Loading

Like H2VN trên Facebook

Tác giả Chủ đề: Bài tập, lý thuyết!  (Đọc 24623 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Offline phaphovnn

 • Thích... Hóa học
 • Bài viết: 2
Re: Bài tập về sự điện ly và axit
« Trả lời #15 vào lúc: Tháng Tư 01, 2012, 08:16:30 AM »
Sao không ai trả lời giúp em vậy?

Cộng đồng Hóa học H2VN

Re: Bài tập về sự điện ly và axit
« Trả lời #15 vào lúc: Tháng Tư 01, 2012, 08:16:30 AM »

Offline vovietviet

 • Nghĩ... Hóa học
 • *
 • Bài viết: 18
Re: Bài tập về sự điện ly và axit
« Trả lời #16 vào lúc: Tháng Tư 02, 2012, 07:29:35 PM »
1/Có một dung dịch chứa BaCl2 0.01M và SrCl2 0.1M. Tính pH để có thể làm kết tủa hết Ba2+ dưới dạng BaCrO4 từ dung dịch đó mà không làm kết tủa SrCrO4 trong dung dịch K2Cr2O7.Cho tích số tan của BaCrO4 là Ks1=10^-9.93 ủa SrCrO4 là Ks2=10^-4.65 và trong dung dịch có cân bằng Cr2O7(2-) + H2O <=>2CrO4(2-) + 2H+ K=10^-14.64
2/1/Hòa tan 16.05 gam hỗn hợp X gồm Mg va Al vào 2 lít dung dịch HCl a mol/l và HNO3 b mol/l thu được dung dịch chỉ chứa muối km loại của một axit và hỗn hợp Y gồm 3 khí có tỷ khối với H2 la 16,9375. Trong Y khí nhẹ nhất chiếm không quá 25% thể tích. Cho Y qua dung dịch NaOH dư thấy còn lại 5,6 lít hõn hợp Z gồm 2 khí có tỷ khối với H2 la 3,6.
a. Xác định thành phần phần trăm theo khối lượng của hỗn hợp.
b. Tính a,b
(Các anh giúp em nhanh nhé tuần sau em phải thi rồi mà ai có đề thi HSG nào hay thi cho em với nhé)
Bài 1: Điều kiện để kết tủa BaCrO4 mà không kết tủa SrCrO4
T(BaCrO4)/[Ba2+]<[CrO42-]<T(SrCrO4)/[Sr2+] trong đó [Ba2+]=10-6 (Ba2+ kết tủa hoàn toàn)
Tìm pt liên quan giữa [CrO42-] với [H+] nữa rồi thế số vào tìm [H+]
Bài 2: chắc là đặt ẩn rồi bảo toàn e.. ;)

Offline hoikobietmoi

 • Thích... Hóa học
 • Bài viết: 5
Bài tập về ancol
« Trả lời #17 vào lúc: Tháng Sáu 20, 2012, 10:13:05 AM »
Câu 1: Cho 0,4 mol hỗn hợp X gồm 2 ancol no, đơn chức, bậc 1, là đồng đẳng kế tiếp đun nóng với H2SO4 đặc ở 140 độ C thu được 7,704 gam hỗn hợp 3 ete. Tham gia phản ứng ete hóa có 50% lượng ancol có khối lượng phân tử nhỏ và 40% lượng ancol có khối lượng phân tử lớn. Tìm hai ancol trong X.

Câu 2:Oxi hóa X là ancol đơn chức, bậc 1 được anđehit Y. Hỗn hợp khí và hơi sau phản ứng được chia thành 3 phần bằng nhau. Phần 1 cho tác dụng với Na dư, thu được 5,6 lít khí H2 (đktc). Phần 2 cho tác dụng với Ag2O trong dung dịch NH3 (dư) thu được 64,8 gam Ag. Phần 3 đốt cháy hoàn toàn thu được 33,6 lít khí (đktc) CO2 và 27 gam H2O. Tìm X và hiệu suất quá trình oxi hóa X thành Y.

Offline x_men_naruto96

 • Thích... Hóa học
 • Bài viết: 6
Hóa học lập thể
« Trả lời #18 vào lúc: Tháng Sáu 21, 2012, 12:53:55 PM »
Cho em hỏi cách chuyển từ công thức phối cảnh sang công thức Fischer. Giờ em đang bị bấn phần này :'(

Offline ducdai_d

 • Thích... Hóa học
 • Bài viết: 7
 • sức mạnh của sự sáng tạo
Re: Bài tập về ancol
« Trả lời #19 vào lúc: Tháng Bảy 01, 2012, 10:36:43 AM »
Bài 1
Gọi CT chung của 2 ancol là ROH ==> CT của ete là ROR;
do có 50% ancol lớn, 40% ancol nhỏ tham gia phản ứng ==> có ((40%+50%)/200%))=45% ROH phản ứng.
> n ROH=0.4*0.45=0.18mol =>  n ROR=0.09
m ROR=7.704 g => M ROR =7.704/0.09=85.6 => R=34.8 => do 2 ancol no. đông đẳng kế tiếp => R1=C2H5(29) và R2=C3H7(43);=> C3H7OH, C2H5OH
Bài 2
RCH2OH===> RCHO+H2O (các hệ số đều là 1.1.1);
phần 1 tác dụng với Na :
OH + na ==> ONa + 1/2 H2 ==> n OH=2*nH2=2*0.25=0.5 mol= n ancol(dư) + n H2O=
n ancol(dư)+ n anco(Pư)=n ancol
Phân 3 đốt cháy;
phần 3 đốt cháy c~ thu được sp như ancol ban đầu đốt cháy:
n CO2= n H2O=0.15 mol;
n ancol=0.5 ==> CT X: C3H6O;
phần 2 : phản ứng tráng gương;
n andehit=n Ag/2=0.3 mol;
==> H=0.3/0.5=60%;

lần đầu tiên gửi bài mọi ng ủng hộ nha
 ^-^
Sinh vi nam tử yếu hi kì

Offline ducdai_d

 • Thích... Hóa học
 • Bài viết: 7
 • sức mạnh của sự sáng tạo
Re: giup minh bai hoa huu co nay voi may ban oi!
« Trả lời #20 vào lúc: Tháng Bảy 01, 2012, 10:46:41 AM »
Giải
a,
n CO2=0.8 mol;n H2O=0.11 mol ==> n ancol=0.11-0.8=0.3mol;
==> n C trung binh=0.8/0.3=8/3 ==> 1 ancol có 2 C, 1 cái có 3 C;
theo pp đường chéo ta có n C2=2 n C3
n H2=0.4 mol==> n OH=0.8mol ==> số nhóm chức TB=0.8/0.3=8/3 ==> 1 cái có số nhóm chức > 3 ==> C3H8O3, ==> nhóm chức TB= (3*2+x)/3=8/3 ==> x= 2 ==>
C2H6O2

tính % khối luợng bạn tự tính nhé

Sinh vi nam tử yếu hi kì

Offline ducdai_d

 • Thích... Hóa học
 • Bài viết: 7
 • sức mạnh của sự sáng tạo
Re: tìm Kim loại
« Trả lời #21 vào lúc: Tháng Bảy 01, 2012, 10:59:50 AM »
Giả sử kim loại có hoá trị ko đổi ==>  n e để khử oxit KL = số mol e cho để oxi hoá KL;
                                                ===> n H2 truớc = n H2 sau mà theo đề thì chúng khác nhau;
vậy KL có nhiều hoá trị ==> Fe, hoặc Cr thoả mãn;oxxit ban đầu có thể là Fe2O3, hoặc Cr2O3;
theo bảo toàn e ;
n e Oxit giải phong= 2* n H2=0.24 mol ==>
2*3*n oxit=0.24 == n oxit=0.04 ==> M oxit=160 ==> Fe2O3
Sinh vi nam tử yếu hi kì

Offline nbnvoi

 • Thích... Hóa học
 • Bài viết: 1
Có ai giải hộ bài này với, xương quá!
« Trả lời #22 vào lúc: Tháng Mười 04, 2012, 03:50:34 PM »
Oxi hoá 53,2 gam hỗn hợp một rượu no đơn chức và một andehit đơn chức ta thu được một axit hữu cơ duy nhất ( hiệu suất phản ứng 100%). Cho lượng axit này tác dụng hết với m gam dung dịch hỗn hợp NaOH 2% và Na2CO3 13,25% thu được dung dịch chỉ chứa muối của axit hữu cơ nồng độ 21,87%.
1)   xác định CTPT của rượu và andehit ban đầu.
2)   Hỏi m có giá trị nằm trong khoảng nào?
3)   Cho m = 400 gam. Tính % khối lượng của rượu và andehit trong hỗn hợp đầu.

Thank trước!

Offline jandithuhoai

 • Thích... Hóa học
 • Bài viết: 1
hoàn thành các pt và xác định các chất
« Trả lời #23 vào lúc: Tháng Mười 14, 2012, 08:52:56 PM »
Cho sơ đồ các pt phản ứng:
1. (X) + HCl  -> (X1)+ (X2) + H2O
2. (X1) + NaOH -> (X3) kết tủa + (X4)
3. (X1)  + Cl2 -> (X5)
4. (X3) +H2O + O2 -> (X6) kết tủa
5. (X2)  + Ba(OH)2 -> (X7)
6. (X7) + NaOH -> (X8) kết tủa + (X9) + ...
7. (X8) + HCl -> (X2) +...
8. (X5) + (X9) + H2O -> (X4) +....
Hoàn thành sơ đồ pt phản ứng và cho biết các chất X, X1,...X9.  ;)

Offline anhtuan_h2vn

 • Hóa học là vô cực...
 • Global Moderator
 • Gold Member H2VN
 • *****
 • Bài viết: 1442
 • I love chemistry
Re: hoàn thành các pt và xác định các chất
« Trả lời #24 vào lúc: Tháng Mười 14, 2012, 11:59:31 PM »
Cho sơ đồ các pt phản ứng:
1. (X) + HCl  -> (X1)+ (X2) + H2O
2. (X1) + NaOH -> (X3) kết tủa + (X4)
3. (X1)  + Cl2 -> (X5)
4. (X3) +H2O + O2 -> (X6) kết tủa
5. (X2)  + Ba(OH)2 -> (X7)
6. (X7) + NaOH -> (X8) kết tủa + (X9) + ...
7. (X8) + HCl -> (X2) +...
8. (X5) + (X9) + H2O -> (X4) +....
Hoàn thành sơ đồ pt phản ứng và cho biết các chất X, X1,...X9.  ;)

1. FeCO3 + HCl -------->FeCl2 + CO2 + H2O
2.FeCl2 + NaOH ------->Fe(OH)2+ NaCl
3.FeCl2 + Cl2 ---------> FeCl3
4.Fe(OH)2 + O2 + H2O ---------->Fe(OH)3
5.CO2 + Ba(OH)2 --------> Ba(HCO3)2
6.Ba(HCO3)2 + NaOH ---------->BaCO3 + Na2CO3 + H2O
7.BaCO3 + HCl ------>CO2 + BaCl2 + H2O
8.FeCl3 + Na2CO3 + H2O ----------->NaCl + Fe(OH)3 + CO2   
Bạn chú ý post bài vào topic có sẵn, không tự ý lập topic mới nhé!

Đừng bao giờ để ngọn lửa trong tim bạn tắt...!

Offline cobekeomut.dethuong

 • Thích... Hóa học
 • Bài viết: 1
em xin cho ra 1 bài mọi ng` cùng giải nhé :)))))))))))))
« Trả lời #25 vào lúc: Tháng Mười 24, 2012, 08:48:53 PM »
thêm 100ml nước vào 100ml dung dịch H2SO4 được 200ml dung dịch X( d=1,1g/ml)
a, Biết rằng 10ml dung dịch X trung hòa vừa đủ 10ml dung dịch NaOH 2M. Tính nồng độ mol và khối lượng riêng d của dung dịch H2SO4 ban đầu .
b, Lấy 100ml dung dịch X, thêm vào đó 100ml dung dịch HCl được 200ml dung dịch Y. Khi trung hòa vừa đủ 100ml dung dịch X bằng 200ml dung dịch NaOH thì thu đc 2 muối với tỉ lệ khối lượng
              m Nacl
            .................   = 1,17
               m Na2SO4

Offline ngoikhoctrencay98

 • Nghĩ... Hóa học
 • *
 • Bài viết: 15
lai hóa trong hữu cơ
« Trả lời #26 vào lúc: Tháng Chín 07, 2014, 11:16:08 AM »
trong sách Organic Chemistry (Jonathan Clayden_ Nick Greeves_ Stuart Warren & Peter Wothers) có ghi nitơ trong nhóm amit lai hóa sp2 là đúng hay sai vậy các pro giúp em với! c017

Offline Hễ Cứ Đem Tài Liệu Lên Mạng

 • Gold Member H2VN
 • ***
 • Bài viết: 275
 • Là Lại Bị Thằng Khác Chôm Chỉa
Re: Bài tập, lý thuyết!
« Trả lời #27 vào lúc: Tháng Chín 08, 2014, 07:04:32 AM »
Vì cặp điện tử trên nguyên tử N tham gia cộng hưởng với điện tử pi C=O nên vầy đó bạnThường các sách hóa hữu cơ giải thích các hiện tương lai hóa, cộng hưởng, ... khá rõ ở các chương đầu, nếu bạn đọc kỹ các phần này thì các chương sau sẽ trở nên rất dễ.

Offline Nguyễn Thái Hạo

 • Thích... Hóa học
 • Bài viết: 1
Re: Bài tập, lý thuyết!
« Trả lời #28 vào lúc: Tháng Ba 08, 2015, 09:10:48 PM »
Cho em hỏi thêm về tính chất của xicloanken. Nó có tham gia phản ứng thế không ạ?

Offline quanghung_hn

 • Thích... Hóa học
 • Bài viết: 3
Re: Bài tập, lý thuyết!
« Trả lời #29 vào lúc: Tháng Ba 18, 2018, 08:42:54 PM »
Cho e hỏi: giữa C6H5COOH và Ch3cooh cái nào tính ax mạnh hơn ạ