Loading

Like H2VN trên Facebook

Tác giả Chủ đề: Trao đổi _ Hỏi đáp lặt vặt  (Đọc 167149 lần)

0 Thành viên và 4 Khách đang xem chủ đề.

Offline anhtuan_h2vn

 • Hóa học là vô cực...
 • Global Moderator
 • Gold Member H2VN
 • *****
 • Bài viết: 1442
 • I love chemistry
Re: Trao đổi _ Hỏi đáp lặt vặt
« Trả lời #240 vào lúc: Tháng Sáu 25, 2009, 10:23:54 AM »
Trích dẫn
1) Cho 6.5g Zn vào 120 ml dung dịch chưa đồng thoi HNO3 1M và H2SO4 0.5M chỉ thu đuọc khí NO duy nhất và dung dịch chưa a gam muối .sau đó cô cân thu đuọc b gam muối khan .So sánh a và b

nZn= 0,1 mol
nH+ = 0,24 mol
nNO3- = 0,12 mol
vì chỉ thu đuọc khí NO duy nhất và dung dịch chưa a gam muối=>Zn pứng hết
Zn ---->Zn+2 + 2e
0,1            0,2 mol
nếu sản phẩm khử chỉ có NO
4H+ + NO3-  +3e ---->NO + 2H2O
0,266      <-0,2
=>trong dd còn có NH4NO3
khi cô cạn thì NH4NO3 bị phân hủy bởi nhiệt
=>b<a

@ngocanh90: bài 3 về cơ bản cách làm là thế bạn xem lại xem bài mình có tính toán sai chỗ nào ko


Đừng bao giờ để ngọn lửa trong tim bạn tắt...!

Cộng đồng Hóa học H2VN

Re: Trao đổi _ Hỏi đáp lặt vặt
« Trả lời #240 vào lúc: Tháng Sáu 25, 2009, 10:23:54 AM »

Offline p3gaung0

 • Nhớ... Hóa học
 • **
 • Bài viết: 33
mọi người vào làm nha
« Trả lời #241 vào lúc: Tháng Sáu 25, 2009, 08:28:10 PM »
câu I.
1/ có 3 bình đựng riêng 3 dd không màu sau BaCl2, HCl, Na2CO3. không dùng thêm hóa chất khác và có thêm hai ống nghiệm, hãy nêu cách tiến hành thí nghiệm để phân biệt ba dd trên. Viết pt và giải thích cách tiến hành.
2/ có hh gồm MgCl2, MgSO4 trong đó Mg chiếm 21,49% về khối lượng cho m1 gam hh trên tác dụng với dd Ba(OH)2 dư thì thu được m1 gam kết tủa. viết các pt và tính tỉ lệ m2:m1
câu II.
1/ nung a gam MCO3 (M là kim loại chỉ có hóa trị II trong hợp chất) một thời gian thu được b gam chất rắn B và x lít (đktc) khí CO2 bay ra. hòa tan hoàn toàn chất rắn B bằng dd HCl thu được dd chứa muối E và y lít khí CO2 (đktc) nếu cho d gam kim loại M tác dụng hết với z lít khí Cl2(đktc)(thể tích vừa đủ) thì thu được muối E có khối lượng bằng khối lượng muối có trong dd trên. viết các pt và lập biểu thức tính x, y, z theo a,b, c
2/ đốt cháy hoàn toàn 1,12g đơn chất R trong oxi. cho hấp thụ hết sản phẩm tạo thành vào 400ml dd NaOH 1M chỉ thu được dd A trong đó số mol NaOH còn một so với ban đầu. dd A có khả năng phản ứng tối đa với 6,72l (đktc) khí CO2 để tạo ra dd muối NaHCO3 duy nhất. Đơn chất R có thể là chất nào? Nêu lí do . hãy dùng các số liệu đã cho để khẳng định dự đoán trên.
câu III.
1/ hh A gồm KMnO4 và MnO2 được chia làm ba phần bằng nhau. phần 1 cho tác dụng hết với dd axit HCl đậm đặc ở nhiệt độ thích hợp thu được V1 lít khí(đktc). phần 2 đem nung nóng ở nhiệt độ thích hợp đến khối lượng không đổi thu được V2 lít khí (đktc). biết V1:V2=15
a. viết các phương trình hóa học và xac định thành phần phần trăm khối lượng các chất trong A.
b. nếu thêm n mol KMnO4 vào phần 3 sau đó tiến hành nung nóng như  phần 2 thu  được V1 lít khí (đktc). tìm số mol HCl đã phản ứng với phần 1 theo n.
2/hòa tan hoàn toàn m gam hh Fe, Cu,Mg trong dd H2SO4 đặc nóng dư người ta thấy có khí SO2 thoát ra và thu được dd A. cho A tác dụng với dd NaOH dư thu được kết tủa. kết tủa đem nung đến khi khối lượng không thay đổi được a gam chất rắn. biết rằng, trong A có chứa (m+6,72) gam hh ba muối Fe2(SO4)3, CuSO4, MgSO4. viết các pt và lập biểu thức tính a theo m.
Câu IV.cho 144ml dd H2SO4 96%(khối lượng riêng là 1.84g/ml) và hh khí A vào một bình có dung tích 10 lít(đktc). biết hh A gồm không khí và một hydrocacbon X có công thức CnH2n+1, thể tích không khí trong A được lấy với lượng cần thiết vừa đủ để đốt cháy hoàn toàn X, giả thiết rằng thể tích khônng khí bao gồm 20% O2 và 80% N2. hh khí A được đốt cháy trong bình trên đậy nắp kín. kết thúc phản ứng làm lạnh để ngưng tụ hoàn toàn hơi nước thấy số mol khí giảm 18,18% so với ban đầu.
a. tìm côg thức cua X và viết một pt hóa học phản ứng giữa X với khí Cl2 khi có ánh sáng.
b. xác định thành phần phần trăm về  thể tích của hh khí A và của mỗi hh khí sau phản ứng.
c. tính nồng độ phần trăm của dd H2SO4 và tỉ lệ mol  H2SO4:H2O sau khi kết thúc thí nghiệm.
Câu V. hh X gồm C2H5OH và rươu A có công thức CnH2n+1OH có tính chất hóa học tương tự C2H5OH. chia X làm hai phần bằng nhau. cho phần một tác dụng hết với Na thu được 0,56l (đktc) khí H2. đốt cháy hoàn toàn phần hai rồi cho sản phẩm cháy lần lượt vào bình 1 đựng P2O5, bình 2 đựng dd BA(OH)2 dư. phản ứng kêt thúc nhận thấy khối lượng bình 1 tăng m gam, bình 2 tăng (m+0,92)gam.
a. viết các  pt hóa học xảy ra và xác định công thức của A.
b. nếu đem toàn bộ hh X trộn với 9,6 gam axit axetic rồi thực hiện phản ứng este hóa thì thu được bao nhiêu gam mỗi este? biết hiệu suất phản ứng este hóa đều là 60%

đây là đề thi chuyên hóa của hà nội, thi hôm nay đó :D   

Offline just8692

 • Thích... Hóa học
 • Bài viết: 1
Giúp em giải bài này vs
« Trả lời #242 vào lúc: Tháng Sáu 25, 2009, 09:33:01 PM »
dd A có pH = 1. Cần pha loãng bao nhiêu lần dd này để có dd HCL có pH = 4. mong moi nguoi chi dùm, mình bí wá nen moi hoi (mình bị mất căn bản)  :'(

Offline thantang.pro9999

 • thantang.pro9999
 • Administrator
 • Gold Member H2VN
 • ******
 • Bài viết: 2156
 • Hidden beauty
Re: Giúp em giải bài này vs
« Trả lời #243 vào lúc: Tháng Sáu 25, 2009, 11:52:03 PM »
dd A có pH = 1. Cần pha loãng bao nhiêu lần dd này để có dd HCL có pH = 4. mong moi nguoi chi dùm, mình bí wá nen moi hoi (mình bị mất căn bản)  :'(
pH tăng 3 đơn vị, như vậy phải pha loãng 10^3 = 1000 lần, tức là dùng 999 thể tích nước hòa vào 1 thể tích dd có pH = 1 để được dd có pH = 4
<a href="http://www.clocklink.com/clocks/5003p-red.swf?TimeZone=JOG&amp;Place=thantang.pro9999&amp;DateFormat=dd+/+mm+/+yyyy+DDD&amp;TimeFormat=HH:mm:ss&amp;" target="_blank" class="new_win">http://www.clocklink.com/clocks/5003p-red.swf?TimeZone=JOG&amp;Place=thantang.pro9999&amp;DateFormat=dd+/+mm+/+yyyy+DDD&amp;TimeFormat=HH:mm:ss&amp;</a>
Ngực trầm xinh cho tiếng trái tim vang vọng vào đời chói chang, cho nắng tắt, cho trăng rằm lên, cho vừa đôi chân em đến...

Offline ngocanh90

 • Thích... Hóa học
 • Bài viết: 7
Re: Trao đổi _ Hỏi đáp lặt vặt
« Trả lời #244 vào lúc: Tháng Sáu 26, 2009, 08:37:49 PM »
Cảm ơn Kr_Chemboy và anh tuấn rất nhiều
 
dưới đây là 1 số bài mình chưa làm ra .Các bạn chỉ giùm mình .Thanks
301
1) hoà tan m g Fe(NO3).nH2O vào 41.92 g H2) được dung dịch X có nồng đọ 9.68%Cho dung dịch này tac dụng vùa đủ với dung dịch NaOH dc 2.14g kết tủa .n =???
A) 4 b) 9 C ) 10 D #

2) cho glixerol td với HCl dc sp chứa 32.1% clo vê khối lượng .Trung bình 1 mol glixerol pú với bap nhiêu mol HCL ??
A 3.5   b 2              C1  D 3
 
3) sục khí clo 1 thòi gian dài qua dung dịch KI có hồ tinh bột có hiện tượng gì ?

4)Cho hỗn hợp Na Mg dư td vwois dung dịch H2SO4 .khối lượng H2 sinh ra = 5% khối lượng dung dịch H2SO4 giả sử thu dc muối trung tính . nồng đọ $ của dung dịch H2SO4 ???

401

5)Đốt cháy hoàn toàn 30ml dung dịch rươu etylic  chưa biết rõ đọ rượu . Co toàn bộ sp cháy qua nước vôi dư lọc lấy kết tủa sấy khô cân nặng 100g .giả sử pứ xảy ra hoàn thì đọ ruọu là
A95    B96         C97            D94
 
6)Nung nóng hỗ hợp khí X gồm H2 C2H2 C2H4 có Ni xúc tác thu dc 5.6l khí Y có ty khối với H2 là 12.2.Dốt cháy hoàn toàn hỡn hợp Y rồi thu toàn bộ sp cháy vào d8ung dịch Ca(OH)2 dư tạo kết tủa .tính khối lượng kết tủa biết pứ xáy ra hoàn toàn
A 10        B  15              C 25         D40
bài này tính ra 50 g .................

7)Sáp xếp các dung dịch (1) C2H5COONa ,(2) CH3COONa ,(3)C6H5COONa,(4)HCOONa ,(5) NaCl theo chiều tăng dần tính bazo

8) KHử m g Fe3O4 bằng khí CO thu đuoc hỗn hợp A gồm Fe và FeO .A tan vừa đủ trong    0.3 l dung dịch H2So4 1M cho ra 4.48 l khí .khối lương Fe3O4 đã dùng và thể tích Co đã pứ với Fe3O4 ??

Sắp thi nên mình hỏi hơi nhiều ...các bạn thông cảm nhé
 
« Sửa lần cuối: Tháng Sáu 26, 2009, 09:03:25 PM gửi bởi ngocanh90 »

Offline a_aw_aa

 • Thích... Hóa học
 • Bài viết: 4
về quy tắc alpha
« Trả lời #245 vào lúc: Tháng Sáu 27, 2009, 08:02:16 PM »
các bạn, anh, chị biết về cái quy tắc alpha này thì trả lời giúp em???
và cái quy tắc này dc học ở lớp mấy:D, ứng dụng để làm gì???
nếu khó nói qua 4rum có thể pm tại nik Y!H: a_aw_aa
Cảm ơn anh chị rất nhìu

Offline Kr_Chemboy

 • Global Moderator
 • Gold Member H2VN
 • *****
 • Bài viết: 822
Re: về quy tắc alpha
« Trả lời #246 vào lúc: Tháng Sáu 27, 2009, 09:36:53 PM »
các bạn, anh, chị biết về cái quy tắc alpha này thì trả lời giúp em???
và cái quy tắc này dc học ở lớp mấy:D, ứng dụng để làm gì???
nếu khó nói qua 4rum có thể pm tại nik Y!H: a_aw_aa
Cảm ơn anh chị rất nhìu

Qui tắc này lớp 12 sẽ được học phần vô cơ, muốn nắm vững và vận dụng được cái này thì phải nắm rõ về dãy điện hóa. Nội dung cơ bản của qui tắc alpha: Chất có tính khử mạnh nhất sẽ tác dụng với chất có tính oxi hóa mạnh nhất để tạo chất oxi hóa và chất khử yếu hơn!!!

Offline nguyentrang93

 • đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta mà hãy hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc
 • Nhớ... Hóa học
 • **
 • Bài viết: 20
Re: Trao đổi _ Hỏi đáp lặt vặt
« Trả lời #247 vào lúc: Tháng Sáu 30, 2009, 04:40:08 PM »
Cho em hỏi cả nhà chút nha,em dốt hóa nên câu hỏi hơi vớ vẩn,mong mọi người thông cảm."Tích số tan" là gì ạ?
em sẽ chờ...và sẽ đợi...và thời gian trôi đi...không thể chờ mãi mãi...

Offline Kr_Chemboy

 • Global Moderator
 • Gold Member H2VN
 • *****
 • Bài viết: 822
Re: Trao đổi _ Hỏi đáp lặt vặt
« Trả lời #248 vào lúc: Tháng Sáu 30, 2009, 04:52:02 PM »
Cho em hỏi cả nhà chút nha,em dốt hóa nên câu hỏi hơi vớ vẩn,mong mọi người thông cảm."Tích số tan" là gì ạ?
Cái khái niệm này thì nếu bạn không học chuyên hoá thì biết sơ qua thôi:
-Tích số tan của 1 chất ít tan là tích số nồng độ ion trong dung dịch bão hoà mang số mũ là hệ số hợp thức. Ký hiệu là T.
-T phụ thuộc vào độ tan mà không phụ thuộc áp suất.
p(t)= -log T (AmBn)
p (kS)=-log kS (AmBn)

Offline Over_You

 • bí ô rê.Hehehe...
 • Nhớ... Hóa học
 • **
 • Bài viết: 27
  • WWW.PYZAM.COM
Ai help minh voi!!!!!!!!!!!
« Trả lời #249 vào lúc: Tháng Bảy 18, 2009, 10:53:35 PM »
nhận bík 2 chất rắn màu trắng sau đây: CaO Ca(OH)2
ko xài pp định lượng. Ai help mình với :'( :'(
Có thể bạn đang gặp khó khăn nhưng đừng bao giờ chịu thua.Đó chính là bí quyết để thành công ;) ;) ;) ;)

Offline huyenhat

 • Global Moderator
 • Gold Member H2VN
 • *****
 • Bài viết: 141
 • huyenhat
Re: Ai help minh voi!!!!!!!!!!!
« Trả lời #250 vào lúc: Tháng Bảy 18, 2009, 11:20:35 PM »
nhận bík 2 chất rắn màu trắng sau đây: CaO Ca(OH)2
ko xài pp định lượng. Ai help mình với :'( :'(
Em cho chúng vào nước. Cái nào sôi hay tỏa nhiệt, thì là Cao. còn cái còn lại thì tan thôi, ko tỏa nhiệt.
..huyenhat..

Offline nnes

 • Nhớ... Hóa học
 • **
 • Bài viết: 23
Re: Ai help minh voi!!!!!!!!!!!
« Trả lời #251 vào lúc: Tháng Bảy 18, 2009, 11:58:53 PM »
Có thể dùng CO2 đc ko nhỉ
CaO cho chất rắn khô ráo, còn Ca(OH)2 thấy ươn ướt .=)) ;D ;D

Offline thanhphuong53

 • Thích... Hóa học
 • Bài viết: 4
olefin ??
« Trả lời #252 vào lúc: Tháng Tám 10, 2009, 07:44:43 PM »
Cho em hỏi tí, olefin chính là anken CnH2n. Nhưng n ở đây có giới hạn không ạ ?? Cụ thể là khi tách nước ancol tạo ra olefin thì giới hạn số nguyên tử C của olefin là bao nhiêu ?

Offline Kr_Chemboy

 • Global Moderator
 • Gold Member H2VN
 • *****
 • Bài viết: 822
Re: olefin ??
« Trả lời #253 vào lúc: Tháng Tám 10, 2009, 08:05:18 PM »
Cho em hỏi tí, olefin chính là anken CnH2n. Nhưng n ở đây có giới hạn không ạ ?? Cụ thể là khi tách nước ancol tạo ra olefin thì giới hạn số nguyên tử C của olefin là bao nhiêu ?
Olefin là tên gọi khác của anken, n>=2: vì đầu dãy đồng đẳng là C2H4. Ancol tách nước tạo olefin phải là ancol no đơn chức mạch hở: n>=2: CH3OH không tách nước.

Offline wormcat1608

 • Nghĩ... Hóa học
 • *
 • Bài viết: 11
Re: olefin ??
« Trả lời #254 vào lúc: Tháng Tám 11, 2009, 02:56:10 AM »
Cho em hỏi tí, olefin chính là anken CnH2n. Nhưng n ở đây có giới hạn không ạ ?? Cụ thể là khi tách nước ancol tạo ra olefin thì giới hạn số nguyên tử C của olefin là bao nhiêu ?

n ở đây phải lớn hơn hoặc = 2 bạn ạ ! !
Ancol tách nước ra olefin( hay anken) thì ancol đó phải là ancol no đơn chức ; có số C lớn hơn hoặc =2 ( Bắt đầu từ C2H5OH)
CH3OH tách nước ko ra olefin mà ra ete ở nhiệt độ 140 độ C !