Loading

Like H2VN trên Facebook

Tác giả Chủ đề: Pin điện - Thế điện cực - Điện phân  (Đọc 85353 lần)

0 Thành viên và 5 Khách đang xem chủ đề.

Offline ThanhThao

 • Mơ.
 • Global Moderator
 • Yêu... Hóa học
 • *****
 • Bài viết: 105
 • Sum vầy
  • My Blog
Re: Pin điện - Thế điện cực - Điện phân
« Trả lời #75 vào lúc: Tháng Bảy 31, 2009, 04:11:05 PM »
1.Điện phân dung dịch NaCl, dùng điện cực trơ, có vách ngăn, thu được 200 ml dung dịch có pH = 13. Nếu tiếp tục điện phân 200 ml dung dịch này cho đến hết khí Clo thoát ra ở anot thì cần thời gian 386 giây, cường độ dòng điện 2 A. Hiệu suất điện phân 100%. Lượng muối ăn có trong dung dịch lúc đầu là bao nhiêu gam?
Chọn một đáp án dưới đây
A. 2,808 gam  B. 1,638 gam 
C. 1,17 gam D. 1,404 gam
 
2.Đem điện phân 100 ml dung dịch AgNO3 có nồng độ C (mol/l), dùng điện cực trơ. Sau một thời gian điện phân, thấy có kim loại bám vào catot, ở catot không thấy xuất hiện bọt khí, ở anot thấy xuất hiện bọt khí và thu được 100 ml dung dịch có pH = 1. Đem cô cạn dung dịch này, sau đó đem nung nóng chất rắn thu được cho đến khối lượng không đổi thì thu được 2,16 gam một kim loại. Coi sự điện phân và các quá trình khác xảy ra với hiệu suất 100%. Trị số của C là:
Chọn một đáp án dưới đây
A. 0,3M  B. 0,2M 
C. 0,1M  D. 0,4M
 
Bài 3:
Tiến hành điện phân ( điện cực trơ, màng ngăn xốp) 100 ml dung dịch NaCl 1M cho tới khi pH của dung dịch = 13 thì ngưng điện phân ( coi thể tích dung dịch ko đổi). Tính % NaCl bị điện phân:
Chọn một đáp án dưới đây
A. 5% B. 10%
C. 15% D. 20%

Bai4
Điện phân muối nitrat của một kim loại R chưa biết hoá trị thấy ở catôt tách ra 5,4 gam kim loại , ở anôt thoát ra 0,28 lit khí (đktc). Kim loại R là 
Chọn một đáp án dưới đây
A. Pb B. Ag
C. Cu D. Fe
 
Bài 5:
Hoà tan1,17 gam NaCl vào nước rồi đem điện phân có màng ngăn thu được 500 ml dung dịch có pH= 12. Hiệu suất của phản ứng điện phân là
Chọn một đáp án dưới đây
A. 15% B. 45%
C. 25% D. 35%
 
Bài 6:
Điện phân dung dịch NaCl(d=1,2g/ml) chỉ thu được một chất khí ở điện cực .Cô cạn dung dịch sau điện phân ,còn lại 125g cặn khô.Nhiệt phân cặn này thấy giảm 8g.Hiệu suất của quá trình điện phân là:
Chọn một đáp án dưới đây
A. 25% B. 30%
C. 40% D. 50%
 
Bài7 :
Điện phân dung dịch muối nitrat của kim loại M, dùng điện cực trơ, cường độ dòng điện 2 A. Sau thời gian điện phân 4 giờ 1 phút 15 giây, không thấy khí tạo ở catot. Khối lượng catot tăng 9,75 gam. Sự điện phân có hiệu suất 100%, ion kim loại bị khử tạo thành kim loại bám hết vào catot. M là kim loại nào?
Chọn một đáp án dưới đây
A. Kẽm  B. Sắt
C. Nhôm  D. Đồng
 
Bài 8:
Điện phân dung dịch NaCl, dùng điện cực trơ, có vách ngăn, thu được 200 ml dung dịch có pH = 13. Nếu tiếp tục điện phân 200 ml dung dịch này cho đến hết khí Clo thoát ra ở anot thì cần thời gian 386 giây, cường độ dòng điện 2 A. Hiệu suất điện phân 100%. Lượng muối ăn có trong dung dịch lúc đầu là bao nhiêu gam?
Chọn một đáp án dưới đây
A. 2,808 gam B. 1,638 gam 
C. 1,17 gam  D. ,404 gam
 
Bài9 :
Ðiện phân dung dịch hỗn hợp CuCl2,HCl.NaCl với điện cực trơ, màng ngăn xốp. Hỏi trong quá trình điện phân pH của dung dịch thay đổi như thế nào?
Chọn một đáp án dưới đây
A. Không thay đổi B. Tăng lên 
C. Giảm xuống D. Kết quả khác

Bài 10:
Điện phân dung dịch X gồm CuSO40,1 mol  và KCl0,1 mol . Khi ở catot bắt đầu thoát khí thì ngừng điện phân. Khối lượng kim loại trên catot và thể tích khí thu được ở anot (đktc) lần lượt là:
Chọn một đáp án dưới đây
A. 10,3; 3,36l B. 6,4; 1,68l
C. 6,4; 2,24l D. 10,3; 2,24l
 
Bài 11: 37221  Tự luận Hóa  | Xem bài giải  Xem ý kiến | Viết ý kiến 
Để bảo vệ sắt , người ta nhúng vật vào dung dịch muối Ni2+ , vật phải mạ được dùng làm catot, anot là điện cực làm bằng Ni , điện phân với cường độ I = 1,93 A trong thời gian 20.000 giây . Tính bề dày lớp mạ nếu diện tích mặt ngoài của vật là 2dm2

Bai12 : 37002  Trắc nghiệm Hóa  Viết ý kiến 
Điều nào sau đây đúng khi nói về sản xuất Al bằng phương pháp điện phân nóng chảy:
Chọn một đáp án dưới đây
A. Al là kim loại trung bình nên có thể sử dụng phương pháp thủy luyện
B. Thêm cryôlít để hạ nhiệt độ nóng chảy của Al2O3 và tăng tính dẫn điện của hỗn hợp
C. Khi điện phân nóng chảy ,điện cực graphit tác dụng thường xuyên với O2  nên phải tường xuyên bổ xung điện cực.
D. B,C đúng
 
Bài 13:
Cho 2 lit dung dịch hỗn hợp FeCl2 0,1 M và BaCl2 0,2 M (dung dịch X)
a) Điện phân dung dịch X với dòng điện 5 A đến khi kết tủa hết ion kim loại bám trên catot thì thời gian điện phân là bao nhiêu.
b) Điện phân dung dịch X thêm một thời gian nữa đến khi dung dịch có pH = 13 thì tổng thể tích khí thoát ra ở anot là bao nhiêu ( điện phân có màng ngăn).

Bài 14:
Điện phân dung dịch hỗn hợp chứa 19,8 g Cu(NỎ)2  và 29,8 g KCl với điện cực trơ và có màng ngăn.Sau một thời gian thấy khối lượng dung dịch giảm 17,15 g so với ban đầu, thể tích dung dịch là 400 ml . Nồng độ mol/l của các chất trong dung dịch sau điện phân là bao nhiêu.

Bài 15:
Điện phân hoàn toàn 200 ml một dung dịch hỗn hợp Cu(NO3)2 và Ag(NO3) với dòng điện có cường độ là 0,804 A , trong 2 giờ , thấy khối lượng cực âm tăng thêm 3,44 g . Nồng độ mol/l của mỗi muối trong dung dịch ban đầu là bao nhiêu


[/center]

Cộng đồng Hóa học H2VN

Re: Pin điện - Thế điện cực - Điện phân
« Trả lời #75 vào lúc: Tháng Bảy 31, 2009, 04:11:05 PM »

Offline 2K2+

 • Hướng dương xanh
 • Global Moderator
 • Gold Member H2VN
 • *****
 • Bài viết: 551
 • Van Hốp
Re: Pin điện - Thế điện cực - Điện phân
« Trả lời #76 vào lúc: Tháng Tám 01, 2009, 11:16:59 AM »
Đáp án bài trắc nghiệm trên:
1. B. 1,638 gam.
2. A. 0,3M
3. B. 10%
4. B. Ag
5. C. 25%
6. D. 50%
7. A. Kẽm
8. B. 1,638 gam
9. B. Tăng lên
10.6,4 gam; 1,68 lít

Offline mưa

 • Nhớ... Hóa học
 • **
 • Bài viết: 33
Re: Pin điện - Thế điện cực - Điện phân
« Trả lời #77 vào lúc: Tháng Tám 01, 2009, 03:04:04 PM »
Mắc song song 3 bình A,B,C đựng 3 dd tương ứng CuCl2,XS04,AgN03.Sau 1 thời gian đp thấy khối lượng kim loại thoát ra tren catot C nhiều hơn catot A là 1,0698 g và khối lượng kim loại thoát ra tren catot B nhiều hơn A 0,1353g.Tính khối lượng nguyên tử X.Biết tỉ lệ cường độ dòng điện vào 3 bình =3:5:4

Offline 2K2+

 • Hướng dương xanh
 • Global Moderator
 • Gold Member H2VN
 • *****
 • Bài viết: 551
 • Van Hốp
Re: Pin điện - Thế điện cực - Điện phân
« Trả lời #78 vào lúc: Tháng Tám 01, 2009, 06:18:27 PM »
Mắc song song 3 bình A,B,C đựng 3 dd tương ứng CuCl2,XS04,AgN03.Sau 1 thời gian đp thấy khối lượng kim loại thoát ra tren catot C nhiều hơn catot A là 1,0698 g và khối lượng kim loại thoát ra tren catot B nhiều hơn A 0,1353g.Tính khối lượng nguyên tử X.Biết tỉ lệ cường độ dòng điện vào 3 bình =3:5:4
Giả sử ta điện phân trong thời gian t và cường độ dòng điện đi vào 3 bình lần lượt là 3I, 5I, 4I.
~> Khối lượng kim loại bám trên Katot A là: mA = 64*3I*t/(2*96500)
~> Khối lượng kim loại bám trên Katot B là: mB = X*5I*t/(2*96500)
~> Khối lượng kim loại bám trên Katot C là: mC = 108*4I*t/96500
Ta có:
(mB - mA)/(mC - mA) = (5X - 64*3)/(2*108*4 - 64*3) = 0,1353/1,0698
~> Giải ra X = 55,4

Offline mưa

 • Nhớ... Hóa học
 • **
 • Bài viết: 33
Re: Pin điện - Thế điện cực - Điện phân
« Trả lời #79 vào lúc: Tháng Tám 02, 2009, 07:25:41 AM »
Y là kim loại hoạt động mạnh hơn X.Đp dd hh muối X(N03)2 aM,YCl2 2/3 aM với điện cực trơ đến khi catôt xuất hiện bọt khí thì ngừng đp dc dd A& 1,92g kim loại thoát trên catot.Thêm dd Na2C03 vào dd A dc ktủa B.Hoà tan B=dd HBr dư rồi làm khô dc 3,68g 1 h/c khan C.Đp nóng chảy hết C = dong điện 5A hết 12phút52s.X=?,Y=?.viết PTPư
« Sửa lần cuối: Tháng Tám 02, 2009, 04:25:55 PM gửi bởi mưa »

Offline anhtuan_h2vn

 • Hóa học là vô cực...
 • Global Moderator
 • Gold Member H2VN
 • *****
 • Bài viết: 1442
 • I love chemistry
Re: Pin điện - Thế điện cực - Điện phân
« Trả lời #80 vào lúc: Tháng Tám 02, 2009, 05:47:26 PM »
Y là kim loại hoạt động mạnh hơn X.Đp dd hh muối X(N03)2 aM,YCl2 2/3 aM với điện cực trơ đến khi catôt xuất hiện bọt khí thì ngừng đp dc dd A& 1,92g kim loại thoát trên catot.Thêm dd Na2C03 vào dd A dc ktủa B.Hoà tan B=dd HBr dư rồi làm khô dc 3,68g 1 h/c khan C.Đp nóng chảy hết C = dong điện 5A hết 12phút52s.X=?,Y=?.viết PTPư
thời gian= 772s
m Br2 thu dc= (160*5*772)/(2*96500)=3,2g => nBr2 = 0,02 mol=>nBr- = 0,04 mol
m kim loại= 0,48g
Thêm dd Na2C03 vào dd A dc ktủa B.=> muối của kim loại Y không bị điện phân
ta có : muối MBrx => 0,04/x*M= 0,48 ==>M=24,x=2 => Y là Mg
nMg= 0,02 mol
ta có nX/nMg= 3/2 => nX = 0,03 mol => Mx= 64 => Cu
Đừng bao giờ để ngọn lửa trong tim bạn tắt...!

Offline mưa

 • Nhớ... Hóa học
 • **
 • Bài viết: 33
Re: Pin điện - Thế điện cực - Điện phân
« Trả lời #81 vào lúc: Tháng Tám 02, 2009, 09:14:35 PM »
Hoaf tan a g CuS04.5H20 vào dd HCl dc 500ml A
1)Lấy 100ml A điện phân bừng dòng điện 5A , điện cực trơ, sau 6'26 giây ngừng điện phâm đựoc dung dịch B thêm 3.288(g)Ba vào dung dịch B , sau khi phản ứng xong,lọc lấy kết tủa,nung đến khối lượng không đổi thu được 4.834(g) chất rắn C gồm hai chất.Phần nước lọc có môi trường trung tính,đem làm khô,đựơc m (g)một muối khan.
Tính khối lượng sinh ra trên hai diện cực.
Tính a ?
Tính m ?
2)lấy 100ml dung dịch A đem điện phân bằng dòng điện 6,4A,điện cực trơ,sau t phút thì trên anốt thu được 0.4704 lít khí(đktc).Tính t
« Sửa lần cuối: Tháng Tám 08, 2009, 09:02:00 PM gửi bởi mưa »

Offline cat_luv_mouse

 • Thích... Hóa học
 • Bài viết: 1
Re: Pin điện - Thế điện cực - Điện phân
« Trả lời #82 vào lúc: Tháng Mười 22, 2009, 05:52:49 PM »
CHo mình hỏi nha:
Viết phương trình điện li (trong nước) của H2SO3 là như thế nào?

Offline Mũ Lưỡi Trai

 • Sống trên đời phải biết mình là ai..
 • Gold Member H2VN
 • ***
 • Bài viết: 526
Re: Pin điện - Thế điện cực - Điện phân
« Trả lời #83 vào lúc: Tháng Mười 22, 2009, 09:41:42 PM »
CHo mình hỏi nha:
Viết phương trình điện li (trong nước) của H2SO3 là như thế nào?
Phân li từng nấc:
H2SO3 <--> H+ + HSO3-     Ka1
HSO3- <--> H+ + SO32-     Ka2
Tổ hợp 2 phương trình trên:
H2SO3 --> 2H+ + SO32-     K = Ka1.Ka2
Kinh nghiệm là chiếc lược cuộc đời cho ta khi...đầu đã trọc hết tóc...

Offline hnd2193

 • Yêu... Hóa học
 • ***
 • Bài viết: 70
Re: Pin điện - Thế điện cực - Điện phân
« Trả lời #84 vào lúc: Tháng Mười Hai 31, 2009, 07:02:32 PM »
Cho mình hỏi bài này:
Hòa tan 4,5g tinh thể XSO4.5H2O vào nước thu được dung dịch A. Điện phân dung dịch A với điện cực trơ.
 _ Nếu thời gian điện phân là t(s) thì thu được kim loại ở cathode và 0,007 mol khí còn lại ở anode.
 _ Nếu thời gian điện phân là 2t(s) thì thu được 0,024 mol khí.
a/ Xác định công thức XSO4.5H2O.
b/ Cho I=1,93A. Tính t.
« Sửa lần cuối: Tháng Một 08, 2010, 09:36:43 PM gửi bởi hnd2193 »

Offline batman_begin_a10

 • MgSO4
 • Yêu... Hóa học
 • ***
 • Bài viết: 57
Re: Pin điện - Thế điện cực - Điện phân
« Trả lời #85 vào lúc: Tháng Hai 16, 2010, 09:16:16 PM »
dung dịch X chứa HCl CuSO4 Fe2(SO4)3. lấy 400 ml X đêm đp với điện cực trơ, I = 7.724 A đến khi ở (K) thu được 5.12 g Cu thì dừng lại. Khi đó ở (A) tháy có 0.1 mol một chất khí thoát ra. thời gian đp và nồng độ Fe2 + là ?
hữu duyên thiên lý năng tương ngộ

Offline dangvietcuong98

 • Chết như sống
 • Yêu... Hóa học
 • ***
 • Bài viết: 83
 • Chết không phải là hết mà là xuất phát cho 1 cuộc sống mới cao quý hơn.
Re: Pin điện - Thế điện cực - Điện phân
« Trả lời #86 vào lúc: Tháng Mười 29, 2012, 10:58:31 PM »
Cho em hỏi ăc quy kiềm và ắc quy chì khác nhau chỗ nào?
Kiến thức mà không lo truyền bá
Cũng chỉ là lí thuyết mà thôi
Lí thuyết dù hay ơi là hay
Một con vẹt cũng nói được ngay.

Offline anhtuan_h2vn

 • Hóa học là vô cực...
 • Global Moderator
 • Gold Member H2VN
 • *****
 • Bài viết: 1442
 • I love chemistry
Re: Pin điện - Thế điện cực - Điện phân
« Trả lời #87 vào lúc: Tháng Mười 30, 2012, 02:07:01 AM »
Khác nhau về cả bản chất điện cực và dung dịch nhúng các điện cực, nói chung là khác nhau hết! Công dụng và nguyên lý hoạt động như nhau thôi
Đừng bao giờ để ngọn lửa trong tim bạn tắt...!

Offline thanhnguyen222

 • Thích... Hóa học
 • Bài viết: 2
Re: Pin điện - Thế điện cực - Điện phân
« Trả lời #88 vào lúc: Tháng Hai 05, 2013, 06:46:17 PM »
Tính thế của điện cực Pt nhúng trong dd gồm KMnO4 0,01M và FeSO4 0,01M ở pH=1.
Cho E0 của MnO4/Mn2+ = 1,51V, E0 của Fe3+/Fe2+ =0,771V
Các anh chị giải giúp em bài này với ạ! Em không biết cách làm các bài về pin điện. Cảm ơn các anh chị!

Offline anhtuan_h2vn

 • Hóa học là vô cực...
 • Global Moderator
 • Gold Member H2VN
 • *****
 • Bài viết: 1442
 • I love chemistry
Re: Pin điện - Thế điện cực - Điện phân
« Trả lời #89 vào lúc: Tháng Hai 07, 2013, 10:33:58 AM »
E= E0 -0,059/n.[Kh]/[Ox]
Dùng công thức trên để tính thế điện cực của các điện cực.
Đừng bao giờ để ngọn lửa trong tim bạn tắt...!

 

Du Lịch Blog