Loading

Like H2VN trên Facebook

Tác giả Chủ đề: Hóa 9 NC  (Đọc 1276 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Offline Đại Thần Tiêu Nại

  • Thích... Hóa học
  • Bài viết: 7
Hóa 9 NC
« vào lúc: Tháng Hai 14, 2016, 03:54:19 PM »
1. Tiến hành este hóa axit X có dạng CnH2n+1COOH với rượu etylic, sau phản ứng tách và thu được hỗn hợp Z gồm este Y, axit X và rượu. Chia 14,8 gam Z thành 2 phần bằng nhau. Đốt cháy phần 1 bằng khí oxi dư thu được 14,85 gam CO2 và 6,75 gam H2O. Phần 2 phản ứng với 125 ml dung dịch NaOH 0,5M thu được dung dịch chứa m gam muối và 3,45 gam rượu. Xác định công thức cấu tạo của X, Y; tính m và hiệu suất phản ứng este hóa.
2. Cho 11,424 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm H2 và 2 hiđrocacbon A, B mạch hở (B hơn A một nguyên tử cacbon) vào bình kín có sẵn một ít bột Ni. Nung hỗn hợp X, sau một thời gian thu được hỗn hợp Y gồm 6 hiđrocacbon có tỉ khối hơi đối với H2 là 17,68.
a) Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Y trong oxi dư thu được 14,112 lít (đktc) khí CO2 và 11,52 gam H2O. Xác định công thức phân tử hai hiđrocacbon A và B.
b) Hỗn hợp Y làm mất màu tối đa V lít dung dịch Br2 1M và thoát ra 1,568 lít (đktc) hỗn hợp khí Z. Tính V và tổng thể tích các khí A, B trong hỗn hợp Y. Biết phản ứng xảy ra hoàn toàn.
c) Viết các phương trình điều chế polietilen và etyl axetat từ chất A; các chất vô cơ cần thiết khác và điều kiện xem như có đủ.

Cộng đồng Hóa học H2VN

Hóa 9 NC
« vào lúc: Tháng Hai 14, 2016, 03:54:19 PM »