Loading

Like H2VN trên Facebook

Tác giả Chủ đề: Đề thi hoá  (Đọc 350851 lần)

0 Thành viên và 5 Khách đang xem chủ đề.

Offline Mũ Lưỡi Trai

 • Sống trên đời phải biết mình là ai..
 • Gold Member H2VN
 • ***
 • Bài viết: 526
Re: Đề thi hoá
« Trả lời #285 vào lúc: Tháng Năm 13, 2008, 03:16:17 PM »
Anh ơi, phần từ M => nó sau anh, em hơi không hiểu lắm
Kinh nghiệm là chiếc lược cuộc đời cho ta khi...đầu đã trọc hết tóc...

Cộng đồng Hóa học H2VN

Re: Đề thi hoá
« Trả lời #285 vào lúc: Tháng Năm 13, 2008, 03:16:17 PM »

Offline Để dành

 • ...::lonely::...
 • Cựu thành viên BQT
 • Gold Member H2VN
 • ****
 • Bài viết: 1158
 • nothing is impossible
Re: Đề thi hoá
« Trả lời #286 vào lúc: Tháng Năm 13, 2008, 03:41:22 PM »
Anh ơi, phần từ M => nó sau anh, em hơi không hiểu lắm
là từ M trung bình = 2.24,75 = 49,5 --> CT 2 rượu  ;D
Một chút hương thơm còn lại           
Một ánh mắt quen để lại
Và lối đi trên con hè nhỏ,cùng mưa nắng hai mùa vẫn qua
...
Và anh sẽ mãi luôn kể lại nụ hôn khẽ khi mùa xuân bắt đầu
Những gì đã wa anh sẽ để dành suốt đời

Offline ChemistryQueen

 • Gold Member H2VN
 • ***
 • Bài viết: 185
Re: Đề thi hoá
« Trả lời #287 vào lúc: Tháng Năm 14, 2008, 09:54:25 PM »
Câu I:

Cho các phương trình hóa học sau (phương trình đã cân bằng và các điều kiện cần thiết coi như có đủ):
a. A + H2O --> 2D                             D + E --> NaCl + H2O
D + H2SO4 --> G + H2O                   NaCl + G --> R + E
b. 2X + Y --> 2CO2
    Z + 2Y --> 2CO2 + 2H2O
    2Z + Na2CO3 --> 2T + CO2 + H2O
    2T + Q --> 2Z + Na2SO4
Viết công thức hóa học của các chất ứng với ký hiệu A, D, E, G, R và X, Y, Z, T, Q. Cho biết dd chất có ký hiệu Z làm đỏ quỳ tím.

Offline ChemistryQueen

 • Gold Member H2VN
 • ***
 • Bài viết: 185
Re: Đề thi hoá
« Trả lời #288 vào lúc: Tháng Năm 14, 2008, 10:04:28 PM »
Câu II:

1.   Cho 105ml dd HCl 10% (khối lượng riêng là 1,05g/ml) vào 455ml dd NaOH 5% (khối lượng riêng là 1,06g/ml) được dd A. Thêm 367,5g dd H2SO4 8% vào dd A được dd B. Đem làm bay hơi dd B rồi nung nóng ở 500 oC thu được chất rắn là một muối khan có khối lượng m gam. Tính giá trị m.
2.   Hòa tan hòan tòan hỗn hợp khí gồm hyđro clorua và hyđro bromua vào nước được dd trong đó nồng độ % của 2 axit bằng nhau. Hỏi trong hỗn hợp ban đầu thể tích khí hyđro clorua gấp bao nhiêu lần thể tích khí hyđro bromua?

Offline ChemistryQueen

 • Gold Member H2VN
 • ***
 • Bài viết: 185
Re: Đề thi hoá
« Trả lời #289 vào lúc: Tháng Năm 14, 2008, 10:14:44 PM »
Câu III:

1.   Hai miếng kim lọai Al và Mg có thể tích bằng nhau đem hòa tan hết trong dd H2SO4 loãng dư thấy thể tích khí thoát ra do Al phản ứng lớn gấp đôi thể tích khí thoát ra do Mg phản ứng. Tìm khối lượng riêng của Mg biết khối lượng riêng của Al là 2,7g/cm3.
2.   Trộn 13,5g bột Al với 34,8g bột sắt oxit rồi thực hiện phản ứng trong điều kiện không có không khí . Sau phản ứng thu được hỗn hợp Al2O3, Fe và Al dư. Cho tòan bộ hỗn hợp này tan hòan tòan trong dd H2SO4 loãng dư thấy thóat ra 13,44 lít khí H2 (đktc). Xác định công thức của sắt oxit.   

Offline ChemistryQueen

 • Gold Member H2VN
 • ***
 • Bài viết: 185
Re: Đề thi hoá
« Trả lời #290 vào lúc: Tháng Năm 14, 2008, 10:27:48 PM »
Câu IV:

1.   Đốt m gam bột sắt trong khí O2 thu được 7,36g chất rắn X gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4. Để hòa tan hòan tòan hỗn hợp X cần vừa hết 120ml dd H2SO4 1M tạo thành 0,224 lít khí H2 (đktc). Viết PTHH của các phản ứng xày ra (giả thiết không có phản ứng hòa học giữa Fe2(SO4)3 với Fe). Tính giá trị m.
2.   Hỗn hợp Q gồm Mg, Zn, Fe, Al có khối lượng 9,8g được chia làm hai phần bằng nhau. Để phản ứng hòan tòan với phần 1 cần 3,024 lít khí Cl2. Phần 2 được hòa tan hòan tòan trong 47,45g dd HCl thấy tạo ra 2,912 lít khí H2 và dd R. Các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra và tính nồng độ % của muối sắt trong dd R.

Offline ChemistryQueen

 • Gold Member H2VN
 • ***
 • Bài viết: 185
Re: Đề thi hoá
« Trả lời #291 vào lúc: Tháng Năm 15, 2008, 12:02:29 PM »
Câu V:

A là chất khí không màu, 1 mol phân tử A gồm 6 mol nguyên tử.
a. Khối lượng một bình cầu chứa đầy khí A là 152,3g. Trong cùng điều kiện như trên, bình cầu này được chứa đầy khí oxi có khối lượng 152,7g, nếu bình cầu đó mà chứa đầy khí cacbonic thì có khối lượng 153,9g. xác định chất A
b. Đem đốt cháy hòan tòan V lít khí A (đktc), rồi dẫn tòan bộ sản phẩm lần lượt đi qua bình 1 đựng H2SO4 đặc dư sau đó là bình 2 đựng 100ml dd NaOH 40% (khối lượng riêng là 1,4g/ml). Sau phản ứng thấy trong bình 2 có chứa 84g NaHCO3 không tan trong dd thu được. Biết trong điều kiện thí nghiệm trên cứ 100g nước hòa tan được 10g NaHCO3. Tính giá trị V

Offline ChemistryQueen

 • Gold Member H2VN
 • ***
 • Bài viết: 185
Re: Đề thi hoá
« Trả lời #292 vào lúc: Tháng Năm 15, 2008, 12:30:39 PM »
ĐỀ 2:

PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN

1.   Cho dd NaOH dư vào dd hỗn hợp ZnCl2, FeCl2, lọc lấy kết tủa, nung trong không khí thu được chất rắn X. X chứa:
A. FeO + ZnO                                      B. FeO
C. Fe2O3                                              D. Fe2O3 + ZnO

2.   Cho các chất khí sau:
(1) etylen             (2) metan         (3) cacbon đioxit
(4) khí sunfurơ     (5) khí clo        (6) khí nitơ
Nhóm các khí nào trong các khí trên đều có thể thu bằng cách đẩy nước ra khỏi ống nghiệm?
A. (1) (2) (3)                             B. (3) (4) (5)
C. (2) (3) (4)                              D. (4) (5) (6)

3.   Phương pháp chưng cất phù hợp cho quá trình tách nào sau đây:
A.   Lấy được muối ăn từ nước muối        C. Tách nước ra khỏi dầu hỏa
B.   Tách cát ra khỏi nước                         D. Tách nước ra khỏi rượu

4.   Cho 4 dd không màu: NaCl, Na2SO4, HCl, H2SO4 (loãng)
Chỉ được dùng thêm một thuốc thử để nhận biết các dd trên, thuốc thử nên chọn là:
A. Quỳ tím                            B. dd BaCl2
C. AgNO3                             D. BaCO3

5.   Khi làm lạnh 20g dd muối ăn bão hòa từ 40 oC xuống 20 oC thì sẽ có x gam muối ăn kết tinh tách ra khỏi dd. Biết độ tan của NaCl ở 40 oC, 20 oC lần lượt là 35g và 33g. Giá trị của x là:
A. 0,8g         B. 0,6g          C. 0,3g          D.0,2g 

Offline Mũ Lưỡi Trai

 • Sống trên đời phải biết mình là ai..
 • Gold Member H2VN
 • ***
 • Bài viết: 526
Re: Đề thi hoá
« Trả lời #293 vào lúc: Tháng Năm 15, 2008, 03:20:50 PM »
Gọi a là số mol của 3 khí ở điều kiện trên.
Độ giảm khối lượng của bình khi nạp CO2 thay cho O2:
153.9 - 152.7 = 44a - 32a => a = 0.1
Độ giảm khối lượng của bình khi nạp O2 thay cho A:
3.2 - 0.1A = 152.7 - 152.3 => A = 28
Vậy A là C2H4
b/ Khối lượng dd NaOH: m = 1.4*100 = 140g
Khối lượng NaOH : m = 0.4*140 = 56g
Khối lượng nước trong dd: m = 140 - 56 = 84g
Ta có: 100g nước hòa tan hết 10g NaHCO3
=> 84g H2O hòa tan hết 8.4g NaHCO3
Khối lượng NaHCO3 sinh ra: m = 8.4 + 84 = 92.4g
Số mol NaHCO3: n = 9.4/84 = 1.1mol
PTHH:
CO2 + NaOH --> NaHCO3
1.1             1.1
C2H4 + 3O2 --> 2CO2 + 2H2O 
0.55            1.1
Thể tích C2H4 đã dùng: V = 0.55*22.4 = 12.32l   
Kinh nghiệm là chiếc lược cuộc đời cho ta khi...đầu đã trọc hết tóc...

Offline ChemistryQueen

 • Gold Member H2VN
 • ***
 • Bài viết: 185
Re: Đề thi hoá
« Trả lời #294 vào lúc: Tháng Năm 15, 2008, 09:13:57 PM »
6. Nhóm axit nào sau đây được sắp xếp theo chiều giảm dần tính axit:
A. H2S; HCl; H2SO4 (loãng); CH3COOH
B. HF; HNO3; CH3COOH; H2CO3
C. HNO3; H3PO4; CH3COOH; H2CO3
D. H3PO4; HNO3; HCl; H2SiO3

7. Để thử xem một dd mất nhãn có phải là dd NH3 không, người ta có thể dùng:
A. Giấy quỳ tím
B. Giấy tẩm dd loãng của hoa dâm bụt trong cồn
C. Giấy quỳ đỏ
D. Cả ba lọai trên đều được.

8. Một hợp chất hữu vơ A có tính chất: tác dụng với dd NaOH, tác dụng với NaHCO3 sinh khí, làm mất màu dd Br2. A sẽ là chất nào trong số các chất sau:
A. CH3 – COOH                              B. CH2 = CH – COOH
C. CH3 – COO – CH = CH2            D. CH2 = CH – CH2OH

9. Cho các dd sau: 
(1) AlCl3           (2) NaOH          (3) Na2CO3        (4) NH4Cl
(5) NaHSO4     (6) NaCl              (7) Giấm ăn         (8) rượu etylic
Nhóm những dd đều có pH < 7 gồm:
A. (1) (2) (3) (4)                                B. (4) (5) (7) (8)
C. (1) (4) (5) (7)                                 D. (1) (4) (6) (8)

10. Để tạo độ xốp cho bánh có thể dùng:
A. (NH4)2SO4         B. NH4NO3       C. CaCO3       D. NaCl

Offline ChemistryQueen

 • Gold Member H2VN
 • ***
 • Bài viết: 185
Re: Đề thi hoá
« Trả lời #295 vào lúc: Tháng Năm 15, 2008, 09:15:35 PM »
PHẦN II: TỰ LUẬN

Câu I:
1.   Cho dãy chuyển đổi hóa học sau:
A --> B  --> C  --> D  --> A
A  --> E  --> F  --> G  --> A
B  --> A ;   E  --> A
Với A là HCl, hãy xác định B, C, D, E, F, G rồi viết các phương trình hóa học của phản ứng theo dãy chuyển hóa trên.

Offline ChemistryQueen

 • Gold Member H2VN
 • ***
 • Bài viết: 185
Re: Đề thi hoá
« Trả lời #296 vào lúc: Tháng Năm 15, 2008, 09:17:17 PM »
Câu II:
Cho 2,8g bột Fe và 0,81g Al vào 100ml dd A chứa Cu(NO3)2 và AgNO3, khuấy kỹ đến khi phản ứng kết thúc. Sau phản ứng còn lại chất rắn B gồm 3 kim lọai có khối lượng 8,12g. Cho chất rắn B tác dụng với dd HCl dư thu được 0,672 lít H2 (đktc). Tính nồng độ mol của từng muối trong dd A.

Offline ChemistryQueen

 • Gold Member H2VN
 • ***
 • Bài viết: 185
Re: Đề thi hoá
« Trả lời #297 vào lúc: Tháng Năm 15, 2008, 10:09:46 PM »
Câu a. Có cách giải khác là:
Đặt m là khối lượng bình cầu, n là số mol khí chứa trong bình cầu.
Nếu bình chứa đầy khí A thì: m + MAn = 152,3 (I)
Nếu bình chứa đầy khí oxi thì: m + 32n = 152,7 (II)
Nếu bình chứa đầy khí CO2 thì: m + 44n = 153,9 (III)
Giải (II) và (III) n = 0,1; m = 149,5
Thay các giá trị trên vào (I) tìm ra MA = 28
Ứng với PTK = 28 có thể là các chất C2H4, N2, B2H6, CO. Tuy nhiên 1 mol phân tử A gồm 6 mol nguyên tử chỉ có trong trường hợp A là C2H4

Offline ChemistryQueen

 • Gold Member H2VN
 • ***
 • Bài viết: 185
Re: Đề thi hoá
« Trả lời #298 vào lúc: Tháng Năm 15, 2008, 10:25:25 PM »
Gọi a là số mol của 3 khí ở điều kiện trên.
Độ giảm khối lượng của bình khi nạp CO2 thay cho O2:
153.9 - 152.7 = 44a - 32a => a = 0.1
Độ giảm khối lượng của bình khi nạp O2 thay cho A:
3.2 - 0.1A = 152.7 - 152.3 => A = 28
Vậy A là C2H4
b/ Khối lượng dd NaOH: m = 1.4*100 = 140g
Khối lượng NaOH : m = 0.4*140 = 56g
Khối lượng nước trong dd: m = 140 - 56 = 84g
Ta có: 100g nước hòa tan hết 10g NaHCO3
=> 84g H2O hòa tan hết 8.4g NaHCO3
Khối lượng NaHCO3 sinh ra: m = 8.4 + 84 = 92.4g
Số mol NaHCO3: n = 9.4/84 = 1.1mol
PTHH:
CO2 + NaOH --> NaHCO3
1.1             1.1
C2H4 + 3O2 --> 2CO2 + 2H2O 
0.55            1.1
Thể tích C2H4 đã dùng: V = 0.55*22.4 = 12.32l  

Câu b sai rùi :( bạn Vũ Phan Thiên Ân ơi!
Phương trình hóa học:
C2H4 + 3O2 --> 2CO2 + 2H2O
Trong bình 2:
Khối lượng dd NaOH = 1,4.100 = 140g
khối lượng NaOH = 140.0,4 = 56g
Số mol NaOH = 56 / 40 = 1,4
Khối lượng H2O = 140 - 56 = 84g
Cho CO2 vào dd NaOH xảy ra phản ứng
2NaOH + CO2 --> Na2CO3 + H2O   (2)
Theo (1) số mol CO2 = số mol Na2CO3 = số mol H2O = 0,5x
số mol NaOH = 0,5.1,4 = 0,7
Vì chắc chắn có tạo ra NaHCO3 nên có phương trình hóa học:
Na2CO3 + CO2 + H2O --> 2NaHCO3    (3)
Gọi số mol Na2CO3 tham gia phản ứng (2) là x
Số gam H2O còn lại là:
84 + 0,7.18 - 18x = 96,6 - 18x
Khối lượng NaHCO3 sinh ra là 168x trong đó khối lượng NaHCO3 hòa tan trong dd là 168x -64
Theo đầu bài 100g H2O hòa tan 10g NaHCO3
Vậy (96,6 - 18x)g H2O hòa tan (168x - 84)g NaHCO3
Giải ra x = 0,5516
Tổng số mol CO2 tạo ra là 0,7 + 0,5516 = 1,2516 mol
Số mol C2H4 = 0,5x số mol CO2 = 0,5.1,2516 = 0,6258
Thể tích C2H4 = 0,6258.22,4 = 14,02 lít

Offline ChemistryQueen

 • Gold Member H2VN
 • ***
 • Bài viết: 185
Re: Đề thi hoá
« Trả lời #299 vào lúc: Tháng Năm 16, 2008, 11:55:38 AM »
ĐỀ THI CHỌN VÀO ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI
MÔN: HÓA HỌC            THỜI GIAN: 120 PHÚT

A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4,5 điểm)

1. Điều khẳng định nào sau đây là đúng?
Trong 1 phản ứng hóa học, số mol nguyên tử của các nguyên tố có mặt trong phản ứng:
A. Luôn luôn thay đổi            B. Luôn luôn không thay đổi
C. Có thay đổi hoặc không     D. Không xác định được

2. Khi cho 13g kẽm tác dụng với 0,3 mol HCl. Khối lượng ZnCl2 được tạo thành trong phản ứng này là:
A. 20,4g       B. 10,2g      C. 30,6g     D. 40g

3. Độ tan của KCl ở 40 oC là 40g. Tính số gam KCl có trong 350g dd bão hòa ở trên là bao nhiêu?
A. 50g          B. 100g        C. 101g      D. 25g

4. A là dd HCl 0,3M. B là dd HCl 0,6M. Nếu trộn A và B theo tỉ lệ thể tích VA : VB = 2 : 3 được dd C. Tính CM của dd C
A. 0,4M       B. 2M          C. 0,6M      D. 0,48M

5. Von fam (W) được dùng làm dây tóc bóng đèn nhờ tính chất nào sau đây?
A. Có khả năng dẫn điện tốt       B. Có khả năng dẫn nhiệt tối
C. Có độ cứng cao                       D. Có nhiệt độ nóng chảy cao.