Loading

Like H2VN trên Facebook

Tác giả Chủ đề: Đề thi hoá  (Đọc 352724 lần)

0 Thành viên và 4 Khách đang xem chủ đề.

Offline Mr H2O

 • Administrator
 • Gold Member H2VN
 • ******
 • Bài viết: 1326
 • Nước hiền hòa ẩn chứa nhiều bí ẩn
Re: Đề thi hoá
« Trả lời #585 vào lúc: Tháng Một 07, 2016, 08:02:00 AM »
Câu 1: (2 điểm)
Tìm 8 chất rắn  khác nhau thỏa mãn chất X và hoàn thành phương trình phản ứng hóa học trong sơ đồ phản ứng sau:
                            X + H2SO4   Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O
Câu 2: (2 điểm)
1. Chỉ dùng thêm nước và các điều kiện thí nghiệm cần thiết, hãy nêu phương pháp nhận biết 5 gói bột màu trắng của 5 chất sau: KCl, Ba(HCO3)2 , K2CO3, MgCl2, K2SO4 .
2. Từ các nguyên liệu Fe(OH)2, MnO2, dung dịch HCl đặc. Hãy nêu các bước tiến hành và viết các phương trình phản ứng hóa học điều chế FeCl3.
Câu 3:  (1,5điểm)
Để hòa tan 7,8 gam kim loại X cần dùng V ml dung dịch HCl, sau phản ứng thấy có 2,688 lít khí H2 thoát ra (đo ở đktc). Mặt khác để hòa tan 3,2 gam oxit kim loại Y cần dùng V/2 ml
dung dịch HCl ở trên. Tìm X và Y.
Câu 4: (2 điểm)
  Hỗn hợp khí A gồm SO2, O2 có tỷ khối đối với khí metan (CH4) bằng 3.
a) Xác định % thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp A.
b) Cho hỗn hợp qua bình thép có xúc tác V2O5 ( 4500C) thì thu được hỗn hợp khí B. Biết hiệu suất phản ứng là 80%. Xác định % thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp khí B.
Câu 5: (1,5 điểm)
Hoà tan 34,2 gam hỗn hợp gồm Al2O3 và Fe2O3 vào trong 1 lít dung dịch HCl 2M, sau phản ứng còn dư 25% axit. Cho dung dịch tạo thành tác dụng với dung dịch NaOH 1M sao cho vừa đủ đạt kết tủa bé nhất.
a) Tính khối lượng của mỗi oxit trong hỗn hợp.
b) Tính thể tích của dung dịch NaOH 1M đã dùng.
Câu 6: (1 điểm)
Sục từ từ a mol khí CO2 vào 800 ml dung dịch X gồm KOH 0,5M và Ca(OH)2 0,2M. Tìm giá trị của a để thu được khối lượng kết tủa lớn nhất.
Nước hiền hòa ẩn chứa nhiều bí ẩn

Cộng đồng Hóa học H2VN

Re: Đề thi hoá
« Trả lời #585 vào lúc: Tháng Một 07, 2016, 08:02:00 AM »

Offline satthubongdem

 • #YEUHOAHOC#
 • Yêu... Hóa học
 • ***
 • Bài viết: 50
 • H2VN!!!
Re: Đề thi hoá
« Trả lời #586 vào lúc: Tháng Ba 01, 2016, 12:21:47 PM »
Câu 1:
X là Fe ,Fe2O3,FeO,Fe3O4,Fe(OH)2,FeS,FeS2,FeSO4
p/s: e là lính mới,mong diễn đàn nhà mình hoạt động sôi nổi hơn ạ  ^-^
______________Tự hào là thành viên H2VN_____________                                                                                                                       #ILOVECHEMISTRY#

Offline satthubongdem

 • #YEUHOAHOC#
 • Yêu... Hóa học
 • ***
 • Bài viết: 50
 • H2VN!!!
Re: Đề thi hoá
« Trả lời #587 vào lúc: Tháng Ba 01, 2016, 12:27:42 PM »
Câu 2 :
2.Cho Fe(OH)2 tác dụng với HCl:    Fe(OH)2 + HCl = FeCl2 + H2O
Cho HCl + MnO2 = MnCl2 + Cl2 + H2O
cuối cùng lấy FeCl2 + Cl2 tao ra FeCl3
______________Tự hào là thành viên H2VN_____________                                                                                                                       #ILOVECHEMISTRY#

Offline satthubongdem

 • #YEUHOAHOC#
 • Yêu... Hóa học
 • ***
 • Bài viết: 50
 • H2VN!!!
Re: Đề thi hoá
« Trả lời #588 vào lúc: Tháng Ba 01, 2016, 12:53:09 PM »
Câu 3:
nHCl=0,12 mol
    2X             +         2aHCl =            2XCla +              aH2
    2 mol                                                                       a mol
    7,8/X mol                                                               0,12 mol
      ->       7,8n/X = 0,24
Xét Th n=1,2,3 thấy n=2 thì X = 65 ~ Zn
  Vì hòa tan oxit của Y cần V/2 ml nên số mol HCl bằng 1/2 số mol HCl ở trên = 0,12 mol
   2Y2Ob              +       2bHCl =      2YClb  +            bH2O
    1 mol                         2b mol
    3,2/(2Y+16b) mol     0,12 mol
    ->        6,4/(2Y+16b) = 0,12
         Xet TH de thay b=3 và Y=56 ~Fe
______________Tự hào là thành viên H2VN_____________                                                                                                                       #ILOVECHEMISTRY#

Offline satthubongdem

 • #YEUHOAHOC#
 • Yêu... Hóa học
 • ***
 • Bài viết: 50
 • H2VN!!!
Re: Đề thi hoá
« Trả lời #589 vào lúc: Tháng Ba 01, 2016, 08:09:37 PM »
a,Khối lượng mol A=48
Theo pp đường chéo dễ tính đc V(SO2)/V(O2)=1
     => phần trăm thể tích 50 % và 50%
______________Tự hào là thành viên H2VN_____________                                                                                                                       #ILOVECHEMISTRY#

Offline satthubongdem

 • #YEUHOAHOC#
 • Yêu... Hóa học
 • ***
 • Bài viết: 50
 • H2VN!!!
Re: Đề thi hoá
« Trả lời #590 vào lúc: Tháng Ba 01, 2016, 08:20:05 PM »
E xin xơi tiếp bài 5: :)
a,Đặt nAl2O3=x(mol), nFe2O3=y (mol )
  nHCl=1x2x75/100=1,5 mol
             Al2O3   +   6HCl      =      2AlCl3     +    3H2O
             x mol         6x   mol                   
             Fe2O3   +   6HCl      =     2FeCl3     +    3H2O
             y                 6y mol
=>ta có hệ : 6x+6y=1,5 và 102x+160y=34,2
=>x=0,1 và y=0,15
Xong!
       
« Sửa lần cuối: Tháng Ba 01, 2016, 08:21:40 PM gửi bởi satthubongdem »
______________Tự hào là thành viên H2VN_____________                                                                                                                       #ILOVECHEMISTRY#

Offline satthubongdem

 • #YEUHOAHOC#
 • Yêu... Hóa học
 • ***
 • Bài viết: 50
 • H2VN!!!
Re: Đề thi hoá
« Trả lời #591 vào lúc: Tháng Ba 01, 2016, 08:29:41 PM »
C5:
b,   Dễ tính đc nHCl dư sau p/ư vs oxit = 0,5 mol
   HCl          +        NaOH        =>       NaCl    +     H2O
   0,5                    0,5
   AlCl3       +      3NaOH        =>       Al(OH)3       +      3NaCl
   2x                     6x                           2x
   FeCl3      +      3NaOH        =>       Fe(OH)3       +  3NaCl
   2y                     6y
 để thu đc lượng kết tủa nhỏ nhất=>Al(OH)3 sẽ tan tiếp trong NaOH(dư)
   Al(OH)3      +       NaOH         =>       NaAlO2    +      H2O
    2x                         2x
=> tổng nNaOH=0,5+6x+6y+2x=0,5+6y+8x=2,2 mol => V=...
______________Tự hào là thành viên H2VN_____________                                                                                                                       #ILOVECHEMISTRY#

Offline satthubongdem

 • #YEUHOAHOC#
 • Yêu... Hóa học
 • ***
 • Bài viết: 50
 • H2VN!!!
Re: Đề thi hoá
« Trả lời #592 vào lúc: Tháng Ba 04, 2016, 11:27:21 PM »
Bạn có thể giải câu 6 ko.mấy bài dạng này mik ko biết làm thật
______________Tự hào là thành viên H2VN_____________                                                                                                                       #ILOVECHEMISTRY#

Offline satthubongdem

 • #YEUHOAHOC#
 • Yêu... Hóa học
 • ***
 • Bài viết: 50
 • H2VN!!!
Re: Đề thi hoá
« Trả lời #593 vào lúc: Tháng Ba 05, 2016, 11:59:51 AM »
Giải thích hộ mình chỗ này.khó hiểu nghĩ mãi ko ra c017
Cho m gam hỗn hợp Al,Mg vào 500ml dung dịch A chứa Fe(NO3)2,Cu(NO3)2,AgNO3 mới điều chế.Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được hỗn hợp rắn B gồm các kim loại bị đẩy ra và dd C.Cho dd C tác dụng với dd NaOH dư thì thu được 26,4 gam kết tủa D và dd E. Kết tủa D đem sấy khô ngoài không khí thấy khối lượng tăng 1,7 gam.Thổi khí CO2 vào dd E cho đến khi dư lại thu được 7,8 gam kết tủa
1.Viết PT
2.Tính m
« Sửa lần cuối: Tháng Ba 05, 2016, 12:02:15 PM gửi bởi satthubongdem »
______________Tự hào là thành viên H2VN_____________                                                                                                                       #ILOVECHEMISTRY#

Offline satthubongdem

 • #YEUHOAHOC#
 • Yêu... Hóa học
 • ***
 • Bài viết: 50
 • H2VN!!!
Re: Đề thi hoá
« Trả lời #594 vào lúc: Tháng Ba 06, 2016, 06:05:26 PM »
Giải thích hộ mình chỗ này.khó hiểu nghĩ mãi ko ra c017
Cho m gam hỗn hợp Al,Mg vào 500ml dung dịch A chứa Fe(NO3)2,Cu(NO3)2,AgNO3 mới điều chế.Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được hỗn hợp rắn B gồm các kim loại bị đẩy ra và dd C.Cho dd C tác dụng với dd NaOH dư thì thu được 26,4 gam kết tủa D và dd E. Kết tủa D đem sấy khô ngoài không khí thấy khối lượng tăng 1,7 gam.Thổi khí CO2 vào dd E cho đến khi dư lại thu được 7,8 gam kết tủa
1.Viết PT
2.Tính m
mà thôi mình cũng nghĩ ra rồi
p/s:bn bảo nhắn tin cần gì sẽ giúp đỡ mà thời gian onl như v giúp đỡ kiểu gì :(
______________Tự hào là thành viên H2VN_____________                                                                                                                       #ILOVECHEMISTRY#

Offline satthubongdem

 • #YEUHOAHOC#
 • Yêu... Hóa học
 • ***
 • Bài viết: 50
 • H2VN!!!
Re: Đề thi hoá
« Trả lời #595 vào lúc: Tháng Ba 06, 2016, 06:21:47 PM »
Ko lẽ ad không nghĩ ra cách nào "hồi sinh" lại diễn đàn à.Mình thấy diễn đàn này rất hay mà sao ko có bạn nào tìm đến nhỉ.hàng ngày mình vào diễn đàn chẳng thấy có ma nào,chỉ tự kỷ 1 mình trong diễn đàn thôi :((.diễn đàn thì khá nhiều spam,thông tin quảng cáo...ad thì còn lại ai nào?còn duy nhất 1 người.mình cũng đi giới thiệu diễn đàn mình nhiều r đấy nhưng tình hình chẳng thay đổi:((.viết bài này để HY VỌNG mem nào còn sống trong diễn đàn và có mục đích học tập thì đến học với mình...còn nếu không thì chắc cũng phải bỏ diễn đàn thật(ko muốn tự kỷ nữa) :'(
mình viết bài này ko đăng vào đúng chủ đề nhưng xin bác Mr H2O đừng del bài của em
______________Tự hào là thành viên H2VN_____________                                                                                                                       #ILOVECHEMISTRY#

Offline DragonKnight

 • Thích... Hóa học
 • Bài viết: 1
Re: Đề thi hoá
« Trả lời #596 vào lúc: Tháng Chín 25, 2017, 08:15:05 PM »
Các bạn cho mik xin đề thi HSG hóa các trường ở Hà Nội nha !!!
 c017

Offline Mr H2O

 • Administrator
 • Gold Member H2VN
 • ******
 • Bài viết: 1326
 • Nước hiền hòa ẩn chứa nhiều bí ẩn
Re: Đề thi hoá
« Trả lời #597 vào lúc: Tháng Chín 26, 2017, 07:06:03 PM »
Nước hiền hòa ẩn chứa nhiều bí ẩn