Cộng đồng Hóa học H2VN

...::: NHÓM HÓA HỌC LÝ THUYẾT :::... => Hóa học chuyên ngành Đại học => Tác giả chủ đề:: N@S@ trong Tháng Một 06, 2009, 03:26:25 PM

Tiêu đề: Tiếng anh chuyên ngành!
Gửi bởi: N@S@ trong Tháng Một 06, 2009, 03:26:25 PM
Mình có một số từ tiếng Anh về Hóa học mà chưa dịch được, rất mong các bạn giúp đỡ, xin chân thành cảm ơn !!

Các từ đó là:
calibration vurve
filter out
flame atomic
pretreatment
water bath
weight out
lamp mode
Mo III is measured as is
to each of these
litle by litle
almost all
cover the breaker
Tiêu đề: Re: GIÚP MÌNH DỊCH MỘT SỐ TỪ HÓA HỌC VỚI !!!
Gửi bởi: thi ra la the trong Tháng Một 06, 2009, 06:34:49 PM
  Các từ trong mỗi văn cảnh cụ thể sẽ cho một nghĩa khác. Lần sau bạn nên viết đầy đủ câu thì việc dịch thuật sẽ chính xác hơn. Với các từ dưới đây thì có thể tạm dịch như sau:
calibration vurve : Đường chuẩn
filter out: lọc bỏ
flame atomic: phổ nguyên tử ngọn lửa
pretreatment: Tiền sử lý (có thể là sử lý sơ bộ, có thể là giai đoạn trước đó đối tượng đã được sử lý bằng cái gì).
water bath: Chậu nước
weight out: Khối lượng giảm đi
lamp mode: Chế độ ngọn lửa
Mo III is measured as is: Mo III được đo bởi
to each of these: với mỗi
litle by litle: từ từ
almost all
cover the breaker: Bọc lấy cốc.
Các từ trên còn có các nghĩa khác trong từng văn cảnh khác nhau.
Thân mến.
Tiêu đề: Re: GIÚP MÌNH DỊCH MỘT SỐ TỪ HÓA HỌC VỚI !!!
Gửi bởi: N@S@ trong Tháng Một 07, 2009, 01:29:06 AM
Mình còn 1 số từ nữa như: molybdate,pretreatment,
Phiền bạn " dịch nốt".Hihi..
Tiêu đề: Re: GIÚP MÌNH DỊCH MỘT SỐ TỪ HÓA HỌC VỚI !!!
Gửi bởi: thi ra la the trong Tháng Một 07, 2009, 09:18:02 AM
lamp mode: Chế độ ngọn lửa, nếu là máy đo quang phổ thì có nghĩa là chế độ đèn
Mình còn 1 số từ nữa như: molybdate,pretreatment,
Phiền bạn " dịch nốt".Hihi..
Molybdate: molybden(VI), ví dụ MoO4^2-; MoO2^2+..
pretreatement: đã dịch ở trên rồi, em có thể trích dẫn cả câu ra xem sao
for the blank test: làm với mẫu trắng, thử với mẫu trắng...
Có gì em cứ postm lên diễn đàn này để mọi người cùng giúp đỡ.
Chúc thành công.
Tiêu đề: Re: GIÚP MÌNH DỊCH MỘT SỐ TỪ HÓA HỌC VỚI !!!
Gửi bởi: thi ra la the trong Tháng Một 07, 2009, 10:46:45 AM
  Lần sau em nên postm cả câu nhé. Việc dịch thuật rất khó khăn khi các từ đứng một mình, tiếng Việt cũng vậy thôi. Ví dụ như có người nước ngoài nào đó muốn dịch câu: Những buổi trốn học đuổi bướm cạnh bờ ao, nhưng người đó biết 8/9 từ rồi và người đó hỏi bạn một từ còn lại thì bạn sẽ dịch cho người ta thế nao?  :) :) :). Nếu người đó nói cả câu thì bạn sẽ có câu trả lời ngay: Butterfly, còn không không thì khối đứa đỏ mặt. :) :).
  trở lại một số từ bạn hỏi thì có thể như sau:
- The sample solution prepared according to the pretreatment described in...Dung dịch mẫu được chuẩn bị như sử lý mẫu trong phần...
- For the blank test, the solution used for diluting standards is measured as is without adding any Mo standard solution: Với mẫu trắng, đo dung dịch để pha loãng dung dịch chuẩn nhưng không thêm dung dịch chuẩn Mo.
Thân mến.
Tiêu đề: Re: GIÚP MÌNH DỊCH MỘT SỐ TỪ HÓA HỌC VỚI !!!
Gửi bởi: N@S@ trong Tháng Một 09, 2009, 04:27:38 PM
Giờ em sẽ gửi cả câu, mong anh giúp đỡ:

Weigh out the sample as described for P I, and transfer to a 200mL beaker. Cover with a watch glass.
Wash the bottom of the watch glass with warm water, and remove the watch glass. The rest of the
procedure is the same as that for P I from the point of filtering the solution using type 5A filter
paper.
. After setting aside to allow
separation into 2 distinct layers, discard the lower layer, and pass the organic phase through dry
filter paper (type 5A) into a container equipped with a stopper.

Filter out any precipitate which may be present.
For the blank test, the solution used for diluting standards is measured as is without adding any Al
standard solution, and the result is used to correct subsequent standard and sample measurement
values. 

For the standard solutions to be used for generating a calibration curve
Calibration curve concentration range.
  If the flame appears red when spraying
sample, decrease the amount of sample being suctioned

Ngoài ra còn một số từ như:
công thức của: tetrahexyl, trioctylamine,perchloric acid,ferroniobium,ferromolybdenum,
và: sigle,spayring standards,filter out, flame atomic,copper-free, breaker,desocator,Tiêu đề: Re: GIÚP MÌNH DỊCH MỘT SỐ TỪ HÓA HỌC VỚI !!!
Gửi bởi: thi ra la the trong Tháng Một 10, 2009, 10:38:56 AM
Em đánh dấu những từ cần dịch đi, anh không có nhiều thời gian dịch hết.
Các chất vào trang http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia để tìm (thường sẽ có)
Em có viết sai từ "desocator" không?
Tiêu đề: Re: GIÚP MÌNH DỊCH MỘT SỐ TỪ HÓA HỌC VỚI !!!
Gửi bởi: thi ra la the trong Tháng Một 10, 2009, 11:51:29 AM
Weigh out the sample as described for P I, and transfer to a 200mL beaker. Cover with a watch glass. Cân mẫu như trình bày ở P I, và chuyển sang cốc 200ml, đậy bằng kính đồng hồ.
Wash the bottom of the watch glass with warm water, and remove the watch glass. Rửa phần dưới kính đồng hồ bằng nước ấm, bỏ kính đồng hồ ra.
The rest of the procedure is the same as that for P I from the point of filtering the solution using type 5A filter paper. (câu này khó hiểu quá: hình như nói đến một thời gian nghỉ nào đó dã nói ở phần PI bắt đầu từ lúc lọc dung dịch bằng giấy lọc loại 5A)
. After setting aside to allow separation into 2 distinct layers, discard the lower layer, and pass the organic phase through dry filter paper (type 5A) into a container equipped with a stopper. Sau khi để sang một bên và đợi đến khi tách lớp, loại bỏ lớp bên dưới, cho pha hữu cơ chảy qua giấy lọc khô (loại 5A) và hứng vào bình có nút.
Filter out any precipitate which may be present. Lọc bỏ kết tủa trong trường hợp kết tủa có mặt.
For the blank test, the solution used for diluting standards is measured as is without adding any Al standard solution, and the result is used to correct subsequent standard and sample measurement values. Với mẫu trắng, đo dung dịch dùng để pha loãng nhưng không cho thêm dung dịch Al chuẩn, kết quả được sử dụng để hiệu chỉnh các giá trị đo mẫu chuẩn và mẫu sau này.

For the standard solutions to be used for generating a calibration curve Dung dịch chuẩn sử dụng để thiết lập đường chuẩn
Calibration curve concentration range. Khoảng nồng độ của đường chuẩn 
  If the flame appears red when spraying
sample, decrease the amount of sample being suctioned. Nếu như xuất hiện ngọn lửa mầu đỏ thì giảm lượng hút mẫu (cái này thuộc phần chạy máy phổ nguyên tử)
Thân mến
Tiêu đề: Re: GIÚP MÌNH DỊCH MỘT SỐ TỪ HÓA HỌC VỚI !!!
Gửi bởi: N@S@ trong Tháng Một 10, 2009, 05:35:20 PM
Đúng là trong mỗi câu em chỉ thắc mắc 1 vài từ.Hihi..Em xin lỗi và sẽ rút kinh nghiệm !!
Từ bây giờ, những đoạn nào ko dịch được em sẽ chuyển thành màu đỏ !!Em đã vào web mà anh giới thiệu nhưng tiếc là ko thể tìm được công thức phân tử của các chất đó, thật là ngại quá:
tetrahexyl, trioctylamine,perchloric acid,ferroniobium,ferromolybdenum,
và: sigle,spayring standards,filter out, flame atomic,copper-free, breaker,desiccator( từ này em viết sai và đã dịch được rồi ạ)

Giờ là các câu tiếp theo ạ!!
Measurment
Slit width
For the standard to be used for generating a calibration curve, prepare seven 200ml beaker and accurately weigh our and transfer to each 1g of Fe.Accurately add 0,1,2,3 of Al standard solution to the seven bearkers, respectively and then peform the same pretreatment procedure as described in...

If the absorbance of the standard solution exceeds 0,5 adjust the burner angle so that  absorbance of the standard solution having the highest concentration is about 0,5

To prepare standard solution for ganerating a calibtion curve, prepare several platium dishes and into each add 1g of electrolytically purified chromium.To each of these, accurately add Al standard solution in incrementally increasing volumes from 0 - 6ml

And cotinue heating to volatilize the nitric oxide .Transfer the solution to a 200ml volumetric flask using hydrochloric acid. This will serve as the soure solution. To prepare the Fe standard take a 20ml aliquot of this soure soluion. Whenever this source solution is used, dilute it by a factor of 5 to prepare the P solution
Tiêu đề: Re: GIÚP MÌNH DỊCH MỘT SỐ TỪ HÓA HỌC VỚI !!!
Gửi bởi: thi ra la the trong Tháng Một 11, 2009, 05:48:23 PM
tetrahexyl??? (không biết) , trioctylamine(không biết), ,perchloric acid(không biết), ,ferroniobium (hợp kim Fe-Nb,ferromolybdenum (hợp kim Fe-Mo),
và: sigle(không biết) ,spayring standards(không biết),filter out(không biết), flame atomic(không biết),copper-free(không có Cu, đã loại Cu), breaker(không biết)
Slit width (bề rộng khe đo)

weigh our??? and transfer to each 1g of Fe (không biết).

burner angle (góc ngọn lửa)

platium dishes (đĩa Pt)
electrolytically purified chromium (Cr làm sạch bằng phương pháp điện hoá, tinh khiết điện hoá)
volatilize (bay hơi)
volumetric flask (bình định mức)
soure solution (dung dịch gốc)
Các từ khác anh không dịch được (thông cảm tiếng anh của anh hơi kém)


Thân mến


Tiêu đề: Re: GIÚP MÌNH DỊCH MỘT SỐ TỪ HÓA HỌC VỚI !!!
Gửi bởi: N@S@ trong Tháng Một 12, 2009, 06:56:01 PM
Anh dịch thêm giúp em với!!
Anh xem có còn quen biết ai thì giúp em với.Hichic...
Cảm ơn anh nhiều!!

Set aside to allow formation of 2 seperate layer and transfer the lower large aqueous phase to the orginal beaker.
Tiêu đề: Re: GIÚP MÌNH DỊCH MỘT SỐ TỪ HÓA HỌC VỚI !!!
Gửi bởi: thi ra la the trong Tháng Một 12, 2009, 11:46:19 PM
Em cần phải cần thận hơn nhé (em đã được học tiếng Anh chuyên ngành chưa?. Tôi kiếm ăn bằng dịch thuật mà còn phải ức chế khi gặp các từ em postm. Nếu nói tetrahexyl là gì thì ai biết dịch được, sao em không postm cả đoạn, ví dụ:
Tetrahexyl ammonium iodide-4-methyl-2-pentanone solution : Dissolve 5g of tetra-n-hexyl
ammonium [CH3 (CH2)5]4NI in 4-methyl-2-pentanone, and to this, add 30mL of tri-n-octyl amine
[CH3 (CH2)7]3N, and bring the total volume to 1000mL using 4-methyl-2-pentanone, như thế có dễ dịch không. Rất nhiều từ đã dịch rồi hoặc các từ không phải chuyên ngành, hoặc các từ rất thông dụng mà em vẫn nhờ dịch. Nếu em mà thử người khác thì hãy bỏ ý định đó đi nhé.
Tôi sẽ hết lòng giúp đỡ những người thực sự cần thiết.
Thân mến.
Tiêu đề: Re: GIÚP MÌNH DỊCH MỘT SỐ TỪ HÓA HỌC VỚI !!!
Gửi bởi: N@S@ trong Tháng Một 14, 2009, 11:17:15 PM
Đúng thật là có một số từ anh đã dịch nhưng khi ghép vào trong câu thì chưa được " xuôi" lắm nên em mới nhờ anh giúp, nếu có thể dịch trọn 1 câu thì tốt quá. Còn vấn đề " thử' thì xin thưa với anh là em cũng ko có thời gian để " chơi" đâu ạ.Thầy giáo yêu cầu em dịch một chương hơn 70 trang mà em mới gửi lên diễn đàn chưa đến 7 trang nên cũng ko thể nói là nhiều. Hơn nữa,chính vì chưa rõ tiếng Anh chuyên nghành hóa thì em mới hỏi chứ nếu biết rồi thì cũng ko dám làm phiền anh đâu.Sau đây em xin post lại những từ còn thắc mắc, thậm chí là cả câu:
If the absorbance of the standard solution exceeds 0,5 adjust the burner ange so that the absorbance of the standard solution having highest concentration is about 0,5
 Phiền anh dịch cả câu này giúp em.
 Và: tetrahexyl ammonium iodide,perchloric acid,trioctylamine extraction
Tiêu đề: Re: GIÚP MÌNH DỊCH MỘT SỐ TỪ HÓA HỌC VỚI !!!
Gửi bởi: thi ra la the trong Tháng Một 15, 2009, 12:00:23 AM
OK
If the absorbance of the standard solution exceeds 0,5 adjust the burner ange so that the absorbance of the standard solution having highest concentration is about 0,5
Nếu độ hấp thụ của dung dịch chuẩn vượt quá 0,5 thì điều chỉnh góc ngọn lửa sao cho dộ hấp thụ của dung dịch chuẩn có nồng độ cao nhất là khoảng 0,5. Anh có thể lấy ví dụ như sau: dãy dung dịch chuẩn của em có nồng độ là 0,2 -0,4-0,6-0,8-1,00-1,20microgam/ml thì độ hấp thụ của dung dịch nồng độ là 1,20 khi đo được độ hấp thụ là khoảng A=0,5 (theo anh biết, con số 0,5 này là do mối loại máy của mỗi hãng khác nhau, hãng Shimadzu thì thường có có số này).
 tetrahexyl ammonium iodide: [CH3 (CH2)5]4NI ;trioctylamine: [CH3 (CH2)7]3N; extraction:sự chiết;
perchloric acid:HClO4 (Em gặp chất này trong phần sử lý mẫu và chuẩn bị mẫu chuẩn; chú ý khi sử dụng).
Em đang học trường nào vậy?
Chúc em học giỏi
Tiêu đề: Re: GIÚP MÌNH DỊCH MỘT SỐ TỪ HÓA HỌC VỚI !!!
Gửi bởi: N@S@ trong Tháng Một 15, 2009, 12:50:26 AM
Em cảm ơn anh!! Lúc viết reply này, là lúc em đang dịch đây nè,ngày kia là phải nộp bài rồi nên có gì khó là em sẽ post lên 4rum ngay, rất mong anh bớt chút thời gian giúp đỡ em.Em học ở ĐH Thái Nguyên - khoa khoa học tự nhiên - Khoa Hóa
Em lại có chất mới đây: potassium dihydroganephosphate,isobutyl acetat,6-ammonium-7-molybdate và từ:samples pretreatment?
anh giúp em công thức của nó nhé!!
Và cả 2 câu này nữa, em ko hiểu rõ lắm: Whenever  this source solution is used,dilute it by a factor of 5 to prepare the P standard solution.
 Và câu: To prepare the Te standard solution, take a 20ml aliquot of this source soution.
Chủ yếu là em ko dịch được từ: aliquot nên  ko biết nghĩa của câu
Transfer and residue adhering to the beaker tothe filter paper byy scraping with a policemen
after setting aside to allow formation o f 2 separate layers,
combine the aqueous phase with that in the above-mentioned  100mL separatory funnel.
Flame Atomic Absorption Method: có phải là: Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử , đúng ko anh?
Copper- free ferric chloride?

Anh dịch giúp em cả 3 câu nhé!!
Tiêu đề: Re: GIÚP MÌNH DỊCH MỘT SỐ TỪ HÓA HỌC VỚI !!!
Gửi bởi: thi ra la the trong Tháng Một 15, 2009, 07:41:49 PM
potassium dihydroganephosphate (KH2PO4),isobutyl acetat (izobutyl axetat),6-ammonium-7-molybdate (xem lại cả đoạn, Có thể là chất sau: (NH4)6Mo7O24.4H2O, hay dùng làm chất gốc cho phân tích- Botay.com) và từ:samples pretreatment (các mẫu được chuẩn bị trước)?

Whenever  this source solution is used,dilute it by a factor of 5 to prepare the P standard solution: luôn sử dụng dung dịch gốc, pha loãng 5 lần để pha dung dịch P chuẩn.
To prepare the Te standard solution, take a 20ml aliquot of this source soution: Để chuẩn bị dung dịch Te chuẩn, lấy 20ml dung dịch gốc. (aliquot ở đây có nghĩa là em lấy một phần nhỏ nào đó từ bình dung dịch lớn hơn, ví dụ em có 100ml dung dịch mà em chỉ cần láy 20ml trong 100ml mà thôi-hình như thế).

Transfer and residue adhering to the beaker tothe filter paper byy scraping with a policemen
after setting aside to allow formation o f 2 separate layers, (xem lại chính tả-botay.com)
combine the aqueous phase with that in the above-mentioned 100mL separatory funnel :gộp tất cả pha nước trong phễu chiết 100ml được nói đến ở trên.
Flame Atomic Absorption Method: có phải là: Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử , đúng ko anh? Đúng nhưng cụ thể hơn là phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa.
Copper- free ferric chloride? FeCl3 đừng có tạp chất đồng (đã loại đồng).
Thân mến.Tiêu đề: Re: GIÚP MÌNH DỊCH MỘT SỐ TỪ HÓA HỌC VỚI !!!
Gửi bởi: tainanghhc31 trong Tháng Chín 30, 2009, 10:29:08 PM
ban co the vao tu dien chuyen nghanh mo http://tratu.vn/dict/en_vn/ hay baamboo.com.vn
ban co the tra tu hay cum tu anh van chuyen nghanh o do
Tiêu đề: Tiếng anh chuyên ngành!
Gửi bởi: thanhnguyen162 trong Tháng Mười Hai 11, 2009, 09:14:27 AM
bạn nào dịch giùm mình đoạn này với...mình dịch òi mà đọc hok hỉu nghĩa của nó..."escape into the free space above before being pulled hack down by the attractive forces of the material left behind. If the space í sufficiently great, thí process ò evaporation my continue gradually until all ò the liquid changes to a vôpr ỏ evaporates."..thanks..các bạn nhìu.. ;D
Tiêu đề: Re: chemical english
Gửi bởi: sonquan1421988 trong Tháng Mười Hai 14, 2009, 11:01:58 PM
Xin dịch đoạn của bạn như sau:"...sự thoát vào không gian trống phía trên trước khi bị kéo xuống bởi các lực hấp dẫn của vật chất ở phía dưới. Nếu không gian đủ lớn, quá trình bốc hơi của vật chất tiếp tục xảy ra dần dần cho đến khi tất cả chất lỏng thay đổi thành hơi nước hoặc bay hơi hoàn toàn."
Tiêu đề: Re: chemical english
Gửi bởi: thanhnguyen162 trong Tháng Mười Hai 15, 2009, 04:21:25 PM
thanks..bạn nhiều..bạn có tài liệu về chemical english hok??có thể cùng chia sẻ với bạn bè. :D
Tiêu đề: Mọi người dịch dùm câu hóa tiếng anh
Gửi bởi: tantruong trong Tháng Mười 10, 2014, 09:26:28 PM
"No trans-diaxial hydrogen available. Anti-periplanar TS possible. Polar solvents (a or b) stabilize the developing charge in the TS." Mọi người giúp mình dịch nhé, khó quá dịch hoài mà thấy không ổn.  :'(