View full version: Hóa học chuyên ngành Đại học
1
 1. giúp em với ạ .em cảm ơn
 2. Bài tập tổng hợp hữu cơ - khó (Đại học)
 3. Giúp em bài hoá vô cơ ạ
 4. Giúp giải bài tập môn kỹ thuật phân tích môi trường
 5. Hóa phân tích
 6. Hóa lý
 7. Tổng hợp dẫn xuất thiourea
 8. Một số vấn đề về hóa học Hữu Cơ
 9. Một số vấn đề về hóa Đai Cương
 10. Ai biết chỉ dùm mình bài tập này với, môn ăn mòn và bảo vệ kim loại
 11. ACE ai biết hóa phân tích thì giải giùm e bài này với, em cảm ơn.
 12. Xin hỏi thực tế
 13. Hóa Học lập thể !
 14. Tổng hợp hữu cơ!
 15. hoá phân tích
 16. Câu hỏi, thắc mắc, yêu cầu!
 17. Động hóa học
 18. Tạp chí hóa học
 19. Tiếng anh chuyên ngành!
 20. Hóa vô cơ!
 21. Polime, nhựa, tơ sợi!
 22. NỘI QUY BOX
 23. Tra cứu các thông số vật lý