Loading

Like H2VN trên Facebook

Tác giả Chủ đề: Clip bài giảng hoá học  (Đọc 36268 lần)

0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.

Offline tutram1992

 • Cựu thành viên BQT
 • Gold Member H2VN
 • ****
 • Bài viết: 403
Chemistry of Arenes (Part 2)
« Trả lời #15 vào lúc: Tháng Bảy 03, 2008, 09:38:02 AM »
<a href="http://www.youtube.com/v/0xkNuhCJ4Nc&amp;hl=en&amp;fs=1" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/0xkNuhCJ4Nc&amp;hl=en&amp;fs=1</a>
Tình yêu bền lâu là tình yêu dành cho tất cả ...
Hạnh phúc tròn đầy là hạnh phúc trải khắp muôn nơi ...

Cộng đồng Hóa học H2VN

Chemistry of Arenes (Part 2)
« Trả lời #15 vào lúc: Tháng Bảy 03, 2008, 09:38:02 AM »

Offline tutram1992

 • Cựu thành viên BQT
 • Gold Member H2VN
 • ****
 • Bài viết: 403
Diketones and Hydroxyketones
« Trả lời #16 vào lúc: Tháng Bảy 03, 2008, 12:05:54 PM »
<a href="http://www.youtube.com/v/hvAUkJ4LYBo&amp;hl=en&amp;fs=1" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/hvAUkJ4LYBo&amp;hl=en&amp;fs=1</a>
Tình yêu bền lâu là tình yêu dành cho tất cả ...
Hạnh phúc tròn đầy là hạnh phúc trải khắp muôn nơi ...

Offline tutram1992

 • Cựu thành viên BQT
 • Gold Member H2VN
 • ****
 • Bài viết: 403
Diketones and Hydroxyketones (cont)
« Trả lời #17 vào lúc: Tháng Bảy 03, 2008, 12:07:36 PM »
<a href="http://www.youtube.com/v/Qnj8vrH-Ims&amp;hl=en&amp;fs=1" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/Qnj8vrH-Ims&amp;hl=en&amp;fs=1</a>
Tình yêu bền lâu là tình yêu dành cho tất cả ...
Hạnh phúc tròn đầy là hạnh phúc trải khắp muôn nơi ...

Offline tutram1992

 • Cựu thành viên BQT
 • Gold Member H2VN
 • ****
 • Bài viết: 403
Carbohydrates (Part 1)
« Trả lời #18 vào lúc: Tháng Bảy 03, 2008, 09:50:24 PM »
<a href="http://www.youtube.com/v/pk4X9n08M6I&amp;hl=en&amp;fs=1" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/pk4X9n08M6I&amp;hl=en&amp;fs=1</a>
Tình yêu bền lâu là tình yêu dành cho tất cả ...
Hạnh phúc tròn đầy là hạnh phúc trải khắp muôn nơi ...

Offline tutram1992

 • Cựu thành viên BQT
 • Gold Member H2VN
 • ****
 • Bài viết: 403
Carbohydrates (Part 2)
« Trả lời #19 vào lúc: Tháng Bảy 03, 2008, 09:57:34 PM »
<a href="http://www.youtube.com/v/h1AqWWgUmRc&amp;hl=en&amp;fs=1" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/h1AqWWgUmRc&amp;hl=en&amp;fs=1</a>
Tình yêu bền lâu là tình yêu dành cho tất cả ...
Hạnh phúc tròn đầy là hạnh phúc trải khắp muôn nơi ...

Offline tutram1992

 • Cựu thành viên BQT
 • Gold Member H2VN
 • ****
 • Bài viết: 403
Heterocycles
« Trả lời #20 vào lúc: Tháng Bảy 03, 2008, 10:00:36 PM »
<a href="http://www.youtube.com/v/ihuygCBNI_E&amp;hl=en&amp;fs=1" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/ihuygCBNI_E&amp;hl=en&amp;fs=1</a>
Tình yêu bền lâu là tình yêu dành cho tất cả ...
Hạnh phúc tròn đầy là hạnh phúc trải khắp muôn nơi ...

Offline tutram1992

 • Cựu thành viên BQT
 • Gold Member H2VN
 • ****
 • Bài viết: 403
Senior Chemistry: Acids and Bases 1
« Trả lời #21 vào lúc: Tháng Bảy 04, 2008, 12:28:06 PM »
<a href="http://www.youtube.com/v/dzXeb_jm9sQ&amp;hl=en&amp;fs=1" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/dzXeb_jm9sQ&amp;hl=en&amp;fs=1</a>
Tình yêu bền lâu là tình yêu dành cho tất cả ...
Hạnh phúc tròn đầy là hạnh phúc trải khắp muôn nơi ...

Offline tutram1992

 • Cựu thành viên BQT
 • Gold Member H2VN
 • ****
 • Bài viết: 403
Senior Chemistry: Acids and Bases 2
« Trả lời #22 vào lúc: Tháng Bảy 04, 2008, 12:36:43 PM »
<a href="http://www.youtube.com/v/W_ALHNjFtMg&amp;hl=en&amp;fs=1" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/W_ALHNjFtMg&amp;hl=en&amp;fs=1</a>
Tình yêu bền lâu là tình yêu dành cho tất cả ...
Hạnh phúc tròn đầy là hạnh phúc trải khắp muôn nơi ...

Offline tutram1992

 • Cựu thành viên BQT
 • Gold Member H2VN
 • ****
 • Bài viết: 403
Senior Chemistry: Acids and Bases 3
« Trả lời #23 vào lúc: Tháng Bảy 04, 2008, 12:38:50 PM »
<a href="http://www.youtube.com/v/uZ_uKZtOpA4&amp;hl=en&amp;fs=1" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/uZ_uKZtOpA4&amp;hl=en&amp;fs=1</a>
Tình yêu bền lâu là tình yêu dành cho tất cả ...
Hạnh phúc tròn đầy là hạnh phúc trải khắp muôn nơi ...

Offline tutram1992

 • Cựu thành viên BQT
 • Gold Member H2VN
 • ****
 • Bài viết: 403
Senior Chemistry: Acids and Bases 4
« Trả lời #24 vào lúc: Tháng Bảy 04, 2008, 12:41:22 PM »
<a href="http://www.youtube.com/v/PqYySv1L60g&amp;hl=en&amp;fs=1" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/PqYySv1L60g&amp;hl=en&amp;fs=1</a>
Tình yêu bền lâu là tình yêu dành cho tất cả ...
Hạnh phúc tròn đầy là hạnh phúc trải khắp muôn nơi ...

Offline tutram1992

 • Cựu thành viên BQT
 • Gold Member H2VN
 • ****
 • Bài viết: 403
Senior Chemistry: Acids and Bases 5
« Trả lời #25 vào lúc: Tháng Bảy 04, 2008, 12:44:20 PM »
<a href="http://www.youtube.com/v/u9hLWs7T-k0&amp;hl=en&amp;fs=1" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/u9hLWs7T-k0&amp;hl=en&amp;fs=1</a>
Tình yêu bền lâu là tình yêu dành cho tất cả ...
Hạnh phúc tròn đầy là hạnh phúc trải khắp muôn nơi ...

Offline tutram1992

 • Cựu thành viên BQT
 • Gold Member H2VN
 • ****
 • Bài viết: 403
Senior Chemistry: Acids and Bases 6
« Trả lời #26 vào lúc: Tháng Bảy 04, 2008, 12:46:06 PM »
<a href="http://www.youtube.com/v/dh8OrdqgIuk&amp;hl=en&amp;fs=1" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/dh8OrdqgIuk&amp;hl=en&amp;fs=1</a>
Tình yêu bền lâu là tình yêu dành cho tất cả ...
Hạnh phúc tròn đầy là hạnh phúc trải khắp muôn nơi ...

Offline tutram1992

 • Cựu thành viên BQT
 • Gold Member H2VN
 • ****
 • Bài viết: 403
Senior Chemistry: Acids and Bases 7
« Trả lời #27 vào lúc: Tháng Bảy 04, 2008, 12:47:52 PM »
<a href="http://www.youtube.com/v/nUyGkp1W6f4&amp;hl=en&amp;fs=1" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/nUyGkp1W6f4&amp;hl=en&amp;fs=1</a>
Tình yêu bền lâu là tình yêu dành cho tất cả ...
Hạnh phúc tròn đầy là hạnh phúc trải khắp muôn nơi ...

Offline tutram1992

 • Cựu thành viên BQT
 • Gold Member H2VN
 • ****
 • Bài viết: 403
Senior Chemistry: Acids and Bases 8
« Trả lời #28 vào lúc: Tháng Bảy 04, 2008, 12:49:14 PM »
<a href="http://www.youtube.com/v/C2fl1oYLt6A&amp;hl=en&amp;fs=1" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/C2fl1oYLt6A&amp;hl=en&amp;fs=1</a>
Tình yêu bền lâu là tình yêu dành cho tất cả ...
Hạnh phúc tròn đầy là hạnh phúc trải khắp muôn nơi ...

Offline tutram1992

 • Cựu thành viên BQT
 • Gold Member H2VN
 • ****
 • Bài viết: 403
Senior Chemistry: Acids and Bases 9
« Trả lời #29 vào lúc: Tháng Bảy 04, 2008, 12:53:14 PM »
<a href="http://www.youtube.com/v/B9qNPItGqzA&amp;hl=en&amp;fs=1" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/B9qNPItGqzA&amp;hl=en&amp;fs=1</a>
Tình yêu bền lâu là tình yêu dành cho tất cả ...
Hạnh phúc tròn đầy là hạnh phúc trải khắp muôn nơi ...