Loading

Like H2VN trên Facebook

Tác giả Chủ đề: Một vài bài Hóa 9 nâng cao  (Đọc 56095 lần)

0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.

Offline Mr H2O

 • Administrator
 • Gold Member H2VN
 • ******
 • Bài viết: 1326
 • Nước hiền hòa ẩn chứa nhiều bí ẩn
Re: Một vài bài Hóa 9 nâng cao
« Trả lời #45 vào lúc: Tháng Tư 12, 2016, 02:46:24 PM »
Câu 1: (3 điểm)
Hỗn hợp A gồm Fe3O4, Al, Fe, Al2O3. Cho A tan trong NaOH dư được hỗn hợp chất rắn A1¬, dung dịch B1 và khí C1. 
 Khí C1 (dư) cho tác dụng với A đun nóng được hỗn hợp chất rắn A2. Dung dịch B1 cho tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, dư được dung dịch B2. Chất rắn A2 tác dụng với H2SO4 đặc¸ nóng được dung dịch B3 và khí C2.Viết các phương trình phản ứng xảy ra.             

Câu 2: (4 điểm)
a) Tách các kim loại sau:  Fe; Al ; Cu  ra khỏi hỗn hợp bằng phương pháp hoá học.
b) Cho 5,6 lít khí cacbonic  ở ĐKTC tác dụng với 100 gam dung dịch natrihiđroxit 16%. Tính nồng độ các chất có trong dung dịch sau phản ứng.

Câu 3: (4 điểm)
Cho các sơ đồ phản ứng hoá học sau đây:
      X1 + X2 → Na2CO3 + H2O
      X3 + H2O      -->           X2 + X4 + H2 (điều kiện: điện phân dung dịch có màng ngăn)
      X5 + X2 → X6 + H2O
      X6 + CO2 + H2O → X7 + X1
      X5     --->            X8 + O2 (điều kiện: điện phân nóng chảy Crolit)
a, Chọn các chất X1, X2, X3, X5, X6, X7, X8 thích hợp và hoàn thành các phương trình hoá học của các phản ứng trên.
b,  Em hãy đề xuất thêm 3 phản ứng khác nhau để trực tiếp điều chế X2

Câu 4: (4 điểm)
Trộn 200 ml dung dịch HCl 2M với 200 ml dung dịch H2SO4 2,25 M (loãng) được dung dịch A. Biết dung dịch A tác dụng vừa đủ với 19,3 g hỗn hợp Al và Fe thu được V lít khí H2 (đktc) và dung dịch B.
a) Viết phương trình phản ứng xảy ra.
b) Tính khối lượng Al, Fe trong hỗn hợp ban đầu.
c) Tính thể tích khí H2 thu được (đktc)
d) Tính tổng khối lượng muối có trong dung dịch B.

Câu 5: (5 điểm)
   Cho 6,46 g hỗn hợp 2 kim loại hoá trị II A và B tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư. Sau phản ứng xong thu được 1,12 lít khí ở (đktc) và 3,2 g chất rắn. Lượng chất rắn này tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch AgNO3  0,5M thu được dung dịch dịch D và kim loại E. Lọc E rồi cô cạn dung dịch dịch D thu được muối khan F.
   a) Xác định kim loại A, B biết rằng A đứng trước B trong "dãy hoạt động hoá học các kim loại".
   b) Đem lượng muối khan F nung ở nhiệt độ cao trong một thời gian thu được 6,16 g chất rắn G và V (lít) hỗn hợp khí. Tính thể tích V ở (đktc) biết khi nhiệt phân muối F tạo thành oxít kim loại, NO2  và O2.
   c) Nhúng thanh kim loại A vào 400 ml dung dịch muối F có nồng độ mol là CM, sau khi phản ứng kết thúc, lấy thanh kim loại rửa nhẹ, làm khô cân lại thấy khối lượng giảm 0,1 g. Tính CM biết rằng tất cả kim loại sinh ra sau phản ứng bám lên bề mặt của thanh kim loại A.

Nước hiền hòa ẩn chứa nhiều bí ẩn

Cộng đồng Hóa học H2VN

Re: Một vài bài Hóa 9 nâng cao
« Trả lời #45 vào lúc: Tháng Tư 12, 2016, 02:46:24 PM »

Offline Mr H2O

 • Administrator
 • Gold Member H2VN
 • ******
 • Bài viết: 1326
 • Nước hiền hòa ẩn chứa nhiều bí ẩn
Re: Một vài bài Hóa 9 nâng cao
« Trả lời #46 vào lúc: Tháng Tư 12, 2016, 02:47:46 PM »
Câu 1: ( 1,5 điểm)
   Có các chất sau Al, Fe, Cu, Al2O3, Fe2O3 và CuO hãy dùng phương pháp hóa học để tách riêng từng chất ra khỏi hỗn hợp mà không thay đổi khối lượng

Câu 2: ( 2,0 điểm)
Hỗn hợp A gồm BaO, FeO, Al2O3. Hòa tan A trong lượng dư nước được dung dịch D và một phần không tan B. sục CO2 có dư vào dung dịch D, phản ứng tạo kết tủa. Cho CO dư qua B nung nóng được chất rắn E. Cho E tác dụng với dung dịch NaOH dư thấy tan một phần, còn lại chất rắn G. Hòa tan hết G trong  dung dịch H2SO4 đặc, nóng rồi cho dung dịch thu được tác dụng F. Cho F tác dụng với dung dịch KMnO4 thì thầy mất màu dung dịch mà cho F tác dụng với NaOH thì thấy xuất hiện màu nâu đỏ. Viết các PTHH xảy ra.

Câu 3: ( 1,0 điểm)
Nung m gam hỗn hợp A gồm KMnO4 và KClO3  thu được chất rắn B và khí oxi, lúc đó KClO3 bị phân hủy hoàn toàn còn KMnO4 bị phân hủy không hoàn toàn. Trong B có 0,894 gam KCl chiếm 8,132 % khối lượng. Trộn lượng oxi ở trên với không khí theo tỷ lệ thể tích 1: 3 trong một bình kín thu được hỗn hợp khí X. Cho vào bình 0,528 gam cacbon rồi đốt cháy hết cacbon thu được hỗn hợp khí Y gồm 3 khí trong đó CO2 chiếm 22,92% thể tích. Tính m. (Coi không khí gồm 20% thể tích là oxi còn lại là nitơ).

Câu 4 : ( 2,5 điểm)
Hỗn hợp X gồm ba kim loại Al, Fe, Cu.
Cho m gam hỗn hợp X vào dung dịch CuSO4 (dư) sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 35,2 gam kim loại. Nếu cũng hòa tan m gam hỗn hợp X vào 500 ml dung dịch HCl 2M đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 8,96 lít khí H2 (đktc), dung dịch Y và a gam chất rắn.
a. Viết các phương trình phản ứng xảy ra và tìm giá trị của a.
b. Cho từ từ dung dịch NaOH 2M vào dung dịch Y và khuấy đều đến khi thấy bắt đầu xuất hiện kết tủa thì dùng hết V1 lít dung dịch NaOH 2M, tiếp tục cho tiếp dung dịch NaOH vào đến khi lượng kết tủa không có sự thay đổi nữa thì lượng dung dịch NaOH 2M đã dùng hết 600 ml. Tìm các giá trị m và V1.

Câu 5:  ( 1,5 điểm)
   Hòa tan 8,7 gam một hỗn hợp gồm K và một kim loại M  thuộc phân nhóm chính nhóm II trong dung dịch HCl dư thì thấy có 5,6 dm3 H2 ( ĐKTC). Hòa tan riêng 9 gam kim loại M trong dung dịch HCl dư thì thể tích khí H2 sinh ra chưa đến 11 lít ( ĐKTC). Hãy xác định kim loại M.

Câu 6: ( 1,5 điểm)
   Hỗn hợp A gồm KClO3, Ca(ClO2)2, Ca(ClO3)2, CaCl2 và KCl nặng 83,68 gam. Nhiệt phân hoàn toàn A ta thu được chất rắn B gồm CaCl2, KCl và 17,472 lít khí (ở đktc). Cho chất rắn B tác dụng với 360 ml dung dịch K2CO3 0,5M (vừa đủ) thu được kết tủa C và dung dịch D. Lượng KCl trong dung dịch D nhiều gấp 22/3 lần lượng KCl có trong A. Tính % khối lượng KClO3 có trong A?
Nước hiền hòa ẩn chứa nhiều bí ẩn

Offline satthubongdem

 • #YEUHOAHOC#
 • Yêu... Hóa học
 • ***
 • Bài viết: 50
 • H2VN!!!
Re: Một vài bài Hóa 9 nâng cao
« Trả lời #47 vào lúc: Tháng Tư 13, 2016, 02:41:23 PM »
Nhờ bác kiểm tra hộ nhé  J
Câu 2 Đề 2:
Bao + H2O è Ba(OH)2 + H2
Al2O3 + Ba(OH)2 è Ba(AlO2)2 + H2O
Dd D là Ba(AlO2)
B là Al2O3 dư,FeO
Sục CO2 dư:
Ba(AlO2)2 + CO2 + H2O è Ba(HCO3)2 + Al(OH)3
Cho CO qua B nug nóng :
FeO + CO è Fe + CO2
Al2O3 + Fe è Fe2O3 + Al
G là Fe2O3 có thể có Fe
Hòa tan G trong H2SO4 đ
Fe2O3 , Fe è Fe2(SO4)3 +….
F là dd Fe2(SO4)3
Cho F tác dụng với KMnO4 (cái này mik ko biết viết nhờ ad làm )
F tác dụng với NaOH è Fe(OH)3
______________Tự hào là thành viên H2VN_____________                                                                                                                       #ILOVECHEMISTRY#

Offline satthubongdem

 • #YEUHOAHOC#
 • Yêu... Hóa học
 • ***
 • Bài viết: 50
 • H2VN!!!
Re: Một vài bài Hóa 9 nâng cao
« Trả lời #48 vào lúc: Tháng Tư 13, 2016, 09:31:56 PM »
F tác dụng với KMnO4 ra gì thế ad
______________Tự hào là thành viên H2VN_____________                                                                                                                       #ILOVECHEMISTRY#

Offline Mr H2O

 • Administrator
 • Gold Member H2VN
 • ******
 • Bài viết: 1326
 • Nước hiền hòa ẩn chứa nhiều bí ẩn
Re: Một vài bài Hóa 9 nâng cao
« Trả lời #49 vào lúc: Tháng Tư 14, 2016, 12:12:47 PM »
Hòa tan hết G trong  dung dịch H2SO4 đặc, nóng rồi cho dung dịch thu được tác dụng F. Cho F tác dụng với dung dịch KMnO4 thì thầy mất màu dung dịch mà cho F tác dụng với NaOH thì thấy xuất hiện màu nâu đỏ.

Câu này có gài, hãy đọc kỹ đề, G + H2SO4 (đ,n) ---> dd
lấy dung dịch thu được + F, (chứ không phải F là Fe2(SO4)3 nha
Biết F + KMnO4 ---> mất màu và F + NaOH ---> màu nâu đỏ
Nước hiền hòa ẩn chứa nhiều bí ẩn

Offline satthubongdem

 • #YEUHOAHOC#
 • Yêu... Hóa học
 • ***
 • Bài viết: 50
 • H2VN!!!
Re: Một vài bài Hóa 9 nâng cao
« Trả lời #50 vào lúc: Tháng Tư 14, 2016, 12:35:16 PM »
thế F là gì ạ .có phải FeCl3 không
______________Tự hào là thành viên H2VN_____________                                                                                                                       #ILOVECHEMISTRY#

Offline Mr H2O

 • Administrator
 • Gold Member H2VN
 • ******
 • Bài viết: 1326
 • Nước hiền hòa ẩn chứa nhiều bí ẩn
Re: Một vài bài Hóa 9 nâng cao
« Trả lời #51 vào lúc: Tháng Tư 14, 2016, 10:58:38 PM »
Theo dữ kiện đề bài, thì theo mình, các phương trình như sau:

Fe + H2SO4 (đ,n) --> Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

2 KBr + Fe2(SO4)3 = Br2 + K2SO4 + 2 FeSO4

2 KMnO4 + 8 H2SO4 + 10 KBr = 6 K2SO4 + 5 Br2 + 2 MnSO4 + 8 H2O

KBr + NaOH = NaBr + KOH
« Sửa lần cuối: Tháng Tư 14, 2016, 11:02:27 PM gửi bởi Mr H2O »
Nước hiền hòa ẩn chứa nhiều bí ẩn

Offline Mr H2O

 • Administrator
 • Gold Member H2VN
 • ******
 • Bài viết: 1326
 • Nước hiền hòa ẩn chứa nhiều bí ẩn
Re: Một vài bài Hóa 9 nâng cao
« Trả lời #52 vào lúc: Tháng Tư 14, 2016, 11:31:38 PM »
Câu 1:
1.1 hãy xác định các chất X, Y, Z, T và viết các phương trình hóa học của các phản ứng theo sơ đồ sau đây (ghi rõ điều kiện xảy ra nếu có)
X + O2 (khí) --> XO2
XO2 + O2 (khí) --> XO3 (điều kiện: V2O5, 450 độ C)
XO2 + CaO --> Z
Z + HCl --> T + XO2 + Y
XO2 + Y + KMnO4 --> H2XO4 + MnXO4 + K2XO4
X + H2SO4 (đặc) --> XO2 + Y
XO2 + H2X (khí) --> X + Y

1.2. Nêu hiện tượng quan sát được và viết các phương trình phản ứng hóa học của phản ứng xảy ra khi tiến hành các thí nghiệm sau:
a. Đun nóng chất béo với  dung dịch NaOH
b. Cho từ từ lượng dư dung dịch CH3COOH vào dung dịch Na2CO3
c. Đun nóng hỗn hợp rượu etylic và acid acetic có xúc tác H2SO4 đặc
d. Để bình thủy tinh (trong suốt) chứa hỗn hợp khí metan và clo ngoài ánh sáng.
e. Cho từ từ đến dư dung dịch CH2=CH-COOH vào dung dịch Br2.

Câu 2:
2.1. Bằng phương pháp hóa học hãy tách dung dịch hỗn hợp gồm rượu etylic và acid acetic thành 2 dung dịch riêng.

2.2 Đốt cháy hoàn toàn m gam một hợp chất hữu cơ A (là chất khí ở điều kiện thường) được tạo bởi hai nguyên tố, thu được m gam nước. Hãy xác định công thức cấu tạo của A.

Câu 3:
3.1. Hỗn hợp X gồm một acid no, đơn chức, mạch hở A và một rượu no, đơn chức, mạch hở B có phân tử khối bằng nhau. Đốt cháy m gam X bằng O2 dư, hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào lượng dư dung dịch Ba(OH)2 thì thu được 3,94 gam kết tủa và dung dịch Y. Mặt khác, nếu cho m gam X tác dụng với Na dư thì thu được 84 ml khí H2 (đktc). Hãy xác định công thức phân tử và viết công thức cấu tạo của A, B. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.
3.2. A là hỗn hợp hai chất rắn gồm NaHCO3 và Na2CO3. Hòa tan một lượng A vào nước, được dung dịch B. Chia B thành hai phần bằng nhau:
Phần 1: Cho tác dụng với lượng dư Ba(OH)2 đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m1 gam kết tủa.
Phần 2: Cho tác dụng với lượng dư dung dịch BaCl2, đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m2 gam kết tủa.
Biết tỉ lệ m1/m2=1,25. Hãy tính thành phần phần trăm khối lượng của các chất trong hỗn hợp A.

Câu 4:
4.1 Cho 1,39 gam hỗn hợp X gồm Al và Fe vào 100 gam dung dịch AgNO3 8,5%. Đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được dung dịch Y và 5,96 gam chất rắn. Cho từ từ 50 gam dung dịch KOH 7,84% vào dung dịch Y đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được kết tủa Z và dung dịch T. Lọc lất kết tủa Z, đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi thì thu được m gam chất rắn. Hãy tính thành phần phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp X và giá trị của m.

4.2. Chia 32 gam hỗn hợp X gồm Mg và kim loại R thành hai phần bằng nhau.
Phần 1: Cho vào lượng dư dung dịch HCl, đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được 8,96 lít H2 (đktc)
Phần 2: Hòa tan hoàn toàn lượng dư dung dịch H2SO4 đặc, đun nóng thì thu được 11,2 lít khí SO2 (đktc) (sản phẩm khử duy nhất).
Hãy xác định kim loại R
Nước hiền hòa ẩn chứa nhiều bí ẩn

Offline satthubongdem

 • #YEUHOAHOC#
 • Yêu... Hóa học
 • ***
 • Bài viết: 50
 • H2VN!!!
Re: Một vài bài Hóa 9 nâng cao
« Trả lời #53 vào lúc: Tháng Tư 14, 2016, 11:34:03 PM »
Nhưng NaBr màu trắng mà
______________Tự hào là thành viên H2VN_____________                                                                                                                       #ILOVECHEMISTRY#

Offline satthubongdem

 • #YEUHOAHOC#
 • Yêu... Hóa học
 • ***
 • Bài viết: 50
 • H2VN!!!
Re: Một vài bài Hóa 9 nâng cao
« Trả lời #54 vào lúc: Tháng Tư 14, 2016, 11:40:46 PM »
Câu 1:
S + O2 èSO2
SO2 + O­2èSO3
SO3+CaOèCaSO4
Na2SO3+HClèNaCl+SO2+H2O
SO2+H2O+KMnO4èH2SO4 + MnSO4+K2SO4
S + H2SO4 dèSO2+H2O
SO2+H2SèS+H2O
« Sửa lần cuối: Tháng Tư 14, 2016, 11:45:27 PM gửi bởi satthubongdem »
______________Tự hào là thành viên H2VN_____________                                                                                                                       #ILOVECHEMISTRY#

Offline satthubongdem

 • #YEUHOAHOC#
 • Yêu... Hóa học
 • ***
 • Bài viết: 50
 • H2VN!!!
Re: Một vài bài Hóa 9 nâng cao
« Trả lời #55 vào lúc: Tháng Tư 16, 2016, 02:03:59 PM »
Câu 2.1: Hai dd này phản ứng với nhau thì sao cùng tồn tại trong 1 dd đc

Trả lời bạn ở đây luôn nha:
2.1 Bằng phương pháp hóa học hãy tách dung dịch hỗn hợp gồm rượu etylic và acid acetic thành 2 dung dịch riêng.

Trả lời:
1. Cho hh tác dụng với dd Na2CO3 dư
2. Cô cạn dd thu đc hh khan gồm Na2CO3 và CH3COONa
C2H5OH bốc hơi cùng với nước đc tác riêng và cho ngưng tụ.
3. Cho hh khan tác dụng với dd HCl loãng=> CH3COOH, cô cạn dd thu đc CH3COOH (có thể cho qua H2SO4 để hút ẩm)
4. C2H5OH tách khỏi nước bằng chưng cất
« Sửa lần cuối: Tháng Tư 18, 2016, 10:46:57 AM gửi bởi Mr H2O »
______________Tự hào là thành viên H2VN_____________                                                                                                                       #ILOVECHEMISTRY#

Offline satthubongdem

 • #YEUHOAHOC#
 • Yêu... Hóa học
 • ***
 • Bài viết: 50
 • H2VN!!!
Re: Một vài bài Hóa 9 nâng cao
« Trả lời #56 vào lúc: Tháng Tư 16, 2016, 03:37:22 PM »
câu 4.1 làm như nào vậy ad
______________Tự hào là thành viên H2VN_____________                                                                                                                       #ILOVECHEMISTRY#

Offline Mr H2O

 • Administrator
 • Gold Member H2VN
 • ******
 • Bài viết: 1326
 • Nước hiền hòa ẩn chứa nhiều bí ẩn
Re: Một vài bài Hóa 9 nâng cao
« Trả lời #57 vào lúc: Tháng Tư 18, 2016, 10:58:28 AM »
4.1 Cho 1,39 gam hỗn hợp X gồm Al và Fe vào 100 gam dung dịch AgNO3 8,5%. Đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được dung dịch Y và 5,96 gam chất rắn. Cho từ từ 50 gam dung dịch KOH 7,84% vào dung dịch Y đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được kết tủa Z và dung dịch T. Lọc lất kết tủa Z, đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi thì thu được m gam chất rắn. Hãy tính thành phần phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp X và giá trị của m.

Trước khi giải bài này, bạn thử đọc phương pháp rồi giải thử xem sao nha! Đây là dạng toán, hỗn hợp kim loại tác dụng với dung dịch muối:
1) Kim loại tác dụng với dung dịch muối:
- Để kim loại M đẩy được kim loại X ra khỏi dung dịch muối của nó với phản ứng:
               xM (r) + nXx+ (dd) xMn+ (dd) + nX (r)
Phải có điều kiện :
+ M đứng trước X trong dãy thế điện cực chuẩn + Cả M và X đều không tác dụng được với nước ở điều kiện thường + Muối tham gia phản ứng và muối tạo thành phải là muối tan
- Khối lượng chất rắn tăng: ∆m↑ = mX tạo ra – mM tan - Khối lượng chất rắn giảm: ∆m↓ = mM tan – mX tạo ra - Khối lượng chất rắn tăng = khối lượng dung dịch giảm - Ngoại lệ:
+ Nếu M là kim loại kiềm, kiềm thổ (Ca, Sr, Ba) thì M sẽ khử H+ của H2O thành H2 và tạo thành dung dịch bazơ kiềm. Sau đó là phản ứng trao đổi giữa muối và bazơ kiềm + Ở trạng thái nóng chảy vẫn có phản ứng: 3Na + AlCl3 (khan) → 3NaCl + Al + Với nhiều anion có tính oxi hóa mạnh như NO3 –   ;  MnO 4 –   ,  …thì kim loại M sẽ khử các anion trong môi trường axit (hoặc bazơ)
- Hỗn hợp các kim loại phản ứng với hỗn hợp dung dịch muối theo thứ tự ưu tiên: kim loại khử mạnh nhất tác dụng với cation oxi hóa mạnh nhất để tạo ra kim loại khử yếu nhất và cation oxi hóa yếu nhất - Thứ tự tăng dần giá trị thế khử chuẩn (Eo) của một số cặp oxi hóa – khử: Mg2+/Mg < Al3+/Al < Zn2+/Zn < Cr3+/Cr < Fe2+/Fe < Ni2+/Ni < Sn2+/Sn < Pb2+/Pb < 2H+/H2 < Cu2+/Cu < Fe3+/Fe2+ < Ag+/Ag < Hg2+/Hg < Au3+/Au

2) Một số chú ý khi giải bài tập:
- Phản ứng của kim loại với dung dịch muối là phản ứng oxi hóa – khử nên thường sử dụng phương pháp bảo toàn mol electron để giải các bài tập phức tạp, khó biện luận như hỗn hợp nhiều kim loại tác dụng với dung dịch chứa hỗn hợp nhiều muối.
 Các bài tập đơn giản hơn như một kim loại tác dụng với dung dịch một muối, hai kim loại tác dụng với dung dịch một muối,…có thể tính toán theo thứ tự các phương trình phản ứng xảy ra - Sử dụng phương pháp tăng giảm khối lượng để tính khối lượng thanh kim loại sau phản ứng,… - Từ số mol ban đầu của các chất tham gia phản ứng → biện luận các trường hợp xảy ra - Nếu chưa biết số mol các chất phản ứng thì dựa vào thành phần dung dịch sau phản ứng và chất rắn thu được → biện luận các trường hợp xảy ra - Kim loại khử anion của muối trong môi trường axit (bazơ) thì nên viết phương trình dạng ion thu gọn - Kim loại (Mg → Cu) đẩy được Fe 3+ về Fe 2+. Ví dụ:

                     Fe + 2Fe 3+ → 3Fe 2+ ;

                    Cu + 2Fe 3+ → Cu 2+ + 2Fe 2+                     Fe + 2Ag+  → Fe 2+ + 2Ag.

Nếu Fe hết, Ag+ còn dư thì:

                     Fe 2+ + Ag + → Fe 3+ + Ag
Nước hiền hòa ẩn chứa nhiều bí ẩn

Offline satthubongdem

 • #YEUHOAHOC#
 • Yêu... Hóa học
 • ***
 • Bài viết: 50
 • H2VN!!!
Re: Một vài bài Hóa 9 nâng cao
« Trả lời #58 vào lúc: Tháng Tư 18, 2016, 01:29:21 PM »
Câu 2.1: Hai dd này phản ứng với nhau thì sao cùng tồn tại trong 1 dd đc

Trả lời bạn ở đây luôn nha:
2.1 Bằng phương pháp hóa học hãy tách dung dịch hỗn hợp gồm rượu etylic và acid acetic thành 2 dung dịch riêng.

Trả lời:
1. Cho hh tác dụng với dd Na2CO3 dư
2. Cô cạn dd thu đc hh khan gồm Na2CO3 và CH3COONa
C2H5OH bốc hơi cùng với nước đc tác riêng và cho ngưng tụ.
3. Cho hh khan tác dụng với dd HCl loãng=> CH3COOH, cô cạn dd thu đc CH3COOH (có thể cho qua H2SO4 để hút ẩm)
4. C2H5OH tách khỏi nước bằng chưng cất
C2H5OH ko cần nhiệt độ vẫn tự bốc hơi đc ạ ???
______________Tự hào là thành viên H2VN_____________                                                                                                                       #ILOVECHEMISTRY#

Offline satthubongdem

 • #YEUHOAHOC#
 • Yêu... Hóa học
 • ***
 • Bài viết: 50
 • H2VN!!!
Re: Một vài bài Hóa 9 nâng cao
« Trả lời #59 vào lúc: Tháng Tư 18, 2016, 10:26:36 PM »
Bài e làm chắc sai đó mong ad chỉ bảo :V
nAgNO3=0,05 mol   
Al + 3AgNO3 è Al(NO3)3 + 3Ag
 
Fe + 2AgNO3 è Fe(NO3)2 + 2Ag
nAgNO3=nAg=0,05 mol
èmAg=5,4 g < 5,96 g
=>mKL dư sau pư=0,56g
TH1: Al dư,Fe chưa pư
èChỉ có pt:
Al +        3AgNO3 è    Al(NO3)3 +    3Ag                               

0,167    <= 0,05
Đặt số mol Al và Fe trong hh ban đầu là x và y
Ta có hpt :  56y + 27(x-0,0167)=0,56
                     56y +27x=1,39
èvô lý
TH2:Fe dư
Có: nFe tham gia pư = y-nFe dư=y-0,01
èTa có hpt :   3x + 2(y-0,01)=0,05

                      27x + 56y =1,39
==>x=0,01
       y= 0,02
è%mAl=19,42%
è%mFe=80,58%
Al + 3AgNO3 è Al(NO3)3 + 3Ag
x
                         x
Fe + 2AgNO3 ==> Fe(NO3)2 + 2Ag
    y                         y                                                               y       
Al(NO3)3 + 3KOH è Al(OH)3 + 3KNO3   
x                 3x               x
Fe(NO3)2 + 2KOHè Fe(OH)2 + 2KNO3
y                  2y                 y
nKOH=0,07 molCó: 3x + 2y =0,07è KOH vừa đủ pư (MAY QUÁ :V )
2Al(OH)3  è Al2O3 + 3H2O
x                      x/2
2Fe(OH)2 + ½ O2 è Fe2O3 + 2H2O
y                                y/2
èm=2,11 g
« Sửa lần cuối: Tháng Tư 18, 2016, 10:30:13 PM gửi bởi satthubongdem »
______________Tự hào là thành viên H2VN_____________                                                                                                                       #ILOVECHEMISTRY#