tạo khí
CO3 2- +2H+---> H2O+CO2
SO3 2- +2H+---> H2O+SO2
cho dung dịch Ba(NO3)2 vào lọ 1.2 sau đó cho HCl dư vào 2 lọ
lọ nào có kt không tan trong HCl là lọ 1
lọ có kt tan trong HCl là lọ 2
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Kr_Chemboy trong Tháng Mười Hai 14, 2008, 10:07:17 AM
Cl2 + H2O ---> HCl + HClO
axit HCl làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ , HClO là axit có tính oxi hóa mạnh làm mất màu quỳ tím   (http://www.olympiavn.org/forum/Smileys/default/4.gif)
Theo em là mất màu trước, sau đó màu đỏ được phục hồi, em đã thí nghiệm và thấy sự mất màu rất nhanh. Có thể giải thích như sau:
Cl2+H2O>>HCl+HClO. HClO có tính oxi hoa rất mạnh làm mất màu quì trước, sau một thời gian ngắn: HClO>>HCl+ O vì HClO rất kém bền, quì hoá đỏ trở lại do có sự hiện điện HCl
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Phạm Ngọc Tài trong Tháng Mười Hai 17, 2008, 11:02:16 AM
Cl2 + H2O ---> HCl + HClO
axit HCl làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ , HClO là axit có tính oxi hóa mạnh làm mất màu quỳ tím   (http://www.olympiavn.org/forum/Smileys/default/4.gif)
Theo em là mất màu trước, sau đó màu đỏ được phục hồi, em đã thí nghiệm và thấy sự mất màu rất nhanh. Có thể giải thích như sau:
Cl2+H2O>>HCl+HClO. HClO có tính oxi hoa rất mạnh làm mất màu quì trước, sau một thời gian ngắn: HClO>>HCl+ O vì HClO rất kém bền, quì hoá đỏ trở lại do có sự hiện điện HCl
Không phải đâu bạn ơi. Trước tiên HCl và HClO đều làm cho quỳ tím chuyển màu đỏ nhưng sau đó do HClO là axit có tính oxi hóa mạnh nên quỳ tím mất màu thôi. Bạn làm thí nghiệm có thể là HClO bị phân hủy hết nên HCl còn lại làm cho quỳ tím mất màu thôi :D
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: lucky star94 trong Tháng Mười Hai 24, 2008, 12:37:57 PM
em thấy dùng nam châm là dễ nhất, đề bài đâu khẳng định là phải dùng phương pháp hóa học đâu, mình dùng phương pháp vật lý cũng được mờ.

nếu dùng phương pháp hóa học thì đầu tiên cho hỗn hợp vào dd H2SO4loãng, có dư. Khi đó toàn bộ Fe sẽ phản ứng hết, lọc dd thu được, ta được Cu không tan.
từ FeSO4cho phản ứng với dd kiềm, sau đó đem phân hủy kết tủa thu được, rồi đem khử với oxit mạnh, làm sạch, ta tách được Fe.
em nghĩ thế, hok bik đúng hok, có gì ko hợp lí mong các anh chỉ thêm => em là mem mới
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Takashi trong Tháng Mười Hai 27, 2008, 07:39:50 PM
Bài 1 : Nhận biết các chất sau bằng 1 thuốc thử
Fe(Cl)3 ; Ag(NO3) ; H2(SO4) ; Al(Cl)3
Bài 2 : thực hiện chuỗi phản ưng sau
1 ) Fe --> Fe(Cl)3 ----> Fe(Cl)2 ----> NaCl ----> NaOH ----> CO2 ----> Ba(HCO3)2
2 ) H2 ----> HCl ---> H2 ----> Cu -----> Cu(Cl)2 ----> Cu(NO3) ---> Cu

Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Voi Còi trong Tháng Mười Hai 27, 2008, 10:32:36 PM
    Bài 2 : thực hiện chuỗi phản ưng sau
1 ) Fe --> Fe(Cl)3 ----> Fe(Cl)2 ----> NaCl ----> NaOH ----> CO2 ----> Ba(HCO3)2
2 ) H2 ----> HCl ---> H2 ----> Cu -----> Cu(Cl)2 ----> Cu(NO3) ---> Cu


  1/ 2Fe + 3Cl2 --> 2FeCl3
     2FeCl3 + fe --> 3FeCl2
      FeCl2 + 2NaOH --> 2NaCl + Fe(OH)2
      2NaCl + 2H2O --> điện fân có màng ngăn H2 + Cl2 + 2NaOH
      NaOH
      2CO2 + Ba(OH)2 --> Ba(HCO3)2
  2/  H2 + Cl2 --> 2HCl
      Fe + 2HCl --> FeCl2 + H2
      H2 + CuO --> Cu + H2O
      Cu + Cl2 = CuCl2
      CuCl2 + 2NaNO3 --> Cu(NO3)2 + 2naCl 
      2Cu(NO3)2 + 2H2O --> đp dd 2Cu + 4HNO3 + O2
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Voi Còi trong Tháng Mười Hai 27, 2008, 10:53:46 PM
  Bài 1 : Nhận biết các chất sau bằng 1 thuốc thử
   Fe(Cl)3 ; Ag(NO3) ; H2SO4 ; Al(Cl)3


  Lấy mỗi chất 1 ít làm mẫu. Sử dụng NaOH để nhận biết:
   - Mẫu nào tủa nâu đỏ là FeCl3
   - Mẫu nào tủa trắng là AlCl3
   - 2 mẫu kô htượng là AgNO3 & H2SO4
   Tiếp theo dùng FeCl3 đã nb đc cho vào 2 mẫu còn lại:
   - Mẫu nào tạo tủa vàng là AgNo3, còn lại là H2SO4
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Kr_Chemboy trong Tháng Mười Hai 28, 2008, 09:47:02 AM
  Bài 1 : Nhận biết các chất sau bằng 1 thuốc thử
   Fe(Cl)3 ; Ag(NO3) ; H2SO4 ; Al(Cl)3


  Lấy mỗi chất 1 ít làm mẫu. Sử dụng NaOH để nhận biết:
   - Mẫu nào tủa nâu đỏ là FeCl3
   - Mẫu nào tủa trắng là AlCl3
   - 2 mẫu kô htượng là AgNO3 & H2SO4
   Tiếp theo dùng FeCl3 đã nb đc cho vào 2 mẫu còn lại:
   - Mẫu nào tạo tủa vàng là AgNo3, còn lại là H2SO4

Cách làm thì em đồng ý nhưng hiện tượng thì em nêu rõ hơn thế này:
+ FeCl3 tạo kết tủa nâu đỏ không tan trong NaOH còn kết tủa keo trắng Al(OH)3 thì tan trong NaOH dư, AgNO3 tạo kết tủa trắng (AgOH) với NaOH sau đó kết tủa hoá đen ngoài không khí (Ag2O), H2SO4 tạo pứ trung hoà với NaOH: pứ toả nhiệt mạnh>>> Không cần dùng FeCl3 làm thuốc thử tiếp.
+ Em không hiểu vì sao AgNO3 lại tạo kết tủa vàng với FeCl3???
FeCl3 + 3AgNO3>>Fe(NO3)3 + 3AgCl: kết tủa này màu trắng mà.Thân gửi

  @ sr, nhầm tí mà
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: anhtuan_h2vn trong Tháng Mười Hai 28, 2008, 10:02:29 AM
theo em được biết NaOH tác dụng với AgNO3 tạo thành AgOH kết tủa cái này không bền bị phân hủy ra Ag2O màu nâu sau đó Ag2O không bền với ánh sáng phân hủy tạo ra Ag vô định hìh có màu đen
nên chỉ cần dùng NaOH ngay lần đầu là nhận được mong các bạn xem lại
AgNO3 + NaOH---> NaNO3 + AgOH
2AgOH ---> Ag2O + H2O
Ag2O---> Ag + O2
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Kr_Chemboy trong Tháng Mười Hai 28, 2008, 02:26:44 PM
theo em được biết NaOH tác dụng với AgNO3 tạo thành AgOH kết tủa cái này không bền bị phân hủy ra Ag2O màu nâu sau đó Ag2O không bền với ánh sáng phân hủy tạo ra Ag vô định hìh có màu đen
nên chỉ cần dùng NaOH ngay lần đầu là nhận được mong các bạn xem lại
AgNO3 + NaOH---> NaNO3 + AgOH
2AgOH ---> Ag2O + H2O
Ag2O---> Ag + O2
Bài của mình có viết rồi mà bạn, chỉ cần dùng NaOH là 1 thuốc thử thôi, còn AgOH không bền sẽ phần huỷ thành Ag2O có màu đen chứ Ag2O không phân huỷ thành Ag đâu, với lại Ag có màu trắng xám, ánh kim chứ đâu có màu đen. Thân gửi
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: anhtuan_h2vn trong Tháng Mười Hai 28, 2008, 05:19:11 PM
nhầm rồi Ag2O không bền với ánh sáng sẽ phẩn hủy thành Ag
Ag ở dạng tinh thể kim loại mới có màu trắng bạc còn ở dạng vô định hình nó có màu đen
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: xyanua6881 trong Tháng Mười Hai 28, 2008, 07:01:24 PM
  Bài 1 : Nhận biết các chất sau bằng 1 thuốc thử
   Fe(Cl)3 ; Ag(NO3) ; H2SO4 ; Al(Cl)3


  Lấy mỗi chất 1 ít làm mẫu. Sử dụng NaOH để nhận biết:
   - Mẫu nào tủa nâu đỏ là FeCl3
   - Mẫu nào tủa trắng là AlCl3
   - 2 mẫu kô htượng là AgNO3 & H2SO4
   Tiếp theo dùng FeCl3 đã nb đc cho vào 2 mẫu còn lại:
   - Mẫu nào tạo tủa vàng là AgNo3, còn lại là H2SO4

1. Sao cho NaOH vào dd AgNO3 mà không có hiện tượng gì nhi??
2. FeCl3 + AgNO3 --> Ktủa vàng là cái gì vậy
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: love_257 trong Tháng Mười Hai 28, 2008, 11:09:52 PM
  Bài 1 : Nhận biết các chất sau bằng 1 thuốc thử
   Fe(Cl)3 ; Ag(NO3) ; H2SO4 ; Al(Cl)3


  Lấy mỗi chất 1 ít làm mẫu. Sử dụng NaOH để nhận biết:
   - Mẫu nào tủa nâu đỏ là FeCl3
   - Mẫu nào tủa trắng là AlCl3
   - 2 mẫu kô htượng là AgNO3 & H2SO4
   Tiếp theo dùng FeCl3 đã nb đc cho vào 2 mẫu còn lại:
   - Mẫu nào tạo tủa vàng là AgNo3, còn lại là H2SO4

Theo mình cho NaOH vào các mẫu thử
   - Mẫu nào tủa nâu đỏ là FeCl3
   - Mẫu nào tủa trắng rồi tan dần khi dư xút là AlCl3
   - Xh ktủa đen =>AgNO3
   - Còn lại ko ht là H2SO4 ^^"
AgOH dễ bị phân hủy thành Ag2O( ngay cả trong dung dịch) nhưng từ Ag2O=> Ag phải có điều kiện nhiệt độ khoảng 400 C[/b]
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: anhtuan_h2vn trong Tháng Mười Hai 29, 2008, 05:16:29 PM
vậy làm sao ra kết tủa đen đc Ag2O kết tủa nâu cơ mà
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: thi ra la the trong Tháng Mười Hai 29, 2008, 11:31:07 PM
 
vậy làm sao ra kết tủa đen đc Ag2O kết tủa nâu cơ mà
Vào đây mà xem mầu của Ag2O :
http://en.wikipedia.org/wiki/Ag2O
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: anhtuan_h2vn trong Tháng Mười Hai 30, 2008, 08:28:27 PM
dark brown
trong đó ghi vậy đấy về vấn đề màu của Ag2O ban đầu khi mới học tôi cũng thấy sách ghi là màu đen nhưng tròn một topic gần đây vấn đề dó đã được thảo luận (tôi không nhớ là topic nào )bạn thử tìm xem
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Kr_Chemboy trong Tháng Mười Hai 30, 2008, 10:22:32 PM
Bạn àh, không nhất thiết phải cãi nhau về màu sắc đâu vì có thể Ag2O lẫn tạp chất nữa, Ag2O tinh khiết trong nhiểu tài liệu thí nghiệm ghi là có màu đen hoặc nâu đen ( ngay cả wiki tự điển cũng định nghĩa như vậy rùi), còn về phần bị phân huỷ ngoài ánh sáng thì không có đâu, phải ở điều kiện nhiệt độ đặc biệt. Ngoài ra, khi đưa ra ý kiến thì mình thiết nghĩ không ai là không tránh khỏi nhầm lẫn nhưng nên tìm hiểu kĩ trước khi post bài vì nhớ mang máng 1 topic nào đó thì chưa thể chuẩn mực được. Bạn có thể tham khảo sách Hoá học thực nghiệm của Thầy Cao Cự Giác, Hoá vô cơ của Hoàng Nhâm cũng có nói sơ qua, hoặc rõ hơn là Hoá học phân tích của giáo sư Thái Toàn Tĩnh. Thân gửi!!
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: anhtuan_h2vn trong Tháng Mười Hai 31, 2008, 03:28:07 PM
http://community.h2vn.com/index.php/topic,2357.msg49922.html#msg49922
link nè bạn vào đây đọc bài của anh thanhtangpro9999 nha
thực sự ở chỗ tui kiếm đc mấy quyển sách đó là rất khó nên chủ yếu tham khảo thêm những kiến thức trên mạng thôi, có thể tôi đã sai,tôi sẽ tìm hiểu thêm về vấn đề này một vấn đề khó trở thành tuyệt đối được ,nếu tôi sai xin cảm ơn rất nhiều về những thông tin của bạn  :)
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Kr_Chemboy trong Tháng Mười Hai 31, 2008, 09:40:30 PM
http://community.h2vn.com/index.php/topic,2357.msg49922.html#msg49922
link nè bạn vào đây đọc bài của anh thanhtangpro9999 nha
thực sự ở chỗ tui kiếm đc mấy quyển sách đó là rất khó nên chủ yếu tham khảo thêm những kiến thức trên mạng thôi, có thể tôi đã sai,tôi sẽ tìm hiểu thêm về vấn đề này một vấn đề khó trở thành tuyệt đối được ,nếu tôi sai xin cảm ơn rất nhiều về những thông tin của bạn  :)
Nếu bạn không có điều kiện tìm được những loại sách chuẩn mực về vấn đề thực nghiệm thì cũng có thể suy luận thế này: bạn thử nghĩ xem nếu Ag2O tự phân huỷ ở điều kiện thường thành bạc thì sao, thực tế trong tự nhiên nhiều kim loại cũng không tồn tại ở dạng đơn chất mà ở các dạng hợp chất khác nhau và phổ biến nhất là các quặng ocid. Và nếu Ag2O tự phân huỷ được thì không cần tồn tại ngành công nghiệp luyện kim nữa vì 1 trong những ứng dụng của Ag2O là tiền chất để có được bột Ag ( bắt đầu phân huỷ tạo bạc ở 280 C-theo tài liệu chuyên ngành). Hoá học là ngành ứng dụng thực tiễn vì vậy nên gắn nó với thực tiễn và có sự nghiên cứu, tính chất thí nghiệm của ta chỉ trong 1 phạm vi nhất định nào đó nên có khi ta làm thí nghiệm trái với kiên thức chuẩn và có những giải thích nhất định cho điều đó, còn khi các nhà khoa học đã thực nghiệm ở các điều kiện nhất định chuẩn nhất thì kiến thực được ghi lại là chuẩn mực nhất ( tất nhiên không có gì là tuyệt đối và những điều đó còn rất nhiều) nhưng kết luận lại thế này, kiến thức trên mạng nên chọn lọc và không phải lúc nào cũng đúng, tự bản thân phải biết sàng lọc và không ngừng học tập cũng như có sự ứng dụng thực tế. Ngừng thảo luận ở đây cho các thắc mắc kế tiếp nhé. Ag2O vẫn có màu nâu đen và không bị phân huỷ ở điều kiện thường thành Ag vô định hình ( mình cũng không biết Ag có loại thù hình này>>sẽ tìm hiểu). Thân gửi
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: anhtuan_h2vn trong Tháng Mười Hai 31, 2008, 10:54:40 PM
chưa thực sự rõ ràng thì chưa thể dừng ở đây được mình muốn hỏi bạn nghĩ thế nào về bài viết của anh thanhtangpro9999 và tại sao bạn lại ko bít về Ag vô định hình trong khi nó khá phổ biến
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: anhtuan_h2vn trong Tháng Mười Hai 31, 2008, 11:12:19 PM
A. silver oxide), Ag2O. Bột tinh thể màu nâu, gần như đen khi sấy (60 - 80 oC); khối lượng riêng  7,14 g/cm3 (ở 16,6 oC). Bị phân huỷ thành Ag và O2 ở nhiệt độ cao hơn 100 oC. Ít tan trong nước (0,0013% ở 20 oC); dung dịch có phản ứng kiềm; bền trong bóng tối; ngoài ánh sáng, bị phân huỷ dần thành Ag và O2. Là chất oxi hoá mạnh; khi có mặt chất kiềm, fomanđehit, Ag2O bị khử thành bạc kim loại (phản ứng tráng gương bạc). Tan trong dung dịch NH3 do tạo thành xon phức tan không màu (Ag(NH3)2+); sau một thời gian, từ dung dịch này thoát ra chất kết tủa đen bạc nitrua (Ag3N), nổ rất mạnh ngay cả khi ướt.
(nguồn bách khoa toàn thư việt nam )
đây là thông tin tôi tìm được về Ag2O mong bạn tham khảo cho kĩ
đây là link http://dictionary.bachkhoatoanthu.gov.vn/default.aspx?param=1610aWQ9Mjc4ODYmZ3JvdXBpZD0ma2luZD1zdGFydCZrZXl3b3JkPWI=&page=1
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Kr_Chemboy trong Tháng Một 01, 2009, 10:13:57 AM
Mình chưa tìm thấy bất cứ tài liệu nào về dạng vô định hình của bạc, mình phải chờ giáo sư về mới hỏi được>>khi ấy sẽ nói về chuyện ấy tiếp. Còn về bách khoa toàn thư việt nam thì không đáng tin cậy lắm vì lượng kiến thức tổng hợp rất nhiều và đôi khi là " chắp vá"... Bạn nên tìm kiếm ở những dịch giả sách nước ngoài trong nước, tiếc là bạn không có điều kiện nhiều về sách. Lại nói về thực tế ( hoá là ngành hoá học ứng dụng mà), bạn có bao giờ đeo vòng bạc lúc còn nhỏ chưa, vòng bạc hay chuyển màu sạm đen, đó chính là Ag2O đó ( Ag2O màu đen hay nâu đen đều đúng, cái này mình khẳng định nhiều rồi, thậm chí bài nhận biết cũng có nói mà, không bàn về màu của Ag2O nữa nhé), đó là do có pứ Ag+ H2S +O2. Quay lại link bạn đưa, rõ ràng Ag2O bị phân huỷ thành Ag và O2 ở nhiệt độ cao nhưng bài của anh tăng lại nói là kém bền. Bạn chú ý, bách khoa nói cũng có cái đúng của nó ( ở bài Ag2O), bạn đọc chưa kĩ àh, Ag2O phân huỷ DẦN ngoài ánh sáng ( nghĩa là phải có thời gian), chứ bạn thử đi mua bột Ag2O rồi để ngoài ánh sáng sẽ chẳng có Ag sinh ra đâu. Mình có thể khẳng định, Ag không có màu đen ( sở dĩ hiểu nhầm như hiện tượng vòng bạc mình nói trên, màu đen của Ag2O và Ag2S). Bạn có thắc mắc gì nữa. Thân gửi.
@ anh tuấn: chat trên YH nha, diễn đàn để học hỏi và trao đổi chuyện khác, không đủ chỗ và tài nguyên để chúng ta cãi nhau đâu>
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: xyanua6881 trong Tháng Một 01, 2009, 07:43:13 PM
Theo tôi! Bạc không tồn tại ở trạng thái vô định hình, tôi chưa đọc đc tài liệu nào nói rằng bạc có dạng vô định hình cả. Bạc có màu đen vì nó tạo thành các tinh thể nhỏ li ti (Tinh thể lập phương tâm diện) không có khả năng phản xạ ánh sáng nên nó có màu đen.
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Voi Còi trong Tháng Một 01, 2009, 08:07:41 PM
     Tôi đề nghị ko tranh cãi nữa. Vì 1 vẫn đề màu sắc nhỏ mà cãi nhau mất đoàn kết quá! Nếu ai gửi bài tranh cãi, tôi sẽ xóa, nhiều lần sẽ cấm cảnh cáo.
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: xyanua6881 trong Tháng Một 01, 2009, 08:42:07 PM
     Tôi đề nghị ko tranh cãi nữa. Vì 1 vẫn đề màu sắc nhỏ mà cãi nhau mất đoàn kết quá! Nếu ai gửi bài tranh cãi, tôi sẽ xóa, nhiều lần sẽ cấm cảnh cáo.
Bạc màu đen là ở trạng thái vô định hình hay trạng thái kết tinh không phải là vấn đề nhỏ
Nếu diễn đàn không cho phép tranh luận vấn đề này nữa thì ai có luận điểm nào hãy gửi tin nhắn cho tôi!Tôi rất hứng thú tìm hiểu vấn đề này
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: anhtuan_h2vn trong Tháng Một 02, 2009, 03:56:41 PM
     Tôi đề nghị ko tranh cãi nữa. Vì 1 vẫn đề màu sắc nhỏ mà cãi nhau mất đoàn kết quá! Nếu ai gửi bài tranh cãi, tôi sẽ xóa, nhiều lần sẽ cấm cảnh cáo.
em không đồng ý với ý kiến của anh sò .Diễn đàn là nơi để chúng ta cùng tranh luận mọi người cùng ngiên cứu về một vấn đề, vấn đề nhỏ như vậy còn chưa sáng tỏ sao anh lại nói sẽ xóa bài. Vấn đề ở đây không phải là sự mất đoàn kết mà là sự đúng hay sai trao đổi trên diễn đàn sẽ giúp mọi người cùng tập trung ý kiến để đi đến kết luận đúng nhất do đó em không đồng ý với ý kiến của anh topic chỉ có thể dừng lại khi một vấn đề được làm sáng tỏ hoàn toàn như vậy mới có thể kích thích được sự tìm tòi nghiên cứu của mỗi thành viên ,anh nói sẽ xóa bài thi lần sau liệu có ai giám tham gia tranh luận nữa mong anh đọc kĩ ý kiến của em và suy nghĩ .
do đó em tiếp tục post thông tin về chủ đề này
Ag2O ở trong dung dịch ướt nên sẽ có màu nâu nó có màu gần đen khi khô
Ag2O không bền với ánh sáng
có thể kết luận về việc tồn tại hay không Ag vô định hình chưa thật sự chính xác nhưng em có thể khẳng định Ag2O ---> Ag + O2 Ag ở đây có màu đen ( có thể giải thích của anh cuonghoa_k37 là đúng )
trong cuốn '' tài liệu giáo khoa chuyên hóa 10 tâp 2 '' trang 58 ,dòng 21 có viết
AgBr là chất rất nhạy cảm với ánh sáng (cái này chắc ai cũng biết )
AgBr ----> (as) Ag (đen) +Br2
được đùng dể tráng lên phim ảnh nên kết tủa đen mà chúng ta đang bàn là Ag chứ không phải Ag2O mong kuteboy và mọi người cùng cho ý kiến

  hix, tớ là con gái!!
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Kr_Chemboy trong Tháng Một 03, 2009, 04:56:49 PM
Xin lỗi mọi người vì hôm đó bàn luận Ag2O sôi nổi quá nên đánh nhầm: màu đen trong pứ Ag+ H2S+O2>>Ag2S + H2O là của Ag2S, tất nhiên trong quá trình tự nhiên có Ag2O nhưng lượng tạo ra là không đáng kể. Quay lại vấn đề màu của Ag thì mình có thể khẳng định chắc chắn hơn rồi, Ag ( nguyên chất) không có màu đen, vấn đề này mình đã tham khảo cô giáo của mình cũng như trao đổi qua điện thoại với vị giáo sư ở cạnh nhà mình. Lí giải ngắn gọn cho việc tại sao AgBr hoặc AgCl lại hoá đen ngoài ánh sáng thì rất đơn giản: sau khi bị phân huỷ tạo thành Ag thì Ag bị oxi hoá và hoá đen ngoài không khí theo ptrình đã đề cập: Ag+ H2S + O2: ptrình trên xảy ra cũng khá nhanh, còn việc Ag2O kém bền ngoài ánh sáng thì nhiều tài liệu (đã nêu) khẳng định Ag2O phân huỷ từ từ ngoài ánh sáng và lượng màu sắc không thay đổi nhiều do Ag>>Ag2S và màu đen của Ag2O và Ag2S rất khó nhận biết.

Mình dẫn  ra thông tin trên wiki như sau: Màu bạc là màu xám có ánh kim rất gần với bạc đánh bóng. Trong "phù hiệu học" không có sự phân biệt rõ ràng giữa màu bạc và màu trắng, được miêu tả như là "màu trắng bạc".

Cảm nhận thị giác thông thường liên kết với bạc kim loại là do ánh kim loại của nó. Nó không thể tái tạo bằng một màu thuần nhất, vì hiệu ứng ánh kim là do do độ sáng của vật liệu là cái dao động theo góc của bề mặt vật tới nguồn sáng và của người quan sát. Do đó, trong nghệ thuật người ta thường sử dụng sơn kim loại (sơn nhũ) để tạo độ lấp lánh như bạc kim loại.
Cho phép em phát biểu khẳng định lại thế này, hoá học là ngành khoa học thực tiễn nên phải gắn nó với thực tế, thử hỏi cha mẹ ông bà ta  thì ai cũng khẳng định rằng Ag không có màu đen ( muôn đời đã như vậy). Ai chưa từng thấy bạc thì đừng nên khẳng định như thế. Hơn nữa, Ag lại có ứng dụng khá quan trọng trong công nghiệp và nó được điều chế bằng cách dùng Zn đẩy phức Cianua của Ag và thu được bạc tinh khiết có màu trắng ánh kim, rất đặc trưng. Ngoài ra cũng có thể nhận thấy đồ trang sức quí giá làm từ bạc, không thể nào có màu đen được, và nhiều ứng dụng gắn liền với Ag2O ( đã nói đến). Thân gửi!
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: xyanua6881 trong Tháng Một 03, 2009, 05:09:09 PM
1. Xin lỗi tất cả mọi người!Anh Thi ra la the đã giúp Tôi đã tìm đc tài liệu khẳng định có Ag trạng thái vô định hình
2. Ag ở dạng bột mịn có màu đen, Khi cho andehit fomic phản ứng tráng gương nếu đc đun nóng sẽ sinh ra Ag màu đen. Khi để phân hủy AgCl thu đc chất rắn màu đen.Tôi khẳng định lại đấy là Ag(hay ít nhất thành phân chính là Ag), chứ không phải là Ag2O hay Ag2S.
3. Nếu ai còn hoài ngi tôi xin hỏi liệu các bạn đã tiếp xúc với bột Al siêu mịn. Nó có màu đen, chính xác là đen xám, có lẫn ít ánh kim. Nhưng khi các bạn lấy 1 ít hòa vào nước nó hoàn toàn là màu đen. Rõ ràng trong trường hợp này không có hợp chất gì của Al sinh ra mà có màu đen cả
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Kr_Chemboy trong Tháng Một 03, 2009, 05:15:18 PM
bạn đã tiếp xúc với bột Al siêu mịn. Nó có màu đen, chính xác là đen xám, có lẫn ít ánh kim. Nhưng khi các bạn lấy 1 ít hòa vào nước nó hoàn toàn là màu đen. Rõ ràng trong trường hợp này không có hợp chất gì của Al sinh ra mà có màu đen cả
Cho em hỏi đang bàn về Ag mà, đâu có Al. Hơn nữa em nói về Ag kim loại, nếu xét bột Ag như thế kia thì cấu trúc cơ học có còn giữ nguyên, chưa kể việc lẫn các tạp chất khác. Các bạn xem tv thấy bạc màu gì, ứng dụng thấy rõ nhất màu của Ag tính khiết là đẩy muối Cianua, các nước công nghiệp hiện đại không chỉ dùng cách này để tinh chế Ag mà còn các kim loại khác như Cu, Au, Pt>> Công nghiệp này hiện rất phát triển vì hiệu suất cao và tính giá trị của nó. Khi nghiên cứu sẽ thấy được màu của Ag, còn không cứ thử về hỏi người lớn tuổi xem bạc màu gì, khi ấy ắt có câu trả lơì thực tiễn. Riêng dạng vô định hình thì em chưa tìm hiểu được, anh có tài liệu nào thì chia sẻ cho mọi người với
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: anhtuan_h2vn trong Tháng Một 03, 2009, 09:13:50 PM
bạn nói hỏi ông bà ta ư vậy tôi hỏi bạn ông bà ta xưa kia có được học hóa với kiến thức chuyên sâu như bây giờ không ? tôi không phủ nhận việc bạc có màu trắng bạc mà chỉ muốn khẳng định rằng bạc có trạng thái vô định hình ở đó nó có màu đen chứ không phải Ag2S như bạn nói tôi nói thêm Ag2O khi khô chỉ có màu nâu đen ( Dark brown - như wikipedia viết ) có nghĩa là không phải đen hoàn toàn .Màu đen thấy ở đây là màu của Ag vô định hình do Ag2O không bền với ánh sáng tạo thành . Thật khó hiểu khi cô giáo bạn và mấy vị GIÁO SƯ bên nhà bạn nói rằng AG không  thể có màu đen .Điều này đã được đề cập rất nhiều trong các sách của cấp THPT chúng ta đều biết các bạc halogenua đều không bền với ánh sáng bị phân hủy tạo halogen và Ag có màu đen . TÔI KHẲNG ĐỊNH MỘT LẦN NỮA ĐÓ LÀ BẠC CHỨ KHÔNG PHẢI BẠC OXIT HAY BẠC SUFUA NHƯ BẠN NÓI.(tôi cũng đã tham khảo ý kiến của thầy cô ở trường và được sự dồng tình )
mong các bạn cùng tìm thêm thông tin trao đổi
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: thi ra la the trong Tháng Một 03, 2009, 10:41:08 PM
  - Các bạn cho ý kiến về khái niệm về trạng thái vô định hình ?
  - Có ngưỡng nào cụ thể để phân biệt giữa trạng thái vô định hình và trạng thái tinh thể không ?
  - Về mầu của Ag thì chũng ta đã qúa quen với mầu trắng có ánh kim. Liệu ngoại mầu trắng có mầu khác nhông ? Tôi làm thí nghiệm phản ứng của thuốc thử Tollen với formalin thấy tạo kết tủa mầu đen. Thí nghiệm điện phân dung dịch AgNO3 với mật độ dòng cao với hai điện cực graphit thì thấy tạo ra Ag không phải là mầu trắng mà cũng không phải là mầu đen mà là dạng bông mầu xám, dẻo và nhìn thấy lốm đốm ánh kim (nhưng rất ít).
 - Chỉ riêng các tạp chí có mặt trên Sciencedirect đã có 20854 bài báo có mặt từ khóa "amorphous silver" (tạm dịch là bạc vô định hình). ví dụ: Synthesis of X-ray amorphous silver nanoparticles by the pulse sonoelectrochemical method, Journal of Non-Crystalline Solids, vol. 283, issue 1-3, pp. 231-236.
- Từ khi khoa học vật liệu nano ra đời thì "amorphous silver" đóng một vai trò cực kỳ quan trọng về nanosilver.
- Tôi không có ý kiến gì về có hay không bạc vô định hình.
Thân mến.
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Phạm Việt Hùng trong Tháng Một 04, 2009, 05:19:09 AM
mặc dù tôi mới học lớp 10 nhưng tôi khẳng định bacj vô định hình , còn về nguyên nhân đợi để tôi xem tài liệu đã
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Kr_Chemboy trong Tháng Một 04, 2009, 08:56:26 AM
@ bạn anh tuấn: bạn nên đọc kĩ lại các bài của mình đã rồi hẳn reply, có lẽ bạn mới đọc sơ qua thôi. Màu của Ag2O đã dừng thảo luận rồi mà, mình đã khẳng định: Ag2O có thể có màu đen, màu nâu hoặc màu nâu đen...>>màu sắc của 1 chất hoàn toàn có thể không cố định. Còn việc hỏi giáo sư vì thời gian qua điện thoại có hạn nên mình chỉ hỏi về pứ Ag hoá đen ngoài không khí: Ag+ H2S+ O2 và việc kém bền của Ag2O ngoài ánh sáng thôi, còn việc Ag không có màu đen thì mình hỏi ý kiến cô giáo mình.
Cảm ơn anh Thiralathe đã cung cấp thông tin về Ag vô định hình, em sẽ tích cực nghiên cứu thêm về nó.
@ anh tuấn: mặc dù ông bà ta không có kiến thức sâu xa về hoá học cũng như lí giải cụ thể về nó nhưng bạn đã hiểu sai ý của mình rồi, mình nói là chỉ hỏi về những sự việc hiển nhiên dễ thấy về màu của Ag mà thôi, ai cũng biết Ag có màu trắng ánh kim..( đã nói nhưng 1 số bạn chỉ khẳng định Ag có màu đen là không hoàn toàn đúng)>>thì mình chỉ muốn khẳng định có thế, còn Ag màu đen mình sẽ tìm hiểu kĩ hơn lí do vì sao lại như vậy. Thân gửi
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: anhtuan_h2vn trong Tháng Một 04, 2009, 10:51:17 AM
mình cũng đã nhận được tài liệu về Ag vô định hình rùi.Chỉ tiếc đấy là tiếng anh nên phải mất thời gian dịch mình sẽ post thông tin lên sau. Nhưng tôi giám khẳng định bạc halogenua không bền với ánh sáng bị phân hủy tạo ra Ag (có màu đen ) và halogen .Vd : AgBr có ứng dụng trong phim chụp ảnh . tôi nghĩ tốt nhất chúng ta nên làm thí nghiệm kiểm chứng là tốt nhất. Cứ cho AgNO3 + NaOH .sau đó để chất rắt thu được ngoài ánh sáng đến khi thu được chất rắn màu đen hoàn toàn ( để kết tủa trong dung dịch mà không tách ra ) sau đó lấy chất rắn đó cho td với HNO3 đặc nóng nếu tạo khí nâu đỏ thì đó là Ag và tôi đúng còn nếu không tạo khí thì đó là Ag2O và bạn đúng.kuteboy thân mến bạn đã từng nói với tôi qua yahoo bạn đã làm thí nghiệm 
AgNO3 + NaOH và thu được kết tủa đen sau đó để một tuần thì nó thành trắng bạc tôi hơi nghi ngờ về thí nghiệm của bạn .Mong mọi người trong h2vn cùng tham gia để tìm ddc kết quả đúng nhất
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: thi ra la the trong Tháng Một 04, 2009, 12:50:18 PM
"-Cứ cho AgNO3 + NaOH .sau đó để chất rắt thu được ngoài ánh sáng đến khi thu được chất rắn màu đen hoàn toàn ( để kết tủa trong dung dịch mà không tách ra ) sau đó lấy chất rắn đó cho td với HNO3 đặc nóng nếu tạo khí nâu đỏ thì đó là Ag và tôi đúng còn nếu không tạo khí thì đó là Ag2O và bạn đúng". Làm thí nghiệm như vậy mà không có sự trợ giúp của máy móc thì không có kết quả đâu em ơi. Lượng NO2 tạo ra không đủ để em quan sát bằng mắt thường đâu (trừ khi em để Ag2O ngoài ánh sáng vài năm).
"- AgNO3 + NaOH và thu được kết tủa đen sau đó để một tuần thì nó thành trắng bạc tôi hơi nghi ngờ về thí nghiệm của bạn .Mong mọi người trong h2vn cùng tham gia để tìm ddc kết quả đúng nhất". Kết quả thí nghiệm chưa đúng.
Thân mến.
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Kr_Chemboy trong Tháng Một 04, 2009, 03:20:27 PM
Pứ trên thu AgOH kém bền ở điều kiện thường phân huỷ tạo Ag2O >>dạng bột, Ag2O bột để ngoài ánh sáng với cường độ ánh sáng đủ lớn ( thí nghiệm khoảng tháng 7), cả ban đêm cũng chiếu sáng thì sau 1tuần sẽ thấy có màu trắng xám của Ag ( tất nhiên là không nguyên chất) nhưng cứ thử xem, trong thời gian để ngoài không khí thì màu trắng sẽ phai dần mà thay thế bằng màu đen gần giống như cũ do màu đen của Ag2O và Ag2S rất khó phân biệt bằng mắt thường. Thân gửi
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: thi ra la the trong Tháng Một 05, 2009, 03:38:17 PM
  Em có thể cho biết thêm thông tin về loại đèn em sử dụng để chiếu sáng (hãng sản xuất,công suất đèn) được không?
  "trong thời gian để ngoài không khí thì màu trắng sẽ phai dần mà thay thế bằng màu đen gần giống như cũ do màu đen của Ag2O và Ag2S rất khó phân biệt bằng mắt thường" trong tối hay ngoài ánh sáng tự nhiên?
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: anhtuan_h2vn trong Tháng Một 05, 2009, 04:52:37 PM
Pứ trên thu AgOH kém bền ở điều kiện thường phân huỷ tạo Ag2O >>dạng bột, Ag2O bột để ngoài ánh sáng với cường độ ánh sáng đủ lớn ( thí nghiệm khoảng tháng 7), cả ban đêm cũng chiếu sáng thì sau 1tuần sẽ thấy có màu trắng xám của Ag ( tất nhiên là không nguyên chất) nhưng cứ thử xem, trong thời gian để ngoài không khí thì màu trắng sẽ phai dần mà thay thế bằng màu đen gần giống như cũ do màu đen của Ag2O và Ag2S rất khó phân biệt bằng mắt thường. Thân gửi
việc bạn nói nghe hay thật. Tôi cứ nghĩ bạn vừa làm thí nghiệm chứ không ngờ bạn làm từ THÁNG 7 đâu, mà kể cũng kì công thật khi dùng đèn công suất lớn chiếu cả ban đêm. Tuy vậy tôi vẫn bảo vệ quan điểm của mình về việc tạo ra Ag vô định hình màu đen chứ không phải Ag tinh thể kim loại màu trắng xám. Tôi nghĩ tốt nhất là dịch xong tài liệu về Ag vô định hình đã ( Anh thi ra la the là người cung cấp tài liệu này liệu anh có thể nói sơ qua về nội dung của nó không ạ)
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Kr_Chemboy trong Tháng Một 05, 2009, 09:37:29 PM
  Em có thể cho biết thêm thông tin về loại đèn em sử dụng để chiếu sáng (hãng sản xuất,công suất đèn) được không?
  "trong thời gian để ngoài không khí thì màu trắng sẽ phai dần mà thay thế bằng màu đen gần giống như cũ do màu đen của Ag2O và Ag2S rất khó phân biệt bằng mắt thường" trong tối hay ngoài ánh sáng tự nhiên?
Thí nghiệm này em làm cùng bạn em, chỉ dùng bóng đèn tròn thôi anh ạh ( không phải đèn công suất lớn nha)>>cái này để ở nhà em, việc quan sát khi để ngoài không khí là thằng bạn em làm ( có hỏi thì nó bảo để ban ngày, ngoài hiên nhà), quan sát thấy màu đen được khôi phục nhưng không phải của Ag2O mà là của Ag2S vì cho đên giờ này thì em chỉ biết 1 pứ duy nhất có thể lí giải khá hợp lí cho trường hợp này là: Ag+ H2S+ O2. Chắc phải làm thí nghiệm lại vì lúc đấy cũng chưa thật sáng suốt lắm, chưa làm thí nghiệm chứng minh có Ag2S đã vội kết luận. Thân gửi!
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: thi ra la the trong Tháng Một 05, 2009, 10:51:08 PM
  Em nên làm lại thí nghiệm đi. Anh đã nhận thấy một số mâu thuẫn trong các bài viết của em rồi đấy. Anh có một lượng Ag tinh khiết dạng bột để gần hai năm nay mà chưa bị sao cả. Khi nào anh mượn được máy ảnh anh sẽ gửi cho em xem hình ảnh về mẫu Ag của anh.
Thân mến.
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: anhtuan_h2vn trong Tháng Một 06, 2009, 05:24:29 PM


Trích dẫn
Thí nghiệm này em làm cùng bạn em, chỉ dùng bóng đèn tròn thôi anh ạh ( không phải đèn công suất lớn nha)>>cái này để ở nhà em, việc quan sát khi để ngoài không khí là thằng bạn em làm ( có hỏi thì nó bảo để ban ngày, ngoài hiên nhà), quan sát thấy màu đen được khôi phục nhưng không phải của Ag2O mà là của Ag2S vì cho đên giờ này thì em chỉ biết 1 pứ duy nhất có thể lí giải khá hợp lí cho trường hợp này là: Ag+ H2S+ O2. Chắc phải làm thí nghiệm lại vì lúc đấy cũng chưa thật sáng suốt lắm, chưa làm thí nghiệm chứng minh có Ag2S đã vội kết luận. Thân gửi!
bạn kuteboy thân mến. Không hiểu sao lúc nào bạn cũng nhắc tới H2S nhỉ, tôi nghĩ trong không khí không nhiều H2S tới vậy đâu.H2S là một khí rất độc chỉ cần một lượng 0,05 mg H2S trong một lít không khí đã gây ngộ độc, chóng mặt nhức đầu thậm chí chết nếu thở quá lâu trong môt trường này ,vậy mà bạn và bạn bạn làm thí nghiệm thấy màu đen khôi phục của Ag2S mà không bị sao, lượng Ag thu được cũng không phải là nhỏ vậy mà chỉ trong một tuần đã chuyển thành màu đen thì đáng sợ thật, tôi muốn biết các bạn có sống trong nhà máy hóa chất không vậy?? và tại sao các bạn vẫn sống khỏe mạnh bình thường phải chăng các bạn là SIÊU NHÂN ??? Tôi vẫn không tin vào kết quả thí nghiệm của bạn, tôi cho rằng Ag2O ---> Ag vô định hình màu đen chứ không phải Ag tinh thể kim loại màu trắng xám. Thân mến!
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Kr_Chemboy trong Tháng Một 10, 2009, 10:37:20 PM
Không có pứ: CuCl2 + NaNO3, mà nên thay bằng AgNO3 thì mới có pứ
CuCl2 + 2AgNO3>> Cu(NO3)2+ 2AgCl
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: chó săn trong Tháng Một 14, 2009, 05:18:41 PM
mấy anh chị giúp em cái này nha
giả sử kêu mình nhận biết anken, ankadien, ankin ( không phải an-1-in ) thì phải làm sao ạ ? đâu thể dùng nước brom ?
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: G-h2vn trong Tháng Một 14, 2009, 05:58:53 PM
mấy anh chị giúp em cái này nha
giả sử kêu mình nhận biết anken, ankadien, ankin ( không phải an-1-in ) thì phải làm sao ạ ? đâu thể dùng nước brom ?

dùng brom nhận ra được ankan , 2 cái còn lại như nhau
tiến hành oxi hoá ankadien và ankin thì thu được sp :
_ ankadien : thu được 2 monoacid , 1 diacid
_ ankin : chỉ cho 2 monoacid
rồi tuỳ vị trí lk đôi ở đâu mà nhận ra sp tương ứng

thường thì đề sẽ ra làm sao để trong số sp có acid fomic , như thế sẽ dễ nhận biết hơn  ^^
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: hoangphuc951 trong Tháng Một 15, 2009, 09:33:07 AM
giúp mình nhận biết mấy chất khí này với: O2 ,Cl2,HCl,O3,SO2
cần gấp đó
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Kr_Chemboy trong Tháng Một 15, 2009, 12:57:50 PM
Đầu tiên dùng ddKI phân biêt Cl2 và O3
O3+2KI+H2O>>2KOH+I2+O2
CL2+2KI>>2KCl+I2
-I2 sinh ra làm xanh giấy tẩm hồ tinh bột, còn O3 thì ngoài I2 còn tạo O2 làm bùng cháy tàn đóm
Nhận biết tiếp SO2 bằng nhiều cách, có thể dùng ddBr2,Cl2,I2,KMnO4,H2S..
Nhận biết HCl và O2 thì có thể dùng NH3 hay bazơ kiềm nhận biết HCl và tàn đóm nhận ra O2.
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Phạm Ngọc Tài trong Tháng Một 18, 2009, 08:07:01 AM
giúp mình nhận biết mấy chất khí này với: O2 ,Cl2,HCl,O3,SO2
cần gấp đó
-Bạn dùng cánh hoa hồng úp lên các lọ khí thì SO2 làm mất màu cánh hoa hồng
-Dùng quỳ ẩm úp lên miệng các lọ thì Cl2 làm đỏ rồi mất màu quỳ ẩm, còn HCl chỉ làm đỏ quỳ
-Còn O2 và O3 thì có thể nhận biết bằng dd KI+hồ tinh bột và tàn đóm như Kute boy làm
 
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Gà Con trong Tháng Một 25, 2009, 08:12:43 PM
TÌM GIÚP EM VỚI 10 PT ĐIỀU CHẾ CLO ::) ::) ::)
2NaCl + H2O ------> (Điện phân có màng ngăn) 2NaOH + H2 + Cl2
2NaCl -------> (Đpnc) 2Na + Cl2
2KMnO4 + 16HCl --------> 2MnCl2 + 5Cl2 + 2KCl + 8H2O
MnO2 + 4 Hcl -->(Nhiệt độ)  MnCl2 + Cl2 + 2H2O
KClO3 + 6HCl ----> 3Cl2 + KCl + 3H2O
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Kr_Chemboy trong Tháng Một 26, 2009, 07:50:32 PM
Nếu dùng HCl tác dụng với các chất oxi hoá mạnh thì có nhiều ptrình điều chế Cl2 như với KMnO4, MnO2, KClO3, K2Cr2O7, CaOCl2..
- Ngoài ra còn 1 số cách ( không thông dụng):
I2+ 2KClO3 >>2KIO3 + Cl2
2Cl- +(SCN)2>>Cl2 + 2SCN-
ClO3- +6H+ +5Cl- >>Cl2+ 3H2O
Đủ 10 ptrình rồi đấy!!!
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: p3gaung0 trong Tháng Hai 15, 2009, 02:49:58 PM
Dùng phương pháp hóa học nhận biết 3 hỗn hợp rắn riêng biệt sau:
FeO và Fe2O3
Fe2O3 và Fe3O4
FeO và Fe3O4
KHÔNG DÙNG PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Voi Còi trong Tháng Hai 15, 2009, 08:00:03 PM
Dùng phương pháp hóa học nhận biết 3 hỗn hợp rắn riêng biệt sau:
FeO và Fe2O3
Fe2O3 và Fe3O4
FeO và Fe3O4
KHÔNG DÙNG PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG

   cái đầu cho cả 2 vào HCl, sau đó lấy sp đấy cho vào NaOH. Tạo ra Fe(OH)2 màu trắng & Fe(OH)3 có màu nâu đỏ.
   FeCl2 + NaOH --> Fe(OH)2 + NaCl
   FeCl3 + NaoH --> Fe(OH)3 + NaCl
   - 2 cái cuối thì cho vào HCl rồi sử dụng Cu để nhận biết tiếp.
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: anhtuan_h2vn trong Tháng Hai 16, 2009, 04:22:51 PM
Dùng phương pháp hóa học nhận biết 3 hỗn hợp rắn riêng biệt sau:
FeO và Fe2O3
Fe2O3 và Fe3O4
FeO và Fe3O4
KHÔNG DÙNG PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG

   cái đầu cho cả 2 vào HCl, sau đó lấy sp đấy cho vào NaOH. Tạo ra Fe(OH)2 màu trắng & Fe(OH)3 có màu nâu đỏ.
   FeCl2 + NaOH --> Fe(OH)2 + NaCl
   FeCl3 + NaoH --> Fe(OH)3 + NaCl
   - 2 cái cuối thì cho vào HCl rồi sử dụng Cu để nhận biết tiếp.

bạn post chi tiết cách nhận bít được không
tui không hiểu cách làm của bạn cho vào HCl thì cả ba đều tác dụng tạo hh muối Fe2+ Fe3+ có khác gì nhau đâu làm sao nhận bít đc
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: xyanua6881 trong Tháng Hai 16, 2009, 10:15:02 PM
Dùng phương pháp hóa học nhận biết 3 hỗn hợp rắn riêng biệt sau:
FeO và Fe2O3
Fe2O3 và Fe3O4
FeO và Fe3O4
KHÔNG DÙNG PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG
Hòa tan vào H2SO4 loãng
1. Với FeO và Fe2O3 thì Fe2O3 tạo thành dd có khả năng tác dụng với Cu, (hoặc FeO tạo thành dung dịch làm mất màu KMnO4)
2. Fe3O4 và Fe2O3 thì Fe3O4 tạo thành dung dịch làm mất màu KMnO4
3. FeO và Fe3O4 Fe3O4 tạo thành dung dịch có khả năng t/d với Cu
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: anhtuan_h2vn trong Tháng Hai 18, 2009, 05:41:13 PM
Dùng phương pháp hóa học nhận biết 3 hỗn hợp rắn riêng biệt sau:
FeO và Fe2O3
Fe2O3 và Fe3O4
FeO và Fe3O4
KHÔNG DÙNG PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG
Hòa tan vào H2SO4 loãng
1. Với FeO và Fe2O3 thì Fe2O3 tạo thành dd có khả năng tác dụng với Cu, (hoặc FeO tạo thành dung dịch làm mất màu KMnO4)
2. Fe3O4 và Fe2O3 thì Fe3O4 tạo thành dung dịch làm mất màu KMnO4
3. FeO và Fe3O4 Fe3O4 tạo thành dung dịch có khả năng t/d với Cu
em ko hỉu cách làm của anh
Fe3O4 thực chất gồm FeO và Fe2O3 nên các hỗn hợp trên đâu có gì khác nhau
cho td với H2SO4 đều tạo thành muối Fe3+ Fe2+ và đều có khả năng td với Cu và KMnO4(có H2SO4 dư)


p/s : anh giả thích cho em về ts, tnc của xicloankan với
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Phạm Ngọc Tài trong Tháng Hai 22, 2009, 08:21:23 AM
Dùng phương pháp hóa học nhận biết 3 hỗn hợp rắn riêng biệt sau:
FeO và Fe2O3
Fe2O3 và Fe3O4
FeO và Fe3O4
KHÔNG DÙNG PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG
Hòa tan vào H2SO4 loãng
1. Với FeO và Fe2O3 thì Fe2O3 tạo thành dd có khả năng tác dụng với Cu, (hoặc FeO tạo thành dung dịch làm mất màu KMnO4)
2. Fe3O4 và Fe2O3 thì Fe3O4 tạo thành dung dịch làm mất màu KMnO4
3. FeO và Fe3O4 Fe3O4 tạo thành dung dịch có khả năng t/d với Cu
em ko hỉu cách làm của anh
Fe3O4 thực chất gồm FeO và Fe2O3 nên các hỗn hợp trên đâu có gì khác nhau
cho td với H2SO4 đều tạo thành muối Fe3+ Fe2+ và đều có khả năng td với Cu và KMnO4(có H2SO4 dư)
Bạn Anh Tuấn hiểu vậy chưa đúng lắm. Khi hòa tan Fe3O4 thì dung dịch thu được đúng là gồm Fe2+ và Fe3+ nhưng ta dựa vào tính chất khác nhau của Fe2+ và Fe3+ để nhạn biết mà. Dung dịch Fe3+ có khả năng tác dụng vs Cu còn Fe2+ thì không. Hoặc Fe2+ thì làm mất màu KMnO4 trong môi trường axit. Các hỗn hợp trên có khác nhau chứ bạn, khác nhau ở chỗ có sự xuất hiện của Fe2+ và Fe3+.
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: anhtuan_h2vn trong Tháng Hai 22, 2009, 08:45:25 AM
Dùng phương pháp hóa học nhận biết 3 hỗn hợp rắn riêng biệt sau:
FeO và Fe2O3
Fe2O3 và Fe3O4
FeO và Fe3O4
KHÔNG DÙNG PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG
Hòa tan vào H2SO4 loãng
1. Với FeO và Fe2O3 thì Fe2O3 tạo thành dd có khả năng tác dụng với Cu, (hoặc FeO tạo thành dung dịch làm mất màu KMnO4)
2. Fe3O4 và Fe2O3 thì Fe3O4 tạo thành dung dịch làm mất màu KMnO4
3. FeO và Fe3O4 Fe3O4 tạo thành dung dịch có khả năng t/d với Cu
em ko hỉu cách làm của anh
Fe3O4 thực chất gồm FeO và Fe2O3 nên các hỗn hợp trên đâu có gì khác nhau
cho td với H2SO4 đều tạo thành muối Fe3+ Fe2+ và đều có khả năng td với Cu và KMnO4(có H2SO4 dư)
Bạn Anh Tuấn hiểu vậy chưa đúng lắm. Khi hòa tan Fe3O4 thì dung dịch thu được đúng là gồm Fe2+ và Fe3+ nhưng ta dựa vào tính chất khác nhau của Fe2+ và Fe3+ để nhạn biết mà. Dung dịch Fe3+ có khả năng tác dụng vs Cu còn Fe2+ thì không. Hoặc Fe2+ thì làm mất màu KMnO4 trong môi trường axit. Các hỗn hợp trên có khác nhau chứ bạn, khác nhau ở chỗ có sự xuất hiện của Fe2+ và Fe3+.

theo em bác mới là người chưa hiểu 
FeO, Fe2O3 + axit ----> Fe2+ ,Fe3+
Fe2O3,Fe3O4 + axit ----> Fe2+ ,Fe3+
FeO,Fe3O4 + axit ----> Fe2+ ,Fe3+
 cả 3 dung dịch đều chứa  Fe3+ nên bác cho Cu vào đâu cũng phản ứng
cả 3 dung dịch đều chứa Fe2+, H2SO4 dư nên cho KMnO4 vào đâu cũng pứng
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: darkvader trong Tháng Hai 25, 2009, 08:18:52 PM
phân biệt axetilen với etilen
phân biệt 3 bình ko dán nhãn chứa mỗi khí ko màu sau : metan , etilen , axetilen
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: anhtuan_h2vn trong Tháng Hai 25, 2009, 08:22:47 PM
phân biệt axetilen với etilen
phân biệt 3 bình ko dán nhãn chứa mỗi khí ko màu sau : metan , etilen , axetilen
1)xài AgNO3 và NH3,C2H2 tạo kết tủa vàng Ag2C2
C2H2 + [Ag(NH3)2]OH ---->Ag2C2 + NH3 + H2O
eten ko có phản ứng
2)eten , etin làm mất màu dd Br2,metan thì ko
nhận biết eten, etin như trên
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: thantang.pro9999 trong Tháng Hai 26, 2009, 08:50:08 AM
phân biệt axetilen với etilen
phân biệt 3 bình ko dán nhãn chứa mỗi khí ko màu sau : metan , etilen , axetilen
1)xài AgNO3 và NH3,C2H2 tạo kết tủa vàng Ag2C2
C2H2 + [Ag(NH3)2]OH ---->Ag2C2 + NH3 + H2O
eten ko có phản ứng
2)eten , etin làm mất màu dd Br2,metan thì ko
nhận biết eten, etin như trên
Tưởng đơn giản, nhưng em làm thế là chưa tối ưu đối với bài 2, nên dùng thuốc thử theo thứ tự AgNO3/NH3 - Br2 chứ không nên làm ngược lại. Lý do vì tốn kém.
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: mathmad trong Tháng Hai 26, 2009, 11:21:58 AM
Không có hoá chất khác. Hãy nhận biết 3 lọ đựng dung dịch mất nhãn riêng  biệt Ca(OH)2, Na2SO4, NaCl.
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Voi Còi trong Tháng Hai 26, 2009, 06:25:18 PM
Không có hoá chất khác. Hãy nhận biết 3 lọ đựng dung dịch mất nhãn riêng  biệt Ca(OH)2, Na2SO4, NaCl.

    Lấy mỗi chất một ít làm mẫu thử. Cho các chất pư lần lượt với nhau. Chất nào ko pư với 2 chất còn lại là NaCl. Đem dd NaCl vừ nhận biết đc đi điện phân, lấy sản phẩm  là Cl2 sục qua 2 mẫu thử chưa nhận ra đc. Mẫu thử nào xảy ra pư là Ca(OH)2, còn lại là Na2SO4.
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Lackyluc trong Tháng Ba 09, 2009, 11:20:37 PM
Không dùng thêm hóa chất nào khác ngoại trừ H2O hãy nhận biết NaOH và NaCl.  8)
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: thantang.pro9999 trong Tháng Ba 10, 2009, 01:22:10 AM
Không dùng thêm hóa chất nào khác ngoại trừ H2O hãy nhận biết NaOH và NaCl.  8)
NaOH tan tốt và tỏa nhiệt. NaCl tan kém hơn và thu nhiệt.
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: lodat trong Tháng Tư 12, 2009, 10:03:54 AM
chỉ dùng quỳ nb axit clohidric,sunfuric dặc nóng
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Kr_Chemboy trong Tháng Tư 12, 2009, 10:15:03 AM
chỉ dùng quỳ nb axit clohidric,sunfuric dặc nóng
HCl làm quì tím hóa đỏ, còn H2SO4 đặc nóng có tính oxi hóa quá mạnh sẽ làm quì từ hóa đỏ thành đen luôn
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: phamvietty trong Tháng Tư 12, 2009, 07:41:37 PM
Chào bạn thế cho mình hỏi bạn kiếm sách nào nói về: "H2SO4 đặc nóng làm quì từ hóa đỏ thành đen luôn". Mà điều này mình chưa từng gặp lần nào cả. Có thật là thế không?
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: thantang.pro9999 trong Tháng Tư 12, 2009, 07:52:30 PM
Chào bạn thế cho mình hỏi bạn kiếm sách nào nói về: "H2SO4 đặc nóng làm quì từ hóa đỏ thành đen luôn". Mà điều này mình chưa từng gặp lần nào cả. Có thật là thế không?
Chẳng có sách nào nói về cái này cả, có phải vấn đề gì sách cũng nói đâu. Mình suy luận là ra ngay chứ, H2SO4 đặc nóng có tính oxi hóa mạnh, giấy quỳ thì cũng là một chất hữu cơ tẩm vào giấy thôi. Vậy khi cho quỳ vào H2SO4 thì hiện tượng như trên.
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Để dành trong Tháng Tư 13, 2009, 08:22:31 PM
em nghĩ chả cần tính oxi hoá ở đây đâu ạ , giấy quỳ cũng là xenlulozơ nên sẽ bị hút nước hoá thành than   (http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/71.gif)
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Kr_Chemboy trong Tháng Tư 13, 2009, 09:10:11 PM
em nghĩ chả cần tính oxi hoá ở đây đâu ạ , giấy quỳ cũng là xenlulozơ nên sẽ bị hút nước hoá thành than   (http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/71.gif)
Không chắc đâu, H2SO4 thông thường đâu có tính háo nước như H2SO4 đặc.@kuteboy : đề ra là đặc nóng mà bác  (http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/71.gif)  [Để dành]
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: thantang.pro9999 trong Tháng Tư 14, 2009, 10:21:18 AM
em nghĩ chả cần tính oxi hoá ở đây đâu ạ , giấy quỳ cũng là xenlulozơ nên sẽ bị hút nước hoá thành than   (http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/71.gif)
Làm như thế là thiếu, bởi vì khi cho thuốc thử vào chất cần nhận biết thì có những hiện tượng gì phải nêu hết cho dù một trong số những hiện tượng đó đã đủ để ta nhận biết. Chẳng hạn ở đây giấy quỳ không những hóa đen mà còn bốc khói (CO2, SO2).
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Mũ Lưỡi Trai trong Tháng Tư 14, 2009, 04:01:46 PM
Lớp em thực hành có bài này rồi, cho H2SO4 đặc vào tinh bột (C6H10O5, phản ứng xảy ra chậm lắm, cả tiết gần 45' mà hỗn hợp chỉ hơi nâu thôi. Zậy nên em nghĩ cũng không cần phải nêu cái vụ thoát khí đâu.
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: thantang.pro9999 trong Tháng Tư 14, 2009, 05:54:00 PM
Lớp em thực hành có bài này rồi, cho H2SO4 đặc vào tinh bột (C6H10O5, phản ứng xảy ra chậm lắm, cả tiết gần 45' mà hỗn hợp chỉ hơi nâu thôi. Zậy nên em nghĩ cũng không cần phải nêu cái vụ thoát khí đâu.
Em đọc kỹ lại đề, người ta cho là đặc, nóng mà. Đặc nóng với đặc nguội nó khác nhau nhiều chứ.
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: NguyenQuangTung trong Tháng Tư 16, 2009, 07:07:24 PM
Về cái thí nghiệm của H2SO4 thì mình có làm thử rồi!Đúng là có nhiều khói bốc ra+xenlulozo hoá đen đấy
Tiêu đề: Re: nhận bít nè bà kon
Gửi bởi: thantang.pro9999 trong Tháng Tư 22, 2009, 10:07:16 AM
ba dd gồm BaCl2,Ba(OH)[sub]2[/sub]và HCl. HÔNG dùng một chất thử nào cả hãy chỉ ra dd nào là HCl??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
Lần lượt cho 3 dung dịch tác dụng với nhau từng đôi một, dùng nhiệt kế có độ chính xác cao để đo sự thay đổi nhiệt độ trong mỗi lần pha trộn. Nếu chất nào trong những lần pha trộn mà nhiệt kế thay đổi nhiệt độ nhiều nhất là dd HCl. Tất nhiên cách này cũng khó chính xác vì nồng độ các chất đã cho phải ở một mức nào đó phù hợp thì mới chính xác được.

Hoặc có thể lấy mỗi thứ 1 giọt vào ống nghiệm, đun khan. Nơi nào không còn gì đó là HCl.
Cũng có thể sử dụng mầu của ion Ba2+ trên ngọn lửa đèn khí để nhận ra dd HCl.

---------
Chú ý sử dụng các BBCode sao cho dễ nhìn.
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: NguyenQuangTung trong Tháng Tư 22, 2009, 06:23:50 PM
ba dd gồm BaCl2,Ba(OH)[sub]2[/sub]và HCl. HÔNG dùng một chất thử nào cả hãy chỉ ra dd nào là HCl??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
Lần lượt cho 3 dung dịch tác dụng với nhau từng đôi một, dùng nhiệt kế có độ chính xác cao để đo sự thay đổi nhiệt độ trong mỗi lần pha trộn. Nếu chất nào trong những lần pha trộn mà nhiệt kế thay đổi nhiệt độ nhiều nhất là dd HCl. Tất nhiên cách này cũng khó chính xác vì nồng độ các chất đã cho phải ở một mức nào đó phù hợp thì mới chính xác được.

Hoặc có thể lấy mỗi thứ 1 giọt vào ống nghiệm, đun khan. Nơi nào không còn gì đó là HCl.
Cũng có thể sử dụng mầu của ion Ba2+ trên ngọn lửa đèn khí để nhận ra dd HCl.

---------
Chú ý sử dụng các BBCode sao cho dễ nhìn.
Về cái phương pháp đầu của anh thì không còn gì để nói rồi (cao siêu quá ::) ::) ::)) nhưng mà cái phương pháp đun khan thì em nghĩ nó không được đúng cho lắm vì theo như em biết thì khi đun khan 3 ống nghiệm chứa 3 dung dịch thì cả ống có HCl và ống có BaCl2 đều bay hơi hết mất tăm bởi BaCl2 khan rất dễ thăng hoa khi đun nóng.
--->Em nghĩ là chỉ nên cô cạn bằng cách đun nóng nhẹ 3 dung dịch đến khi nước bay hơi hết thôi,nhưng phải chú ý không để thừa nhiệt quá nhiều :P :P :P
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Để dành trong Tháng Tư 22, 2009, 07:30:31 PM
để HCl bay hơi hết cùng với nước thì nhiệt độ phải lớn hơn hoặc bằng 120oC , BaCl2 sôi ở 1560oC , chỉ có BaBr2 với BaI2 mới thăng hoa , ko xác định được nhiệt độ sôi thôi     (http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/5.gif)
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: thantang.pro9999 trong Tháng Tư 24, 2009, 10:01:41 PM
ôi sao p phức tạp như vậy :D sao k cho muối cacbonat vào :D cái nào cho khí thì là dd HCl rồi :D rõ ràng quá mà :D hỳ hỳ :D
Kim Kim không đọc hết đề à  :D. Người ta bảo nhận biết không dùng hóa chất cơ mà  :D
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: ulun trong Tháng Tư 29, 2009, 03:31:06 PM
Bác nào tách hộ em : CH_4 , C_2H_4 , C_2H_2 và CO_2 mak` chỉ dùng 1 thuốc thử .Vô tư thuốc thử còn mò lung tung dc , chớ 1 thuốc thì chắc trình em chưa đạt tới
P/s : Em tìm hok thấy TEX 
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Để dành trong Tháng Tư 29, 2009, 07:19:48 PM
Bác nào tách hộ em : CH_4 , C_2H_4 , C_2H_2 và CO_2 mak` chỉ dùng 1 thuốc thử .Vô tư thuốc thử còn mò lung tung dc , chớ 1 thuốc thì chắc trình em chưa đạt tới
P/s : Em tìm hok thấy TEX 


không có tex đâu bác ạh , xài script thôi   ;D
bài này xài định lượng được không ạh , thuốc thử là oxi , đo lượng CO2 và H2O sinh ra
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: thantang.pro9999 trong Tháng Tư 30, 2009, 12:36:43 AM
Bác nào tách hộ em : CH_4 , C_2H_4 , C_2H_2 và CO_2 mak` chỉ dùng 1 thuốc thử .Vô tư thuốc thử còn mò lung tung dc , chớ 1 thuốc thì chắc trình em chưa đạt tới
P/s : Em tìm hok thấy TEX 

Từ "thuốc thử" chỉ dùng cho các bài nhận biết! Đây là một đề bài khập khiễng
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: ulun trong Tháng Tư 30, 2009, 08:29:48 AM
Bác nào tách hộ em : CH_4 , C_2H_4 , C_2H_2 và CO_2 mak` chỉ dùng 1 thuốc thử .Vô tư thuốc thử còn mò lung tung dc , chớ 1 thuốc thì chắc trình em chưa đạt tới
P/s : Em tìm hok thấy TEX 

Từ "thuốc thử" chỉ dùng cho các bài nhận biết! Đây là một đề bài khập khiễng
Dạ ... đây là đề IChO 2008 đó anh ^^ Nói chung chỉ thả chúng nó vào 1 hóa chất ~ rồi nung , xào , nấu ~> thu các khí ban đầu =.=
Thật ra là có ngươi` đố em ^^ em sử dụng 3 hóa chất nhưg hok dc chấp nhận =.=


Icho 2008 không có câu này.
Tiêu đề: nhận biết ion F-
Gửi bởi: smallchip trong Tháng Sáu 08, 2009, 10:29:54 AM
để nhận biết ion F- thì làm cách nào ạh.Có câu nó dùng CaCl2(NH3)nhưng em ko biết tại sao mong mọi người giải đáp giúp.Còn từ F đến I thì tính axit nó biến đổi như thế nào :)
Tiêu đề: Re: nhận biết ion F-
Gửi bởi: thantang.pro9999 trong Tháng Sáu 08, 2009, 01:34:33 PM
để nhận biết ion F- thì làm cách nào ạh.Có câu nó dùng CaCl2(NH3)nhưng em ko biết tại sao mong mọi người giải đáp giúp.Còn từ F đến I thì tính axit nó biến đổi như thế nào :)
Nhận biết F- thì dùng phức mầu đỏ của Zr (IV) với Alizarin S đỏ: Hiện tượng là mầu đỏ của phức bị phá hủy và chuyển thành mầu vàng, phản ứng khá nhạy.
Cách khác, có thể dùng Fe(SCN)3: Khi có F- thì Fe(SCN)3 mầu đỏ máu sẽ chuyển thành FeF3 không mầu:
Fe(SCN)3 + 3F- ---> FeF3 + 3SCN-
Dùng CaCl2(NH3) thì chịu không biết  ;D

Bạn hỏi rõ ra, từ F đến I thì bạn cần hỏi tính axit của cái gì? Câu hỏi thiếu chủ thể hỏi nên không thể trả lời.
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: thi ra la the trong Tháng Sáu 08, 2009, 03:46:03 PM
để nhận biết ion F- thì làm cách nào ạh.Có câu nó dùng CaCl2(NH3)nhưng em ko biết tại sao mong mọi người giải đáp giúp.Còn từ F đến I thì tính axit nó biến đổi như thế nào :)
Kết tủa F- bằng Ca2+ -> CaF2. Dung dịch NH3 để tăng độ nhạy của phản ứng: (để tạo môi trường kiềm, ngăn cản sự thủy phân của F- thành HF.
Có thể dùng Phản ứng trao đổi phối tử của phức:
[Fe(SCN)]2+(đỏ) + 6F- -> [FeF6]3- + SCN- (sản phẩm đều gần không mầu).
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Anh Thư trong Tháng Tám 22, 2009, 09:23:56 PM
chỉ dùng thêm 2 thuốc thử( lưu ý nước cất, nước tinh khiết  cũng tính là 1 thuốc thử) hãy pân biệt 3 lọ đựng 3 chất rắn sau:
a)Mg-Mgo      b)Mgo-MgSO4       c)MgO- MgCO3
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: thuyhoa trong Tháng Tám 22, 2009, 10:08:00 PM
chỉ dùng thêm 2 thuốc thử( lưu ý nước cất, nước tinh khiết  cũng tính là 1 thuốc thử) hãy pân biệt 3 lọ đựng 3 chất rắn sau:
a)Mg-Mgo      b)Mgo-MgSO4       c)MgO- MgCO3
cho nước vào=> nhận dc MgO-MgSO4 có hiện tượng CR tan 1 phần.
Đốt các chất còn lại..dẫn khí thoát ra lội qua nước vôi trong dư, chất khí làm đục nước vôi trong=>nhận dc chất ban đầu là MgO-MgCO3
Còn lại là Mg-Mgo
Bài nỳ là đề thi vào Năng Khiếu vừa rồi thì phải..:D
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: 19011991 trong Tháng Tám 23, 2009, 01:24:30 AM
chỉ dùng thêm 2 thuốc thử( lưu ý nước cất, nước tinh khiết  cũng tính là 1 thuốc thử) hãy pân biệt 3 lọ đựng 3 chất rắn sau:
a)Mg-Mgo      b)Mgo-MgSO4       c)MgO- MgCO3
Có thể dùng cách này được không:
Dùng dd HCl nhận ra mẫu thử B do không tạo khí. Đem nung trong chân không hai mẫu thử còn lại rồi lấy chất rắn thu được hòa tan vào HCl, có khí là A và không có khí là C.
Có thể dùng 2 dung dịch axit để thỏa mãn để bài là dùng thêm 2 thuốc thử.
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: guardian-angel trong Tháng Tám 23, 2009, 07:27:18 AM
chỉ dùng thêm 2 thuốc thử( lưu ý nước cất, nước tinh khiết  cũng tính là 1 thuốc thử) hãy pân biệt 3 lọ đựng 3 chất rắn sau:
a)Mg-Mgo      b)Mgo-MgSO4       c)MgO- MgCO3
Có thể dùng cách này được không:
Dùng dd HCl nhận ra mẫu thử B do không tạo khí. Đem nung trong chân không hai mẫu thử còn lại rồi lấy chất rắn thu được hòa tan vào HCl, có khí là A và không có khí là C.
Có thể dùng 2 dung dịch axit để thỏa mãn để bài là dùng thêm 2 thuốc thử.
Có thể hòa tan các mẫu thử vào nước.
Mẫu nào tan một phần và có tạo khí là mẫu A
Mẫu nào tan một phần và để một thời gian có xuất hiện kết tủa màu hồng nhạt là mãu B
Mẫu nào hầu như không tan trong nước là mẫu C
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: 19011991 trong Tháng Tám 23, 2009, 09:43:39 AM
chỉ dùng thêm 2 thuốc thử( lưu ý nước cất, nước tinh khiết  cũng tính là 1 thuốc thử) hãy pân biệt 3 lọ đựng 3 chất rắn sau:
a)Mg-Mgo      b)Mgo-MgSO4       c)MgO- MgCO3
Có thể hòa tan các mẫu thử vào nước.
Mẫu nào tan một phần và có tạo khí là mẫu A
Mẫu nào tan một phần và để một thời gian có xuất hiện kết tủa màu hồng nhạt là mãu B
Mẫu nào hầu như không tan trong nước là mẫu C
Mg chỉ tan rất chậm trong nước nóng, hiện tượng H2 bay ra là không thể quan sát được, vì nó lẫn với bọt hơi nước.
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: mualanh trong Tháng Tám 23, 2009, 02:47:20 PM
 
chỉ dùng thêm 2 thuốc thử( lưu ý nước cất, nước tinh khiết  cũng tính là 1 thuốc thử) hãy pân biệt 3 lọ đựng 3 chất rắn sau:
a)Mg-Mgo      b)Mgo-MgSO4       c)MgO- MgCO3
Đây là cáh làm của em : cho HCl vô mẫu nào tạo khí bay lên là 1 và 3 ==> nhận ra mẫu 2
 Cho 2 khí qua dung dịch nước vô trong dư, khí nào làm vẩn đục nước vôi trong là : co2 ==> nhận ra mẫu 3 ?? dc ko ạ??
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: hiepden94 trong Tháng Chín 03, 2009, 01:01:54 PM
Các anh chị ơi giúp em với : Tách NaCl và NaI.Các anh chị dùng cách nào viết ít pthh nhất giúp em với Em cảm ơn các anh chị ạ
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: Mũ Lưỡi Trai trong Tháng Chín 03, 2009, 04:05:24 PM
Các anh chị ơi giúp em với : Tách NaCl và NaI.Các anh chị dùng cách nào viết ít pthh nhất giúp em với Em cảm ơn các anh chị ạ
Đun hỗn hợp rắn với H2SO4:
NaCl + H2SO4 --> NaHSO4 + HCl
NaI + H2SO4 --> Na2SO4 + I2 + H2O
Hỗn hợp khí thoát ra là HCl, I2, H2O. Dẫn hỗn hợp khí qua P2O5 để hấp thụ H2O. Tiếp theo, phun NH3 dư để thu khí HCl.
NH3 + HCl --> NH4Cl
Hòa tan chất rắn thu được trong NaOH thu lại NaCl.
Hỗn hợp khí còn lại là NH3 và I2, dẫn qua dung dịch HCl để loại NH3 --> chỉ còn lại I2, đốt với Na thu lại NaI.
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: thantang.pro9999 trong Tháng Chín 03, 2009, 04:13:38 PM
Làm như vậy NaCl sẽ lẫn NaOH, NaI sẽ lẫn Na. Có cách nào khác không?
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: hiepden94 trong Tháng Chín 03, 2009, 09:56:15 PM
Các anh ơi giúp em với, thằng bạn em nó bảo nó không cần nhiểu pt nhưng em nghĩ mãi mà hổng ra
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: thantang.pro9999 trong Tháng Chín 03, 2009, 10:53:43 PM
Có thể dùng PP vật lý để tách, dựa vào sự chênh lệch độ tan giữa hai muối này. Khi đó không có PUHH nào xẩy ra cả.
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: guardian-angel trong Tháng Chín 03, 2009, 11:53:27 PM
cho hỗn hợp vào dung dịch HgCl2 dư.
thu kết tủa HgI2
HgI2 + H2SO4 -> HgSO4 + I2 + SO2 + H2O
đun nóng chất rắn thu được thì được I2 bay hơi cho td với Na vừa đủ. ;D
dung dịch còn lại là Na2[HgCl4], HgCl2 dư cho td với NaOH dư rồi HCl dư.
Sau đó đun nhẹ dung dịch cho HCl bay hơi thu đc NaCl
Tiêu đề: Re: Tách chất - Nhận biết - Điều chế
Gửi bởi: darks trong Tháng Mười Hai 13, 2010, 12:00:17 AM
Mọi người giúp em bài này nhé :
Nhận biết các cation có trong hỗn hợp gồm Zn2+,Cr3+,Al3+,Mg2+và NO3-