Loading

Like H2VN trên Facebook

Tác giả Chủ đề: Kỹ thuật phản ứng  (Đọc 3962 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Offline Mr H2O

  • Administrator
  • Gold Member H2VN
  • ******
  • Bài viết: 1326
  • Nước hiền hòa ẩn chứa nhiều bí ẩn
Kỹ thuật phản ứng
« vào lúc: Tháng Tám 16, 2012, 09:25:50 AM »
Bài tập số 1:
Phản ứng phân hủy NO ở 1450C: 2H2 + 2NO = N2 + 2H2O
Có số liệu động học như sau:
Pt(mmHg)   200   240   280   300   360
 
t1/2        265   186   115   104   67

-   Lựa chọn phương pháp và tiến hành xử lý dữ kiện động học, xác định phương trình vận tốc của phản ứng.
-   Lựa chọn hệ thống phản ứng khuấy liên tục 3 bình.
-   Tính cấu tạo thiết bị phản ứng năng suất 200m3 NO/h, hàm lượng NO trong hỗn hợp 20% thể tích. Các thông số khác tự chọn.

(Bài giải đính kèm file)

Nước hiền hòa ẩn chứa nhiều bí ẩn

Cộng đồng Hóa học H2VN

Kỹ thuật phản ứng
« vào lúc: Tháng Tám 16, 2012, 09:25:50 AM »

Offline Mr H2O

  • Administrator
  • Gold Member H2VN
  • ******
  • Bài viết: 1326
  • Nước hiền hòa ẩn chứa nhiều bí ẩn
Kỹ thuật phản ứng - bài tập 2
« Trả lời #1 vào lúc: Tháng Tám 16, 2012, 10:06:49 AM »
Bài tập 2:

Phản ứng hoà tan dolomit ở 34oC:
4HCl + CaMg(CO3)2 = Mg2+ + Ca2+ + 4Cl- + 2CO2 + 2H2O
có số liệu động học như sau:
k=1,2.10-7; bậc phản ứng 0,44
-         Xác định phương trình vận tốc của phản ứng.
-         Lựa chọn hệ thống phàn ứng ống.
Tính cấu tạo thiết bị phản ứng năng suất 600kg dolomit/h. Các thông số khác tự chọn.
Nước hiền hòa ẩn chứa nhiều bí ẩn