View full version: Chất nổ - kiến thức và các vấn đề liên quan
1
  1. Tên lửa, rocket..
  2. KClO3 có làm boom khói màu được ko?
  3. Tuyệt đối cẩn thận với chất gây cháy nổ
  4. Hỏi đáp về chất nổ, dây cháy chậm ....
  5. Chất Độc Hóa Học
  6. NỘI QUY BOX
  7. Alfred NOBEL -Bản Di Chúc Về Giải Thưởng Nobel