Cộng đồng Hóa học H2VN

...::: NHÓM HÓA HỌC LÝ THUYẾT :::... => Anh Văn - Tin Học => Anh văn chuyên ngành Hóa học => Tác giả chủ đề:: tuanle trong Tháng Sáu 29, 2008, 10:26:30 AM

Tiêu đề: Clip bài giảng hoá học
Gửi bởi: tuanle trong Tháng Sáu 29, 2008, 10:26:30 AM
Trong kho tàng hóa học có muôn vàn kiến thức. Nhưng nếu chỉ điễn tả bằng 1 thứ tiếng hay chỉ bằng những câu chữ trong sách ko thôi thì chưa đủ. Vì vậy topic này ra đời để góp phần làm phong phú thêm kiến thức hoá học của các bạn thông qua các đoạn clip, các kiến thức đc sưu tập bằng tiếng anh.

Tuy nhiên, vì tất cả các clip đều bằng tiếng anh nên sẽ gây khó hiểu đôi chỗ cho 1 số bạn. Vì vậy mọi thắc mắc các bạn có thể post trong muc Hỏi đáp nhanh những thắc mắc (http://www.h2vn.com/community/index.php/topic,6904.0.html).

Thân ái :)
Tiêu đề: Aromatic Compounds (hợp chất thơm)
Gửi bởi: tuanle trong Tháng Sáu 29, 2008, 10:42:35 AM
http://www.youtube.com/v/AvQdxcB9lkw&hl
Tiêu đề: Aromatic Compounds II (hợp chất thơm - tt)
Gửi bởi: tutram1992 trong Tháng Sáu 29, 2008, 11:26:52 AM
http://www.youtube.com/v/Vv0wVdVd45o&hl
Tiêu đề: Electronic Spectroscopy (quang phổ điện tử)
Gửi bởi: tutram1992 trong Tháng Sáu 30, 2008, 08:44:35 AM
http://www.youtube.com/v/BX6lL6hvoEo&hl=en
Tiêu đề: Electronic Spectroscopy II
Gửi bởi: tutram1992 trong Tháng Sáu 30, 2008, 11:47:00 AM
http://www.youtube.com/v/TuTJSde8PF0&hl=en
Tiêu đề: Electrophilic Aromatic Substitution
Gửi bởi: tutram1992 trong Tháng Sáu 30, 2008, 08:58:08 PM
http://www.youtube.com/v/Hd2PegQ2guY&hl=en
Tiêu đề: Electrophilic Aromatic Substitution II
Gửi bởi: tutram1992 trong Tháng Bảy 01, 2008, 07:44:55 AM
http://www.youtube.com/v/gpasNqaMWNM&hl=en
Tiêu đề: Aldehydes
Gửi bởi: tutram1992 trong Tháng Bảy 01, 2008, 11:57:23 AM
http://www.youtube.com/v/mUAeU4DmHvU&hl=en
Tiêu đề: Aldehydes II
Gửi bởi: tutram1992 trong Tháng Bảy 01, 2008, 11:59:17 AM
http://www.youtube.com/v/9ldEYprhAdQ&hl=en
Tiêu đề: Ketones
Gửi bởi: tutram1992 trong Tháng Bảy 01, 2008, 12:15:54 PM
http://www.youtube.com/v/7DA7GmvHJAc&hl=en
Tiêu đề: Enones
Gửi bởi: tutram1992 trong Tháng Bảy 01, 2008, 12:18:01 PM
http://www.youtube.com/v/kXZL_R6CkSA&hl=en
Tiêu đề: Carboxylic Acids
Gửi bởi: tutram1992 trong Tháng Bảy 01, 2008, 12:24:02 PM
http://www.youtube.com/v/5oOiNoQgr8A&hl=en
Tiêu đề: Carboxylic Acids Derivatives and Mass Spectroscopy
Gửi bởi: tutram1992 trong Tháng Bảy 02, 2008, 09:22:06 AM
(dẫn xuất của acid carboxylic và quang phổ học khối lượng)
http://www.youtube.com/v/Xr2oGbmZ0VY&hl=en
Tiêu đề: Amines
Gửi bởi: tutram1992 trong Tháng Bảy 02, 2008, 09:25:43 AM
http://www.youtube.com/v/UI_GB-hJQeY&hl=en
Tiêu đề: Chemistry of Arenes
Gửi bởi: tutram1992 trong Tháng Bảy 02, 2008, 12:17:03 PM
http://www.youtube.com/v/D8FxWN87SPg&hl=en
Tiêu đề: Chemistry of Arenes (Part 2)
Gửi bởi: tutram1992 trong Tháng Bảy 03, 2008, 09:38:02 AM
http://www.youtube.com/v/0xkNuhCJ4Nc&hl=en&fs=1
Tiêu đề: Diketones and Hydroxyketones
Gửi bởi: tutram1992 trong Tháng Bảy 03, 2008, 12:05:54 PM
http://www.youtube.com/v/hvAUkJ4LYBo&hl=en&fs=1
Tiêu đề: Diketones and Hydroxyketones (cont)
Gửi bởi: tutram1992 trong Tháng Bảy 03, 2008, 12:07:36 PM
http://www.youtube.com/v/Qnj8vrH-Ims&hl=en&fs=1
Tiêu đề: Carbohydrates (Part 1)
Gửi bởi: tutram1992 trong Tháng Bảy 03, 2008, 09:50:24 PM
http://www.youtube.com/v/pk4X9n08M6I&hl=en&fs=1
Tiêu đề: Carbohydrates (Part 2)
Gửi bởi: tutram1992 trong Tháng Bảy 03, 2008, 09:57:34 PM
http://www.youtube.com/v/h1AqWWgUmRc&hl=en&fs=1
Tiêu đề: Heterocycles
Gửi bởi: tutram1992 trong Tháng Bảy 03, 2008, 10:00:36 PM
http://www.youtube.com/v/ihuygCBNI_E&hl=en&fs=1
Tiêu đề: Senior Chemistry: Acids and Bases 1
Gửi bởi: tutram1992 trong Tháng Bảy 04, 2008, 12:28:06 PM
http://www.youtube.com/v/dzXeb_jm9sQ&hl=en&fs=1
Tiêu đề: Senior Chemistry: Acids and Bases 2
Gửi bởi: tutram1992 trong Tháng Bảy 04, 2008, 12:36:43 PM
http://www.youtube.com/v/W_ALHNjFtMg&hl=en&fs=1
Tiêu đề: Senior Chemistry: Acids and Bases 3
Gửi bởi: tutram1992 trong Tháng Bảy 04, 2008, 12:38:50 PM
http://www.youtube.com/v/uZ_uKZtOpA4&hl=en&fs=1
Tiêu đề: Senior Chemistry: Acids and Bases 4
Gửi bởi: tutram1992 trong Tháng Bảy 04, 2008, 12:41:22 PM
http://www.youtube.com/v/PqYySv1L60g&hl=en&fs=1
Tiêu đề: Senior Chemistry: Acids and Bases 5
Gửi bởi: tutram1992 trong Tháng Bảy 04, 2008, 12:44:20 PM
http://www.youtube.com/v/u9hLWs7T-k0&hl=en&fs=1
Tiêu đề: Senior Chemistry: Acids and Bases 6
Gửi bởi: tutram1992 trong Tháng Bảy 04, 2008, 12:46:06 PM
http://www.youtube.com/v/dh8OrdqgIuk&hl=en&fs=1
Tiêu đề: Senior Chemistry: Acids and Bases 7
Gửi bởi: tutram1992 trong Tháng Bảy 04, 2008, 12:47:52 PM
http://www.youtube.com/v/nUyGkp1W6f4&hl=en&fs=1
Tiêu đề: Senior Chemistry: Acids and Bases 8
Gửi bởi: tutram1992 trong Tháng Bảy 04, 2008, 12:49:14 PM
http://www.youtube.com/v/C2fl1oYLt6A&hl=en&fs=1
Tiêu đề: Senior Chemistry: Acids and Bases 9
Gửi bởi: tutram1992 trong Tháng Bảy 04, 2008, 12:53:14 PM
http://www.youtube.com/v/B9qNPItGqzA&hl=en&fs=1
Tiêu đề: Senior Chemistry: Acids and Bases 10
Gửi bởi: tutram1992 trong Tháng Bảy 04, 2008, 12:54:41 PM
http://www.youtube.com/v/C_Ft5S8Jwj8&hl=en&fs=1
Tiêu đề: Senior Chemistry: Acids and Bases 11
Gửi bởi: tutram1992 trong Tháng Bảy 04, 2008, 12:56:43 PM
http://www.youtube.com/v/lm99S6WfBfc&hl=en&fs=1
Tiêu đề: Senior Chemistry: Acids and Bases 12
Gửi bởi: tutram1992 trong Tháng Bảy 04, 2008, 12:58:11 PM
http://www.youtube.com/v/y2D9r0uABFk&hl=en&fs=1
Tiêu đề: Senior Chemistry: Acids and Bases 13
Gửi bởi: tutram1992 trong Tháng Bảy 04, 2008, 12:59:39 PM
http://www.youtube.com/v/gS_BCnKQb34&hl=en&fs=1
Tiêu đề: Senior Chemistry: Acids and Bases 14
Gửi bởi: tutram1992 trong Tháng Bảy 04, 2008, 01:00:51 PM
http://www.youtube.com/v/TwPROpPgjO0&hl=en&fs=1
Tiêu đề: Senior Chemistry: Acids and Bases 15
Gửi bởi: tutram1992 trong Tháng Bảy 04, 2008, 01:02:35 PM
http://www.youtube.com/v/RKZQf3hKLbo&hl=en&fs=1
Tiêu đề: Senior Chemistry: Equilibrium 1
Gửi bởi: Voi Còi trong Tháng Bảy 04, 2008, 01:46:35 PM
    http://www.youtube.com/v/FHPxpkcA6Z4&hl=en&fs=1
   
   Senior Chemistry: Equilibrium2
   http://www.youtube.com/v/IW6iO0v_sxU&hl=en&fs=1
Tiêu đề: Senior Chemistry: Equilibrium 3
Gửi bởi: Voi Còi trong Tháng Bảy 04, 2008, 01:54:02 PM
    http://www.youtube.com/v/nRXsrBZsm5Q&hl=en&fs=1
   
Tiêu đề: Senior Chemistry: Equilibrium 4
Gửi bởi: Voi Còi trong Tháng Bảy 04, 2008, 03:26:00 PM
 http://www.youtube.com/v/9aYe5_Xa2-I&hl=en&fs=1

 Senior Chemistry: Equilibrium 5
 http://www.youtube.com/v/oL1FyKNc7lQ&hl=en&fs=1
Tiêu đề: Redox
Gửi bởi: tutram1992 trong Tháng Bảy 05, 2008, 05:18:11 PM
1.http://www.youtube.com/v/zcVLtoAdyd0&hl=en&fs=1

2.http://www.youtube.com/v/1ykHB_oGqw0&hl=en&fs=1

3.http://www.youtube.com/v/STFiBTkj9RU&hl=en&fs=1

4.http://www.youtube.com/v/Sbe3LSkNiFY&hl=en&fs=1

5.http://www.youtube.com/v/p8JXYH0MZV4&hl=en&fs=1
Tiêu đề: Senior Chemistry: Equilibrium 6
Gửi bởi: Voi Còi trong Tháng Bảy 05, 2008, 10:18:01 PM
     http://www.youtube.com/v/4wWbfRUd-rw&hl=en&fs=1
 
      Senior Chemistry: Equilibrium 7
     http://www.youtube.com/v/oKRJtwMUtD4&hl=en&fs=1
Tiêu đề: AP Chemistry: Thermodynamics 1
Gửi bởi: Voi Còi trong Tháng Bảy 05, 2008, 10:21:59 PM
    http://www.youtube.com/v/B4SFv_2Skdc&hl=en&fs=1
 
Tiêu đề: AP Chemistry: Thermodynamics (cont)
Gửi bởi: tutram1992 trong Tháng Bảy 06, 2008, 07:55:55 AM
2.
http://www.youtube.com/v/94p9ZfTjeKc&hl=en&fs=1

3.
http://www.youtube.com/v/m_L2rwbQdE8&hl=en&fs=1
Tiêu đề: AP Chemistry: Thermodynamics (cont)
Gửi bởi: tutram1992 trong Tháng Bảy 06, 2008, 07:58:00 AM
4.
http://www.youtube.com/v/x95klPIOeu4&hl=en&fs=1

5.
http://www.youtube.com/v/SIYrWDEjMVs&hl=en&fs=1
Tiêu đề: Redox (cont)
Gửi bởi: tutram1992 trong Tháng Bảy 06, 2008, 07:58:48 AM
6. http://www.youtube.com/v/96rnBZskFUU&hl=en&fs=1

7. http://www.youtube.com/v/DNGo3XT8QTQ&hl=en&fs=1

8. http://www.youtube.com/v/5RYzfEB3-I4&hl=en&fs=1

9. http://www.youtube.com/v/L1NU7Hzp_ZQ&hl=en&fs=1

10. http://www.youtube.com/v/Um2iEhzsBn8&hl=en&fs=1
Tiêu đề: AP Chemistry: Kinetics
Gửi bởi: tutram1992 trong Tháng Bảy 06, 2008, 08:03:09 AM
1.
http://www.youtube.com/v/_HA1se_gyvs&hl=en&fs=1

2.
http://www.youtube.com/v/GznlR7XZx1E&hl=en&fs=1

3.
http://www.youtube.com/v/0TH0p9Vkkmc&hl=en&fs=1
Tiêu đề: AP Chemistry: Kinetics (cont)
Gửi bởi: tutram1992 trong Tháng Bảy 06, 2008, 08:06:30 AM
4.
http://www.youtube.com/v/MBAmwWdGPic&hl=en&fs=1

5.
http://www.youtube.com/v/UbwoD_njUlE&hl=en&fs=1

6.
http://www.youtube.com/v/OPm875ddEpg&hl=en&fs=1
Tiêu đề: AP Chemistry: Bonding
Gửi bởi: tutram1992 trong Tháng Bảy 06, 2008, 08:12:17 AM
1.
http://www.youtube.com/v/wyTp1xvmMsk&hl=en&fs=1

2.
http://www.youtube.com/v/D1i3OVOfBM8&hl=en&fs=1

3.
http://www.youtube.com/v/CbecgXzmgUY&hl=en&fs=1
Tiêu đề: AP Chemistry: Bonding (cont)
Gửi bởi: tutram1992 trong Tháng Bảy 06, 2008, 08:14:57 AM
4.
http://www.youtube.com/v/mHbdz2ueRUE&hl=en&fs=1

5.
http://www.youtube.com/v/8PfXK7Kvons&hl=en&fs=1

6.
http://www.youtube.com/v/o_xK-sA_jug&hl=en&fs=1
Tiêu đề: Junior Chemistry: Chemical Bonding
Gửi bởi: tutram1992 trong Tháng Bảy 06, 2008, 08:18:56 AM
1.
http://www.youtube.com/v/tSG4R4YZUW8&hl=en&fs=1

2.
http://www.youtube.com/v/jPK-ct0xa60&hl=en&fs=1
Tiêu đề: Junior Chemistry: Chemical Bonding (cont)
Gửi bởi: tutram1992 trong Tháng Bảy 06, 2008, 08:21:09 AM
3.
http://www.youtube.com/v/loU0z0giNAU&hl=en&fs=1

4.
http://www.youtube.com/v/WodNNmoxNOw&hl=en&fs=1
Tiêu đề: Junior Chemistry: Periodic Table
Gửi bởi: tutram1992 trong Tháng Bảy 06, 2008, 08:24:01 AM
1.
http://www.youtube.com/v/gBE-QJYcmG0&hl=en&fs=1

2.
http://www.youtube.com/v/0YmypUfvJvY&hl=en&fs=1
Tiêu đề: Senior Chemistry: Energetics 1
Gửi bởi: Voi Còi trong Tháng Bảy 07, 2008, 11:44:49 AM
  http://www.youtube.com/v/DIpGoOu-rt8&hl=en&fs=1 

   Senior Chemistry: Energetics 2
   http://www.youtube.com/v/7EkaWcj0mcQ&hl=en&fs=1
 
Tiêu đề: Senior Chemistry: Energetics (cont)
Gửi bởi: tutram1992 trong Tháng Bảy 07, 2008, 08:32:21 PM
3.
http://www.youtube.com/v/G7lAxweYGTw&hl=en&fs=1

4.
http://www.youtube.com/v/QA9szQBP5Nw&hl=en&fs=1

5.
http://www.youtube.com/v/qCWTQRpO100&hl=en&fs=1

6.
http://www.youtube.com/v/JoFrpHelzB8&hl=en&fs=1
Tiêu đề: Senior Chemistry: Energetics (cont)
Gửi bởi: tutram1992 trong Tháng Bảy 07, 2008, 08:45:17 PM
7.
http://www.youtube.com/v/g1z36LK9rJk&hl=en&fs=1

8.
http://www.youtube.com/v/RI7ew-2KPGY&hl=en&fs=1

9.
http://www.youtube.com/v/P7Ui3TH_MHk&hl=en&fs=1
Tiêu đề: Senior Chemistry: Energetics (cont)
Gửi bởi: tutram1992 trong Tháng Bảy 08, 2008, 09:03:23 AM
10.
http://www.youtube.com/v/W1dOjWbxS8g&hl=en&fs=1

11.
http://www.youtube.com/v/CMGMPzFH0Tg&hl=en&fs=1

12.
http://www.youtube.com/v/GDtecozo4qk&hl=en&fs=1
Tiêu đề: AP Chemistry: Solubility Product
Gửi bởi: tutram1992 trong Tháng Bảy 08, 2008, 12:43:15 PM
1.
http://www.youtube.com/v/ahySJdHOy1E&hl=en&fs=1

2.
http://www.youtube.com/v/iSq05BqXJig&hl=en&fs=1
Tiêu đề: AP Chemistry: Atomic Theory
Gửi bởi: tutram1992 trong Tháng Bảy 08, 2008, 04:44:06 PM
1.
http://www.youtube.com/v/_5F34NFWvL4&hl=en&fs=1

2.
http://www.youtube.com/v/S0Juk5xM2vY&hl=en&fs=1

3.
http://www.youtube.com/v/DyAbSg3o4Es&hl=en&fs=1

4.
http://www.youtube.com/v/57fg7sTJVAA&hl=en&fs=1
Tiêu đề: AP Chemistry: Atomic Theory (cont)
Gửi bởi: tutram1992 trong Tháng Bảy 08, 2008, 04:48:07 PM
5.
http://www.youtube.com/v/3b8L_NYFGO4&hl=en&fs=1

6.
http://www.youtube.com/v/RCcCH6mf0qU&hl=en&fs=1

7.
http://www.youtube.com/v/8GLUg2PikQY&hl=en&fs=1
Tiêu đề: AP Chemistry: Gases 1
Gửi bởi: Voi Còi trong Tháng Bảy 09, 2008, 04:52:42 PM
  http://www.youtube.com/v/K4NVIBHLggw&hl=en&fs=1
   
  AP Chemistry: Gases 2
http://www.youtube.com/v/O4pCS82lo94&hl=en&fs=1
Tiêu đề: Junior Chemistry: Solutions 1
Gửi bởi: Voi Còi trong Tháng Bảy 09, 2008, 05:00:42 PM
     http://www.youtube.com/v/w0DZ3wDlYek&hl=en&fs=1

     Junior Chemistry: Solutions 2
   http://www.youtube.com/v/gFNRTOfgImI&hl=en&fs=1

     Junior Chemistry: Solutions 3
   http://www.youtube.com/v/wGWBJIsMElg&hl=en&fs=1   
 
 
Tiêu đề: Junior Chemistry: Solutions 4
Gửi bởi: Voi Còi trong Tháng Bảy 09, 2008, 05:03:40 PM
    http://www.youtube.com/v/ebifer4-Xp4&hl=en&fs=1
 
    Junior Chemistry: Solutions 5
    http://www.youtube.com/v/fM9iJYNLR9A&hl=en&fs=1
   
Tiêu đề: AP Chemistry: Gases
Gửi bởi: tutram1992 trong Tháng Bảy 09, 2008, 09:51:12 PM
1.
http://www.youtube.com/v/K4NVIBHLggw&hl=en&fs=1

2.
http://www.youtube.com/v/O4pCS82lo94&hl=en&fs=1
Tiêu đề: Junior Chemistry: The Mole
Gửi bởi: tutram1992 trong Tháng Bảy 10, 2008, 09:07:03 PM
1.
http://www.youtube.com/v/xiVweBpjXJo&hl=en&fs=1

2.
http://www.youtube.com/v/xqw2BWdKl1Q&hl=en&fs=1

3.
http://www.youtube.com/v/O7qjYRYxkso&hl=en&fs=1
Tiêu đề: Re: Clip bài giảng hoá học
Gửi bởi: Hễ Cứ Đem Tài Liệu Lên Mạng trong Tháng Năm 22, 2014, 11:29:28 PM
(http://i1102.photobucket.com/albums/g455/cienciaemsi/Imagens%20gerais/20-Learners-TV-for-all-topic-and-categories_thumb1.jpg)

http://www.learnerstv.com/