Loading

Like H2VN trên Facebook

Tác giả Chủ đề: Bài tập và đề thi hóa  (Đọc 270407 lần)

0 Thành viên và 4 Khách đang xem chủ đề.

Offline canhgom

 • Thích... Hóa học
 • Bài viết: 1
Re: Bài tập và đề thi hóa
« Trả lời #315 vào lúc: Tháng Mười Một 19, 2009, 01:30:20 PM »
TRƯỜNG THPT LAI VUNG 2
     Tổ  Hóa – Địa
   ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM
MÔN: Hóa học 10
Thời gian làm bài:  phút; 45
(10 câu trắc nghiệm)

   Mã đề thi 132
Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:...............................................................................

II. Phần chung: (4điểm)
Câu 1: Oxit cao nhất của một nguyên tố có dạng RO3, trong hợp chất khí với hyđrô thì R chiếm 94,12%. Nguyên tố R là
A. S ( M = 32)   B. P ( M = 31)   C. N (M = 14)   D. C ( M = 12)
Câu 2: . Một nguyên tố ở chu kì 2, nhóm VA trong bảng tuần hoàn, cấu hình e của nguyên tử của nguyên tố trên là
A. 1s22s22p5   B. 1s22s22p4   C. 1s22s22p3   D. 2s22s22p63s23p5
Câu 3: Công thức hyđroxit của các nguyên tố nhóm IIA có dạng
A. R(OH)2   B. H2RO3   C. HRO4   D. ROH
Câu 4: Một nguyên tố có hóa trị cao nhất với oxi đúng bằng hóa trị trong hợp chất khí với hyđro, nguyên tố đó ở nhóm thứ mấy trong bảng tuần hoàn?
A. VA   B. VIA   C. VIIA   D. IVA
Câu 5: Phát biểu nào sau đây là sai?
A. Độ âm điện tăng thì tính phi kim tăng
B. Hóa trị cao nhất với oxi của một nguyên tố đúng bằng số thứ tự của nhóm
C. Kim loại thường có 1,2 hoặc 3e ở lớp ngoài cùng
D. Theo chiều tăng của điện tích hạt nhân tính kim loại tăng dần
Câu 6: Theo quy luật biến đổi tính kim loại, phi kim thì
A. phi kim mạnh nhất là iot   B. phi kim yếu nhất là flo
C. phi kim mạnh nhất là flo   D. kim loại yếu nhất là xesi
Câu 7: Dãy các nguyên tố được xếp theo chiều tăng dần tính phi kim là:
A. Br, I, Cl, F   B. I. Br, F, Cl   C. F, Cl, Br, I   D. I, Br, Cl, F
Câu 8: .Tìm câu sai trong các câu sau
A. Chu kì thường bắt đầu bằng kim loại kiềm và kết thúc bằng khí hiếm
B. Nguyên tử của các nguyên tố trong cùng một chu kì có số e bằng nhau
C. Trong chu kì các nguyên tố được xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân
D. Trong cùng một chu kì các nguyên tử được xếp theo chiều tăng dần của số hiệu nguyên tử
Câu 9: Một nguyên tử của một nguyên tố có tổng số e trên các phân lớp p là 8e, nguyên tố đó ở chu kì thứ mấy trong bảng tuần hoàn
A. 3   B. 4   C. 2   D. 5
Câu 10: Cấu hình e nguyên tử  của nguyên tố là 1s22s22p63s23p1, vị trí của nguyên tố đó trong bảng tuần hoàn là
A. chu kì 3, nhóm IA   B. chu kì 3, nhóm IIIA
C. chu kì 1, nhóm IA   D. chu kì 3, nhóm IIA
II. Phần riêng: 
Phần dành cho học sinh học chương trình chuẩn
Câu11.Cho S( z = 16), Ca (z = 20) . hãy
   a. Hãy xác định vị trí của Ca trong bảng tuần hoàn các nguyên tố (1đ)
   b. Xác định tính chất hóa học của lưu huỳnh                                  (2)
Câu12. Oxit cao nhất của một nguyên tố có dạng RO, trong đó oxi chiếm  40% về khối lượng. Xác định tên của nguyên tố trên   (1,5đ)
Câu 13. Cho 4gam một  kim loại có hóa trị 2 tác dụng hoàn toàn 96,2gam dung dịch HCl thì thu được 2,24lit khí H2 ở (đktc)
    a. Xác định kim loại trên
    b. Tính nồng độ muối thu được sau phản ứng
---Phần dành cho học sinh học chương trình nâng cao
Câu 14: Cho Cr ( z = 24) và Br (z = 35). Hãy
     a. Xác định vị trí của Cr trong bảng tuần hoàn các nguyên tố (1đ)
     b. Xác định tính chất hóa học của Br                                       (2đ)
Câu 15:
    a. Cho các nguyên tử A(z = 11), B( z = 13), C( z =12), D(z  = 14). Hãy sắp xếp các nguyên tố trên theo chiều tăng tính kim loại và viết sự tạo thành ion của 2 nguyên tử B và D
    b. Nguyên tố R có hóa trị cao nhất với oxi nhiều hơn hóa trị cao nhất với hyđro hai đơn vị. Trong oxit cao nhất thì R chiếm 43,66% về khối lượng, tìm tên của R
Câu 16:
Hòa tan hoàn toàn 3,18 gam hỗn hợp gồm ACO3 và BCO3 bằng dung dịch HCl thì thu được 0,784lit khí CO2 (đktc)
   a. Nếu A, B liên tiếp nhau, hãy xác định A và B
   b. Khi A, B không liên tiếp, tính khối lượng muối thu được sau phản ứng

Cho Al=27, Ca=40, Mg = 24, Ba = 137, S = 32, C =12, P = 31
( Học sinh không được sử dụng BTH các nguyên tố hóa học)
----------- HẾT ----------


Cộng đồng Hóa học H2VN

Re: Bài tập và đề thi hóa
« Trả lời #315 vào lúc: Tháng Mười Một 19, 2009, 01:30:20 PM »

Offline ocbien_1911

 • Thích... Hóa học
 • Bài viết: 1
Re: Bài tập và đề thi hóa
« Trả lời #316 vào lúc: Tháng Mười Một 01, 2010, 11:01:00 AM »
B có pứ với phenylhidrazin -> B có nhóm carbonyl.
B cho pứ iodofom -> B có nhóm CH3CO
=> B là CH3COC2H5
=> A là CH3CH(OH)C2H5
để tạo ra axeton tư C thì ta oxi hoá bằng pp ozon phân (cắt ở nối đôi) tạo axeton và axetandehit
C: (CH3)2C=CHCH3.

Offline phanhoj

 • Thích... Hóa học
 • Bài viết: 1
Re: Bài tập và đề thi hóa
« Trả lời #317 vào lúc: Tháng Mười Hai 22, 2011, 08:56:05 PM »
sao k cho vào 1 file word để down cho dễ @@

Offline uktoikieu98

 • Thích... Hóa học
 • Bài viết: 1
kho wa' moi nguoi giup e nka
« Trả lời #318 vào lúc: Tháng Tư 02, 2012, 09:00:45 PM »
Bài 1:
a) phân tử XY3 có tổng số hạt là 196.Trong đó số hạt mang điện nhiệu hơn số hạt ko mang điện là 60.Số hạt mang điện của X ít hơn số hạt mang điện của y là 76.Xác định X,Y,XY3
b)Lấy 4,83 gam XY3.nH2O hòa tan vào nước nóng thu được dung dịch A.Dung dịch A phản ứng vừa đủ với 10,2 gam AgNO3.Tìm n
 :D :'(

Offline moon_plaintive

 • Thích... Hóa học
 • Bài viết: 1
hóa nâng cao 9
« Trả lời #319 vào lúc: Tháng Một 11, 2013, 06:22:38 PM »
các anh chị ơi giải giúp em bài này vs
1/xác định các chất trong biến hóa hóa học và viêt PTHH xảy ra
A+X->Fe+B->D+E->G
A+Y->Fe
A+Z->Fe
Biết A+HCl->D+G+H2O
Giúp em vs em đang cần gấp vào thứ 7 c017

Offline vuikhoe

 • Thích... Hóa học
 • Bài viết: 6
Re: hóa nâng cao 9
« Trả lời #320 vào lúc: Tháng Một 11, 2013, 10:07:14 PM »
A:Fe3O4
X:CO
Y:H2
Z:Al
B:Cl2, D:FeCl3, E:Fe, G:FeCl2

Bạn hãy làm việc đi! Nếu đang đêm tỉnh giấc và chợt nghĩ ra có việc cần phải làm mà ta chưa làm được thì bạn hãy vùng dậy mà làm