Loading

Like H2VN trên Facebook

Tác giả Chủ đề: Clip bài giảng hoá học  (Đọc 36264 lần)

0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.

Offline tutram1992

 • Cựu thành viên BQT
 • Gold Member H2VN
 • ****
 • Bài viết: 403
AP Chemistry: Kinetics
« Trả lời #45 vào lúc: Tháng Bảy 06, 2008, 08:03:09 AM »
1.
<a href="http://www.youtube.com/v/_HA1se_gyvs&amp;hl=en&amp;fs=1" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/_HA1se_gyvs&amp;hl=en&amp;fs=1</a>

2.
<a href="http://www.youtube.com/v/GznlR7XZx1E&amp;hl=en&amp;fs=1" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/GznlR7XZx1E&amp;hl=en&amp;fs=1</a>

3.
<a href="http://www.youtube.com/v/0TH0p9Vkkmc&amp;hl=en&amp;fs=1" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/0TH0p9Vkkmc&amp;hl=en&amp;fs=1</a>
Tình yêu bền lâu là tình yêu dành cho tất cả ...
Hạnh phúc tròn đầy là hạnh phúc trải khắp muôn nơi ...

Cộng đồng Hóa học H2VN

AP Chemistry: Kinetics
« Trả lời #45 vào lúc: Tháng Bảy 06, 2008, 08:03:09 AM »

Offline tutram1992

 • Cựu thành viên BQT
 • Gold Member H2VN
 • ****
 • Bài viết: 403
AP Chemistry: Kinetics (cont)
« Trả lời #46 vào lúc: Tháng Bảy 06, 2008, 08:06:30 AM »
4.
<a href="http://www.youtube.com/v/MBAmwWdGPic&amp;hl=en&amp;fs=1" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/MBAmwWdGPic&amp;hl=en&amp;fs=1</a>

5.
<a href="http://www.youtube.com/v/UbwoD_njUlE&amp;hl=en&amp;fs=1" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/UbwoD_njUlE&amp;hl=en&amp;fs=1</a>

6.
<a href="http://www.youtube.com/v/OPm875ddEpg&amp;hl=en&amp;fs=1" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/OPm875ddEpg&amp;hl=en&amp;fs=1</a>
Tình yêu bền lâu là tình yêu dành cho tất cả ...
Hạnh phúc tròn đầy là hạnh phúc trải khắp muôn nơi ...

Offline tutram1992

 • Cựu thành viên BQT
 • Gold Member H2VN
 • ****
 • Bài viết: 403
AP Chemistry: Bonding
« Trả lời #47 vào lúc: Tháng Bảy 06, 2008, 08:12:17 AM »
1.
<a href="http://www.youtube.com/v/wyTp1xvmMsk&amp;hl=en&amp;fs=1" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/wyTp1xvmMsk&amp;hl=en&amp;fs=1</a>

2.
<a href="http://www.youtube.com/v/D1i3OVOfBM8&amp;hl=en&amp;fs=1" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/D1i3OVOfBM8&amp;hl=en&amp;fs=1</a>

3.
<a href="http://www.youtube.com/v/CbecgXzmgUY&amp;hl=en&amp;fs=1" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/CbecgXzmgUY&amp;hl=en&amp;fs=1</a>
Tình yêu bền lâu là tình yêu dành cho tất cả ...
Hạnh phúc tròn đầy là hạnh phúc trải khắp muôn nơi ...

Offline tutram1992

 • Cựu thành viên BQT
 • Gold Member H2VN
 • ****
 • Bài viết: 403
AP Chemistry: Bonding (cont)
« Trả lời #48 vào lúc: Tháng Bảy 06, 2008, 08:14:57 AM »
4.
<a href="http://www.youtube.com/v/mHbdz2ueRUE&amp;hl=en&amp;fs=1" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/mHbdz2ueRUE&amp;hl=en&amp;fs=1</a>

5.
<a href="http://www.youtube.com/v/8PfXK7Kvons&amp;hl=en&amp;fs=1" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/8PfXK7Kvons&amp;hl=en&amp;fs=1</a>

6.
<a href="http://www.youtube.com/v/o_xK-sA_jug&amp;hl=en&amp;fs=1" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/o_xK-sA_jug&amp;hl=en&amp;fs=1</a>
Tình yêu bền lâu là tình yêu dành cho tất cả ...
Hạnh phúc tròn đầy là hạnh phúc trải khắp muôn nơi ...

Offline tutram1992

 • Cựu thành viên BQT
 • Gold Member H2VN
 • ****
 • Bài viết: 403
Junior Chemistry: Chemical Bonding
« Trả lời #49 vào lúc: Tháng Bảy 06, 2008, 08:18:56 AM »
1.
<a href="http://www.youtube.com/v/tSG4R4YZUW8&amp;hl=en&amp;fs=1" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/tSG4R4YZUW8&amp;hl=en&amp;fs=1</a>

2.
<a href="http://www.youtube.com/v/jPK-ct0xa60&amp;hl=en&amp;fs=1" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/jPK-ct0xa60&amp;hl=en&amp;fs=1</a>
Tình yêu bền lâu là tình yêu dành cho tất cả ...
Hạnh phúc tròn đầy là hạnh phúc trải khắp muôn nơi ...

Offline tutram1992

 • Cựu thành viên BQT
 • Gold Member H2VN
 • ****
 • Bài viết: 403
Junior Chemistry: Chemical Bonding (cont)
« Trả lời #50 vào lúc: Tháng Bảy 06, 2008, 08:21:09 AM »
3.
<a href="http://www.youtube.com/v/loU0z0giNAU&amp;hl=en&amp;fs=1" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/loU0z0giNAU&amp;hl=en&amp;fs=1</a>

4.
<a href="http://www.youtube.com/v/WodNNmoxNOw&amp;hl=en&amp;fs=1" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/WodNNmoxNOw&amp;hl=en&amp;fs=1</a>
Tình yêu bền lâu là tình yêu dành cho tất cả ...
Hạnh phúc tròn đầy là hạnh phúc trải khắp muôn nơi ...

Offline tutram1992

 • Cựu thành viên BQT
 • Gold Member H2VN
 • ****
 • Bài viết: 403
Junior Chemistry: Periodic Table
« Trả lời #51 vào lúc: Tháng Bảy 06, 2008, 08:24:01 AM »
1.
<a href="http://www.youtube.com/v/gBE-QJYcmG0&amp;hl=en&amp;fs=1" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/gBE-QJYcmG0&amp;hl=en&amp;fs=1</a>

2.
<a href="http://www.youtube.com/v/0YmypUfvJvY&amp;hl=en&amp;fs=1" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/0YmypUfvJvY&amp;hl=en&amp;fs=1</a>
Tình yêu bền lâu là tình yêu dành cho tất cả ...
Hạnh phúc tròn đầy là hạnh phúc trải khắp muôn nơi ...

Offline Voi Còi

 • Global Moderator
 • Gold Member H2VN
 • *****
 • Bài viết: 656
 • Albert Einstein
  • http://www.h2vn.com
Senior Chemistry: Energetics 1
« Trả lời #52 vào lúc: Tháng Bảy 07, 2008, 11:44:49 AM »
  <a href="http://www.youtube.com/v/DIpGoOu-rt8&amp;hl=en&amp;fs=1" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/DIpGoOu-rt8&amp;hl=en&amp;fs=1</a> 

   Senior Chemistry: Energetics 2
   <a href="http://www.youtube.com/v/7EkaWcj0mcQ&amp;hl=en&amp;fs=1" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/7EkaWcj0mcQ&amp;hl=en&amp;fs=1</a>
 

Offline tutram1992

 • Cựu thành viên BQT
 • Gold Member H2VN
 • ****
 • Bài viết: 403
Senior Chemistry: Energetics (cont)
« Trả lời #53 vào lúc: Tháng Bảy 07, 2008, 08:32:21 PM »
3.
<a href="http://www.youtube.com/v/G7lAxweYGTw&amp;hl=en&amp;fs=1" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/G7lAxweYGTw&amp;hl=en&amp;fs=1</a>

4.
<a href="http://www.youtube.com/v/QA9szQBP5Nw&amp;hl=en&amp;fs=1" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/QA9szQBP5Nw&amp;hl=en&amp;fs=1</a>

5.
<a href="http://www.youtube.com/v/qCWTQRpO100&amp;hl=en&amp;fs=1" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/qCWTQRpO100&amp;hl=en&amp;fs=1</a>

6.
<a href="http://www.youtube.com/v/JoFrpHelzB8&amp;hl=en&amp;fs=1" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/JoFrpHelzB8&amp;hl=en&amp;fs=1</a>
Tình yêu bền lâu là tình yêu dành cho tất cả ...
Hạnh phúc tròn đầy là hạnh phúc trải khắp muôn nơi ...

Offline tutram1992

 • Cựu thành viên BQT
 • Gold Member H2VN
 • ****
 • Bài viết: 403
Senior Chemistry: Energetics (cont)
« Trả lời #54 vào lúc: Tháng Bảy 07, 2008, 08:45:17 PM »
7.
<a href="http://www.youtube.com/v/g1z36LK9rJk&amp;hl=en&amp;fs=1" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/g1z36LK9rJk&amp;hl=en&amp;fs=1</a>

8.
<a href="http://www.youtube.com/v/RI7ew-2KPGY&amp;hl=en&amp;fs=1" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/RI7ew-2KPGY&amp;hl=en&amp;fs=1</a>

9.
<a href="http://www.youtube.com/v/P7Ui3TH_MHk&amp;hl=en&amp;fs=1" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/P7Ui3TH_MHk&amp;hl=en&amp;fs=1</a>
Tình yêu bền lâu là tình yêu dành cho tất cả ...
Hạnh phúc tròn đầy là hạnh phúc trải khắp muôn nơi ...

Offline tutram1992

 • Cựu thành viên BQT
 • Gold Member H2VN
 • ****
 • Bài viết: 403
Senior Chemistry: Energetics (cont)
« Trả lời #55 vào lúc: Tháng Bảy 08, 2008, 09:03:23 AM »
10.
<a href="http://www.youtube.com/v/W1dOjWbxS8g&amp;hl=en&amp;fs=1" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/W1dOjWbxS8g&amp;hl=en&amp;fs=1</a>

11.
<a href="http://www.youtube.com/v/CMGMPzFH0Tg&amp;hl=en&amp;fs=1" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/CMGMPzFH0Tg&amp;hl=en&amp;fs=1</a>

12.
<a href="http://www.youtube.com/v/GDtecozo4qk&amp;hl=en&amp;fs=1" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/GDtecozo4qk&amp;hl=en&amp;fs=1</a>
Tình yêu bền lâu là tình yêu dành cho tất cả ...
Hạnh phúc tròn đầy là hạnh phúc trải khắp muôn nơi ...

Offline tutram1992

 • Cựu thành viên BQT
 • Gold Member H2VN
 • ****
 • Bài viết: 403
AP Chemistry: Solubility Product
« Trả lời #56 vào lúc: Tháng Bảy 08, 2008, 12:43:15 PM »
1.
<a href="http://www.youtube.com/v/ahySJdHOy1E&amp;hl=en&amp;fs=1" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/ahySJdHOy1E&amp;hl=en&amp;fs=1</a>

2.
<a href="http://www.youtube.com/v/iSq05BqXJig&amp;hl=en&amp;fs=1" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/iSq05BqXJig&amp;hl=en&amp;fs=1</a>
Tình yêu bền lâu là tình yêu dành cho tất cả ...
Hạnh phúc tròn đầy là hạnh phúc trải khắp muôn nơi ...

Offline tutram1992

 • Cựu thành viên BQT
 • Gold Member H2VN
 • ****
 • Bài viết: 403
AP Chemistry: Atomic Theory
« Trả lời #57 vào lúc: Tháng Bảy 08, 2008, 04:44:06 PM »
1.
<a href="http://www.youtube.com/v/_5F34NFWvL4&amp;hl=en&amp;fs=1" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/_5F34NFWvL4&amp;hl=en&amp;fs=1</a>

2.
<a href="http://www.youtube.com/v/S0Juk5xM2vY&amp;hl=en&amp;fs=1" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/S0Juk5xM2vY&amp;hl=en&amp;fs=1</a>

3.
<a href="http://www.youtube.com/v/DyAbSg3o4Es&amp;hl=en&amp;fs=1" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/DyAbSg3o4Es&amp;hl=en&amp;fs=1</a>

4.
<a href="http://www.youtube.com/v/57fg7sTJVAA&amp;hl=en&amp;fs=1" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/57fg7sTJVAA&amp;hl=en&amp;fs=1</a>
Tình yêu bền lâu là tình yêu dành cho tất cả ...
Hạnh phúc tròn đầy là hạnh phúc trải khắp muôn nơi ...

Offline tutram1992

 • Cựu thành viên BQT
 • Gold Member H2VN
 • ****
 • Bài viết: 403
AP Chemistry: Atomic Theory (cont)
« Trả lời #58 vào lúc: Tháng Bảy 08, 2008, 04:48:07 PM »
5.
<a href="http://www.youtube.com/v/3b8L_NYFGO4&amp;hl=en&amp;fs=1" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/3b8L_NYFGO4&amp;hl=en&amp;fs=1</a>

6.
<a href="http://www.youtube.com/v/RCcCH6mf0qU&amp;hl=en&amp;fs=1" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/RCcCH6mf0qU&amp;hl=en&amp;fs=1</a>

7.
<a href="http://www.youtube.com/v/8GLUg2PikQY&amp;hl=en&amp;fs=1" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/8GLUg2PikQY&amp;hl=en&amp;fs=1</a>
Tình yêu bền lâu là tình yêu dành cho tất cả ...
Hạnh phúc tròn đầy là hạnh phúc trải khắp muôn nơi ...

Offline Voi Còi

 • Global Moderator
 • Gold Member H2VN
 • *****
 • Bài viết: 656
 • Albert Einstein
  • http://www.h2vn.com
AP Chemistry: Gases 1
« Trả lời #59 vào lúc: Tháng Bảy 09, 2008, 04:52:42 PM »
  <a href="http://www.youtube.com/v/K4NVIBHLggw&amp;hl=en&amp;fs=1" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/K4NVIBHLggw&amp;hl=en&amp;fs=1</a>
   
  AP Chemistry: Gases 2
<a href="http://www.youtube.com/v/O4pCS82lo94&amp;hl=en&amp;fs=1" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/O4pCS82lo94&amp;hl=en&amp;fs=1</a>
« Sửa lần cuối: Tháng Bảy 09, 2008, 04:57:31 PM gửi bởi Sò »