Loading

Like H2VN trên Facebook

Tác giả Chủ đề: Đề thi, kiểm tra hóa học 8  (Đọc 85886 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Offline Forza Milan

 • Gold Member H2VN
 • ***
 • Bài viết: 330
  • Wikipedia
Đề thi, kiểm tra hóa học 8
« vào lúc: Tháng Mười Hai 08, 2007, 07:30:50 PM »
ĐỀ KIỂM TRA MÔN HÓA HỌC, HỌC KỲ 1, LỚP 8
Đề số 1 (Thời gian làm bài: 45 phút)
I. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm)
Câu 1.
Có những từ và cụm từ: đơn chất, hạt nhân, electron, nơtron, proton, vật thể,
nguyên tố hoá học, phân tử, nguyên tử.
Hãy chọn từ hoặc cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống trong những câu sau:
1. Những hạt vô cùng nhỏ, trung hoà về điện, cấu tạo nên các chất được gọi là
...............................................
2. Nguyên tử gồm có ....................... mang điện tích dương và vỏ tạo bởi những
................................. mang điện tích âm.
3. Hạt nhân nguyên tử được tạo bởi ......................... và ............................ Trong
mỗi nguyên tử, số .............................. bằng số ..............................
4. Những .............................. chuyển động rất nhanh quanh hạt nhân và sắp xếp
thành từng lớp.
Hãy khoanh tròn một trong các chữ A, B, C, D trước phương án chọn đúng.
Câu 2.
Cho các kí hiệu và công thức hoá học: Cl, H, O, C, CO2, Cl2,H2, O2. Dãy gồm các
đơn chất là:
A. Cl, H, O, C.
B. C, Cl2, H2, O2.
C. CO2,Cl2, H2, O2.
D. CO2,Cl, H, O2.
Câu 3.
0,5 mol phân tử của hợp chất A có chứa 1 mol nguyên tử Na , 0,5 mol nguyên tử S
và 2 mol nguyên tử O. Công thức hoá học của hợp chất A là
A. NaSO2 B. Na2SO3 C. Na2SO4 D. Na2S3O4
Câu 4.
Một kim loại M tạo muối sunfat M2(SO4)3. Muối nitrat của kim loại M là
A. M(NO3)3 B. M2(NO3)3 C. MNO3 D. M2NO3
Câu 5 .
Phương trình hoá học nào sau đây đúng?
A. 2 HCl + Al ⎯⎯⎯→ AlCl3 + H2
B. 3 HCl + Al ⎯⎯⎯→ AlCl3 + 3 H2
C. 6 HCl + 2 Al ⎯⎯⎯→ 2 AlCl3 + 3 H2
D. 6 HCl + 3 Al ⎯⎯⎯→ 3 AlCl3 + 3 H2
Câu 6. Có phương trình hóa họcsau:
2 Mg (r) + O2 (k) → 2 MgO (r)
Phương trình hóa học trên cho biết:
A. 2 gam magie phản ứng hoàn toàn với 1 gam khí oxi tạo ra 2 gam magie oxit.
B. 24 gam magie phản ứng hoàn toàn với 32 gam khí oxi tạo ra 40 gam magie oxit.
C. 24 gam magie phản ứng hoàn toàn với 32 gam khí oxi tạo ra 80 gam magie oxit.
D. 48 gam magie phản ứng hoàn toàn với 32 gam khí oxi tạo ra 80 gam magie oxit.
(Mg = 24, O= 16)
II. Tự luận (6 điểm)
Câu 7. (1 điểm)
Lập công thức hoá học của hợp chất gồm hai nguyên tố: a) Nhôm (Al) và oxi (O) ; b)
Kẽm (Zn) và clo (Cl).
Biết: Nhôm có hoá trị III ; kẽm và oxi đều có hoá trị II ; clo có hoá trị I.
Câu 8. (2 điểm)
1. Mol là gì ?
2. Khối lượng mol là gì ?
3. Thể tích mol của chất khí là gì ? Một mol chất khí ở điều kiện tiêu chuẩn có thể tích
là bao nhiêu lít ?
Câu 9. (3 điểm)
Lưu huỳnh (S) cháy trong không khí sinh ra khí sunfurơ (SO2). Phương trình hoá
học của phản ứng là
S + O2 → SO2
Hãy cho biết:
1. Những chất tham gia và tạo thành trong phản ứng trên, chất nào là đơn chất, chất
nào là hợp chất ? Vì sao ?
2. Thể tích khí oxi (đktc) cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 1,5 mol nguyên tử lưu
huỳnh.
3. Khí sunfurơ nặng hay nhẹ hơn không khí ? Hãy giải thích.
(Cho biết O = 16 ; S = 32)

« Sửa lần cuối: Tháng Một 25, 2009, 10:13:10 PM gửi bởi Để dành »
Nghĩ, nghĩ nữa, nghĩ mãi.
Thinking before acting.

Cộng đồng Hóa học H2VN

Đề thi, kiểm tra hóa học 8
« vào lúc: Tháng Mười Hai 08, 2007, 07:30:50 PM »

Offline Forza Milan

 • Gold Member H2VN
 • ***
 • Bài viết: 330
  • Wikipedia
Đề thi môn hóa học lớp 8 - Học kỳ I [Đề số 2]
« Trả lời #1 vào lúc: Tháng Mười Hai 08, 2007, 07:32:23 PM »
Còn nữa  ;D ;D
ĐỀ KIỂM TRA MÔN HÓA HỌC, HỌC KỲ I, LỚP 8
Đề số 2 (Thời gian làm bài: 45 phút)
I. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm)
Hãy khoanh tròn một trong các chữ A, B, C, D trước phương án chọn đúng.
Câu 1. Hãy chọn câu phát biểu đúng .
A. Nguyên tử là những hạt vô cùng nhỏ gồm proton mang điện tích dương và các
electron mang điện tích âm.
B. Nguyên tử là những hạt vô cùng nhỏ, trung hòa về điện. Nguyên tử gồm hạt
nhân mang điện tích dương và vỏ nguyên tử tạo bởi các electron mang điện tích âm.
C. Hạt nhân nguyên tử gồm các hạt proton, notron, electron.
D. Trong mỗi nguyên tử số proton bằng số electron cộng với số notron.
Câu 2. Cho các chất có công thức hóa học như sau:
1. O2 5. SO2
2. O3 6. N2
3. CO2 7. H2O
4. Fe2O3
Nhóm chỉ gồm các hợp chất là:
A. 1 , 3 , 5 , 7 B. 2 , 4 , 6 , 5
C. 2 , 3 , 5 , 6 D. 3 , 4 , 5 , 7
Câu 3. Một bình chứa hỗn hợp khí X gồm 1,12 lit khí oxi và 2,24 lít khí
cacbonđioxit ở đktc. Tổng số mol các khí trong hỗn hợp khí X là:
A. 0,25 ; B . 0,5 ; C . 0,15 ; D. 0,20
Câu 4. Công thức hóa học hợp chất của nguyên tố X với nhóm SO4 có hóa trị II là
X2(SO4)3. Công thức hóa học hợp chất của nguyên tố Y với hiđro là H3Y.
Công thức hóa học hợp chất của nguyên tố X và nguyên tố Y là:
A . XY2 ; B . XY3 ; C . XY ; D . X2Y3
Câu 5. Đốt cháy hoàn toàn 12,8g đồng (Cu) trong bình chứa oxi (O2) thu được 16
gam đồng (II) oxit (CuO). Khối lượng oxi đã tham gia phản ứng là
A. 6,40 gam ; B. 4,80 gam.
C. 3,20 gam ; D. 1,67 gam.
(cho Cu = 64 , O = 16).
Câu 6. Khối lượng của 0,5mol Mg và 0,3mol CO2 tương ứng là
A. 10 gam Mg ; 12 gam CO2
B . 13 gam Mg ; 15 gam CO2
C . 12 gam Mg ; 13,2 gam CO2
D . 14 gam Mg ; 14,5 gam CO2
(cho Mg = 24 , O = 16 , C = 12).
Câu 7. Hãy điền các hệ số vào trước công thức hóa học của các chất thích hợp để
được các phương trình hóa học đúng.
1. ..... Al + .......H2SO4 → Al2(SO4)3 + ..... H2
2. ..... P + ....... O2 → ..... P2O5
Câu 8. Thể tích của hỗn hợp khí gồm 0,5 mol CO2, và 0,2 mol O2 ở điều kiện tiêu
chuẩn là
A. 11, 2 lit B. 22,4 lit C. 4,48 lit D. 15,68 lit
II. Tự luận (6 điểm)
Câu 9. (1.5 điểm)
1. Tính khối lượng của một hỗn hợp khí ở đktc gồm 2,24 lit SO2 và 3,36 lit O2
2. Tính thể tích ở đktc của một hỗn hợp khí gồm 4,4 gam CO2 và 3,2 gam O2
3. Tính số mol chứa trong 3.10 23 phân tử nước.
Câu 10. (4,5 điểm)
Phản ứng hóa học xảy ra khi cồn cháy ( đèn cồn trong phòng thí nghiệm) là:
Rượu etylic (C2H5OH) + oxi → Cacbonnic (CO2) + Nước
1. Hãy lập phương trình hóa học của phản ứng.
2. Cho biết tỷ lệ số phân tử của các chất trong phản ứng hóa học.
to
3. Tính tỷ lệ về khối lượng giữa các chất trong phản ứng hóa học.
4. Tính thể tích khí oxi cần thiết để đốt cháy hết 4,6 gam rượu etylic và thể tích
khí cacbonic tạo thành ở điều kiện tiêu chuẩn.
(Cho biết: S = 32 ; C = 12 O = 16 ; H = 1)
Nghĩ, nghĩ nữa, nghĩ mãi.
Thinking before acting.

Offline Forza Milan

 • Gold Member H2VN
 • ***
 • Bài viết: 330
  • Wikipedia
Đề kiểm tra môn Hóa học lớp 8 - Trường THCS Phan Chu Trinh
« Trả lời #2 vào lúc: Tháng Mười Hai 08, 2007, 07:34:06 PM »
Còn nữa nè  ;) ;) ;)
TRƯỜNG THCS PHAN CHU TRINH
DIÊN KHÁNH – KHÁNH HOÀ
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
MÔN HOÁ HỌC LỚP 8
I - Trắc nghiệm khách quan (5 điểm)
Khoanh tròn vào chữ A hoặc B, C, D trước phương án chọn đúng để trả lời từ câu
1 đến câu 9.
Câu 1. Trong những hiện tượng sau, đâu là hiện tượng hoá học ?
a) Về mùa hè thức ăn dễ bị ôi thiu.
b) Các quả bóng bay lên trời rồi nổ tung.
c) Nhiệt độ trái đất nóng lên làm tan băng ở 2 vùng cực trái đất.
d) Cháy rừng gây ô nhiễm rất lớn cho môi trường.
A. a, b. B. b, d. C. b, c. D. a, d.
Câu 2. Cho sơ đồ phản ứng sau :
Fe(OH)y + H2SO4 → Fex(SO4)y + H2O
Hãy chọn cặp nghiệm x, y sao cho phù hợp ?
A. x = 3 ; y = 2 B. x = 2 ; y = 3 C. x = 4 ; y = 2 D. x = 2 ; y = 4
Câu 3. Giải thích về định luật bảo toàn khối lượng có phát biểu sau :
Trong phản ứng hoá học chỉ diễn ra sự thay đổi liên kết giữa các nguyên tử (I) nên tổng
khối lượng các chất sản phẩm bằng tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng (II).
A. I đúng, II sai
B. I sai, II đúng
C. I và II đúng, ý I giải thích cho ý II
D. I và II đúng, ý I không giải thích cho ý II
Câu 4. Trong 4,4 g CO2 có số mol là
A. 0,4 mol. B. 0,3 mol. C. 0,2 mol. D. 0,1 mol.
Câu 5. 0,2 mol CO2 (đktc) có thể tích là
A. 1,12 lít. B. 2,24 lít. C. 4,48 lít. D. 3,36 lít.
Câu 6. Cho tỉ khối của khí A với khí B là 2,125 và tỉ khối của khí B đối với khí oxi là 0,5.
Khối lượng mol của khí A là
A. 43 g. B. 34 g. C. 17 g D. 7 1 g.
2
Câu 7. (Biết S = 32 ; O = 16).Số mol của khí sunfurơ (SO2) có trong 6,4 g là
A. 0,1 mol. B. 0,2 mol. C. 0,3 mol. D. 0,4 mol.
Câu 8. Có một hỗn hợp gồm : 48 g khí Oxi (O2) và 22 g khí cacbon đioxit (CO2)
(Biết O = 16, C = 12). Thể tích hỗn hợp khí trên ở đktc là
A. 22,4 lít. B. 33,6 lít. C. 11,2 lít. D. 44,8 lít.
Câu 9. Oxit của kim loại A có công thức là A2O3. Công thức muối sunfat của A là
A. ASO4. B. A3(SO4)2. C. A2(SO4)3. D. A2SO4.
Câu 10. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống :
Chất được chia làm 2 loại lớn là ....(1)....... và ......(2)...... Đơn chất được tạo nên từ một
.......(3)....... ; còn ...(4)...... được tạo nên từ hai nguyên tố hoá học trở lên.
- Khí hiđro (H2), sắt (Fe), khí nitơ (N2) là : .....(5).....
- Muối ăn (NaCl), nước (H2O), axit sunfuric (H2SO4) là :......(6).............
II. Tự luận (5điểm)
Câu 11. (1 điểm) Khối lượng mol là gì ? Thể tích mol chất khí là gì ? Mỗi trường hợp cho
một ví dụ ?
Câu 12. (2 điểm) Phải lấy bao nhiêu gam kim loại sắt để có số nguyên tử nhiều gấp đôi số
nguyên tử có trong 8 gam lưu huỳnh ?
Câu 13. (2 điểm) Cho 11,2 gam kim loại sắt tác dụng hết với axit clohiđric (HCl) tạo
thành 25,4 gam sắt(II) clorua (FeCl2) và 0,4 gam khí hiđro.
a) Lập phương trình hoá học.
b) Tính khối lượng axit clohiđric cần dùng ?
(Biết Fe = 56, S = 32, Cl = 35,5, H = 1).
Chúc bạn thi tốt! :)
Nghĩ, nghĩ nữa, nghĩ mãi.
Thinking before acting.

Offline tiendatsc

 • Thích... Hóa học
 • Bài viết: 3
Re: Đề kiểm tra môn Hóa học lớp 8 - Trường THCS Phan Chu Trinh
« Trả lời #3 vào lúc: Tháng Hai 13, 2009, 12:53:46 PM »
phần trắc nghiệm trước nhé:
1D  2B  3C   4D   5C   6B    7A    8D    9C
10 (1)đơn chất  (2)hợp chất   (3)nguyên tố hóa học 
   (4)hợp chất  (5)đơn chất   (6)hợp chất
cậu xem tớ sai ở đâu nhắc tớ nhé

Offline tiendatsc

 • Thích... Hóa học
 • Bài viết: 3
Re: Đề kiểm tra môn Hóa học lớp 8 - Trường THCS Phan Chu Trinh
« Trả lời #4 vào lúc: Tháng Hai 13, 2009, 01:14:48 PM »
tiếp tục phần tự luận:
11)KLg mol của 1 chất là KLg của N ngtử hoặc phân tử chất đó,tính =g, có số trị
= ngtử khối hoặc phân tử khối.VD:M(C)=12g
- thể tích mol của chất khí là thể tích chiếm bởi N phân tử chất đó.ở đktc,thể tích mol của các chất khí đều = 22,4l.VD:thể tích của 1 mol O2=22,4l
12) mol S=8:32=0,25 mol
để Fe có số ngtử nhiều gấp đôi số ngtử có trong 8g S=>mol Fe=2 mol S=2.0,25=0,5mol
=> KLg Fe=0,5.56=28g
13)
a) Fe + 2HCl --> Fe(Cl)2 + H2
b) theo định luật bảo toàn KLg ta có:
KLg Fe+ KLg HCl = KLg Fe(Cl)2 +KLg H2
11,2 + KLg HCl = 25,4 +0,4
=> KLg HCl = 25,8 - 11,2 = 14,6g

Offline bluenight

 • Thích... Hóa học
 • Bài viết: 5
Re: Đề thi môn hóa học lớp 8 - Học kỳ I [Đề số 2]
« Trả lời #5 vào lúc: Tháng Năm 04, 2009, 12:36:37 PM »
Còn nữa  ;D ;D
ĐỀ KIỂM TRA MÔN HÓA HỌC, HỌC KỲ I, LỚP 8
Đề số 2 (Thời gian làm bài: 45 phút)
1B,3C,4C,5C,6C,7.1 : 2,3,3 ; 7.2: 4,5; 8 D,9a : 11.2g; 9b: 4.48l; 9c: 0.49 gần bằng 0.5 mol
 10 C2H5OH + 7/202 --> 2C02 + 3H20
  V của oxi: 7.84l
  V của C02: 4.48l

« Sửa lần cuối: Tháng Năm 04, 2009, 12:38:43 PM gửi bởi bluenight »

Offline prettygirl

 • thich hoa hoc
 • Thích... Hóa học
 • Bài viết: 4
 • thjch hoa hoc
Re: Đề kiểm tra môn hóa học lớp 8 - Học kỳ I
« Trả lời #6 vào lúc: Tháng Tám 23, 2011, 08:41:34 AM »
cai nay kho wa chung lun do so mih hok lem dc dau :'( :'( :'( ;S ;S ;S ;S
dung bjo noi hok voi moi viec mih hok bjt
ma hay noi co de co gang thiet nhiu
vi chinh mih tin hok bjo co viec j kho doi voi nhung nguoi tjn vao ban than cua mih

Offline prettygirl

 • thich hoa hoc
 • Thích... Hóa học
 • Bài viết: 4
 • thjch hoa hoc
thắc mắc
« Trả lời #7 vào lúc: Tháng Tám 23, 2011, 08:47:48 AM »
moi nguoi jup mih voi nhe c017


mih co mot bai tap nhu the nay:
cho biet khi cacbon dioxit(con dc goi la khi cacbonnic)la chat co the lam duc nuoc voitrong .lam the nao de nhan biet dc khi nay co trong co the ta?

Gửi bạn:
- Bạn lấy ống hút thổi hơi thở vào nước vôi trong, y chang hiện tượng trên. Nhớ ghi chữ có dấu nha bạn!
« Sửa lần cuối: Tháng Tám 23, 2011, 08:54:50 AM gửi bởi Lê Võ Sơn Quân »
dung bjo noi hok voi moi viec mih hok bjt
ma hay noi co de co gang thiet nhiu
vi chinh mih tin hok bjo co viec j kho doi voi nhung nguoi tjn vao ban than cua mih

Offline nhoxxinh

 • Thích... Hóa học
 • Bài viết: 2
Re: Đề kiểm tra môn hóa học lớp 8 - Học kỳ I
« Trả lời #8 vào lúc: Tháng Mười Hai 10, 2011, 09:04:12 PM »
 ;S

Offline nhoxxinh

 • Thích... Hóa học
 • Bài viết: 2
Re: Đề kiểm tra môn hóa học lớp 8 - Học kỳ I
« Trả lời #9 vào lúc: Tháng Mười Hai 10, 2011, 09:17:15 PM »
câu 1
1. nguyên tử
2.hạt nhân mang điện tích dương, electron mang điện tích âm
3.proton và nơtron
4.những electron
 ;S mjnh lam dc co nhu vay ak

Offline cônang_taitử

 • Thích... Hóa học
 • Bài viết: 1
Re: Đề kiểm tra môn hóa học lớp 8 - Học kỳ I
« Trả lời #10 vào lúc: Tháng Mười Hai 22, 2011, 03:01:46 PM »
 ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) mình sent bài rồi đó

Offline iusuju4ever

 • Thích... Hóa học
 • Bài viết: 3
Re: Đề kiểm tra môn hóa học lớp 8 - Học kỳ I
« Trả lời #11 vào lúc: Tháng Mười Hai 27, 2011, 10:33:13 AM »
cau 7 Al2o3
         ZnCl2. ^-^ ^-^ ^-^ ^-^

Offline iusuju4ever

 • Thích... Hóa học
 • Bài viết: 3
Re: Đề kiểm tra môn hóa học lớp 8 - Học kỳ I
« Trả lời #12 vào lúc: Tháng Mười Hai 27, 2011, 10:53:54 AM »
8  a) Mol la luong chat co chua N(6.10^23) nguyen tu hoac phan tu chat do.
b) KL mol tinh = gam cua 1 mol chat do
c) TTich khi thu dc la` the tich chiem boi N phan tu chat khi do. O dktc la` 22,4 l
9  a)chat tham gia S, O2
       Chat thu dc SO2
       Don chat S, O2
       Hop chat SO2.
    b) So mol cua S la` ns=ms/Ms=1,5/32~=0,1
    Theo pt cu 1mol s p/u voi 1 mol O2
       Vay cu 0,1 mol s Phan ung voi x mol O2.
     => x=nO2=0,1.1/1=0,1 mol
The tich cua O2 la` VO2=nO2. 22,4= 2,24l
    c)dSO2/kk=MSO2/29=64/29=2,2(g). Vay SO2 nang hon khong khi gap 2,2 lan`
Hong bit co dong k nua, Hi` Hi` :) :D ^-^

Offline iusuju4ever

 • Thích... Hóa học
 • Bài viết: 3
Re: Đề thi môn hóa học lớp 8 - Học kỳ I [Đề số 2]
« Trả lời #13 vào lúc: Tháng Mười Hai 27, 2011, 11:14:30 AM »
huhu, kho the nay ma` di thi chac chet luon :'( :'( :'( >:( >:( >:(

 

Du Lịch Blog