Loading

Like H2VN trên Facebook

Tác giả Chủ đề: phương trình hóa học  (Đọc 213986 lần)

0 Thành viên và 4 Khách đang xem chủ đề.

Offline ChemistryQueen

 • Gold Member H2VN
 • ***
 • Bài viết: 185
Re: phuong trinh` de ma` kho!
« Trả lời #45 vào lúc: Tháng Năm 19, 2008, 05:25:35 PM »
Bài 1:

Hòa tan hết 7,74g hai kim loại Mg và Al bằng 500ml dd chứa axit HCl 1M và axit H2SO4 0,28M loãng thu được dd A và 8,736 lít khí (đktc), cho rằng các axit phản ứng đồng thời với 2 kim loại.
a.   Tính tổng khối lượng muối thu được sau phản ứng
b.   Cho dd A phản ứng với V lít hỗn hợp dd gồm NaOH 1M và Ba(OH)2 0,5M. Tính thể tích V cần dùng để phản ứng thu được lượng kết tủa lớn nhất và nhỏ nhất. Tính lượng kết tủa đó.

Cộng đồng Hóa học H2VN

Re: phuong trinh` de ma` kho!
« Trả lời #45 vào lúc: Tháng Năm 19, 2008, 05:25:35 PM »

Offline ChemistryQueen

 • Gold Member H2VN
 • ***
 • Bài viết: 185
Re: phuong trinh` de ma` kho!
« Trả lời #46 vào lúc: Tháng Năm 19, 2008, 05:33:09 PM »
Bài 2:

Cho 3,87g hỗn hợp A gồm Mg và Al vào 250ml dd X chứa axit HCl 1M và axit H2SO4 0,5M thu được dd B và 4,368 lít khí (đktc)
a. Chứng minh rằng trong dd B vẫn còn dư axit.
b. Tính % mỗi kim loại trong hỗn hợp A
c. Tính V dd C gồm NaOH 0,02M và Ba(OH)2 0,01M cần để trung hòa hết lượng axit dư trong B
d. Tính V tối thiểu của C(với nồng độ trên) tác dụng với dd B để được lượng kết tủa nhỏ nhất và lớn nhất. Tính lượng kết tủa đó.

Offline Mũ Lưỡi Trai

 • Sống trên đời phải biết mình là ai..
 • Gold Member H2VN
 • ***
 • Bài viết: 526
Re: phuong trinh` de ma` kho!
« Trả lời #47 vào lúc: Tháng Năm 19, 2008, 08:26:12 PM »
Bài 1:

Hòa tan hết 7,74g hai kim loại Mg và Al bằng 500ml dd chứa axit HCl 1M và axit H2SO4 0,28M loãng thu được dd A và 8,736 lít khí (đktc), cho rằng các axit phản ứng đồng thời với 2 kim loại.
a.   Tính tổng khối lượng muối thu được sau phản ứng
b.   Cho dd A phản ứng với V lít hỗn hợp dd gồm NaOH 1M và Ba(OH)2 0,5M. Tính thể tích V cần dùng để phản ứng thu được lượng kết tủa lớn nhất và nhỏ nhất. Tính lượng kết tủa đó.

Gọi x1,x2 là số mol của Mg; y1,y2 là số mol của Al
PTHH:
Mg + 2HCl --> MgCl2 + H2
x1    2x1             x1
Mg + H2SO4 --> MgSO4 + H2
x2     x2              x2
2Al + 6HCl --> 2AlCl3 + 3H2   
 y1    3y1             1.5y1
2Al + 3H2SO4 --> Al2(SO4)3  + 3H2
 y2    1.5y2                 1.5y2   
Ta có pt: x + 1.5y = 0.39; 24x + 27y = 7.74
Giải pt trên ta được x = 0.12; y = 0.18
Khối lượng axit phản ứng: m = 0.24*36.5 + 0.18*98 = 26.4
Theo ĐLBTKL ta có:
mKL + mAxit = mMuối + mH2
=> mMuối = 7.74 + 26.4 - 0.78 = 33.36g
Phần sau thế số vào 30' xong
P/s: Chị ChemistryQueen (tạm gọi thế) post nguyên chùm cho nhanh, cần gì phải rời rạc thế   
   
Kinh nghiệm là chiếc lược cuộc đời cho ta khi...đầu đã trọc hết tóc...

Offline ChemistryQueen

 • Gold Member H2VN
 • ***
 • Bài viết: 185
Re: phuong trinh` de ma` kho!
« Trả lời #48 vào lúc: Tháng Năm 20, 2008, 12:28:17 PM »
Bài 1:

Hòa tan hết 7,74g hai kim loại Mg và Al bằng 500ml dd chứa axit HCl 1M và axit H2SO4 0,28M loãng thu được dd A và 8,736 lít khí (đktc), cho rằng các axit phản ứng đồng thời với 2 kim loại.
a.   Tính tổng khối lượng muối thu được sau phản ứng
b.   Cho dd A phản ứng với V lít hỗn hợp dd gồm NaOH 1M và Ba(OH)2 0,5M. Tính thể tích V cần dùng để phản ứng thu được lượng kết tủa lớn nhất và nhỏ nhất. Tính lượng kết tủa đó.

Gọi x1,x2 là số mol của Mg; y1,y2 là số mol của Al
PTHH:
Mg + 2HCl --> MgCl2 + H2
x1    2x1             x1
Mg + H2SO4 --> MgSO4 + H2
x2     x2              x2
2Al + 6HCl --> 2AlCl3 + 3H2   
 y1    3y1             1.5y1
2Al + 3H2SO4 --> Al2(SO4)3  + 3H2
 y2    1.5y2                 1.5y2   
Ta có pt: x + 1.5y = 0.39; 24x + 27y = 7.74
Giải pt trên ta được x = 0.12; y = 0.18
Khối lượng axit phản ứng: m = 0.24*36.5 + 0.18*98 = 26.4
Theo ĐLBTKL ta có:
mKL + mAxit = mMuối + mH2
=> mMuối = 7.74 + 26.4 - 0.78 = 33.36g
Phần sau thế số vào 30' xong
P/s: Chị ChemistryQueen (tạm gọi thế) post nguyên chùm cho nhanh, cần gì phải rời rạc thế  
   

Á! chắc tại làm nhanh quá mới sai bét hết nguyên bài đây. Chậm mà chắc còn đỡ hơn. Í mà sao gọi = chị nghe già thế.   :D  :D
Cách 1:
nHCl = 0,5.1 = 0,5 (mol)
mHCl = 18,25 (g)
nH2SO4 = 0,5.0,28 = 0,14 (mol)
mH2SO4 = 13,72 (g)
maxit = 18,25 + 13,72 = 31,97 (g)
nH2 = 8,736/22,4 = 0,39 (mol)
mH2 = 0,39.2 = 0,78(g)
mmuối = mhh + maxit - mH2
mmuối = 7,74 + 31,97 - 0,78 = 38,93 (g)

cách 2:
Al + 3H+ --> Al3+ + 3/2H2
Mg + 2H+ --> Mg2+ + H2
nH+ phản ứng = 2nH2 = 2.0,39 = 0,78 (mol)
nHCl = 0,5.1 = 0,5 (mol)
nH2SO4 = 0,5. 0,28 = 0,14 (mol)
nH+ = 0,5 + 0,14.2 = 0,78 (mol)
--> H+ phản ứng hết
27x + 24y = 7,74
3x + 2y = 0,78
--> x = 0,18; y = 0,12
mmuối = 7,74 + 0,5.35,5 + 0,14.96 = 38,93 (g)

Mg2+  +  2OH-   --->  Mg(OH)2
0,12                                 0,12
Al3+    +  3OH-  --->  Al(OH)3
0,18                             0,18
Ba2+    +  SO42-  -->  BaSO4
                                       0,14

nOH- cần = 0,12.2 + 0,18.3 = 0,78 (mol)
1V + 0,5.2V = 0,78
        2V  = 0,78   --> V = 0,39
nBa2+ = nBa(OH)2 = 0,39.0,5 = 0,195 (mol)
nSO42- = nH2SO4 = 0,14
O,195 > 0,14 --> nBaSO4 = 0,14
Kết tủa lớn nhất: Mg(OH)2; Al(OH)3; BaSO4
mkết tủa lớn nhất = 0,12.58 + 0,18.78 + 233.0,14 = 53,62 (g)

Kết tủa nhỏ nhất: Mg(OH)2; BaSO4
Al(OH)3 + OH- --> AlO2 + 2H2O
0,18     0,18      0,18   0,18
nOH- cần = 0,12.2 + 0,18.3 + 0,18 = 0,96
1V + 0,5.2V = 0,96
      2V    = 0,96   --> V = 0,48
nBa2+ = nBa(OH)2 = 0,195 mol
nSO42- = nH2SO4 = 0,14 mol
O,195 > 0,14 --> nBaSO4 = 0,14
m kết tủa nhỏ nhất = 0,12.58 + 233.0,14 =39,58 (g)

Offline ChemistryQueen

 • Gold Member H2VN
 • ***
 • Bài viết: 185
Re: phuong trinh` de ma` kho!
« Trả lời #49 vào lúc: Tháng Năm 20, 2008, 12:32:26 PM »
Bài 2:

A là dd H2SO4 nồng độ x mol/lít; B là dd KOH nồng độ y mol/lít. Trộn 200ml dd A với 300ml dd B thu được 500ml dd C. Để trung hòa 100ml dd C cần dùng 40ml dd H2SO4  1M. Mặt khác trộn 300ml dd A với 200ml dd B thu được 500ml dd D. Xác định x, y. Biết rằng 100ml dd D phản ứng vừa đủ với 2,04g Al2O3

Offline ChemistryQueen

 • Gold Member H2VN
 • ***
 • Bài viết: 185
Re: phuong trinh` de ma` kho!
« Trả lời #50 vào lúc: Tháng Năm 20, 2008, 02:25:12 PM »
Hỗn hợp A gồm 2 kim loại muối cacbon kế tiếp nhau trong phân nhóm chính nhóm II. Hòa tan hòan tòan 3,6g hỗn hợp A vào HCl thu được khí B. Cho khí B hấp thụ 3 lít Ca(OH)2  0,015M thu được 4g kết tủa. Xác định 2 muối cacbonat và tính thành phần % theo khối lượng mỗi muối trong A.
« Sửa lần cuối: Tháng Năm 21, 2008, 12:00:48 AM gửi bởi thantang.pro9999 »

Offline thantang.pro9999

 • thantang.pro9999
 • Administrator
 • Gold Member H2VN
 • ******
 • Bài viết: 2156
 • Hidden beauty
Re: phuong trinh` de ma` kho!
« Trả lời #51 vào lúc: Tháng Năm 21, 2008, 12:05:27 AM »
Hỗn hợp A gồm 2 kim loại muối cacbon kế tiếp nhau trong phân nhóm chính nhóm II. Hòa tan hòan tòan 3,6g hỗn hợp A vào HCl thu được khí B. Cho khí B hấp thụ 3 lít Ca(OH)2  0,015M thu được 4g kết tủa. Xác định 2 muối cacbonat và tính thành phần % theo khối lượng mỗi muối trong A.
nCa(OH)2 = 3.0,015 = 0,045 mol
nCaCO3 = 4/100 = 0,04 < 0,045 ---> Ca(OH)2 dư --> Pu chỉ tạo 1 muối CaCO3 duy nhất.
---> nCO2 = nMCO3 = 0,04 mol
---> MCO3 = M + 60 = 3,6/0,04 = 90
---> M = 30
Do hai kim loại kế tiếp nên đó là Mg và Ca
Từ M trung bình của hai muối xác định %.
<a href="http://www.clocklink.com/clocks/5003p-red.swf?TimeZone=JOG&amp;Place=thantang.pro9999&amp;DateFormat=dd+/+mm+/+yyyy+DDD&amp;TimeFormat=HH:mm:ss&amp;" target="_blank" class="new_win">http://www.clocklink.com/clocks/5003p-red.swf?TimeZone=JOG&amp;Place=thantang.pro9999&amp;DateFormat=dd+/+mm+/+yyyy+DDD&amp;TimeFormat=HH:mm:ss&amp;</a>
Ngực trầm xinh cho tiếng trái tim vang vọng vào đời chói chang, cho nắng tắt, cho trăng rằm lên, cho vừa đôi chân em đến...

Offline thantang.pro9999

 • thantang.pro9999
 • Administrator
 • Gold Member H2VN
 • ******
 • Bài viết: 2156
 • Hidden beauty
Re: phuong trinh` de ma` kho!
« Trả lời #52 vào lúc: Tháng Năm 21, 2008, 12:18:45 AM »
Bài 2
A là dd H2SO4 nồng độ x mol/lít; B là dd KOH nồng độ y mol/lít. Trộn 200ml dd A với 300ml dd B thu được 500ml dd C. Để trung hòa 100ml dd C cần dùng 40ml dd H2SO4  1M. Mặt khác trộn 300ml dd A với 200ml dd B thu được 500ml dd D. Xác định x, y. Biết rằng 100ml dd D phản ứng vừa đủ với 2,04g Al2O3
Dung dịch C có KOH dư. Để trung hòa 500 ml C cần nH2SO4 = 5.0,04.1 = 0,2 mol
Ta có PT: 0,2x + 0,2 = 0,3y/2 = 0,15y ---> 4x - 3y - 4 = 0   (1)
Nếu D cũng chứa kiềm dư:
nKOH dư = 5.2nAl2O3 = 5.2,04/102 = 0,1 mol
Vậy: 2x.0,3 = y.0,2 - 0,1   (2)
Giải hệ (1) và (2) ---> x = 0,5 và y = 2

Nếu D chứa H2SO4 dư:
nH2SO4 = 0,3x = 0,2y/2 + 3nAl2O3
---> 3x - y = 0,6  (3)
Giải hệ (1) và (3), nếu x, y > 0 thì cũng chấp nhận.
« Sửa lần cuối: Tháng Năm 26, 2008, 12:15:22 PM gửi bởi thantang.pro9999 »
<a href="http://www.clocklink.com/clocks/5003p-red.swf?TimeZone=JOG&amp;Place=thantang.pro9999&amp;DateFormat=dd+/+mm+/+yyyy+DDD&amp;TimeFormat=HH:mm:ss&amp;" target="_blank" class="new_win">http://www.clocklink.com/clocks/5003p-red.swf?TimeZone=JOG&amp;Place=thantang.pro9999&amp;DateFormat=dd+/+mm+/+yyyy+DDD&amp;TimeFormat=HH:mm:ss&amp;</a>
Ngực trầm xinh cho tiếng trái tim vang vọng vào đời chói chang, cho nắng tắt, cho trăng rằm lên, cho vừa đôi chân em đến...

Offline ChemistryQueen

 • Gold Member H2VN
 • ***
 • Bài viết: 185
Re: phuong trinh` de ma` kho!
« Trả lời #53 vào lúc: Tháng Năm 21, 2008, 12:44:49 PM »
Hỗn hợp A gồm 2 kim loại muối cacbon kế tiếp nhau trong phân nhóm chính nhóm II. Hòa tan hòan tòan 3,6g hỗn hợp A vào HCl thu được khí B. Cho khí B hấp thụ 3 lít Ca(OH)2  0,015M thu được 4g kết tủa. Xác định 2 muối cacbonat và tính thành phần % theo khối lượng mỗi muối trong A.
nCa(OH)2 = 3.0,015 = 0,045 mol
nCaCO3 = 4/100 = 0,04 < 0,045 ---> Ca(OH)2 dư --> Pu chỉ tạo 1 muối CaCO3 duy nhất.
---> nCO2 = nMCO3 = 0,04 mol
---> MCO3 = M + 60 = 3,6/0,04 = 90
---> M = 30
Do hai kim loại kế tiếp nên đó là Mg và Ca
Từ M trung bình của hai muối xác định %.
Bài trên chỉ là trường hợp CO2 thiếu so với Ca(OH)2, theo mình còn trường hợp nữa, bạn thantang.pro9999 nghĩ sao ? Mình đúng hay sai nhỉ ???   ???
TH2 : CO2 dư so với Ca(OH)2
CO2 + Ca(OH)2 ---> CaCO3 + H2O
0,045     0,045               0,045
0,045 > 0,04 ---> Kết tủa tan trong CO2
CaCO3 + CO2 + H2O ---> Ca(HCO3)2
nCO2 = 0,045 + (0,045 – 0,04) = 0,05 (mol)
M trung bình = 3,6/0,05 = 72
RCO3 = 72 ---> MR = 12
MA < 12 < MB
--> A là Be; B là Mg
--> Xác dịnh % mỗi muối.

Offline ChemistryQueen

 • Gold Member H2VN
 • ***
 • Bài viết: 185
Re: phuong trinh` de ma` kho!
« Trả lời #54 vào lúc: Tháng Năm 21, 2008, 01:44:37 PM »
Bài 1:
Cho 3,58g hỗn hợp bột X gồm Al, Fe và Cu vào 200ml dd Cu(NO3)2 0,5M, đến khi phản ứng kết thúc thu được dd A và chất rắn B. Nung B trong không khí ở nhiệt độ cao đến phản ứng hòan tòan được 6,4g chất rắn. Cho A tác dụng với dd NH3 dư, sau phản ứng lọc lấy kết tủa đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi được 2,62g chất rắn D.
1.   Tính khối lượng mỗi kim lọai trong hỗn hợp X.
2.   Hòa tan 3,58g hỗn hợp X vào 250ml dd HNO3 a mol / lít được dd E và khí NO bay lên. Dd E tác dụng hết với 0,88g bột Cu. Tính a?

Bài 2:
Cho 12,88g hỗn hợp Mg và Fe kim loại vào 700ml dd AgNO3. Sau phản ứng hòan tòan thu được chất rắn C nặng 48,72g và dd D. Cho dd NaOH dư vào dd C, rồi lấy kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi được 14g chất rắn . Tính khối lượng mỗi kim lọai trong hỗn hợp ban đấu và nồng độ AgNO3 đã dùng.
   
   @: bài 2 í, sao lại có chất rắn C roi sau lại ghi là dd C thế hả bạn? Cuối cùng là sao?
« Sửa lần cuối: Tháng Năm 21, 2008, 02:16:59 PM gửi bởi Sò »

Offline ChemistryQueen

 • Gold Member H2VN
 • ***
 • Bài viết: 185
Re: phuong trinh` de ma` kho!
« Trả lời #55 vào lúc: Tháng Năm 22, 2008, 09:39:29 PM »
Bài 1:

Bài 2:
Cho 12,88g hỗn hợp Mg và Fe kim loại vào 700ml dd AgNO3. Sau phản ứng hòan tòan thu được chất rắn C nặng 48,72g và dd D. Cho dd NaOH dư vào dd C, rồi lấy kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi được 14g chất rắn . Tính khối lượng mỗi kim lọai trong hỗn hợp ban đấu và nồng độ AgNO3 đã dùng.
  
   @: bài 2 í, sao lại có chất rắn C roi sau lại ghi là dd C thế hả bạn? Cuối cùng là sao?

Có lẽ bài trên mình viết nhầm dd D mới đúng.

Bài 3:
Hãy tinh chế lấy lại NaCl khan có lẫn NaBr, NaI, Na2CO3

Bài 4:
Không dùng thêm thuốc thử nêu cách nhận biết 4 dd: BaCl2; Fe2(SO4)3, FeCl3, Na2CO3

Bài 5:
Cho 50ml dd Fe2(SO4)3 tác đụng 100ml đ Ba(OH)2. Kết tủa thu được sau khi làm khô và nung ở nhiệt độ cao thì cân nặng 0,859g. Nước nước lọc còn lại phản ứng với 100ml dd H2SO4 0,05M tạo kết tủa khi nung cân được 0,466g
a. Giải thích hiện tượng xảy ra
b. Tính nồng độ mol các chất ban đầu đã sử dụng.

Offline hoahocpro_9x

 • Yêu... Hóa học
 • ***
 • Bài viết: 106
 • học để làm gì.......
Re: phuong trinh` de ma` kho!
« Trả lời #56 vào lúc: Tháng Năm 23, 2008, 09:34:42 AM »
Bài 1:

Bài 2:
Cho 12,88g hỗn hợp Mg và Fe kim loại vào 700ml dd AgNO3. Sau phản ứng hòan tòan thu được chất rắn C nặng 48,72g và dd D. Cho dd NaOH dư vào dd C, rồi lấy kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi được 14g chất rắn . Tính khối lượng mỗi kim lọai trong hỗn hợp ban đấu và nồng độ AgNO3 đã dùng.
  
   @: bài 2 í, sao lại có chất rắn C roi sau lại ghi là dd C thế hả bạn? Cuối cùng là sao?

Có lẽ bài trên mình viết nhầm dd D mới đúng.

Bài 3:
Hãy tinh chế lấy lại NaCl khan có lẫn NaBr, NaI, Na2CO3

Bài 4:
Không dùng thêm thuốc thử nêu cách nhận biết 4 dd: BaCl2; Fe2(SO4)3, FeCl3, Na2CO3

Bài 5:
Cho 50ml dd Fe2(SO4)3 tác đụng 100ml đ Ba(OH)2. Kết tủa thu được sau khi làm khô và nung ở nhiệt độ cao thì cân nặng 0,859g. Nước nước lọc còn lại phản ứng với 100ml dd H2SO4 0,05M tạo kết tủa khi nung cân được 0,466g
a. Giải thích hiện tượng xảy ra
b. Tính nồng độ mol các chất ban đầu đã sử dụng.

1.+HCl,loc.
2.+ngẫu nhiên
*kt-->BaCl2,Fe2(S04)3,Na2C03  [N1]
lấy FeCl3+N1
*C02 thoát ra-->FeCl3+Na2C03
lấy Na2C03 làm thuốc thử cho vào 2 lọ còn lại
*kt-->BaCl2
3.chất rắn gồm BaS04,Fe(0H)3
nước lọc là Ba(0H)2(dư)
phần còn lại em nhác tính

Offline ChemistryQueen

 • Gold Member H2VN
 • ***
 • Bài viết: 185
Re: phuong trinh` de ma` kho!
« Trả lời #57 vào lúc: Tháng Năm 23, 2008, 11:47:43 AM »

[Bài 3:
Hãy tinh chế lấy lại NaCl khan có lẫn NaBr, NaI, Na2CO3

3.+HCl,loc.
2.+ngẫu nhiên
*kt-->BaCl2,Fe2(S04)3,Na2C03  [N1]
lấy FeCl3+N1
*C02 thoát ra-->FeCl3+Na2C03
lấy Na2C03 làm thuốc thử cho vào 2 lọ còn lại
*kt-->BaCl2
3.chất rắn gồm BaS04,Fe(0H)3
nước lọc là Ba(0H)2(dư)
phần còn lại em nhác tính

Câu 3: Đâu có đơn giản vậy !
Cho hỗn hợp tác dụng dd HCl chỉ có Na2CO3 tác dụng sau phản ứng thu được hỗn hợp dd 3 muối NaCl, NaBr, NaI và dd HCl dư. Tiếp theo sục khí Cl2 vào hỗn hợp trên ta thu được dd NaCl, và HCl dư sau khi tách bỏ Br2, I2
PTHH: HCl + Na2CO3 ---> NaCl + H2O + CO2
Cl2 + 2NaBr ---> 2NaCl + Br2 (chất lỏng không tan)
Cl2 + 2NaI ---> 2NaCl + I2 (chất rắn)
Đun nóng hỗn hợp NaCl và HCl để làm bay hơi hoàn toàn HCl và nước ta thu được là NaCl khan


Bài 6:
Điều chế Mg, Ba từ hỗn hợp MgCO3, BaCO3, K2CO3

Bài 7:
Chỉ dùng thêm một hóa chất hãy nhận biết 5 dd sau:
NH4Cl, FeCl2, FeCl3, AlCl3, MgCl2

Bài 8:
Viết PTHH thực hiện chuỗi biến hóa sau:
a. KI --> I2 --> HI --> HCl --> KCl --> Cl2 --> H2SO4
b. Fe --> FeCl2 --> FeCl3 --> Fe(NO3)3
   Fe --> FeCl3 --> FeCl2 --> Fe(NO3)3
   Fe --> Fe3O4 --> FeO --> Fe(NO3)3

Offline Để dành

 • ...::lonely::...
 • Cựu thành viên BQT
 • Gold Member H2VN
 • ****
 • Bài viết: 1158
 • nothing is impossible
Re: phuong trinh` de ma` kho!
« Trả lời #58 vào lúc: Tháng Năm 23, 2008, 02:46:17 PM »
Câu 3: Đâu có đơn giản vậy !
Cho hỗn hợp tác dụng dd HCl chỉ có Na2CO3 tác dụng sau phản ứng thu được hỗn hợp dd 3 muối NaCl, NaBr, NaI và dd HCl dư. Tiếp theo sục khí Cl2 vào hỗn hợp trên ta thu được dd NaCl, và HCl dư sau khi tách bỏ Br2, I2
PTHH: HCl + Na2CO3 ---> NaCl + H2O + CO2
Cl2 + 2NaBr ---> 2NaCl + Br2 (chất lỏng không tan)
Cl2 + 2NaI ---> 2NaCl + I2 (chất rắn)
Đun nóng hỗn hợp NaCl và HCl để làm bay hơi hoàn toàn HCl và nước ta thu được là NaCl khan


bác có chắc là clo bác dùng là đủ ko , nếu dư mọi chuyện sẽ xảy ra hoàn toàn khác , làm thía nào bác xác định được nồng độ ion Br và I để cho lượng clo thích hợp    ;D

p/s : lần sau đừng để màu hồng , khi quote lại khó coi lém   ;D

àh mà brom là chất lỏng ko tan trong cái gì thía   ;D
« Sửa lần cuối: Tháng Năm 23, 2008, 02:47:48 PM gửi bởi Để dành »
Một chút hương thơm còn lại           
Một ánh mắt quen để lại
Và lối đi trên con hè nhỏ,cùng mưa nắng hai mùa vẫn qua
...
Và anh sẽ mãi luôn kể lại nụ hôn khẽ khi mùa xuân bắt đầu
Những gì đã wa anh sẽ để dành suốt đời

Offline Mũ Lưỡi Trai

 • Sống trên đời phải biết mình là ai..
 • Gold Member H2VN
 • ***
 • Bài viết: 526
Re: phuong trinh` de ma` kho!
« Trả lời #59 vào lúc: Tháng Năm 23, 2008, 05:03:10 PM »

Bài 6:[/color]
Điều chế Mg, Ba từ hỗn hợp MgCO3, BaCO3, K2CO3

Bài 7:
Chỉ dùng thêm một hóa chất hãy nhận biết 5 dd sau:
NH4Cl, FeCl2, FeCl3, AlCl3, MgCl2

Bài 8:
Viết PTHH thực hiện chuỗi biến hóa sau:
a. KI --> I2 --> HI --> HCl --> KCl --> Cl2 --> H2SO4
b. Fe --> FeCl2 --> FeCl3 --> Fe(NO3)3
   Fe --> FeCl3 --> FeCl2 --> Fe(NO3)3
   Fe --> Fe3O4 --> FeO --> Fe(NO3)3

6/ Cho hh vào H2O:
- MgCO3, BaCO3 không tan, lọc lấy
Nung chất rắn đến khối lượng không đổi, hòa tan vào H2O:
- MgO không tan, lọc lấy, tác dụng với K nóng chảy thu lại Mg
- BaO tan tạo dd bazo, cho tác dụng với HCl, điện phân nóng chảy muối thì thu lại Ba
7/ Dùng NaOH
8/ a/ 2KI + Cl2 --> 2KCl + I2 
I2 + H2 --> 2HI
2HI + Cl2 --> 2HCl + I2
HCl + KOH --> KCl + H2O
2KCl + 2H2O --> 2KOH + H2 + Cl2
Cl2 + SO2 + 2H2O --> H2SO4 + 2HCl
b/- Fe + 2HCl --> FeCl2 + H2
2FeCl2 + Cl2 --> 2FeCl3
FeCl3 + 3AgNO3 --> Fe(NO3)3 + 3AgCl
Kinh nghiệm là chiếc lược cuộc đời cho ta khi...đầu đã trọc hết tóc...