Cộng đồng Hóa học H2VN

...::: NHÓM HÓA HỌC LÝ THUYẾT :::... => Hóa học Khối Cơ Sở - Trung học Phổ thông => Tác giả chủ đề:: maphia96 trong Tháng Mười Hai 25, 2015, 10:00:31 AM

Tiêu đề: Giúp mk với Hóa 9
Gửi bởi: maphia96 trong Tháng Mười Hai 25, 2015, 10:00:31 AM
Cho 1,36g hỗn  hợp gồm Mg và Fe đc hòa tan trong 100ml dd CuSO4. Sau pư nhận đc dd A và 1,84g chất rắn B gồm 2 kim loại. Thêm NaOH dư vào dd A rồi lọc kết tủa ra nung nóng trong không khí đến khối lượng ko đổi nhận đc chất rắn D gồm MgO và Fe2O3 nặng 1,2g. Tính khối lượng Mg và Fe ban đầu
(mình ngu lắm giải kỹ giùm mk với)
Tiêu đề: Re: Giúp mk với Hóa 9
Gửi bởi: Mr H2O trong Tháng Mười Hai 25, 2015, 02:29:28 PM
Gửi bạn!
(https://lh3.googleusercontent.com/tWU7qgiiNjaTQHMsCY9tn8TUqIJ9Q-brpJ-5MgoD34nDicNGWnbKRvxDMrJVpbiqmNtIrJRfO589JB4ZUXpN4ZzkSr0Li8ppxPGtoDoHOxz3kt06mP6kioSkZAYTBttT1QxEmAs6DUNcOqv4LMTJ9bpUjU6XtLGoSiiTc519Xz1xJGdPHKFVu8wafLhaOF_qVesSJPrcrSFgdnNcce_K7m-EbhHWAjk50_h-YNoGYFat-RskF1FoaZ6SLsqhOhfB1FLHeVcny8OKvFUoa-G0Z9fjTQd1mS2Aa9U-bZTotqBWIqjPQyhMtqIjW_mtW1NHQbepTADmNBhy9wWvPtStDbiFjxdu5UKJYcaO_r-Gjf7SRn3DiGjvzELpqXlRt3uVC-ESSV2FiPAtnlUS8udPWT4XsBn-sB6U81qA4pFe0exFsfc9sdTzyKWNRxiW9FWp1vfpXcYSd6Mn58K1SEeBrlfQfo-Dm0UZ2Gf6ojXUBIcQDu-2brCUBY9En7g1r-Q2X7pSLt3PUMgf6qitRjoZt_nGO1zYE_Atu9n7cll6_6EGZQFaX6BwxUSsRb13DlURWtoK=w565-h730-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/GHVGwJRAm56hvGOgBE6JCCgDXlBoPclKg3uWqbTaJTWOFU67Os03F2GxHiy0mXpfx-U-fT_fKNYnmCemZDtVCv1uxUE3maDvvo5MldPqUAXU1sAe_Gk5OacKE7_yZkHbDzfHe-OVnKAAlNNVw-ieji1kmKqeMCuqOCqkU-OXN3Ytcr1huO1wid3Risn1ymlo_s3SQLLYtVSAInIjpzAMP6a1jf8XAuJUMh57qmRwX2CQ4HsJbEeSRkNEklRkt3MjgxIeeThRXyRq2vhgE3l4qJQrC_s-jzngya7YjCIm6y8Pdz6bgCXNcrgXBPsCrG4FJPdzahi0IjN2HIYWDFFmsdoKjos7dDO3PUE4zX78sG0trdb01GzXk4P9vDYi8u4Z07fSOEOZvXAErYrqbpfXG2yo0g0lw6YnNc82zJ4rELZzgwRhD4ij5HLoywYnoVvhqfUJCwSSywzzu-r5clZy31sqgIIpo8q0qNNxDuaQgUXtK3gT4Rd5ZUSa7PoFrmBcJEhqGKCzGGAAdfwl3-MHwGJh9a2PPrmk5W70FU_QkCT4ABTYOPKPfKhYcUL4vzxdiT3V=w565-h730-no)