Loading

Like H2VN trên Facebook

Tác giả Chủ đề: Tra cứu các thông số vật lý  (Đọc 8010 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Offline thantang.pro9999

 • thantang.pro9999
 • Administrator
 • Gold Member H2VN
 • ******
 • Bài viết: 2156
 • Hidden beauty
Tra cứu các thông số vật lý
« vào lúc: Tháng Năm 25, 2008, 08:12:53 AM »
Dưới đây là tích số tan T và chỉ số pT = -lgT của hơn 500 chất ít tan hay gặp nhất, đo ở 298K và 1 atm, dung môi là H2O. Để cho tiện, xin dùng kí hiệu: aEb = a.10b

-- Hợp chất -----|------ T --------|--- pT = -lgT
Ac2(C2O4)3 ------|-- 2,0E-24 ------|------ 23,70
(Lúc mới kết tủa) Ac(OH)3 ---------|-- 2,1E-19 ------|------ 18,68
(Kết tủa đã lâu) Ac(OH)3 ---------|-- 1,3E-21 ------|------ 20,89
Ag3AsO3 ---------|-- 1,0E-17 ------|------ 17,00
Ag3AsO4 ---------|-- 1,0E-22 ------|------ 22,00
AgBO2 -----------|-- 4,0E-03 ------|------ 02,40
AgBr ------------|-- 5,3E-13 ------|------ 12,28
AgBrO3 ----------|-- 5,5E-05 ------|------ 04,26
AgC2H3O2 --------|-- 4,0E-03 ------|------ 02,40
AgCN ------------|-- 1,4E-16 ------|------ 15,84
Ag2CO3 ----------|-- 1,2E-12 ------|------ 11,09
Ag2C2O4 ---------|-- 3,5E-11 ------|------ 10,46
AgCl ------------|-- 1,8E-10 ------|------ 09,75
AgClO2 ----------|-- 2,0E-04 ------|------ 03,70
AgClO3 ----------|-- 5,0E-02 ------|------ 01,30
Ag2CrO4 ---------|-- 1,1E-12 ------|------ 11,95
Ag2Cr2O7 --------|-- 1,0E-10 ------|------ 10,00
Ag3Co(CN)6 ------|-- 3,9E-26 ------|------ 25,41
Ag3Fe(CN)6 ------|-- 1,0E-22 ------|------ 22,00
Ag4Co(CN)6 ------|-- 8,5E-45 ------|------ 44,07
Ag2HVO4 ---------|-- 2,0E-14 ------|------ 13,70
AgI -------------|-- 8,3E-17 ------|------ 16,08
AgIO3 -----------|-- 3,0E-08 ------|------ 07,52
AgMnO4 ----------|-- 1,6E-03 ------|------ 02,79
AgMoO4 ----------|-- 2,8E-12 ------|------ 11,55
AgN3 ------------|-- 2,9E-09 ------|------ 08,54
AgNO2 -----------|-- 6,0E-04 ------|------ 03,22
Ag2O (AgOH) -----|-- 1,6E-08 ------|------ 07,80
AgOCN -----------|-- 2,3E-07 ------|------ 06,64
(2Ag+ và PO3F2-) Ag2PO3F ---------|-- 8,9E-04 ------|------ 03,05
Ag3PO4 ----------|-- 1,3E-20 ------|------ 19,89
AgReO4 ----------|-- 7,95E-5 ------|------ 04,10
Ag2S ------------|-- 2,0E-50 ------|------ 49,70
AgSCN -----------|-- 1,2E-12 ------|------ 11,97
Ag2SO3 ----------|-- 1,5E-14 ------|------ 13,82
AgSO3NH2 --------|-- 1,0E-01 ------|------ 01,00
Ag2SO4 ----------|-- 1,6E-05 ------|------ 04,80
AgSeCN ----------|-- 4,0E-16 ------|------ 15,40
Ag2SeO3 ---------|-- 9,8E-16 ------|------ 15,01
Ag2SeO4 ---------|-- 5,9E-08 ------|------ 07,25
« Sửa lần cuối: Tháng Năm 25, 2008, 08:42:34 AM gửi bởi thantang.pro9999 »
<a href="http://www.clocklink.com/clocks/5003p-red.swf?TimeZone=JOG&amp;Place=thantang.pro9999&amp;DateFormat=dd+/+mm+/+yyyy+DDD&amp;TimeFormat=HH:mm:ss&amp;" target="_blank" class="new_win">http://www.clocklink.com/clocks/5003p-red.swf?TimeZone=JOG&amp;Place=thantang.pro9999&amp;DateFormat=dd+/+mm+/+yyyy+DDD&amp;TimeFormat=HH:mm:ss&amp;</a>
Ngực trầm xinh cho tiếng trái tim vang vọng vào đời chói chang, cho nắng tắt, cho trăng rằm lên, cho vừa đôi chân em đến...

Cộng đồng Hóa học H2VN

Tra cứu các thông số vật lý
« vào lúc: Tháng Năm 25, 2008, 08:12:53 AM »

Offline thantang.pro9999

 • thantang.pro9999
 • Administrator
 • Gold Member H2VN
 • ******
 • Bài viết: 2156
 • Hidden beauty
Tra cứu các thông số vật lý
« Trả lời #1 vào lúc: Tháng Năm 25, 2008, 09:25:15 AM »
-- Hợp chất -----|------ T --------|--- pT = -lgT
AgVO3 -----------|-- 5,0E-07 ------|------ 06,30
Ag2WO4 ----------|-- 5,5E-12 ------|------ 11,26
AlAsO4 ----------|-- 1,6E-16 ------|------ 15,80
(Al3+ và 3OH-) Al(OH)3 ---------|-- 1,0E-32 ------|------ 32,00
(AlOH2+ và 2OH-) Al(OH)3 ---------|-- 1,0E-23 ------|------ 23,00
(H+ và AlO2-) Al(OH)3 ---------|-- 1,6E-13 ------|------ 12,80
AlPO4 -----------|-- 5,7E-19 ------|------ 18,24
Am(OH)3 ---------|-- 2,7E-20 ------|------ 19,57
Am(OH)4 ---------|-- 1,0E-56 ------|------ 56,00
AuBr ------------|-- 5,0E-17 ------|------ 16,30
AuBr3 -----------|-- 5,0E-36 ------|------ 35,40
AuCl ------------|-- 2,0E-13 ------|------ 12,70
AuCl3 -----------|-- 3,2E-25 ------|------ 24,50
AuOH ------------|-- 7,9E-20 ------|------ 19,10
Au(OH)3 ---------|-- 5,5E-46 ------|------ 45,20
AuI -------------|-- 1,6E-23 ------|------ 22,80
AuI3 ------------|-- 1,0E-46 ------|------ 46,00
Ba3(AsO4)2 ------|-- 7,8E-51 ------|------ 50,11
Ba(BrO3)2 -------|-- 5,5E-06 ------|------ 05,26
BaCO3 -----------|-- 4,0E-10 ------|------ 09,40
BaC2O4 ----------|-- 1,1E-07 ------|------ 06,96
BaCrO4 ----------|-- 1,2E-10 ------|------ 09,93
BaF2 ------------|-- 1,1E-06 ------|------ 05,98
Ba2Fe(CN)6 ------|-- 3,0E-08 ------|------ 07,50
Ba(IO3)2 --------|-- 1,5E-09 ------|------ 08,82
BaMnO4 ----------|-- 2,5E-10 ------|------ 09,60
BaMoO4 ----------|-- 4,0E-08 ------|------ 07,40
Ba(OH)2 ---------|-- 5,0E-03 ------|------ 02,30
(Ba2+ và PO3F-) BaPO3F ----------|-- 4,0E-07 ------|------ 06,40
Ba3(PO4)2 -------|-- 6,0E-39 ------|------ 38,22
Ba2P2O7 ---------|-- 3,0E-11 ------|------ 10,50
BaPt(CN)4 -------|-- 4,0E-03 ------|------ 02,40
Ba(ReO4)2 -------|-- 5,25E-2 ------|------ 01,28
BaSO3 -----------|-- 8,0E-07 ------|------ 06,10
BaSO4 -----------|-- 1,1E-10 ------|------ 09,97
BaS2O3 ----------|-- 1,6E-05 ------|------ 04,79
BaSeO4 ----------|-- 5,0E-08 ------|------ 07,30
(Be2+ và 2OH-) Be(OH)2 ---------|-- 6,3E-22 ------|------ 21,20
(BeOH+ và OH-) Be(OH)2 ---------|-- 2,0E-14 ------|------ 13,70
BiAsO4 ----------|-- 2,8E-10 ------|------ 09,36
Bi2(C2O4)3 ------|-- 4,0E-36 ------|------ 35,40
BiI3 ------------|-- 8,1E-19 ------|------ 18,09
(BiO+ và Cl-) BiOCl -----------|-- 7,0E-09 ------|------ 08,85
(BiO+ và OH-) BiOOH -----------|-- 4,0E-10 ------|------ 09,40
BiPO4 -----------|-- 1,3E-23 ------|------ 22,90
« Sửa lần cuối: Tháng Năm 25, 2008, 09:27:22 AM gửi bởi thantang.pro9999 »
<a href="http://www.clocklink.com/clocks/5003p-red.swf?TimeZone=JOG&amp;Place=thantang.pro9999&amp;DateFormat=dd+/+mm+/+yyyy+DDD&amp;TimeFormat=HH:mm:ss&amp;" target="_blank" class="new_win">http://www.clocklink.com/clocks/5003p-red.swf?TimeZone=JOG&amp;Place=thantang.pro9999&amp;DateFormat=dd+/+mm+/+yyyy+DDD&amp;TimeFormat=HH:mm:ss&amp;</a>
Ngực trầm xinh cho tiếng trái tim vang vọng vào đời chói chang, cho nắng tắt, cho trăng rằm lên, cho vừa đôi chân em đến...

Offline thantang.pro9999

 • thantang.pro9999
 • Administrator
 • Gold Member H2VN
 • ******
 • Bài viết: 2156
 • Hidden beauty
Tra cứu các thông số vật lý
« Trả lời #2 vào lúc: Tháng Năm 25, 2008, 08:54:33 PM »
-- Hợp chất -----|------ T --------|--- pT = -lgT
Bi2S3 -----------|-- 1,0E-97 ------|------ 97,00
Ca3(AsO4)2 ------|-- 6,8E-19 ------|------ 18,17
CaC4H4O6 --------|-- 7,7E-07 ------|------ 06,11
CaCO3 -----------|-- 3,8E-09 ------|------ 08,42
CaC2O4 ----------|-- 2,3E-09 ------|------ 08,64
CaCrO4 ----------|-- 7,1E-04 ------|------ 03,15
CaF2 ------------|-- 4,0E-11 ------|------ 10,40
(Ca2+ và HPO42-) CaHPO4 ----------|-- 2,7E-07 ------|------ 06,57
(Ca2+ và 2H2PO4-) Ca(H2PO4)2 ------|-- 1,0E-03 ------|------ 03,00
Ca(IO3)2 --------|-- 7,0E-07 ------|------ 06,15
Ca(NH4)2Fe(CN)6 -|-- 4,0E-08 ------|------ 07,40
(Ca2+ và 2OH-) Ca(OH)2 ---------|-- 5,5E-06 ------|------ 05,26
(CaOH+ và OH-) Ca(OH)2 ---------|-- 1,4E-04 ------|------ 03,86
Ca3PO4 ----------|-- 2,0E-29 ------|------ 28,70
(Ca2+ và PO3F2-) CaPO3F ----------|-- 4,0E-03 ------|------ 02,40
Ca5(PO4)3OH -----|-- 1,6E-58 ------|------ 57,80
CaSO3 -----------|-- 3,2E-07 ------|------ 06,50
CaSO4 -----------|-- 2,5E-05 ------|------ 04,60
CaSeO3 ----------|-- 4,7E-06 ------|------ 05,53
CaSiF6 ----------|-- 8,1E-04 ------|------ 03,09
CaWO4 -----------|-- 9,0E-09 ------|------ 08,06
Cd3(AsO4)2 ------|-- 2,2E-33 ------|------ 32,66
Cd(BO2)2 --------|-- 2,3E-09 ------|------ 08,64
Cd(CN)2 ---------|-- 1,0E-08 ------|------ 08,00
CdCO3 -----------|-- 1,0E-12 ------|------ 12,00
CdC2O4 ----------|-- 1,5E-08 ------|------ 07,80
Cd2Fe(CN)6 ------|-- 4,2E-18 ------|------ 17,38
Cd(NH3)6(BF4)2 --|-- 2,0E-06 ------|------ 05,70
(Cd2+ và 2OH- mới) Cd(OH)2 ---------|-- 2,2E-14 ------|------ 13,66
(Cd2+ và 2OH- cũ) Cd(OH)2 ---------|-- 5,9E-15 ------|------ 14,23
(H+ và HCdO2-) Cd(OH)2 ---------|-- 2,0E-19 ------|------ 18,70
CdS -------------|-- 1,6E-28 ------|------ 27,80
CdSeO3 ----------|-- 5,0E-09 ------|------ 08,30
CdWO4 -----------|-- 2,0E-06 ------|------ 05,70
Ce2(C2O4)3 ------|-- 2,5E-29 ------|------ 28,60
Ce(IO3)3 --------|-- 3,2E-10 ------|------ 09,50
Ce(IO3)4 --------|-- 5,0E-17 ------|------ 16,30
Ce(OH)3 ---------|-- 4,0E-25 ------|------ 24,40
<a href="http://www.clocklink.com/clocks/5003p-red.swf?TimeZone=JOG&amp;Place=thantang.pro9999&amp;DateFormat=dd+/+mm+/+yyyy+DDD&amp;TimeFormat=HH:mm:ss&amp;" target="_blank" class="new_win">http://www.clocklink.com/clocks/5003p-red.swf?TimeZone=JOG&amp;Place=thantang.pro9999&amp;DateFormat=dd+/+mm+/+yyyy+DDD&amp;TimeFormat=HH:mm:ss&amp;</a>
Ngực trầm xinh cho tiếng trái tim vang vọng vào đời chói chang, cho nắng tắt, cho trăng rằm lên, cho vừa đôi chân em đến...

Offline muahoasim

 • Thích... Hóa học
 • Bài viết: 2
Re: Tra cứu các thông số vật lý
« Trả lời #3 vào lúc: Tháng Bảy 05, 2009, 04:30:23 PM »
cai nya co het trong PYRY CHEMISCAL ENGINEER ma ban tai cuong do ve se co nhieu cai hay do
link cua no ne
http://rapidlibrary.com/download_file_i.php?qq=perry%20chemical&file=10683673&desc=Perry+s+Chemical+Engineer+8th+Edition+.zip
chuc ban may man