Chất nổ - kiến thức và các vấn đề liên quan

Chuyên mục

[-] Pháo dân gian-Pháo hoa

[-] Thuốc phóng-thuốc nổ-nhiêu liệu tên lửa

[-] Vũ khí hóa học-phóng xạ-hạt nhân-sinh học

Chủ đề

(1/1)

[1] Hỏi đáp về chất nổ, dây cháy chậm ....

[2] NỘI QUY BOX

[3] Tên lửa, rocket..

[4] KClO3 có làm boom khói màu được ko?

[5] Tuyệt đối cẩn thận với chất gây cháy nổ

[6] Chất Độc Hóa Học

[7] Alfred NOBEL -Bản Di Chúc Về Giải Thưởng Nobel

Mục chính

[0] Lên một mức (thư mục)

Chuyển tới phiên bản đầy đủ