Loading

Like H2VN trên Facebook

Tác giả Chủ đề: Mấy bác nào pro môn hóa giúp mình với  (Đọc 1208 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Offline Đại Thần Tiêu Nại

  • Thích... Hóa học
  • Bài viết: 7
Mấy bác nào pro môn hóa giúp mình với
« vào lúc: Tháng Hai 04, 2016, 07:51:00 PM »
Bài 1: Đốt cháy hoàn toàn 8,05 gam một rượu X có dạng CxHyO, sau đó dẫn toàn bộ sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch nước vôi trong. Sau phản ứng thu được 4 g kết tủa và thấy khối lượng dung dịch tăng 20,85 gam so với dung dịch ban đầu.
a) Xác định CTPT của X. Viết các CTCT có thể có ứng với CTPT của X.
b) Hòa tan 9,2 gam X vào 200 g dung dịch CH3COOH 6% được dd Y. Cho hỗn hợp Y tác dụng với kim loại Na dư được V lít khí (đktc) và m gam chất rắn Z. Tính V và m.
Bài 2: X là hỗn hợp gồm propan C3H8, propen (CH2=CH-CH3, etilen C2H4 và etan C2H6. Đốt m gam hỗn hợp X thu được 55 g CO2 và 27,54 g H2O. Thêm V lít (đktc) hiđro vừa đủ(xúc tác Ni, t0) vào m gam hỗn hợp X để thực hiện phản ứng hỉđro hóa thu được hỗn hợp Y có tỉ khối so với H2 là 18,5. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.
a) Viết PTHH của các phản ứng xảy ra.
b) Tính tỉ khối của hỗn hợp X so với H2.
c) Tính V.
Bài 3: Đốt cháy hoàn toàn a gam một hợp chất hữu cơ A mạch hở thu được hỗn hợp CO2 và hơi nước. Cho hỗn hợp này sục qua dung dịch nước vôi trong dư thấy xuất hiện a/0,24 gam kết tủa và khối lượng trung bình nước vôi tăng 7a/3 gam.
a) Lập CTPT của A và viết CTCT phù hợp biết tỉ khối đối với hỗn hợp N2, CO là 2,571. Xác định CTCT đúng của A biết A tác dụng với Na2CO3 tạo khí. Viết phương trình phản ứng minh họa.
b) B là đồng phân của A, chỉ tác dụng với dd NaOH nhưng không tác dụng với Na. Xác định CTCT của B.

Cộng đồng Hóa học H2VN

Mấy bác nào pro môn hóa giúp mình với
« vào lúc: Tháng Hai 04, 2016, 07:51:00 PM »