Loading

Like H2VN trên Facebook

Tác giả Chủ đề: Đề thi hoá  (Đọc 352629 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Offline ChemistryQueen

 • Gold Member H2VN
 • ***
 • Bài viết: 185
Re: Đề thi hoá
« Trả lời #315 vào lúc: Tháng Năm 19, 2008, 12:45:00 PM »
Câu II:
Cho 2,8g bột Fe và 0,81g Al vào 100ml dd A chứa Cu(NO3)2 và AgNO3, khuấy kỹ đến khi phản ứng kết thúc. Sau phản ứng còn lại chất rắn B gồm 3 kim lọai có khối lượng 8,12g. Cho chất rắn B tác dụng với dd HCl dư thu được 0,672 lít H2 (đktc). Tính nồng độ mol của từng muối trong dd A.

nFe=2.8/56=0.05(mol)
nAl=0.81/27=0.03(mol).Khi cho hỗn hợp vào dd A thì Al fan? ứng hết trước rồi mới đến Fe.Mà rắn B gồm 3 kim loại===>rắn B Ag,Cu,Fe dư hoặc Fe chưa phản ứng.
Fe+2HCl-->FeCl2+H2
nH2=0.672/22.4=0.03#0.05==>Fe đã phản ứng 1 phần.nFe(phản ứng)=0.05-0.03=0.02(mol)
gọi mol của Cu 2+ và Ag + là a,b=>
ne nhường=2a+b=ne nhận=0.03*3+0.02*2=0.13
theo d/lbtnt:nCu 2+=nCu=a(mol),nAg +=nAg=b mol
===>64a+108b=8.12-0.03*56=6.44.hệ phương trình
2a+b=0.13
64a+108b=6.44==>a=?,b=?(thông cảm,tui hok có máy tính) ;D ;D ;D ;D ;D
Hình như bài của bạn sai rùi :(
Số mol Fe: 2,8/56 = 0,05 mol
Số mol Al: 0,81/27 = 0,03 mol
Phương trình hóa học phản ứng:
Fe + HCl --> FeCl2 + H2
Số mol Fe trong B = số mol H2 = 0,672/22,4 = 0,03
--> Số mol Fe tác dụng với dd A:
0,05 - 0,03 = 0,02 mol
Gọi số mol Cu(NO3)2 và AgNO3 trong A là x và y. Vì Fe dư nên phản ứng sinh ra x mol Ag và y mol Cu
108x + 64y = 8,12 - 0,03*56 = 6,44
Các phương trình hóa học khi Al và Fe phản ứng với dd A:
Fe + Cu(NO3)2 --> Fe(NO3)2 + Cu            (1)
a                                                      a
Fe + 2AgNO3 --> Fe(NO3)2 + 2Ag              (2)
b                                                  2b
2Al + 3Cu(NO3)2 --> 2Al(NO3)3 + 3Cu      (3)
a1                                                        1,5a1
Al + 3AgNO3 --> Al(NO3)3 + 3Ag               (4)
b1                                               3b1
Có hệ phương trình:
108x + 64y = 6,44
a + b = 0,02
a1 + b1 = 0,03
a + 1,5a1 = y
2b + 3b1 = x
Giải được x = 0,03 mol, y = 0,05 mol
Nồng độ dd
CM AgNO3 = 0,3M   ; CM Cu(NO3)2 = 0,5M
« Sửa lần cuối: Tháng Năm 19, 2008, 05:25:48 PM gửi bởi thantang.pro9999 »

Cộng đồng Hóa học H2VN

Re: Đề thi hoá
« Trả lời #315 vào lúc: Tháng Năm 19, 2008, 12:45:00 PM »

Offline ChemistryQueen

 • Gold Member H2VN
 • ***
 • Bài viết: 185
Re: Đề thi hoá
« Trả lời #316 vào lúc: Tháng Năm 20, 2008, 02:20:40 PM »
ĐỀ THI HÓA THCS (2)

Trích đề thi chọn học sinh giỏi thành phố Hà Nội môn hoá lớp 9 năm 07-08

Câu I:

1.  Điền vào mỗi chỗ (…) một CTHH và hệ số nguyên của chúng để hòan thành các PTHH (các điểu kiện khác coi như có đủ) :
a. (…) + (…) ---> 2Cu + CO2
b. (…) + (…) ---> CuSO4 + SO2 + 2H2O
c. (…) + (…) ---> 2CaCO3 + 2H2O
d. (…) + (…) ---> Cl2 + H2 + 2NaOH
e. (…) + (…) ---> Na2SiO3 + CO2
f. (…) + (…) ---> SiF4 + 2H2O
g. (…) + (…) ---> MnCl2 + Cl2 + 2H2O
h. (…) + (…) ---> 2NaCl + H2O + CO2

2. Hòa tan chất A vào nước chỉ thu được dd X chứa hyđro, oxi và kali. Hòa tan chất B (PTK < 50) vào nước thu được dd Y chứa hyđro, oxi và clo. Khi trộn hai dd X và Y thấy có tỏa nhiệt. Khi cho dd Z vào dd X thấy tách ra kết tủa T có chứa hyđro; oxi, magie. Khi cho một miếng kẽm vào dd Y thấy tách ra khí H2.
Gọi tên các chất A; B; T và các dd X; Y; Z ? Viết PTHH

3. Trong điều kiện thích hợp, etilen phản ứng được với hyđro.
a. Viết PTHH. Phản ứng này thuộc loại phản ứng gì ? Vì sao etilen có khả năng tham gia phản ứng đó ? Giải thích.
b. Axetilen có khả năng phản ứng với hyđro không ? Vì sao ? Giải thích.
« Sửa lần cuối: Tháng Năm 20, 2008, 09:34:38 PM gửi bởi Để dành »

Offline ChemistryQueen

 • Gold Member H2VN
 • ***
 • Bài viết: 185
Re: Đề thi hoá
« Trả lời #317 vào lúc: Tháng Năm 20, 2008, 02:38:39 PM »
Câu II:

1. Silic là nguyên tố phổ biến thứ hai trong vỏ Trái Đất, chỉ sau oxi. Trong vỏ Trái Đất, tỷ lệ khối lượng của oxi và silic tương ứng bằng 0,47 : 0,295. Hỏi trong vỏ Trái Đất số nguyên tử oxi gấp bao nhiêu lấn số nguyên tử silic ?

2. Có dd A chứa HCl và dd B chứa NaOH chưa biết nồng độ.
+ Trộn 0,3 lít dd A với 0,2 lít dd B được 0,5 lít dd C. Dung dịch C có pH < 7. Thêm 140ml dd KOH 0,1M vào 200ml dd C thu được dd có pH = 7.
+ Trộn 0,2 lít dd A với 0,3 lít dd B được 0,5 lít dd D. Dung dịch D có pH > 7. Thêm 40ml dd H2SO4 0,2M vào 200ml dd D thu được dd có pH = 7.
Tính nồng độ mol của dd A và dd B.

Offline ChemistryQueen

 • Gold Member H2VN
 • ***
 • Bài viết: 185
Re: Đề thi hoá
« Trả lời #318 vào lúc: Tháng Năm 20, 2008, 02:52:39 PM »
Câu III:

1. Có dd X chứa hai muối của cùng kim lọai.
- Lấy 100ml dd X cho tác dụng với dd BaCl2 dư thu được kết tủa A chỉ chứa một muối. Nung tòan bộ kết tủa A đến khối lượng không đổi thu được 0,224 lít khí B (đktc) có tỷ khối đối với hyđro là 22 và có thể làm đục nước vôi trong.
- Lấy 100ml dd X cho tác dụng với dd Ba(OH)2 (vừa đủ) thu được 2,955g kết tủa A và dd chỉ chứa NaOH.
Tìm công thức và nồng độ mol của các muối trong dd X.

2. Có hai bình chứa riêng lẽ khí Cl2 và khí O2, mỗi bình chứa 1 mol khí. Cho vào mỗi bình 6g kim loại M (có hóa trị không đổi). Đun nóng hai bình để các phản ứng trong bình xảy ra hòan tòan thấy tỷ lệ số mol khí còn lại sau phản ứng tương ứng là 34 : 37. Xác định kim lọai M. 


« Sửa lần cuối: Tháng Năm 20, 2008, 09:34:25 PM gửi bởi Để dành »

Offline Voi Còi

 • Global Moderator
 • Gold Member H2VN
 • *****
 • Bài viết: 656
 • Albert Einstein
  • http://www.h2vn.com
Re: Đề thi hoá
« Trả lời #319 vào lúc: Tháng Năm 20, 2008, 04:03:49 PM »
  Câu 1, bài 1
  a. CO + CuO --> 2CO2 + Cu
  b. 2H2SO4 + Cu --> CuSO4 + 2H2O + SO2
  c. 2Ca(OH)2 + 2CO2 --> 2CaCO3 + 2H2
  d. 2NaCl + 2H2O --> 2NaOH + Cl2+ H2O
  e. Na2CO3 + SiO2 --> Na2SiO3 + CO2
  f. 4HF + SiO2 --> SiF4 + 2H2O
  g. MnO2 + 2HCl --> Cl2 + MnCl2 2H2O.
« Sửa lần cuối: Tháng Năm 20, 2008, 08:38:16 PM gửi bởi Sò »

Offline Để dành

 • ...::lonely::...
 • Cựu thành viên BQT
 • Gold Member H2VN
 • ****
 • Bài viết: 1158
 • nothing is impossible
Re: Đề thi hoá
« Trả lời #320 vào lúc: Tháng Năm 20, 2008, 04:20:39 PM »
  Câu 1, bài 1
  a. CO + CuO --> 2CO2 + Cu
  b. 2H2SO4 + Cu --> CuSO4 + 2H2 + SO2
  c. 2Ca(OH)2 + 2CO2 --> 2CaCO3 + 2H2
  d. 2NaCl + 2H2O --> 2NaOH + Cl2+ H2O
  e. Na2CO3 + SiO2 --> Na2SiO3 + CO2
  f. 4HF + SiO2 --> SiF4 + 2H2O
  g. MnO2 + 2HCl --> Cl2 + MnCl2 2H2O.

cái pt 1 sai òy chị sò , phải là C chớ  ;D

C + 2CuO --> CO2 + 2Cu

cái pt 2 sai thíu , hem phải ra hidro mà ra nước chớ  ;D

   @: ủa, lấy trg sach lớp 9 đóa!! ai bik?? Chắc cân = lộn hem???
« Sửa lần cuối: Tháng Năm 20, 2008, 08:37:52 PM gửi bởi Sò »
Một chút hương thơm còn lại           
Một ánh mắt quen để lại
Và lối đi trên con hè nhỏ,cùng mưa nắng hai mùa vẫn qua
...
Và anh sẽ mãi luôn kể lại nụ hôn khẽ khi mùa xuân bắt đầu
Những gì đã wa anh sẽ để dành suốt đời

Offline Để dành

 • ...::lonely::...
 • Cựu thành viên BQT
 • Gold Member H2VN
 • ****
 • Bài viết: 1158
 • nothing is impossible
Re: Đề thi hoá
« Trả lời #321 vào lúc: Tháng Năm 20, 2008, 04:29:15 PM »
2. Hòa tan chất A vào nước chỉ thu được dd X chứa hyđro, oxi và kali. Hòa tan chất B (PTK < 50) vào nước thu được dd Y chứa hyđro, oxi và clo. Khi trộn hai dd X và Y thấy có tỏa nhiệt. Khi cho dd Z vào dd X thấy tách ra kết tủa T có chứa hyđro; oxi, magie. Khi cho một miếng kẽm vào dd Y thấy tách ra khí H2.
Gọi tên các chất A; B; T và các dd X; Y; Z ? Viết PTHH


A : KOH
B : HCl
T : Mg(OH)2

p/s : bác ChemistryQueen nên ghi rõ năm thi + nguồn ra chớ   ;D
« Sửa lần cuối: Tháng Năm 20, 2008, 04:33:27 PM gửi bởi Để dành »
Một chút hương thơm còn lại           
Một ánh mắt quen để lại
Và lối đi trên con hè nhỏ,cùng mưa nắng hai mùa vẫn qua
...
Và anh sẽ mãi luôn kể lại nụ hôn khẽ khi mùa xuân bắt đầu
Những gì đã wa anh sẽ để dành suốt đời

Offline ChemistryQueen

 • Gold Member H2VN
 • ***
 • Bài viết: 185
Re: Đề thi hoá
« Trả lời #322 vào lúc: Tháng Năm 20, 2008, 04:40:40 PM »
Câu IV:

1. Cho 48g Fe2O3 vào m gam dd H2SO4 9,8%, sau phản ứng khối lượng dung dịch thu được là 632g. Tìm m.

2. Hỗn hợp Q gồm Fe2O3, CuO, Fe3O4.
- Để hòa tan hòan tòan 7,92g hỗn hợp  Q cần 540ml dd HCl 0,5M
- Lấy 0,275 mol hỗn hợp Q cho tác dụng với khí H2 dư nung nóng thu được 12,15g H2O
Tính thành phần % khối lượng các chất trong hỗn hợp Q

Mính không biết mấy bài này nguồn ở đâu, năm thi nào nữa  :( :(
Sao kêu tui bằng bác nhỉ   :( -->  :-\ -->  :'(

Offline ChemistryQueen

 • Gold Member H2VN
 • ***
 • Bài viết: 185
Re: Đề thi hoá
« Trả lời #323 vào lúc: Tháng Năm 20, 2008, 05:14:25 PM »
Câu V:

1. Người ta có thể điều chế axetilen bằng phản ứng nhiệt phân metan. Sau phản ứng thu được hỗn hợp X có tỷ khối đối với H2 bằng 6, gồm axetilen, hyđro, metan dư. Tính hiệu suất của phản ứng.

2. Một bình cấu chứa đấy hỗn hợp khí metan và oxi đem cân có khối lượng là 60g. Trong cùng điều kiện như trên, bình cầu này mà nạp đầy khí metan đem cân có khối lượng là 57,6g nếu bình cấu đó mà chứa đấy khí oxi đem cân thì có khối lượng là 67,2g. Hỏi lượng oxi trong bình chứa hỗn hợp khí trên có đủ để đốt cháy tóan bộ lượng metan trong đó không ?

3. Hỗn hợp X gồm khí CO2 và CH4 có thể tích 448ml (đktc) được dẫn qua than nung nóng (dư). Hỗn hợp khí nhận được đem đốt cháy hòan tòan, sản phẩm phản ứng được hấp thụ vào dd nước vôi trong có dư, khi đó tách ra 3,5g kết tủa. Xác định tỷ khối của hỗn hợp X so với N2.

Offline ChemistryQueen

 • Gold Member H2VN
 • ***
 • Bài viết: 185
Re: Đề thi hoá
« Trả lời #324 vào lúc: Tháng Năm 20, 2008, 05:38:39 PM »
Câu VI:

1. Hyđrocacbon A, CTPT CnH2n (n > 2), có tính chất hóa học tương tự etilen. Hyđrocacbon B, CTPT CnH2n – 2 (n > 2), có tính chất hóa học tương tự axetilen. Hỗn hợp khí X gồm A và B.
- Trong điều kiện thích hợp, 50ml hỗn hợp khí X có thể phản ứng tối đa với 80ml khí H2 (thể tích các khí đo ở cùng điều kiện về nhiệt độ, áp suất).   
- Đốt cháy hòan tòan 4,67g hỗn hợp khí X rồi hấp thụ tòan bộ sản phẩm cháy bằng nước vôi trong thu được 25g kết tủa và dd Y. Thêm KOH dư vào dd Y lại được thêm 5g kết tủa nữa.
Xác định CTPT hai chất A và B.

2. Đốt cháy hòan tòan m gam hỗn hợp gồm 5 hyđrocacbon là C2H4; C3H6; C4H8; C5H10; C6H12 cần V lít không khí (đktc) và thu được 11,2 lít khí cacbonic (đktc). Biết trong không khí, nitơ chiếm 80%, oxi chiếm 20% vế thể tích. Tìm V và m

Offline Để dành

 • ...::lonely::...
 • Cựu thành viên BQT
 • Gold Member H2VN
 • ****
 • Bài viết: 1158
 • nothing is impossible
Re: Đề thi hoá
« Trả lời #325 vào lúc: Tháng Năm 20, 2008, 09:33:16 PM »
   @ dedanh : ủa, lấy trg sach lớp 9 đóa!! ai bik?? Chắc cân = lộn hem???
hem phải lộn , cả C và CO đều khử được nhưng nếu xét theo đúng hệ số của pt thì C là kết quả đúng , bài nỳ đâu có cho thay đổi hệ số pt đâu chị    ;D
Một chút hương thơm còn lại           
Một ánh mắt quen để lại
Và lối đi trên con hè nhỏ,cùng mưa nắng hai mùa vẫn qua
...
Và anh sẽ mãi luôn kể lại nụ hôn khẽ khi mùa xuân bắt đầu
Những gì đã wa anh sẽ để dành suốt đời

Offline thantang.pro9999

 • thantang.pro9999
 • Administrator
 • Gold Member H2VN
 • ******
 • Bài viết: 2156
 • Hidden beauty
Re: Đề thi hoá
« Trả lời #326 vào lúc: Tháng Năm 20, 2008, 10:46:29 PM »
Câu IV
1. Cho 48g Fe2O3 vào m gam dd H2SO4 9,8%, sau phản ứng khối lượng dung dịch thu được là 632g. Tìm m.
2. Hỗn hợp Q gồm Fe2O3, CuO, Fe3O4.
- Để hòa tan hòan tòan 7,92g hỗn hợp  Q cần 540ml dd HCl 0,5M
- Lấy 0,275 mol hỗn hợp Q cho tác dụng với khí H2 dư nung nóng thu được 12,15g H2O
Tính thành phần % khối lượng các chất trong hỗn hợp Q
1. Ta có:
nFe2O3 = 48/160 = 0,3 mol
nH2SO4 = 9,8m/98.100 = 0,001m mol
Fe2O3 + 3H2SO4 ---> Fe2(SO4)3 + 3H2O
+ Nếu nH2SO4 >= 3nFe2O3 hay 0,001m >= 0,3 ---> m >= 300 thì H2SO4 dư, khi đó Fe2O3 tan hết. Dễ thấy m = 632 - 48 = 584 > 300. Trường hợp này đúng.
+ Nếu nH2SO4 < 3nFe2O3 hay 0,001m < 0,3 hay m < 300 thì H2SO4 thiếu.
Khi đó lượng Fe2O3 tan ra là: nFe2O3 = nH2SO4/3 = 0,001m/3 mol
--> Khối lượng dd sau phản ứng:
m = m + 160.0,001m/3 = 632 ---> m = 600 > 300 nên loại trường hợp này.
Vậy m = 584 gam

2. Trong 0,275 mol hh Q có a, b, c mol Fe2O3, Fe3O4, CuO
---> nQ = a + b + c = 0,275 mol
nO = 3a + 4b + c = nH2O = 12,15/18 = 0,675
Trong 7,92 gam hh Q do vẫn có tỷ lệ như trên nên số mol tương ứng là ka, kb, kc mol
---> mQ = 160ka + 232kb + 80kc = 7,92 gam
nHCl = 6ka + 8kb + 2kc = 0,54.0,5 = 0,27 mol
Giải hệ PT trên tính a, b, c, k.
(Rút k từ PT cuối, thế vào PT thứ 3 rồi giải hệ 3 ẩn 3 PT)
<a href="http://www.clocklink.com/clocks/5003p-red.swf?TimeZone=JOG&amp;Place=thantang.pro9999&amp;DateFormat=dd+/+mm+/+yyyy+DDD&amp;TimeFormat=HH:mm:ss&amp;" target="_blank" class="new_win">http://www.clocklink.com/clocks/5003p-red.swf?TimeZone=JOG&amp;Place=thantang.pro9999&amp;DateFormat=dd+/+mm+/+yyyy+DDD&amp;TimeFormat=HH:mm:ss&amp;</a>
Ngực trầm xinh cho tiếng trái tim vang vọng vào đời chói chang, cho nắng tắt, cho trăng rằm lên, cho vừa đôi chân em đến...

Offline thantang.pro9999

 • thantang.pro9999
 • Administrator
 • Gold Member H2VN
 • ******
 • Bài viết: 2156
 • Hidden beauty
Re: Đề thi hoá
« Trả lời #327 vào lúc: Tháng Năm 20, 2008, 10:50:10 PM »
Câu VI
Để xác định công thức của tinh thể ngậm nước MgCO3.nH2O người ta lấy một khối lượng muối đó đem nung ở nhiệt độ cao để phản ứng nhiệt phân xảy ra hòan tòan, đồng thời cho tòan bộ lượng khí và hơi nước thóat ra đi chậm qua bình đựng lượng dư H2SO4 đặc và bình 2 đựng lượng dư dd NaOH đặc. Nhận thấy khối lượng bình 1 tăng lên 1,8g, khối lượng bình 2 tăng lên 0,88g. Xác định CTPT của muối kết tinh ngậm nước đó.
nMgCO3 = nCO2 = 0,88/44 = 0,02 mol
nH2O = 1,8/18 = 0,1 mol
---> nMgCO3:nH2O = 0,02 : 0,1 = 1 : 5
Vậy muối ngậm nước là MgCO3.5H2O
<a href="http://www.clocklink.com/clocks/5003p-red.swf?TimeZone=JOG&amp;Place=thantang.pro9999&amp;DateFormat=dd+/+mm+/+yyyy+DDD&amp;TimeFormat=HH:mm:ss&amp;" target="_blank" class="new_win">http://www.clocklink.com/clocks/5003p-red.swf?TimeZone=JOG&amp;Place=thantang.pro9999&amp;DateFormat=dd+/+mm+/+yyyy+DDD&amp;TimeFormat=HH:mm:ss&amp;</a>
Ngực trầm xinh cho tiếng trái tim vang vọng vào đời chói chang, cho nắng tắt, cho trăng rằm lên, cho vừa đôi chân em đến...

Offline thantang.pro9999

 • thantang.pro9999
 • Administrator
 • Gold Member H2VN
 • ******
 • Bài viết: 2156
 • Hidden beauty
Re: Đề thi hoá
« Trả lời #328 vào lúc: Tháng Năm 20, 2008, 11:18:57 PM »
Câu V:
1. Người ta có thể điều chế axetilen bằng phản ứng nhiệt phân metan. Sau phản ứng thu được hỗn hợp X có tỷ khối đối với H2 bằng 6, gồm axetilen, hyđro, metan dư. Tính hiệu suất của phản ứng.
PTPU: 2CH4 ---> C2H2 + 3H2
Lấy 1 mol hh, trong đó có x mol C2H2, 3x mol H2 và 1 - 4x mol CH4
---> M = 26x + 2.3x + 16(1 - 4x) = 6.2 = 12
---> x = 0,125 mol
Như vậy đã có 2x = 0,25 mol CH4 tham gia phản ứng. Tổng lượng CH4 ban đầu là 2x + 1 - 4x = 0,75 mol ---> H = 0,25/0,75 = 33,33%
2. Một bình cấu chứa đấy hỗn hợp khí metan và oxi đem cân có khối lượng là 60g. Trong cùng điều kiện như trên, bình cầu này mà nạp đầy khí metan đem cân có khối lượng là 57,6g nếu bình cấu đó mà chứa đấy khí oxi đem cân thì có khối lượng là 67,2g. Hỏi lượng oxi trong bình chứa hỗn hợp khí trên có đủ để đốt cháy tóan bộ lượng metan trong đó không ?
Do trong cùng điều kiện nên số mol khí là như nhau. Gọi m là khối lượng bình.
---> n = (57,6 - m)/16 = (67,2 - m)/32 ---> m = 48 gam
---> n = 0,6 mol
Trong 0,6 mol hỗn hợp có x mol CH4 và 0,6 - x mol O2
---> m = 16x + 32(0,6 - x) = 60 - 48 = 12 gam
---> nCH4 = x = 0,45 mol
và nO2 = 0,6 - x = 0,15 mol. Rõ ràng lượng O2 này là thiếu nặng.
3. Hỗn hợp X gồm khí CO2 và CH4 có thể tích 448ml (đktc) được dẫn qua than nung nóng (dư). Hỗn hợp khí nhận được đem đốt cháy hòan tòan, sản phẩm phản ứng được hấp thụ vào dd nước vôi trong có dư, khi đó tách ra 3,5g kết tủa. Xác định tỷ khối của hỗn hợp X so với N2.
Ta có nX = 0,448/22,4 = 0,02 mol
Đặt nCO2 = x mol ---> nCH4 = 0,02 - x mol
Khi dẫn qua C nóng dư: C + CO2 ---> 2CO
Đốt cháy hỗn hợp sau PU thu được:
nCO2 = 2x + (0,02 - x) = 3,5/100 = 0,035 mol
---> x = 0,015 mol
Hỗn hợp ban đầu có 0,015 mol CO2 và 0,005 mol CH4 ---> M = 37
---> d X/N2 = 37/28
<a href="http://www.clocklink.com/clocks/5003p-red.swf?TimeZone=JOG&amp;Place=thantang.pro9999&amp;DateFormat=dd+/+mm+/+yyyy+DDD&amp;TimeFormat=HH:mm:ss&amp;" target="_blank" class="new_win">http://www.clocklink.com/clocks/5003p-red.swf?TimeZone=JOG&amp;Place=thantang.pro9999&amp;DateFormat=dd+/+mm+/+yyyy+DDD&amp;TimeFormat=HH:mm:ss&amp;</a>
Ngực trầm xinh cho tiếng trái tim vang vọng vào đời chói chang, cho nắng tắt, cho trăng rằm lên, cho vừa đôi chân em đến...

Offline thantang.pro9999

 • thantang.pro9999
 • Administrator
 • Gold Member H2VN
 • ******
 • Bài viết: 2156
 • Hidden beauty
Re: Đề thi hoá
« Trả lời #329 vào lúc: Tháng Năm 20, 2008, 11:50:48 PM »
Câu VI:
1. Hyđrocacbon A, CTPT CnH2n (n > 2), có tính chất hóa học tương tự etilen. Hyđrocacbon B, CTPT CnH2n – 2 (n > 2), có tính chất hóa học tương tự axetilen. Hỗn hợp khí X gồm A và B.
- Trong điều kiện thích hợp, 50ml hỗn hợp khí X có thể phản ứng tối đa với 80ml khí H2 (thể tích các khí đo ở cùng điều kiện về nhiệt độ, áp suất).   
- Đốt cháy hòan tòan 4,67g hỗn hợp khí X rồi hấp thụ tòan bộ sản phẩm cháy bằng nước vôi trong thu được 25g kết tủa và dd Y. Thêm KOH dư vào dd Y lại được thêm 5g kết tủa nữa.
Xác định CTPT hai chất A và B.
Đặt a, b là số ml tương ứng của A và B trong 50 ml X
---> a + b = 50 và a + 2b = 80
---> a = 20 ml và b = 30 ml
Tỷ lệ thể tích cũng là tỷ lệ số mol ---> nA : nB = 2 : 3
Trong 4,67 gam hỗn hợp X đặt 2x, 3x là số mol A, B
Khi đó nCO2 = 2xn + 3xn = 5xn = 25/100 + 2.5/100 = 0,35 mol
---> x = 0,07/n
---> nA = 2x = 0,14/n và nB = 3x = 0,21/n mol
Khối lượng hỗn hợp là:
m = 0,14.14n/n + 0,21.(14n - 2)/n = 4,67
---> n = 2  :( Hình như tính toán sai chỗ nào đó.
2. Đốt cháy hòan tòan m gam hỗn hợp gồm 5 hyđrocacbon là C2H4; C3H6; C4H8; C5H10; C6H12 cần V lít không khí (đktc) và thu được 11,2 lít khí cacbonic (đktc). Biết trong không khí, nitơ chiếm 80%, oxi chiếm 20% vế thể tích. Tìm V và m
Nhận thấy các hidrocacbon đều có dạng CnH2n, khi đốt sẽ cho nCO2 = nH2O
Do đó nCO2 = nH2O = 11,2/22,4 = 0,5 mol
---> m = mC + mH = 0,5.12 + 0,5.2 = 7 gam
nO2 = nCO2 + nH2O/2 = 0,75 mol
Vậy V = 0,75.100.22,4/20 = ... (lít)
<a href="http://www.clocklink.com/clocks/5003p-red.swf?TimeZone=JOG&amp;Place=thantang.pro9999&amp;DateFormat=dd+/+mm+/+yyyy+DDD&amp;TimeFormat=HH:mm:ss&amp;" target="_blank" class="new_win">http://www.clocklink.com/clocks/5003p-red.swf?TimeZone=JOG&amp;Place=thantang.pro9999&amp;DateFormat=dd+/+mm+/+yyyy+DDD&amp;TimeFormat=HH:mm:ss&amp;</a>
Ngực trầm xinh cho tiếng trái tim vang vọng vào đời chói chang, cho nắng tắt, cho trăng rằm lên, cho vừa đôi chân em đến...