Loading

Like H2VN trên Facebook

Tác giả Chủ đề: Quyết định kỷ luật  (Đọc 68587 lần)

0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.

Offline anhtuan_h2vn

 • Hóa học là vô cực...
 • Global Moderator
 • Gold Member H2VN
 • *****
 • Bài viết: 1442
 • I love chemistry
Re: Quyết định kỷ luật
« Trả lời #105 vào lúc: Tháng Sáu 01, 2013, 01:54:55 AM »
Thành viên: leanhtuan3189
Lý do: Spam quảng cáo
Hình thức kỉ luật: Ban nick vĩnh viễn
Đừng bao giờ để ngọn lửa trong tim bạn tắt...!

Cộng đồng Hóa học H2VN

Re: Quyết định kỷ luật
« Trả lời #105 vào lúc: Tháng Sáu 01, 2013, 01:54:55 AM »

Offline anhtuan_h2vn

 • Hóa học là vô cực...
 • Global Moderator
 • Gold Member H2VN
 • *****
 • Bài viết: 1442
 • I love chemistry
Re: Quyết định kỷ luật
« Trả lời #106 vào lúc: Tháng Sáu 03, 2013, 12:13:21 PM »
Thành viên: ndongau1
Lý do: Spam quảng cáo
Hình thức kỉ luật: Ban nick vĩnh viễn
Đừng bao giờ để ngọn lửa trong tim bạn tắt...!

Offline anhtuan_h2vn

 • Hóa học là vô cực...
 • Global Moderator
 • Gold Member H2VN
 • *****
 • Bài viết: 1442
 • I love chemistry
Re: Quyết định kỷ luật
« Trả lời #107 vào lúc: Tháng Sáu 05, 2013, 02:12:10 PM »
Thành viên: doanthianhthu
Lý do: Spam quảng cáo
Hình thức kỉ luật : Ban nick vĩnh viễn
Đừng bao giờ để ngọn lửa trong tim bạn tắt...!

Offline anhtuan_h2vn

 • Hóa học là vô cực...
 • Global Moderator
 • Gold Member H2VN
 • *****
 • Bài viết: 1442
 • I love chemistry
Re: Quyết định kỷ luật
« Trả lời #108 vào lúc: Tháng Sáu 08, 2013, 12:29:39 AM »
Thành viên: ndongau
Lý do: Spam quảng cáo
Hình thức kỉ luật: Ban nick vĩnh viễn
Đừng bao giờ để ngọn lửa trong tim bạn tắt...!

Offline anhtuan_h2vn

 • Hóa học là vô cực...
 • Global Moderator
 • Gold Member H2VN
 • *****
 • Bài viết: 1442
 • I love chemistry
Re: Quyết định kỷ luật
« Trả lời #109 vào lúc: Tháng Sáu 10, 2013, 07:29:55 AM »
Thành viên: nguyenhoa123
Lý do: Spam quảng cáo
Hình thức kỉ luật: Ban nick vĩnh viễn
Đừng bao giờ để ngọn lửa trong tim bạn tắt...!

Offline anhtuan_h2vn

 • Hóa học là vô cực...
 • Global Moderator
 • Gold Member H2VN
 • *****
 • Bài viết: 1442
 • I love chemistry
Re: Quyết định kỷ luật
« Trả lời #110 vào lúc: Tháng Sáu 12, 2013, 01:57:01 PM »
Thành viên: khoa1289
Lý do: Spam quảng cáo
Hình thức kỉ luật: Ban nick vĩnh viễn
Đừng bao giờ để ngọn lửa trong tim bạn tắt...!

Offline anhtuan_h2vn

 • Hóa học là vô cực...
 • Global Moderator
 • Gold Member H2VN
 • *****
 • Bài viết: 1442
 • I love chemistry
Re: Quyết định kỷ luật
« Trả lời #111 vào lúc: Tháng Sáu 13, 2013, 02:35:13 AM »
Thành viên: Thuonglan
Lý do: Spam quảng cáo
Hình thức kỉ luật: Ban nick vĩnh viễn
Đừng bao giờ để ngọn lửa trong tim bạn tắt...!

Offline anhtuan_h2vn

 • Hóa học là vô cực...
 • Global Moderator
 • Gold Member H2VN
 • *****
 • Bài viết: 1442
 • I love chemistry
Re: Quyết định kỷ luật
« Trả lời #112 vào lúc: Tháng Sáu 13, 2013, 02:22:49 PM »
Thành viên: thaychuadissan và mylove4991
Lý do: Spam quảng cáo
Hình thức kỉ luật: Ban nick vĩnh viễn
Đừng bao giờ để ngọn lửa trong tim bạn tắt...!

Offline anhtuan_h2vn

 • Hóa học là vô cực...
 • Global Moderator
 • Gold Member H2VN
 • *****
 • Bài viết: 1442
 • I love chemistry
Re: Quyết định kỷ luật
« Trả lời #113 vào lúc: Tháng Sáu 14, 2013, 01:55:42 PM »
Thành viên: SonNgocNguyen
Lý do: Spam nhiều bài viết với cùng một nội dung, post bài không đúng topic
Hình thức kỉ luật: Xóa toàn bộ bài vi phạm + cấm post bài 7 ngày
Thành viên: diemtrinh
Lý do: Spam quảng cáo
Hình thức kỉ luật: Ban nick vĩnh viễn
Đừng bao giờ để ngọn lửa trong tim bạn tắt...!

Offline anhtuan_h2vn

 • Hóa học là vô cực...
 • Global Moderator
 • Gold Member H2VN
 • *****
 • Bài viết: 1442
 • I love chemistry
Re: Quyết định kỷ luật
« Trả lời #114 vào lúc: Tháng Sáu 18, 2013, 09:55:42 PM »
Thành viên: masoi231192
Lý do: Spam quảng cáo
Hình thức kỉ luật: Ban nick vĩnh viễn
Đừng bao giờ để ngọn lửa trong tim bạn tắt...!

Offline anhtuan_h2vn

 • Hóa học là vô cực...
 • Global Moderator
 • Gold Member H2VN
 • *****
 • Bài viết: 1442
 • I love chemistry
Re: Quyết định kỷ luật
« Trả lời #115 vào lúc: Tháng Sáu 20, 2013, 02:28:48 PM »
Thành viên: toavietnam, quangdao886
Lý do: Spam quảng cáo
Hình thức kỉ luật: Ban nick vĩnh viễn
Đừng bao giờ để ngọn lửa trong tim bạn tắt...!

Offline anhtuan_h2vn

 • Hóa học là vô cực...
 • Global Moderator
 • Gold Member H2VN
 • *****
 • Bài viết: 1442
 • I love chemistry
Re: Quyết định kỷ luật
« Trả lời #116 vào lúc: Tháng Sáu 20, 2013, 08:48:57 PM »
Thành viên: anhtuan10188
Lý do: Spam quảng cáo
Hình thức kỷ luật: Ban nick vĩnh viễn
Đừng bao giờ để ngọn lửa trong tim bạn tắt...!

Offline anhtuan_h2vn

 • Hóa học là vô cực...
 • Global Moderator
 • Gold Member H2VN
 • *****
 • Bài viết: 1442
 • I love chemistry
Re: Quyết định kỷ luật
« Trả lời #117 vào lúc: Tháng Bảy 01, 2013, 02:03:48 PM »
Thành viên: quangminhvnx, lannguyen98
Lý do : Spam quảng cáo
Hình thức kỉ luật: Ban nick vĩnh viễn
Đừng bao giờ để ngọn lửa trong tim bạn tắt...!

Offline anhtuan_h2vn

 • Hóa học là vô cực...
 • Global Moderator
 • Gold Member H2VN
 • *****
 • Bài viết: 1442
 • I love chemistry
Re: Quyết định kỷ luật
« Trả lời #118 vào lúc: Tháng Bảy 02, 2013, 10:43:36 PM »
Thành viên: xuanvu1, hoavit
Lý do: Spam quảng cáo
Hình thức kỉ luật: Ban nick vĩnh viễn
Đừng bao giờ để ngọn lửa trong tim bạn tắt...!

Offline anhtuan_h2vn

 • Hóa học là vô cực...
 • Global Moderator
 • Gold Member H2VN
 • *****
 • Bài viết: 1442
 • I love chemistry
Re: Quyết định kỷ luật
« Trả lời #119 vào lúc: Tháng Bảy 03, 2013, 12:40:10 AM »
Thành viên: sangminh
Lý do: Spam quảng cáo
Hình thức kỉ luật: Ban nick vĩnh viễn
Đừng bao giờ để ngọn lửa trong tim bạn tắt...!