Loading

Like H2VN trên Facebook

Tác giả Chủ đề: Toán hoá vô cơ  (Đọc 513460 lần)

0 Thành viên và 3 Khách đang xem chủ đề.

Offline oO__En_Ny_Way_Oo

 • Nghĩ... Hóa học
 • *
 • Bài viết: 18
Re: Toán hoá vô cơ
« Trả lời #1005 vào lúc: Tháng Mười Hai 21, 2010, 06:42:09 PM »
cho em hỏi bài này với: cho 5.2 kim loại M ( chưa rõ hóa trị) hòa tan trong dung dịch HNO3 đặc thu được 1.008 (l) ở điều kiện tiêu chuẩn và hỗn khí NO và NO2 có khối lương 1.42 g. Hỏi M là kim loại gì ? c017

Cộng đồng Hóa học H2VN

Re: Toán hoá vô cơ
« Trả lời #1005 vào lúc: Tháng Mười Hai 21, 2010, 06:42:09 PM »

Offline Kr_Chemboy

 • Global Moderator
 • Gold Member H2VN
 • *****
 • Bài viết: 822
Re: Toán hoá vô cơ
« Trả lời #1006 vào lúc: Tháng Mười Hai 21, 2010, 07:36:40 PM »
cho em hỏi bài này với: cho 5.2 kim loại M ( chưa rõ hóa trị) hòa tan trong dung dịch HNO3 đặc thu được 1.008 (l) ở điều kiện tiêu chuẩn và hỗn khí NO và NO2 có khối lương 1.42 g. Hỏi M là kim loại gì ? c017
Bạn chú ý sử dụng Sub và Sup
Từ dữ kiện số mol và khối lượng khí tính được: nNO=0,040625, nNO2=4,375.10-3
-Ta có: N+5 +3e= N+2(NO)
            N+5 +1e= N+4(NO2)
+ Định luật bảo toàn e cho ta: m*nM = nNO*3 + nNO2*1= 0,12625
---> M= 41,88m. Cho m dao động từ 1 đến 4 không thấy Kim loại nào thỏa mãn hết? Đề có bị sao không nhỉ?
           

Offline darks

 • Global Moderator
 • Yêu... Hóa học
 • *****
 • Bài viết: 84
Re: Toán hoá vô cơ
« Trả lời #1007 vào lúc: Tháng Mười Hai 23, 2010, 10:06:11 AM »
cho em hỏi bài này với: cho 5.2 kim loại M ( chưa rõ hóa trị) hòa tan trong dung dịch HNO3 đặc thu được 1.008 (l) ở điều kiện tiêu chuẩn và hỗn khí NO và NO2 có khối lương 1.42 g. Hỏi M là kim loại gì ? c017
Đây là hỗn hợp N2O (a mol )và NO ( b mol )
a+b=0.045
44a+30b=1.42
-->a=5*10-3 ;b=0.04
2N+5+8e-->2N+1
0.01 (mol )
N+5+3e-->N+2
0.04 (mol )
Ta có Pt bảo toàn electron :5.2n/M=0.01*4+0.04*3-->M=32.5n
Vậy M là Zn ^-^

Offline ninomaxx

 • Thích... Hóa học
 • Bài viết: 1
giúp thằng em Hóa đại cương với !!
« Trả lời #1008 vào lúc: Tháng Một 03, 2011, 01:00:22 PM »
  c017Câu 1: Muối Fe2+ làm mất màu dung dịch KMnO4 ở môi trường axit cho ra ion Fe3+ còn Fe3+ tác dụng với I- cho ra I2 và Fe2+. Các chất oxi hóa được sắp xếp theo thứ tự tăng dần:
A. Fe3+<I2<    B. I2<Fe3+<    C. I2< <Fe3+   D.  <Fe3+<I2
Câu 2: Cho biết các phản ứng xảy ra như sau:
2FeBr2 + Br2  2FeBr3; 2NaBr + Cl2  2NaCl + Br2
Phát biểu đúng là:
A. Tính khử Cl- mạnh hơn của     B. Tính oxi hóa của Br2 mạnh hơn của Cl2
C. Tính khử của   mạnh hơn Fe2+   D. Tính oxi hóa của Cl2 mạnh hơn của Fe3+

Câu 3: Cho 6,72 gam bột Fe tác dụng với 384ml dung dịch AgNO3 1M sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch A và m gam chất rắn. Dung dịch A tác dụng được với tối đa bao nhiêu gam bột Cu?
A. 4,608   B. 7,680   C. 9,600   D. 6,144
Câu 4: 400 ml dung dịch hỗn hợp HNO3 1M và Fe(NO3)3 0,5M có thể hòa tan bao nhiêu gam hỗn hợp Fe và Cu có tỉ lệ số mol nFe:nCu=2:3? (sản phẩm khử của HNO3 duy nhất là NO)
A. 18,24   B. 15,2   C. 14,59   D. 21,89
Câu 5: Hòa tan hỗn hợp gồm m gam Cu và Fe3O4 trong dung dịch HCl dư, sau phản ứng còn lại 8,32 gam chất rắn không tan và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được 61,92 gam chất rắn khan. M có giá trị là
A. 31,04   B. 40,10   C. 43,84   D. 46,16

Câu 6 : Cho 5,5 gam hỗn hợp bột Fe, Mg, Al vào dung dịch AgNO3 dư thu được x gam chất rắn. Cho NH3 dư vào dung dịch thu được sau phản ứng, lọc kết tủa nhiệt phân không có không khí được 9,1 gam chất rắn Y. x có giá trị là :
A. 48,6   B. 10,8   C. 32,4   D. 28,0

Câu 7: Hòa tan hết m gam Cu vào 400 ml dung dịch Fe(NO3)3 12,1% thu được dung dịch A có nồng độ Cu(NO3)2 3,71%. Nồng độ % theo khối lượng Fe(NO3)3 trong dung dịch A là
A. 2,39%   B. 3,12%   C. 4,20%   D. 5,64%
Câu 8: Oxi hóa 1,12 gam bột sắt thu được 1,36 gam hỗn hợp Fe2O3 và Fe dư. Hòa tan hết hỗn hợp vào 100ml dung dịch HCl thu được 168 ml H2 (đktc), dung dịch sau phản ứng không còn HCl
a. Tổng khối lượng muối thu được là:
A. 2,54gam   B. 2,895gam   C. 2,7175gam   D. 2,4513gam
b. Nồng độ dung dịch HCl là:
A. 0,4M   B. 0,45M   C. 0,5M   D. 0,375M
Câu 9: Cho 18,5 gam hỗn hợp Z gồm Fe, Fe3O4 tác dụng với 200 ml dung dịch HNO3 loãng đun nóng và khuấy đều. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được 2,24 lit khí NO duy nhất (đktc), dung dịch Z1 và còn lại 1,46 gam kim loại. Tính nồng độ M của dung dịch HNO3 và khối lượng muối trong dung dịch Z1.
A. 1,6M và 24,3 gam   B. 3,2M và 48,6 gam   C. 3,2 và 5,4 gam   D. 1,8M và 36,45gam
Câu 10: Cho m gam hỗn hợp Cu và Fe2O3 trong dung dịch H2SO4 loãng thu được dung dịch X và 0,328 gam chất rắn không tan. Dung dịch X làm mất màu vừa hết 48ml dung dịch KMnO4 1M. M có giá trị là
A. 40   B. 43,2   C. 56   D. 48
Câu 11: Hãy sắp xếp các ion sau đây theo thứ tự bán kính nhỏ dần: Na+, O2-, Al3+, Mg2+
A. Na+>O2->Al3+>Mg2+   B. O2->Na+>Mg2+>Al3+   C. O2->Al3+>Mg2+>Na+   D. Na+>Mg2+>Al3+>O2-
Câu 12: Hòa tan hết 35,84 gam hỗn hợp Fe và Fe2O3 bằng dung dịch HNO3 tối thiểu được dung dịch A trong đó số mol của Fe(NO3)2 bằng 4,2 lần số mol Fe(NO3)3 và V lit NO (đktc). Số mol HNO3 tác dụng là:
A. 1,24   B. 1,50   C. 1,60   D. 1,80
Câu 13: Cho m gam bột Fe tác dụng với 1,75 gam dung dịch AgNO3 34% sau phản ứng thu được dung dịch X chỉ chứa 2 muối sắt và 4,5 gam chất rắn. Xác định nồng độ phần trăm của Fe(NO3)2 trong dung dịch X?
A. 9,81   B. 12,36   C. 10,84   D. 15,60
Câu 14: Cho một lượng Fe hòa tan hết vào dung dịch có chứa 0,1 mol HNO3 và 0,15 mol AgNO3 sau phản ứng thu được dung dịch X chỉ chứa Fe(NO3)3, khí NO và chất rắn Y. Cho x gam bột Cu vào dung dịch X thu được dung dịch Z trong đó có khối lượng Fe(NO3)3 là 7,986 gam. X có giá trị là:
A. 1,344   B. 1,28   C. 1,92   1,536
Bài 15: Hòa tan p gam hỗn hợp X gồm CuSO4 và FeSO4 vào H2O thu được dung dịch Y. Cho m gam bột Zn (dư) tác dụng với dung dịch Y sau phản ứng thu được m gam chất rắn. Nếu cho dung dịch Y tác dụng với BaCl2 thu được 27,96 gam kết tủa. p có giá trị là
A. 20,704   B. 20,624   C. 25,984   D. 19,104
Câu 16 : Hòa tan hết m gam hỗn hợp X gồm Mg và FeCl3 vào H2O chỉ thu được dung dịch Y gồm 3 muối và không còn chất rắn. Nếu hòa tan m gam X bằng 2,688 lit H2 (đktc). Dung dịch Y có thể hòa tan vừa hết 1,12 gam bột Fe. M có giá trị là :
A. 46,82   B. 56,42   C. 41,88   D. 48,38
Câu 17 : Để hòa tan hỗn hợp 9,6 gam Cu và 12 gam Cu cần tối thiểu bao nhiêu ml dung dịch hỗn hợp HCl 1,2Mvà NaNO3 0,12M (Sản phẩm khử duy nhất là NO) ?
A. 833ml   B. 866ml   C. 633ml   766ml

Offline Kr_Chemboy

 • Global Moderator
 • Gold Member H2VN
 • *****
 • Bài viết: 822
Re: giúp thằng em Hóa đại cương với !!
« Trả lời #1009 vào lúc: Tháng Một 03, 2011, 01:08:42 PM »
1) Bạn nên xem lại nội quy của Forum về cách gửi bài. Đừng lập topic mới nhé!
2) Bạn không hiểu chỗ nào có thể nói ra và đừng gửi quá nhiều bài cùng 1 lúc như vậy.
Thân^^

Offline dainguyen

 • Nhớ... Hóa học
 • **
 • Bài viết: 23
Giúp em bài này!
« Trả lời #1010 vào lúc: Tháng Một 07, 2011, 03:07:39 PM »
cho 0,01 mol mot hop chat cua Fe tac dung het voi H2SO4 đặc nóng (dư), thoát ra 0,112 lít So2 (la sản phẩm khử duy nhất) ở ĐKTC. CThức của hợp chất đó là?
A. FeS
B. FeS2
C. FeO
D. FeCO3

Đáp án là FeO. Nhưng em cần cách giải tự luận. Mong mọi người giúp! thanks!

Offline ily

 • Yêu... Hóa học
 • ***
 • Bài viết: 51
Re: Giúp em bài này!
« Trả lời #1011 vào lúc: Tháng Một 08, 2011, 11:41:11 AM »
n SO2 =0,005mol => n electron nhận = 0,01mol
n hợp chất Fe = 0,01mol
=> 1 mol hợp chất Fe nhường 1e
=> loại đáp án A vs B
Còn C vs D thì tớ phải xem lại đã
 ;S
Bắt đầu ngày mới bằng một nụ cười....

Offline Diệp Thiên Thu

 • Nhớ... Hóa học
 • **
 • Bài viết: 25
Giai giup e
« Trả lời #1012 vào lúc: Tháng Một 09, 2011, 09:20:21 PM »
Cho 78,3g MnO2 td vua du~ voi dd HCl 20%.Tinh' nong do dd muoi' thu dc.?

Offline Kr_Chemboy

 • Global Moderator
 • Gold Member H2VN
 • *****
 • Bài viết: 822
Re: Giai giup e
« Trả lời #1013 vào lúc: Tháng Một 09, 2011, 09:27:57 PM »
Cho 78,3g MnO2 td vua du~ voi dd HCl 20%.Tinh' nong do dd muoi' thu dc.?
Xem lại nội quy Forum nhé, bạn hãy gửi vào Topic có sẵn!

Gợi ý phương trình: MnO2+ 4HCl= MnCl2+ Cl2+ 2H2O
+ Từ đây bạn tự tính được nồng độ muối.

Offline Diệp Thiên Thu

 • Nhớ... Hóa học
 • **
 • Bài viết: 25
Gjaj~ gjup'
« Trả lời #1014 vào lúc: Tháng Một 09, 2011, 09:35:43 PM »
cho mg hh Fe + FeS vao dd HCl du dc 8,96l hh khi X,dX/H2=5.a)tinh m?, b)tron 8,96l hh X voi V(l) N2 dc hh Y,dY/H2=8. V?

Offline ily

 • Yêu... Hóa học
 • ***
 • Bài viết: 51
Re: Gjaj~ gjup'
« Trả lời #1015 vào lúc: Tháng Một 09, 2011, 10:19:34 PM »
1. Khí tạo ra là H2S và H2
Số mol khí là 0,4 mol
Dùng pp đường chéo, tính được tỉ lệ H2S và H2 là 1 :3
=> nH2S = 0,1mol
     nH2 = 0,3mol
=> số mol Fe và FeS
=> m
2. Khối lượng Tb của X là 10.
Dùng đường chéo, tính ra tỉ lệ X gấp đôi N2
nX = 0,4mol => nN2 = 0,2mol
Bắt đầu ngày mới bằng một nụ cười....

Offline Diệp Thiên Thu

 • Nhớ... Hóa học
 • **
 • Bài viết: 25
toán vô cơ
« Trả lời #1016 vào lúc: Tháng Một 16, 2011, 11:40:00 AM »
1) Hoà tan hoàn toàn 23,8g hh gồm 1 muối cacbonat của KL hoá trị I và 1 muối cacbonat của KL hoá trị II trong HCl vừa đủ thu được 0,2mol khí. Đem cô cạn dd sau phản ứng thì thu được bao nhiêu g muối khan?
2) Gây nổ hh gồm 3 khí trong bình kín: 1 khí được điều chế bằng cách cho HCl dư t/d với 21,45g Zn. Khí thứ 2 thu được khi phân hủy 25,5g NaNO3 (2NaNO3 -> 2NaNO2 + O2). Khí thứ 3 thu được do HCl có dư t/d với 2,61g MnO2. Tính C% của chất trong dd thu được sau khi gây nổ ?
3) Cho 3,87g hh gồm Mg và Al t/d với 500ml dd HCl 1M.
a. C/m rằng sau phản ứng HCl vẫn còn dư ?
b. Nếu phản ứng trên làm thoát ra 4,36l H2 (đktc) hãy tính khối lượng mỗi KL trong hh ?
c. Tính thể tích dd chứa đồng thời NaOH 2M và Ba(OH)2 0,1M cần để trung hòa hết lượng axit còn dư ?
c017

Offline ily

 • Yêu... Hóa học
 • ***
 • Bài viết: 51
Re: toán vô cơ
« Trả lời #1017 vào lúc: Tháng Một 16, 2011, 12:52:14 PM »
1. Khí là CO2
Sau khi tác dụng với HCl, 2 Cl- thay thế 1 CO32-
=> Khối lượng muối sau phản ứng: 23,8 - 0,2.60 + 0,2.2.35,5 = 26
2. Hh gồm 0,33mol H2, 0,15mol O2 và 0,03mol Cl2
dd thu được gồm 0,3mol H2O, 0,06mol HCl =>C%
3. a.nHCl = 0,5mol
Lần lượt giả sử hh chỉ gồm Mg hoặc Al, tính số mol Mg hoặc Al khi đó=> số mol HCl cần
=> dư HCl
b. Gọi nMg là x, nAl là y
=> pt về khối lượng và pt về sự trao đổi e
=> hệ pt
Giải hệ pt là ra x, y
c. Goi thể tích cần là V
=> nOH- = 2,2Vmol
Từ b, tính lượng axit dư
=> V
Bắt đầu ngày mới bằng một nụ cười....

Offline bigweed

 • Thích... Hóa học
 • Bài viết: 1
Re: Toán hoá vô cơ
« Trả lời #1018 vào lúc: Tháng Một 18, 2011, 06:15:00 PM »
cho 6g brom có lẫn tạp chất là clo vào dung dịch chứa 1,6g KBr. Lắc đều thì toàn bộ clo phản ứng hết. Sau đó làm bay hơi hỗn hợp sau thí nghiệm và sấy khô chất rắn thu được. khối lượng chất rắn sau khi sấy là 1,36g. Tính hàm lượng % của clo trong loại brom nói trên

ai giúp em với

 c017

Offline Diệp Thiên Thu

 • Nhớ... Hóa học
 • **
 • Bài viết: 25
Hoá vô cơ
« Trả lời #1019 vào lúc: Tháng Một 23, 2011, 05:06:46 PM »
Để khử 6,4g 1 oxit KL cần 2,688 lít khí H2, lấy lượng KL tác dụng với HCl dư thu được 1,7592 lít khí H2. Tìm tên KL ?

 

Du Lịch Blog