Loading

Like H2VN trên Facebook

Registration Agreement

Bạn đồng ý, thông qua việc bạn sử dụng diễn đàn này, rằng bạn sẽ không gửi bất kỳ tài liệu đó là sai, nói xấu, không chính xác, lạm dụng, khiếm nhã, hận thù, quấy rối, khiêu dâm, tục tĩu, tình dục theo định hướng, đe dọa, xâm phạm sự riêng tư của một người, người lớn vật liệu , hoặc vi phạm bất kỳ quốc tế hoặc luật pháp Liên bang Hoa Kỳ cũng như luật pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bạn cũng đồng ý không đăng bất kỳ tài liệu có bản quyền, trừ khi bạn sở hữu bản quyền hoặc bạn có sự đồng ý bằng văn bản của chủ sở hữu của các tài liệu có bản quyền. Các hình thức tấn công diễn đàn (như spam, flood, quảng cáo, lá thư dài, kế hoạch kim tự tháp, và lôi kéo) cũng bị cấm trên diễn đàn này.

Lưu ý rằng không thể cho các nhân viên hoặc chủ sở hữu của diễn đàn này để xác nhận tính hợp lệ của bài viết. Xin nhớ rằng chúng tôi không chủ động theo dõi các thông báo được đăng, và như vậy, không phải chịu trách nhiệm về nội dung bên trong. Chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ, hoặc hữu dụng của thông tin bất kỳ trình bày. Việc đăng bài viết bày tỏ quan điểm của tác giả, và không nhất thiết phải quan điểm của diễn đàn này, nhân viên của mình, các công ty con của nó, hoặc chủ sở hữu của diễn đàn này. Bất cứ ai cảm thấy rằng một thông báo được đăng là đối được khuyến khích để thông báo cho một quản trị viên hay người điều hành của diễn đàn này ngay lập tức. Các nhân viên và chủ đầu tư của dự trữ này diễn đàn quyền gỡ bỏ nội dung đối, trong một khung thời gian hợp lý, nếu họ xác định rằng cắt bỏ là cần thiết. Đây là một quá trình dẫn sử dụng, tuy nhiên, xin vui lòng nhận ra rằng họ có thể không thể xóa bỏ hay sửa bài viết cụ thể ngay lập tức. Chính sách này áp dụng cho thông tin hồ sơ thành viên là tốt.

Bạn vẫn hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung của bài viết được đăng của bạn. Hơn nữa, bạn đồng ý bồi thường và không gây hại các chủ sở hữu của diễn đàn này, bất kỳ trang web liên quan đến diễn đàn này, nhân viên của nó, và các công ty con của nó. Các chủ sở hữu của diễn đàn này cũng có quyền tiết lộ danh tính của bạn (hoặc thông tin nào khác liên quan thu thập được về dịch vụ này) trong trường hợp khiếu nại chính thức hoặc hành động pháp lý phát sinh từ bất kỳ tình hình gây ra do việc bạn sử dụng diễn đàn này.

Bạn có khả năng, như bạn đăng ký, chọn tên người dùng của bạn. Chúng tôi khuyên bạn giữ tên thích hợp. Với người dùng tài khoản này bạn sắp đăng ký, bạn đồng ý không bao giờ cho mật khẩu của bạn ra cho người khác, ngoại trừ một quản trị viên, để bảo vệ bạn và vì lý do hiệu lực. Bạn cũng đồng ý với KHÔNG BAO GIỜ sử dụng tài khoản của người khác vì lý do nào. Chúng tôi cũng ĐẶC BIỆT khuyên bạn sử dụng một mật khẩu phức tạp và duy nhất cho tài khoản của bạn, để ngăn chặn hành vi trộm cắp tài khoản.

Sau khi bạn đăng ký và đăng nhập vào diễn đàn này, bạn sẽ có thể điền vào một hồ sơ chi tiết. Bạn có trách nhiệm để trình bày các thông tin sạch sẽ và chính xác. Bất kỳ thông tin về chủ sở hữu diễn đàn hoặc đội ngũ nhân viên được xác định không chính xác hoặc khiếm nhã trong tự nhiên sẽ được gỡ bỏ, có hoặc không có thông báo trước. Xử phạt thích hợp có thể được áp dụng.

Xin lưu ý rằng với mỗi bài, địa chỉ IP của bạn được ghi lại, trong trường hợp bạn cần phải bị cấm từ diễn đàn này hoặc liên lạc với ISP của bạn. Điều này sẽ chỉ xảy ra trong trường hợp vi phạm chính của thỏa thuận này.

Cũng lưu ý rằng phần mềm đặt một cookie, một tập tin văn bản có chứa các bit thông tin (như tên người dùng và mật khẩu của bạn), trong bộ nhớ cache của trình duyệt. Đây là CHỈ được sử dụng để giữ cho bạn đăng nhập vào / ra. Các phần mềm không thu thập hoặc gửi bất kỳ hình thức khác của thông tin vào máy tính của bạn.