Loading

Like H2VN trên Facebook

Tác giả Chủ đề: Bài tập + Thắc mắc Hóa học  (Đọc 153811 lần)

0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.

Offline Kr_Chemboy

 • Global Moderator
 • Gold Member H2VN
 • *****
 • Bài viết: 822
Re: Một số bài tập hóa học hay !!!
« Trả lời #150 vào lúc: Tháng Mười Một 07, 2010, 09:05:07 AM »
Câu 1: + Dùng HNO3 nhận ra lòng trắng trứng do tạo được kết tủa vàng ( là dẫn xuất của phenol)
+ Dùng I2 vì làm xanh hồ tinh bột.
+ Còn lại là xà phòng không tác dụng đc với 2 chất trên.
Câu 2: Ta xét 2 amino axit là NH2-C2H4COOH và CH3-CH(NH2)-COOH:
- Mỗi amino axit tự kết hợp với nhau, ta được 2 polime.
- 2 amino axit trên kết hợp với nhau thành 2 polime ( đầu N và đuôi C thay đổi).
Câu 3: Đáp án chỉ là 5. Đề bài chỉ cho nước brom thì không có phản ứng với benzen đâu ( nó sẽ tạo thành 2 lớp chất lỏng tách rời, cái nào nhẹ hơn sẽ nổi lên trên). Khi nào brom khan có mặt bột Fe xúc tác thì phản ứng mới xảy ra.

Cộng đồng Hóa học H2VN

Re: Một số bài tập hóa học hay !!!
« Trả lời #150 vào lúc: Tháng Mười Một 07, 2010, 09:05:07 AM »

Offline minhhung180193

 • Thích... Hóa học
 • Bài viết: 2
Bài tập trắc nghiệm aminoaxit!!
« Trả lời #151 vào lúc: Tháng Mười Một 09, 2010, 04:54:39 PM »
Cho em hỏi xíu nhé mọi người:
1. Một aminoaxit no X tồn tại trong tự nhiên (chỉ chứa một nhóm – NH2 và một nhóm COOH). Cho 0,89g X phản ứng vừa đủ với HCl tạo ra 1,255g muối. Công thức cấu tạo của X là:
A. H2N-CH2-COOH B.CH3-CH(NH2)-COOH
C. H2N-CH2-CH2-COOH D. B,C đều đúng

2. Người ta điều chế anilin bằng cách nitro hóa 500g benzen rồi khử hợp chất nitro sinh ra, biết hiệu suất mỗi giai đoạn đều đạt 80%. Khối lượng anilin thu được là:
A. 346,7g B. 362,7g C. 463,3g D.315,9g

 * Ở câu 1 ko biết H2N-CH2-CH2-COOH có tồn tại trong thiên nhiên không nhỉ, còn câu 2 tính không ra :'(

Offline darks

 • Global Moderator
 • Yêu... Hóa học
 • *****
 • Bài viết: 84
Re: Những câu hỏi cần trả lời gấp
« Trả lời #152 vào lúc: Tháng Mười Hai 14, 2010, 11:41:47 AM »
Mong các bạn giúp đỡ
Nhúng một thanh sắt nặng 12,2 gam vào 200 ml dung dịch CuSO4 0,5M. Sau một thời gian lấy thanh kim loại ra, cô cạn dung dịch được 15,52 gam chất rắn khan.
a) Viết phương trình phản ứng xảy ra, tìm khối lượng từng chất có trong 15,52 gam chất rắn khan.
b) Tính khối lượng thanh kim loại sau phản ứng. Hòa tan hoàn toàn thanh kim loại này trong dung dịch HNO3 đặc nóng, dư thu được khí NO2 duy nhất, thể tích V lít (đo ở 27,3 oC, 0,55 atm). Viết các phương trình phản ứng xảy ra. Tính V.

Fe+CuSO4-->Cu+FeSO4
a (mol )
Ta có phương trình :152a+160(0.1-a)=15.52-->a=0.06 (mol )
Trong 15.52 (g) chất rắn khan có 9.12(g)FeSO4 và 6.4 g CuSO4
Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có : khối lượng của thanh kim loại là m=15.52+0.1*160-12.2=19.32 (g)


Offline bukalike

 • Thích... Hóa học
 • Bài viết: 1
cung trao doi nhe
« Trả lời #153 vào lúc: Tháng Ba 30, 2011, 05:15:08 PM »

câu1:tiến hành điện phân 200ml dd CuSo4 với điện cực trơ đến khi khối lượng dd giảm 8gam thì dừng lại. dẫn khí h2s vào dd sau phản ứng thấy xuất hiện 4,8gam kết tủa đen. nồng độ mol/l của dd Cuso4 ban đầu là
A.0,875M B.0,65M C.0,75M D.0,55M

câu2: một bình kín dung tích ko đổi chứa hh khí cùng thể tích N2 và H2 ở 0 độ C.10atm.sau khi tiến hành tổng hợp NH3 đưa nhiệt độ về 0 độ C, áp suất trong bình là 9atm. hiệu suất phản ứng tổng hợp là:
A.10% B.25% C.20% D.30%

câu3: cho các dd sau:AgNo3,cuso4, FeCl2,Al2(So4)3,ZnSo4,Ba(No3)2,Fe(No3)3.khi cho NH3 đến dư lần lượt vào số dd trên thì số dd kết tủa bằng?

câu4:điện phân 100ml dd hỗn hơp gồm H2So4 0,5M và NaCl 0,5M với điện cực trơ, màng ngăn xốp đến khi ở catot thoát ra 1,12 lít khí (đktc) thì dừng lại.thể tích khí (dktc) thoát ra ở anot là;
A.1,12l B.0,56l C.0,784l D.0,84l

câu5: dùng 100 tấn quặng có chứa 80% khối lượng là Fe3O4(còn lại là tạp chất trơ) để luyện gang ( có 95% Fe vè khối lượng) với hiệu suất quá trình là 93% thì khối lượng thu dc là:
a.55,8tan b.60,9tan c.56,2tan d.56,71tan

 

Offline tarus_1993

 • Thích... Hóa học
 • Bài viết: 1
1 bài kim loại hay
« Trả lời #154 vào lúc: Tháng Tư 30, 2011, 09:03:47 PM »
9,75 g Zn + 2,7 g Al vào 200ml dd HNO3: 2 M, H2SO4 :1,5 M.thu được dd X chỉ chứa muối và NO(sp khử duy nhất).cô cạn dd X thu được ? g muối khan :)


Offline ZzthuyquynhZz_gl_215

 • Thích... Hóa học
 • Bài viết: 3
Giúp với
« Trả lời #155 vào lúc: Tháng Năm 24, 2011, 11:09:44 AM »
Câu 1: Hỗn hợp A gồm O2 và O3 có tỉ khối so với hidro là 19,2. Hỗn hợp B gồm CO và H2 có tỉ khổi so với hidro là 3,6. Trộn A với B sa đó đốt cháy hoàn toàn. Để phản ứng vừa đủ cần phải trộn A và B theo tỉ lệ thể tích tương ứng là:
A. 1: 2,4 B. 2: 1 C. 1: 1 D. 1: 1,8


Câu 2: Hỗn hợp X gồm SO2 và O2 có tỉ khối so với H2 bằng 28. Lấy 4,48 lít hỗn hợp X (đktc) cho đi qua bình đựng V2O5 nung nóng. Hỗn hợp thu được cho lội qua dung dịch Ba(OH)2 dư thấy có 33,51 gam kết tủa. Hiệu suất phản ứng oxi hóa SO2 thành SO3 là:
A. 75% B. 25% C. 60% D. 40%


Câu 3: Có phản ứng xảy ra trong dung dịch: C2H5Br + KOH C2H5OH + KBr
Nồng độ ban đầu của KOH là 0,07M. Sau 30 phút lấy ra 10ml dung dịch hỗn hợp phản ứng thì thấy nó được trung hòa vừa đủ bởi 12,84ml dung dịch HCl 0,05M. Tính tốc độ trung bình của phản ứng trong khoảng thời gian trên.
A. 2.10-6M.s-1 B. 3,22.10-6M.s-1 C. 3.10-6M.s-1 D. 2,32.10-6M.s-1

Câu 4: Để hòa tan hết một miến kẽm trong dung dịch axit clohidric ở 200C cần 27 phút. Nết thực hiện thí nghiệm ở 400C thì thời gian phản ứng là 3 phút. Nết thực hiện thí nghiệm ở 550C thì thời gian phản ứng là:
A. 44,36 giây B. 64,43 giây C. 43,64 giây D. 34,64 giây

Câu 5: Một loại mỡ chứa 50% olein, 30% panmitin và 20% stearin. Tính khối lượng xà phòng 72% điều chế được từ 100 kg loại mỡ trên:
A. 143,41kg B. 73,34kg C. 103,26kg D. 146,68kg

Câu 6: để hòa tan 9.18g Al nguyên chất cần dùng dd axit A thu được 1 khí X và một dung dịch muối Y. Để tác dụng hoàn toÀn với dung dịch muối Y tạo thành dung dịch muối mới trong suốt thì cần 290g dung dịch NaOH 20%. Xác định axit A?
A HNO3 B. HCl C. H2SO4 D. H3PO4

Câu 7: X là dung dịch AlCl3, Y là dung dịch NaOH 2M. Thêm 150ml dung dịch Y vào cốc chứa 100ml dung dịch X, khuấy đều tới khi phản ứng hoàn toàn trong cốc có 7.8g kết tủa. Thêm tiếp 100ml dung dịch Y, khuấy đều tới khi kết thúc các phản ứng thấy trong cốc có 10.92g kết tủa. Nồng độ Cm của dung dịch X bằng:
A. 1,6 B. 3,2 C. 2 D. 1

Câu 8: Hai cốc đựng dung dịch HCl đặt trên 2 đĩa cân A, B. Cân ở trạng thái cân bằng. cho a gam CaCO3 vào cốc A và b gam M2CO3 (M: kim loại kiềm) vào cốc B. Sau khi 2 muối đã tan hoàn toàn, cân trở lại vị trí thăng bằng. Xác định kim loịa kiềm M biết a=5gam; b= 4,787gam
A Na B. Li C. K D. Cs

Câu 9: Nếu đốt chát hoàn toàn một anđehit hai chức mà thu được số mol CO2 nhiều hơn số mol nước và đúng bằng số mol anđehit thì công thức chung của dã đồng đẳng của nó là gì?
A. CnH2n-4O2
B. CnH2n+2O2
C. CnH2n-2O2
D. CnH2nO2  :D :D

Offline ZzthuyquynhZz_gl_215

 • Thích... Hóa học
 • Bài viết: 3
Re: 1 bài kim loại hay
« Trả lời #156 vào lúc: Tháng Năm 24, 2011, 11:14:24 AM »
Đáp án 53.65gam

nNO=(0.15 . 2 +0.1 . 3)/3 = 0.2
Số mol gốc NO3- trong muối =nHNO3 - nNO = 0.2
=> KL muối = 9.75 + 2.7 +0.2 . 62 +0.3 . 96 = 53.65gam

Offline ZzthuyquynhZz_gl_215

 • Thích... Hóa học
 • Bài viết: 3
Re: cung trao doi nhe
« Trả lời #157 vào lúc: Tháng Năm 24, 2011, 11:26:12 AM »
câu5: dùng 100 tấn quặng có chứa 80% khối lượng là Fe3O4(còn lại là tạp chất trơ) để luyện gang ( có 95% Fe vè khối lượng) với hiệu suất quá trình là 93% thì khối lượng thu dc là:
a.55,8tan b.60,9tan c.56,2tan d.56,71tan
 Giải:
 Fe3O4 -----------------> 3Fe
 232    ------------------- 3x56
100t.80/100 ------ (100x0.8x3x56)/232.100/95 . 93/100 =56.71.
Chọn D

câu2: một bình kín dung tích ko đổi chứa hh khí cùng thể tích N2 và H2 ở 0 độ C.10atm.sau khi tiến hành tổng hợp NH3 đưa nhiệt độ về 0 độ C, áp suất trong bình là 9atm. hiệu suất phản ứng tổng hợp là:
A.10% B.25% C.20% D.30%

Giải đáp án 30%
Dùng phương pháp 3 dòng
           N2 + 3H2 ---> 2NH3
Bđầu   x - --- x
P.ứng  1 ---- 3 --------  2
CBang x-1 -- x-3 ----   2
dựa vào tỉ lệ áp suất = tỉ lệ số mol = ns= 0.9 nbđ
<=> 2x-2 = 0.9. 2x => x=10
%H = 3/10 = 0.3 (tính theo chất thiếu do N2 dư)


Offline Nguyễn Văn Phát

 • Thích... Hóa học
 • Bài viết: 5
Re: Bài tập trắc nghiệm aminoaxit!!
« Trả lời #158 vào lúc: Tháng Bảy 04, 2011, 12:45:36 AM »
Câu 1 : Chọn B (α-alanin) tồn tại trong cơ thể sinh vật.
Câu 2 : C6H6 --> C6H5NO2 --> C6C5NH2
              78g --------------------------93g
mC6H5NH2(tt)=93.500.80.80/(78.100.100) . Đáp án ko có.

Offline Kr_Chemboy

 • Global Moderator
 • Gold Member H2VN
 • *****
 • Bài viết: 822
Re: Bài tập trắc nghiệm aminoaxit!!
« Trả lời #159 vào lúc: Tháng Bảy 04, 2011, 11:30:28 AM »
Cho em hỏi xíu nhé mọi người:
1. Một aminoaxit no X tồn tại trong tự nhiên (chỉ chứa một nhóm – NH2 và một nhóm COOH). Cho 0,89g X phản ứng vừa đủ với HCl tạo ra 1,255g muối. Công thức cấu tạo của X là:
A. H2N-CH2-COOH B.CH3-CH(NH2)-COOH
C. H2N-CH2-CH2-COOH D. B,C đều đúng

2. Người ta điều chế anilin bằng cách nitro hóa 500g benzen rồi khử hợp chất nitro sinh ra, biết hiệu suất mỗi giai đoạn đều đạt 80%. Khối lượng anilin thu được là:
A. 346,7g B. 362,7g C. 463,3g D.315,9g

 * Ở câu 1 ko biết H2N-CH2-CH2-COOH có tồn tại trong thiên nhiên không nhỉ, còn câu 2 tính không ra :'(
1) Các axit amin tồn tại trong tự nhiên là loại alpha-amino axit. Do đó loại C. Và chỉ có B thỏa điều kiện đề bài.
2) Câu này đúng là không có đáp án.

Offline binhking_95

 • Thích... Hóa học
 • Bài viết: 3
Re: 1 bài kim loại hay
« Trả lời #160 vào lúc: Tháng Bảy 05, 2011, 09:40:34 PM »
EM GIAI RA THE NAY KHG BIET RA SAO
nZn=0,15 suy ra mZn(NO3)2=28,35
nAl=0,1 suy ra mAl(NO3)3= 21,3
NÊN LƯƠNG MUỐI LÀ 49,65g :D 8)

Offline rish

 • Nhớ... Hóa học
 • **
 • Bài viết: 25
Re: 1 bài kim loại hay
« Trả lời #161 vào lúc: Tháng Bảy 14, 2011, 09:09:12 AM »
Áp dụng công thức này là ra ^^
nHNO3-=3*nNO
^^

Offline Kr_Chemboy

 • Global Moderator
 • Gold Member H2VN
 • *****
 • Bài viết: 822
Re: 1 bài kim loại hay
« Trả lời #162 vào lúc: Tháng Bảy 14, 2011, 11:19:05 AM »
Công thức của em sai mất rồi, áp dụng công thức thì phải hiểu nó ở đâu chứ, chỉ áp dụng khi hỗn hợp kim loại hòa tan vào axit nitric:
nHNO3= 4nNO mới đúng nhé

Offline ksogi

 • Thích... Hóa học
 • Bài viết: 3
Giúp mình phản ứng nào xảy ra trước ?
« Trả lời #163 vào lúc: Tháng Tám 23, 2011, 04:22:07 PM »
ví dụ cho Fe và FeO tác dụng với HCl vì sao phản ứng trao đổi được ưu tiên trước so với phản ứng oxi hóa .

Offline challenger

 • Yêu... Hóa học
 • ***
 • Bài viết: 80
Re: Giúp mình phản ứng nào xảy ra trước ?
« Trả lời #164 vào lúc: Tháng Tám 23, 2011, 05:09:12 PM »
theo mình thì 2 pư đều diễn ra cùng lúc nhưng pư oxi hóa Fe chậm hơn nên ta tưởng nhầm rằng pư trap đổi được ưu tiên xảy ra trước.Trong thực tế,nhiều pư ta được học là "ưu tiên xảy ra trước"- vd như "cho hỗn hợp Fe,Cu,Mg,... vào dd HNO3 thì Mg pư trước,tiếp theo tới Fe,..." - là do người ta xét trạng thái cuối của hệ,khi các pư đã xảy ra hoàn toàn hoặc đã đạt đến trạng thái cân bằng,chứ thực ra Cu vẫn pư đồng thời với HNO3 nhưng do Mg mạnh hơn Cu trong dãy điện hóa nên nó lại đẩy Cu ra,mà pư của HNO3 với Cu lại chậm hơn pư của Mg với HNO3 nên cái hiệu ứng "ưu tiên" này lại càng rõ ràng hơn.
Khoa học và công nghệ vũ trụ
https://www.facebook.com/Aerospacescienceandtechnology